0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 6_Cánh Diều_Dung

36 149 3
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 6_Cánh Diều_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2020, 16:02

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 28: t th (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ t, th; đánh vần đúng, đọc tiếng có t, th - Nhìn chữ, tìm tiếng có t, th - Đọc Tập đọc: Lỡ tí ti mà - Viết chữ t, th, tiếng tổ, thỏ (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: - GV: Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Thẻ từ để HS làm BT4 - HS: Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 51 (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) - GV nhận xét, tuyên dương - HS đọc lại ôn tập trang 51 (cá nhân, đồng thanh) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Giới thiệu bài: - GV gắn lên bảng tên bài: t, th; giới thiệu bài: âm t chữ t; âm th chữ th - GV chữ t, nói t - GV chữ th, nói th - GV giới thiệu chữ T in hoa chân trang 53 Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) - GV giới thiệu chữ t, th in thường chân trang 52 * Dạy âm t, chữ t: - GV cho HS quan sát tranh tổ chim, hỏi: Bức tranh có gì? - GV: Chim lồi động vật đáng u có ích Chúng ta phải ln yêu quý bảo vệ loài chim - GV: Trong tiếng tổ, có âm học? - GV nói: âm t chưa học, GV chữ tổ - HS đọc (cá nhân, lớp): t - HS đọc (cá nhân, lớp): th - HS đọc: T (in hoa) - HS đọc: t, th (in thường) - HS trả lời: Bức tranh vẽ tổ chim - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS trả lời: Âm ô học - HS nhận biết t, ô, hỏi đầu âm ô; đọc: tổ (đồng thanh) - HS phân tích tiếng tổ: âm t đứng trước, âm đứng sau, dấu hỏi đầu âm ô (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: tổ - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: tờ - ô – tô – hỏi – tổ/ tổ - GV yc phân tích tiếng tổ - GV mơ hình tiếng tổ bảng * Dạy âm th, chữ th: - GV cho HS quan sát tranh thỏ, hỏi: Đây gì? - GV: Trong tiếng thỏ, có âm học - GV nói: âm th chưa học, GV chữ thỏ - GV yc phân tích tiếng thỏ - HS trả lời: Đây thỏ - HS trả lời: âm o học - HS nhận biết t, th,thanh hỏi đầu âm o; đọc: thỏ (đồng thanh) - HS phân tích tiếng thỏ: âm th đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đầu âm o (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: thỏ - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: thờ - o – tho – hỏi – thỏ/ thỏ - GV mơ hình tiếng thỏ bảng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV yc HS cài vào chữ tiếng học - HS trả lời: chữ t, th; tiếng tổ, thỏ - HS ghép cài: t, th, tổ, thỏ Đọc (đồng thanh): t, th, tổ, thỏ Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm t? Tiếng có âm th? - GV hình theo số thứ tự - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: tơ mì, thả cá, ti vi, tạ, thợ mỏ, thị - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các tiếng có t: tơ (mì), ti (vi), tạ; tiếng có th: thả (cá), thợ (mỏ), (quả) thị - HS đổi vở, chia sẻ kết - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS * Tìm tiếng có âm t, th: (nói to tiếng có âm t, nói thầm tiếng có âm th) - GV vào từ tơ mì - GV vào từ thả cá - GV hướng dẫn thực tương tự với từ lai - GV nhận xét, tuyên dương + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa tập đọc, giới thiệu nội dung tập đọc: Bài đọc nói việc hổ nhờ thỏ kê ti vi giúp Để hiểu rõ nội dung đọc, em tìm hiểu tập đọc - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - HS nói to: tơ mì (vì tơ có âm t) - HS nói thầm thả cá (vì thả có âm th) - HS thực tương tự với từ lại - HS đọc tên bài: Lỡ tí ti mà, lớp đọc lại - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV Tiết * Luyện đọc từ ngữ: * GV chữ, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV https://www.thuvientailieu.edu.vn/ đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - HS đọc theo thước GV: nhờ thỏ, ti vi,lỡ tí ti mà,khà khà, bỏ qua (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, tuyên dương - GV: lỡ có nghĩa nhỡ, tí tí nghĩa rất ít, khà khà nghĩa cười to, rất vui * Luyện đọc câu, lời tranh - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu, lời bên tranh - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - Đọc theo lời nhân vật: + GV lời người dẫn truyện, lời hổ, thỏ + GV mời HS giỏi đọc theo vai (làm mẫu) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3, tự phân vai đọc theo nhóm - GV yêu cầu nhóm đọc theo vai trước lớp - GV khen nhóm đọc to, lưu loát, rõ, lời nhân vật - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - HS quan sát, ghi nhớ - HS đọc phân vai theo hướng dẫn GV - HS thảo luận nhóm, đọc theo lời nhân vật (lời người dẫn truyện, hổ, thỏ) - HS trình bày, chia sẻ - HS đọc theo thước GV https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV yêu cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: * Ghép đúng? - GV hướng dẫn HS đọc nối phần a b với phần để thành câu hoàn chỉnh - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS đọc ghép thành câu hoàn chỉnh - HS đọc lại câu vừa ghép: + Thỏ - lỡ xô đổ ghế, bị hổ la + Hổ - nhờ thỏ kê ti vi - HS trả lời: - GV nói: Thỏ lỡ xơ đổ ghế, bị hổ la GV hỏi: + Hổ la thỏ nào? - GV yêu cầu HS đọc SGK + Thỏ phá nhà ta à? * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 52, 53 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) * Tập viết (Bảng – BT5) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết chữ t, thỏ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ t: cao li; gồm nét hất, nét móc ngược, nét thẳng ngang Cách viết: Nét 1: Đặt bút ĐK 2, viết nét hất, đến ĐK3 dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét Rê bút lên tới ĐK chuyển hướng ngược lại viết nét móc ngược (bên phải) Dừng bút ĐK Nét 3: Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên ĐK viết nét thẳng ngang ngắn Chú ý nét viết trùng ĐK - GV yêu cầu HS viết chữ t vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng tổ: Viết chữ t trước, chữ ô sau, dấu hỏi viết chữ ô - GV yêu cầu HS viết tổ vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa - HS đọc bảng lớp: t, tổ, th, thỏ - HS nhắc lại quy trình viết chữ t (theo lời GV) - HS viết bảng chữ t (3 lần), giơ bảng đọc: t - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ tổ - HS viết chữ tổ vào bảng (2 lần) - HS giơ bảng đọc: tổ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Viết chữ th, thỏ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ th: chữ ghép chữ t, h Viết - HS nhắc lại quy trình viết chữ ngh chữ t trước (gồm nét hất, nét móc (theo lời GV) ngược phải, nét thẳng ngang), cao li Viết chữ h sau (gồm nét khuyết xuôi nét móc hai đầu) Chữ h cao li - GV yêu cầu HS viết chữ th vào bảng GV lưu ý cho HS nét nỗi t h - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS viết bảng chữ th (3 lần), giơ bảng đọc: th + Tiếng thỏ: Viết chữ th trước, chữ o sau, - HS nhắc lại quy trình viết chữ thỏ dấu hỏi viết chữ o - GV yêu cầu HS viết thỏ vào bảng - HS viết chữ thỏ vào bảng (2 lần) Giơ bảng đọc: nghé - GV nhận xét, chỉnh sửa - HS đổi bảng, chia sẻ Củng cố - dặn dị: (5 phút) - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - HS trả lời: Chữ t, th; tiếng tổ, thỏ - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ - HS ghi nhớ t, th, tổ, thỏ vào bảng con; đọc 29: tr, ch trang 54, 55 SGK Đọc “Đi nhà trẻ” cho người thân nghe - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS Học vần BÀI 29 : tr ch (2 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ tr, ch; đánh vần, đọc tiếng có mơ hình âm đầu tr, ch - Nhìn chữ, tìm tiếng có âm tr, âm ch - Đọc Tập đọc: nhà trẻ - Biết viết chữ tr, ch tiếng tre, chó (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 52, 53 - HS đọc lại ôn tập trang 52, 53 (cá (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) nhân, đồng thanh) - GV yc HS viết bảng chữ tổ, thỏ - HS nhắc lại (cá nhân, đồng thanh) - GV nhận xét, tuyên dương - GV gắn lên bảng tên bài: tr, ch; giới thiệu bài: âm tr chữ tr, âm ch chữ - HS đọc (cá nhân, lớp): tr, ch ch - GV chữ tr, nói tr - HS đọc: tr (cá nhân, lớp) - GV ch, nói ch - HS đọc: ch (cá nhân, lớp) Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) - GV giới thiệu chữ t, th, tr, ch in thường - HS chăm lắng nghe chân trang 54 * Dạy âm tr, chữ tr: - GV cho HS quan sát hình tre hỏi: - HS trả lời: Đây tre Đây gì? - GV: Em nói hiểu biết - HS xung phong trả lời tre - GV: Trong tiếng tre, âm học? - HS trả lời: Âm e học - GV chữ tre - HS nhận biết tr, e; đọc: tre (đồng thanh) - GV yc phân tích tiếng tre - HS phân tích tiếng tre: âm tr đứng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ trước, âm e đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: tre - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: trờ - e – pi / tre - GV mơ hình tiếng tre bảng * Dạy âm ch, chữ ch: - GV cho HS quan sát hình chó, hỏi: Tranh vẽ gì? - GV giới thiệu: Chó lồi động vật quen thuộc với Chó thường ni để giữ nhà làm cảnh - GV: Trong tiếng chó, âm học? - GV chữ phố - HS trả lời: Tranh vẽ chó - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS trả lời: Âm o học - HS nhận biết ch, o, sắc đầu âm o; đọc: chó (đồng thanh) - HS phân tích tiếng chó: âm ch đứng trước, âm o đứng sau, dấu sắc đầu âm o (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: chó - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: chờ - o – cho – sắc – chó/ chó - HS trả lời: chữ tr, ch; tiếng tre, chó - HS ghép cài: tr, ch, tre, chó Đọc (đồng thanh): tr, ch, tre, chó - GV yc phân tích tiếng chó - GV mơ hình tiếng chó bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV yc HS cài vào chữ tiếng học Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm tr? Tiếng có âm ch? - GV hình theo số thứ tự - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) đọc từ ghi tranh: trà, chõ, chị, trê, trĩ, chị - GV giải nghĩa từ (vừa nói vừa vào hình minh họa): + Chõ là nồi dùng để nấu xơi, có - HS lắng nghe, ghi nhớ tầng: tầng đựng gạo có lỗ nhỏ đáy để nước bốc lên làm gạo chín, tầng đựng nước + Trĩ loài chim đẹp Chúng sống https://www.thuvientailieu.edu.vn/ rừng sâu núi cao - GV hướng dẫn làm vào VBT - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các tiếng có tr: trà, trê, trĩ; tiếng có ch: chõ, chị, - HS đổi vở, chia sẻ kết - HS phát âm theo hướng dẫn GV (ca nhân, đồng thanh) - GV nhận xét làm HS - GV hướng dẫn HS phát âm phân biệt tr/ch - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS * Tìm tiếng có âm tr,ch: (nói to tiếng có âm tr, nói thầm tiếng có âm ch) - GV vào từ trà - GV vào từ chõ * GV thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * GV u cầu HS thi tìm tiếng ngồi có âm tr, ch - GV yc nhóm trình bày trước lớp - HS nói to: trà (vì trà có âm tr) - HS nói thầm chõ (vì chõ có âm ch) - HS thực tương tự - HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe tiếng ngồi có âm tr, ch - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác chia sẻ ý kiến nhận xét - GV nhận xét, tun dương nhóm tìm nhanh, nhiều + Tập đọc: (BT4) (15 phút) (Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa, hỏi: Tranh vẽ gì? - GV tranh giới thiệu: Đây hình ảnh bé Chi nhà trẻ Các em đọc xem bé Chi nhà trẻ - GV tên tập đọc - GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS quan sát tranh, nói em quan sát - HS chăm lắng nghe - HS đọc tên bài: Đi nhà trẻ, lớp đọc lại - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV - HS đọc nhẩm theo GV - HS đọc theo thước GV: chị Trà, bé Chi, nhà trẻ, cá trê, cá mè, nhớ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ mẹ, bé nhè, cô chê.(cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, chỉnh sửa Tiết * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn (câu 1, 2); đoạn (câu 3, 4, 5) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV u cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: - GV nêu yêu cầu: Ghép hình với chữ? - GV mời HS nói hình bảng lớp - GV hướng dẫn HS làm VBT - HS đếm theo thước GV + HS đọc thầm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu + HS lắng nghe, ghi nhớ + HS thi đọc (cá nhân, cặp, tổ) - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS nhắc lại yêu cầu tập - HS quan sát tranh, trình bày: + Hình 1: Bé Chi khóc mếu + Hình 2: Chị Trà dỗ Chi - HS làm vào VBT, đổi vở, báo cáo kết 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 57 SGK Tiếng Việt, tập 1) - GV gắn lên bảng tên bài: ua, ưa, cua, ngựa; giới thiệu bài: âm ua chữ ua, âm ưa chữ ưa, tiếng cua chữ cua, tiếng ngựa chữ ngựa - GV chữ ua, nói ua - GV chữ ưa, nói ưa - GV chữ cua, nói cua - GV chữ ngựa, nói ngựa Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (15 phút) * Dạy âm ua, chữ ua: - GV cho HS quan sát tranh cua hỏi: Đây gì? - GV chữ cua - GV: Trong tiếng cua, có âm học âm nào? - GV âm ua chưa học, ua kết hợp chữ u a - GV yc phân tích tiếng cua - GV mơ hình tiếng sẻ bảng * Dạy âm ưa, chữ ưa: - GV cho HS quan sát tranh ngựa hỏi: Đây gì? - GV chữ ngựa - GV: Trong tiếng ngựa, có âm học âm nào? - GV âm ưa chưa học, ưa kết hợp chữ a - GV yc phân tích tiếng ngựa Việt, tập 1) (cá nhân, đồng thanh) - HS quan sát, lắng nghe - HS (cá nhân, lớp): ua - HS (cá nhân, lớp): ưa - HS (cá nhân, lớp): cua - HS (cá nhân, lớp): ngựa - HS trả lời: Đây cua - HS nhận biết c, ua; đọc: cua (đồng thanh) - HS trả lời: âm c học - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS phân tích tiếng cua: âm c đứng trước, âm ua đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: cua - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: cờ - ua – cua / cua - HS trả lời: Đây ngựa - HS nhận biết ng, ưa, dấu nặng âm ư; đọc: ngựa (đồng thanh) - HS trả lời: âm ng học - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS phân tích tiếng ngựa: âm ng đứng trước, âm ưa đứng sau, dấu nặng am (cá nhân, đồng thanh) 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV mơ hình tiếng ngựa bảng * Củng cố: Các em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? Luyện tập: (50 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm ua? Tiếng có âm ưa? - GV hình theo số thứ tự - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS * Tìm tiếng có âm ua, ưa: (nói to tiếng có âm ua, nói thầm tiếng có âm ưa) - GV vào từ rùa - GV vào từ dưa đỏ * GV thực tương tự với từ lại - GV nhận xét, tuyên dương * GV u cầu HS thi tìm tiếng ngồi có âm ua, ưa - GV yc nhóm trình bày trước lớp - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: ngựa - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: ngờ - ưa – ngưa – nặng – ngựa / ngựa - HS trả lời: chữ ua, ưa; tiếng cua, ngựa - HS ghép cài: ua, ưa, cua, ngựa HS giơ bảng cài đọc - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: dưa đỏ, rùa, dừa, cà chua, đũa, sữa - HS làm vào VBT Báo cáo kết quả: Các tiếng có ua: rùa, cà chua, đũa; tiếng có ưa: dưa đỏ, dừa, sữa - HS đổi vở, chia sẻ kết - HS nói to: rùa (vì rùa có âm ua) - HS nói thầm dưa đỏ (vì dưa đỏ có âm ưa) - HS thực tương tự - HS thảo luận nhóm bàn, nói cho bạn nghe tiếng ngồi có âm ua, ưa - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác chia sẻ ý kiến nhận xét - GV nhận xét, tuyên dương nhóm tìm nhanh, nhiều + Tập đọc (BT3): (20 phút) * Giới thiệu bài: - HS quan sát, trả lời: Tranh vẽ thỏ - GV yêu cầu HS quan sát tranh cho rùa biết tranh vẽ gì?, - HS trả lời: - GV hình minh hoạ đọc Thỏ thua 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ rùa hỏi: + Rùa vật bò chậm chạp, cịn + Các em có biết rùa vật nào, thỏ chạy nhanh thỏ vật khơng? - GV: Rùa bị chậm chap, thỏ chạy nhanh, mà thi chạy, thỏ lại thua rùa Vì vậy? Các em nghe cô đọc bài: “Thỏ thua rùa” - HS đọc tên bài: Sẻ, quạ, lớp đọc - GV yc HS đọc tên tập đọc lại Tiết * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: - HS đọc nhẩm theo GV đọc chậm, giọng nhẹ nhàng Chú ý giọng đọc lời thỏ rùa - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS đọc theo thước GV: bữa đó, rùa, thỏ đùa, thhi thi, rùa bị (cá nhân, tổ, lớp) - GV nhận xét, chỉnh sửa * Luyện đọc câu: - GV câu cho HS đếm GV - HS đếm theo thước GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc + HS đọc thầm theo thước GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng đọc thầm 1HS đọc thành tiếng thanh) lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - Đọc nối tiếp câu: (cá nhân, cặp): + GV yêu cầu HS đọc nối tiếp câu + HS đọc nối tiếp câu - GV nhận xét, tuyên dương - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn - HS lắng nghe, ghi nhớ 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (câu 1, 2, 3, 4); đoạn (câu 5, 6, 7) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - GV câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV yêu cầu HS luyện đọc nhóm - GV yêu cầu cặp trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương - GV yêu HS đọc * Tìm hiểu đọc: * Ghép đúng? - GV hướng dẫn HS đọc nối phần a b với phần để thành câu hoàn chỉnh - HS thi đọc nối tiếp đoạn (cá nhân, cặp, tổ) - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) - HS đọc ghép thành câu hoàn chỉnh - HS đọc lại câu vừa ghép: + Thỏ - rủ rùa thi + Rùa – chả sợ thi - GV hỏi: Qua đọc, em biết tính - HS trả lời: Thỏ xem thường rùa, chủ tình thỏ? quan, kiêu ngạo cho có tài chạy nhanh - GV: Chính thỏ chủ quan, kiêu ngạo - HS lắng nghe, ghi nhớ mà kết thúc thi, người thắng thỏ Các em biết kết thúc câu chuyện đọc: Thỏ thua rùa (2) trang 61 - GV yêu cầu HS đọc SGK * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 58, 59 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) * Tập viết (Bảng – BT4) (20 phút) - GV bảng cho HS đọc - HS đọc bảng lớp chữ ua, ưa, cua, ngựa * Viết chữ ua, ua: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ ua: cao li: kết hợp chữ - HS nhắc lại quy trình viết chữ ua.(theo u a Viết u trước, viết a sau Các nét lời GV) viết nối liến + Tiếng cua: Viết chữ c trước, chữ ua - HS nhắc lại cách viết tiếng cua 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ sau GV lưu ý cho HS nét nối c ua - GV yêu cầu HS viết chữ ua, cua vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Viết chữ ư, ngựa: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ ưa: cao li: kết hợp chữ a Viết trước, viết a sau Các nét viết nối liến + Tiếng ngựa: Viết chữ ng trước, chữ ưa sau GV lưu ý cho HS nét nối ng ưa - GV yêu cầu HS viết chữ ưa, ngựa vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS Củng cố - dặn dị: (3phút) - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ ua, ưa; tiếng ưa, ngựa vào bảng con; đọc 33: Ôn tập trang 61 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS viết bảng chữ ua, cua, giơ bảng đọc: ua, cua - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ ưa.(theo lời GV) - HS nhắc lại cách viết tiếng ngựa - HS viết bảng chữ ưa, ngựa, giơ bảng đọc: ưa, ngựa - HS đổi bảng, chia sẻ - HS trả lời: Chữ ua, ưa; tiếng cua, ngựa - HS lắng nghe, ghi nhớ Tập viết (1 tiết – sau 30, 31) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ u, ư, ua, ưa, tủ, sư tử, cua, ngựa (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - Rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: HS - Chữ mẫu: u, ư, ua, ưa, tủ, sư tử, cua, ngựa ; đặt khung chữ 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GV - Bảng con, luyện viết Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (2 phút) - GV yêu cầu HS nhắc lại chữ - HS nhắc lại chữ học 30, tiếng số học 30, 31 31: u, ư, ua, ưa, tủ, sư tử, cua, ngựa - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (35 phút) * Tập tô, tập viết: u, ư, tủ, sư, tử - GV yêu cầu HS nói độ cao cách - HS đọc: u, ư, tủ, sư, tử, nói cách viết, viết chữ: u, ư, tủ, sư, tử độ cao