0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Dung

31 229 1
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Dung

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2020, 23:25

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU DUNG TUẦN (12 tiết) - TIẾNG VIỆT – CÁNH DIỀU Học vần BÀI 10 : ê l (2 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ ê, l; đánh vần đúng, đọc tiếng có ê, l với mơ hình “âm đầu + âm chính”: lê - Nhìn trảnh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm ê, l - Đọc tập đọc - Viết chữ: ê, l, lê Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc lại trang 21 - HS đọc lại ôn tập trang 21 (cá nhân, (SGK Tiếng Việt 1, tập 1) đồng thanh) - GV gắn lên bảng tên bài: ê, l; giới thiệu bài: âm ê chữ ê, âm l chữ l - GV chữ ê, nói ê - HS (cá nhân, lớp): ê - GV chữ l, nói l - HS (cá nhân, lớp): l Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (10 phút) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV giới thiệu chữ Ê, L in hoa chân trang 19 * Dạy âm ê, chữ ê; âm l, chữ l: - GV cho HS quan sát tranh lê hỏi: Đây gì? - GV chữ lê - GV yc phân tích tiếng lê - HS đọc: Ê (in hoa), L (in hoa) - HS trả lời: Đây lê - HS nhận biết l, ê; đọc: lê (đồng thanh) - HS phân tích tiếng lê: âm l đứng trước, âm ê đứng sau (cá nhân, đồng thanh) - HS (cá nhân, đồng thanh) nhắc lại: lê - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: lờ - ê – lê / lê - HS trả lời: chữ ê, l; tiếng lê - HS ghép cài: ê, l, lê, đọc (đồng thanh): ê, l, lê - GV mơ hình tiếng lê bảng * Củng cố: em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? Luyện tập: (60 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm ê? Tiếng có âm l? - GV hình theo số thứ tự - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: bê, khế, lửa, lặn, trê, lúa - HS làm vào VBT: nối ê với hình có tiếng chứa âm ; nối l với hình có tiếng chứa âm l - HS đổi vở, chia sẻ kết * Tìm tiếng có âm ê, l: (nói to tiếng có âm ê, nói thầm tiếng có âm l) - HS nói to: bê (vì bê có âm ê) - HS nói thầm lửa (vì lửa có âm l) - GV hướng dẫn làm vào VBT - GV nhận xét làm HS - GV hình bê - GV hình lửa - HS gặp khó khăn tìm tiếng có âm ê, l, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm - GV nhận xét, tuyên dương HS tìm nhanh, nhiều + Tập đọc: (BT3) (15 phút) * Luyện đọc từ ngữ: * GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho HS quan sát tranh BT 3, GV - HS thi tìm tiếng ngồi có âm ê, l (dê, mê, lá, lọ …) - HS trả lời: tranh 1: la; tranh 2: cành lá; tranh 3: tre lồ ô; tranh 4: le le; https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS tìm hiểu nội dung tranh tranh 5: dế; tranh 6: dê; tranh 7: bờ đê; tranh 8: lọ; tranh 9: em bé lê la - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc trơn: lờ - a – la / la - GV từ hình - GV giải nghĩa từ la: Hình la Con la ngựa lừa đực Tiết - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc trơn tiếng: - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp) đánh vần, đọc - GV giải nghĩa từ lồ ô: Lồ ô trơn tiếng: lồ ô loài tre mọc nhiều nước ta - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): le le GV: Le le loại vịt nhỏ, thường gọi vịt trời - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): dế - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): dê - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): đê GV: Đê bờ đất cao chạy dài theo bờ sông hay bờ biển để ngăn nước ngập - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): lọ - GV từ hình - HS (cá nhân, tổ, lớp): lê la - GV giải nghĩa từ lê la: ngồi hết chỗ đến chỗ khác - GV hình theo thứ tự đảo lộn, - HS đọc theo GV chỉ: la, lá, lồ ô, le le, kiểm tra HS đọc dế, dê, đê, lọ, lê la - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - GV gọi HS đọc mẫu - 1HS đọc: la, lá, lồ ô, le le, dế, dê, đê, lọ, lê la * GV đọc mẫu: la, lá, lồ ô, le le, dế, dê, - HS tay vào SGK đọc thầm theo đê, lọ, lê la * Thi đọc bài: - GV tổ chức cho HS thi đọc - HS thi đọc (mỗi cặp, cá nhân, - GV nhận xét, tuyên dương tổ) - Cả lớp đọc đồng (đọc nhỏ) * Đọc SGK: - HS đọc lại trang 22, 23 (cá nhân, https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn đọc SGK - GV nhận xét HS đọc * Tập viết (Bảng – BT4) (30 phút) - GV bảng cho HS đọc - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết lần tượt chữ ê, l, lê: + Chữ ê viết chữ e (cao li), thêm dấu mũ đầu chữ e + Chữ l cao li Gồm nét: nét khuyết nét móc ngược phải kết hợp với đồng thanh) - HS đọc bảng lớp chữ ê, l; tiếng lê - HS nêu lại quy trình viết chữ ê - HS nêu lại quy trình viết chữ l - HS viết lần tượt chữ ê, l lên khoảng khơng trước mặt ngón trỏ (2 lần) - HS viết bảng chữ ê, l (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc: ê, l - HS đổi bảng chia sẻ - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét chữ viết HS * Viết tiếng lê: - GV yêu cầu HS nói cách viết tiếng lê - HS đọc lê, nói cách viết tiếng lê (chữ l viết trước, chữ ê viết sau) - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: Tiếng lê - viết chữ l trước, chữ ê sau - viết chữ l trước (cao li), viết chữ ê sau (cao li) - GV nhắc HS lưu ý viết nét nối chữ (l ê viết sát nhau) - HS viết bảng con: lê (2 lần), giơ bảng - GV quan sát, giúp đỡ HS đọc: lê - HS đổi bảng, chia sẻ - GV nhận xét chữ viết HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - HS trả lời: chữ ê, l; tiếng lê - Bài hôm em học chữ gì? Tiếng gì? - HS lắng nghe, ghi nhớ - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ ê, l, tiếng lê vào bảng con; đọc 11: b, bễ trang 24, 25 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Học vần BÀI 11 : b bễ (2 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ b; nhận biết ngã ngã ; đánh vần đúng, đọc tiếng có chữ b tiếng có ngã (mơ hình “âm đầu + âm chính”; âm đầu + âm + thanh): bê, bễ - Nhìn trảnh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm b, có ngã - Đọc tập đọc: Ở bờ đê - Biết viết bảng chữ, tiếng chữ số: b, bê, bễ, số số Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Bước đầu biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động giới thiệu bài: (10 phút) * Khởi động: * Trò chơi: “Hái táo”, xếp vào giỏ ê, giỏ l: dê, đê, dế lá, le le, lọ - GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi: - HS tham gia chơi trị chơi Cơ có táo Các chọn táo đọc từ lên Nếu đọc hái táo vào giỏ - GV nhận xét, tuyên dương * HS đọc lại tập đọc (trang 23, SGK Tiếng Việt, tập 1) (cá nhân, đồng thanh) * Giới thiệu bài: - GV gắn lên bảng tên bài: b, bễ; giới thiệu bài: âm b chữ b, tiếng bễ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ chữ bễ - GV chữ b, nói b - GV: Các em học thêm dấu mới: ngã dấu ngã - GV chữ bễ, nói bễ - GV giới thiệu chữ B in hoa chân trang 25 Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (15 phút) * Dạy âm b, chữ b: - GV cho HS quan sát hình bê hỏi: Đây gì? - GV: Con bê bị - GV chữ bê + Phân tích tiếng bê: - GV: Trong tiếng bê, có âm học âm nào? - GV yêu cầu HS phân tích tiếng bê - HS (cá nhân, lớp): b - HS nói: ngã - HS (cá nhân, lớp): bễ - HS đọc: B (in hoa) - HS trả lời: Đây bê - HS nhận biết b, ê; đọc: bê (đồng thanh) - HS trả lời: âm ê học - HS phân tích tiếng bê: Tiếng bê có âm: âm b đứng trước, âm ê đứng sau - HS (cá nhân, tổ, đồng thanh) nhắc lại: bê + Đánh vần tiếng bê: - GV mơ hình tiếng bê bảng - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: bờ - ê - bê / bê - HS quan sát, thực GV - GV vừa nói vừa thể động tác tay: + Chập hai bàn tay vào để trước mặt, phát âm: bê + Vừa tách bàn tay trái ra, ngả bên trái, vừa phát âm: b + Vừa tách bàn tay phải ra, ngả bên phải, vừa phát âm: ê + Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: bê * Dạy tiếng bễ: - GV hình bễ (lị rèn) giới - HS quan sát, lắng nghe thiệu: Đây bễ lò rèn Bễ dùng để https://www.thuvientailieu.edu.vn/ thổi lửa cho lửa to hơn, mạnh GV tiếng bễ nói: Đây tiếng bễ - GV chữ bễ + Phân tích tiếng bễ: - GV yêu cầu phân tích tiếng - HS đọc: bễ (đồng thanh) - HS phân tích: Tiếng bễ gồm có âm: âm b đứng trước, âm ê đứng sau, dấu ngã đầu âm ê - GV: tiếng bễ khác tiếng bê điểm nào? - HS: tiếng bễ có thêm dấu ngã + Đánh vần tiếng bễ: - GV mơ hình tiếng bễ bảng - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: bê- ngã – bễ / bễ, thể động tác tay - GV giới thiệu dấu ngã, tiếng bễ - HS đọc: bễ - GV hướng dẫn HS gộp hai bước đánh - HS đánh vần đọc trơn: bờ - ê – bê – vần: bờ - ê – bê – ngã – bễ/ bễ ngã – bễ/ bễ * Củng cố: em vừa học chữ - HS trả lời: chữ b, tiếng bễ, ngã chữ gì? Tiếng tiếng gì? Dấu ? - GV yêu cầu HS ghép