0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Tâm

26 272 2
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2020, 23:19

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU TÂM PHẦN HỌC CHỮ Bài 4: o - ô I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết huyền dấu huyền, sắc dấu sắc - Nhận biết âm chữ o, ô; đánh vần đúng, đọc tiếng : co, cô - Nhìn hình minh họa, phát âm (hoặc GV hướng dẫn phát âm), tự tìm tiếng có âm o, ô; tìm chữ o, ô chữ - Viết chữ o, ơ, co, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Máy chiếu để chiếu hình minh họa từ khóa từ BT Mở rộng vốn từ tranh ảnh, mẫu vật, vật thật - thẻ chữ - Bảng cài, thẻ chữ để HS làm BT HS: - Bảng con, phấn (bút dạ) (Tập viết) - Vở tập Tiếng Việt 1, tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ ( ph) - GV viết lên bảng chữ ca, cà, cá; ,mời – HS đọc; lớp đọc - GV đọc cho HS lớp viết bảng con: cà, cá HS giơ bảng - GV mời – HS viết đúng, viết đẹp đứng trước lớp giơ bảng, đọc chữ vừa viết - GVNX , tuyên dương HS thực tốt B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu ( ph) - GV viết lên bảng lớp tên bài: o, ô; giới thiệu: Hôm nay, em học âm o chữ o; âm ô chữ ô - GV chữ o, nói: o HS (cá nhân, lớp): o - GV chữ ơ, nói: HS (cá nhân, lớp): ô Hoạt động Chia sẻ khám phá ( 10 ph) *Làm BT 1: Làm quen 2.1 Dạy âm o, chữ o - GV đưa lên bảng lớp hình ảnh HS kéo co chữ co, hỏi: Các bạn HS chơi trị gì? (Các bạn chơi kéo co) - GV chữ co HS nhận biết: c, o = co HS (cá nhân, lớp): co - Phân tích: GV tiếng co mơ hình tiếng co, hỏi: Tiếng co gồm âm nào? (Tiếng co gồm có âm: âm c âm o Âm c đứng trước, âm o đứng sau) - Đánh vần: GV đưa lên bảng mơ hình tiếng co (vẽ mơ hình theo mẫu), hướng dẫn HS làm mẫu – đánh vần kết hợp với động tác tay: cờ - o – co / co + Chập hai bàn tay vào để trước mặt, phát âm: co + Vừa tách bàn tay trái ra, ngả bên trái, vừa phát âm: cờ + Vừa tách bàn tay phải ra, ngả bên phải, vừa phát âm: o + Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: co - GV HS lớp vừa đánh vần vừa thể động tác tay 2.2 Dạy âm ô, chữ ô (như cách dạy âm o, chữ o) - GV hình giáo chữ cơ, hỏi: Đây hình ai? (Cơ giáo) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV chữ cô HS nhận biết: c, ô = cô HS (cá nhân, lớp): - Phân tích: Tiếng gồm có âm: âm c âm Âm c đứng trước, âm ô đứng sau - Đánh vần: GV đưa mơ hình tiếng cơ, GV HS (cá nhân, lớp) vừa đánh vần đọc trơn vừa thể động tác tay: cờ - ô – cô / cô Hoạt động Luyện tập ( 20 ph) 3.1 Mở rộng vốn từ * Làm BT a, Xác định YC BT: Vừa nói tiếng có âm o vừa vỗ tay b, Nói tên vật: GV hình theo số TT, lớp nói tên vật: cị, thỏ, dê, nho, mỏ, gà Lặp lại lần (GV hình TT đảo lộn) Nếu HS khơng nói tên vật GV nói cho HS nói theo c, Tìm tiếng có âm o - HS nối o với hình chứa tiếng có âm o VBT - GV hình, mời HS làm mẫu, vừa nói to tiếng có âm o vừa vỗ tay; nói thầm tiếng khơng có âm o d, Báo cáo kết GV hình, lớp đồng thanh: + GV hình (1), lớp vừa nói cị, vừa vỗ tay + GV hình (2), lớp vừa nói thỏ, vừa vỗ tay + GV hình (3), lớp nói thầm dê, khơng vỗ tay + Thực tương tự với hình 4, 5, từ nho, mỏ, gà (Nếu HS khơng phát tiếng có âm o GV phát âm thật chậm, kéo dài để giúp HS phát ra) e, HS nói thêm – tiếng ngồi có âm o VD: Bị, mò, ho, nhỏ, 3.2 Mở rộng vốn từ * Làm BT a, Xác định YC BT: Tìm tiếng có âm (Vừa nói tiếng có âm vừa vỗ tay) b, Nói tên vật : hổ, tổ, rổ, dế, hồ, xơ c, Tìm tiếng có âm ô - HS nối tên vật có âm ô với chữ ô VBT https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hình, HS làm mẫu, vừa nói tiếng có âm ô vừa vỗ tay; nói thầm tiếng âm ô d, Báo cáo kết quả: GV hình, lớp nói đáp án: GV hình (1), lớp vừa nói hổ vừa vỗ tay / GV hình (2), lớp vừa nói tổ vừa vỗ tay / GV hình (3), lớp vừa nói rổ vừa vỗ tay / GV hình (4), lớp nói thầm dế, khơng vỗ tay / Làm tương tự với hình 5, từ hồ, xơ e, HS nói thêm – tiếng ngồi có âm VD: bố, cổ, hố, mổ, phố, 3.3 Tìm chữ o, chữ * Làm BT a, Giới thiệu chữ o, chữ ô - GV giới thiệu chữ o, chữ ô in thường chân trang 12 học - GV giới thiệu chữ O, chữ Ô in hoa chân trang 13 học b, Tìm chữ o, chữ chữ - GV đưa lên bảng lớp hình minh họa BT 4; giới thiệu tình huống: Bi Hà lúi húi tìm chữ o, chữ Hai bạn chưa tìm chữ YC HS lớp tìm chữ o, chữ - HS tìm chữ o, chữ chữ, cài lên bảng cài HS giơ bảng cài (HS tìm khoanh trịn chữ o, chữ VBT) * Cả lớp làm việc với SGK, đọc lại vừa học trang Tiết 3.4 Tập viết ( 40 ph) * Luyện viết Bảng – BT a, Chuẩn bị: HS lấy bảng con, phấn, khăn lau, chuẩn bị tập viết b, Làm mẫu - GV giới thiệu mẫu chữ viết thường o, ô (BT 5) GV bảng, lớp đọc - GV vừa viết mẫu chữ, tiếng khung ô li phong to vừa hướng dẫn quy trình (tiết Tập viết riêng giới thiệu kỹ hơn) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Chữ o: cao li, rộng 1,5 li; gồm nét cong kín (Sau SGV khơng nhắc lại độ rộng chữ độ rộng chữ nhìn chung giống nhau) Đặt bút phía ĐK 3, viết nét cong kín (Từ phải sang trái), dừng bút điểm xuất phát - Chữ ô: viết nét chữ o, nét hai nét thẳng xiên ngắn (trái – phải) chụm đầu vào tạo thành dấu mũ (^) - Tiếng co: viết chữ c đến o Chú ý viết c sát o đến nối với o - Tiếng cô: viết tiếng co, thêm dấu mũ chữ o để thành tiếng cô c, Thực hành viết - HS tập viết bảng o, ô (2 lần) Sau viết co, (2 lần) d, Báo cáo kết quả: HS giơ bảng báo cáo kết - GVNX, tuyên dương HS viết đúng, đẹp Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV đánh giá tiết học; khen ngợi, biểu dương HS - Dặn HS nhà làm lại BT 2, người thân; xem trước (cỏ, cọ) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng ……………………………………………………………………………… Bài : cỏ - cọ (2 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết hỏi dấu hỏi, nặng dấu nặng - Biết đánh vần tiếng có mơ hình “âm đầu + âm + thanh”: cỏ, cọ - Nhìn hình, phát âm, tự tìm tiếng có hỏi, nặng - Đọc Tập đọc - Viết tiếng cỏ, cọ, cổ, cộ (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình u thiên nhiên https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Tranh ảnh, mẫu vật, vật thật máy chiếu - Bảng con, phấn (bút dạ) HS: - Vở tập Tiếng Việt 1, tập (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ ( ph) - Đọc: GV ghi bảng chữ o, ô, co, cô; – HS đọc, lớp đọc - Viết: HS viết vào bảng con: co, cô HS giơ bảng GV mời – HS đứng dậy giơ bảng, đọc chữ vừa viết - GVNX, tuyên dương HS thực tốt B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu - Hôm nay, em làm quen với khác tiếng Việt hỏi, nặng; biết đọc tiếng có hỏi, nặng: cỏ, cọ - GV tiếng: cỏ, cọ HS (cá nhân, lớp): cỏ, cọ Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) 2.1 Tiếng cỏ - GV đưa lên bảng hình cỏ, hình, hỏi: Đây gì? (Đây cỏ) - GV viết lên bảng tiếng cỏ, đọc: cỏ HS (cá nhân, lớp): cỏ - GV che dấu hỏi tiếng cỏ, hỏi: Ai đọc tiếng này? HS: co GV: Tiếng cỏ tiếng So với tiếng co em học, tiếng có khác? (Có thêm dấu) Đó dấu hỏi GV đọc: cỏ HS (cá nhân, lớp): cỏ - Phân tích: Tiếng cỏ gồm có âm c đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đặt âm o HS (cá nhân, lớp) nhắc lại - Đánh vần: GV mơ hình tiếng cỏ, HS (cá nhân, lớp): cỏ - hỏi – cỏ / cỏ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV HS lớp vừa nói vừa thể động tác tay: + Chập hai bàn tay vào để trước mặt, phát âm: cỏ + Vừa tách tay trái ra, ngả bên trái, vừa phát âm: co + Vừa tách tay phải ra, ngả bên phải, vừa phát âm: hỏi + Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: cỏ - Đánh vần rút gọn: GV : Hôm trước, em biết cách đánh vần tiếng co: cờ - o – co Hôm nay, em biết cách đánh vần tiếng cỏ: co – hỏi – cỏ Bây gộp bước đánh vần thành: cờ - o – co – hỏi – cỏ HS (cá nhân, lớp): cờ - o – co – hỏi – cỏ 2.2 Tiếng cọ - GV hình cọ, hỏi: Đây gì? (Cây cọ) - GV đưa tiếng cọ HS (cá nhân, lớp) đọc theo GV: cọ - GV tiếng cọ: Đây tiếng Tiếng cọ khác tiếng co điểm nào? (Tiếng cọ có thêm dấu nặng) - GV: tiếng cọ khác tiếng cỏ dấu ? (tiếng cọ có dậu nặng Tiếng cỏ có dấu hỏi) GV đọc: cỏ, cọ Cả lớp : cỏ, cọ - Phân tích: Tiếng cọ có âm c đứng trước, âm o đứng sau, dấu nặng đặt o - Đánh vần nhanh đọc trơn (cá nhân, lớp): co – nặng – cọ / cọ - Đánh vần rút gọn đọc trơn: HS (cá nhân, tổ, lớp): cờ - o – co – nặng – cọ / cọ * Củng cố: GV nói em vừa học nhận biết hỏi dấu hỏi, nặng dấu nặng Cả lớp đọc: cỏ, cọ Sau HS cài (ghép) bảng chữ: cỏ, cọ; giơ bảng để GV nhận xét (Có thể thực YC sau BT 3) Hoạt động Luyện tập 3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Đố em: Tiếng có hỏi?) a, Xác định YC BT: GV đưa lên bảng nội dung BT 2; nêu YC, cách thực hiện: Nói to tiếng có hỏi, nói thầm tiếng khơng có hỏi b, Nói tên vật: GV hình theo TT cho HS nói, lớp nói: hổ, mỏ, thỏ, bảng, võng, bị / GV hình theo TT đảo lộn, lớp nhắc lại c, Tìm tiếng có hỏi https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS nối dấu hỏi với hình chứa tiếng có hỏi VBT - GV hình (1), (6); mời HS làm mẫu: nói to tiếng hổ; nói thầm tiếng bị d, Báo cáo kết quả: GV hình, tổ báo cáo kết Tổ nói đúng, lớp vỗ tay Tổ nói sai (hoặc có bạn nói sai), lớp nói: “Sai rồi!”, khơng vỗ tay - GV hình, lớp báo cáo kết e, HS nói thêm – tiếng ngồi có hỏi - VD: bỏ, đổ, nhỏ, cổ, cửa, (YC không bắt buộc) 3.2 Mở rộng vốn từ (BT 3: Tìm tiếng có nặng) a, Xác định YC BT: GV hình minh hóa BT 3; nêu YC, cách thực hiện: Vừa nói to tiếng có nặng vừa vỗ tay b, Nói tên vật: GV hình theo TT, HS nói tên vật, sau lớp nói lại: ngựa, chuột, vẹt, quạt, chuối, vịt c, Tìm tiếng có nặng - HS nối dấu nặng với hình chứa tiếng có nặng VBT - GV hình (1), mời HS làm mẫu: vừa nói tiếng ngựa vừa vỗ tay d, Báo cáo kết quả: GV hình theo TT; tổ báo cáo kết quả: Vừa nói to tiếng ngựa vừa vỗ tay, Nói thầm tiếng chuối, khơng vỗ tay, / GV hình khơng theo TT, lớp nói kết e, HS nói thêm – tiếng ngồi có nặng VD: bọ, họ, lọ, mọc, (YC không bắt buộc) Tiết Hoạt động Luyện tập 3.3 Tập đọc ( 20 ph) Hướng dẫn làm BT a, GV đưa lên bảng nội dung đọc, giới thiệu: Bài đọc nói vật, vật Các em xem b, Luyện đọc từ ngữ - GV hình (1), hỏi: Gà trống làm gì? (Gà trống gáy ị ó o báo trời sáng) GV chữ, HS (cá nhân, tổ, lớp) đọc: ị ó o https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hình (2), hỏi: Đây gì? (Con cò) GV: cò thường thấy làng quê Việt Nam Con cò tượng trưng cho chăm chỉ, cần cù, chịu thương chịu khó, người nơng dân / GV chữ, HS (cá nhân, tổ, lớp) đọc: cị (HS đọc ngắc ngứ đánh vần) - GV hình (3), hỏi: Đây gì? (Cái ơ) / GV chữ, HS (cá nhân, tổ, lớp) đọc: ô - GV vào cổ hươu hình (4), hỏi: Đây gì? / (Cái cổ hươu cao cổ) / GV: Hươu cao cổ có cổ dài GV chữ, HS (cá nhân, tổ, lớp) đọc: cổ - GV hình theo thứ tự đảo lộn cho HS (cá nhân, lớp) đọc c, GV đọc lại: ị ó o , cị, ơ, cổ d, Thi đọc - Các cặp / Các tổ thi đọc (mỗi cặp / tổ đọc bài) - Một vài HS thi đọc (mỗi HS đọc bài) - Cả lớp đọc (hạ giọng, đọc nhỏ để khơng ảnh hưởng đến lớp bạn) * Cả lớp nhìn SGK, đọc lại vừa học trang sách 3.4 Tập viết ( 20 ph) Luyện viết Bảng – BT HS lấy bảng con, phần (hoặc bút) GV viết lên bảng lớp: cỏ, cọ, cổ, cộ Cả lớp đọc a, GV vừa viết (hoặ tô) chữ mẫu bảng lớp vừa hướng dẫn quy trình - Dấu hỏi: viết nét từ xuống (’) Dấu nặng dấu chấm (.) - Tiếng cỏ : viết chữ c, tiếp đến chữ o, dấu hỏi đặt ngắn o, cách khoảng ngắn, không dính sát o cách q xa o, khơng nghiêng trái hai phải - Tiếng cọ : viết chữ c, tiếp đến chữ o, dấu nặng đặt o, không dính sát o - Tiếng cổ : viết chữ c, tiếp đến chữ ô, dấu hỏi đặt ô - Tiếng cộ : viết chữ c, tiếp đến chữ ô, dấu nặng đặt ô b, HS viết bảng con: cỏ, cọ (2 lần) Sau viết : cổ, cộ (2 lần) Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học ; khen ngợi, biểu dương HS - Dặn HS nhà đọc cho người thân nghe Tập đọc ; xem trước (ơ, d) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ……………………………………………………………………………………… TẬP VIẾT (1 tiết – sau 4, 5) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Tô đúng, viết chữ o, ô, tiếng co, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ - chữ viết