0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Bảng thanh toán tiền thởng

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI XNDPTW2

Sản phẩm sau khi hoàn thành đợc phòng kiểm tra chất lợng kiểm tra đạt yêu cầu mới chuyển cho tổ giao nhận của từng phan xởng, sau đó mới chuyển cho phòng thị trờng đóng gói rồi mới nhập kho hoặ chuyển bán ngay. Nhân viên phân xởng lập phiếu nhập kho chỉ ghi số lợng nhập mà không ghi giá trị rồi chuyển cho thủ kho (ở phòng thị trờng). Thủ kho nhập phiếu nhập kho, kiểm nhận hàng và nhập kho. Sau đó cùng ngời nhập kí vào phiếu nhập. Thủ kho giữ lại một liên để ghi thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán thành phẩm một liên để ghi đơn gia, tính tiền và ghi sổ
 • 41
CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC LƯƠNG THƯỞNG CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN 1- THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

4.4 CÔNG TÁC TIỀN THỞNG CỦA KHÁCH SẠN _4.4.1 NGUYÊN TẮC TRẢ THỞNG_ Nguyên tắc 1: Coi trọng cả chỉ tiêu số lợng, chất lợng, chỉ tiêu tiết kiệm trong trả th-ởng Nguyên tắc 2: Đảm bảo mối q[r]
 • 41
THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠN1

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠN1

_ Hoạt động dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt được tăng cường, đa dạng , phong phú , nhưng những dịch vụ này chưa tác động tích cực đến thanh toán không dùng tiền mặt. _Việc thu phí trong thanh toán không dùng tiền mặt còn cao . Ví dụ theo quyết định số 275/QĐ_NHCT10 ngày 17/3/2003 của ngân hàng công thương Việt Nam và quyết định số 830/QĐ_NHCT10 ngày 27/08/2003 của ngân hang công thương Việt Nam thì cùng một món tiền chuyển cho người hưởng ở khác hệ thống ngân hàng công thương cùng tỉnh , thành phố (qua bù trừ bằng giấy và qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng) là 2.500đ/món . Trong khi thanh toán cho người hưởng ở cùng hệ thống ngân hàng công thương khác đợn vị ngân hàng cùng tỉnh , thành phố vẫn thu theo tỷ lệ 0,05% ( tối thiểu 10.000đ, tối đa 500.000đ ) . Mặc dù vậy tỷ trọng thu phí dịch vụ trong tổng thu nhập vẫn còn thấp , chủ yếu vẫn là những khoản thu từ hoạt động tín dụng và đầu tư , do vậy ngân hàng cần nghiên cứu lại để khách hàng cũng không thiệt thòi mà ngân hàng cũng không bị ảnh hưởng đến thu nhập của mình .
 • 22
Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

Thực tế công tác khoán và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty gạch ốp lát Hà Nội

có liên quan, kế toán tiền lơng hoàn tất việc hạch toán lơng và các khoản trích theo l- ơng. Nh vậy, ở Công ty Gạch ốp lát Hà Nội, việc tính lơng và thanh toán lơng cho từng công nhân cụ thể do nhân viên thống kê phân xởng sản xuất thực hiện, còn kế toán tiền lơng chỉ có nhiệm vụ xét duyệt tính đúng đắn hợp lý, chính xác của các bảng thanh toán lơng và thực hiện việc tính lơng voà chi phí sản xuất kinh doanh trong tháng. Công ty không thực hiện việc trích trớc tiền lơng nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất.
 • 43
MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN BỒI DƯỠNG TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN

MẪU BẢNGTHANH TOÁN TIỀN BỒI DƯỠNG TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN

TIỀN BỒI DƯỠNG TIẾP CÔNG DÂN, BẢNG KÊ THANH TOÁN XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN. NGHỊ, PHẢN ÁNH Tháng….[r]
 • 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH

* Nhợc điểm của hình thức trả lơng theo hình thức giản đơn là không khuyến khích đợc ngời lao động có trình độ tay nghề, cha phát huy hết khả năng của ngời lao động. - Tiền lơng theo thời gian có thởng: là khoản tiền lơng thởng cho ngời lao động do kết quả tăng năng suất lao động, nâng cao chất lợng sản phẩm, tiết kiệm vật t hoặc hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Mức lơng đợc quy định bằng tỷ lệ % theo tiền lơng thực tế và mức độ hoàn thành công việc đợc giao, hình thức trả lơng này là một trong những biện pháp kích thích vật chất đối với ngời lao động, tạo cho họ gắn bó và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.
 • 23
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

Thủ tục thanh toán uỷ nhiệm chi khá đơn giản , người mua hàng chỉ cần viết giấy uỷ nhiệm chi gửi tới Ngân hàng sau vài giờ thậm chí trong vài phút là người bán có thể nhận được tiền ngay . Người mua không cần phải đến Ngân hàng để làm thủ tục như đối với các hình thức thanh toán khác. Bởi thế mà uỷ nhiệm chi luôn chiếm doanh số lớn nhất trong tổng doanh số thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng . Bên cạnh những những ưu điểm trên , hình thức thanh toán uỷ nhiệm chi còn một số hạn chế sau : nếu trên tài khoản tiền gửi của người mua không đủ tiền để thanh toán thì ngân hàng sẽ trả lại ngay cho khách hàng hoặc lưu lại chờ khi đủ tiền mới thanh toán ( không nhập ngoại bảng ) và cũng không được tính phạt chậm thanh toán . Hạn chế này dẫn đến các đơn vị sẽ lợi dụng chiếm dụng vốn trong thanh toán . Vì vậy về mặt thể chế ngân hàng nhà nước cần có biện pháp khắc phục hạn chế thể thức thanh toán của uỷ nhiệm chi để hình thức này phát huy hơn nữa trong thanh toán không dùng tiền mặt .
 • 22
31 Công tác Kế toán tại Công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

31 Công tác Kế toán tại Công ty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương Elmaco

Thực tế công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Nước khoáng Cúc Phương Elmaco

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
 TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

Tổ chức KT tại cty nước khoáng Cúc Phương ELMACO

- Bớc 3: Cuối cùng kế toán lập bảng thanh toán khối lợng sẽ tính thành tiền tất cả các hạng mục công việc trong bảng khối lợng theo công thức: Khối lợng thanh toán = Công tiêu chuẩn x Đơ[r]
 • 29
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY NƯỚC KHOÁNG CÚC PHƯƠNG ELMACO

a) Nội dung quỹ tiền lơng của doanh nghiệp là toàn bộ các khoản tiền l- ơng mà doanh nghiệp phải trả cho ngời lao động làm việc phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là một đơn vị trả lơng theo hình thức khoán sản phẩm nên quỹ tiền lơng dựa vào số lợng sản xuất (khối sản xuất) và doanh số bán hàng (khối kinh doanh).
 • 29
hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũ

Việc thực hiện nguyên tắc này giúp nhà nớc tạo sự cân đối giữa các ngành, khuyến khích sự phát triển nhanh chóng ngành mũi nhọn, đồng thời đảm bảo lợi ích cho ngời lao động. Tiền lơng có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên để thấy hết đợc tác dụng của nó thì ta phải nhận thức đúng, đầy đủ về tiền lơng, lựa chọn phơng thức trả lơng sao cho phù hợp nhất. Có đợc sự hài lòng đó, ngời lao động mới phát huy hết khả năng sáng tạo của mình trong công việc.
 • 46
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Z-179

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Z-179

* Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành, kiêm kế toán tiền lơng bảo hiểm xã hội và các khoản chi ngân sách: Có nhiệm vụ ghi chép phản ánh, tổng hợp số liệu về số lợng lao động, thời gian lao động, căn cứ vào đó để tính lơng và các khoản trích theo lơng. Kế toán tiến hành tính toán và kiểm tra lại các số liệu về giá thành công xởng trong bảng thanh toán hợp đồng sản xuất và giá thành sản phẩm do thống kê các phân xởng gửi lên, sau đó tiến hành phân bổ chi phí sản xuất chung đã tập hợp cho các sản phẩm chịu chi phí, tập hợp chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để tính giá thành của sản phẩm. Ngoài ra kế toán còn phải theo dõi các khoản chi cho ngân sách Nhà nớc theo đúng quy định và thể lệ.
 • 28
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN

TRANG 17 CHƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TIỀN LƠNG TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 2.1 XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƠNG, TIỀN THỞNG CỦA CÔNG TY Hàng năm, tổng công ty Điện Lực Việt Nam dựa vào k[r]
 • 39
Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản   Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản Trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất

Trớc hết sức lao động là một thứ hàng hoá của thị trờng yếu tố sản xuất. Tính chất hàng hoá của sức lao động có thể bao gồm không chỉ lực lợng lao động làm việc trong khu vực kinh tế t nhân mà cả công chức làm việc trong lĩnh vực quản lý Nhà nớc, quản lý XH. Tuy nhiên do đặc thù riêng trong sử dụng lao động của từng khu vực mà các quan hệ thuê mớn, mua bán hợp đồng lao động cũng khác nhau, các thoả thuận về tiền lơng cũng khác nhau.
 • 25
Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương

Kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty cổ phần nước giải khát chương dương

THỬ NGHIỆM 2: CHỌN MỘT SỐ CHỨNG TỪ VÀ SO SÁNH CHI TIẾT DANH SÁCH NHẬN tiền thanh toán từ sổ quỹ báo cáo quỹ với nhật ký thu tiền, với các bảng kê tiền gửi vào ngân hàng và với tài khoản [r]
 • 47
THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

THỰC TRẠNG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHƯƠNG DƯƠNG

_ Các công cụ cổ truyền như séc lại chư được ưa chuộng do tính phức tạp trong ghi chép , phạm vi sử dụng bó hẹp và nó chưa có bảo hiểm hay những ký hiệu đặc biệt nên tình trạng séc giả vẫn còn xảy ra . Việc phát hành séc quá số dư là trường hợp dễ xảy ra vì trên thực tế khi tham gia thanh toán các bên không thể kiểm tra được số dư tài khoản tiền gửi của nhau , đặc biệt là séc chuyển khoản , nếu đơn vị mua làm ăn không nghiêm túc sẽ dẫn đến chiếm dụng vốn lẫn nhau gây thiệt hại cho đơn vị thụ hưởng.
 • 22
KT014 docx

KT014 docx

Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc ta hiện nay, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có quyền tổ chức và thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách độc lập tự chủ theo qui định của pháp luật. Họ phải tự hạch toán và đảm bảo doanh nghiệp mình hoạt động có lợi nhuận, và phát triển lợi nhuận đó, từ đó nâng cao lợi ích của doanh nghiệp, của ngời lao động. Đối với nhân viên, tiền lơng là khoản thù lao của mình sẽ nhận đợc sau thời gian làm việc tại công ty. Còn đối với công ty đây là một phần chi phí bỏ ra để có thể tồn tại và phát triển đợc. Một công ty sẽ hoạt động và có kết quả tốt khi kết hợp hài hoà hai vấn đề này.
 • 47
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
KE TOAN TIEN LUONG VA CAC KHOAN TRICH THEO LUONG TAI CTY XD VA PT NT POTX