cài : - HS ghép cài: bê, bễ HS giơ bê, bễ bảng đọc: bê, bễ Luyện tập: (50 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (10 phút) - GV nêu yc BT2: Tiếng có âm b - HS quan sát tranh BT2 - GV hình theo số thứ tự - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: bò, lá, bàn, bé, bóng, bánh - GV hướng dẫn làm vào VBT - HS làm vào VBT: nối b với hình có tiếng chứa âm b - GV nhận xét, chữa - HS đổi vở, chia sẻ kết * Tìm tiếng có âm b: - GV hình bị - HS vừa nói to vừa vỗ tay nói: bị (vì bị có âm b) - GV hình - HS nói thầm (vì khơng có âm b) * GV hình lại * HS thực tương tự với hình cịn lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có âm b, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV yêu cầu HS thi tìm tiếng ngồi có âm b (theo tổ) - GV nhận xét, tuyên dương HS tìm nhiều, nhanh + Mở rộng vốn từ (BT3): (10 phút) - GV nêu yêu cầu BT3: tiếng có ngã? - GV hình theo số thứ tự - HS thi tìm tiếng ngồi có âm b - Các tổ trình bày trươc lớp - HS quan sát tranh BT3 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: vẽ, đũa, chim, sữa, võ, nhãn - HS làm vào VBT: nối ngã với hình có tiếng chứa ngã - GV hướng dẫn làm vào VBT * Tìm tiếng có ngã: (tổ chức lớp chơi trị chơi) - GV phổ biến luật chơi : vừa nói to vừa - HS tham gia chơi: vỗ tay tiếng có ngã, nói thấm tiếng khơng có ngã - GV hình vẽ - HS vừa nói to vừa vỗ tay nói: vẽ (vì vẽ có ngã) - GV hình chim - HS nói thầm chim (vì chim khơng có ngã) - GV hình lại - HS thực tương tự với hình cịn lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có ngã, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm - GV yêu cầu HS tìm tiếng ngồi có - HS tìm tiếng ngồi có ngã ngã (mã, não, xã, …) Tiết + Tập đọc: (BT4) (15 phút) Dạy kĩ, chắn câu chữ - HS đọc tên bài: Ở bờ đê, lớp đọc đọc dài đầu tiên) lại * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa tập đọc hỏi - HS: Tranh 1: dê, Tranh 2: dế, HS: Đây vật gì? Tranh 2: bê - GV: Bài đọc nói dê, dế bờ đê Gv vật cho lớp nhắc lại: dê, dế, bê Các nghe đọc xem vật làm https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Luyện đọc từ ngữ: * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV bảng cho HS đọc - HS tay vào SGK đọc thầm theo GV - HS đọc theo thước GV: bờ đê, la cà, có dế, có bê, be be.(cá nhân, tổ, lớp) - GV giải nghĩa: bờ đê (bờ đất cao chạy dài dọc theo bờ sông, bờ biển để ngăn nước ngập); la cà (đi chỗ chỗ kia); be be (từ mô tiếng kêu dê) * Luyện đọc câu, lời tranh - GV câu cho HS đếm (4 câu) GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, sau với câu 3, (đọc liền câu 3, 4) - Đọc nối tiếp câu (các nhân, cặp): - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - HS đếm theo thước GV + HS đọc thành tiếng (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu, lời tranh + cặp HS nối tiếp đọc lời tranh (mỗi cặp đọc tranh) - HS đọc theo thước GV - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV quan sát, giúp đỡ - GV nhận xét, tuyên dương - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) * Tìm hiểu đọc: - GV nêu câu hỏi: + Con dê la cà đâu? + Dê gặp gì? - HS trả lời: + Con dê la cà bờ đê + Dê gặp dế, bê https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Con bê kêu nào? * Tập viết (Bảng – BT5) (15 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết chữ b, bễ: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ b cao li Gồm nét: nét khuyết xi, nét móc ngược phải nét thắt + Tiếng bễ: Viết chữ b, chữ ê, dấu ngã viết chữ ê Viết dấu ngã nét lươn lên xuống từ trái sang phải - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV chỉnh sửa HS * Viết chữ số 2, 3: - GV vừa viết vừa nêu quy trình viết: + Số cao li Gồm nét: nét kết hợp nét bản: cong thẳng xiên; nét nét thẳng ngang + Số cao li Gồm nét: nét thẳng ngang, nét thẳng xiên nét cong phải - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét chữ viết HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - Bài hôm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ b, tiếng bê, bễ vào bảng con; đọc 12: g, h trang 26, 27 SGK Đọc “Ở bờ đê” cho người thân nghe - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS + Con bê kêu be be * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 24, 25 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) - HS