thường, cỡ vừa ; kiểu, nét - Đưa bút quy trình, dãn khoảng cách chữ theo mẫu chữ Luyện viết 1, tập Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ viết chữ - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV : - Các chữ mẫu o, đặt khung chữ, có đánh số TT vào dòng kẻ ngang dòng kẻ dọc khung chữ mẫu HS : - Vở Luyện viết 1, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu : ( ph) -GV hướng dẫn HS nhận mặt chữ, tiếng nêu YC học : tập tô, tập viết chữ, tiếng vừa học : o, co, ô, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ Hoạt động Khám phá luyện tập ( 30ph) Cả lớp đọc bảng chữ, tiếng GV viết mẫu : o, co, ô, cô, cỏ, cọ, cổ, cộ a, Tập tô, tập viết : o, co, ô, cô - GV vừa viết mẫu chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: + Chữ o: gồm nét kín Đặt bút ĐK chút, viết nét cong kin (từ phải sang trái); dừng bút điểm xuất phát + Tiếng co: viết chữ c trước, chữ o sau Chú ý viết c sát o để nối nét với o 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Bộ chữ mẫu HS: - BĐD Tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) -GV kiểm tra - HS đọc Tập đọc SGK (bài 5) - Kiểm tra lớp viết bảng con: cọ, cổ; giơ bảng -3 - HS giới thiệu trước lớp, đọc chữ vừa viết B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu - GV gắn chiếu lên bảng tên bài: ơ, d, giới thiệu học mới: âm chữ ơ; âm d chữ d - GV chữ ơ, nói HS (cá nhân, lớp): - GV chữ d, nói d (dờ) HS (cá nhân, lớp): d - GV giới thiệu chữ Ơ, D in hoa chân trang 17 Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) 2.1 Dạy âm ơ, chữ - GV hình ảnh cờ, hỏi: Đây ? (Lá cờ) - GV chữ cờ, HS nhận biết: c, ơ, dấu huyền = cờ Cả lớp: cờ - Phân tích tiếng cờ: âm c đứng trước, âm đứng sau; có huyền đặt HS (cá nhân, lớp) nhắc lại - HS (cá nhân, tổ, lớp) nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: cờ - - - huyền cờ / cờ 2.2 Dạy âm d, chữ d 12 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hình cặp da, hỏi: Đây ? (Cặp da) - GV chữ da, HS nhận biết: d, a = da Cả lớp: da - Phân tích tiếng da - HS (cá nhân, tổ, lớp) nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: dờ - a - da / da * Củng cố : Các em vừa học chữ chữ gì? (Chữ ơ, chữ d) Các em vừa học tiếng tiếng gì? (cờ, da) HS ghép bảng cài: c, ơ, cờ; d, a, da Hoạt động Luyện tập 3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm ơ?) - GV nêu YC; cách thực hiện: vừa nói to tiếng có âm vừa vỗ tay - GV hình theo TT, HS nói tên vật: nơ, chợ, rổ, phở, mơ, xe (Nếu HS khơng nói tên vật GV nói giúp) Cả lớp nói lại - HS nối với hình chứa tiếng có âm VBT - GV hình, lớp vừa nói to tiếng nơ (có âm ơ) vừa vỗ tay cái, nói thầm tiếng xe (khơng có âm ơ), khơng vỗ tay - HS nói - tiếng ngồi có âm VD: bơ, thơ, thợ, sợ, (lướt nhanh) 3.2 Mở rộng vốn từ (BT 3: Tìm tiếng có âm d) - GV hình, HS nói tên vật: dê, dế, khỉ, dâu, dừa, táo - HS nối d với hình chứa tiếng có âm d VBT - GV hình, lớp vừa nói to tiếng dê (có âm d) vừa vỗ tay, nói thầm tiếng khỉ (khơng có âm d), khơng vỗ tay, - HS nói thêm - tiếng ngồi có âm d (dạ, dì, dao, dũng, dừng, ) Tiết Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) 3.3 Tập đọc (BT 4) a, GV đưa lên bảng nội dung đọc; giới thiệu hình ảnh cờ, vật Các em xem cờ gì, vật b, Luyện đọc từ ngữ 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV từ hình (1), HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần (nếu cần), đọc trơn cờ - - huyền - cờ / cờ GV giải nghĩa từ: cờ (hình cờ ngũ sắc, năm sắc, năm màu, dùng lễ hội) - GV hình (2), HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc trơn tiếng: cá cờ GV: cờ lồi cá nhỏ, vây vẩy có nhiều màu sắc đẹp màu cờ ngũ sắc - GV hình (3), HS: da cá GV: Hình da cá da trơn - GV hình (4), HS: cổ cị GV: Cổ cị dài - GV từ theo TT đảo lộn, kiểm tra vài HS đọc c, GV đọc mẫu: cờ, cá cờ, da cá, cổ cò d, Thi đọc - Các cặp / tổ / cá nhân thi đọc (mỗi cặp / tổ / cá nhân đọc bài) - Cả lớp đọc đồng (đọc nhỏ) * Cả lớp nhìn SGK, đọc