0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Về chiết khấu giảm giỏ hàng hoỏ

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

+ Về quy cỏch, phẩm chất hàng xuất bỏn: Trước khi nhập kho, hàng hoỏ phải được kiểm tra một cỏch nghiờm ngặt về chất lượng và quy cỏch, kiờn quyết khụng cho nhập kho những hàng hoỏ khụng đạt yờu cầu (quỏ hạn sử dụng). + Về giỏ bỏn: Để thu hỳt được khỏch hàng, Cụng ty nờn cú một chớnh sỏch giỏ cả hết sức linh hoạt. Giỏ bỏn được xỏc định trờn 3 căn cứ: Giỏ mua hàng hoỏ nhập kho, giỏ cả thị trường và mối quan hệ giữa khỏch hàng với Cụng ty. Cụng ty cần thực hiện chiết khấu thương mại đối với khỏch hàng mua thường xuyờn, mua với khối lượng lớn, với khỏch hàng ở tỉnh xa về hoặc với khỏch hàng mua thanh toỏn ngay. Phần giảm giỏ này, Cụng ty cú thể thực hiện trờn hoỏ đơn hoặc cuối mỗi chu kỳ kinh doanh, sau khi xem xột toàn bộ số khỏch hàng mua trong kỳ để quyết định giảm giỏ cho những khỏch hàng mua nhiều với tỷ lệ từ 1% đến 2% trờn tổng số doanh số bỏn cả năm cho khỏch hàng đú. Qua giảm giỏ chiết khấu, hồi khấu về thỏi độ phục vụ khỏch hàng của nhõn viờn mà uy tớn của Cụng ty với cỏc bạn hàng ngày càng được nõng cao.
 • 45
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẤT VÀNG

KẾT LUẬN Trong môi trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển các doanh nghiệp nhà nước phải nỗ lực hơn nữa bằng chính năng lực của mỡnh. Muốn đạt được điều này thỡ cụng tỏc kế toỏn núi chung và cụng tỏc kế toỏn bỏn hàng nói riêng càng phải được củng cố và hoàn thiện hơn nữa để công tác này thực sự trở thành công cụ quản lý tài chớnh, kinh doanh của doanh nghiệp.
 • 45
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN Á CHÂU

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN Á CHÂU

khách hàng mua với số lượng lớn hoặc khách hàng mua thường xuyên. Chiết khấu thương mại (hay chiết khấu bán hàng) tuy làm giảm doanh thu của công ty nhưng lại có tác động tốt để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Các khoản chiết khấu bán hàng được phản ánh trên tài khoản 521 – “Chiết khấu thương mại”. Trừ trường hợp, khách hàng mua 1 lần với số lượng lớn, đủ đáp ứng những tiêu chuẩn hưởng chiết khấu, khoản chiết khấu sẽ được thực hiện ngay trên hóa đơn mua hàng đó và làm giảm trực tiếp doanh thu bán hàng trên tài khoản 511, không hạch toán trên tài khoản 521.
 • 40
2020-11-06 08-250.8991117228551806-2.STH_2020.11.6_D64744E_BCTC_QUY_3_STH

2020-11-06 08-250.8991117228551806-2.STH_2020.11.6_D64744E_BCTC_QUY_3_STH

Nguyên tắc kế toán chỉ phí bán hàng và chỉ phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng phản ánh các chỉ phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cập dịch vụ, bao g gồm các chỉ phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chỉ phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trừ hoạt động xây lắp), chỉ phí bảo quản, đóng gói, vận chuyền...
 • 24
CÁC BIỆN PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CÁC BIỆN PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ĐỀ XUẤT CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

