0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giáo trình kế toán quản trị TS

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI VIẾT GIÁO TRÌNH

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI VIẾT GIÁO TRÌNH

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thị Kim Ngọc Thành viên: CN Bùi Thị Thanh Mai TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Học phần giảng dạy hầu hết ngành đào tạo khối Kinh tế TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Tài – Ngân hàng Quản trị kinh doanh Học phần Quản trị tài Kế tốn doanh nghiệp Chưa có giáo trình phù hợp để giảng dạy MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Biên soạn Giáo trình Quản trị tài tài liệu thức giảng dạy học tập trường CĐ CN Tuy Hòa  Mục tiêu kiến thức: - Trang bị cho SV khái niệm, nguyên tắc kỹ thuật QTTC nhằm ứng dụng việc định giám đốc tài - SV làm quen với vấn đề mà tài DN phải đối diện MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Biên soạn Giáo trình Quản trị tài tài liệu thức giảng dạy học tập trường CĐ CN Tuy Hòa  Mục tiêu kỹ năng: - SV có kỹ phân tích, tổng hợp tự nghiên cứu vấn đề ảnh hưởng đến định TC tổ chức CÁCH TIẾP CẬN Hoàn thiện đề cương chi tiết học phần Quản trị tài Quản trị tài doanh nghiệp Nghiên cứu giáo trình nhiều tác giả viết lĩnh vực mà đề tài quan tâm Chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung giảng Quản trị tài giảng dạy trường CĐCN Tuy Hòa Việc biên soạn giáo trình nhiều tài liệu tham khảo như:
 • 23
LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN THẠC SĨ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

TRANG 20 6 Theo quan điểm của Giáo trình Kế toán quản trị Trường Đại học Kinh tế quốc dân 2002 do PGS.TS Nguyễn Minh Phương chủ biên, _“Kế toán quản trị là quy _ _trình định dạng, đo lườ[r]
 • 118
TẬP BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

TẬP BÀI GIẢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

BẢNG SO SÁNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Đối tượng sử dụng thông tin Các nhà quản trị bên trong doanh nghiệp Những đối tượng bên ngoài doanh [r]
 • 200
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Giáo trình nguyên lý kế toán
 • 35
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP DU LỊCH

Bài viết nghiên cứu công tác kế toán quản trị trong lĩnh vực dịch vụ; vai trò của kế toán quản trị trong doanh nghiệp dịch vụ; thực trạng kế toán quản trị nhà hàng, khách sạn tại Bình Thuận; đặc điểm kế toán quản trị nhà hàng khách sạn.
 • 4
Đối tượng của kế toán quản trị

Đối tượng của kế toán quản trị

Kế toán quản trị không những được áp dụng cho các doanh nghiệp mà còn được áp dụng cả cho những tổ chức nhà nước, các đoàn thể... Dưới đây chỉ đề cập đến đối tượng của kế toán quản trị trong doanh nghiệp - các tổ chức vì mục tiêu lợi nhuận. Kế toán quản trị còn là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, tất nhiên đối tượng của kế toán quản trị cũng là đối tượng của kế toán nói chung.
 • 10
GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VIÊN MẠNG WINDOWS 2000 ADVANCE SERVER

GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ VIÊN MẠNG WINDOWS 2000 ADVANCE SERVER

Giáo trình đào tạo quản trị viên mạng Windows 2000 Advance Server
 • 81
Bài tập dự toán kế toán quản trị

Bài tập dự toán kế toán quản trị

bài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trịbài tập tình huống dự toán cô trà my FTUmô kế toán quản trị
 • 4
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC SƠN

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NGỌC SƠN

Phương pháp nghiên cứu tài liệu._ _Tài liệu bên ngoài: Các chuẩn mực, chế độ, thông tư, tạp chí, báo, các_ _giáo trình phân tích kinh tế, giáo trình kế toán tài chính, giáo trình tài chí[r]
 • 101
CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ CỦA DOANH NGHIỆP

Cũn đối với bỏo cỏo kết quả kinh doanh bộ phận cung cấp thụng tin về lói lỗ của từng mặt hàng kinh doanh chưa đảm bảo tớnh chớnh xỏc do sự san bằng cỏc chi phớ sản xuất chung khi chọn tiờu thức phõn bổ đồng nhất cho tất cả cỏc chi phớ sản xuất chung bất biến và khả biến. Mặt khỏc bỏo cỏo cũng chưa mở ra được những tỡnh huống, nếu với mức chi phớ hiện hành, thỡ việc thay đổi cơ cấu sản xuất sản phẩm do cụng ty nhận thờm những hợp đồng, gia cụng thờm hay cắt giảm việc sản xuất những mặt hàng cú mức lỗ cao thỡ hiệu quả kinh doanh sẽ thay đổi như thế nào, liệu cú mang lại thờm cho cụng ty những lợi ớch từ chớnh những quyết định đú khụng. Núi cỏch khỏc bỏo cỏo hiệu quả kinh doanh của cụng ty hiện nay chưa đỏp ứng được yờu cầu dự bỏo của cỏc nhà quản trị.
 • 153
Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1

Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1

GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động GIáo trình Operations and supply chain management 15th jacobs chase 1 Giáo trình QUản trị hoạt động
 • 750
GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THÁI NGUYÊN

Giải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái NguyênGiải pháp nâng cao việc sử dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên
 • 148
PHÂN BIỆT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

PHÂN BIỆT KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, KẾ TOÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán doanh nghiệp được phân chia thành bốn bộ phận: lý thuyết hạch toán kế toán, kế toán tài chính, kế toán quản trị và kiểm toán. Trong đó, kế toán quản trị và kế toán tài chính là gì? Hai loại kế toán này có mối quan hệ với nhau như thế nào? Kế toán tài chính có phải là kế toán tổng hợp và kế toán quản trị có phải là kế toán chi tiết hay không? Để giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây.
 • 5
Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)

Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)

Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)Kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần xây lắp trên địa bàn Hà Nội (LA tiến sĩ)
 • 203
HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC ĐƠN VỊ XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC ĐƠN VỊ XÂY LẮP TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

_1.3.1.1 PHÂN LOẠI BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THEO CHỨC NĂNG _ Căn cứ vào tiêu thức này, hệ thống báo cáo kế toán quản trị được phân thành các loại sau:  _Báo cáo kế toán quản trị đánh gi[r]
 • 17
TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ ĐIỆN ĐÔNG NAM BỘ

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CƠ ĐIỆN ĐÔNG NAM BỘ

TRANG 11 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1.1.1 KHÁI NIỆM VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Theo Liên đoàn Kế toán Quốc tế công bố trong[r]
 • 89
NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH TẠI VIỆT NAM (TT)

NGHIÊN CỨU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GẠCH TẠI VIỆT NAM (TT)

Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt) Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí môi trường trong các doanh nghiệp sản xuất gạch tại Việt Nam (tt)
 • 13
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (tt)

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (tt)

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà NộiHoàn thiện công tác kế toán quản trị tại công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội
 • 26
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Giáo trình Kế toán Ngân hàng
 • 148
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG

Giáo trình Kế toán Ngân hàng
 • 148
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2.1

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2.1

Giáo trình kế toán tài chính
 • 95
GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÍ KẾ TOÁN

Giáo trình nguyên lí kế toán
 • 141
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

BẢNG 1.3: NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG SỰ PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ THAY ĐỔI TRONG MÔI TRƢỜNG KINH DOANH PHẢN ỨNG CỦA TỔ CHỨC / DOANH NGHIỆP PHẢN ỨNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ  SỰ GIA TĂNG CẠNH TRANH [r]
 • 211
Giáo trình kế toán quản trị

Giáo trình kế toán quản trị

Trong ñoù, keá toaùn quaûn trò laø moät phaân heä cuûa keá toaùn, nhaèm cung caáp thoâng tin chuû yeáu cho caùc nhaø quaûn trò noäi boä ôû moät toå chöùc, söï ra ñôøi cuûa keá toaùn qu[r]
 • 7
Bài tập kế toán quản trị phần CVP

Bài tập kế toán quản trị phần CVP

Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP Bài tập kế toán quản trị phần CVP v
 • 6
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN.BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN
 • 15
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FC VIỆT NAM

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI FC VIỆT NAM

+ Dữ liệu thứ cấp được sử dụng là các tài liệu lý thuyết liên quan tới vấn đề nghiên cứu như các giáo trình quản trị chất lượng, marketing thương mại, giáo trình quản trị kinh doanh th[r]
 • 8
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CÓ ĐÁP ÁN
 • 14
Giáo trình quản trị chiến lược - Chương 8

Giáo trình quản trị chiến lược - Chương 8

Cơ cấu tổ chức là phương tiện để các nhà quản trị có thể phối hợp các hoạt động giữa những chức năng hay các bộ phận khác nhau nhằm khai thác đầy đủ các kỹ năng và năng lực của họ . Ví d ụ để theo đ u ổ i m ộ t chi ế n l ượ c d ẫ n đạ o chi phí công ty ph ả i thi ế t k ế m ộ t c ơ c ấ u để thúc đẩ y s ự ph ố i h ợ p ch ặ t ch ẽ gi ữ a các ho ạ t độ ng c ủ a b ộ ph ậ n ch ế t ạ o v ớ i R&D, qua đ ó đả m b ả o r ằ ng các s ả n ph ẩ m c ả i ti ế n có th ể đượ c s ả n xu ấ t theo cách th ứ c hi ệ u qu ả và tin c ậ y. Để có đượ c l ợ i ích t ừ s ự c ộ ng h ưở ng gi ữ a các b ộ ph ậ n, ng ườ i qu ả n tr ị ph ả i thi ế t k ế các c ơ ch ế cho phép m ỗ i b ộ ph ậ n có th ể truy ề n thông và chia s ẻ các các k ỹ n ă ng và hi ể u bi ế t c ủ a mình. M ụ c tiêu c ủ a chúng ta trong ph ầ n này là xem xét các kh ố i c ơ b ả n c ủ a c ơ c ấ u t ổ ch ứ c để hi ể u đượ c cách th ứ c đị nh h ướ ng các hành vi c ủ a con ng ườ i, các ch ứ c n ă ng và b ộ ph ậ n.
 • 54
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 3

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH - CHƯƠNG 3

Giáo trình Quản trị tài chính - Chương 3.
 • 52
GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Giáo trình quản trị nhân sự chuẩn VCU
 • 40
Trắc nghiệm kế toán quản trị 1 có đáp án

Trắc nghiệm kế toán quản trị 1 có đáp án

Tổng hợp đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán quản trị. Tổng hợp đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán quản trị. Tổng hợp đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán quản trị. Tổng hợp đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán quản trị. Tổng hợp đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán quản trị. Tổng hợp đề kiểm tra trắc nghiệm Kế toán quản trị
 • 4
GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CÔNG TY

GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN CÔNG TY

Giáo trình Kế toán công ty
 • 20
420 kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ toàn năng

420 kế toán kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần công nghệ toàn năng

quy trình thực hiện hợp đồng, kế toán vật tư, quản trị nghiệp vụ lễ tân, quản trị nghiệp vụ buồng, quản trị rủi ro tín dụng, kế toán kết quả kinh doanh
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật