0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Tâm

25 240 2
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2020, 23:19

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU TÂM Bài 10 : ê - l (2 tiết) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết âm chữ ê, l; đánh vần đúng, đọc tiếng có ê,l với mơ hình “âm đầu+ âm chính”, “âm đầu+ âm chính+thanh” - Nhìn tranh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm ê, âm l - Đọc Tập đọc - Biết viết bảng chữ ê, l tiếng lê Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: -Tranh ảnh, mẫu vật, vật thật máy chiếu HS: - BĐD tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) - Gv kiểm tra 2-3 HS đọc Tập đọc ( 9) - Kiểm tra lớp viết bảng chữ cờ đỏ, cố đô B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động 1: Giới thiệu - GV viết lên bảng tên : ê, l; giới thiệu học mới: âm ê chữ ê; âm l chữ l; - GV chữ ê, nói: ê HS (cá nhân, lớp): ê - GV chữ l (lờ), HS (cá nhân, lớp): l - GV giới thiệu chữ Ê, L in hoa Hoạt động 2: Chia sẻ khám phá (BT1: làm quen) - GV lê ( vật thật): Đây thứ thơm ngon Các em có biết khơng? (Quả lê) - GV viết lên bảng chữ l, chữ ê HS nhận biết: l, ê = lê Cả lớp: lê - Phân tích ( HS làm mẫu, vài học sinh nhắc lại): Tiếng lê gồm có âm l đứng trước, âm ê đứng sau - Gv đưa lên bảng mơ hình tiếng lê HS ( cá nhân, tổ, lớp đánh vần đọc trơn): lờ - ê – lê/lê - GV: học sinh lớp vừa nói vừa thể động tác tay: + Chập hai bàn tay vào để trước mặt, phát âm: lê + Vừa tách bàn tay trái ra, ngả bên trái, vừa phát âm : lờ + Vừa tách bàn tay phải ra, ngả bên phải, vừa phát âm : ê + Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm : lê * Củng cố: Học sinh nói hai chữ vừa học là: chữ ê, chữ l; tiếng là: lê - GV mơ hình tiếng lê, lớp đánh vần HS cài lên bảng cài chữ l, chữ ê Hoạt động 3:Luyện tập 3.1.Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm ê? Tiếng có âm l?) - GV hình theo số TT, lớp nói tên vật: bê (bê bò con), khế, lửa, lúa, (cá)trê, (thợ)lặn(thợ lặn đáy biển) ( Từ HS khơng nói được, GV nói hộ)./ Lặp lại lần ( hình số TT đảo lộn) - Từng cặp học sinh hình, nói tên vật có âm ê, âm l; làm VBT - HS báo cáo kết quả: Những tiếng có âm ê: bê, khế, trê Những tiếng có âm l: lửa, lúa, lặn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hình theo số TT, lớp : Tiếng bê có âm ê… Tiếng lửa có âm l… - HS nói tiếng ngồi có âm ê( bể, ghế, lễ, thề …), âm l (lá, làm, lo, lội …) 3.2 Tập đọc(BT3) a) Luyện đọc từ ngữ GV hướng dẫn HS đọc từ hình Có thể cho HS đánh vần trước đọc trơn đọc trơn GV kết hợp giải nghĩa từ: la (con vật họ lừa); lồ ô ( loài tre to, mọc rừng, thân thẳng, thành mỏng); le le (một loài chim sống nước, hình dáng giống vịt nhỏ hơn, mỏ nhọn); đê (bờ ngăn nước lũ, bảo vệ nhà cửa, đồng ruộng có mưa to, nước sơng dâng cao); lê la (đi hết chỗ đến chỗ kia; hình bài: cậu bé bị lê bị la theo bóng hết chỗ đến chỗ kia) - GV hình theo TT đảo lộn, kiểm tra vài HS đọc Tiết b) GV đọc mẫu: la, lá, lồ ô, dế, dê, đê, lọ, lê la c) Thi đọc - (Làm việc nhóm đơi) Từng cặp HS nhìn SGK luyện đọc GV kiểm tra nhóm làm việc - Các cặp, tổ, cá nhân thi đọc (Mỗi cặp, tổ, cá nhân đọc bài) - Cuối lớp đọc đồng * Cả lớp nhìn SGK đọc đồng trang nội dung 10 3.3 Tập viết (Bảng – BT4) - Cả lớp nhìn bảng đọc chữ, tiếng: ê, l, lê - GV vừa viết chữ mẫu bảng lớp (ê, l, lê) vừa hướng dẫn quy trình: + Chữ ê: Cao li Nét viết chữ e Nét nét hai nét thẳng xiên ngắn chụm đầu vào tạo thành dấu mũ (^) + Chữ l: Cao li, kết hợp nét bản: khuyết xi móc ngược + Tiếng lê: Viết chữ l (nét khuyết xuôi, nét móc ngược), nối sang chữ ê( nét cong phải, nét cong trái), thêm mũ để tạo thành ê, ý nối nét l ê - HS viết : ê,l ( lần) Sau viết lê ( 2-3 lần) Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học: Dặn HS nhà kể cho người thân nghe tiết học hôm em biết thêm vật, vật, hoạt động gì; xem trước 11 (b, bễ) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng ……………………………………………………………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 11 :b - bễ (2 tiết) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết âm chữ b; nhận biết ngã, dấu ngã; đánh vần đúng, đọc tiếng có b (mơ hình “âm đầu+ âm chính”, “âm đầu+ âm chính+thanh”): bê, bễ - Nhìn hình, phát âm tự phát tiếng có âm b, có ngã - Đọc Tập đọc Ở bờ đê - Biết viết bảng chữ , tiếng chữ số: b, bễ, 2,3 Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Tranh ảnh, mẫu vật, vật thật máy chiếu HS: - BDD Tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) - Gọi HS đọc Tập đọc ( 10) lớp viết chữ ê, l, lê - GVNX, tuyên dương HS thực tốt A DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động 1.Giới thiệu - Hôm em học âm chữ b ; ngã dấu ngã- chữ bễ GV chữ b, nói: b HS (cá nhân, lớp): b GV chữ bễ nói (bễ), HS (cá nhân, lớp): bễ GV giới thiệu chữ B in hoa Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT1: làm quen) 2.1 Âm b chữ b - GV hình bê, hỏi : Đây gì? ( Con bê) - GV viết lên bảng chữ b, chữ ê HS nhận biết: b, ê = bê Cả lớp: bê - Phân tích tiếng bê (1 HS làm mẫu, số học sinh nhắc lại): Tiếng bê gồm có âm: âm b đứng trước, âm ê đứng sau - Gv mơ hình tiếng lê HS ( cá nhân, tổ, lớp đánh vần đọc trơn): bờ - ê – bê/bê - GV: học sinh lớp vừa nói vừa thể động tác tay: + Chập hai bàn tay vào để trước mặt, phát âm: bê + Vừa tách bàn tay trái ra, ngả bên trái, vừa phát âm : bờ + Vừa tách bàn tay phải ra, ngả bên phải, vừa phát âm : ê + Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm : bê 2.2 Tiếng bễ - GV hình bễ (lị rèn): Đây bễ lò rèn Bễ dùng để thổi lửa cho to hơn, mạnh GV tiếng bễ: Đây tiếng bễ khác tiếng bê điểm nào? (Tiếng bễ khác tiếng bê có thêm dấu) GV: dấu ngã GV đọc: bễ HS (cá nhân, lớp): bễ - GV đưa lên bảng mơ hình tiếng bễ HS (cá nhân, lớp) đánh vần, đọc trơn: bờ - ê – bê – ngã – bễ/ bễ - GV HS đánh vần nhanh (bê- ngã – bễ), thể động tác tay: + Chập hai bàn tay vào để trước mặt, phát âm: bễ + Vừa tách bàn tay trái ra, ngả bên trái, vừa phát âm : bê + Vừa tách bàn tay phải ra, ngả bên phải, vừa phát âm : ngã + Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm : bễ - Sau đó, gộp bước đánh vần: bờ - ê – bê - ngã - bễ * Củng cố: Học sinh nói chữ dấu thanh, tiếng vừa học là: chữ b, dấu ngã; tiếng : bễ HS ghép bảng cài chữ bễ Hoạt động Luyện tập 3.1.Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm b?) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hình, HS nói tên vật: (bị, lá, bàn, búp bê, bóng, bánh) GV hình lần (TT đảo lộn) lớp nói tên vật - Từng cặp học sinh hình, nói tiếng có âm b; làm VBT ( nối b với hình chứa tiếng có b) - 2HS báo cáo: tiếng có âm b (bị, bàn, búp bê, bóng, bánh) - GV hình, lớp đọc đồng thanh: Tiếng bị có âm, tiếng khơng có âm b… - HS nói thêm 3-4 tiếng ngồi có âm b (ba, bế, bể, bi …) 3.2 Mở rộng vốn từ (BT 3: Tiếng có ngã?) - Như BT 2: HS( cá nhân, lớp) nói tên vật, hoạt động (vẽ, đũa, quạ, sữa, võ, nhãn) / Từng cặp HS làm bài, báo cáo kết quả./Cả lớp nói tiếng vẽ có ngã… tiếng quạ khơng có ngã - HS nói thêm 3-4 tiếng ngồi có ngã (dễ, khẽ, lễ, vẫn…) 3.3 Tập đọc (BT4) ( Dạy kĩ, chắn câu chữ đọc dài đầu tiên) a) Giới thiệu - GV bảng hình minh họa Tập đọc, hỏi: Đây hình ảnh vật gì? (Tranh 1: dê Tranh 2: dế Tranh 3: bê) - GV: Bài đọc nói dê, dế, bê bờ đê Gv vật cho lớp nhắc lại: dê, dế, bê Các em nghe xem vật làm b) GV đọc mẫu c) Luyện đọc từ ngữ - HS (cá nhân, lớp) nhìn đọc bảng đánh vần, đọc trơn từ ngữ (đã gạch chân tô màu) theo thước GV: bờ đê, la cà, có dế, có bê, be be - GV giải nghĩa : bờ đê (bờ đất cao chạy dọc theo bờ sông, bờ biển để ngăn nước ngập); la cà (đi chỗ chỗ kia); be be (từ mô tiếng kêu dê Tiết Hoạt động Luyện tập.