đọc bảng lớp: b, bê, bễ, chữ số 2, - HS nhắc lại quy trình viết chữ b - HS nhắc lại quy trình viết chữ bễ - HS viết bảng chữ b, bễ (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc: b, bễ - HS đổi bảng, chia sẻ - HS nhắc lại quy trình viết chữ số - HS nhắc lại quy trình viết chữ số - HS viết bảng (mỗi chữ số viết lần) - HS đổi bảng, chia sẻ - HS trả lời: Chữ b; tiếng bễ - HS ghi nhớ 10 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Bà bế ai? + Hà muốn bế? + Ba bế ai? + Bà bế bé Lê + Hà muốn ba bế + Ba bế bé Hà, bé Lê * HS đọc SGK: HS đọc lại trang 26, 27 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) * Tập viết (Bảng – BT4) (20 phút) - GV bảng cho HS đọc * Viết chữ g, ga: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ g cao li Gồm nét: nét khuyết ngược, nét cong kín + Tiếng ga: Viết chữ g, chữ a (các nét nói liền nhau) - GV nhận xét chữ viết HS - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ h cao li Gồm nét: nét khuyết xuôi nét móc đầu + Tiếng hồ: Viết chữ h, chữ ô, dấu huyền viết chữ ô (các nét nói liền nhau) - GV nhận xét, chỉnh sửa Củng cố - dặn dị: 3phút) - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ g, h, tiếng ga, hồ vào bảng con; đọc 13: i, ia trang 28, 29 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS đọc bảng lớp chữ g, ga, h, hồ - HS nêu độ cao cách viết chữ g - HS nêu độ cao cách viết chữ ga - HS viết bảng chữ g, ga (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc b, Viết chữ h, hồ: - HS nêu độ cao cách viết chữ h - HS nêu độ cao cách viết chữ hồ - HS viết bảng chữ h, hồ (mỗi chữ viết lần) - HS giơ bảng đọc - HS trả lời: Chữ g, h; tiếng ga, hồ - HS lắng nghe, ghi nhớ Học vần BÀI 13: i ia 17 (2 tiết) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ i, ia; đánh vần đúng, đọc tiếng có chữ i, ia với (mơ hình “âm đầu + âm chính”; âm đầu + âm + thanh) - Nhìn trảnh ảnh minh họa, phát âm tự phát tiếng có âm i, ia - Đọc tập đọc: Bé Bi, bé Li - Biết viết bảng chữ, tiếng: i, ia, bi,bia Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Biết hợp tác với bạn qua hình thức làm việc nhóm đơi - Kiên nhẫn, biết quan sát viết nét chữ, trình bày đẹp tập viết - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng - Tranh, ảnh, mẫu vật, bảng cài HS: - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1 Khởi động giới thiệu bài: (7phút) * Khởi động: - GV nhận xét, tuyên dương - 1HS đọc lại tập đọc (trang 24, 25 SGK Tiếng Việt, tập 1) (cá nhân, đồng thanh) * Giới thiệu bài: - GV gắn lên bảng tên bài: i, ia, bi,bia; giới thiệu bài: âm i chữ i, âm ia chữ ia, tiếng bi chữ bi, tiếng bia chữ bia - GV chữ i, nói i - HS (cá nhân, lớp): i - GV chữ ia, nói ia - HS (cá nhân, lớp): ia - GV chữ bi, nói bi - HS (cá nhân, lớp): bi - GV chữ bia, nói bia - HS (cá nhân, lớp): bia - GV giới thiệu chữ I in hoa chân - HS đọc: I (in hoa) trang 29 Chia sẻ khám phá: (BT 1: Làm quen) (15 phút) * Dạy âm i, chữ i: - GV cho HS quan sát hình viên bi - HS trả lời: Đây viên bi 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ hỏi: Đây gì? - GV chữ bi - GV: Trong tiếng bi, có âm học âm nào? - GV yêu cầu phân tích tiếng bi + Đánh vần tiếng bi: - GV thực HS: + Chập hai bàn tay vào để trước mặt, phát âm: bi + Vừa tách bàn tay trái ra, ngả bên trái, vừa phát âm: b + Vừa tách bàn tay phải ra, ngả bên phải, vừa phát âm: i + Vừa chập hai bàn tay lại, vừa phát âm: bi - GV bảng mơ hình tiếng bi * Dạy âm ia, chữ ia: - GV cho HS quan sát hình bia đá hỏi: Trong hình gì? - GV tranh nói: Đây bia đá ghi tên tiến sĩ thời xưa - GV chữ bia - HS nhận biết b,i; đọc: bi (đồng thanh) + Phân tích tiếng bi: - HS: âm b học - HS phân tích tiếng bi: Tiếng bi có âm: âm b đứng trước, âm i đứng sau - HS (cá nhân, tổ, đồng thanh) nhắc lại: bi - HS tự đánh vần tiếng bi động tác tay (cá nhân, đồng thanh) - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: bờ - i - bi / bi - HS trả lời theo ý hiểu (bia đá) - HS nhận biết b,ia; đọc: bia (đồng thanh) + Phân tích tiếng bia: - GV: Trong tiếng bia, có âm học? - HS: âm b học - GV nhận xét, tuyên dương - HS phân tích tiếng bia: Tiếng bia có - GV chỉ: bia âm: âm b đứng trước, âm ia đứng sau - HS (cá nhân, tổ, đồng thanh) nhắc lại: + Đánh vần tiếng bia: bia - GV mơ nình tiếng bia - HS nhìn mơ hình, đánh vần đọc trơn: - GV quan sát, giúp đỡ HS bờ - ia – bia / bia 19 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Củng cố: Các em vừa học chữ chữ gì? Tiếng tiếng gì? - GV nhận xét, chỉnh sửa Luyện tập: (50 phút) + Mở rộng vốn từ (BT2): (15 phút) - GV nêu yêu cầu BT2: Tiếng có âm i? Tiếng có âm ia? - GV hình theo số thứ tự - GV nhận xét, chữa - GV hình bí - GV hình mía * GV hình cịn lại - HS gặp khó khăn tìm tiếng có âm i, ia, GV cần phát âm thật chậm, kéo dài giúp HS tìm - GV nhận xét, tuyên dương + Tập đọc (BT3): (20 phút) * Giới thiệu bài: - GV hình minh họa tập đọc, giới thiệu nội dung tập đọc: Bài đọc nói bé Bi bé Li Bé Bi anh trai bé Li Các em nghe cô đọc * GV hình, đọc mẫu câu: đọc chậm, giọng nhẹ nhàng - GV giải nghĩa số từ: + Bi bô: Nói chưa sõi, lặp lặp lại + Lia lịa: Liên tục, liên tiếp, nhanh - HS tự đánh vần tiến bia động tác tay (cá nhân, đồng thanh) - HS trả lời: chữ mới: i, ia; tiếng mới: bi, bia - HS ghép cài: i, ia, bi, bia HS giơ bảng cài đọc: i, ia, bi, bia - HS quan sát tranh BT2 - HS (cá nhân, đồng thanh) nói tên vật, vật tranh: bí, ví, chỉ, khỉ, đĩa, mía - HS làm vào VBT: nối i với hình có tiếng chứa âm i; nối ia với hình có tiếng chứa âm ia * Tìm tiếng có âm i, ia: (nói to tiếng có âm i, nói thầm tiếng có âm ia) - HS nói to: bí (vì bí có âm i) - HS nói thầm mía (vì mía có âm ia) * HS thực tương tự với tiếng cịn lại - HS tìm tiếng ngồi có âm i, ia (lí, si, tỉa, lia, …) - HS đọc tên bài: Bé Bi, bé Li, lớp đọc lại - HS đọc thầm theo GV 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ * Luyện đọc từ ngữ: - GV bảng cho HS đọc - HS đọc theo thước GV: bi bô, bi bi, bé đi, lia lịa, bị ho, dỗ bé (cá nhân, tổ, lớp) Tiết * Luyện đọc câu, lời tranh - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu lại - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV yêu cầu đọc nối tiếp câu - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV quan sát, giúp đỡ - GV nhận xét, tuyên dương - GV nêu câu hỏi: + Qua đọc em thấy tình cảm anh em bé Bi bé Li nào? - GV bảng cho HS đọc - HS đếm số câu theo GV - HS đọc thầm theo GV + HS đọc theo thước GV (cá nhân, đồng thanh) + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc câu, lời tranh + cặp HS nối tiếp đọc lời tranh (mỗi cặp đọc tranh) - HS đọc theo thước GV - HS luyện đọc theo cặp trước thi - HS thi đọc (theo cặp, tổ) - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) * Tìm hiểu đọc: - HS (có thể) trả lời: + Hai anh em yêu quý + Bé Bi yêu bé Li + Bé Li qúy anh Bi + ……………………… * Đọc SGK: HS đọc lại trang 28, 29 SGK Tiếng Việt (cá nhân, đồng thanh) * Tập viết (Bảng – BT4) (20 phút) 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV bảng cho HS đọc - HS đọc bảng lớp chữ i, ia, bi, bia; chữ số 4, - Viết chữ i, bi: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ i cao li Gồm nét: nét hất - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ i nét móc ngược, dấu chấm (.) đặt đầu nét móc + Tiếng bi: Viết chữ b, chữ i (các nét nối - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ bi liền nhau) - GV quan sát, giúp đỡ - HS viết bảng chữ i, bi (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc: i, bi - GV nhận xét chữ viết HS - HS đổi bảng, chia sẻ * Viết chữ ia, bia: - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình viết: + Chữ ia cao li Viết chữ i trước, chữ a - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ ia sau + Tiếng bia: Viết chữ b viết chữ ia, - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ (các nét nối liền nhau) bia - HS viết bảng chữ ia, bia (mỗi chữ viết lần), giơ bảng đọc - GV nhận xét chữ viết HS - HS đổi bảng, chia sẻ * Viết chữ số 4, - GV vừa viết vừ nêu quy trình viết: + Số cao li Gồm nét: nét thẳng - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ xiên, nét thẳng nganh, nét thẳng số đứng + Số cao li Gồm nét: nét thẳng - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ ngang, nét thẳng đứng, nét cong phải số - GV nhận xét chữ viết HS Củng cố - dặn dị: (3 phút) - Bài hơm em học chữ gì? Tiếng gì? - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ i, ia, tiếng bi, bia vào bảng con; đọc - HS viết bảng chữ số 4, (mỗi chữ số viết lần) - HS trả lời: Chữ i, ia; tiếng bi, bia - HS lắng nghe, ghi nhớ 