Giáo án ngữ văn ôn thi vào lớp 10

90 2.3K 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 11:32

kế hoạch phụ đạo ngữ văn 9 học kì II Năm học 2013-2014 Buổi Nội dung kiến thức Kiểm tra Buổi 1 Ôn tập văn bản: Bàn về đọc sách. Ôn tập Tiếng Việt:Khởi ngữ Buổi 2 Ôn tập Phép phân tích và tổng hợp. Quy nạp và diễn dịch Buổi 3 Ôn tập văn bản: Tiếng nói của văn nghệ Ôn tập Tiếng Việt: Các thành phền biệt lập Kiểm tra 15 Buổi 4 Ôn tập văn bản : chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới Ôn tập Tập làm văn: Nghị luận về vấn đề t tởng đạo lí Buổi 5 Ôn tập văn bản Mùa xuân nho nhỏ Con cò Buổi 6 ôn tập văn bản Viếng lăng Bác ôn tập liên kết câu và liên kết đoạn văn Buổi 7 ôn tập văn bản : Sang thu Luyện tập về cách làm tác phẩm truyện hoặc đoạn trích Kiểm tra 45 Buổi 8 Ôn tập văn bản : Nói với con Ôn tập Tiếng Việt : Nghĩa tờng minh và hàm ý Buổi 9 ôn tập văn bản : Mây và sóng Luyện tập nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Buổi 10 Ôn tập văn bản : Bến quê Ôn tập TLV : VB hành chính công vụ Kiểm tra 15 Buổi 11 Ôn tập văn bản : Bến quê Buổi 12 Ôn tập về thơ Buổi13 ôn tập văn học nớc ngoài Buổi14 Tổng kết phần tập làm văn Kiểm tra 45 Buổi15 Tổng kết phần văn học Buổi 1 Ôn tập văn bản: Bàn về đọc sách. Chu Quang Tiềm ễN TP TING VIT A. mục tiêu cần đạt - Rèn luyện kỹ năng lập luận qua việc lĩnh hội bài nghị luận sâu sắc, sinh động, giàu tính thuyết phục của tác giả. B.Chuẩn bị * Thầy: Đọc sgk, sgv, tài liệu tham khảo. * Trò : Soạn bài. C. tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học. 1. ổn định tổ chức 2. KT bài cũ( KT trong quá trình dạy) 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Yêu cầu cần đạt ?Những hiểu biết của em về Chu Quang Tiềm ? I/ Tác giả, tác phẩm. 1. Tác giả: (1897 1986). - Ông là nhà Mĩ học và lí luận văn học nổi tiếng của Trung Quốc. (Ông đã có nhiều bài viết bàn về đọc sách. Bài viết này là kết quả của quá trình tích luỹ 1 ? Em hiểu gì về tác phẩm ? kinh nghiệm, dày công suy nghĩ, là những lời tâm huyết của ngời đi trớc truyền cho thế hệ đi sau.) 2. Tác phẩm. - Đây là một bài văn tiêu biểu, giàu sức thuyết phục, một bài văn nghị luận sâu sắc kiểu văn bản nghị luận. . II. Kiến thức cơ bản 1. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc đọc sách. ?Trình bày tầm quan trọng của việc đọc sách ? *HS thảo luận, nêu ý nghĩa của việc đọc sách. a. Tầm quan trọng của sách. - Sách đã ghi chép, cô đúc và lu truyền mọi tri thức, mọi thành tựu mà loài ngời tìm tòi, tích luỹ đợc. - Sách đợc xem là những cột mốc trên con đ- ờng phát triển của học thuật. - Sách trở thành kho tàng quý báu của di sản tinh thần mà loài ngời thu lợm, suy ngẫm. b. ý nghĩa của việc đọc sách. - Đọc sách là con đờng tốt nhất đề tích luỹ, nâng cao vốn kiến thức, vơn lên văn hoá học thuật. - Đọc sách là để kế thừa tri thức nhân loại. * Tóm lại, sách có tầm quan trọng vô cùng lớn lao trên con đờng phát triển của nhân loại nên cần