KE TOAN TIEN LUONG VA CAC KHOAN TRICH THEO LUONG TAI CTY XD VA PT NT POTX

+ Trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp + Trợ cấp mất sức lao động, Trợ cấp tàn tật 1.1.2.1.2. Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH): Là một khoản tiền trích lập ngời lao động tạm thời hay vĩnh viễn mất sức lao động nh ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ mất sức, nghỉ hu . Quỹ BHXH đợc trích lập theo một tỷ lệ phần trăm nhất định của chế độ tài chính Nhà nớc quy định trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho công nhân viên đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tuỳ theo mức độ phát triển của nền kinh tế quốc dân, tuỳ theo chế độ tài chính của mỗi quốc gia mà quy định một tỷ lệ trích BHXH. Nh chế độ hiện nay trích BHXH là 20%, trong đó 15% đợc trích vào chi phí SXKD, còn 5% trừ vào thu nhập của ngời lao động.
 • 57
TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG QUÁT VỀ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 46
phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

phương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty vinapon

2.2.4.1. Chứng từ hạch toán. Để thanh toán tiền lơng cho ngời lao động, hàng tháng kế toán lập "Bảng thanh toán tiền lơng". Trên bảng tính lơng có ghi rõ từng khoản tiền lơng, các khoản khấu trừ và số tiền ngời lao động còn đợc lĩnh. Khoản thanh toán về trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng đợc lập tơng tự. Sau khi kế toán trởng kiểm tra, xác nhận và ký, giám đốc duyệt y, "Bảng thanh toán lơng và Bảng thanh toán bảo hiểm xã hội " (Xem phụ lục II) sẽ đợc làm căn cứ để thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội cho ngời lao động. Việc thanh toán lơng và bảo hiểm xã hội đợc trả vào ngày cuối cùng của tháng, nếu ngày cuối cùng trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì ngời lao động sẽ đợc thanh toán vào ngày làm việc trớc đó. Các khoản thanh toán lơng, thanh toán bảo hiểm xã hội, bảng kê danh sách những ngời cha lĩnh lơng cùng với chứng từ và báo cáo thu, chi tiền mặt sẽ đợc phòng kế toán kiểm tra và ghi sổ.
 • 59
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Đối với ngời lao động, tiền lơng nhận đợc thoả đáng, sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Mặt khác, khi năng suất lao động tăng thì lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng, do đó nguồn phúc lợi của doanh nghiệp mà ngời lao động đợc nhận lại cũng sẽ tăng lên, nó là phần bổ sung thêm cho tiền lơng, làm tăng thu nhập và tăng lợi ích cho ngời cung ứng lao động. Hơn nữa, khi lợi ích của ngời lao động đợc đảm bảo bằng các mức lơng thoả đáng, nó sẽ tạo ra sự gắn kết cộng đồng những ngời lao động với mục tiêu và lợi ích của doanh nghiệp, xoá bỏ sự ngăn cách giữa ngời chủ doanh nghiệp với ngời cung ứng sức lao động, làm cho ngời lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn với các hoạt động của doanh nghiệp... các nhà kinh tế gọi đó là “các phản ứng dây truyền tích cực” của tiền lơng.
 • 27
 KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

cùng thủ quỹ kiểm tra đối chiếu sử dụng tồn quỹ sổ sách và thực tế theo dõi chi tiết các khoản ký quỹ • _Kế toán tiền lơng_ Thanh toán lơng thởng phụ cấp cho các đơn vị theo lệnh của Giá[r]
 • 48
CƠ SƠ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

CƠ SƠ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI

Sức lao động là nhân tố cấu thành nên nguồn lực đầu vào cho Khách sạn, là nhân tố có tính chất quyết định tới kết quả và hiệu quả kinh doanh của Khách sạn. Ngời lao động cung cấp sức lao động của mình để thu đợc một lợi ích kinh tế đó là thù lao lao động. Vậy, thù lao lao động là tất cả các khoản mà ngời lao động nhận đợc thông qua quan hệ thuê mớn giữa họ và Khách sạn. Nó bao gồm thù lao cơ bản ( tiền lơng), các khuyến khích ( là khoản thù lao phụ thêm ngoài lơng hay tiền công ) để trả cho ngời lao động thực hiện tốt công việc dới dạng tiền thởng, tiền hoa hồng, phân chia lợi nhuận và các phúc lợi ( phần thù lao gián tiếp đợc trả dới dạng các hỗ trợ cho cuộc sống ngời lao động: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm sức khoẻ, tiền hu và các chơng trình nghỉ mát ). …
 • 25
KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

