0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Giới thiệu một số loại thuế

VẤN ĐỀ THU NỢ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, XÂY LẮP SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VẤN ĐỀ THU NỢ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, XÂY LẮP SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Người nộp thuế có thể lựa chọn nộp toàn bộ hoặc một phần số tiền thuế_ _của một loại thuế nào đó trong các khoản thuế được gia hạn._ _Số tiền thuế đã được gia hạn còn lại và chưa được ng[r]
 • 24
GIÁO ÁN MĨ THUẬT KHỐI 2

GIÁO ÁN MĨ THUẬT KHỐI 2

+ Thực hiện bài tập theo từng bớc Thầy đã hớng dẫn. *Quan sát từng bàn để giúp đỡ những HS còn lúng túng. Hoạt động 4: Nhận xé,t đánh giá: - Giáo viên cùng học sinh chọn một số bài vẽ vờn cây đơn giản đã hoàn thành và gợi ý để các em nhận xét, đánh giá về bố cục, cách vẽ màu.
 • 71
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THỰC TRẠNG Ở VN

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ THỰC TRẠNG Ở VN

_ 2.1.2 Loại thu nhập phải chịu thuế và các khoản không thuộc diện chịu thuế, _ _miễn thuế, chưa thu thuế:_ Loại thu nhập phải chịu thuế được chia làm hai loại: • Thu nhập thường xuyên: [r]
 • 41
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THUẾ GTGT Ổ VIỆT NAM

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THUẾ GTGT Ổ VIỆT NAM

nhiều tổ chức hạch toỏn và gần 1,6 triệu hộ chủ yếu lỏ sản xuất kinh doanh nhỏ. Cho nờn khi thực hiện thuế GTGT đó đỏp ứng hai phương phỏp tớnh thuế cà hai loại hoỏ đơn, ỏp dụng phương phỏp khấu trừ và hoỏ đơn GTGT đối với cỏc doanh nghiệp đủ điều kiện hạch toỏn kế toỏn và ỏp dụng phương phỏp trực tiếp thờm GTGT cà sử dụng hoỏ đơn thụng thường đối với cỏc hộ kinh doanh nhỏ. Việc ỏp dụng đồng thời hai cỏch tớnh thuế GTGT và hai loại hoỏ đơn trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay là cần thiết, song trờn thực tế lại nảy sinh những bất cập gõy trở ngại cho cỏc doanh nghiệp và cỏc hộ kinh doanh. Cỏc doanh nghiệp thực hiện theo phương phỏp khấu trừ thuế khụng được khấu trừ đầu vào khi mua hàng hoỏ, dịch vụ của cỏc đơn vị tớnh thuế theo phương phỏp trực tiếp, gõy mất cụng bằng trong cỏc thành phần kinh tế, hoặc nảy ra tỡnh trạng chống thuế. Ngoài ra, những bất cập trong kế toỏn thuế GTGT, trong chế độ hoỏ đơn, chứng từ đối với hàng hoỏ lưu thụng trờn thị trường... cũng gõy nhiều khú khăn cho cụng tỏc thu của ngành thuế và cho cỏc hộ kinh doanh nhỏ.
 • 50
Bài thuyết trình: CHƯƠNG 7:CHI PHÍ, DOANH THU, THUẾ VÀ LỢi NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

Bài thuyết trình: CHƯƠNG 7:CHI PHÍ, DOANH THU, THUẾ VÀ LỢi NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG 7: CHI PHÍ, DOANH THU, THUẾ VÀ LỢi NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 7.4 Một số loại thuế chủ yếu doanh nghiệp 1 Thuế giá trị gia tăng( GTGT): • Các văn thuế GTGT: a Khái niệm: Là loại thuế gián thu, tiền thu tính dựa giá trị gia tăng hàng hóa dịch vụ phát sinh trình từ sản xuất – lưu thông đến tiêu dùng b đối tượng chịu thuế GTGT: Là hàng hóa, dịch vụ cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam • Khơng phân biệt nghành nghề, hình thức, tổ chức, kinh doanh ( sở kinh doanh) tổ chức, nhân nhập hàng hóa, mua dịch vụ từ nước ngồi chịu thuế GTGT.
 • 21
CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU

CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU

Thuế xuất nhập khẩu  L à hình th ứ c thu ế có m ụ c tiêu b ả o h ộ .  M ụ c tiêu ban đ ầ u c ủ a các qu ố c gia khi áp d ụ ng thu ế xu ấ t nh ậ p kh ẩ u ch ủ y ế u là nh ằ m huy đ ộ ng ngu ồ n thu cho ngân sách nhà n ướ c.
 • 41
BT THUẾ. PDF

BT THUẾ. PDF

Thuế GTGT đầu ra : ᠇1 Bán 32.000 sp E, bị trả lại 2.000 sp, đã được thanh toán 20.000 sp: (32.000─2000) x 60.000 x 10% =180.000.000 đ ᠇2 Giao cho đại lý 40.000 sp E , chi tiêu thụ được 90%, hoa hồng cho đại lý là 5% trên giá chưa TGTGT: chỉ tính thuế GTGT đầu ra trên lượng hàng đã tiêu thụ với giá chưa thuế GTGT và kg có hoa hồng, phần hoa hồng trả đại lý kg được khấu trừ TGTGT đầu vào
 • 12
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THUẾ GTGT TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG TÂN LONG.

Miến giảm thuế là một yếu tố ngoại lệ được quy định trong luật thuế.Chế độ miễn giảm thuế thường được viết thành chương riêng trong các luật thuế.Một số loại thuế quy định cho phép người nộp thuế không phải thực hiện nghĩa vụ nộp toàn bộ số tiền thuế, mà không phải nộp cho Nhà nước gọi là miến thuế hoặc chỉ nộp một phần số tiền thuế đó gọi là giảm thuế.
 • 44
TRẮC NGHIỆM THUẾ CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM THUẾ CÓ ĐÁP ÁN

TRƯỜNG HỢP NGƯỜI NỘP THUẾ VỪA CÓ SỐ TIỀN THUẾ NỢ, TIỀN THUẾ TRUY THU, TIỀN THUẾ PHÁT SINH, TIỀN CHẬM NỘP, TIỀN PHẠT LIÊN QUAN ĐẾN LOẠI THUẾ DO CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ, THÌ VIỆC THANH TOÁN Đ[r]
 • 8
CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU

CÁC LOẠI THUẾ CHỦ YẾU

1. Khái niệm (tiếp)  Thuế tài sản  Thuế tài sản là tên gọi để chỉ các sắc thuế lấy tài sản làm đối tượng đánh thuế  Biểu hiện dưới nhiều hình thức với tên gọi khác nhau : thuế mua tài sản; thuế nhà; thuế đất; thuế của cải đánh trên giá trị tài sản
 • 49
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PPSX

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VIỆT NAM, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PPSX

2.3.5.4 Khắc phục về bộ máy tổ chức quản lý thu thuế và thực hiện luật thuế TNCN:  Công tác kê khai, thu nộp thuế: Là một phần vô cùng quan trọng quyết định đến hiệu quả thực hiện của pháp lệnh thuế thu nhập hiện nay nhưng lại tồn tại rất nhiều các bất cập do chưa có biện pháp tổ chức kê khai thực sự khoa học và có hiệu quả. Ngoài phương pháp khấu trừ tại nguồn là cần thiét và quan trọng thì khi tính thuế chúng ta nên đưa về cho các đội thuế ở địa phương cùng đảm nhiệm. Việc kiểm tra tại địa phương sẽ dễ dàng được thực hiện thông qua viẹc căn cứ vào mức sống và mức chi tiêu của các hộ gia đình. Đồng thời, với cách quản lý này cơ quan thuế sẽ xác định chính xác hơn về khả năng thu nhập của các cá nhân thông qua mức sống của gia đình họ. Tính khả thi và hiệu quả của phương pháp này có thể kiểm tra thông qua việc thực hiện thí điểm ở một số khu vực dân cư. Nếu như tỏ ra hiệu quả chúng ta nên áp dụng sớm và rộng rãi.
 • 41
NỘI DUNG THUẾ - THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP  CÁC LOẠI THUẾ

NỘI DUNG THUẾ - THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP CÁC LOẠI THUẾ