khẩu vào EU, việc kiện chống phá giá với giày mũ da chưa được giải quyết đã ảnh hưởng lớn đến mặt hàng này của Việt Nam. Khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản đều có mức tăng trưởng âm trong năm 2009, ngành Dệt may đã cảm nhận sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến kim ngạch xuất khẩu. Vì đây là những thị trường nhập khẩu hàng dệt may chính của Việt Nam, nên theo ước tính của ngành dệt may, trong năm 2009, nhu cầu sử dụng hàng dệt may ở các nước trên có khả năng giảm 15%. Thị trường sẽ chật hẹp hơn rất nhiều, và các nhà sản xuất trong và ngoài nước cũng phải cạnh tranh gay gắt hơn. Khối doanh nghiệp dệt may vốn nước ngoài bị ảnh hưởng nhiều nhất, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động, thậm chí sa thải gần hết số công nhân. Ước tính đơn hàng của công ty dệt may có vốn nước ngoài trong quí I /2009 có thể giảm khoảng 1/3 so với cùng kỳ năm 2008. Đứng trước khó khăn về thị trường, các Hiệp hội dệt may, da giày dự báo năm 2009: Xuất khẩu hàng dệt may phấn đầu đạt khoảng 9,5 tỷ USD tăng 5% so với thực hiện năm 2008. Xuất khẩu hàng da giày phấn đấu đạt khoảng 5,3 tỷ USD tăng 12% so với thực hiện năm 2008.
 • 91
NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ÁP DỤNG XÂY DỰNG CHỢ ĐẦU MỐI ĐỀN LỪ - QUẬN HOÀNG MAI

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CHỢ ĐẦU MỐI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ÁP DỤNG XÂY DỰNG CHỢ ĐẦU MỐI ĐỀN LỪ - QUẬN HOÀNG MAI

Chợ đờm dự việc buụn bỏn diễn ra dưới ỏnh đốn đường, đốn pin, gõy khú khăn cho cả người bỏn và người mua, nhưng là chợ đầu mối nờn hàng hoỏ mua bỏn ở đõy khỏ yờn tõm về chất lượng và giỏ[r]
 • 95
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ LẠM PHÁT CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA

Lạm phỏt là sự tăng lờn của mức giỏ chung, nờn cỏc nguyờn nhõn gõy ra lạm phỏt chủ yếu bắt nguồn từ cỏc yếu tố cung – cầu về hàng hoỏ và tiền tệ.. Lạm phỏt do cầu kộo._ Lạm phỏt do cầu k[r]
 • 44
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN

*Hàng bỏn bị trả lại: Là số sản phẩm, hàng hoỏ doanh nghiệp đó xỏc định tiờu thụ, nhưng bị khỏch hàng trả lại do vi phạm cỏc điều khoản đó cam kết trong hợp đồng kinh tế. Như hàng kộm phẩm chất, sai quy cỏch, chủng loại. Hàng bỏn bị trả lại phải cú văn bản đề nghị của người mua ghi rừ lý do trả lại hàng , số lượng hàng bị trả lại, giỏ trị hàng bị trả lại, đớnh kốm hoỏ đơn(nếu trả lại toàn bộ) hoặc bản sao hoỏ đơn(nếu trả lại một phần).
 • 39
PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ  TỈNH PHÚ THỌ

PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HOÁ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ TỈNH PHÚ THỌ

Dưới đõy là một định nghĩa khỏ hoàn chỉnh về văn hoỏ của Trần Ngọc Thờm - tỏc giả cuốn “Cơ sở văn hoỏ Việt Nam”: “Văn hoỏ là một hệ thống hữu cơ cỏc giỏ trị vật chất và tinh thần do con [r]
 • 84
Luận văn: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Việt Úc pdf

Luận văn: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Việt Úc pdf

- Cung cấp số liệu thông tin về doanh thu bán hàng và xác định kết quả kinh doanh một cách trung thực khách quan, dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi cũng như công tác kiểm tra. - Số liệu kế toán phải phản ánh một cách kịp thời, chính xác. Việc phản ánh một cách chính xác, kịp thời là điều kiện hết sức cần thiết và quan trọng đối với cơ quan chức năng: Đối với cơ quan thuế - giúp cho việc tính toán thuế và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước; Đối với Ngân hàng giúp cho việc tính lãi, tiền vay, tiền gửi và thu hồi vốn và lãi. Quan trọng là đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đưa ra phương hướng và kế hoạch cụ thể cho từng kỳ kinh doanh tiếp theo.
 • 93
HOÀN HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