( 35 ph) d, Luyện đọc câu, lời tranh - GV: Bài đọc có tranh câu (GV câu cho lớp đếm) GV đánh số TT câu bảng (Tranh có câu) - (Đọc vỡ câu): GV: Các em đọc thầm tên bài, đọc câu theo thước / GV chậm tiếng tên (Ở bờ đê) – lớp đọc thầm; sau HS đọc, lớp đọc Làm tương tự với câu (dưới tranh 1) câu lại - (Đọc tiếp nối) (cá nhân/ cặp): https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Từng HS (nhìn bảng) tiếp nối đọc lời tranh: HS (đầu bàn) đọc tên câu 1, bạn khác tự đứng lên đọc tiếp nối Có thể lặp lại vịng với HS khác GV phát sửa lỗi phát âm cho HS + cặp HS tiếp nối đọc lời tranh (Mỗi cặp đọc lời tranh) Có thể lặp lại vịng với cặp khác - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra vài HS đọc e, Thi đọc (theo cặp / tổ) - (Làm việc nhóm đơi) Từng cặp HS (nhìn SGK) luyện đọc trước thi GV hướng dẫn HS chụm đầu, chữ SGK đọc Nhắc lại: em làm việc báo cáo kết đọc trước lớp Phải hợp tác tốt em đọc đều, đọc (GV kiểm tra HS làm việc nhóm) - Các cặp/ tổ thi đọc (Mỗi cặp, tổ đọc bài) - HS đọc (Có thể mời thêm HS nữa) - Cả lớp đọc đồng * GV nhắc HS theo dõi cặp, tổ đọc để nhận ưu điểm, phát lỗi Khi đọc theo tổ, lớp, cần đọc nhỏ để không ảnh hưởng đến lớp bạn 3.4 Tập viết * Bảng – BT5 a, HS đọc bảng lớp chữ mẫu (b, bê, bễ), chữ số (2, 3) b, Viết: b, bê, bễ - GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn quy trình: + Chữ b: cao li Gồm nét: Nét khuyết xi, nét móc ngược nét thắt Chú ý: Tạo khoảng rỗng nửa đầu chữ b không nhỏ to quá; nét thắt (vòng xoắn nhỏ) cuối nét lượn mềm mại + Tiếng bễ: viết chữ b, chữ ê, dấu ngã đặt chữ ê Viết dấu ngã nét lượn lên xuống từ trái sang phải (~) - HS viết bảng b, bễ (2 lần) c, Viết chữ số: 2, - GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn quy trình: + Số 2: cao li Gồm nét – nét kết hợp hai nét bản: cong thẳng xiên; nét nét thẳng ngang + Số 3: cao li Gồm nét – nét thẳng ngang, nét thẳng xiên, nét cong phải - HS viết bảng con: 2, (2 lần) Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học: Dặn HS nhà đọc cho người thân nghe Tập đọc Ở bờ đê; xem trước 12 (g, h) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng ……………………………………………………………………………… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TẬP VIẾT ( – sau 10, 11) I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Tô đúng, viết chữ ê, l, b Các tiếng lê, bễ - chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dãn khoảng cách chữ - Tô, viết chữ số 2, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ viết chữ - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Các chữ mẫu ê, l, b; chữ số 2, đặt khung chữ HS: - BĐD tiếng việt, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu bài: ( ph) -GV nêu MĐYC học Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) a) Cả lớp nhìn bảng, đọc chữ, tiếng, chữ số: ê, l, lê, b, bê, bễ, 2, b) Tập tô, tập viết: ê, l , lê - GV vừa viết mẫu chữ ê, l , lê vừa hướng dẫn quy trình: + Chữ ê: cao li, chữ e, có thêm dấu mũ (là nét thẳng xiên ngắn) Cách viết dấu mũ: Từ điểm dừng nét 1, lia bút lên đầu chữ để viết dấu mũ nhỏ vừa phải, cân đối (khoảng ĐK ĐK 4) + Chữ l : cao li, viết liền nét Cách viết: Đặt bút ĐK 2, viết nét khuyết xuôi ( đầu nét khuyết chạm ĐK 6), đến gần ĐK viết tiếp nét móc ngược; dừng bút ĐK + Tiếng lê: Viết chữ l trước, chữ ê sau, ý nối nét l ê - HS viết: ê, l , lê (2 lần) c) Tập tô, tập viết: b, bê, bễ - GV: vừa viết mẫu chữ b, bê, bễ, vừa hướng dẫn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chữ b : cao li Gồm nét: nét khuyết xi, nét móc ngược nét thắt Cách viết: Đặt bút ĐK 2, viết nét khuyết xuôi cao li, rộng li Đưa ngược bút lại theo thân nét khuyết xuôi, đến ĐK nối liền với nét móc ngược nét thắt, dừng bút gần ĐK + Tiếng bê: Viết chữ b trước, chữ ê sau, ý nối nét b ê + Tiếng bễ: Đặt dấu ngã chữ ê ( không gần xa ê) - HS viết b, bê, bễ (2 lần) c) Tập tô, tập viết chữ số : 2,3 - GV vừa viết vừa hướng dẫn: + Số 2: Cao li Gồm nét Nét kết hợp nét bản: cong phải thẳng xiên Nét thẳng ngang Cách viết: Đặt bút ĐK 4, viết nét cong phải nối với nét thẳng xiên( từ xuống dưới, từ phải sang trái) đến ĐK dừng Từ điểm dừng nét 1, chuyển hướng viết nét thẳng ngang( trùng ĐK 1) độ cong nét cong + Số 3: Cao li; gồm nét Nét 1: thẳng ngang, nét 2: thẳng xiên, nét 3: Cong phải Cách viết: ( nét 1) đặt bút ĐK 5, viết nét thẳng ngang (trùng ĐK 5) nửa chiều cao dừng Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, chuyển hướng viết nét cong phải xuống đến ĐK lượn lên đến ĐK dừng - HS viết: 2,3 ( lần) - GV kiểm tra, nhận xét, chữa cho HS Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học: Dặn HS nhà đọc cho người thân nghe Tập đọc Bé Hà, Bé Lê; xem trước 12 (g, h) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng …………………………………………………………………………… Bài 12 : g-h (2 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - HS nhận biết âm chữ g, h; đánh vần đúng, đọc tiếng có g, h với.mơ hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm + thanh”: ga, hồ - Nhìn hình, phát âm tự phát tiếng cổ âm g, âm h - Đọc Tập đọc Bé Hà, bé Lê https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Viết bảng chữ g, h tiếng ga, hồ Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Bộ chữ mẫu HS: - BĐD Tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) - Gọi - HS đọc lại Tập đọc Ở bờ đê (bài 11) B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu bài: - GV giới thiệu học mới: âm chữ g, h - GV chữ g, hói: g (gờ) HS (cá nhân, lớp): g / Làm tương tự vói chữ h - GV giới thiệu chữ G, H in hoa Hoạt động Chia sẻ, khám phá (BT : Làm quen) 2.1 Âm g chữ g - GV hình ảnh nhà ga; hỏi: Đây gì? (Nhà ga) - GV viết chữ g, chữ a HS nhận biết: g, a = ga Cả lớp: ga GV giải nghĩa: ga / nhà ga bến đỗ, nơi xuất phát đồn tàu - Phân tích tiếng ga: có âm, âm g đứng trước, âm a đứng sau 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV giới thiệu mơ hình tiếng ga HS (cá nhân, tổ, lớp): gờ - a - ga / ga 2.2 Âm h chữ h: Thực âm g chữ g / HS nhận biết: h, ô, dấu huyền = hồ / Phân tích tiếng hồ Đánh vần: hờ - ô - hô - huyền - hồ / hồ * Củng cố: HS nói chữ / tiếng vừa học , HS ghép bảng chữ: ga, hồ Hoạt động Luyện tập 3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm g? Tiếng có âm h?) - GV nêu YC; hình theo số TT cho HS (cá nhân, lớp) nói tên vật: hổ, gấu, hoa hồng, hành, gừng, gà - Từng cặp HS làm bài; báo cáo kết quả: HS hình bảng lóp, nói tiếng có âm g (gấu, gừng, gà,).HS nói tiếng có âm h (hổ, hoa hồng, hành) - GV hình, lớp: Tiếng hổ có âm h; tiếng gấu có âm g, - HS nói thêm - tiếng có âm g (gị, gạo, gáo, gối, ); có âm h (hoa, hỏa, hỏi, hội, húi, ) 3.2 Tập đọc (BT 3) a, GV hình minh hoạ Bẻ Hà, bé Lê, giới thiệu: Bài có nhân vật: Hà, bà, bé Lê (em trai Hà), ba Hà GV xác định lời nhân vật tranh: Tranh lời Hà (mũi tên vào Hà) Tranh 2: Câu lời bà (mũi tên vào bà) Câu (Dạ) lời Hà Tranh 3: lời Hà Tranh 4: lời ba Hà b, GV đọc mẫu lời, kết họp giới thiệu tình - Tranh : Đọc lời Hà: Hà ho, bà ạ.Tình huống: Bà nghe Hà nói, vẻ lo lắng Cạnh bé Lê ngồi giường, khóc - Tranh : Đọc lời bà: Để bà bế bé Lê Nghe bà nói, Hà ngoan ngỗn, đáp: Dạ - Tranh 3: Đọc lời Hà: A, ba! Ba bế Hà! Ba về, Hà reo lên, chạy đón Hà giơ hai tay, muốn ba bế Hà - Tranh 4: Đọc lời ba: Ba bế Hà, bẻ Lê (Ba nói: Ba bế Hà, bế bé Lê) c, Luyện đọc từ ngữ: HS (cá nhân, lớp) nhìn bảng, đọc từ ngữ (đã gạch chân / tô màu) theo thước GV: Hà ho, bà bế, Hà, bé Lê Tiết Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) 11 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ d, Luyện đọc câu, lời tranh - GV: Bài đọc có tranh lời tranh - (Đọc vỡ câu): GV chậm chữ tên cho lóp đọc thầm Sau HS đọc thành tiếng, lớp đoc / Tiếp tục với câu (lời Hà tranh 1), lời tranh lại (Đọc liền câu lời bà, lời Hà tranh 2) - (Đọc tiếp nối cá nhân / cặp): + HS đầu bàn đọc lời tranh 1, bạn khác đứng lên tự đọc tiếp + cặp HS bàn đầu đọc, cặp bàn tự đứng lên đọc tiếp e, Thi đọc (theo cặp / tổ) - (Làm việc nhóm đội): Từng cặp HS nhìn SGK luyện đọc trước thi - Các cặp, tổ thi đọc / HS đọc / Cả lớp đọc g, Tìm hiểu đọc (lướt nhanh) GV: Qua đọc, em hiểu điều gì? (Hà thích bà ba bế / Hà yêu quý bà ba / Bà ba yêu quý chị em Hà, Lê / Mọi người gia đình Hà quan tâm, yêu quý nhau) * Cả lớp nhìn SGK, đọc lại vừa học 12 3.3 Tập viết (bảng - BT 4) a, HS đọc bảng lớp: g, h, ga, hồ b, GV vừa viết chữ mẫu bảng lớp vừa hướng dẫn quy trình - Chữ g: cao li; gồm nét cong kín (như chữ o) nét khuyết ngược - Chữ h: cao li; gồm nét khuyết xi nét móc hai đầu - Tiếng ga: viết chữ g trước, chữ a sau, ý viết g gần a - Tiếng hồ: viết chữ h trước, chữ ô sau, đặt dấu huyền ô c, HS viết bảng con: g, h (2 lần) Sau viết: ga, hồ (2 lần) Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV nhận xét tiết học Dặn HS nhà đọc lại Tập đọc cho người thân nghe; xem trước 13 (i, ia) - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng ………………………………………………………………………………… Bài 13: i 12 - ia https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (2 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết âm chữ i, ia; đánh vần, đọc tiếng có i, ia với mơ hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm + thanh”: bi, bia - Nhìn tranh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm i, âm ia - Đọc Tập đọc Bé Bi, bé Li - Biết viết chữ i, ia; tiếng bi, bia, chữ số 4, (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : GV: - Bộ chữ mẫu - Tranh minh họa HS: - Vở tập Tiếng Việt 1, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS đọc lại Tập đọc Bé Hà, bé Lê (bài 12) (Hoặc lớp viết bảng con: ga, hồ) B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu bài: - GV giới thiệu học âm chữ i, ia - GV chữ cho HS (cá nhân, lớp) nhắc lại - GV giới thiệu chữ I in hoa Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) 2.1 Âm i chữ i - GV hình viên bi, hỏi: Đây gì? (Các viên bi) - GV viết b, viết i HS: b, i; đọc: bi HS (cá nhân, lớp): bi - Phân tích tiếng bi./ HS (cá nhân, tổ, lớp) nhìn mơ hình : bờ - i - bi / bi 2.2 Âm ia chữ ia - GV hình bia đá: Đây bia ghi tên tiến sĩ thời xưa - GV viết b, viết ia HS: b, ia; đọc: bia HS (cá nhân, lớp): bia - Phân tích tiếng bia gồm có âm b đứng trước, âm ia đứng sau - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: bờ - ia - bia / bia * HS nói lại chữ, tiếng vừa học: i, ia; bi, bia; ghép bảng cài chữ i, chữ ia Hoạt động Luyện tập 3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm i? Tiếng có âm ia?) - GV hình, HS nói, sau lớp nói: bí, ví, chỉ, mía, đĩa, khỉ / HS làm VBT, báo cáo: Tiếng có âm i: bí, ví, chỉ, khỉ Tiếng có âm ia: mía, đĩa / GV hình, lớp nói kết quả: Tiếng bí có âm i Tiếng mía có âm ia 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS nói - tiếng ngồi có âm i (chị, phi, thi, nghỉ, ); có âm ia (chia, kia, phía, tỉa, ) 3.2 Tập đọc (BT 3) a, GV hình, giới thiệu đọc kể anh em bé Bi, bé Li (Li em gái Bi) b, GV đọc mẫu lời tranh, giới thiệu tình Tranh 1: Bé Li bi bô: - Bi, Bi (Li chập chứng, giơ hai tay gọi anh Giải nghĩa từ bi, bơ : nói chưa sõi, lặp lặp lại số âm) Tranh 2: Bé (Bi nói bé "ạ" anh đi) Tranh 3: Nghe anh nói vậy, bé Li ngoan ngỗn "ạ" lia nên bị ho (Thấy bé ho, vẻ mặt Bi lo lắng Giải nghĩa từ lia, lịa: liên tục, liên tiếp, nhanh) Tranh 4: Bi dỗ bé (Bi thương em, ơm em vào lịng, dỗ em) c, Luyện đọc từ ngữ: HS (cá nhân, lớp) đánh vần, đọc trơn từ ngữ (được tô màu gạch chân): bi bô, lia lịa, bị ho, dỗ bé Tiết Hoạt động Luyện tập d, Luyện đọc lời tranh - GV: Bài có tranh lời tranh - (Đọc vỡ câu) GV chữ tên cho lớp đọc thầm, sau HS đọc, lớp đọc Làm tương tự với lời tranh - (Đọc tiếp nối cá nhân / cặp) Từng HS, sau cặp tiếp nối đọc lời tranh (HS đọc tên bài) GV sửa lỗi phát âm cho HS, nhắc HS nghỉ sau dấu chấm, dấu hai chấm dài sau dấu phẩy e, Thi đọc đoạn, (theo cặp / tổ) - Các