Xu hướng chi tiêu công cộng ngày càng mang tính quy luật, có thể nói ngày nay ở tất cả các quốc gia, thuế đã trở thành nguồn thu chủ yếu của NSNN. Tuy nhiên cũng phải nhận thức rằng để đảm bảo thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN không có nghĩa là động viên nguồn tài chính vào NSNN với bất kỳ giá nào mà sao cho nó phải là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chính vì vậy, ngoài mục tiêu đánh thuế để tạo ra nguồn thu cho NSNN, thuế còn là công cụ thực hiện chức năng điều hoà công bằng xã hội, điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
 • 26
THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

THUẾ TÀI NGUYÊN VÀ VẤN ĐỀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

Thuế tài nguyên khoáng sản (TNKS) hiện hành chứa đựng nhiều bất cập. Bài báo phân tích các hạn chế của loại thuế này, đề xuất các giải pháp nhằm làm cho thuế TNKS trở thành một trong các công cụ hữu hiệu bảo vệ và khai thác hợp lý TNKS, một loại tài nguyên rất đặc thù: Có khối lượng giới hạn và không tái tạo.
 • 4
CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

3.6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành tháng 7 năm 1993 thay thế cho thuế nông nghiệp và được quy định bởi luật thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành, có hiệu lực ban hành từ năm 1994.
 • 21
GIÁO ÁN MĨ THUẬT 2 CẢ NĂM

GIÁO ÁN MĨ THUẬT 2 CẢ NĂM

* Hoạt động 1: Hớng dẫn quan sát, nhận xét - Giới thiệu tranh ảnh đồ vật đợc trang trí bằng hình vuông, yêu cầu học sinh quan sát và gợi ý HS nhận ra vẻ đẹp, đặc điểm và ứng dụng của trang trí hình vuông trong cuộc sống. ( Cách sắp xếp hoạ tiết, màu sắc,...) - Hình vuông đợc trang trí bằng những họa tiết gì ? - Các hoạ tiết chính sắp xếp vị trí nào trên hình vuông ? - Các hoạ tiết đợc sắp xếp nh thế nào ?
 • 55
TỔNG QUAN VỀ THANH TRA THUẾ

TỔNG QUAN VỀ THANH TRA THUẾ

Để phù hợp với yêu cầu quản lý thuế hiện đại và tính chất phong phú, phức tạp, nhiều loại hình của người nộp thuế cũng như tình hình phát triển kinh tế hiện nay, trình độ chuyên môn của cán bộ thanh tra thuế là yếu tố vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác thanh tra. Cán bộ thanh tra phải được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên để đáp ứng yêu cầu của tình hình về chính sách thuế, nghiệp vụ thanh tra các sắc thuế. Ngoài ra, để có thể lựa chọn đúng người nộp thuế đưa vào kế hoạch thanh tra hàng năm cũng như để phân tích chính xác thông tin người nộp thuế trong quá trình thanh tra tại doanh nghiệp thì kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro, trình độ tin học của cán bộ thanh tra cũng là một yêu cầu bắt buộc. Bên cạnh đó, thái độ và phong cách ứng xử của cán bộ thuế thật tận tụy, công tâm, khách quan giữa quyền lợi của Nhà nước với quyền lợi của đối tượng nộp thuế, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các đối tượng nộp thuế trong việc thực hiện các luật thuế. Phẩm chất cán bộ thanh tra, đạo đức nghề nghiệp phải được rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên để không bắt tay với đối tượng vi phạm luật thuế.
 • 36
18 ĐỊA CHỈ THỬA LÔ ĐẤT CHỊU THUẾ 19 PHƯỜNGXÃ

18 ĐỊA CHỈ THỬA LÔ ĐẤT CHỊU THUẾ 19 PHƯỜNGXÃ

Người nộp thuế khai tương ứng theo loại đất: đô thị; vùng ven đô thị...; đất nông thôn để xác định số thuế của lô đất nộp tính bằng thóc.. Hướng dẫn kê khai một số chỉ tiêu:3[r]
 • 2
Mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam

Mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam

Thuế tiêu dùng là một trong các loại thuế đóng góp số thu lớn, ổn định cho ngân sách nhà nước, với đặc điểm có phạm vi áp dụng rộng, thu gián tiếp nên tương đối dễ thu. Bài viết tóm lược cơ sở lý thuyết cơ bản về thuế tiêu dùng, đánh giá thực trạng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam và nêu một số khuyến nghị nhằm mở rộng cơ sở thuế tiêu dùng ở Việt Nam trong giai đoạn tới.
 • 4
Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp

Phân tích làm sáng tỏ về chi phí để xác định thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hướng khắc phục để chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp

nợ thuế, tiền phạt chậm nộp số thuế nợ đến từng doanh nghiệp, người nộp thuế. Nghiên cứu đầy đủ các trường hợp cơ quan thuế thực hiện gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp, người nộp thuế không đúng chế độ quy định.. - Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: Cục Thuế giao chỉ tiêu thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra cho từng phòng, từng Chi cục Thuế, từng đoàn thanh tra, kiểm tra, bố trí lực lượng để tổ chức triển khai thực hiện được nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra đã giao. Hàng tháng, hàng quý phải tổ chức theo dõi đánh giá và kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với từng đơn vị để kịp thời đôn đốc đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được giao. Tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra đối với hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp, xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm. Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch được giao để phát hiện các hành vi vi phạm làm thất thoát nguồn thu Ngân sách nhà nước, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
 • 16
Giới thiệu một loại cây ở địa phương

Giới thiệu một loại cây ở địa phương

Giới thiệu một loại cây ở địa phương. Bình chọn:Ai đã từng đến vùng sông nước phía Nam hẳn không thể nào quên những dãy cây dừa nước xanh mướt dọc theo những con kênh rạch hay cảm giác đi thuyền chui giữa bóng mát của rặng cây.Giới thiệu một loại hoa ở địa phương.Giới thiệu một loại quả ở địa phương.Thuyết minh về một loài động vật ở quê em.Cây bưởi quê em ( Bài 2 )Xem thêm: Văn thuyết minh lớp 9 Ai đã từng đến vùng sông nước phía Nam hẳn không thể nào quên những dãy dừa nước xanh mướt dọc theo những con kênh rạch hay cảm giác đi thuyền chui giữa bóng mát của rặng cây. Thật là thú vị. Trước hết, đừng lẫn cây dừa nước này với cây rau dừa nước là một loai cây thân cỏ mọc bờ ven bờ nước hoặc nổi trên các ao hồ. Dừa nước là một loại cây cùng họ với cây dừa, mọc phổ biến ở các bãi lầy vùng cửa sông, ven kênh rạch các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Rặng dừa nước chạy men theo các con kênh, con rạch tạo nên một quang cảnh độc đáo và nên thơ cho vùng sông nước phía Nam. Khi bơi thuyền trên dòng kênh xanh giữa hai hàng dừa nước, ta cảm thấy khoan khoái mát mè. dễ chịu biết nhường nàoDừa nước là loài cây cỏ dáng khá đẹp với những chiếc lá lớn giống lá dừa dài tới vài mét, mọc thẳng lên từ trênXem thêm tại: https:loigiaihay.comgioithieumotloaicayodiaphuongc36a606.htmlixzz5oU1f4s2n
 • 1
Đại cương phân tích dụng cụ

Đại cương phân tích dụng cụ

Giới thiệu được các cách định lượng trong phân tích dụng cụ Giải thích được một số đặc trưng trong phân tích dụng cụ Trình bày được các loại sai số và cách giảm thiểu sai số Giới thiệu được các cách định lượng trong phân tích dụng cụ Giải thích được một số đặc trưng trong phân tích dụng cụ Trình bày được các loại sai số và cách giảm thiểu sai số Giới thiệu được các cách định lượng trong phân tích dụng cụ Giải thích được một số đặc trưng trong phân tích dụng cụ Trình bày được các loại sai số và cách giảm thiểu sai số
 • 30
THUẾ TÀI SẢN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TÀI SẢN

THUẾ TÀI SẢN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG LUẬT THUẾ TÀI SẢN

Thuế thu trên tài sản ở nước ta được hình thành từ rất lâu với một số sắc thuế phổ biến như thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một sắc thuế mang tên Thuế Tài sản nhằm điều chỉnh các loại tài sản có khả năng chịu thuế trên thực tế.
 • 6
MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