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 15: Ôn tập trang 31 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS Tập viết (1 tiết – sau 12, 13) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Tô, viết chữ g, h, i, ia tiếng ga, hồ, bi, bia (chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét, dần khoảng cách chữ) - Tô viết chữ số 4, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - rèn cho HS tính cẩn thận, kiên trì, u thích mơn học II DỒ DÙNG DẠY HỌC: - Chữ mẫu: g, h, i, ia; chữ số 4, đặt khung chữ - Bảng con, luyện viết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động: (2 phút) - GV yêu cầu - HS nhắc lại chữ - HS nhắc lại chữ tiếng số tiếng số học 12, 13: g, h, i, học 12, 13: g, h, i, ia, ga, hồ, bi, ia, ga, hồ, bi, bia; chữ số 4, bia; chữ số 4, - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (35 phút) * Tập tô, tập viết: g, ga, h, hồ - GV bảng cho HS đọc * HS đọc bảng: g, h, i, ia, ga, hồ, bi, bia; chữ số 4, - GV nhận xét, bổ sung - HS đọc: g, ga, h, hồ, nói cách viết, độ cao chữ - GV vừa viết, vừa nêu quy trình chữ: + Chữ g cao li Gồm nét cong kín, - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ g nét khuyết ngược Quy trình viết: Đặt bút ĐK 3, viết nét cong kín Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút lên ĐK 3, viết nét khuyết ngược, kéo dài xuống ĐK dưới, dừng bút ĐK 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ + Chữ ga: Viết chữ g trước, chữ a sau (các nét nối liền nhau) + Chữ h cao li Gồm nét khuyết xuôi, nét móc hai đầu Quy trình viết: Đặt bút ĐK 2, viết nét khuyết xuôi (đầu khuyết chạm ĐK 6), dừng bút ĐK Từ điểm dừng bút, rê bút lên gần ĐK để viết nét móc hai đầu (chạm ĐK 3), dừng bút ĐK + Chữ hồ: Viết chữ h, viết chữ ô, dấu huyền viết đầu chữ ô (các nét nối liền nhau) - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét chữ viết HS * Tập tô, tập viết: i, bi, ia, bia: GV bảng cho HS đọc - GV vừa viết mẫu vừa nêu quy trình viết chữ: + Chữ i cao li Gồm nét hất, nét móc ngược, dấu chấm đầu nét móc Quy trình viết: Đặt bút ĐK 2, viết nét hất, tới ĐK dừng từ điểm dừng, chuyển hướng viết tiếp nét móc ngược, dừng bút ĐK 2, đặt dấu chấm đầu nét móc + Chữ bi: Viết b trước, viết i sau (các nét viết nối liền nhau) + Chữ ia: Viết i trước, viết a sau, nối i với a + Chữ bia: Viết b trước, viết ia sau (các nét viết nối liền nhau) - GV quan sát, giúp đỡ HS - GV nhận xét chữ viết HS * Tập tô, tập viết chữ số 4, - GV vừa viết mẫu, vừa nêu quy trình - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ ga - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ h - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ hồ - HS tô viết chữ g, h, ga, hồ vào luyện viết 1, tập - HS dổi vở, chia sẻ - HS nhìn bảng đọc: i, bi, ia, bia, nói độ cao chữ - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ i - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ bi - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ ia - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ bia - HS tập tô, tập viết chữ i, ia, bi, bia vào luyện viết , tập - HS đổi vở, chia sẻ 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ viết: + Số cao li Gồm nét thẳng xiên, nét 2, thẳng ngang, nét thẳng đứng Quy trình viết: Đặt bút ĐK viết nét thẳng xiên (từ xuống) đến ĐK Từ điểm dừng nét chuyển hướng bút viết nét thẳng ngang Từ điểm dừng bút nét 2, lia bút lên ĐK 4, viết nét thẳng đứng (từ xuống) cắt ngang nét đến ĐK + Số cao li Gồm nét thẳng ngang, nét thẳng đứng, nét cong phải Quy trình viết: Đặt bút ĐK viết nét thẳng ngang (trùng ĐK 5) Từ điểm dừng bút nét 1, lia bút trở lại điểm dừng bút nét 1, viết nét thẳng đứng đến ĐK Từ điểm dừng bút nét chuyển hướng bút viết nét cong phải đến ĐK - GV quan sát giúp đỡ - GV nhận xét chữ viết HS củng cố - dặn dị: (2 phút) - GV: Hơm em tập tơ chữ gì? - GV khen ngợi em có viết đẹp - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ số - HS nhắc lại độ cao cách viết chữ số - HS tập tô, tập viết vào luyện viết 1, tập - HS đổi vở, chia sẻ - HS trả lời: Chữ g, h, ga, hồ, i, ia, bi, bia - HS bình bầu bạn viết nhanh, đẹp Kể chuyện BÀI 14: HAI CHÚ GÀ CON I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe giáo viên hỏi trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, kể