cặp, tổ thi đọc đoạn (mỗi cặp / tổ đọc lời tranh) 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Các cặp, tổ thi đọc - HS đọc - Cả lớp đọc đồng (đọc nhỏ, để không ảnh hưởng đến lớp bạn) g, Tìm hiểu đọc (Lướt nhanh) GV: qua đọc, em hiểu điều gì? (Bé Li yêu anh Bi Bi yêu em bé / Anh em Bi thân nhau, yêu quý nhau) * Cả lớp đọc lại nội dung 13; đọc chữ học tuần (cuối trang 28) 3.3 Tập viết (bảng – BT 4) a, Cả lớp đọc bảng chữ, tiếng, chữ số: i, ia, bi, bia; 4, b, Tập viết chữ, tiếng: i, ia, bi, bia - GV vừa viết chữ mẫu bảng lớp vừa hướng dẫn: + Chữ i: cao li, gồm nét hất, nét móc ngược; dấu chấm (.) đặt đầu nét móc + Chữ ia: viết chữ i trước, chữ a sau, ý nét nối i a + Tiếng bi: viết chữ b (cao li), chữ i, ý nét nối b i + Tiếng bia: viết chữ b, viết tiếp ia - HS viết bảng con: i, ia (2 lần) Sau viết: bi, bia (2 lần) c, Tập viết chữ số: 4, - GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn: + Số 4: cao li; có nét: nét thẳng xiên, nét thẳng ngang, nét thẳng đứng + Số 5: cao li; có nét: nét thẳng ngang, nét thẳng đứng, nét cong phải - HS viết bảng con: 4, (2 lần) Hoạt động Củng cố dặn dò ( ph) 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nhận xét tiết học; khen ngợi HS học tốt Dặn HS nhà giới thiệu với người thân vật, vật Tập đọc; xem trước 14 - Khuyến khích HS tập viết chữ bảng TẬP VIẾT (1 tiết – sau 12, 13) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Tô, viết chữ g, h, i, ia, tiếng ga, hồ, bi, bia – chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dãn khoảng cách chữ - Tô, viết chữ số 4, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận, có ý thức thẩm mĩ viết chữ - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Bộ chữ mẫu g, h, i, ia; chữ số 4, đặt khung chữ HS: - BĐD Tiếng việt, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu bài: ( ph) - GV nêu MĐYC học Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) a, Cả lóp đọc bảng chữ, tiếng, chữ số: ga,bi, ia, bia, 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ b, Tập tô, tập viết: g, ga, h, hồ - HS nhìn bảng, đọc: g, ga, h, hồ; nói cách viết, độ cao chữ - GV vừa viết mẫu tưng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: - Chữ g: cao li; gồm nét cong kín, nét khuyết ngược Quy trình (GV viết tơ theo chữ mẫu): Đặt bút ĐK chút, viết nét cong kín (như chữ o) Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút lên ĐK 3, viết nét khuyết ngược (kéo dài xuống ĐK dưới), dừng bút ợ ĐK (trên) + Tiếng ga: viết chữ g trước, chữ a sau + Chữ h:cao li; gồm nét khuyết xi, nét móc hai đầu Cách viết: đặt bút ĐK 2, viết nét khuyết xuôi (đầu khuyết chạm ĐK 6), dừng bút ĐK Từ điểm dừng, rê bút lên gần ĐK để viết nét móc hai đầu (chạm ĐK 3); dừng bút ĐK + Tiếng hồ: viết chữ h (cao li), chữ ô, dấu huyền - HS tô, viết chữ, tiếng g, ga, h,hổ Luyện tập c, Tập tô, tập viết: i, bi, ia, bia - HS nhìn bảng, đọc: i,bi, ia, bia; nói cách viết, độ cao chữ - GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn: + Chữ i: cao li; gồm nét Quy trình viết: đặt bút ĐK 2, viết nét hất, tới ĐK dừng Từ điểm dừng, chuyển hướng viết tiếp nét móc ngược, dừng bút t ĐK Đặt dấu chấm đầu nét móc + Tiếng bi: viết b trước (cao li), i sau (cao li), ý nét nối b i + Tiếng bia: viết b nối sang ia, ý nét b ia + HS tô, viết chữ, tiếng i, bi, ia, bia Luyện viết 1, tập d, Tập tô, tập viết chữ số: 4, - GV vừa viết mẫu vừa hướng dẫn: + Số 4: cao li; gồm nét Nét 1: đặt bút ĐK 5, viết nét thẳng xiên (từ xuống) đến ĐK Nét 2: từ điểm dừng nét chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang rộng nửa chiều cao chút Nét 3: từ điểm dừng nét 2, lia bút lên ĐK viết nét thẳng đứng từ xuống (cắt ngang nét 2) đến ĐK + Số 5: cao li; gồm nét Nét 1: đặt bút ĐK viết nét thẳng ngang (trùng ĐK 5) nửa chiều cao dừng Nét 2: từ điểm dừng bút nét 1, lia bút trở lại 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ điểm đặt bút nét 1, viết nét thẳng đứng đến ĐK Nét 3: từ điểm dừng nét chuyển hướng bút viết nét cong phải đến ĐK - HS tô, viết chữ số: 4, Luyện viết 1, tập Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV khen ngợi HS viết đúng, viết nhanh, viết đẹp - Nhắc HS chưa hoàn thành viết tiếp tục luyện viết ……………………………………………………… Bài 14:KỂ CHUYỆN HAI CHÚ GÀ CON (1 tiết) MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ I - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, tự kể đoạn câu chuyện - Hiểu lời khuyên câu chuyện: Anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau, đừng tranh giành, nghĩ xấu để khởi phải xấu hổ, ân hận Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Tranh minh hoạ câu chuyện SGK (phóng to) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ câu chuyện Chồn học, mời HS kể 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chuyện theo tranh 1, 2, HS nói lời khuyên câu chuyện DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (gợi ý) 1.1 Quan sát đoán: GV tranh minh hoạ, mời HS xem tranh, đốn nội dung truyện (Có gà con, lớn anh, bé em Trước mặt hai anh em có giun Hai anh em vẻ mặt căng thẳng cãi Trong truyện cịn có chuột) 1.2 Giới thiệu câu chuyện: Câu chuyện Hai chủ gà kể hai anh em gà Nom chúng thật đáng u khơng rõ chuyện mà chúng cãi B Hoạt động Khám phá luyện tập 2.3.Nghe kể chuyện: GV kể chuyện với giọng diễn cảm: Các đoạn 1, 2, 3, (hai anh em gà cãi nhau): giọng căng thẳng; ngạc nhiên kể giun thoắt biến Đoạn 5: Giọng chuột vui vẻ, chê bai hai anh em gà Đoạn 6: Hai gà ân hận, giọng kể chậm, thấm thìa GV kể lần: Lần kể tự nhiên, khơng tranh, HS nghe tồn câu chuyện Lần 2: Vừa tranh vừa kể chậm, HS nghe quan sát tranh Kể lần (như lần 2) để HS khắc sâu nội dung câu chuyện Hai gà (1) Hai anh em gà vườn kiếm ăn Cả hai nhìn thấy hốc đất nhỏ có nom giống giun to (2) Đang đói bụng, hai gà lao vào vồ mồi (3) Nhưng giun đột ngột biến Gà em nghi ngờ gà anh chén giun Còn gà anh nghi ngờ gà em chén giun Thế hai anh em cãi Bỗng giun lại xuất Hai anh em lại lao vào bắt Nhung, giun lại biến Chợt chuột vọt từ hốc gần Chuột ta cười to: - Đó đâu phải giun mà đuôi ta Hai anh em thật ngốc! (5) Hai gà ngơ ngác nhìn Chúng ân hận xấu hổ Chỉ hấp tấp nhường nhịn nên chúng tranh đuôi chuột Theo LÊ THỊ QUẾ (4) 2.4 Trả lời câu hỏi theo tranh a) Mỗi HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV tranh 1, hỏi: Ra vườn kiếm ăn, anh em gà thấy gì? (Ra vườn kiếm ăn, anh em gà thấy vật giống giun) - GV tranh 2: Đang đói bụng, hai gà làm gì? (Đang đói bụng, hai gà 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ lao vào vồ giun) - GV tranh 3: Vì hai anh em gà cãi nhau? (Vì giun đột ngột biến mất, hai anh em người nghi ngờ người chén giun nên cãi nhau) - GV tranh 4: Khi lại thấy mồi, anh em gà làm gì? (Con giun lại xuất hiện, hai anh em gà lại lao vào bắt / vồ giun Nhưng giun lại biến mất) - GV (chuyển tiếp): Con giun lại biến vọt từ hốc gần đó? (Một chuột) GV tranh 5: Chuột xuất nói điều gì? (Chuột nói: “Đó đâu phải giun mà đuôi ta Hai anh em thật ngốc!”) - GV tranh 6: Vì hai anh em gà ân hận, xấu hổ? (Anh em gà ân hận, xấu hổ chúng hấp tấp nhường nhịn nên tranh đuôi chuột, bị chuột chê cười) * Với câu hỏi, GV mời HS tiếp nối trả lời Ý kiến em lặp lại GV hướng dẫn HS trả lời thành câu Với HS vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi theo cách nói nối tiếp VD: GV: Chuột xuất nói điều gì? / GV: Chuột xuất nói: Đó đâu phải HS: giun mà đuôi ta Nhưng không nên kéo dài cách làm a) Mỗi HS trả lời liền câu hỏi theo tranh b) HS trả lời tất câu hỏi theo tranh Với HS vùng khó khăn, dừng YC trả lời câu hỏi theo tranh GV quay vịng 2-3 lượt cho HS trả lời câu hỏi theo tranh 2.5 Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi) a) b) c) * Mỗi HS nhìn tranh, tự kể chuyện HS kể chuyện theo tranh (Trị