HOÀN HIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay đang từng bước tiến lờn cụng nghiệp húa, hiện đại húa đất nước, mà dấu ấn đặc biệt là gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Làm cho nền kinh tế đa dạng nhiều thành phần, trong đú: kinh tế tư bản tư nhõn là phỏt triển mạnh mẽ nhất. Nhưng bờn cạnh những xớ nghiệp, cụng ty đang phỏt triển thỡ cũng cú khụng ớt đang đứng trước bờ vực phỏ sản. Đú là quy luật cạnh tranh tất yếu của thị trường, để đứng vững thỡ vấn đề mà doanh nghiệp quan tõm nhất đú là: kết quả cuối cựng của chu kỳ sản xuất kinh doanh. Hiện nay, hầu hết cỏc doanh nghiệp điều tỡm mọi biện phỏp giảm giỏ thành, nhằm thu hỳt khỏch hàng, đồng thời sử dụng tốt cỏc khoản chi phớ nhằm tăng lợi nhuận mang lại. Song với quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển doanh nghiệp, thỡ kế toỏnlà một bộ phận khụng thể thiếu. Nú gắn liền với sự tồn tại và phỏt triển của mỗi doanh nghiệp, bờn cạnh đú qua những ghi chộp của kế toỏn thỡ nhà nước ta cú thể quản lý cỏc doanh nghiệp một cỏch dễ dàng. Chớnh vỡ thế mà em chọn ngành học này, trở thành một kế toỏn giỏi là niềm mơ ước của em. Và đề tài xỏc định kết quả kinh doanh và phõn phối lợi nhuận là đề tài em tõm đắc nhất.
 • 103
LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH TRUNG PPT

LUẬN VĂN: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THÀNH TRUNG PPT

Lợi nhuận khỏc: Là số chờnh lệch giữa thu nhập khỏc và chi phớ khỏc. Mục đớch của việc xỏc định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là để đỏnh giỏ về kết quả kinh doanh cú thể là lói hoặc lỗ, về hiệu quả quỏ trỡnh hoạt động của doanh nghiệp. Từ kết quả đú sẽ được phõn phối, sử dụng theo những mục đớch nhất định theo quy định của cơ chế tài chớnh như: Làm trũn nghĩa vụ với Nhà nước, chia lói cho cỏc bờn liờn doanh, chia cổ tức cho cỏc cổ đụng, để lại cho doanh nghiệp để hỡnh thành cỏc quỹ và bổ sung nguồn vốn.
 • 82
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

+ Theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện từng phương thức bán hàng, phương thức thanh toán và tình hình thanh toán với từng khách hàng, thu hồi kịp thời các khoản nợ phải thu của khách hàng. Doanh nghiệp phải tính toán xác định và phản ánh đúng đắn kết quả kinh doanh của từng loại hoạt động. Để phục vụ quản lý chặt chẽ thành phẩm, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác tiến hành phân phối kết quả kinh doanh đảm bảo lợi ích kinh tế, kế toán cần hoàn thành các nhiệm vụ sau:
 • 37
NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG CẢ NƯỚC TRỪ CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

NGHIỆP THUỘC CÁC NGÀNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG CẢ NƯỚC TRỪ CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đ[r]
 • 42
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

định bằng giá trị hợp lý của hàng hoá hoặc dịch vụ đem trao đổi sau khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc t ơng đ- ơng tiền trả thêm hoặc thu thêm Việc tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị , cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp. Quá trình tiêu thụ đợc hoàn tất khi doanh nghiệp chuyển giao thành phẩm, hàng hoá cho khách hàng và khách hàng trả tiền hay chấp nhận nợ. Nh vậy có thể nói rằng tiêu thụ là quá trình trao đổi để thực hiện giá trị của hàng hoá, chuyển hoá vốn của daonh nghiệp từ hình thái hiện vật (hàng) sang hình thái tiền tệ (tiền).
 • 30
Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

Tạo các hiệu ứng đặc biệt Photoshop CS part 1 doc

Công tác hạch toán cần xác định các nguyên tắc cơ bản , tổ chức công tác này hợp lý khoa học là một trong những yêu cầu cơ bản trong quản lý kinh tế ở doanh nghiệp thơng mại, Muốn vậy cần phải: + Đảm bảo nguyên tắc chung trong công tác tổ chức nh: Thống nhất tập trung dân chủ và tính độc lập tơng đối trong phạm vi nghành cũng nh trong phạm vi doanh nghiệp . Tính thống nhất sẽ đảm bảo thu thập thông tin, tài liệu,số liệu đồng bộ kịp thời trên cơ sở thống nhất về chuyên môn, phơng pháp hạch toán sử dụng mẫu biểu, tập hợp số liệu. Sự thống nhất này đợc biểu hiện dới hình thức tập trung dân chủ nhằm điều khiển chỉ đạo và thực hiện tốt mọi mặt công tác kế toán. Song đối với đơn vị trực thuộc cần có tính tơng đối, nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và quyền bình đẳng trong quản lý kinh doanh.
 • 12
KẾ TOÁN BÁN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ TM HOMING

KẾ TOÁN BÁN THIẾT BỊ XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ TM HOMING

Về phương pháp kế toán Khi hạch toán các tài khoản chi phí bán hàng: một số chi phí bán hàng như: điện, nước, điện thoại, fax……sử dụng cho hoạt động bán hàng nhưng cồn ty lại hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 từ đó gậy ra khó khăn trong việc kiểm soát chi phí. Bởi vậy công ty không thể biết được trong chi phí bán hàng 6421 và chi phí quản lý 6422 thì khoản mục nào chiếm tỷ trọng cao, nhiều hơn…Điều này sẽ khó khăn cho công tác quản lý chi phí cũng như việc đề ra biện pháp làm giảm chi phí của công ty. Đồng thời với 2 chi phí này công ty mới chỉ xác định cho toàn bộ hoạt động chung của toàn doanh nghiệp chứ chưa phân bổ cụ thể chi tiết cho từng hoạt động, từng đơn vị. Do đó, việc xác định kết quả kinh doanh của từng hoạt động của công ty nói chung và bán nhóm hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nói riêng chưa được chính xác.
 • 60
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI MINH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP - KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI MINH

KẾ TOÁN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI _PHỤ LỤC 07_ * Nội dung: chiết khấu thương mại là khoản tiền chênh lệch giá bán nhỏ hơn giá niêm yết doanh nghiệp đã giảm trừ cho người mua hàng do việc ngư[r]
 • 46
Lí LUẬN CHUNG VỀ CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIấU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

Lí LUẬN CHUNG VỀ CễNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIấU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

 Chi phớ khỏc là cỏc khoản chi phớ xảy ra khụng thường xuyờn, riờng biệt với hoạt động thụng thường của doanh nghiệp. Những khoản chi phớ khỏc cú thể do nguyờn nhõn khỏch quan hoặc chủ quan đưa tới, bao gồm: giỏ trị cũn lại của tài sản cố định khi nhượng bỏn, thanh lý, chi phớ nhượng bỏn tài sản cố định, chi phớ thu hồi cỏc khoản nợ đó xoỏ sổ, chi phớ tiền phạt do vi phạm hợp đồng, chi phớ để thu tiền phạt, bị phạt thuế, truy nộp thuế, cỏc khoản chi phớ do kế toỏn bị nhầm, hoặc bỏ sút khi ghi sổ và cỏc khoản chi phớ khỏc.
 • 25
GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT NGIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG DOC

GIÁO TRÌNH: KỸ THUẬT NGIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG DOC

 Xỏc định giỏ cú tớnh toỏn m à ấn định giỏ thớch hợp với m ỡnh.  Phương phỏp xỏc định dựa tr ờn chi phớ s ản x u ất, hoặc giỏ thị trường. 6.4/ Gi ảm giỏ Discount .  Gi ảm giỏ l à b ớt đi một khoản tiền nằm trong giỏ h àng. Th ực chất giỏ hàng tăng lờn một mức độ nào đú rồi bớt đi đề thu hỳt sự chỳ ý của người mua
 • 49
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG

Hoạt động này trong quỏ trỡnh phỏt triển nền kinh tế hàng hoỏ nhiều thành phần đũi hỏi phải tuõn theo cỏc quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoỏ như quy luật giỏ trị, quy luật cung cầu, [r]
 • 31
KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ CHỨNG TỪ GHI SỔ  KO LÝ LUẬN

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ÂU CƠ CHỨNG TỪ GHI SỔ KO LÝ LUẬN

Hoạt động này trong quỏ trỡnh phỏt triển nền kinh tế hàng hoỏ nhiều thành phần đũi hỏi phải tuõn theo cỏc quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoỏ như quy luật giỏ trị, quy luật cung cầu, [r]
 • 31
CHƯƠNG 4 TÁI SẢN XUẤT VỐN GIÁ THÀNH TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 4 TÁI SẢN XUẤT VỐN GIÁ THÀNH TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI NHUẬN TRONG DOANH NGHIỆP