đoạn câu chuyện Phát triển phẩm chất lực: 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Cảm nhận giá trị gia đình, biết anh em phải yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, không tranh dành, nghĩ xấu để khỏi phải xấu hổ, ân hận; có khả làm việc nhóm, quan sát, trình bày, giải vấn đề liên quan đến chủ đề học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Tranh minh họa có SGK phóng to, máy tính có phần mềm phù hợp, máy chiếu - Phiếu bốc thăm ghi số thứ tự đoạn câu chuyện HS: - SGK Tiếng Việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1: Khởi động: (5 phút) - Trong lớp mình, tất - HS chia sẻ bạn có anh, chị em Vậy bạn nói lên tình cảm anh, chị, em gia đình cho lớp nghe * Giới thiệu ghi tên bài: Hai - Nhắc lại tên học gà 2: Chia sẻ giới thiệu câu chuyện (7 phút) 1.1 Quan sát đoán - GV tranh minh họa, mời HS - HS quan sát tranh, thảo luận nhóm đơi xem tranh, đoán nội dung truyện suy đoán nội dung câu chuyện - HS chia sẻ ý kiến 1.2 Giới thiệu câu chuyện: - GV: Câu chuyện Hai gà - HS lắng nghe kể hai anh em gà Nom chúng thật đánh u khơng hiểu chuyện mà chúng lại cãi Chúng nghe cô kể câu chuyện Khám phá luyện tập (20phút) 2.1 Nghe kể chuyện: - GV kể câu chuyện với giọng diễn - HS lắng nghe, ghi nhớ cảm Các đoạn 1, 2, 3, (Hai anh em gà cãi nhau) kể với giọng căng thẳng, ngạc nhiên kể giun 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ ẩn, Đoạn 5: Giọng chuột vui vẻ, chê bai hai anh em gà Đoạn 6: Hai gà ân hận, giọng kể chậm, thấm thía - GV kể lần: + Lần kể tự nhiên, không tranh + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm + Lần vừa kể tranh vừa kể chậm 2.2 Trả lời theo tranh - HS nghe toàn câu chuyện - HS nghe quan sát tranh - HS nghe quan sát tranh, khắc sâu nội dung câu chuyện *Mỗi HS trả lời câu hỏi theo tranh - GV tranh 1, hỏi: Ra vườn kiếm - HS: Ra vườn kiếm ăn, anh em gà ăn, anh em gà thấy gì? thấy vật giống giun - GV tranh 2, hỏi: Đang đói - HS: Đang đói bụng, hai gà bụng, hai gà làm gì? lao vào vồ giun - GV tranh 3, hỏi: Vì hai anh - HS: Vì giun đột ngột biến mất, hai em gà cãi nhau? anh em người nghi ngờ người chén giun nên cãi - HS: giun lại xuất hiện, hai anh em - GV tranh 4, hỏi: Khi lại thấy gà lao vào vồ giun Nhưng giun mồi, anh em gà làm gì? lại biến - GV: Con giun biến - HS: Một chuột vọt vọt từ hốc gần đó? - GV tranh 5, hỏi: Chuột xuất - HS: Chuột nói: Đó đâu phải giun nói điều gì? mà ta Hai anh em thật ngốc - GV tranh 6, hỏi: Vì hai anh - HS: Hai anh em gà ân hận, xấu hổ em gà ân hận, xấu hổ? chúng hấp tấp, nhường nhịn nên tranh đuôi chuột, bị chuột chê cười *GV hướng dẫn HS trả lời thành *HS nối tiếp trả lời câu hỏi câu GV, lặp lại câu trả lời *Mỗi HS trả lời liền câu hỏi theo - GV hướng dẫn HS trả lời tranh *1 HS trả lời tất câu hỏi theo 27 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV hướng dẫn HS trả lời câu hỏi theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (Không dựa vào câu hỏi) - GV yêu cầu HS quan sát tranh, tự kể chuyện - GV nhận xét, tuyên dương * Kể tồn câu chuyện tranh - Mỗi HS nhìn tranh, tự kể chuyện - HS kể chuyện theo tranh - HS bốc thăm, kể theo tranh bốc - HS tự kể cho bạn bên cạnh nghe toàn câu chuyện theo tranh - HS trình bày trước lớp - GV nhận xét, tuyên dương *GV cất tranh, yêu cầu HS kể lại toàn câu chuyện - GV quan sát, giúp đỡ, tuyên dương 2.4 Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Câu chuyện khuyên em điều gì? - HS xung phong kể trước lớp - HS: Câu chuyện khuyên: Anh em phải yêu thương Anh em tranh giành phải ân hận, xấu hổ… - GV chốt lại: Câu chuyện khuyên anh em phải yêu thương, nhường nhịn nhau; tranh giành, nghĩ xấu phải xấu hổ, ân hận *Cả lớp bình chọn bạn kể chuyện - GV nhận xét, tuyên dương hay hiểu ý nghĩa câu chuyện Vận dụng: (5 phút) - GV yêu cầu HS chia sẻ cảm nhận với bạn bè, thầy nhận quan tâm quan tâm, giúp đỡ người khác Củng cố - dặn dò: (3 phút) - GV dặn HS kể lại câu chuyện cho nhà nghe thực hành ứng xử với anh chị em người thân - HS chia sẻ cảm nhận với bạn bè, thầy nhận quan tâm quan tâm, giúp đỡ người khác + Kể lại câu chuyện cho nhà nghe + HS thực hành ứng xử với anh chị em người thân gia đình hàng ngày 28 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ gia đình hàng ngày - Nhận xét