0

Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Cánh Diều_Tuần 4_Tâm

27 200 2
  • Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Cánh Diều_Tuần 4_Tâm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2020, 20:50

https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TUẦN MÔN TIẾNG VIỆT SÁCH CÁNH DIỀU TÂM Bài 16: gh (2 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết âm chữ gh; đánh vần đúng, đọc tiếng có gh - Nhìn chữ, tìm tiếng có g, gh - Nắm quy tắc tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ, - Đọc Tập đọc Ghế - Viết chữ gh, tiếng ghế gỗ; chữ số: 6, (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Trò chơi: Hái dâu thiết kế powerpoint - Bộ chữ mẫu - Sơ đồ Quy tắc tả âm gh https://www.thuvientailieu.edu.vn/ HS: - BĐD tiếng việt III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ: ( ph) - GV tổ chức Trò chơi: Hái dâu thiết kế powerpoint Mỗi dâu ứng với từ Hs học Ví dụ: bí, hổ, lê, gà gơ, đĩa… - HS chọn dâu đọc từ dâu - GVNX việc đọc làm HS B DẠY BÀI MỚI ( ph) Hoạt động Giới thiệu bài: - GV viết lên bảng chữ gh, giới thiệu học âm gờ chữ gh (tạm gọi gờ kép để phân biệt với chữ g gờ đơn) - GV chữ gh, phát âm: gờ - HS (cá nhân, lớp): gờ - GV lưu ý: Ở đây, âm gờ ghi chữ gờ kép Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) - GV hình ghế gỗ, hỏi: Đây gì? (2-3 HS:Ghế gỗ) - Đồng thời GV viết chữ gh, ghế gỗ lên bảng - GV: Trong từ ghế gỗ, tiếng có chữ gờ kép (Tiếng ghế) - GV chỉ: ghế - HS phân tích: Tiếng ghế có âm gờ đứng trước, âm ê đứng sau, dấu sắc đặt ê Âm gờ viết chữ gờ kép - Một số HS nhắc lại - HS (cá nhân, tổ, lớp) nhìn mơ hình, đánh vần đọc tiếng: gờ - ê - ghê - sắc - ghế / ghế; // gờ - ô - gô - ngã - gỗ / gỗ - HS gắn lên bảng cài chữ gh học Hoạt động Luyện tập https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có chữ g? Tiếng có chữ gh?) - GV chữ hình, HS đọc: gà gô, ghi, gõ, - GV giải nghĩa từ: gà gô (loại chim rừng, họ gà nhỏ hơn, đuôi ngắn, sống đồi cỏ gần rừng); ghẹ (gần giống cua biển, mai màu sáng, có vân hoa, dài) - HS làm VBT Sau Báo cáo kết quả: + HS nói tiếng có g (gờ đơn): gà gơ, gõ, gỗ, gỡ cá + HS nói tiếng có gh (gờ kép): ghi, ghẹ - GV chữ, lớp nói: Tiếng gà có “g đơn” Tiếng ghi có “gh kép” 3.2 Quy tắc tả (BT 3: Ghi nhớ) - GV giới thiệu quy tắc tả g / gh, giải thích: Các em có biết tiếng ghế lại viết chữ gh, tiếng gỗ lại viết chữ g không? À, quy tắc tả em Cả chữ g (gờ đơn) gh (gờ kép) ghi âm gờ Bảng cho em biết âm gờ viết gờ đơn (g); âm gờ viết gờ kép (gh) - GV sơ đồ 1: Khi đứng trước chữ e, ê, i, âm gờ viết gh kép - HS (cá nhân, lớp): gờ - e - ghe - nặng - ghẹ / gờ - ê - ghê - sắc - ghế / gờ - i - ghi - GV sơ đồ 2: Khi đứng trước chữ khác (a, o, ô, ơ, ), âm gờ viết g đơn - HS (cá nhân, lớp): gờ - a- ga - huyền - gà / gờ - o - go - ngã - gõ / gờ - ô – gôngã - gỗ / gờ - - gơ - ngã - gỡ, - Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc trên: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ, 3.4 Tập đọc (BT 4) a) GV hình, giới thiệu: Bài đọc có Hà, ba Hà, bà Hà bé Lê (em trai Hà) Mỗi người nhà Hà ngồi loại ghế khác b) GV đọc mẫu; kết hợp hình giới thiệu loại ghế: ghế gỗ (của Hà), ghế da (của ba Hà), ghế đá (ở bờ hồ) Tiết Hoạt động 3: Luyện tập (35 ph) c) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Luyện đọc từ ngữ: ghế gỗ, ghế da, ghế đá, bờ hồ - GV đọc mẫu từ: ghế gỗ, ghế da, ghế đá, bờ hồ - HS