9/1/17 19 • Tư bản cố định và tư bản lưu động:  Tư bản cố định (c 1 ): là bộ phận của vốn sản xuất mà về mặt hiện vật nú tham gia toàn bộ vào quỏ trỡnh sản xuất nhưng về mặt giỏ trị, giỏ trị của nú khụng chuyển hết một lần vào giỏ trị sản phẩm, mà chuyển dần từng phần qua nhiều chu kỳ dưới hỡnh thức khấu hao.
 • 44
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

_THUẾ_ _GTGT _ _|ĐẦU RA_ _=_ _GIỎ TỚNH THUẾ CỦA _ _HÀNG HOỎ, DỊCH VỤ _ _CHỊU THUẾ BỎN RA_ _X_ _THUẾ SUẤT THUẾ GTGT _ _CỦA HÀNG HOỎ, _ _DỊCH VỤ ĐÚ_ TRANG 11 * Phương phỏp tớnh trực tiếp t[r]
 • 38
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH TUYẾN

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH TUYẾN

Cỏc khoản chiết khấu thương mại và giảm giỏ hàng mua do hàng mua khụng đỳng quy cỏch , phẩm chất được trừ vào chi phớ thu mua • CHI PHỚ CHẾ BIẾN: Chi phớ chế biến hàng tồn kho bao gồm nh[r]
 • 69
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN AN VIỆT

- Kết cấu: Bờn nợ: Trị giỏ hàng bỏn bị trả lại, khoản giảm giỏ hàng bỏn đó chấp nhận trờn khối lượng sản phẩm, hàng hoỏ, dịch vụ đó bỏn nội bộ kết chuyển cuối kỳ kế toỏn; - Số thuế tiờu [r]
 • 49
BG: TIỀN TỆ TÀI CHÍNH- CHƯƠNG 1

BG: TIỀN TỆ TÀI CHÍNH- CHƯƠNG 1

 Tiền tệ là hàng hoỏ đặc biệt, đúng vai trũ VNGC để đo giỏ trị của tất cả cỏc hàng hoỏ khỏc. Tiền cú thể thỏa món được nhiều nhu cầu của người sở hữu nú, tương ứng với số lượng giỏ trị mà người đú tớch luỹ được.
 • 59
BÀI SOẠN TÓM LƯỢC MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LỚP ĐẠI HỌC TỪ XA PDF

BÀI SOẠN TÓM LƯỢC MÔN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC LỚP ĐẠI HỌC TỪ XA PDF

ĐẶT TRONG TÕM VÀO TỚNH KHỎC TRANG 13 MỨC NHẠY CẢM VỀ GIỎ CAO KHỎC BIỆT ĐƯỢC CHẤP NHẬN Ở MỨC THẤP CHIẾN LƯỢC HÀNG HOỎ CHIẾN LƯỢC CHUYỂN HOỎ KHỎC BIỆT ĐƯỢC KH CHẤP NHẬN CAO CHIỀN LƯỢC HỖN [r]
 • 21
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI

Trung tâm TMDV Tràng Thi gồm các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, bán lẻ và bán buôn đa dạng các mặt hàng, thực hiện các chức năng cuối cùng của khâu lưu thông là đưa hàng hóa đến tận tay người tiêu dùng . Mỗi cửa hàng đều có nhân viên bán hàng, nhân viên nhập liệu và nhân viên thu ngân. Nếu như trước đây Trung tâm thực hiện khoán cho các quầy hàng thì nay đã thay đổi sang phương thức bán hàng tập trung, có nghĩa là bộ phận thu ngân thực hiện thu ngân cho toàn bộ cửa hàng. Các quầy hàng có trách nhiệm tự tìm nguồn hàng, nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và số lượng mặt hàng phục vụ nhu cầu của khách hàng. Giá cả các mặt hàng được niêm yết và do Phòng Kinh doanh quyết định.
 • 39
KẾ TOÁN DOANH THU IN QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG

KẾ TOÁN DOANH THU IN QUẢNG CÁO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC HƯNG