học, nêu yêu cầu hoạt động nối tiếp HS sau học - Chuẩn bị học Học vần BÀI 15: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC TIÊU: Phát triển lực đặc thù, lực ngôn ngữ: - Nhận biết âm chữ học; đánh vần đúng, đọc tiếng có với mơ hình “âm đầu + âm + dấu thanh” - Đọc tập đọc: Bể cá - Tìm từ với hình thích hợp Góp phần phát triển lực chung phẩm chất: - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng điều học vào thực tế II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Máy chiếu ti vi kết nối mạng HS: - Vở tập Tiếng Việt tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Khởi động: (5 phút) - GV gắn lên bảng âm học: a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia, l, b, g, h Giới thiệu bài: hôm em ôn tập lại âm học - GV giới thiệu chữ ê, l, b, g, h, i, ia in thường chân trang 31 Luyện tập: (BT 1) (30 phút) - GV nêu yêu cầu tập: a, Ghép âm học thành tiếng - GV hướng dẫn HS ghép âm cột dọc với âm hàng ngang để tạo thành tiếng - GV yêu cầu HS tự ghép âm lại Hoạt động HS - HS đọc lại âm học (cá nhân, đồng thanh): a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia, l, b, g, h - HS đọc âm hàng ngang cột dọc (cá nhân, đồng thanh) - 1HS làm mẫu ghép âm l với âm hàng ngang: la,lo, lô, lơ, le, lê, li, lia - HS tự ghép âm b, h, g với âm hàng ngang để tạo thành tiếng 29 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV: âm g không ghép với âm e, ê, i, ia - HS đọc BT1 (cá nhân, đồng thanh) - GV hướng dẫn làm vào VBT * HS làm vào VBT , đổi vở, chia sẻ kết - HS đọc lại âm, tiếng BT1 (cá nhân, đồng thanh) - GV nhận xét, tuyên dương + Tập đọc: (BT2) * Luyện đọc từ ngữ: * GV đưa lên bảng nội dung đọc; cho HS quan sát tranh BT 2, GV - HS nêu nội dung tranh HS tìm hiểu nội dung tranh: Bức tranh vẽ bể cá Trong bể cá có cị le le Chúng tìm hiểu kĩ tập đọc - GV bảng cho HS đọc - HS đọc (cá nhân, tổ, lớp): ba hà, bể * Luyện đọc câu, lời cá, có cị, le le tranh - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - HS đếm số câu theo GV - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm - HS đọc thầm theo GV + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng + HS đọc theo thước GV (cá lớp đọc Làm tượng tự với câu lại nhân, đồng thanh) - Đọc nối tiếp câu (cá nhân, cặp): - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS + Từng HS nhìn bảng nối tiếp đọc - GV vài câu (TT đảo lộn), kiểm tra câu số HS đọc GV nhận xét, chỉnh sửa - HS đọc theo thước GV * Thi đọc (theo cặp, tổ): - GV quan sát, giúp đỡ - HS luyện đọc theo cặp trước thi - GV nhận xét, tuyên dương - HS thi đọc (theo cặp, tổ) * Tìm hiểu đọc: - HS đọc (cá nhân, đồng thanh) 30 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV nêu câu hỏi: + Ba Hà để bể cá đâu? + Trong bể cá có gì? + Cị bể cá làm gì? + Le le bể cá làm gì? + Tìm từ ứng với hình (BT3) : - GV gắn lên bảng lớp hình minh họa BT3, nêu yêu cầu BT3: Tìm từ ứng với hình - GV nhận xét, tuyên dương - GV nhận xét làm HS Củng cố - dặn dò: (5 phút) - GV yêu cầu HS đọc SGK - GV nhắc HS tiếp tục luyện viết chữ học vào bảng con; đọc 16: gh trang 32, 33 SGK - GV nhận xét học, tuyên dương, khen ngợi HS - HS trả lời: + Ba Hà để bể cá hè + Trong bể cá có cị le le + Cò bể cá cò đá + Le le le le gỗ * Đọc SGK: HS đọc lại nội dung BT1 BT2 (cá nhân, đồng thanh) - HS tìm thẻ hình ứng với tiếng cho sẵn, trình bày trước mặt - HS trình bày mình, chia sẻ với bạn - HS nói đồng thanh: bí, lê, hổ, gà, đĩa - HS làm vào VBT: HS nối tiếng với hình tương ứng - HS đổi vở, chia sẻ kết * HS đọc SGK trang 21(cá nhân, đồng thanh) - HS đọc SGK trang 31 (cá nhân, đồng thanh) - HS lắng nghe, ghi nhớ 31 ... GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp đọc Làm tượng tự với câu 2, sau với câu 3, (đọc liền câu 3, 4)... - HS nhắc lại chữ tiếng số tiếng số học 12 , 13 : g, h, i, học 12 , 13 : g, h, i, ia, ga, hồ, bi, ia, ga, hồ, bi, bia; chữ số 4, bia; chữ số 4, - GV nêu mục tiêu học Luyện tập: (35 phút) * Tập tô,... tổ, lớp) Tiết * Luyện đọc câu, lời tranh - GV câu cho HS đếm GV đánh số thứ tự câu bảng - Đọc vỡ: + GV tiếng tập đọc cho HS lớp đọc thầm + GV tiếng câu cho HS đọc thầm 1HS đọc thành tiếng lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Dung, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Tuần 3_Cánh Diều_Dung