MỞ RỘNG CƠ SỞ THUẾ: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

Số thu từ thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ sở thuế là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất. Bài viết giới thiệu vắn tắt những vấn đề lý luận về cơ sở thuế và đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm mở rộng cơ sở thuế của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào đề xuất giảm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, mở rộng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu hẹp diện ưu đãi thuế.
 • 4
Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Mở rộng cơ sở thuế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

Số thu từ thuế phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó cơ sở thuế là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất. Bài viết giới thiệu vắn tắt những vấn đề lý luận về cơ sở thuế và đề xuất một số nội dung cụ thể nhằm mở rộng cơ sở thuế của Việt Nam, trong đó tập trung chủ yếu vào đề xuất giảm đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, mở rộng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thu hẹp diện ưu đãi thuế.
 • 4
MỸ THUẬT 2 VN TIME

MỸ THUẬT 2 VN TIME

Nội). + Ngoài bức tranh Tiếng đàn bầu, ông còn có nhiều tác phẩm hội hoạ khác nh: Em nào cũng đợc học cả; ơ ! bố ... + Bức tranh Tiếng đàn bầu của ông vẽ về đề tài bộ đội. Hình ảnh chính là anh bộ đội ngồi trên chiếc chõng tre đang say mê gảy đàn. Trớc mặt anh là hai em bé, một em qùy bên chõng, một em nằm trên chõng, tay tì vào má chăm chú lắng nghe Màu sắc ở bức tranh trong sáng, đậm nhạt nổi rõ làm cho hình ảnh chính của tranh rất sinh động. Tiếng đàn bầu là bức tranh đẹp, nói lên tình cảm thắm thiết giữa bộ đội và thiếu nhi.
 • 62
NGHIÊN CỨU CÁC CÔNG CỤ THU HỒI GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

NGHIÊN CỨU CÁC CÔNG CỤ THU HỒI GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

MỘT SỐ LOẠI THUẾ VÀ PHÍ TRONG THU HỒI GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI VÀ BĐS CÔNG CỤ ĐỐI TƯỢNG THUẾ CƠ SỞ TÍNH THUẾ HÌNH THỨC THỰC HIỆN NGƯỜI THỰC HIỆN PHẠM VI Thuế trên thặng dư vốn Capita[r]
 • 13
BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT TÀI CHÍNH: PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRONG ĐÓ CÓ SO SÁNH VỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

BÀI TẬP HỌC KỲ LUẬT TÀI CHÍNH: PHÂN TÍCH NHỮNG ĐẶC TRƯNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT TRONG ĐÓ CÓ SO SÁNH VỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

A.MỞ ĐẦUThuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu đánh vào một số hàng hóa và dịch vụ chịu thuế. Đây là một trong những loại thuế hữu hiệu nhất để Nhà nước điều tiết sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, đồng thời cũng đóng góp một phần lớn vào ngân sách nhà nước hằng năm do những đặc trưng của loại thuế này. Trong thời đại hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước thì danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt đã có nhiều thay đổi. Nhận thấy tầm quan trọng và thiết thực của vấn đề, bài tiểu luận xin được lựa chọn đề số 04: “Phân tích những đặc trưng của thuế tiêu thụ đặc biệt (trong đó có so sánh với thuế giá trị gia tăng). Cho biết về sự thay đổi của danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1990 cho đến nay.”
 • 22
Giáo án môn Thủ công 1 cả năm

Giáo án môn Thủ công 1 cả năm

Bài mới: Giới thiệu một số loại giấy, bìa và dụng cụ a Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi tựa hoïc thuû coâng b Tìm hieåu baøi: * Giới thiệu giấy, bìa: - Giáo viên để tất cả các loại g[r]
 • 20
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG BHXH Ở CÔNG TY XNK INTIMEX

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG BHXH Ở CÔNG TY XNK INTIMEX

thì giá cha có thuế VAT đợc xác định theo công thức sau : Tổng giá thanh toán Giá cha thuế VAT = 1 + % thuế suất thuế VAT Đối với một số loại khác nh sắt, thép phế liệu thì thuế VAT đợc [r]
 • 34

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI