0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thủ tục nhập xuất kho nguyên liệu vật liệu

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ VẬT TRONG SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHẦN 1 DOCX

Trong quá trình sản xuất chi phí trực tiếp ảnh hưởng lớn đến giá thành chính là chi phí nguyên liệu vật liệu. Nếu giảm được chi phí này dẫn đến việc hạ giá thành thì doanh nghiệp mới thu được lợi nhuận cao. Muốn làm được điều đó các nhà quản lý doanh nghiệp phải có trình độ thực sự, kinh nghiệm của bản thân và hơn hết là phải có chiến lược hạch toán chi phí nguyên liệu vật liệu. Sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên liệu vật liệu để giảm thiểu chi phí sản xuất, giá bán nâng cao sức cạnh tranh ( Cần phải nói thêm là sự cạnh tranh của sản phẩm chính là điều kiện thúc đẩy xã hội tiến lên). Thấy được tầm quan trọng của nguyên liệu vật liệu trong sản xuất nên trong quá trình thực tập tại công ty cổ phần VPP Cửu Long em đã chọn đề tài “Kế toán nguyên liệu vật liệu” nhằm đi sâu và tìm hiểu về công tác kế toán nguyên liệu vật liệu.
 • 16
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP

* Ưu điểm: Tránh đợc sự ghi chép trùng lặp giữa kho và phòng kế toán, giảm bớt đợc khối lợng ghi chép kế toán, công việc tiến hành đều trong tháng. * Nhợc điểm: Do kế toán chỉ theo dõi về mặt giá trị trên bảng kê luỹ kế nhập - xuất - tồn kho cho nên muốn biết chỉ tiêu số lợng phải xem số liệu trên thẻ kho. Hơn nữa việc kiểm tra đối chiếu ghi chép giữa thủ kho và phòng kế toán rất khó phát hiện sai sót.
 • 25
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG.

kiểm nhận). Trong quá trình kiểm nhận vật liệu nhập kho nếu phát hiện vật liệu thừa, thiếu hoặc sai qui cách, kém phẩm chất ghi trong hợp đồng phải lập biên bản, xác định rõ nguyên nhân. Nếu đã xác định rõ nguyên nhân do ngời cung cấp thì công ty có thể yêu cầu ngời cung cấp giảm giá hoặc có thể từ chối không nhận số nguyên vật liệu đó. Sau khi kiểm nhận các thành viên của ban kiểm nhận phải lập “ Biên bản kiểm nghiệm vật t”. Trên cơ sở biên bản kiểm nghiệm vật t, hóa đơn bán hàng của ng- ời cung cấp, phòng kế hoạch vật t sẽ lập phiếu nhập kho vật t. Phiếu nhập kho vật t lập thành 3 liên:
 • 41
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 9 THĂNG LONG

Theo phơng pháp này trớc hết phải xác định đơn giá nhập kho của từng lànn nhập, sau đó căn cứ vào số lợng xuất kho để tính ra giá thực tế xuất kho theo nguyên tắc: Tính theo đơn giá thực tế nhập trớc đối với lợng xuất kho thực tế, số còn lạI đợc tính theo đơn giá lần nhập tiếp theo. Thông thờng công ty nhập nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ về đến đâu thì xuất đến đó, khi gần hết mới nhập tiếp. Do vậy giá thực tế NVL, CCDC tồn cuối kỳ chính là giá của số vật liệu nhập lần cuối cùng.
 • 30
NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Trả NVL cho người bán hoặc CKTM 3. Kế toán kết quả kiểm kê kho NVL Trong công tác quản lý NVL, kiểm kê kho là một việc làm cần thiết của DN nhằm đối chiếu số liệu trên sổ sách kế toán với số lượng thực tế tồn kho của từng danh điểm NVL đã được kiểm kê. Từ đó xác định số thừa, thiếu và có quyết định xử lý kịp thời. DN có thể tiến hành kiểm kê định kỳ hay đột xuất, quy mô của kiểm kê có thể là kiểm kê toàn bộ, kiểm kê từng phần hay kiểm kê chọn mẫu. Việc kiểm kê do Ban kiểm kê tiến hành theo sự uỷ nhiệm và dưới sự lãnh đạo của thủ trưởng đơn vị.
 • 28
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN Ở CÔNG TY XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN

- Cùng với sự lớn mạnh của Công ty, công tác kế toán nói chung và công tác kế toán vật liệu nói riêng dã không ngừng được hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính thống nhất về phạm vi, phương pháp tính toán, các chỉ tiêu kinh tế giữa bộ phận kế toán với các bộ phận có liên quan. Đồng thời số liệu kế toán được phản ánh một cách trung thực, chính xác rõ ràng tình hình hiện có và sự biến động của vật liệu. Do đó về cơ bản tổ chức kế toán vật liệu ở Công ty đã phù hợp với các điều kiện cụ thể của Công ty với quy mô sản xuất lớn phục vụ ngành BCVT, công nghiệp dân dụng trong nền kinh tế, phù hợp với điều kiện nền kinh tế thị trường.
 • 37
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP

tốt công tác quản lý vật liệu ở tất cả các khâu từ khâu thu mua, vận chuyển, bảo quản cho đến khâu dự trữ và sử dụng. + ở khâu thu mua đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý về số lợng, chất lợng, qui cách, chủng loại, giá cả và chi phí thu mua vật liệu theo đúng tiến độ, thời gian, phù hợp với kế hoạch sản xuất, thi công của đơn vị mình. Muốn vậy thì cần phải cân nhắc ngay từ đầu trong việc lựa chọn nguồn cung ứng vật liệu, địa điểm, thời gian giao hàng cũng nh về phơng tiện và cớc phí vận chuyển. Đồng thời phải dự đoán trớc đợc những biến động về cung cầu và giá vật liệu trên thị trờng để có biện pháp điều chỉnh thích hợp.
 • 20
TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

TÀI LIỆU CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PDF

3.1 Đặc điểm của quá trình tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: AMPHARCO là một cơng ty chuyên sản xuất dược phẩm, thuốc men. Hiện nay cơng cĩ hơn 48 mặt hàng đã cĩ số đăng ký từ cục Quản lý Dược và được bán trên thị trường. Hằng tháng, bộ phận kinh doanh dựa vào số lượng tồn kho thành phẩm đầu kỳ, nhập và tiêu thụ trong kỳ từ đĩ lên bảng yêu cầu sản xuất chuyển xuống bộ phận kế hoạch. Bộ phận kế hoạch dựa vào đĩ lên kế hoạch chuyển cho bộ phận sản xuất để sản xuất sản phẩm.
 • 44
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY XÂY DỰNG ĐÔNG HƯNG

*.Trường hợp xuất kho nguyên vật liệu. Xuất kho cho sản xuất sản phẩm. Với đặc thù là một doanh nghiệp sản xuất theo hợp đồng nên sau khi đã ký kết với khách hàng, phòng Kế hoạch vật tư tính toán lập kế hoạch sản xuất để đảm bảo tiến độ giao hàng. Sau đó giao kế hoạch sản xuất cho quản đốc phân xưởng cùng với cán bộ kỹ thuật sẽ dựa vào kế hoạch sản xuất, bản vẽ và định mức vật tư để ghi các danh mục vật tư cần sử dụng, cụ thể như: số lượng, chủng loại, phẩm cấp. Sau đó đưa danh mục lên phòng kế hoạch vật tư và làm giấy đề nghị xuất kho vật liệu. Căn cứ vào định mức vật tư và tình hình sản xuất thực tế phòng kế hoạch vật tư duyệt số lượng vật liệu cần thiết đồng thời lập phiếu xuất kho. Phiếu xuất kho lập thành 3 liên:
 • 41
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOÀNG LONG

(Đối với doanh nghiệp chịu thuế theo phương pháp khấu trừ) Giá thực tế của VL,nhập kho Khi nhận đợc giấy báo nhận hàng của ngời bán gửi đến hoặc nhân viên tiếp liệu xí nghiệp mang về, phòng cung ứng phải kiểm tra, đối chiếu với hợp đồng hoặc kế hoạch thu mua để chấp nhận hoặc không chấp nhận thanh toán đối với từng chuyến hàng. Căn cứ vào giấy nhận hàng nếu xét thấy cần thiết khi hàng về đến nơi có thể lập ban kiểm nhận để kiểm nhận vật liệu thu mua cả về chất lợng, số lợng và quy cách. Ban kiểm nhận căn cứ vào kết quả thực tế ghi vào "Biên bản kiểm nghiệm vật t". Sau đó bộ phận cung ứng sẽ lập "Phiếu nhậo kho" vật t trên cơ sở hoá đơn giấy báo nhận hàng và biên bản kiểm nhận rồi giao cho thủ kho. Thủ kho sẽ ghi sổ vật t thực nhập vào phiếu nhập và thẻ kho rồi chuyển cho phòng kế toán làm căn cứ ghi sổ. Trờng hợp phát hiện thừa, thiếu, sau quy cách phẩm chất phải báo cho bộ phận cung ứng biết và cùng ngời giao lập biên bản.
 • 26
Quy trình nghiệm thu