luyện đọc từ khó : cá nhân- nhóm-cả lớp d) Luyện đọc câu - GV: Bài đọc hơm có tranh câu bên cạnh tranh - (Đọc vỡ câu) GV chậm tiếng câu cho lớp đọc thầm; sau HS đọc, lớp đọc / Tiếp tục với câu 2, 3, - Đọc tiếp nối câu: + HS (cá nhân, cặp) luyện đọc tiếp nối câu e) Thi đọc đoạn, - Làm việc nhóm đơi + Từng cặp HS nhìn SGK, luyện đọc - Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối đoạn (mỗi cặp, tổ đọc lời tranh) - Các cặp, tố thi đọc - HS đọc - Cả lớp đọc đồng g) Tìm hiểu đọc (lướt nhanh) - Hà có ghế gì? (Hà có ghế gồ) - Ba Hà có ghế gì? (Ba Hà có ghế da) - Bờ hồ có ghế gì? (Bờ hồ có ghế đá) - Bà bế bé Lê ngồi ghế nào? (Bà bế bé Lê ngồi ghế đá) * Cả lớp đọc nội dung trang 16 3.5 Tập viết (bảng con) a) Cả lớp đọc bảng chữ, tiếng, chữ số: gh, ghế gỗ; 6, b) GV vừa viết chữ mẫu bảng lớp vừa hướng dẫn - Chữ gh: chữ ghép từ hai chữ g h Viết chữ g trước (1 nét cong kín, nét khuyết ngược), chữ h sau (1 nét khuyết xi, nét móc hai đầu) - Tiếng ghế: viết gh trước, ê sau, dấu sắc đặt ê, ý nối nét gh ê - Tiếng gỗ: viết chữ g trước, chữ ô sau, dấu ngã đặt ô - Số 6: cao li Là kết hợp nét bản: cong trái cong kín - https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Số 7: cao li Gồm nét: nét thẳng ngang, nét thẳng xiên, nét thẳng ngang (ngắn) cắt nét thẳng xiên c) HS viết: - Viết gh (2 - lần) Sau viết: ghế gỗ (2 lần); 6, (2 lần) Hoạt động Củng cố, dặn dò: ( ph) - GV nhắc HS ghi nhớ quy tắc tả g / gh - Về nhà đọc to đọc cho nhà nghe ………………………………………………………………………………………… Bài 17: gi - k (2 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết âm chữ gi, k; đánh vần, đọc tiếng có mơ hình âm đầu gi / k + âm - Nhìn chữ, tìm tiếng có âm gi (gi), âm k (cờ) - Nắm quy tắc tả: k + e, ê, i / c + a, 0, ô, ơ, - Đọc Tập đọc Bé kể - Biết viết chữ gi, k tiếng giá (đỗ), kì (đà) (trên bảng con) Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GV: - Trò chơi : Hái hoa dân chủ thiết kế powerpoint - Bộ chữ mẫu HS: - BĐD tiếng việt, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ ( ph ) - Gv tổ chức trò chơi: Hái hoa dân chủ Mỗi hoa chứa câu đọc Ghế (bài 16) - Gọi HS đọc lại quy tắc phân biệt âm g/ gh - GVNX việc đọc ghi nhớ kiến thức HS B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu bài: âm chữ gi, k - GV tên (chữ gi), nói: gi (phát âm giống di) - HS (cá nhân, lớp): gi - GV tên (chữ k), nói: k (ca) - HS: ca - GV giải thích: Đây âm cờ, viết chữ ca Để khỏi lẫn với âm cờ viết chữ c (cờ), ta đánh vần theo tên chữ ca - GV giới thiệu chữ K in hoa Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) Âm gi, chữ gi - GV đưa lên bảng lớp hình ảnh từ giá đỗ, hỏi HS: Đây gì? (Giá đỗ) - GV: Giá đỗ loại rau làm từ hạt đỗ nảy mầm - GV: Trong từ giá đỗ, tiếng có âm gi? (Tiếng giá) - GV từ giá - HS nhận biết: gi, a, dấu sắc; đọc: giá Cả lớp: giá - Phân tích tiếng giá / HS (cá nhân, tổ, lớp): gi - a - gia - sắc - giá / giá đỗ https://www.thuvientailieu.edu.vn/ 2.2 Âm k, chữ k: - GV giới thiệu hình ảnh kì đà (một loài thằn lằn cỡ to, sống nước, da có vảy, ăn cá); viết: kì đà - HS nhận biết: Tiếng kì có âm k (ca) /Phân tích tiếng kì: có âm k (ca), âm i dấu huyền đứng i - Đánh vần, đọc trơn: ca - i - ki - huyền - kì / kì đà Hoạt động Luyện tập Mở rộng vốn từ (BT 2): Tiếng có chữ gi? Tiếng có chữ k?) (như trước) - GV từ, lớp đọc: kể, giẻ, kẻ, - HS trao đổi nhóm đơi: tìm tiếng có gi, có k; làm VBT; báo cáo - GV từ (in