0

giao an ngu van co ban 12 tron bo

giáo án ngữ văn 11 ban chuẩn trọn bộ

giáo án ngữ văn 11 ban chuẩn trọn bộ

Ngữ văn

... về cái bả công danh đ/vngười đời :+ phường danh lợi -> hạng người theo đuổi tìmkiếm danh lợi+ tất tả -> ganh đua, đua chen. Đường danh lợi làđường thi cử để làm quan, con đường ấy hết ... nhân hoá  cảnh tĩnh lặng, nghiêm trang, cảnh vật, không gian, con người say sưa ngây ngất trong khí đạo mùi thiền.- Cảnh đẹp khiến con người thánh thiện, thanh cao.b. Vẻ đẹp phong cảnhNt: ... Hán ?NCT quan niệm ntn về việc làm quan ? Vì saoông làm quan ?Có gì đáng tự hào trong quãng đời làm quan củaNCT ?Hs làm việc theo nhómGV : Thái độ NCT khi nói về quãng đời làm quancủa mình...
 • 273
 • 1,098
 • 25
GIÁO ÁN NGỮ VĂN CƠ BẢN (khối 10) - HK1

GIÁO ÁN NGỮ VĂN BẢN (khối 10) - HK1

Ngữ văn

... tố giao tiếp và hai quá trình trong hoạt động giao tiếp.Kỹ năng : -Biết xác định các nhân tố giao tiếp trong HĐGT, nâng cao năng lực giao tiếp khi nói, khi viết và năng lực lĩnh hội khi giao ... hương… 2.Con người VN trong quan hệ quốc gia, dân tộc Con người VN sớm y thức xây dụng quốc gia dân tộc của mình. CN yêu nước là nội dung tiêu biểu, một giá trị quan trọng của VHVN.3.Con người ... cảnh giao tiếp nào ? c.Nhân vật “Anh” nói về điều gì? Nhằm mục đích gì?d. Cách nói của “Anh” phù hợp với nội dung và mục đích giao tiếp không?_Gọi HS đọc văn bản 2:a.Trong cuộc giao...
 • 93
 • 2,293
 • 19
Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn (trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 11 CT chuẩn (trọn bộ)

Ngữ văn

... caớnh vỏỷt: Hoa giaợi nguyóỷt, nguyóỷt lọửng hoa, hoa nguyóỷt truỡng truìng âæåüc læûa choün, trau chuäút ráút cong phu âãø miãu taí 1 âãm khuya bo ngtràng, bo ng hoa an caìi, hoaì quyãûn ... chuøn trong khäng gian lục thu sang Bọựng nhỏỷn ra hổồng ọứi Hỗnh nhổ thu õaợ vóử- Khọứ thồ õỏửu tióỷn trong baỡi thồ Sang thu” ca HT miãu t nhỉnhg tên hiãûu thuâáưu tiãûn nhẻ nhẻ, man mạc ... õaợ nhỏỷn thỉïc vãư con âỉåìng danh låüi ntn?Trỉåïc sỉû cạm däù cuớa cọng danh, t/g õaợ co nhổợng suy nghộgỗ?Nhỏỷn xeùt vãư cạch dng âải tỉì nhán xỉng v cạch dng cỏutrong baỡi thồ?Phỏn...
 • 233
 • 2,170
 • 19
Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Ngữ văn

... thứcTỗm hióứu con ngổồỡiVióỷt Nam qua vnhoỹc õổồỹc trỗnh baỡytrong phỏửn III sgk theoõởnh hổồùng: Con ngæåìi Viãût Namtrong quan hãû våïigiåïi tæû nhiãn? Con ngæåìi Viãût Namtrong quan hãû ... hãû quäúcgia, dán täüc? Con ngæåìi Viãût Namtrong quan hóỷ xaợhọỹi? Con ngổồỡi Vióỷt Namvaỡ yù thổùc vãư bnthán?phạp hiãûn âải- Trong hon cnh chiãún tranh: VH co taùc duỷng õọỹng vión ... vật tham gia giao tiếp qua bài này?Hoạt động giao tiếp đó diễn ratrong hoàn cảnh nào?Nội dung giao tiếp? Đề tài? Cónhững vấn đề bản nào?Mục đích của giao tiếp? Phơng tiện giao tiếp đợc...
 • 229
 • 1,404
 • 19
Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Giáo án Ngữ văn 10 CT chuẩn (trọn bộ)

Tư liệu khác

... tiãúp?- Näüi dung giao tiãúp, muûc âêch giao tióỳp? ( H/s thảo luận nhóm) Các nhân vật tham gia giao tiếp qua bài này?Hoạt động giao tiếp đó diễn ra trong hoàn cảnh nào?Nội dung giao tiếp? Đề ... vấn đề : Trong cuộc sống hàng ngày con ngời giao tiếp với nhau bằng phơng tiện vô cùng quan trọng. Đó là ngôn ngữ. Không ngôn ngữ thì không thể kết quả cao của bất cứ hoàn cảnh giao tiếp ... Biãút xaïc âënh caïc nhán täú giao tiãúp trong mäüt hoảt âäüng giao tiãúp, náng cao nàng lỉûc giao tiãúp khi nọi, khi viãút v nàng lỉûc phán têch, lénh häüi khi giao tiãúp. BiÕt vËn dông hiÓu...
 • 218
 • 996
 • 7
Giáo án Ngữ văn 10 - ct chuẩn, trọn bộ