KT tiền lương và các khoản trích theo lương tại cty TM và DV kỹ thuật ĐNA

Tiền lơng chính là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho ngời lao động tơng ứng với thời gian chất lợng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Tiền lơng chính là nguồn thu nhập chủ yếu của ngời lao động. Ngoài ra ngời lao động còn đợc hơng một số thu nhập khác nh: Trợ cấp, BHXH, tiền thởng Đối … với doanh nghiệp thì chi phí tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý hạch toán tốt lao động và tính đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền lơng và các khoản trích đúng thù lao của ngời lao động, thanh toán tiền l- ơng và các khoản trích theo lơng kịp thời sẽ kích thích ngời lao động quan tâm đến thời gian và chất lợng lao động.Từ đó nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành từ đó sẽ làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
 • 49
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BHXH VIỆT NAM GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN BHXH VIỆT NAM GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán quỹ là các thành viên. Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi vào sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê. Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ như: loại 500 000 đồng, loại 100 000 đồng,...
 • 25
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

Xác nhận, kiểm tra A A Nhập liệu Tính toán Bảng thanh toán lương Kiểm tra, ký duyệt Thuận An 1 Phiếu chi B B Thông báo trả tiền Thanh toán lương NLĐ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký [r]
 • 37
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN AN

Xác nhận, kiểm tra A A Nhập liệu Tính toán Bảng thanh toán lương Kiểm tra, ký duyệt Thuận An 1 Phiếu chi B B Thông báo trả tiền Thanh toán lương NLĐ Bảng thanh toán tiền lương có chữ ký [r]
 • 37
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG NAM Á

- Bên có: Các khoản tiền l−ơng tiền th−ởng và các khoản phải trả cho CNV TRANG 11 Sơ đồ 2.1: Hạch toán các khoản phải trả CNV Hàng tháng căn cứ vào bảng thanh toán tiền l−ơng thanh toán [r]
 • 50
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

kết quả và chất lợng công việc thực tế.Tiền lơng thời gian đơn giản nếu kết hợp thêm tiền thởng (vì đảm bảo ngày công, giờ công...) tạo nên dạng tiền lơng có thởng.Tiền lơng theo thời gian có thởng có tác dụng thúc đẩy ngời lao động tăng năng suất lao động, tiết kiệm vật t và đảm bảo chất lợng sản phẩm.Hình thức này thờng áp dụng cho các công nhân phụ làm việc ở nơi có mức độ cơ khí hoá,tự động hoá cao.Để tính lơng thời gian phải trả cho công nhân viên phải theo dõi ghi chép đợc đầy đủ thời gian làm việc và phải có đơn giá tính tiền lơng thời gian cụ thể.
 • 30
SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

SỐ TIỀN TẠM ỨNG ĐƯỢC THANH TOÁN THEO BẢNG DƯỚI ĐÂY

Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại.. IV.[r]
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán tiền lương tại công ty bdcmột số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản lý hạch toán tiền lương tại công ty cổ phần công nghệ viễn thông vitecohạch toán tiền lương tại công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 urenco 10hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty điện lực thành phố hà nộicông nghệ bưu chính viễn thông hà nộicao đẳng công nghệ bưu chính viễn thông hà nộitrường công nghệ bưu chính viễn thông hà nộihv công nghệ bưu chính viễn thông hà nộithực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và các khoản trích theo lương tại công ty và công tác kế toán tiền lương tại công ty xdcp công trình minh sơnkế toán tiền lương tại công ty sản xuấtkế toán tiền lương tại công ty cổ phầnbáo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựngkế toán tiền lương tại công ty thương mạikế toán tiền lương tại công ty xây dựngke toan tien luong tại cong ty co phan tu van xay dung va thuong mai hai phongNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