Quy trình nghiệm thu

Quy trình nghiệm thu, Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn, thiết bị trước khi đưa vào sử dụng, Biên bản lấy mẫu vật liệu, Các tài liệu cần thiết trước khi lấy mẫu, Phiếu nhập kho, xuất kho (hoặc biên bản giao nhận hàng hóa), Chứng chỉ chất lượng, xuất xứ hàng hóa (nhà cung cấpsản xuất).
 • 9
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HTKT TẠI CÔNG TY MAY 19 5

Phiếu nhập kho, xuất kho được lập thành 3 liên: liên 1 lưu tại quyển, liên 2 kèm hóa đơn bán hàng để làm căn cứ thanh toán, liên 3 giao cho thủ kho kiểm hàng và ghi vào sổ kho. Hóa đơn thuế GTGT cũng được lập thành 3 liên: liên 1 lưu tại quyển, liên 2 giao cho phòng kinh doanh, liên 3 giao cho thủ kho. Định kì, phòng kế toán, thủ kho và phòng kinh doanh đối chiếu số liệu hàng nhập xuất trong kỳ.
 • 32
LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

LUẬN VĂN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ” TẠI CÔNG TY XÂY DƯNG QUẢNG NINH

Muốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được tiến hành đều đặn, liên tục thì phải đảm bảo cả ba yếu tố sản xuất: lao động, tài sản cố định, nguyên vật liệu. Đối với yếu tố nguyên vật liệu cần phải đồng bộ về cc, sử dụng, đối tượng một cách hợp lý cung cấp cho quá trình sản xuất nguyên vật liệu đủ về số lượng, kịp về thời gian, đúng về quy cách phẩm chất nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa chi phí. Vì nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên sản phẩm mới nên đảm bảo tốt nguyên vật liệu cho sản xuất là một tất yếu khách quan, một điều kiện chung của mọi nền sản xuất xã hội. Để thực hiện được mục tiêu cuối cùng là hiệu quả kinh tế doanh nghiệp cần phải tổ chức tốt công tác kế toán nguyên vật liệu nhằm cung cấp thông tin chính xác trong việc sử dụng nguyên vật liệu.
 • 84
NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HỮU NGHỊ HÀ NỘI

Để dự trữ v b à ảo quản các loại vật liệu, công cụ công ty đã xây dựng được một hệ thống kho bao gồm các kho: Kho vật liệu chính, kho vật liệu phụ, kho nhiên liệu, kho phụ tùng... Các kho n y à được xây dựng chặt chẽ sạch sẽ, thoáng mát, có đầy đủ các phương tiện bảo quản, các phương tiện cân đo đong đếm cần thiết. Mỗi kho có đủ số nhân viên bảo vệ v th à ủ kho có nghiệp vụ bảo quản vững, nhằm thực hiện tốt việc hạch toán ban đầu tại kho. Vật liệu trong kho như bột mì, đường, sữa được sắp xếp gọn g ng, m à ỗi loại được xếp riêng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật về bảo quản , tạo điều kiện cho việc nhập xuất, kiểm kê vật liệu, công cụ được tiến h nh d à ễ d ng. à
 • 37
NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG IV DOCX