Kế toán trưởng: thực hiện chức năng tham mưu cho bộ máy lãnh đạo quản lý và điều hành công ty về quản lý tài chính kế toán, trực tiếp tổ chức thực hiện công tác ghi chép theo dõi phản ánh mặt quản lý tài chính kế toán của công ty. Chuẩn bị tài liệu cho phân tích hoạt động kinh tế, hoàn thành các nội dung và yêu cầu khác theo điều lệ và theo luật định. Đồng thời cùng với kế toán viên theo dõi xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Cuối kỳ lập các báo cáo quyết toán thuế, báo cáo tài chính, tổng hợp chứng từ, bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại lên sổ cái các loại tài khoản theo định kỳ hàng quý, hàng năm lên báo cáo quyết toán.
 • 50
PHỐ HÀ NỘI BÁO CÁO VỀ XỬ LÝ THUẾ TẠI CÔNG TY VỀ VẤN ĐỀ NÀY SAU KHI LẤY Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC

PHỐ HÀ NỘI BÁO CÁO VỀ XỬ LÝ THUẾ TẠI CÔNG TY VỀ VẤN ĐỀ NÀY SAU KHI LẤY Ý KIẾN CÁC ĐƠN VỊ THUỘC

- Đối với các khoản chiết khấu thương mại (chiết khấu, giảm giá dựa trên doanh số bán hàng đạt mức nhất định), Công ty đã thực hiện giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn GTGT thì Công ty được[r]
 • 3
Bài tập về luật chương 3 ppt

Bài tập về luật chương 3 ppt

+ Hạt rời được xử lý bằng Anti Caking - Đơn giỏ 178 USD/MT, CIF Hải phũng theo Incoterm 2000 - Số lượng: 10.000 MT (dung sai 1%) - Thời gian giao hàng trong thỏng 9/2005, giao một lần, khụng chuyển tải - Thanh toỏn bằng L/C khụng huỷ ngang, người thụ hưởng là bờn bỏn
 • 1
TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TM LONG KHÁNH

TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ TM LONG KHÁNH

Núi chung, hiệu quả kinh doanh trong năm 2007 cao hơn so với năm 2007 thể hiện ở việc lợi nhuận tăng do cụng ty đó giảm được giỏ vốn hàng bỏn và tiết kiệm cỏc chi phớ bỏn hàng và chi phớ quản lý doanh nghiệp. Điều đú cho thấy hiệu quả trong cụng tỏc quản lý của ban lónh đạo cũng như hiệu quả trong cụng việc của đội ngũ nhõn viờn trong cụng ty.
 • 33
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦ CHI

TÀI KHOẢN SỬ SỤNG: _TK 521 “ Chiết khấu thương mại”_ : phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do người mua hàng đã mua với[r]
 • 74
HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

THỦ TỤC CHỨNG TỪ KẾ TOỎN_ TRANG 13 mua, bỏn hàng hoỏ, dịch vụ phải thực hiện chế độ hoỏ đơn, chứng từ theo quy định của phỏp luật ” a/ _Hoỏ đơn giỏ trị gia tăng_: Cỏc CSKD thuộc đối tượn[r]
 • 38
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOỎN HÀNG HOỎ VÀ TIỜU THỤ HÀNG HOỎ TẠI CỎC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOỎN HÀNG HOỎ VÀ TIỜU THỤ HÀNG HOỎ TẠI CỎC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

Phương thức bán hàng trực tiếp được chia thành hai phương thức: Phương thức bán buôn hàng hoá: là phương thức bán hàng chủ yếu được áp dụng cho các DNTM, các doanh nghiệp sản xuất…Các doanh nghiệp thu mua về có thể để bán hoặc để làm đầu vào cho quá trình sản xuất của mình. Như vậy, hàng hoá lúc này vẫn nằm trong lĩnh vực lưu thông mà chưa đi vào lĩnh vực tiêu dùng. Bán buôn hàng hoá được thực hiện với số lượng lớn và giá bán biến động tuỳ theo số lượng hàng và phương thức thanh toán. Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng, doanh nghiệp sẽ thực hiện xuất kho số hàng hoá đó và bên mua hàng cử đại diện bên mua. Sau khi kiểm nghiệm đủ số hàng cần mua, đại diện bên mua thanh toán tiền hàng cho doanh nghiệp.
 • 34
BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2  NGUYỄN THỊ HÀ

BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2 NGUYỄN THỊ HÀ

THUẾ GIỎ TRỊ GIA TĂNG._ - Thuế giỏ trị gia tăng là thuế tớnh trờn khoản giỏ trị tăng thờm của hàng hoỏ, dịch vụ phỏt sinh trong quỏ trỡnh từ sản xuất, lưu thụng đến tiờu dựng - Đối tượng[r]
 • 39

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