đậm), lớp: Tiếng kể có k Tiếng giẻ có gi - HS nói thêm tiếng có chữ gi (gian, giàn, giao, giáo, ); có chữ k (kì, kê, kém, kiên, ) Quy tắc tả (BT 3: Ghi nhớ) - GV giới thiệu quy tắc tả c / k: Cả chữ c (cờ) k (ca) ghi âm cờ Bảng cho em biết âm cờ viết c; âm cờ viết k - GV sơ đồ 1: Khi đứng trước e, ê, i, âm cờ viết k - HS (cá nhân, lớp): ca - e – ke - hỏi - kẻ / ca - ê - kê - hỏi - kể / ca - i - ki -huyền - kì - GV sơ đồ 2: Khi đứng trước chữ khác (a, o, ô,ơ, ),âm cờ viết c - HS (cá nhân, lớp): cờ - a - ca - sắc - cá / cờ - o- co - hỏi - cỏ cờ- ô - cô / cờ - - cơ- huyền -cờ - HS (cá nhân, lớp) nhìn sơ đồ, nói lại quy tắc tả: - Âm k + e, ê, i / https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Âm c + a, o, ô, ơ, Tập đọc (BT 4) - GV hình ảnh mâm cỗ bữa giỗ; hỏi: Mâm cỗ có ăn gì? - Mâm cỗ có giị, xơi, gà, giá đỗ, nem, canh, xào - GV: Các em đọc xem bé Lê kể mâm cỗ - GV đọc mẫu Tiết Hoạt động ( 35 ph) a) Luyện đọc từ ngữ (đánh vần, đọc trơn): - GV đọc mẫu gọi HS đọc mẫu: bi bô, bé kể, giã giò, giá đỗ - Gọi 4- HS đọc lại, lớp đọc b) Luyện đọc câu - GV: Bài có câu (GV đánh số TT câu bảng) - GV câu cho lớp đọc thầm, đọc thành tiếng (1 HS, lớp) Chỉ liền câu (Đó bé kể: Dì Kế giã giị.), liền câu (Bé bi bơ: “Dì giị ”) - Đọc tiếp nối câu (đọc liền 2-3 câu ngắn) (cá nhân, cặp) c) Thi đọc đoạn, (theo cặp, tổ) - Gọi nhóm thi đọc trước lớp - GVNX, tuyên dương nhóm đọc tốt - Cuối cùng, HS đọc bài, lớp đọc đồng (Chia làm đoạn đọc: câu / câu) * Cả lớp nhìn SGK, đọc lại trang 17 3.2 Tập viết (bảng - BT 5) a) HS đọc: gi, k, giá đỗ, kì đà b) GV vừa viết chữ, tiếng vừa hướng dẫn: - Chữ gi: chữ ghép từ hai chữ g i Viết g trước, i sau - Chữ k: cao li; gồm nét khuyết xuôi, nét cong trên, nét thắt nét móc ngược - https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tiếng giá (đỗ): viết gi trước, a sau, dấu sắc đặt a - Tiếng kì (đà): viết k trước, i sau, dấu huyền đặt i c) HS viết: - Chữ gi, k (2 lần) Sau viết: giá (đỗ), kì (đà) - GV quan sát, uốn nắn cho HS Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - Về nhà học thuộc phần ghi nhớ đọc to đọc cho gia đình nghe nhé! ………………………………………………………………………………………… TẬP VIẾT (1 tiết - sau 16, 17) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Tô, viết chữ gh, gi, k, ghế gỗ, giá đỗ, kì đà - chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét - Tô, viết chữ số 6, 2 Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… https://www.thuvientailieu.edu.vn/ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Các chữ mẫu gh, gỉ, k đặt khung chữ video hướng dẫn viết chữ HS: - Bảng con, phấn,bút chì… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu bài: ( ph) - GV kiểm tra chuẩn bị đồ dùng HS : phấn, bảng, chì, sách vở… - GV nêu MĐYC học: + Tô, viết chữ gh, gi, k, ghế gỗ, giá đỗ, kì đà - chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét + Tô, viết chữ số 6, Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) a HS đọc bảng chữ, tiếng: gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà - HS đọc nhân, nhóm, lớp b Tập tơ, tập viết: gh, ghế gỗ - HS nhìn bảng, đọc: gh, ghế gỗ; nói cách viết, độ cao chữ - GV vừa viết mẫu chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: + Chữ gh: chữ ghép từ chữ g, h Viết chữ g trước, chữ h sau + Tiếng ghế: viết gh (gờ kép) trước, ê sau, dấu sắc đặt ê + Tiếng gỗ: viết g trước, ô sau, dấu ngã đặt ô - HS tô, viết