phải đọc sách. .2. Cách lựa chọn sách khi đọc. ?Muốn tích luỹ học vấn, đọc sách có hiệu quả, tại sao trớc tiên cần biết cách chọn lựa sách mà đọc? ?Nhận xét gì về cách lập luận trong đoạn này? ?Theo tác giả nên chọn sách để đọc nh thế nào? ?Tác giả đã đa ra những dẫn chứng nào để thuyết phục ngời đọc? Cách lập luận? ?Theo em cách chọn lựa chọn sách nh vậy có đúng không? ?Vậy cách lực chọn sách của tác giả nh thế nào? * Nguy hại: - Sách ngiều khiến ngời ta không chuyên sâu dễ xa vào lối ăn t ơi nuốt sống chứ không biết nghiền ngẫm. - Sách nhiều khiến ngời đọc khó lựa chọn, lãng phí thời gian và sức lực với những cuốn sách vô tội => Lập luận = những cách liệt kê và so sánh. * Cách chọn sách: - Phải chọn cho tinh đọc kĩ những quỷên thực sự có giá trị, có lợi. - Đọc kĩ các cuốn sách thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên sâu cảu mình. - Cũng phải thờng xuyên đọc sách thởng thức và sách ở lĩnh vực gẫn gũi, kế cận với chuyên môn của mình =>Lập luận = cách đa chứng và so sánh. (Ví dụ chính trị học thì phải liên quan đến lịch sử, kinh tế, pháp luật, triết học, tâm lí, ngoịa giao, quân sự, không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn) (HS bày tỏ). => Chứng tỏ ông là ngòi từng trải , giàu kinh nghiệm, giàu sức sống. .3. Ph ơng pháp đọc sách. ?Tác giả đã đa ra lời bàn về phơng phấp đọc sách nh thế nào ? - Đọc không cần nhiều, quan trọng là đọc cho kĩ, vừa đọc vừa suy ngẫm tích luỹ tởng tợng. - Khẳng định: Không nên đọc tràn lan, theo kiểu hứng thú cá nhân mà cần đọc có kế hoạch 2 và có hệ thống. (Đọc sách còn là chuyện rèn kuyện tính cách, chuyện học làm ngời.) 4. Tính thuyết phục và sức hấp dẫn của văn bản. Bài viết có sức thuyết phục cao.Theo em đi ều ấy đợc tạo nên từ những yếu tố nào? - Về bố cục: Chặt chẽ hợp lí, cách dẫn dắt nhẹ nhàng, tự nhiên và sinh động. - Về nội dung: vừa thấu lí vừa đạt tình, ác ý kiến nhận xét da ra thật xác đáng, Trình bày bằng ơng pháp cụ thể, giọng trò chuuyện tâm tình, chân thành để sẻ chia kinh nghiệm một cách nhẹ nhàng thấm thía. - Về cách viết: sử dụng từ ngữ hóm hỉnh, giàu hình ảnh, giàu chất thơ. (VD: Đọc sách là để trả món nợ đv thành quả nhân loại trong quá khứ, để làm cuộc trờng chinh vạn dặm trên con đờng học vấnĐọc nhiều mà không chịu suy nghĩ sâu nh cỡi ngựa qua chợ tuy châu bàu phơi đầy chỉ ttỏ làm cho mắt hoa ý loan, tay không mà về) III.Luyện đề : "Bàn về đọc sách" Phần 1 : Trắc nghiệm : Hãy đọc đoạn văn sau: Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhng đóc sách vẫn là một con đờng quan trọng của học vấn. Bởi vì học không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của nhân loại nhờ biết phấn công, cố gắng tích luỹ ngày đêm mà có. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lu truyền lại. (ChuQuang Tiềm 1.