chữ - GV nhận xét, bổ sung - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: * Viết chữ u, tủ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ u: cao li; gồm nét hất, nét - HS nhắc lại quy trình viết chữ u (Theo móc ngược phải Cách viết: Nét 1: Đặt lời GV) bút ĐK 2, viết nét hất, đến ĐK dừng lại Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút để viết nét móc ngược thứ Nét 3: Từ điểm cuối nét (ở ĐK 2) Rê bút lên tới ĐK chuyển hướng bút ngược lại viết tiếp nét móc ngược thứ Dừng bút ĐK * Chú ý: nét móc ngược rộng nét móc ngược - GV yêu cầu HS viết chữ u vào bảng - HS viết bảng chữ u (3 lần), giơ - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS bảng đọc: u + Tiếng tủ: Viết chữ t trước, chữ u, dấu - HS đổi bảng, chia sẻ hỏi viết chữ u - HS nhắc lại quy trình viết chữ tủ - GV nhận xét chữ viết HS 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Viết chữ ư, sư tử: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: - Chữ ư: cao li, giống u thêm nét râu (không nhỏ to quá) Cách viết: Nét 1, chữ tương tự với chữ u Nét 4, từ điểm dừng bút nét Lia bút lên phía ĐK chút (gần đầu nét 3) viết nét râu Dừng bút chạm vào nét * Chú ý, để đảm bảo tính thẩm mỹ, nét râu khơng to nhỏ - GV yêu cầu HS viết chữ vào bảng - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Tiếng sư: Viết chữ s, chữ GV lưu ý cho HS nét nối s + Tiếng tử: Viết chữ t, chữ ư, dấu hỏi viết âm GV lưu ý cho HS nét nối t - GV yc viết sư tử vào bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét, chỉnh sửa * Tập tô, tập viết: ua, ưa, cua, ngựa - GV bảng cho HS đọc * Viết chữ ua, ua: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ ua: cao li: kết hợp chữ u a Viết u trước, viết a sau Các nét viết nối liến + Tiếng cua: Viết chữ c trước, chữ ua sau GV lưu ý cho HS nét nối c ua - GV yêu cầu HS viết chữ ua, cua vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS - HS giơ bảng đọc: tủ - HS nhắc lại độ cao quy trình viết chữ (theo lời GV) - HS viết bảng (3 lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại cách viết rổ cá - HS viết sư tử vào bảng Giơ bảng đọc: sư tử - HS đọc bảng lớp chữ ua, ưa, cua, ngựa - HS nhắc lại quy trình viết chữ ua.(theo lời GV) - HS nhắc lại cách viết tiếng cua - HS viết bảng chữ ua, cua, giơ bảng đọc: ua, cua 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Viết chữ ư, ngựa: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ ưa: cao li: kết hợp chữ a Viết trước, viết a sau Các nét viết nối liến + Tiếng ngựa: Viết chữ ng trước, chữ ưa sau GV lưu ý cho HS nét nối ng ưa - GV yêu cầu HS viết chữ ưa, ngựa vào bảng - GV nhận xét chữ viết HS * Viết luyện viết: - GV yêu cầu HS viết vào luyện viết, đọc nội dung tập viết - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (2 phút) - GV: Hôm em tập tơ chữ gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ ưa.(theo lời GV) - HS nhắc lại cách viết tiếng ngựa - HS viết bảng chữ ưa, ngựa, giơ bảng đọc: ưa, ngựa - HS đổi bảng, chia sẻ - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS trả lời: Chữ u, ư, ua, ưa, tủ, sư tử, cua, ngựa - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp Kể chuyện BÀI 32: DÊ CON NGHE LỜI MẸ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi đàn dê thơng minh, ngoan ngỗn, biết nghe lời mẹ nên khơng mắc lừa sói gian ác Phát triển phẩm chất lực: - HS biết quan tâm, giúp đỡ người lúc gặp khó khăn, hoạn nạn; có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học II CHUẨN BỊ Đồ dùng: 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ - HS kể chuyện thao tranh nói lời truyện Kiến bồ câu, yc HS kể khuyên câu chuyện chuyện theo tranh 1, 2, 3, 4; nói lời khuyên câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương * Giới thiệu ghi tên bài: Kiến - Nhắc lại tên học bồ câu Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (7 phút) 1.1 Quan sát đoán - GV tranh minh họa, yc HS thảo - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi, luận nhóm bàn, xem tranh, nói tên suy đốn nội dung câu chuyện: Dê mẹ nhân vật, đoán nội dung truyện dặn dị trước khỏi nhà Sói muốn đàn dê mở cửa dê không mở, … - GV nhận xét, tuyên dương 1.2 Giới thiệu câu chuyện: - GV: Bầy dê câu chuyện - HS lắng nghe Dê nghe lời mẹ ngoan Chúng ghi nhớ lời mẹ dặn Nhờ nghe lời mẹ, bầy dê tránh tai hoạ Các em lắng nghe câu chuyện để biết việc diễn thể Khám phá luyện tập (20 phút) 2.1 Nghe kể chuyện: 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV kể câu chuyện với giọng diễn cảm, kể chậm rãi - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm 2.2 Trả lời theo tranh *Mỗi HS trả lời câu hỏi tranh - GV tranh 1, hỏi: Trước đi, dê mẹ dặn điều gi? - HS nghe toàn câu chuyện - HS nghe quan sát tranh - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện - Dê mẹ dặn phải đề phịng lão sói Lão sói nói giọng khàn, chân đen Khi về, mẹ gõ cửa hát hát làm hiệu, mở cửa - GV tranh 2, hỏi: Sói làm - Sói đứng rình ngồi cửa nghe hết lời dê mẹ vừa khỏi nhà? dặn dê mẹ Đợi dê mẹ rồi, lão rón đến, vừa gõ cửa, vừa giả giọng dê mẹ hát hát mà lão vừa nghe lỏm - GV tranh 3, hỏi: Vì bầy dê - Vì bầy dê nhận giọng sói khàn khơng mở cửa, đồng đuổi khàn, khơng trẻo giọng mẹ sói đi? Chúng cịn thấy chân đen khe cửa - GV nói: Đàn dê khơn - HS lắng nghe ngoan Nhớ lời mẹ dặn, chúng cảnh giác, đề phịng sói Chúng để ý giọng hát khàn khàn sói, quan sát chân sói đen khe cửa - GV tranh 4, hỏi: Thấy vậy, sói - Sói đành cụp đi, lủi làm gì? - GV tranh 5: Dê mẹ nhà - Dê mẹ trở về, đàn nhận giọng khen nào? mẹ, mở cửa kể cho mẹ nghe chuyện khơng mắc lừa sói Dê mẹ khen khôn ngoan, biết nghe lời mẹ - GV yc HS trả lời câu hỏi theo - HS trả lời câu hỏi theo tranh tranh - GV yc HS trả lời tất câu hỏi - HS trả lời tất câu hỏi theo theo tranh tranh 31 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 2.3 Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi) - GV yc HS nhìn tranh, tự kể chuyện - GV yc HS kể chuyện theo tranh (trị chơi Ô cửa sổ bốc thăm) - GV yc HS tự kể toàn câu chuyện theo tranh * Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay * GV cất tranh, HS kể lại câu chuyện (không cần tranh) - GV nhận xét, tuyên dương 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Câu chuyện khuyên em điều gì? - GV: Câu chuyện khun em phải khơn ngoan, có tinh thần cảnh giác, biết nghe lời mẹ bầy dê không mắc lừa kẻ xấu - GV yc lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV nhận xét, tuyên dương Vận dụng: (5 phút) - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, nói cho bạn nghe xem nghe lời bố mẹ, thầy cô nào? - GV nhận xét, tuyên dương Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV dặn HS kể lại câu chuyện cho nhà nghe thực hành ứng xử với anh chị em người thân - HS kể cho bạn bàn nghe trình bày trước lớp - HS lên bốc thăm, kể chuyện theo phiếu bốc - HS kết toàn câu chuyên trước lớp * Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện hay hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS xung phong kể câu chuyện trước lớp - HS thảo luận nhóm, trả lời: + Phải nhớ lời mẹ dặn + Phải ln đề phịng kẻ xấu + Phải khôn ngoan, thông minh, không mắc lừa kẻ xấu - HS bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện - HS kể cho bạn bàn nghe, xung phong chia sẻ trước lớp - HS lắng nghe, ghi nhớ 32 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ gia đình hàng ngày - GV nhận xét học Nhắc HS xem trước 38: Chú thỏ thông minh Học vần BÀI 27: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC TIÊU Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Đọc tập đọc Thỏ thua rùa (2) - Tập chép tả câu văn: Thỏ la cà nhá cỏ, nhá dưa (chữ cỡ nhỡ) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - HS tích cựa hợp tác, chia sẻ nhóm - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Các thẻ từ ghi số TT, câu BT đọc hiểu HS: - Vở tập Tiếng Việt tập Phương pháp, kĩ thuật dạy học: - Phương pháp quan sát, vấn đáp, động não, hoạt động nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật trình bày phút, kĩ thuật động não III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (5 phút) - HS đọc Thỏ thua rùa (1) trang 59 - HS đọc trước lớp SGK Tiếng Việt, tập - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (BT 1) (30 phút) + Tập đọc: (BT1) * Giới thiệu bài: - GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho - HS chăm lắng nghe HS quan sát tranh BT 1, GV HS tìm hiểu nội dung đọc: Bài Thỏ thua rùa (2) cho em biết: Vì thỏ tự kiêu cho có tài phi nhanh 33 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bay lại thua rùa chậm chạp * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng Đọc phân biệt lời nhân vật - GV bảng cho HS đọc từ khó - HS đọc thầm theo thước GV - HS đọc: rùa thua, la cà, nhá cỏ, nhá dưa, lơ mơ, trưa (cá nhân, đồng thanh) - GV giải nghĩa: la cà nghĩa chỗ - HS lắng nghe, ghi nhớ chỗ kia, mục đích rõ ràng * Luyện đọc câu - GV câu cho HS đếm GV đánh - HS đếm số câu theo GV số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc - HS đọc thầm theo GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc theo thước GV (cá đọc thầm 1HS đọc thành tiếng nhân, đồng thanh) lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra - HS đọc theo thước GV số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - Đọc nối tiếp đoạn: (cá nhân, cặp): + GV giúp HS chia đoạn: đoạn: Đoạn - HS lắng nghe, ghi nhớ (câu 2); đoạn (câu 3, 4) + GV tổ chức cho HS thi đọc đoạn (cá - HS thi đọc (cá nhân, tổ) nhân, cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV quan sát, giúp đỡ - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - GV nhận xét, tuyên dương - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) * Tìm hiểu đọc: - GV nêu yêu cầu: Sắp xếp ý theo - HS nhắc lại yêu cầu tập (đồng 34 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ nội dung truyện - GV câu cho lớp đọc - GV yêu cầu HS thảo luận, làm vào VBT - GV yc 1HS viết số TT lên thẻ bảng - GV nhận xét, tuyên dương - GV hỏi: + Vì thỏ thua rùa? + Vì rùa thắng thỏ? + Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - GV: Câu chuyện khuyên chúng ta: Chớ chủ quan, kiêu ngạo Nếu chủ quan, kiêu ngạo “phi nhanh thỏ” thua rùa thi chạy Nếu biết yếu gắng sức “chậm rùa” lập kì tích thắng thỏ + Tập chép: (BT3) - GV giới thiệu tập tả mới: tập chép, nêu yêu cầu tập - GV hướng dẫn viết số từ dễ viết sai: la cà, nhá cỏ, nhá dưa - GV hướng dẫn HS tập chép, cách trình bày tả - GV nhận xét viết HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK - GV nhắc HS nhà chép lại tập vào ô li nhà - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS thanh) - HS đọc theo thước GV - HS thảo luận, làm (đánh số TT trước mồi câu văn) - HS lên bảng viết Cả lớp đọc kết theo thứ tự (1¬2-3): + (1) Thỏ rủ rùa thi + (2) Thở la cà, rùa cố bò + (3) Thỏ thua rùa - HS trả lời : + Vì thỏ chủ quan, nghĩ rùa thua nên la cà + Vì rùa biết chậm chạp nên cố gắng + Khơng nên chủ quan, huênh hoang, kiêu ngạo nhận thất bại - HS lắng nghe, ghi nhớ - HS nhìn bảng đọc to, rõ câu văn cần chép - HS viết bảng con, gio bảng đọc: la cà, nhá cỏ, nhá dưa - HS nhìn mẫu chép tả vào - HS viết xong, tự rà soát lỗi; đổi với bạn, sửa lỗi cho - HS đọc SGK trang 61 (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ 35 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 36 ... thước GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc + HS đọc thầm theo thước GV cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng đọc thầm 1HS đọc thành tiếng. .. cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá... mơ hình tiếng chó bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV yc HS cài vào chữ tiếng học Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 6_Cánh Diều_Dung, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 6_Cánh Diều_Dung