lại vừa học trang sách 3.4 Tập viết (bảng - BT 5) a, HS lấy bảng con, phấn (bút dạ) GV viết lên bảng: ơ, d, cờ, da Cả lớp đọc b, Viết chữ ơ, d - GV vừa viết chữ mẫu vừa hướng dẫn: + Chữ ơ: Viết chữ o (1 nét kín), thêm nét râu bên cạnh (phía trên, bên phải) không nhỏ to + Chữ d: cao li Gồm nét: nét cong kín (như chữ o) nét móc ngược Cách viết: Từ điểm dừng bút nét (o), lia bút lên ĐK viết tiếp nét móc ngược sát nét cong kín - HS viết bảng con: ơ, d (2 - lần) HS giơ bảng, GV nhận xét c, Viết: cờ, da - HS đọc cờ, nói cách viết tiếng cờ; sau đọc da, nói cách viết tiếng da (chữ viết trước, chữ viết sau, độ cao chữ) - GV vừa viết mẫu cờ, da vừa hướng dẫn: Tiếng cờ - viết chữ c trước, chữ sau, dấu huyền đặt Độ cao chữ li Tiếng da - viết d trước, (cao li), viết a sau (cao li) Nhắc HS ý viết c ơ, d a sát để nối nét với 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS viết bảng con: cờ, da (2 lần) Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học; khen ngợi HS học tốt Dặn HS nhà giới thiệu với người thân vật, vật Tập đọc; xem trước (đ, e) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng ………………………………………………………………………………… Bài 7: đ -e (2 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết âm chữ đ, e; đánh vần, đọc tiếng có đ, e với mơ hình “âm đầu + âm + thanh” - Nhìn tranh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm đ, âm e - Đọc Tập đọc - Biết viết bảng chữ tiếng: đ, e, đe, 0, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Bộ chữ mẫu HS: - BĐD Tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) - GV kiểm tra - HS đọc Tập đọc (bài 6) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cả lớp viết, đọc chữ cờ, da B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu bài: âm đ chữ đ, âm e chữ e - GV chữ đ, nói đ (đờ) HS (cá nhân, lớp): đ - GV chữ e, nói e HS (cá nhân, lớp): e - GV giới thiệu chữ Đ, E in hoa chân trang 19 Hoạt động Chia sẻ khám phá *BT 1: Làm quen - GV đưa lên bảng lớp hình ảnh đe thợ rèn; hình, hỏi: Đây gì? (Hầu hết HS khơng biết đe) GV: đe thợ rèn, thường thấy làng quê Bây em thấy đe Cái đe sắt nặng Thợ rèn đặt sắt nung đỏ lên đe, dùng búa sắt đập mạnh để làm mỏng sắt, rèn dao, liềm, - GV viết bảng chữ đ, chữ e HS phát âm: đ, e = đe Cả lớp: đe - Phân tích tiếng đe: âm đ đứng trước, âm e đứng sau - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần: đờ - e - đe / đe Hoạt động Luyện tập 3.1 Mở rộng vốn từ *BT 2: Tiếng có âm đ? - GV hình , HS nói, lớp nhắc lại: đèn, đỗ, ngỗng, đá, lọ, đàn - HS nối đ với hình chứa tiếng có âm đ VBT - HS nhìn hình, nói tiếng có âm đ: đèn, đỗ, đá, đàn - GV hình, lớp đồng thanh: Tiếng đèn có âm đ Tiếng đỗ có âm đ Tiếng ngỗng khơng có âm đ, - HS nói - tiếng ngồi có âm đ (đo, đổ, đào, đánh, ) 3.2 Mở rộng vốn từ *BT 3: Tìm tiếng có âm e? - Thực BT GV hình, HS nói : ve, me, xe, sẻ, dứa, tre Cuối cùng, lớp nói kết quả: Tiếng ve có âm e, Tiếng dứa khơng có âm e, - HS nói - tiếng ngồi có âm e (bè, bẻ, chè, khẽ, vẽ, ) 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Củng cố: - Các em vừa học chữ chữ gì? (chữ đ, chữ e) - Các em vừa học tiếng tiếng gì? (Tiếng đe) HS ghép lên bảng cài tiếng đe Tiết Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) 3.3 Tập đọc (BT 4) a, Luyện đọc từ ngữ: GV hướng dẫn HS đọc từ hình Tùy trình độ lớp, cho HS đánh vần trước đọc trơn đọc trơn ln - GV từ hình (1), HS (cá nhân, lớp) : đờ - a - đa / đa Giải nghĩa từ: đa (Loại to, có rễ phụ mọc từ cành thõng xuống đất, trồng để lấy bóng mát, thường thấy làng quê Việt Nam) - GV hình (2), HS (cá nhân, lớp): đị GV: đò (còn đò), gọi thuyền chở khách sang sơng - GV hình (3), HS: đố GV: Trong hình ảnh HS câu đố - GV hình (4), HS: đổ GV: đổ (hình ghế bị đổ) - GV hình (5), HS: dẻ GV: Hạt dẻ, ăn thơm, bùi - GV từ theo TT đảo lộn, kiểm tra vài HS đọc b, GV đọc mẫu: đa, đò, đố, đổ, dẻ c, Thi đọc - Các cặp, tổ, cá nhân thi đọc (mỗi cặp, tổ, cá nhân đọc bài) - Cuối cùng, lớp đọc