Đoạn văn trên chủ yếu sử dung thao tác nghị luận nào ? A. Giải thích B. Chứng minh C. Phân tích D. Tổng hợp 2.Nội dung chính của đoạn văn trến là gì ? A. Bàn về sự cần thiết của việc đọc sách B. Bàn về ý nghĩa to lớn của sách vở C. Bàn về những thành tuj khoa học của nhân loại D. Bàn về con đờng học vấn 3.Câu văn nào sau đây nếu ý chính của đoạn văn ? A. Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhng đọc sách vẫn là một con đ- ờng quan trọng của học vấn. B. Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại. C. Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lu truyền lại. D. Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích luỹ ngày đêm mà có. 4.Theo em, học vấn là gì ? A. Những kiến thức về văn học B. Những kiến thức về khoa học kĩ thuật C. Tài năng bẩm sinh của con ngời D. Những kiến thức tích luỹ đợc qua học tập 5.Câu danh ngôn nào sau đây có nội dung gần nhất với đoạn văn trên ? A. Sách là ánh trăng soi đờng cho văn minh. ( Ru - dơ- ven ) B. Có học rồi mới biết mình cha đủ. ( Lễ Kí ) C. Đọc nhiều cũng nh ăn nhiều, hoàn toàn vô bổ nếu không tiêu hoá ( Thác - cơ - rây ) 3 D. Một vài cuốn sách có thể nếm qua, một vài cuốn phải nhai kĩ và tiêu hoá ( Bê - cơn ) Phần 2 : Tự luận Câu 1 : Vấn đề trọng tậm mà tác giả đặt ra trong bài viết là gì ? Để làm nổi bật vấn đề chính, tác giả đã xây dựng bố cục bài viết nhu thế nào ? Câu 2 : Việc đọc sách có tầm quan trọng nh thế nào ? Nêu ý nghĩa to lớn của việc đọc sách. Câu 3 : Tại sao tác giả lại khuyên cần phải lựa chọn sách khi đọc ? Nh vậy có làm hạn chế sự phong phú về kiến thức hay không ? Câu 4 : Em có suy nghĩ gì về phơng pháp đọc sách mà tác giả nêu ra ra trong bài viết này ? * Gợi ý : Câu 1 : Vấn đề cơ bản nhất đặt ra trong bài viết này là tầm quan trọng của viện đọc sách và phơng pháp đọc sao cho hiệu quả nhất. Để kàm nổi bật vấn đề này , tác giả đã xâu dựng bố cục 3 phần : - Phần 1 (từ đầu đến "nhằm phát hiện thế giới mới") : Tầm quan trọng của việc đọc sách và ý nghĩa của nó. - Phần 2 (tiếp theo đến "tiêu hao lực lợng") : Những khó khăn, nguy hại th- ờng gặp khi đọc sách. - Phần 3 (còn lại) : Bàn về phơng pháp đọc sách. Bố cục nh trên là chặt chẽ và hợp lí. Câu 2 : Tầm quan trọng của việc đọc sách : Sách lu giữ tinh hoa văn hoá của nhân loại từ trớc đến nay, mỗi quyển sách có giá trị là một cột mốc trên con đờng phát triển của loài ngời. Chính vì thế, đọc sách giúp con ngời mở rộng tầm hiểu biết. ý nghĩa của việc đọc sách : Đọc sách là con đờng quan trọng để nâng cao tầm hiểu biết, là sự chuẩn bị hanhg trang để bớc vào tơng lai một cách vững chắc. Không thể tiến xa nếu không thể tiến xa nếu không nắm đợc những thành tựu văn hoá cảu nhân loại, không tiếp thu những thành tựu khoa học mà loài ngời đã rày công nghiên cứu và đúc rút thành kinh nghiệm từ bao đời nay. Câu 3 : Đọc sách phải chon lọc vì nếu không chọn lọc thì sẽ rơi vào các nguy cơ : - Đọc sách theo kiểu ăn tơi nuốt sống, không tiêu hoá đợc. - Khi sách nhiều, nếu không chọn lọc thì lãng phí thời gian, hao phí tiền bạc và sức lực. Việc lựa chọn sách để đọc không hạn chế kiến thức vì tác giả đã lu ý "không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn". Bởi vậy, đọc chuyên sâu phải kết hợp với đọc mở rộng. Câu 4 : Phơng pháp đọc mà tác giả đã đa ra là : - Không nên đọc lớt mà phải suy nghĩ. - Không nên đọc tràn lan, gặp gì đọc nấy theo sở thích, hứng thú cá nhân mà phải đọc có kế hoạch, có hệ thống. - Đọc gắn liền với sự kiên trì nhẫn nại nhằm hiểu biết thông tỏ mọi điều trong sách. Phơng pháp đọc do Chu Quang Tiềm nêu lên hết sức hợp lí. Nó chứng tỏ kinh nghiệm của một học giả giàu kinh nghiệm, sâu sắc. H:Thế nào là khởi ngữ ? Cho ví dụ. H:Phân biệt sự khác nhau giữa chủ ngữ và khởi ngữ? Ôn tập Khởi ngữ I/ Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu.(Đề ngữ, khởi ngữ) 1. Khái niệm 2. Ví dụ: a. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. b. Giàu, tôi cũng giàu rồi. c. Về các thể văn trong lĩnh vực văn nghệ, chúng ta có thể tin ở tiếng ta, không sợ thiếu giàu và đẹp. - Đứng trớc chủ ngữ. - Không có quan hệ chủ vị với vị ngữ. - Nêu lên đề tài đợc nói đến trong câu. 4 -> Đó là khởi ngữ. (HS phát biểu). VD 1: Xác định khởi ngữ. - Tôi thì tôi xin chịu. - Thịt này hấp thì ngon. - Miệng ông, ông nói, đình làng, ông ngồi. - Về học thì nó là nhất. VD 2: Câu văn nào sau đây có khởi ngữ. A: Về thông minh thì nó là nhất. B: Nó thông minh nhng hơi cẩu thả. C: Nó là một học sinh thông minh. D: Ngời thông minh nhất lớp là nó. - Trớc khởi ngữ thờng có thêm các quan hệ từ: về, đối với, còn. - Trong câu thờng có các trợ từ thì. II.Bài tập. Câu 1 : Tìm khởi ngữ trong các đoạn trích sau : a) Đọc sách, phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. b) Kiến thức phổ thông, không chỉ những công dân thế giới hiện đại tại cần mà cả những nhà học giả chuyên môm cũng không thể thiếu nó đợc. c) Trang phục không có pháp luật nào can thiệp, nhng có những quy tắc ngầm phải tuân theo,. đó là văn hoá xã hội. Đi đám cới không thể lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn. Đi dự đám tang không đợc mặc áo quần loè loẹt, nói cời oang oang. ( Băng Sơn, Trang phục) Câu 2 : Thêm những từ cần thiết để nhận diện khởi ngữ cho các khởi ngữ đã tìm ở bài tập 1. Câu 3 : Chuyển các câu sau thành các câu có cha thành phần chủ ngữ. a) Ngời ta sợ cái uy nghi quyền thế của quan. Ngời ta sợ cái uy đồng tiền của Nghị Lại. b) Ông giáo ấy không hút thuốc, không uống rợi. c) Tôi cử ở nhà tôi, làm việc của tôi. Câu 4 : Viết một đoạn văn ngắn có sử dụng câu có khởi ngữ.Gạch dới thành phần khởi nhữ trong đoạn văn đó. * Gợi ý : Câu 1 : Thành phần khởi ngữ trong các câu đã cho nh sau : a) Đọc sách. b) Kiến thức phổ thông. c) Trang phục, Đi đám cới, Đi dự đám tang. Câu 2 : Có thể thêm những từ nhận diện khởi ngữ nh sau : a) Về (việc) đọc sách thì phải chọn cho tinh, đọc cho kĩ. b) Đối với kiến thức phổ thông thì không chỉ những công dân thế giới hiện đại tại cần mà cả những nhà học giả chuyên môm cũng không thể thiếu nó đợc. c) Về trang