chữ, tiếng gh, ghế gỗ Luyện viết 1, tập c Tập tô, tập viết: gỉ, k, giá đỗ, kì đà (như mục b) - GV vừa viết mẫu chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: + Chữ gi, ghép từ chữ g i Viết g trước, i sau (1 nét hất, nét móc ngược, nét chấm) + Tiếng giá: viết gi trước, a sau, dấu sắc a / Tiếng đỗ: viết đ trước, ô sau, dấu ngã ô 10 - https://www.thuvientailieu.edu.vn/ GV chữ kh: âm kh (khờ) GV: kh (khờ) - HS (cá nhân, lớp): khờ - Thực tuơng tự với m - GV giới thiệu chữ M in hoa Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) 1.1 Âm kh chữ kh - GV hình khế (hoặc vật thật), hỏi: Đây gì? (Quả khế) - GV: Khế có loại ngọt, có loại chua, thường dùng để làm mứt nấu canh - GV viết bảng khế HS phân tích tiếng khế: âm khờ, âm ê, dấu sắc = khế - HS Đánh vần đọc trơn: khờ - ê - khê - sắc - khế / khế 1.2 Âm m chữ m: - GV Làm tương tự với âm m tiếng me (loại thường dùng để nấu canh làm mứt) - HS Đánh vần đọc trơn: mờ - e - me / me * Củng cố: - HS: Các em vừa học chữ kh, m; tiếng khế, me - HS gắn lên bảng cài chữ: kh, m Hoạt động Luyện tập 3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm kh? Tiếng có âm m?) - HS đọc chữ hình: mẹ, mỏ, khe đá, - Từng cặp HS trao đổi, làm bài; - HS báo cáo kết quả: HS nói tiếng có âm kh (khe, kho, khỉ) HS nói tiếng có âm m (mẹ, mỏ, mè) - GV tiếng, lớp: Tiếng mẹ có âm m, tiếng khe có âm kh, - HS nói tiếng ngồi có kh (khi, kho, khó, khơ, ); có m (má, mỏi, môi, ) 3.2.Tập đọc (BT 3) a) GV hình minh hoạ đọc Đố bé, giới thiệu tranh tả cảnh gia đinh Bi: Bi vừa học về, mẹ bếp nấu ăn, câu hỏi đố Bi Bố bế em 13 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ bé câu hỏi đố Bi Các em nghe đọc để biết bố mẹ đố Bi điều gì; Bi trả lời câu đố b) GV hình, đọc mẫu Tiết Hoạt động Luyện tập ( tiếp theo) (35 ph) 3.2.Tập đọc (BT 3) c) Luyện đọc từ ngữ: - GV HS đọc mẫu từ sau: đố Bi, mẹ có gì, cá kho khế, bé Li - HS luyện đọc cá nhân- nhóm- lớp d) Luyện đọc lời tranh - GV: Bài đọc hôm có nhân vật mẹ bé Để biết câu chuyện mẹ bạn nhỏ, luyện đọc Bài đọc gồm có tranh lời tranh (GV cho HS đếm, đánh số TT câu) - GV câu (chỉ liền câu Bi à? Dạ.) cho lớp đọc thầm, đọc thành tiếng (1 HS, lớp) - Đọc lời tranh (cá nhân, cặp) e) Thi đọc tiếp nối đoạn (mỗi đoạn lời tranh); thi đọc - Gọi HS đọc nối tiếp - Sau thi đọc - GVNX, tuyên dương HS đọc tốt g) Đọc theo lời nhân vật - GV lời mẹ Bi, Bi, bố Bi - GV mời HS giỏi đọc theo vai - GV khen HS đọc to, rõ, lời nhân vật, kịp lượt lời - Cuối cùng, HS đọc bài, lớp đọc đồng h) Tìm hiểu đọc - Qua đọc, em hiểu điều gì? - HSTL: Gia đình Bi sống vui vẻ, hạnh phúc Mọi người gia đình Bi vui 14 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ tính … - GV kết luận nội dung đọc * Cả lớp đọc lại trang sách vừa học 18 3.2 Tập viết (bảng - BT 4) a) Cả lớp nhìn bảng đọc chữ, tiếng vừa học b) GV vừa viết mẫu chữ vừa hướng dẫn - Chữ kh: chữ ghép từ hai chữ k h (đều cao li) Viết k trước, h sau - Chữ m: cao li; gồm nét móc xi liền nét móc đầu - Tiếng khế: viết kh trước, ê sau; dấu sắc ê, không chạm dấu mũ - Tiếng me: viết m trước, e sau; ý nối nét m e c) HS viết: kh, m (2 lần) Sau viết: khế, me Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GVNX tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp - Dặn dị HS: Về nhà hồn thành viết - Đọc to đọc cho nhà nghe ……………………………………………………………………………………… Bài 19: n - nh (2 