chơi Ơ cửa sổ bốc thăm) Một HS tranh, tự kể toàn câu chuyện GV cất tranh, HS xung phong kể lại câu chuyện (YC không bắt buộc) 2.6 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện GV: Câu chuyện khuyên em điều gì? (Câu chuyện khuyên: Anh em phải yêu thương / Anh em tranh giành phải ân hận, xấu hổ) - GV: Câu chuyện lời khuyên: Anh em phải yêu thương nhau; tranh giành, nghĩ xấu phải xấu hố, ân hận - Cả lớp bình chọn HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện - Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) GV biểu dương HS kể chuyện hay - Yêu cầu HS nhà kể lại cho người thân nghe câu chuyện hai anh em gà biết ân hận, xấu hổ tranh chuột - Nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết KC Đôi bạn tuần tới - 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ …………………………………………………………………………………… Bài 15 : ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Biết ghép âm học (âm đầu l, b, h, g, âm a, o, ơ, ơ, e, ê, i, ia) thành tiếng theo mơ hình “âm đầu + âm chính”, “âm đầu + âm + thanh” - Đọc Tập đọc Bể cá - Tìm từ ứng với hình, viết từ Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Mơ hình ghép âm (BT 1) - Hình ảnh thẻ từ để HS làm BT (gắn từ hình) bảng lớp HS: - BĐ D tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu bài: ( ph) - GV nêu MĐYC học Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) 2.1 Hướng dẫn HS làm BT (Ghép âm học thành tiếng) - Làm việc lớp - nhanh - GV gắn / chiếu lên bảng lớp mơ hình ghép âm; nêu YC 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV chữ (âm đầu) cột dọc, lớp đọc: l, b, h, g - GV chữ (âm chính) cột ngang, lớp đọc: a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia - GV chữ, mời tô tiếp nối ghép tiếng theo cột ngang: la, lo, lô, lơ, le, lê, li, lia / ba, bo, bô, bơ, be, bê, bi, bia / ha, ho, hô, hơ, he, hê, hi, hia / ga, go, gô, gơ (không có ge, gê, gi, gia) - GV chữ, lớp đồng đọc lại 2.2 Hướng dẫn HS làm BT (Tập đọc) - GV hình minh hoạ đọc, hỏi: Đây - GV: Các em đọc Tập đọc để biết bể cá cảnh có vật - GV đọc mẫu; kết hợp giải nghĩa từ: cò đá (cò làm đá); le le gỗ (le le đẽo gỗ) - Luyện đọc từ ngừ: HS (cá nhân, lớp) đánh vân (nếu cần), đọc trơn từ ngữ tơ màu gạch chân bài: bể cá, có cò, cò đá, le le gỗ Tiết Hoạt động Luyện tập * Luyện đọc câu - GV: Bài đọc có câu? (GV câu cho HS đếm: câu) * Đọc vỡ câu - Cả lớp đọc thầm tên câu theo thước GV Sau HS đọc thành tiếng, lớp đọc đồng Làm tương tự với câu 2, 3, - Đọc tiếp nối câu (cá nhân / cặp) - Thi đọc - Các cặp, tổ thi đọc - HS đọc - Cả lớp đọc (đọc nhỏ để không ảnh hưởng đến lớp bạn) 2.3 BT (Tìm từ ứng với hình) - GV đưa lên bảng lớp hình ảnh, thẻ từ - GV từ, lớp đọc: bí, lê, hổ, gà, đĩa - HS làm bảng: gắn từ hình tương ứng - GV hình, lớp đọc: 1) gà, 2) bí, 3) đĩa, 4) lê, 5) hổ - HS làm vào VBT viết vào tên vật theo TT hình SGK 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV biểu dương HS tích cực học - Yêu cầu HS nhà đọc to lại đọc cho người thân nghe - Nhắc chuẩn bị cho tiết học tới …………………………………………………………………………… 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 25 ... chữ l; tiếng là: lê - GV mơ hình tiếng lê, lớp đánh vần HS cài lên bảng cài chữ l, chữ ê Hoạt động 3:Luyện tập 3.1.Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm ê? Tiếng có âm l?) - GV hình theo số TT, lớp. .. quả: Những tiếng có âm ê: bê, khế, trê Những tiếng có âm l: lửa, lúa, lặn https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hình theo số TT, lớp : Tiếng bê có âm ê… Tiếng lửa có âm l… - HS nói tiếng ngồi... biết: b, ê = bê Cả lớp: bê - Phân tích tiếng bê (1 HS làm mẫu, số học sinh nhắc lại): Tiếng bê gồm có âm: âm b đứng trước, âm ê đứng sau - Gv mơ hình tiếng lê HS ( cá nhân, tổ, lớp đánh vần đọc trơn):
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Tâm, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Tâm