phục thì không có pháp luật nào can thiệp, nhng có những quy tắc ngầm phải tuân theo,. đó là văn hoá xã hội. Đối với (việc) đi đám cới thì không thể lôi thôi lếch thếch, mặt nhọ nhem, chân tay lấm bùn. Đối với (việc) đi dự đám tang thì không đợc mặc áo quần loè loẹt, nói cời oang oang. Câu 3 : Có thể chuyển nh sau : a) Quan, ngời ta sợ cái uy nghi quyền thế. Nghị Lại, ngời ta sợ cái uy đồng tiền của. b) Thuốc, ông giáo ấy không hút, rợi, ông giáo ấy không uống. c) Nhà tôi tôi cứ ở, việc tôi, tôi cứ làm. A.Phần trắc nghiệm.(3 điểm) Câu 1,Hãy điền tên các thuật ngữ vào trớc các khái niệm sau: A, Khi giao tiếp cần chú ý ngắn gọn,rành mạch, tránh nói mơ hồ. B, Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp,tránh nói lạc đề. 5 C, Khi giao tiếp cần chú ý đến sự tế nhị, khiêm tốn,tôn trọng ngời khác. D, Khi giao tiếp cần nói có nội dung,nội dung của lời nói đúng nh yêu cầù giao tiếp, không thừa, không thiếu . E, Khi giao tiếp đừng nói những điều mà mình tin là không đúng hay không có bằng chứng xác thực Câu 2,Trau dồi vốn từ để: A, Nắm bắt đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ trong quá trình giao tiếp của mỗi cá nhân . B,Biết thêm những từ mà mình cha biết, làm tăng vốn từ về số lợng C, Cả Avà B đều đúng. D,Ađúng, Bvà C sai Câu 3,Xét tình huống sau và trả lời các câu hỏi: Có một chiến sĩ không may bị rơi vào tay địch.Bọn địch bắt anh phải khai thật tấtcả những gì mà mình biết về đồng đội ,đơn vị và những bí mật trong cuộc tấn công của quân đội ta lần này . nhng ngời chiếnsĩ đã nói những điều sai sự thật khiến cho kẻ thù đã nguy khốn lại càng nguy khốn. 1,,Theo em,về mặt hình thức, những lời nói của ngời chiến sĩ đã không tuân thủ phơng châm hội thoại nào? A, Phơng châm `về lợng B, Phơng châm về chất. D,Phơng châm lịch sự C.Phơng châm cách thức. 2, Theo em nguyên nhân nào khiến ngời chiến sĩ không tuân thủ phơng châm hội thoại? A, Do vụng về ,thiếu văn hoá giao tiếp . B .phải u tiên cho một phơng châm hội thoại hoặc một yêu cầu khác quan trọng hơn . C,Ngời nói muốn gây một sự chú ý đẻ ngời nghe hiểu câu nói theo một hàm ý nào đó . Câu 4 Trong các trờng hợp sau,trờng hợp nào sử dụng đúng, trờng hợp nào sử dụng sai.? Nội dung đúng sai a,Tấm lòng chung thuỷ b,Bộ lòng của quân xâm lợc c,lòng dạ của kẻ thù . d,.Tấm lòng độc ác. Câu 5, Câu : R ợu lạt uống lắm cũng say Ngời khôn nói lắm ,dẫu hay cũng nhàm . Khuyên chúng ta? A,Nói ngắn gọn ,rành mạch. B,Khi nói năng biết tôn trọng ngời khác. C,Trong giao tiếp ,nói vừa đủ nghe, đừng gây sự nhàm chán đối với ngời khác. B, Phần tự luận .