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẰU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nhận biết âm chừ n, nh; đánh vần đúng, đọc tiếng có n, nh - Nhìn chữ hình, tìm tiếng có âm n, âm nh - Đọc Tập đọc Nhà cô Nhã - Biết viết bảng chữ tiếng: n, nh, nơ, nho; chữ số 8, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo 15 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GV: - Bộ chữ mẫu HS: - BĐD tiếng việt, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Tiết A KIỂM TRA BÀI CŨ ( ph) - GV kiểm tra HS đọc Đố bé (bài 18) - Cả lớp viết bảng đọc: khế, me - GVNX việc đọc viết HS B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Giới thiệu bài: âm chữ n, nh - GV chữ n, nói: nờ HS: nờ / GV chữ nh, nói: nhờ HS: nhờ - GV giới thiệu chữ N in hoa Hoạt động Chia sẻ khám phá (BT 1: Làm quen) 1.1 Âm n chữ n: - GV hình nơ: Đây gì? (Cái nơ) / - GV viết n, = nơ - HS ( cá nhân- nhóm-lớp) : Phân tích tiếng nơ Đánh vần: nờ - - nơ / nơ 1.2 Âm nh chừ nh: - Làm tương tự với tiếng nho - HS ( cá nhân- nhóm-lớp) : Phân tích tiếng nho nhờ - o - nho / nho * GV âm, từ khoá vừa học, lớp: nờ - - nơ / nơ; nhờ - o - nho / nho 16 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - HS gắn lên bảng cài: n, nh Hoạt động Luyện tập 3.1 Mở rộng vốn từ (BT 2: Tiếng có âm n? Tiếng có âm nh?) - HS đọc chữ hình - GV giải nghĩa từ: + nhị loại đàn dân tộc có dây + Nỏ: loại vũ khí cổ dùng để bắn tên - HS nói tiếng có âm n, âm nh - Cả lớp đồng thanh: Tiếng na có âm n, tiếng nhà có âm nh, - HS nói 3-4 tiếng ngồi có âm n (nam, năm, no, nói, ); có âm nh (nhẹ, nhè, nhỏ, nhắn, ) 3.2 Tập đọc (BT 3) a) GV hình, giới thiệu nhà Nhã: Ngơi nhà nhỏ, xinh xắn nằm bên hồ nhỏ Các em đọc để biết nhà Nhã có đặc biệt b) GV đọc mẫu; c) GV giải nghĩa từ: + cá mè loại cá nước ngọt, họ với cá chép, thân dẹt, vảy nhỏ, đầu to; + ba ba loài rùa sống nước ngọt, có mai, khơng vảy Tiết Hoạt động Luyện đọc ( tiếp theo) ( 35 ph) d) Luyện đọc từ ngữ: - GV đọc mẫu từ : cô Nhã, bờ hồ, nhà nho nhỏ, cá mè, ba ba, nho, khế - HS luyện đọc cá nhân- nhóm- lớp e) Luyện đọc câu - GV: Bài đọc có câu? (HS đếm: câu) - GV chậm câu, lớp đọc thầm đọc thành tiếng (1 HS, lớp) - Đọc tiếp nối câu (cá nhân, cặp) 17 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ f) Thi đọc đoạn, - GV Chia làm đoạn: mồi đoạn câu - Gọi HS thi đọc nối đoạn - Cuối cùng, HS đọc bài, lớp đọc đồng g) Tìm hiểu đọc GV nêu YC; ý a, b (2 câu chưa hồn chỉnh) cho lớp đọc - - HS nhìn hình minh hoạ, nói tiếp để hồn thành câu - HS nhìn hình nói tiếp câu a (Hồ có cá mè, ba ba) HS nhìn hình hồn thành câu b (Nhà có na, nho, khế) - Cả lớp nhìn hình, đọc lại câu văn - GV: Nhà cô Nhã đặc biệt Ngôi nhà nhỏ nằm bên hồ nhỏ Hồ nhỏ mà có cá mè, ba ba Nhà nhỏ mà có na, nho, khế * Cả lớp đọc lại trang 19; đọc chữ vừa học tuần, cuối trang 38 3.3 Tập viết (BT 4) a) Cả lớp nhìn bảng đọc chữ, tiếng, chữ số vừa học b) GV vừa viết chữ mẫu bảng lớp vừa hướng dẫn - Chữ n: cao li; gồm nét móc xi, nét móc đầu - Chữ nh: chữ ghép từ hai chữ n, h Viết n trước, h sau - Tiếng nơ: viết n trước, sau; ý nối nét n - Tiếng nho: viết nh trước, o sau; ý nối nét nh o - Số 8: cao li Gồm nét viết liền: cong trái - cong phải - cong trái - cong phải - Số 9: cao li Gồm nét: cong kín cong phải c) HS viết: n, nh (2 lần) / Viết: nơ, nho / Viết: 8, Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GVNX tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp - Dặn dò HS: Về nhà hoàn thành viết - Đọc to đọc cho nhà nghe ……………………………………………………………………………………… 18 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ TẬP VIẾT (1 tiết - sau 18, 19) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Tô, viết chữ kh, m, n, nh, tiếng khế, me, nơ, nho - chữ thường, cỡ vừa, kiểu, nét Tô, viết chữ số 8, Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình u thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê mơn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Các chữ mẫu kh, m, n, nh đặt khung chữ video hướng dẫn viết chữ HS: - Bảng con, phấn,bút chì… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu bài: ( ph) - HS tập tô, tập viết chữ, tiếng vừa học 18, 19 Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) a) HS nhìn bảng, đọc chữ, tiếng: kh, khế, m, me, n, nơ, nh, nho 19 b) https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Tập tô, tập viết: kh, khế, m, me - HS đọc chữ, tiếng - GV vừa viết mẫu chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: + Chữ kh: viết k trước, h sau + Tiếng khế: ý dấu sắc đặt đầu chữ ê; nối nét kh ê + Chữ m cao li; gồm nét móc xi liền nét móc đầu Cách viết: Đặt bút ĐK ĐK 3, viết nét móc xi (chạm ĐK 3), dừng bút ĐK Từ điểm dừng nét 1, rê bút lên gần ĐK 2, viết nét móc xi thứ hai có độ rộng nét 1, dừng bút ĐK Từ điểm dừng nét 2, rê bút lên gần ĐK để viết tiếp nét móc hai đầu (độ rộng nét 2), dừng bút ĐK + Tiếng me: viết m trước, e sau; ý nối nét m e - HS tô, viết: kh, khế, m, me Vở Luyện viết 1, tập b) - Tập tô, tập viết: n, nơ, nh, nho (như mục b) GV viết mẫu, hướng dẫn: + Chữ n: cao li; gồm nét móc xi, nét móc đầu Chú ý: Nét chữ n viết giống nét chữ m, nét chữ n viết nét chữ m + Tiếng nơ: ý nối nét n + Chữ nh: viết n trước, h sau + Tiếng nho: ý nối nét nh o - HS tô, viết: n, nơ, nh, nho Vở Luyện viết 1, tập c) - Tập tô, tập viết chữ số 8, Số 8: cao li; gồm nét nối liền (cong trái - cong phải - cong trái - cong phải) + Cách viết: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong trái, đến gần ĐK chuyển hướng viết nét cong phải Đến ĐK lại lượn lên viết nét cong trái cong phải chạm vào điểm xuất phát tạo thành vòng khép kín tiếp giáp (trên nhỏ, to) - Số 9: cao li; gồm nét: cong kín, cong phải + Cách viết: Nét 1: Đặt bút ĐK chút, viết nét cong kín (từ phải sang trái); chạm vào điểm xuất phát dừng Nét 2: Từ điểm dừng bút nét 1, rê bút trở 20 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ xuống viết nét cong phải, đến ĐK dừng HS tơ, viết chữ số: 8, Luyện viết 1, tập một; hoàn thành phần Luyện tập thêm Hoạt động Củng cố, dặn dò: ( ph) - GVNX tiết học, tuyên dương HS viết chữ đẹp - Dặn dò HS: Về nhà hoàn thành viết - Đọc to đọc cho nhà nghe ………………………………………………………………………………… Bài 20: KỂ CHUYỆN ĐƠI BẠN (1 tiết) I MỤC ĐÍCH, U CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Nghe hiểu nhớ câu chuyện - Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời câu hỏi tranh - Nhìn tranh, tự kể đoạn câu chuyện - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống tốt đẹp người quan tâm đến Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Tranh minh hoạ truyện kể SGK 21 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - Video kể chyện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC A KIỂM TRA BÀI CŨ ( ph) - GV đưa lên bảng tranh minh hoạ truyện Hai gà con, mời HS kể chuyện theo tranh 1, 