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN - CHƯƠNG IV DOCX

Nguyên tắc kế toán: trị giá, hoạt động liên tục, khách quan, nhất quán, thận trọng…đã được trình bày. Chính sách quản lý nhà nước về mặt vĩ mô. Ảnh hưởng mức giá chung thay đổi: Nguyên tắc giá phí phải đòi hỏi hạch toán tài sản theo giá thực tế khi phát sinh và không được đánh giá lại tài sản mà phải phản ánh theo giá lịch sử. Tuy nhiên nếu mức giá chung trong nến kinh tế thay đổi (lạm phát hoặc giảm phát) sẽ dẫn đến làm thay đổi giá cá biệt của các loại tài sản. Trong trường này, đòi hỏi doanh nghiệp phải định giá lại tất cả các loại tài sản hiện có để đánh giá lại năng lực hoạt động của mình, nhưng thông thường việc đánh giá này khi có quyết định của nhà nước. Yêu cầu quản lý nội bộ và đơn giản hóa công tác kế toán: Trong thực tế hoạt động có trường hợp nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà doanh nghiệp không thể xác định được ngay giá thực tế của chúng ngay tại thời điểm đó, như giá xuất kho vật tư, hàng hoá hay thành phẩm nhập kho… hoặc có những đối tượng kế toán mà giá thực tế luôn biến động như ngoại tệ. Vì vậy, ghi chép kịp thời ngay khi chúng phát sinh với mục đích đơn giản hóa công tác kế toán và đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý nội bộ, kế toán có thể sử dụng giá tạm tính (giá tính trước hoặc giá hạch toán) để phản ánh. Giá tạm tính được xác định ngay từ đầu niên độ hoặc kỳ kế toán, và ổn định trong suốt kỳ đó, cuối kỳ sẽ được điều chỉnh lại.
 • 4
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XNK II

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT GIA CÔNG CHẾ BIẾN HÀNG XNK II

vậy mới đảm bảo cung cấp một cách đầy đủ và đúng chất lượng vật tư cho quá trình sản xuất tạo điều kiện cho Xí nghiệp hoạt động liên tục. Trong đó công tác kế toán là biện pháp vô cùng quan trọng và không thể thiếu với danh mục về nguyên vật liệu hết sức phong phú và đa dạng, để thuận tiện cho công tác hạch toán và áp dụng trên máy vi tính nguyên vật liệu của Xí nghiệp được phản ánh trên tài khoản 152 chi tiết cho từng đối tượng nguyên vật liệu.
 • 34
KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 693

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 693

Giá thực tế vật liệu xuất kho = Khối lượng vật liệu xuất kho x Đơn giá bình quân Đơn giá thực tế bình quân = Giá thực tế tồn đầu kỳ + giá thực tế nhập trong kỳ Số lượng tồn đầu kỳ + Số l[r]
 • 57
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH DUYÊN HÀ

- Cơ sở lập : Các hoá đơn giá trị gia tăng, hoá đơn mua hàng, biên bản bàn giao vật tư công trình chuyển về và tình hình thực tế vật liệu nhập kho - Phương pháp lập : Khi viết phiếu nhập kho,bộ phận thu mua ghi các chỉ tiêu bên ngoài bảng và các chỉ tiêu từ cột mã kho tới cột đơn vị tính. Khi nguyên vật liệu nhập kho căn cứ vào số thực nhập mà thủ kho ghi vào cột số lượng . Cuối ngày thủ kho chuyển phiếu nhập kho cho kế toán vật tư, kế toán căn cứ vào các chứng từ liên quan đến thu mua vật liệu để ghi vào cột đơn giá , thành tiền và các dòng còn lại trên phiếu nhập.Phiếu nhập kho phải có đủ chủ ký của : phụ trách kế toán,phụ trách cung tiêu, người lập phiếu,thủ kho
 • 25
TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

TÌNH HÌNH THỰC TẾ Ở ĐƠN VỊ THỰC TẬP CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT CHÀO

2.2.1.2 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ. - Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời số lượng, chất lượng và giá trị thực tế của từng loại, tùng thứ NVL - CCDC, lập các chứng từ liên quan đến việc nhập xuất, tồn kho, sử dụng tiêu hao cho sản xuất.
 • 44
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 1-2006.

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG THÁNG 1-2006.

Giá trị thực tế của hàng hoá nhập trong kỳ VI. kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm, xác định kqkd, ppln 1. Khái niệm thành phẩm Thành phẩm là những sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công chế biến đã đợc kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật đã hoàn thành kết thúc quy trình công nghệ sản xuất và đã đợc nhập kho hoặc đem tiêu thụ ngay.
 • 47
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