( 7 điểm ) Hãy dựng một đoạn hội thoại trong đó ngời nói không tuân thủ một hoặc hai phơng châm hội thoạị (gạch chân và chỉ rõ các lợt lời không đợc tuân thủ . VD:Ph ơng châm về l ợng ) PCVL Ph ơng châm về chất, ph ơng châm cách thức.) PCVC PCCT 4. Củng cố: ? Tn là KN? Lấy vd? 5H ớng dẫn về nhà: -Làm bài tập cha làm ở lớp 6 Buổi 2 Ôn tập Phép phân tích và tổng hợp, Quy nạp và diễn dịch A. mục tiêu cần đạt - Vận dụng các phép lập luận phân tích, tổng hợp trong tập làm văn nghị luận. - Rèn kĩ năng nghị luận. B.Chuẩn bị. * Thầy: SGK, SGV. * Trò : Đọc sgk. C. tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học. 1. ổn định tổ chức 2. KT bài cũ( KT trong quá trình dạy 3. Bài mới Hoạt động của thầy- trò Yêu cầu cần đạt ? Thế nào là phép phân tích? ? Thế nào là phép tổng hợp? GV đa ra bài tập cho hs làm, HS khác chữa lại và GV nhận xét Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi ở bên dới I. Phép phân tích Phân tích là phép lập luận trình bày ừng bộ phận của một vấn đề , nhằm chỉ ra nội dung của sự vật , hiện tợng. Để phân tích nội dung của sự vật hiện tợng , ngời ta có thể vận dụng các biện pháp nêu giả thiết, so sánh , đối chiếu II, Phép tổng hợp Là rút ra cái chung từ những điều đã phân tích , không có phân tích thì không có tổng hợp . Lập luận tổng hợp thờng đặt ở cuối đoạn , hay cuối bài , ở phần kết luận của một phần hoặc toàn bộ văn bản . *. Giá trị và ý nghĩa Quá trình phân tích là một quá trình tổng hợp đợc nâng dần lên ngày một sâu hơn , cao hơn , từ chi tiết, bộ phận đợc trừu tợng hoá, khái quát hoá. Khi bbắt đầu phân tích , chủ thể nhận thức đã có quan niêm chung về sự vật , tức là có sự tổng hợp ít nhiều rồi , và sau khi tìm hiểu đợc một bộ phận của chỉnh thể , chủ thể nhận thức đã tiến hành khái quát hoá , tức là đã tiến hành tổng hợp những tài liệu phân tích đầu tiên . Cứ nh cậy phân tích và tổng hợp xen kẽ nhau, bổ xung cho nhau cho đến khi nhận thức đợc toàn bộ sự vật nh một chỉnh thể . III. Thực hành phân tích- tổng hợp một vấn đề, một văn bản Bài tập Trả lời: Tác giả đã vận dụng thao tác phân tích- tổng hợp một cách chặt chẽ, tạo lên tính hùng biện , khúc chiết, đầy sức thuyết 7 . Ngời mẹ sinh con mang nặng đẻ đau. Ngời mẹ nuôi con bằng dòng sữa của chính mình, bằng toàn bộ tinh lực của mình. Ngoài nghĩa cả đối với Tổ quốc , đối với cách mạng có tình cảm nào thiêng liêng hơn tình cảm mẹ con ? Có sự hi sinh tận tuỵ nào bằng sự hi sinh tận tuỵ của ngời mẹ đối với ngời con ? Dạy con từ thủa còn thơ đứa trẻ tiếp thu văn hoá loài ngời, đầu tiên chính qua ngời mẹ, từng dây, từng phút, ngời mẹ truyền cho con những tình cảm, những ý nghĩ của mình, những điều mình từng trải trong cuộc sống. Mỗi lời nói, mỗi nụ cời, mỗi nét mặt buồn hay vui của ngời mẹ đều in sâu vào tâm hồn đứa trẻ những ấn tợng mà đứa trẻ giữ mãi trong suốt cả cuộc đời. Dạy con biết nói, biết cời, ru con bằng điệu hát đầy ý nghĩa, khuyên bảo con những lẽ phải, điều hay Chính bằng cách đó, ngời mẹ đã góp phần và lu truyền văn hoá dân tộc từ đời này sang đời khác . Không có sự đánh giá nào chính xác hơn, đầy đủ hơn sự đánh giá sau đây của Hồ Chủ Tịch đối với công lao của ngời mẹ: Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nớc ta, Tổ quốc Việt Nam có những ngời anh hùng là nhờ công sinh thành của những ngời mẹ anh hùng bất