2, 3; HS nói lời khuyên câu chuyện B DẠY BÀI MỚI ( 35 ph) Hoạt động Chia sẻ giới thiệu câu chuyện 1.1 Quan sát đoán: - GV mời HS xem tranh minh hoạ, nói tên nhân vật truyện: sóc đỏ (sóc lơng màu đỏ), sóc nâu (sóc lơng màu nâu) Sau trận mưa to, sóc nâu hái tặng bạn nhà lại thấy trước cửa có giỏ sóc đỏ tặng Hai bạn gặp lại nhau, ôm thắm thiết 1.2 Giới thiệu chuyện: Các em nghe câu chuyện Đôi bạn Chuyện kể sóc nâu sóc đỏ Hai bạn yêu quý nhau, “chia sẻ bùi” cho Hoạt động Khám phá luyện tập 2.1 Nghe kể chuyện: - GV kể chuyện với giọng diễn cảm: + Đoạn 1, 2: giọng kể chậm rãi, nhấn giọng từ ngữ tả màu sắc lơng sóc, ánh mặt ười sau mưa + Đoạn 3,4,5: kể chậm (ý nghĩ sóc nâu, lời sóc viết ưong thư) + Đoạn 6: vui vẻ - GV kể lần: + Lần (kể không tranh) + Lần (vừa tranh vừa kể chậm) + Kể lần (như lần 2) Đôi bạn (1) Trong khu rừng có hai sóc thân nhau, lông màu nâu, lông màu đỏ 22 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ (2) Vào đêm nọ, có trận mưa lớn Sáng hôm sau, trời tạnh, mặt trời toả sáng lung linh khắp mn nơi (3) Sóc nâu dậy sớm, nghĩ: “Đêm qua trời mưa to vậy, thơng rụng nhiều lắm!” Nó liền cầm giỏ nhặt thơng Chẳng chốc, sóc nâu nhặt đầy giỏ thơng (4) Sóc nâu vội chạy đến nhà sóc đỏ Sóc đỏ khơng có nhà Sóc nâu để lại nửa số thơng kèm mẩu giấy ghi lời nhắn: “Quả thông tươi ngon Bạn nửa, nửa” Rồi kí tên dưới: Sóc nâu (5) Sóc nâu trở nhà Vừa đến cửa, thấy lẵng thông, kèm mẩu giấy viết: “Quả thông tươi ngon Bạn nửa, nửa” Ở chữ kí: Sóc đỏ (6) Hơm sau, hai sóc gặp đường nhỏ rừng Chúng vui vẻ ơm nhau, lăn trịn giống cuộn len lớn Theo 365 chuyện kể đêm (Minh Hoà kể) 2.2 Trả lời câu hỏi theo tranh a) Mỗi HS trả lời câu hỏi tranh - GV tranh 1, hỏi: Trong rừng có hai bạn thân Đó ai? HS: Hai bạn thân sóc nâu sóc đỏ * Với câu hỏi, GV mời HS tiếp nối trả lời - GV tranh 2: Vào đêm nọ, thời tiết rừng nào? - HS: Vào đêm nọ, mưa to, thông rụng nhiều Sáng trời tạnh, mặt trời toả sáng muôn nơi - GV tranh 3: Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ gì, làm gì? - HS: Sáng sớm thức dậy, sóc nâu nghĩ: —Đêm qua mưa to, thơng rụng nhiều” Nó liền cầm giỏ nhặt thơng Nó nhặt đầy giỏ thơng - GV tranh 4: Sóc nâu làm nhặt giỏ thơng? - HS: Sóc nâu đến nhà sóc đỏ, để lại nửa số thơng mẩu giấy ghi lời nhắn: —Quả thông tươi ngon Bạn nửa, nửa” 23 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV tranh 5: Sóc nâu thấy khỉ trở nhà? HS: Sóc nâu thấy trước cửa lẵng thơng mẩu giấy sóc đỏ viết: - Quả thơng tươi ngon Bạn nửa, nửa” - GV tranh 6: Hai bạn gặp lại nào? - Hai bạn sóc vui vẻ ôm nhau, lăn tròn giống cuộn len lớn - Mồi HS trả lời câu hỏi theo tranh - HS trả lời tất câu hỏi theo tranh 2.3 Kể chuyện theo tranh (không dựa vào câu hỏi) a) Mỗi HS nhìn tranh, tự kể chuyện b) HS kể chuyện theo tranh (trị chơi Ơ cửa sổ bốc thăm) c) HS tự kể toàn câu chuyện theo tranh * Sau bước, lớp GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe kể * GV cất 2.4 tranh, HS kể lại câu chuyện (khơng cần tranh) (YC cao) Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện - GV: Câu chuyện muốn nói điều gì? - HS: Hai bạn sóc u q nhau, ln chia sẻ có cho nhẳ / Hai bạn sóc ln nhau, làm việc tốt cho - GV: Câu chuyện kể tình bạn sóc nâu sóc đỏ Hai bạn yêu quý nhau, chia sẻ —ngột bùi” cho nên bạn sống vui Cuộc sống tốt đẹp người quan tâm đến - Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - GV biểu dương HS kể chuyện