Trị giỏ vốn nguyờn vật liệu xuất kho được tớnh theo đơn giỏ thực tế bỡnh quõn sau mỗi lần nhập tại mỗi kho cú một thủ kho cú nhiệm vụ bảo quản hàng húa trong kho và theo dừi việc nhập – [r]
 • 23
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CƠ NHIỆT VÀ ĐIỆN LẠNH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Vật liệu chiếm một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Tỷ trọng chi phí vật liệu trong giá thành sản phẩm chiếm khoảng 65% - 75% nên sự biến động của vật liệu có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Quản lý có hiệu quả là một biện pháp để kiểm soát được chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động cho công ty, duy trì sản xuất một cách liên tục. Tại công ty POLYCO, công tác quản lý được tiến hành ngay từ khâu thu mua.
 • 24
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ I HÀ TĨNH

Việc hạch toỏn chi tiết NVL ở cụng ty được tiến hành đồng thời tại bộ phận kế toỏn và bộ phận kho với mục đớch là theo dừi tỡnh hỡnh nhậpxuất NVL tại cụng ty làm cơ sở ghi sổ kế toỏn. Một trong những yờu cầu của cụng tỏc quản lớ NVL là phải theo dừi chặt chẽ tỡnh hỡnh nhậpxuất vật tư theo từng nghiệp vụ, cho từng loại NVL và từng kho tại từng cụng trỡnh. Việc hạch toỏn đõy là hạch toỏn NVL cho cỏc đội cụng trỡnh trực thuộc cụng ty cũn NVL của cỏc xớ nghiệp thỡ cỏc xớ nghiệp sẽ hạch toỏn độc lập. Do cú sự biến động thường xuyờn và tớnh đa dạng của NVL, hơn nữa nhằm tạo điều kiện cho việc hạch toỏn NVL được thuận tiện, hiện nay cụng ty tiến hành hạch toỏn chi tiết NVL theo phương phỏp ghi thẻ song song. Đõy là phương phỏp giản đơn, dễ kiểm tra đối chiếu. Trỡnh tự hạch toỏn chi tiết NVL ở cụng ty được thể hiện qua sơ đồ sau:
 • 34
Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Thực trạng kế toán NVL tại Công ty Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ

Chuyên đề thực tập 2.3. Hạch toán tổng hợp NVL tại Công ty PTCN & TB Mỏ: Công ty PTCN & TB Mỏ thực hiện hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX. Phương pháp này giúp theo dõi, phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Doanh nghiệp tiến hành ghi sổ theo hình thức Nhật ký chứng từ và sử dụng phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ. Các tài khoản sử dụng để hạch toán NVL là:
 • 43
HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 8 POTX

HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 8 POTX

T − ơng tự từ những chứng từ thực tế phát sinh tại xí nghiệp X -18 trong tháng 9/2004 ta có các chứng từ ghi sổ khác . ở đây vì không tiện trích ra chứng từ cụ thể l μ phiếu nhập kho nh − tr − ờng hợp của chứng từ ghi sổ số 1theo mẫu biểu nên em chỉ trích ghi về mặt giá trị khi lập những chứng từ ghi sổ sau :
 • 8
HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 7 PPTX

HỆ THỐNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU PHẦN 7 PPTX

Đặc điểm của xí nghiệp l μ đơn vị sản xuất kinh doanh có quy mô , nguyên liệu vật liệu đa dạng, phong phú nhiều chủng loại . Để thuận tiện cho việc theo dõi quản lí ,kế toán sử dụng ph − ơng pháp kê khai th − ờng xuyên để phản ánh sự biến động th − ờng xuyên liên tục về giá trị nhập - xuất - tồn của từng loại nguyên liệu vật liệu . Ph − ơng pháp n μ y theo dõi đ − ợc tính chính xác . Tuy nhiên kế toán phải mất nhiều thời gian .Trong quá trình hạch toán công ty sử dụng tất cả các t μ i khoản có liên quan đến tình hình tăng giảm nguyên liệu vật liệu thực tế phát sinh theo ph − ơng pháp kê khai th − ờng xuyên .
 • 8
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG

Kế toán sử dụng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của nguyên vật liệu, Nguyên vật liệu phải được đánh giá theo giá thực tế gồm (giá mua cộng chi phí thu mua vận chuyển). Do nguyên vật liệu tại Trung tâm có nhiều loại, nhiều hãng khác nhau thường xuyên tăng giảm trong quá trình thi công xây dựng mà yêu cầu của công tác kế toán là phải phản ánh kịp thời tình hình biến động và số hiện có của nguyên vật liệu. Nên nguyên vật liệu còn có thể được đánh giá theo giá hạch toán.
 • 35
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU

2.2.2 Đánh giá nguyên liệu vật liệu theo giá hạch toán. Đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn sản xuất nhiều mặt hàng thờng sử dụng nhiều loại nhóm, thứ nguyên liệu. Nếu áp dụng nguyên tắc tính theo giá gốc thì rất phức tạp khó đảm bảo yêu cầu kịp thời của kế toán.Doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống hạch toán để ghi chép hàng ngày trên phiếu nhập, phiếu xuất và sổ kế toán chi tiết.
 • 21
PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

PHONG THỦY VÀ SỨC KHỎE DOC

mà cuối tháng cha nhập kho, kế toán sẽ tiến hành hạch toán vào TK 151 “Hàng mua đang đi đờng”. Song hiện nay, ở công ty kế toán vật t không sử dụng tài khoản này trong khi thờng xuyên có một khối lợng lớn vật liệu mua từ nớc ngoài phải chờ thủ tục hải quan, chờ thủ tục nhập kho... điều đó cũng đồng nghĩa với việc một số lợng lớn tài sản của công ty không đợc phản ánh vào sổ sách trong một thời gian, cho dù đó là tạm thời nhng cũng sẽ gây ra sự thiếu chính xác về số lợng, về thông tin tài chính cho các đối tợng sử dụng. Thêm nữa công tác lu giữ chứng từ cho đến khi nhập kho mới hạch toán nếu thực hiện không tốt sẽ gây ra nhầm lẫn và mất mát chứng từ.
 • 16
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SKY

2.1. Đặc điểm, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 2.1.1. Đặc điểm chi phí Công ty Cổ phần S.K.Y là một doanh nghiệp sản xuất, ngoài đặc thù riêng là sản xuất các loại vòng bi thì Công ty còn sản xuất các loại dũa, các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm phụ tùng Honda. Với những nét đặc thù về mặt hàng sản xuất của Công ty, ngoài yêu cầu quản lý và quy trình sản xuất công nghệ của mình thì chi phí sản xuất còn được tập hợp theo mục đích, công dụng của các chi phí bao gồm: Chi phí nguyên vật liêu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 • 49
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

CÁC VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Do giá gốc của nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ nhập kho từ các nguồn nhập khác nhau đã trình bày ở trên, để tính giá gốc hàng xuất kho, kế toán có thể sử dụng một trong các phơn[r]
 • 41
THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ DỆT HÀ TÂY

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH HOÁ DỆT HÀ TÂY

Thực tế trong tháng 01 năm 2008 chi phí nguyên vật liệu tập hợp cho toàn bộ các phân xưởng là 1.381.047.663 theo “ Bảng phân bổ nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ ” sau: Vì trên phiếu xuất kho nguyên vật liệu có ghi xuất dùng cho từng đối tượng, từng mã hàng. Nên sau khi nhận được một liên phiếu xuất kho nguyên vật liệu chuyển sang kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tiến hành phân loại cho từng sản phẩm cụ thể.
 • 41
THỦ TỤC LẬP TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TIỀN MẶT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

THỦ TỤC LẬP TRÌNH TỰ LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ TIỀN MẶT TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Ở phòng kế toán: Kế toán vật tư mở thẻ kế toán chi tiết vật tư cho từng danh điểm vật tư tương ứng với thể kho mở ở kho. Thẻ kho này có nội dung tương tự như thẻ kho nhưng chỉ khác là theo dõi về mặt giá trị. Hàng ngày hoặc định kỳ, khi nhận được chứng từ nhập, xuất kho do thủ kho chuyển tới, nhân viên kế toán vật tư phải kiểm tra đối chiếu và ghi hoá đơn hạch toán vào thẻ kế toán chi tiết vật tư và tính ra số tiền. Sau đó lần lượt ghi các nghiệp vụ, nhập, xuất vào các thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Cuối tháng tiến hành cộng thẻ và đối chiếu với thẻ kho.
 • 35
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÚ MỸ