Giáo án Ngữ văn 10 - ct chuẩn, trọn bộ

Ngữ văn

... âäüng giao tiãúp bàịng ngän ngổợ, vóử caùc nhỏn tọỳ giao tióỳp vaỡ 2 quaù trỗnh trong hoaỷt õọỹng giao tióỳp. II. Kyợ nng: Bióỳt xạc âënh cạc nhán täú giao tiãúp trong mäüt hoảt âäüng giao ... vinh những giá trị con ngời, yêu thơng con ngời và đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng con ngời khỏi áp bức bất công.3.VHDG giá trị NT to lớn đóng vai trò quan trọng trong nền VH dân tộc. ... * + VB1: Tạo ra trong hoạt động giao tiếp chung. Đó là mqh giữa con ngời với con ngời. VB chỉ 1 câu + VB2: Tạo ra trong hoạt động giữa gái với mọi ngời. Nó là lời than thân của gái....
 • 18
 • 706
 • 9
Giáo án ngữ văn 7 chi tiết trọn bộ

Giáo án ngữ văn 7 chi tiết trọn bộ

Ngữ văn

... tâm trạnghai anh em được miêu tả qua chi tiết nào? hai anh em)II. Phân tích 1. Tình cảm anh em trong cuộcsống gia đình - Em vá áo cho anh - Anh chiều nào cũng đón em - Anh em nắm tay ... của đứa con đãlây sang cả người mẹ, làm đảo lộn những hoạtđộng thường nhật của mẹ.GV: Nhìn con trẻ ngon giấc, mẹ đã làm gì?trường của con→ Thời gian dễ gợi những nghĩsuy và cảm xúc trong ... nó lại vang lênbên tai, trong lũng ngi m. ri, ô m munnh nhng, cn thận và tự nhiên ghi vào lòngcon ».GV : Tại sao mẹ lại muốn ghi lại ấn tượng đó vàolòng con ?HS : Khi nhớ lại, lòng con rạo...
 • 572
 • 2,221
 • 9
Giao an Tieng Anh Co ban 12 HKII

Giao an Tieng Anh Co ban 12 HKII

Tiếng anh

... elision and transitive and intransitiveverbs- Language: - Transitive and intransitive verbs- Elision- New words: Words related to elision3. Skills: Pronoucing elision and using transitive and ... Passage comprehesions and Understanding the humour of the story.2. Knowledge: - General knowledge: Lives of plants animals in deserts. - Language: Common knowledge of the life of plants and animals ... knowledge: Ss know many advantages of reading books - Language: Common knowledge of books - New words: Words related to the topic 3. Skills: - Guessing meaning in context, scanning for specific...
 • 66
 • 593
 • 4
giáo án ngữ văn nâng cao 12 học kì 1

giáo án ngữ văn nâng cao 12 học kì 1

Kỹ thuật lập trình

... hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc, tính chất hướng nội, quan tâm tới số phận cá nhân trong GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG10 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ Icách ... chảy:- Dấu gạch ngang ở câu 2 là dấu ngoặc đơn.- Dấu gạch ngang ở câu 3 là dấu hai chấm GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG36 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I Tiết 9 + 10: NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, ... tự thời gian, nhấn mạnh thơ văn yêu nước chống ngoại xâm của Nguyễn Đình Chiểu GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG45 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ Inhân dân ta.Phần cuối: trang trọng,...
 • 304
 • 2,848
 • 1
Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

Giáo án Ngữ văn lớp 10 (Gần đủ bộ)

Ngữ văn

... trăng thanh anh mới hỏi nàngTre non đủ lá an sàng nên chănga. Nhân vật giao tiếp ở đây là những ngời nh thế nào?b. Hoạt động giao tiếp diễn ra trong hoàn cảnh nào?c. Nhân vật anh nói ... Nho. Các đề tài ng, tiỊu, canh, mơc thĨ hiƯn lÝ tëng thanh tao cđa những con ngời mai danh ẩn tích, lánh đục tìm trong, không màng danh lợi.+ Với quốc gia, dân tộc- Con ngời Việt Nam sớm ... mối quan hệ giữa con ngời với con ngời, gần ngời tốt thì ảnh hởng cái tốt và ngợc lại quan hệ với ngời xấu sẽ ảnh hởng cái xấu. Sử dụng một câu.- Văn bản hai tạo ra trong hoạt động giao tiếp...
 • 174
 • 4,824
 • 27

Xem thêm