đồng * Cả lớp nhìn SGK, đọc lại vừa học 7; đọc chữ vừa học tuần (dưới chân trang 18): o, ô, ơ, d, đ, e 3.4 Tập viết (bảng - BT 5) a, Viết: đ, e, đe - GV vừa viết chữ mẫu bảng lớp vừa hướng dẫn: + Chữ đ: Viết chữ d Điểm khác chữ d có thêm nét thẳng ngang ngắn cắt ngang phía nét móc ngược 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chữ e: cao li; kết hợp nét - nét cong phải nét cong trái nối liền nhau, tạo thành vòng khuyết đầu chữ + Tiếng đe: gồm chữ: đ e Viết chữ đ đứng trước, chữ e sau, ý viết đ liền với e - HS viết bảng con: ê, đ (2 - lần) Sau viết đe (2 - lần) b, Viết chữ số: 0, - GV vừa viết mẫu chữ số bảng lớp vừa hướng dẫn: + Số 0: cao li; gồm nét cong kín, chiều cao gấp đơi chiều rộng + Số 1: cao li; gồm nét - nét thẳng xiên nét thẳng đứng - HS viết: 0, (2 lần) Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học; khen ngợi HS viết đúng, viết đẹp Dặn HS kể với người thân: Ở lớp, em học thêm gì?; xem trước (ơn tập) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng ……………………………………………………………………… TẬP VIẾT (1 tiết - sau 6, 7) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Tô, viết chữ ơ, d, đ, e, tiếng cờ, da, đe - chữ thường, cỡ chữ vừa kiểu, nét, đưa bút theo quy trình viết, dãn khoảng cách chữ theo mẫu chữ Luyện viết 1, tập - Tô, viết chữ số: 0, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ viết chữ - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Các chữ mẫu ơ, d, đ, e; chữ số 0, (Thiết bị dạy học tiểu học) 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS: - BĐD Tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu : ( ph) - GV hướng dẫn HS hiểu YC học Hoạt động Khám phá luyện tập ( 35 ph) a, Cả lớp đọc bảng lớp (hoặc bảng phụ) GV viết mẫu chữ, tiếng, chữ số: ơ, cờ, d, da, đ, e, đe, 0, 1, b, Tập tô, tập viết: ơ, cờ, d, da - HS nhìn bảng, đọc: ơ, cờ, d, da; nói cách viết (chữ trước, chữ sau, độ cao chữ; vị trí đặt dấu thanh) - GV vừa viết mẫu chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: + Chữ ơ: gồm nét cong kín, thêm nét râu Quy trình: Bắt đầu viết nét cong kín Sau đặt bút ĐK chút, viết thêm nét râu bên cạnh (phía trên, bên phải) không nhỏ to + Tiếng cờ: viết c trước, sau, đánh dấu huyền đặt ơ, ý viết c sát + Chữ d: cao li Đặt bút ĐK viết nét cong kín Từ điểm dừng bút, lia bút lên ĐK viết nét móc ngược sát nét cong kín, đến ĐK dừng - HS tơ, viết chữ, tiếng ơ, cờ, d, da Luyện viết 1, tập c, Tập tô, tập viết: e, đ, đe - HS nhìn bảng đọc: e, đ, đe; nói cách viết - GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn: + Chữ e: cao li Đặt bút cao ĐK 1, viết nét cong phải từ lên lượn cong tới ĐK chuyển hướng viết tiếp nét cong trái tạo vòng khuyết đầu chữ e cho không to không nhỏ Dừng bút khoảng ĐK ĐK + Chữ đ: viết nét giống chữ d Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên ĐK viết nét thẳng ngang ngắn (trùng đường kẻ) tạo thành chữ đ + Tiếng đe: viết đ (cao li), e (cao li) Chú ý nối nét đ e (từ điểm kết thúc chữ đ, viết nối sang nét cong phải chữ e) - HS tập tô, tập viết chữ, tiếng e, đ, đe Luyện viết 1, tập 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ d, Tập tô, tập viết chữ số: 0, - GV vừa viết mẫu, vừa hướng dẫn: + Số 0: Cao li, nét cong kín chiều cao gấp đôi chiều rộng Cách viết: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái) Dừng bút điểm xuất phát + Số 1: Cao li Gồm nét - nét thẳng xiên, nét thẳng đứng Cách viết : Đặt bút ĐK 4, viết nét thẳng xiên đến ĐK dừng.Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống đên ĐK dừng - HS tập tơ, tập viết chữ số 0,1 Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học; khen ngợi, biểu dương HS viết đúng, viết nhanh, viết đẹp, dãn cách hợp lí chữ - Nhắc HS chưa hoàn thành viết tiếp tục luyện viết ………………………………………………………………………………… Bài :KỂ CHUYỆN CHỒN CON ĐI HỌC (1 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh nghe GV hỏi, trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, khơng cần GV hỏi, tự kể đoạn câu chuyện - Hiểu lời khuyên câu chuyện: Trẻ em phải chăm học Có học biét chữ, biết nhiều điều bổ ích Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu tranh minh họa truyện (phóng to) - Video câu chuyện HS: - BĐD Tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC A KIỂM TRA BÀI CŨ ( ph) - GV tranh 1, minh họa truyện Hai dê, nêu câu hỏi, mời HS trả lời - Sau đó, tranh 3, nêu câu hỏi cho HS trả lời Cuối cùng, HS nói ý nghĩa câu chuyện B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (gợi ý) 1.1 Quan sát đoán - GV gắn/ chiếu lên bảng tranh minh họa, giới thiệu tên truyện Chồn học; hình ảnh chồn có dài, xù to - Mời HS xem tranh, nói tên vật tranh (chồn, nhím, sư tử); đoán nội dung truyện Để HS đoán đúng, GV nhắc em xem tranh 1, chồn làm gì? Ở tranh nhím học, chồn có học khơng? Ở tranh 6, chồn làm gì? - - HS nói điều đốn (Chồn ham chơi, khơng học Sau đến trường) (Lướt nhanh YC mục đích kích thích trí tị mị HS) 1.2 Giới thiệu truyện: Câu chuyện Chồn học kể chồn lúc đầu lười học, thích rong chơi, sau thay đổi Vì lại thay đổi vậy? Các em lắng nghe câu chuyện Hoạt động Khám phá luyện tập 2.1 Nghe kể chuyện GV kể đoạn với giọng diễn cảm: Đoạn 1, 2, kể với giọng khoan thai Đoạn Giong kể thể lo lắng, căng thẳng Đoạn 5: Trở lại giọng khoan thai Lời bác sư tử ân cần Đoạn 6: Giọng kể vui GV kể lần: 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Lần 1: Kể không tranh; HS nghe toàn câu chuyện - Lần 2: Vừa tranh vừa kể thật chậm; HS nghe quan sát tranh - Kể lần (như lần 2) để HS lần khắc sâu nội dung câu chuyện Nội dung câu chuyện: Chồn học (1) Có chồn tới tuổi học ta thích rong chơi, khơng chịu đến trường (2) Chồn rủ nhím chơi, nhím từ chối phải học Các bạn thỏ, sóc, rùa, chẳng chơi với chồn bận tới trường (3) Thế chồn đành chơi Mải mê đuổi theo đàn bướm, chồn ta lúc sâu vào rừng (4) Trời tối, chồn muốn nhà khơng tìm đường Trong rừng có bảng dẫn đường chồn khơng biết chữ Nó vừa sợ vừa hối hận khơng chịu học (5) Giữa lúc ấy, bác sư tử làm Thấy chồn khóc, bác sư tử hỏi: “Cháu khơng đọc bảng dẫn phải không? Ta đưa cháu nhà” (6) Sau lần ấy, chồn chăm học Theo HÙNG LÂN 2.2 Trả lời câu hỏi theo tranh a, Mỗi HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV tranh 1, hỏi: Vì chồn khơng tới trường? (Chồn khơng tới trường thích rong chơi./ nói thích chơi, khơng thích học) - GV tranh 2: Vì bạn không chơi với chồn con? (Các bạn khơng chơi với chồn bạn bận học./ bạn cịn phải đến trường) - GV tranh 3: Chồn bị lạc đường rừng, sao? (Chồn bị lạc rừng mải mê đuổi theo đàn bướm / chồn sâu vào rừng) - GV tranh 4: Vì chồn khơng tìm đường về? (Chồn khơng tìm đường khơng đọc chữ bảng dẫn / khơng biết chữ nên khơng đọc bảng dẫn lối khỏi rừng) GV hỏi thêm: Khi đó, chồn vừa sợ vừa hối hận điều gì? (Nó sợ hối hận khơng học / không học chữ) 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV tranh 5: Ai đưa chồn nhà? (Bác sư tử đưa chồn về) - GV tranh 6: Sau chuyện đó, chồn thay đổi nào? (Sau chuyện đó, chồn chăm học) * Với câu hỏi, GV mời HS tiếp nối trả lời Ý kiến em lặp lại (GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi đầy đủ, thành câu) b, Mỗi HS trả lời câu hỏi theo tranh: GV tranh 1, 2; nêu câu hỏi cho HS nhìn tranh, trả lời (Có thể lặp lại với HS nữa) Làm tương tự với tranh lại HS khác c, HS trả lời câu hỏi theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (GV không nêu câu hỏi) a, Mỗi HS nhìn tranh, tự kể chuyện b, HS kể chuyện theo tranh (Trị chơi Ơ cửa sổ): GV chiếu lên bảng ô cửa sổ đánh số HS chọn ô cửa GV mở cửa sổ làm minh họa đoạn truyện cho HS kể lại GV mời thêm - HS khác với cách làm tương tự c, HS tranh, tự kể toàn câu chuyện * GV cất tranh, HS kể lại câu chuyện không cần tranh (YC không bắt buộc) * GV nhắc HS: kể to, rõ, hướng đến người nghe kể Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, hấp dẫn * Đối với HS vùng khó khăn, dừng YC trả lời câu hỏi theo tranh GV cho nhiều HS nhìn tranh trả lời lặp lại câu hỏi, quay vòng - lượt cho HS trả lời 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Câu chuyện khuyên em điều gì? (Câu chuyện khuyên phải học biết chữ, biết đọc / phải chăm học có hiểu biết / lười học tai hại, gặp nguy hiểm) - GV: Câu chuyện khuyên em phải chăm học hành Có học biết chữ, biết nhiều điều bổ ích Khơng biết chữ tai hại, gặp nguy hiểm chồn câu chuyện này, bị lạc rừng mà lối khơng đọc bảng dẫn - Cả lớp bình chọn bạn HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV biểu dương HS kể chuyện hay - Dặn HS nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện chồn lúc đầu lười học, sau thay đổi hiểu ra: Khơng biết chữ tai hại - Nhắc HS xem trước tranh minh họa, chuẩn bị cho tiết KC Hai gà ……………………………………………………………………………… Bài : ƠN TẬP (1 tiết) I MỤC ĐÍCH, U CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Biết ghép âm học thành tiếng theo mơ hình “âm đầu + âm chính” Biết thêm học vào tiếng để tạo tiếng - Đọc Tập đọc - Tìm từ ứng với hình Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV : - Bảng ghép âm đầu + âm (BT 1) - hình ảnh kèm thẻ từ, thẻ viết từ BT để HS làm trước lớp HS: III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu bài: ( ph) - Học Ôn tập để củng cố lại tất âm chữ học Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) 2.1 BT (Ghép âm học thành tiếng; thêm ) (Tổ chức nhanh) a, GV gắn (hoặc chiếu) lên bảng lớp bảng ghép âm; nêu YC 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV chữ (âm đầu) cột dọc, mời lớp đọc: c, d, đ - GV chữ (âm chính) cột ngang, mời lớp đọc: a, o, ô, ơ, e - GV chữ, lớp đồng ghép tiếng theo cột ngang: ca, co, cơ, (khơng có ce) / dạ, do, dơ, dơ, de / đa, đo, đô, đơ, đe b, GV nêu YC 2: Thêm học vào tiếng để tạo tiếng mới; mời lớp đọc mẫu: ca -> cà, cá (Chú ý : ngã chưa học) - HS tiếp nối thêm học vào tiếng dòng 1: + HS 1: ca, cà, cá, cả, cạ / + HS 2: co, cị, có, cỏ, cọ / + HS 3: cơ, cồ, cố, cổ, cộ / + HS 4: cơ, cờ, cớ, cở, cợ - Cả lớp đồng nói tiếng lại: da, dà, dá, dả, / do, dò, dó, dỏ, dọ / đa, đà, đá, đả, đạ / đo, đị, đó, đỏ, đọ / đơ, đồ, đố, đổ, độ / đơ, đờ, đớ, đở, đợ 2.2 BT (Tập đọc) a, Luyện đọc từ ngữ - GV từ ngữ bảng cho HS (cá nhân, bàn, tổ) đọc (HS đọc ngắc ngứ đánh vần) GV kết hợp giải nghĩa từ: cố đô (Cố đô Huế kinh đô cũ Việt Nam) - GV từ ngũ, lớp đọc đồng (đọc nhỏ, để không ảnh hưởng đến lớp bạn) b, GV đọc mẫu: cờ đỏ, cố đô, đồ cổ, đa c, Thi đọc (các cặp, tổ, cá nhân) Cuối lớp đọc đồng 2.3 BT (Tìm từ ứng với hình) - GV nêu YC; từ bảng, HS (cá nhân, lớp) đọc: dẻ, đá, cọ, cờ - HS làm bảng, gắn từ hình tương ứng GV chốt đáp án - GV hình, giải nghĩa từ: cờ có năm vịng trịn cờ Ơ-lim-pích, tượng trưng cho châu; cọ (cây họ với cau, to, xòe, thường thấy vùng đồi núi trung du); dẻ (hạt dẻ ăn bùi thơm) - HS viết vào tên vật (chữ thường, cỡ vừa) theo TT hình SGK; cờ, cọ, dẻ, đá (Hoặc làm vào VBT: nối từ với hình viết chữ hình) 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiệt học Dặn HS nhà hình, nói cho người thân nghe vật em biết qua Tập đọc; xem trước 10 (ê, l) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng ……………………………………………………………………………………… 26 ... nhân, lớp) : cờ - o – co – hỏi – cỏ 2.2 Tiếng cọ - GV hình cọ, hỏi: Đây gì? (Cây cọ) - GV đưa tiếng cọ HS (cá nhân, lớp) đọc theo GV: cọ - GV tiếng cọ: Đây tiếng Tiếng cọ khác tiếng co điểm nào? (Tiếng. .. (Đây cỏ) - GV viết lên bảng tiếng cỏ, đọc: cỏ HS (cá nhân, lớp) : cỏ - GV che dấu hỏi tiếng cỏ, hỏi: Ai đọc tiếng này? HS: co GV: Tiếng cỏ tiếng So với tiếng co em học, tiếng có khác? (Có thêm dấu)... - GV: tiếng cọ khác tiếng cỏ dấu ? (tiếng cọ có dậu nặng Tiếng cỏ có dấu hỏi) GV đọc: cỏ, cọ Cả lớp : cỏ, cọ - Phân tích: Tiếng cọ có âm c đứng trước, âm o đứng sau, dấu nặng đặt o - Đánh vần
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Tâm, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 2_Cánh Diều_Tâm