0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ thông tin >

Mơ tả hoạt động

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SO2 TRONG KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN KHÔ

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ SO2 TRONG KHÍ THẢI LÒ ĐỐT CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÁN KHÔ

Sử dụng phần mềm Modde 5.0 để xử lý số liệu thực nghiệm ta xây dựng được phương trình hồi qui mơ tả thực nghiệm như sau: Từ phương trình hồi qui mơ tả mối quan hệ giữa các thơng số kỹ th[r]
 • 8
PHAN1 PASCAL

PHAN1 PASCAL

NGƠN NGỮ ĐĨ GỌI LÀ TRANG 6 _Khái niệm về lập trình?_ LẬP TRÌNH LÀ SỬ DỤNG CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ CÁC CÂU LỆNH CỦA NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH, ĐỂ MƠ TẢ DỮ LIỆU VÀ DIỄN ĐẠT CÁC THAO TÁC CỦA THUẬT TỐN[r]
 • 13
PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG UML

PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG BẰNG UML

1.4.2 Cách ti ế p c ậ n h ướ ng đố i t ượ ng Để khắc phục được những vấn đề tồn tại nêu trên thì chúng ta cần phải nghiên cứu phương pháp, hình và cơng cụ mới, thích hợp để phát triển phần mềm. hình hướng đối tượng [4, 5, 10, 12, 13, 14, 18, 24, 32, 33] cĩ thể giúp chúng ta vượt được khủng hoảng trong cơng nghệ phần mềm và hy vọng sẽ đưa ra được những sản phẩm phần mềm thương mại chất lượng cao: tin cậy, dễ mở rộng, dễ thích nghi, cường tráng và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Cách tiếp cận hướng đối tượng cĩ những đặc trưng sau.
 • 182
VỎ NÃO PPT

VỎ NÃO PPT

Thùy trái cĩ vai trị quan trọng bậc cao trong hành vi. Khơng cĩ sự hướng dẫn của nĩ, chúng ta sẽ bị mất sự kiểm sốt các hành động. Do đĩ bệnh nhân thùy trán cĩ thể cĩ cư xử “bất thường”: họ cĩ thể sử dụng những đồ vật một cách thành thạo thậm chí khi khơng cĩ lý do để dùng, họ lập lại các hành vi, việc làm mới xảy ra, và họ khơng tìm hiểu cái gì rõ ràng nhất. Họ cĩ thể diễn tả các hành vi như cĩ bệnh tâm thần, khơng cần quan tâm đến hậu quả hành động của họ, đưa ra những quyết định vơ trách nhiệm trong cơng việc, và với thời gian, họ cĩ thể cĩ những hình thái tình dục khơng đúng đắn (mặc dù nhìn chung là họ bị giảm khối cảm tình dục). Các bệnh nhân sa sút trí tuệ do tổn thương thùy trán cũng khơng thể hệ thống được kinh nghiệm của họ và cũng khơng biết lên kế hoạch tương lai. Họ thường quên nhiều thứ, khơng phải họ khơng thể mã hĩa trí nhớ mới, mà bởi vì họ khơng thể khởi phát trí nhớ thích hợp. Ví dụ, bệnh nhân cĩ thể nĩi là đi đến cửa hàng để mua 5 mĩn đồ vật, nhưng khi đến nơi họ lại bị thu hút bởi tạp chí, đọc nĩ, và sau đĩ trở về nhà mà khơng mua thứ gì. Khi được hỏi tại sao ơng ta đi đến cửa hiệu, ơng ta cĩ thể nhớ lại các thứ mà ơng ta dự định mua; ơng ta đã quên để nhớ lại chúng cho đúng lúc. [Bệnh nhân mất trí nhớ kinh điển thì khơng thể nhớ lại danh sách khi đã quên]. Các bệnh nhân tổn thương vùng trán ổ mắt bộc lộ sự khĩ khăn trong việc ức chế những hành vi khơng thích hợp. Các bệnh nhân với các sang thương trán trong thường bị bất động, khĩ khởi đầu hành vi.
 • 21
BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA VÔ CƠ

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA VÔ CƠ

• Các TRANG 5 _BÀI 2:_ KIM LOẠI KIỀM THỔ THÍ NGHIỆM MƠ TẢ THÍ NGHIỆM VÀ QUAN SÁT HIỆN TƯỢNG GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG ,VIẾT PHƯƠNGTRÌNH ,TÍNH TỐN VÀ RÚT RA KẾT LUẬN 1 _* Quan sát màu của ngọ[r]
 • 47
LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRÊN MẠNG DOCX

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHÂN LỚP DỮ LIỆU TRONG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TRÊN MẠNG DOCX

Kỹ thuật khai phá dữ liệu mơ tả_ Mục tiêu chính của phương pháp phân cụm dữ liệu là nhĩm các đối tượng tương tự nhau trong tập dữ liệu vào các cụm sao cho các đối tượng thuộc cùng một lớ[r]
 • 25
BẢN TIN  LỚP 11 CỰC HAY

BẢN TIN LỚP 11 CỰC HAY

Tin tường thuật Nhằm thơng tin tổng hợp nhiều sự kiện xung quanh hiện tượng nào đĩ cĩ vấn đề đáng được quan tâm với sự tường thuật, tả cụ thể, chi tiết các sự kiện kèm theo sự phân tích, lý giải nguyên nhân, kết quả và ý nghĩa của chúng.
 • 13
Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 15 - Lớp 3 năm 2008

Giáo án Tổng hợp cả năm Tuần 15 - Lớp 3 năm 2008

Nhãm 5 TLV: Luyện tập tả người tả hoạt động -Xác định được các đoạn của một bài văn tả người, nội dung của từng đoạn, những chi tiết tả hoạt động trong đoạn.. -Viết được một đoạn văn tả[r]
 • 20
HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN SỐ PHỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 4

HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI BÀI TOÁN SỐ PHỨC TRONG CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12 NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG THPT QUẢNG XƯƠNG 4

Mơ tả mức độ câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực học sinh qua từng nội dung: NỘI DUNG MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CÁC NĂNG LỰC TRANG 5 THẤP CAO Tìm quỹ -Thưc hiện các phép tốn trên Thực hiện các tíc[r]
 • 18
[ĐIỆN TỬ] TỰ ĐỘNG HÓA, TỰ ĐỘNG HỌC - PHẠM VĂN TẤN PHẦN 6 DOCX

[ĐIỆN TỬ] TỰ ĐỘNG HÓA, TỰ ĐỘNG HỌC - PHẠM VĂN TẤN PHẦN 6 DOCX

I) ĐẠ I C ƯƠ NG. M ộ t trong nh ữ ng cơng vi ệ c quan tr ọ ng nh ấ t trong vi ệ c phân gi ả i và thi ế t k ế các h ệ t ự ki ể m là hình hĩa h ệ th ố ng. Ở nh ữ ng ch ươ ng tr ướ c, ta đ ã đư a vào m ộ t s ố ph ươ ng pháp hình hĩa h ệ th ố ng thơng d ụ ng. Hai ph ươ ng pháp chung nh ấ t là hàm chuy ể n và ph ươ ng trình tr ạ ng thái. Ph ươ ng pháp hàm chuy ể n ch ỉ cĩ giá tr ị đố i v ớ i các h ệ tuy ế n tính, khơng đổ i theo th ờ i gian. Trong khi các ph ươ ng trình tr ạ ng thái, là nh ữ ng ph ươ ng trình vi phân c ấ p m ộ t cĩ th ể dùng t ả các h ệ tuy ế n tính và c ả phi tuy ế n. Vì trong th ự c t ế , t ấ t c ả các h ệ v ậ t lý đề u phi tuy ế n trong m ộ t vài ph ạ m vi ho ạ t độ ng. Nên để cĩ th ể s ử d ụ ng hàm chuy ể n chuy ể n và các ph ươ ng trình tr ạ ng thái tuy ế n tính, h ệ th ố ng ph ả i đượ c tuy ế n tính hố, ho ặ c là ho ạ t độ ng c ủ a nĩ ph ả i đượ c h ạ n ch ế trong vùng tuy ế n tính.
 • 14
CÁCH BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ MẪU BỆNH

CÁCH BẢO QUẢN VÀ LƯU GIỮ MẪU BỆNH

6.2.9 B ả o qu ả n b ằ ng nit ơ l ỏ ng B ả o qu ả n vi sinh v ậ t ở nhi ệ t độ c ự c th ấ p t ừ –190°C đế n -196°C trong ho ặ c trên nit ơ l ỏ ng (c ũ ng là m ộ t d ạ ng c ủ a b ả o qu ả n l ạ nh sâu) là ph ươ ng pháp b ả o qu ả n t ố t nh ấ t đố i v ớ i h ầ u h ế t các lồi n ấ m và vi khu ẩ n. X ử lý m ẫ u vi sinh v ậ t phân l ậ p, d ị ch ho ặ c d ị ch bào t ử vi sinh v ậ t b ằ ng ch ấ t b ả o qu ả n l ạ nh, ví d ụ nh ư glycerol 10% (tr ộ n l ẫ n v ớ i dung d ị ch ch ấ t giàu dinh d ưỡ ng n ế u x ử lý vi khu ẩ n), tr ướ c khi chuy ể n sang ố ng vơ trùng và làm l ạ nh t ớ i nhi ệ t độ c ự c th ấ p trong giai đ o ạ n bay h ơ i nit ơ l ỏ ng. T ố c độ làm l ạ nh cĩ ý ngh ĩ a r ấ t quan tr ọ ng trong tồn b ộ quá trình, vi sinh v ậ t đạ t t ỷ l ệ s ố ng sĩt cao nh ấ t khi quá trình làm l ạ nh di ễ n ra ch ậ m. Ở nhi ệ t độ c ự c th ấ p, quá trình trao đổ i ch ấ t b ị ứ c ch ế , n ế u vi sinh v ậ t s ố ng sĩt sau b ướ c làm l ạ nh đầ u tiên thì m ẫ u cĩ th ể đượ c l ư u gi ữ vơ th ờ i h ạ n b ằ ng cách này. Ph ươ ng pháp này đ ịi h ỏ i ph ả i cĩ trang thi ế t b ị đắ t ti ề n và ngu ồ n nit ơ l ỏ ng s ẵ n cĩ. Độ i ng ũ cán b ộ làm vi ệ c này c ũ ng c ầ n ph ả i cĩ kinh nghi ệ m để duy trì các đ i ề u ki ệ n t ố i ư u cho cơng tác b ả o qu ả n m ẫ u vi sinh v ậ t.
 • 27
TÀI LIỆU TOÀN TẬP VỀ WIRELESS

TÀI LIỆU TOÀN TẬP VỀ WIRELESS

Các đề mục sau đây mơ tả các truyền thơng vơ tuyến cho các người dùng di động: - AMPS Advanced Mobile Phone service Mơ tả hệ thống điện thoại cellular chuyển mạch vịng tính hiệu tương tự[r]
 • 46
GIÁO TRÌNH PASCAL 7 0

GIÁO TRÌNH PASCAL 7 0

KHÁI NIỆM VỀ MỘT CÂU LỆNH _ - Một câu lệnh đơn xác định một cơng việc mà chƣơng trình phải thực hiện để xử lý các dữ liệu đã đƣợc mơ tả và khai báo.. Các câu lệnh đƣợc phân cách bởi dấu [r]
 • 42
GIÁO TRÌNH PASCAL 7 0

GIÁO TRÌNH PASCAL 7 0

KHÁI NIỆM VỀ MỘT CÂU LỆNH _ - Một câu lệnh đơn xác định một cơng việc mà chƣơng trình phải thực hiện để xử lý các dữ liệu đã đƣợc mơ tả và khai báo.. Các câu lệnh đƣợc phân cách bởi dấu [r]
 • 42
KY THUAT XUC TAC - TIET 1

KY THUAT XUC TAC - TIET 1

TRANG 4 4 MƠ TẢ VẮN TẮT NỢI DUNG HỌC PHẦN HỌC PHẦN NÀY BAO GỒM:  LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ CHẤT XÚC TÁC VÀ QUÁ TRÌNH XÚC TÁC  XÚC TÁC CƠNG NGHIỆP, CÁC GIAI ĐOẠN SẢN XUẤT XÚC TÁC TRONG CƠ[r]
 • 30
ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (FULL)

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG (FULL)

Các hạng mục cơng việc thi cơng để hồn thành cơng trình bao gồm:  Mơ tả điều kiện địa chất đưa ra biện pháp thiết kế mĩng  Các biện pháp thi cơng chủ yếu kết cấu hạ tầng gồm : Cơng tác[r]
 • 41
ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KỸ THUẬT THI CÔNG

Các hạng mục cơng việc thi cơng để hồn thành cơng trình bao gồm:  Mơ tả điều kiện địa chất đưa ra biện pháp thiết kế mĩng  Các biện pháp thi cơng chủ yếu kết cấu hạ tầng gồm : Cơng tác[r]
 • 45
BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG POT

BÀI GIẢNG THÍ NGHIỆM ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG POT

Sơ đồ khối hệ thống điều khiển bồn nƣớc: xPC-Target: xPC Target là giải pháp của Matlab nhằm đƣa các kết quả hình hệ thống dùng Simulink vào hệ thống chạy thời gian thực. xPC target cần cĩ một máy tính chủ và máy tính đích ghép nối với nhau qua cổng RS-232 hay mạng Ethernet, chƣơng trình điều khiển dạng mã thực thi, tạo ra bởi Real Time Workshops và Visual C++, xPC target đƣợc chuyển từ máy chủ đến máy đích, máy tính đích cĩ các card giao tiếp với đối tƣợng sẽ điều khiển đối tƣợng theo thời gian thực, các đáp ứng đƣợc gửi lên máy chủ và các tinh chỉnh gửi xuống máy đích. Máy tính chủ cài hệ điều hành Windows 95, 98, 2000, Xp hay NT4. Máy tính đích khơng cần cấu hình mạnh (CPU 386, RAM 8MB), khơng cần hệ điều hành nhƣng BIOS phải tƣơng thích máy PC, mainboard cĩ sẵn các slot gắn card giao tiếp và cĩ cổng COM(dùng chipset tƣơng thích UART) hay card mạng, chỉ cần ổ đĩa mềm cịn ổ cứng và màn hình khơng cần thiết. Sự giao tiếp giữa hai máy tính thực hiện qua cổng cổng COM hay mạng Ethernet.
 • 118
QUYEN VΜ NGHIA VU CUA CONG DAN TRONG HON NHAN

QUYEN VΜ NGHIA VU CUA CONG DAN TRONG HON NHAN

CÂU 5: ĐỒNG HĨA 1 Chi tiết của chuỗi phản ứng tối quang hợp được phát hiện bởi Melvin Calvin và cộng sự nhờ việc sử dụng thực nghiệm với bình “lollipop” được mơ tả như hình dưới đây: Tro[r]
 • 20
TẢI VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN TẢ CON VẬT, TRONG ĐÓ CÓ ÍT NHẤT MỘT CÂU CÓ TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN - LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN CHO CÂU

TẢI VIẾT ĐOẠN VĂN NGẮN TẢ CON VẬT, TRONG ĐÓ CÓ ÍT NHẤT MỘT CÂU CÓ TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN - LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN CHO CÂU

TẢ CON VẬT CÓ SỬ DỤNG TRẠNG NGỮ CHỈ PHƯƠNG TIỆN - SỐ 4 VỚI NHỮNG CHIẾC MÓNG VÀ CỰA SẮC NHỌN, CHÚ GÀ TRỐNG DŨNG MÃNH CHỐNG LẠI KẺ thù của mình, giương oai trước lũ mái mơ đang tròn mắt vì[r]
 • 2
DỰ ÁN TRỒNG PHONG LAN VÀ KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI

DỰ ÁN TRỒNG PHONG LAN VÀ KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI

khi lan đạt khoảng 4cm cần chuyển ra ngoài. Cây rửa sạch để trên miếng lưới hay rổ kê trên chậu nước để giữ mát cho cây con. Giai đoạn trồng chung trên giàn lấy xơ dừa bĩ xung quanh cây lan cấy , dùng dây thun cuốn lại rồi đặt lên giàn. Sau khi trồng trên giàn được 6-7 tháng thì chuyển sang chậu nhỏ. Khoảng 6 tháng thì chuyển sang chậu lớn. Sau mỗi lần chuyển chậu khoảng 1 tuần mới được bĩn phân. Việc thay đổi chậu cịn tùy kích cỡ của cây, mức độ thối, hư mục rêu bám… Nếu trồng lan để chơi, lan lâu ngày ra hoa ít cần dỡ lan ra khỏi chậu, cắt bớt các rễ già và quá dài, chuyển sang chậu mới, thay giá thể mới, lan sẽ sinh trưởng tốt và ra hoa trở lại.
 • 26
CƠ SỞ TỰ ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 4 PPS

CƠ SỞ TỰ ĐỘNG HỌC - CHƯƠNG 4 PPS

Chương IV: Trạng thái của hệ thống Trang IV. 2 I. ĐẠ I C ƯƠ NG. Trong các ch ươ ng tr ướ c, ta đ ã kh ả o sát vài ph ươ ng pháp thơng d ụ ng để phân gi ả i các h ệ t ự ki ể m. Phép bi ế n đổ i Laplace đ ã đượ c dùng để chuy ể n các ph ươ ng trình vi phân t ả h ệ th ố ng thành các ph ươ ng trình đạ i s ố theo bi ế n ph ứ c S. Dùng ph ươ ng trình đạ i s ố này ta cĩ th ể tìm đượ c hàm chuy ể n t ả t ươ ng quan nhân qu ả gi ữ a ngõ vào và ngõ ra.
 • 16
NGHIÊN CỨU ASYNC SMOTE  MỘT GIẢI PHÁP CHO PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

NGHIÊN CỨU ASYNC SMOTE MỘT GIẢI PHÁP CHO PHÂN LỚP DỮ LIỆU MẤT CÂN BẰNG

Phân lớp dữ liệu là tiến trình tìm kiếm một tập các mơ hình mơ tả và phân biệt các lớp dữ liệu hoặc các khái niệm, nhằm mục đích sử dụng các mơ hình để dự đốn nhãn lớp của các đối tượng [r]
 • 50
NHAU VÀ MÀNG NHAU PPSX

NHAU VÀ MÀNG NHAU PPSX

TRANG 1 TRANG 2 MỤC TIÊU MƠ TẢ CẤU TẠO CỦA NHAU MƠ TẢ SỰ TẠO NHAU NÊU CÁC CHỨC NĂNG CỦA NHAU TRANG 3 KHÁI NIỆM Nhau và màng nhau = phần phụ quan trọng Bánh nhau = cơ quan liên lạc giữa t[r]
 • 36
VI XỬ LÝ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LCD

VI XỬ LÝ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN LCD

bit, nhằm mục đích tiết kiệm các chân I/O của vi điều khiển, chỉ cĩ 4 bit cao (D4 – D7) được sử dụng để kết nối, trong khi các bit cịn lại (D0 – D3) thì bỏ trống khơng dùng đến. Cho nên, mỗi dữ liệu (8 bit) được gửi đến LCD qua hai bước: 4 bit cao được gửi đầu tiên (việc này được gửi thơng qua các đường D4 – D7 một cách bình thường), sau đĩ 4 bit thấp sẽ được gửi tiếp theo. Bên cạnh đĩ, trong thực tế các dữ liệu rất hiếm khi được đọc về từ LCD (phần lớn dữ liệu sẽ được truyền từ vi điều khiển đến LCD), cho nên để tiết kiệm thêm một chân I/O nữa của vi điều khiển ta cĩ thể kết nối một cách đơn giản chân R/W của LCD xuống GND (nghĩa là chỉ cho phép ghi thơng tin vào LCD). Với cách kết nối như thế này vi điều khiển khơng thể kiểm tra được cờ báo bận vì lúc này khơng thể đọc được thơng tin từ LCD về vi điều khiển. Cho nên để thơng tin cĩ thể hiển thị một cách bình thường trên LCD, ta cần chú ý đến giản đồ thời gian của LCD để lập trình cho vi điều khiển hoạt động chính xác. Thật may mắn là việc giải quyết vần đề này rất đơn giản, ta chỉ cần lập trình vi điều khiển sao cho mỗi lệnh hoặc dữ liệu được gửi tới LCD cách nhau một khoảng thời gian phù hợp và khoảng thời gian này phải lớn hơn thời gian xử lý lệnh hoặc dữ liệu của LCD. Xem xét bảng tập lệnh đã trình bày bên trên, ta nhận thấy rằng khi LCD xử lý một lệnh chậm nhất cũng mất khoảng 1.64ms, như vậy cần lập trình để vi điều khiển mỗi lần gửi thơng tin đến LCD cách nhau khoảng 2ms là tốt nhất.
 • 35
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THAM VẤN

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THAM VẤN

DỊCH VỤ SỨC KHỎE QUỐC GIA CỦA ANH _ TRANG 10 Đ NH NGHĨAỊ Đ NH NGHĨAỊ • _HIỆP HỘI TLH HOA KỲ APAHIỆP HỘI TLH HOA KỲ APA MƠ TẢ NHÀ THAM MƠ TẢ NHÀ THAM _ _VẤN LÀ NGƯỜI _ _VẤN LÀ NGƯỜI GIÚP [r]
 • 28
DONG VAT AN GI DE SONG

DONG VAT AN GI DE SONG

TRANG 7 Trị chơi 12 con giáp Trị chơi 12 con giáp  1 BẠN LÊN MƠ TẢ ĐỘNG TÁC MỘT 1 BẠN LÊN MƠ TẢ ĐỘNG TÁC MỘT CON VẬT CĨ THỂ LÀ TIẾNG KÊU CON VẬT CĨ THỂ LÀ TIẾNG KÊU  CÁC BẠN DƯỚI LỚP Đ[r]
 • 8
CHỦ ĐỀ 3. THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP QUANH TA

CHỦ ĐỀ 3. THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP QUANH TA

+ Những dấu hiệu cơ bản của nghề thường được trình bày kĩ trong các bản mơ tả nghề.[r]
 • 84
CẤU TẠO  NGUYÊN TỬ

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

X x     TRANG 16 31 _LUẬN ĐIỂM 3_ PHƯƠNG TRÌNH SĨNG SCHRƯDINGER → MƠ TẢ CHUYỂN ĐỘNG CỦA HẠT VI MƠ TRONG TRƯỜNG _THẾ NĂNG Ở TRẠNG THÁI DỪNG_ TRẠNG THÁI CỦA HỆ KHƠNG THAY ĐỔI THEO THỜI[r]
 • 32
GIÁO ÁN TNHXH LỚP1

GIÁO ÁN TNHXH LỚP1

* Cách tiến hành: Bước 1 :HS hoạt động theo cặp -GV hướng dẫn:Các cặp hãy quan sát các hình ở trang 6 SGK và nĩi với nhau những gì các em quan sát được. -GV cĩ thể gợi ý một số câu hỏi đểû học sinh trả lời. -GV theo dõi và giúp đỡ HS trả lời
 • 32
CÂU HỎI ÔN TẬP KÍ SINH TRÙNG