1.1.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trờng Việt Nam. Qua quá trình phát triển và hội nhập quốc tế nhà nớc Việt Nam chủ động xây dựng nền kinh tế thị trờng trong đó kinh tế tự nhiên và kinh tế hàng hóa là hai hình thức tổ chức kinh tế xã hội đã tồn tại trong lịch sử. Trong nền kinh tế tự nhiên, ngời sản xuất cũng đồng thời là ngời tiêu d ự ng, các quan hệ kinh tế đều mang hình thá i hiện vật, bớc sang nền kinh tế thị trờng, mục đích của sản xuất là trao đổi (để bán), sản xuất là để thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của thị trờng. Chính nhu cầu ngày càng cao của thị trờng, đã làm hình thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ hàng hóa, tiền tệ ngày càng mở rộng cho nên sản phẩm hàng hóa ngày càng phong phú và đa dạng góp phần giao lu văn hóa giữa các vùng và các địa phơng.
 • 138
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY MAY _ PHẦN 2 PDF

- CP CCDC dùng chung cho phân xưởng như khuôn cối ,giá đowx,mũi khoan…Các chi phí này nh ỏ n ên khi xu ất dùng được phân bổ một lần to àn b ộ giá tr ị v ào s ản phẩm v à được thể hiện tr ên b ảng phân bổ số 2 ( xem 1 ) - CP ti ền lương nhân viên quản lý phân xưởng l à kho ản tiền trả cho qu ản đốc ,phó quản đốc ,nhân vi ên kinh t ế phân xưởng và được áp dụng h ình thcs tr ả lương theo thời gian có gắn với mức độ ho àn thành s ản phẩ m .N ếu nhi ều hơn định mức th ì kho ản tiền n ày có th ể cao hơn giá tiền lương định m ức.Căn cứ v ào b ảng chấm công v à b ảng thanh toán tiền lương của pghân xưởng kế toán ttập hợp v à ghi vào b ảng phân bổ số 1 (xem 3 )
 • 119
1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

1 CƠ SỞ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

2.2.3.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu Trong nền kinh tế thị trƣờng việc mua vật liệu đƣợc diễn ra thƣờng xuyên nhanh gọn trên cơ sở "thuận mua vừa bán". Thông thƣờng đối với một số đơn vị bán vật liệu cho công ty thƣờng xuyên. Mỗi khi công ty có nhu cầu mua vật liệu căn cứ vào hợp đồng kinh tế giữa hai bên thì đơn vị bán sẽ cung cấp vật liệu cho công ty. Đối với công trình lớn, tiến độ thi công dài đòi hỏi mua nợ nhiều và chịu trách nhiệm thanh toán với ngƣời bán sau một thời gian. Hình thức thanh toán có thể bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền vay ngắn hạn...
 • 100
KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL – CCDC

1.4.1.1 Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên. Là phương pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục và có hệ thống tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư hàng hóa trên sổ kế toán. Trong trường hợp này các tài khoản kế toán hàng tồn kho được sử dụng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm của vật tư hàng hóa. Vì vậy giá trị của vật tư hàng hóa tồn kho trên sổ kế toán có thể được xác định ở mọi thời điểm trong kỳ kế toán theo công thức:
 • 25
CHUYENDENVL PPS

CHUYENDENVL PPS

Các loại thuế không hoàn lại như:Thuế nhập khẩu,thuế tiêu thụ đặc biệt… Chi phí thu mua hàng:hoa hồng phí,phí vận chuyển … Các khoản giảm trừ:chiết khấu thanh toán,khách hàng giảm giá… Đối với vật liệu mua bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá thực tế liên ngân hàng do nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
 • 5
KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL CCDC

KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NVL CCDC

Phải mở sổ kế toán chi tiết cho từng danh điểm vật liệu tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Sổ kế toán chi tiết vật liệu có nội dung giống thẻ kho nhưng chỉ khác là theo dõi cả giá trị và số lượng vật liệu. Hàng ngày (hoặc định kỳ) khi nhận được các chứng từ nhập, xuất kho đưa lên, kế toán vật liệu phải kiểm tra chứng từ, đối chiếu các chứng từ nhập, xuất kho với các chứng từ có liên quan như: hóa đơn mua hàng, hợp đồng vận chuyển, … Ghi đơn giá vào phiếu và tính thành tiền trên từng chứng từ.
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: hướng hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnnhững thành công và những vấn đề cần hoàn thiện trong công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hòamột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoàtình hình thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnthực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh sản xuất và thương mại thái hoànhững vấn đề tiếp tục hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếntổ chức kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần xây lắp thương mại nguyên hàkế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty tnhh sản xuất và thương mại phúc tiếnmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh sản xuất và thương mại minh anhhoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh thƣơng mại phúc lợithực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công tymột số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hợp thànhhoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh hải longchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