hay Dặn HS nhà kể cho người thân nghe câu chuyện hai sóc ln nghĩ đến nhau, chia sẻ “ngọt bùi” cho - Nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết KC Kiến bồ câu ………………………………………………………………………………… 24 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ Bài 21: ÔN TẬP (1 tiết) I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Phát triển lực đặc thù – lực ngôn ngữ - Biết ghép âm học thành tiếng theo quy tắc tả: c, g + a, o, ơ, ơ, / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i - Đọc Tập đọc Bi nhà Góp phần phát triển lực chung phẩm chất - Giúp HS phát triển lực chung: NL tự chủ tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo - Khơi gợi tình yêu thiên nhiên - Khơi gợi óc tìm tịi, vận dụng điều học vào thực tế - HS có hứng thú học tập, say mê môn học… II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: - Bảng ghép âm để HS làm BT - thẻ từ, thẻ viết câu BT để HS làm BT điền chữ trước lớp HS: - Vở tập Tiếng Việt 1, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC Hoạt động Giới thiệu ( ph) - GV nêu MĐYC học: Ôn tập Hoạt động Luyện tập ( 35 ph) 2.1 BT (Ghép âm học thành tiếng) (Làm việc lớp - Lướt nhanh) - GV đưa lên bảng lớp mô hình ghép âm; nêu YC - GV chữ (âm đầu) cột dọc 25 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - lớp đọc: c, k, g, gh - GV chữ (âm chính) cột ngang Cả lớp đọc: a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia - GV chữ,cả lớp đồng ghép (miệng) tiếng theo cột ngang: - + ca, co, cơ, (khơng có ce, cê, ci, cia), + (khơng có ka, ko, kơ, cơ) ke, kê, ki, kia, + ga, go, gơ, gơ (khơng có ge, gê, gi, gia), + (khơng có gha, gho, ghâ, ghơ, ghia) ghe, ghê, ghi HS làm VBT - 2.2 Tập đọc (BT 2) a) GV hình, giới thiệu : đọc kể việc Bi dỗ em bé giúp mẹ b) GV đọc mẫu c) Luyện đọc từ ngữ: - GV HS đọc mẫu từ sau: có giỗ, nhờ, dỗ bé, bé nhè, lơ mơ, nhè nhẹ, khó ghê - HS luyện đọc: cá nhân- nhóm-lớp d) Luyện đọc câu - GV: Bài đọc chia thành câu - GV câu cho lớp đọc thầm đọc thành tiếng (1 HS, lớp) - Đọc tiếp nối câu (có thể đọc liền câu ngắn) (cá nhân, cặp) e) Thi đọc đoạn, (theo cặp, tổ) - Gv Chia làm đoạn đọc: câu / câu - Cuối cùng, HS đọc bài, lớp đọc 2.3 BT (Em chọn chữ nào?) - GV đưa lên bảng thẻ từ, nêu YC BT - HS nhắc lại quy tắc tả c / k, g / gh - HS làm vào / VBT - điền chữ để hoàn thành câu - HS điền chữ vào thẻ bảng lớp 26 https://www.thuvientailieu.edu.vn/ - GV chốt đáp án: 1) Bé kể 2) Cò mò cá 3) Nhà có ghế gỗ - Cả lớp đọc kết HS sửa theo đáp án (nếu làm sai) Hoạt động Củng cố, dặn dò ( ph) - -GV biểu dương HS tích cực, đọc to, rõ ràng Dặn HS nhà đọc cho người thân nghe tập đọc Nhắc HS ôn lại âm học ……………………………………………………………………………… 27 ... bài; - HS báo cáo kết quả: HS nói tiếng có âm kh (khe, kho, khỉ) HS nói tiếng có âm m (mẹ, mỏ, mè) - GV tiếng, lớp: Tiếng mẹ có âm m, tiếng khe có âm kh, - HS nói tiếng ngồi có kh (khi, kho, khó,... Tiếng có chữ gi? Tiếng có chữ k?) (như trước) - GV từ, lớp đọc: kể, giẻ, kẻ, - HS trao đổi nhóm đơi: tìm tiếng có gi, có k; làm VBT; báo cáo - GV từ (in đậm), lớp: Tiếng kể có k Tiếng giẻ có gi... màu sáng, có vân hoa, dài) - HS làm VBT Sau Báo cáo kết quả: + HS nói tiếng có g (gờ đơn): gà gô, gõ, gỗ, gỡ cá + HS nói tiếng có gh (gờ kép): ghi, ghẹ - GV chữ, lớp nói: Tiếng gà có “g đơn” Tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Cánh Diều_Tuần 4_Tâm, Giáo án Tiếng Việt lớp 1_Cánh Diều_Tuần 4_Tâm