CÂU HỎI ÔN TẬP KÍ SINH TRÙNG

MƠ TẢ ĐƯỢC NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ HÌNH THÁI, SINH THÁI VÀ PHÂN LOẠI KÝ SINH TRÙNG.. NÊU ĐƯỢC CÁC ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH KÝ SINH TRÙNG Ở VIỆT NAM.[r]
 • 4
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 7 - ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT PPT

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ LỚP 7 - ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT PPT

* Hoạt động 1: Gi ớ i thi ệ u Vi ệ t Nam l m ột nước nơng nghiệ p pht tri ể n. V ậ y tr ồ ng tr ọ t c ĩ vai trị như thế no trong cu ộ c s ống ta đi vo t ìm hi ể u bi: “Vai tr ị nhi ệ m v ụ c ủ a tr ồ ng tr ọ t” Hoạt động của giáo vin v học sinh Nội dung bi học
 • 8
CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

CONDUONGCOXUA WELCOME TO MY BLOG

Tuy nhiên như đã mơ tả trên các hình vẽ, việc giải bài tốn bằng phương pháp này cịn giúp học sinh quan sát được chuyển động của các vật dao động điều hịa.. Như vậy về bản chất vật lý của[r]
 • 11
BÀI 23: TỪ THÔNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

BÀI 23: TỪ THÔNG VÀ CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

- Các thí nghiệm trên cĩ chung một đặc điểm gì? - Khi nào trong mạch kín (C) xuất hiện dịng điện ? Dịng điện xuất hiện trong các thí nghiệm v à h iện tượng tả trong các thí nghiệm trên cĩ tên gọi là gì?
 • 20
GIÁO ÁN TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 1

GIÁO ÁN TỔNG HỢP VẬT LÝ 12 1

5.1. Định hướng các năng lực được hình thành : Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực thực nghiệm; năng lực dự đốn, suy luận lý thuyết; thiết kế và thực hiện theo phương án thí nghiệm, dự đốn; phân tích, khái quát hĩa rút ra kết luận khoa học; đánh giá kết quả và giải quyết vấn đề. 5.2. Bảng tả các năng lực cĩ thể phát triển trong chủ đề
 • 43
CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI PHẠM - DONG PHAM

CÁC GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN TỘI PHẠM - DONG PHAM

TỘI PHẠM HỒN THÀNH: LÀ TRƯỜNG HỢP _ _HÀNH VI PHẠM TỘI ĐÃ THỎA MÃN HẾT CÁC DẤU _ _HIỆU ĐƯỢC MƠ TẢ TRONG CẤU THÀNH TỘI PHẠM_ •_ĐỐI VỚI CẤU THÀNH TỘI PHẠM VẬT CHẤT_ TRANG 13 _THỜI ĐIỂM TỘI [r]
 • 49
GIÁO TRÌNH PASCAL 7.0 - VÕ THANH ÂN DOCX

GIÁO TRÌNH PASCAL 7.0 - VÕ THANH ÂN DOCX

__KHÁI NIỆM VỀ MỘT CÂU LỆNH _ - Một câu lệnh đơn xác định một cơng việc mà chƣơng trình phải thực hiện để xử lý các dữ liệu đã đƣợc mơ tả và khai báo.. Các câu lệnh đƣợc phân cách bởi dấ[r]
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng xây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng tòa soạn báo điện tửxây dựng thương hiệu điện tửnguyên tắc xây dựng bài giảng điện tửxây dựng bài giảng điện tửthành lập tòa soạn điện tửđịnh hướng và giải pháp xây dựng thư viện điện tử trong điều kiện tin học hóa các hoạt động của ktnnxây dựng thư viện điện tửxây dựng giáo án điện tửxây dựng chính quyền điện tửgiải pháp xây dựng thư viện điện tửmẫu kế hoạch xây dựng bài giảng điện tửcách xây dựng bài giảng điện tửhướng dẫn xây dựng bài giảng điện tửcông cụ xây dựng bài giảng điện tửNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