khuất, trung hậu ,đảm đang Chính những ngời mẹ Việt Nam từ bao thế kỉ nay, đã truyền lại cho chúng ta khí phách của Bà Trng, Bà Triệu, đức tính cần cù lao động, lòng thơng nớc, thơng nhà. Chúng ta có quyền tự hoà chính đáng về nhngx bà mẹ Việt Nam . ( Lê Duẩn- Cách mạng xã hội chủ Nghĩa ở Việt Nam) Hỏi,: Phần trích trên đây có mấy đoạn văn?. Tác giả vận dụng thao tác Phân tích tổng hợp nh thế nào? Câu 1 Đọc các đoạn văn sau và cho biết tác giả đã vận dụng phép phân tích và tổng hợp nh thể nào ? a) Từng giọt nớc nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hớng mới thành suối, thành sông, rồi thành biển. Một pho tợng hay một lâu đài cùng phải có cái nền mới đứng vững phục . Đoạn văn nào cũng có phép phân tích- tổng hợp ; càng về sau thì mức độ phân tích càng ở mức độ sâu sắc hơn, rộng lớn hơn , khái quát hơn -Đoạn 1, Phân tích công lao của mẹ đối với con, rồi khẳng định tình mẹ vô cùng thiêng liêng, sự hi sinh tận tuỵ của mẹ rất to lớn - Đoạn 2. Phân tích công lao ngời mẹ dạy bảo con, từ đó tổng hợp, khái quát thành: Đứa trẻ tiếp thu văn hoá loài ng- ời, đầu tiên chính là qua ngời mẹ và Ngời mẹ đã góp phần gìn giữ và lu truyền văn hoá dân tộc từ đời này sang đời khác - Đoạn 3. Phân tích công lao to lớn của bà mẹ ở hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng. Tác giả khái quát, tổng hợp: Có những con ngời anh hùng là nhờ có những ngời mẹ anh hùng.Phụ nữ Việt Nam anh hùng, chúng ta tự hào về những bà mẹ Việt Nam. 3.Thực hành viết các đoạn văn phân tích- tổng hợp Câu 1: - Hãy nêu phần phân tích, phần tổng hợp ỏ mỗi văn bản. - Phần phân tích có những ý kiến cụ thể nào, mối quan hệ giữa chúng ra sao ? - Từ sự phân tích, văn bản rút ra ý khái quát nào ? - Vnă bản đã dùng những biện pháp 8 đợc. Nhng ngời ta thờng dễ nhìn thấy pho tơng và lâu đài, mà không chú ý đến cái nền. Nh thế là chỉ thấy cái ngọn mà quên mất cái gốc ! Nếu cứ ngồi kể lại những gơng ngời tốt, việc tốt thì kể mãi cũng không hết đợc. Bác chỉ muốn nhắc các chú một điều : chớ bỏ qua các việc mà các chú t- ởng là tầm thờng. Cháu bé nhặt đợc của rơi đem nộp chú công an; hai cô gái đi đờng thấy cái hố nhỏ ở vỉa hè, rủ nhau láy đất lấp lại cho đồng bào khỏi vấp ngã; một ngời dân đi dới trời ma, thấy xe gạo của Nhà nớc không có gì che phủ, đã cởi tấm áo ni lông của mình đậy gạo cho Nhà n- ớc; chú bộ đội đi công tác gặp ngời đàn bà giở dạ đẻ ỏ giữa đờng, đã đỡ đẻ cho dân, đợc mẹ tròn con vuông, lại đa cả mẹ con về tận gia đình; cụ già Việt kiều trở về Tổ quốc với lòng tha thiết cùng đồng bào chia sẻ khó khăn, gánh vác công việc đánh giặc giữ nớc và xây dựng chủ nghĩa xã hội Tất cả những việc là nh vậy đều nói lên tinh thần yêu nớc, đạo đức trong sáng, thuần phong mĩ tục của nhân dân ta. Chúng ta đánh giặc và xây dựng xã hội mới bằng những việc làm muôn hình muôn vẻ của hàng chục triệu con ngời nh thế, chứ không phải chỉ bằng thành tích nổi bật của một số cá nhân anh hùng. (Phan Hiền, Hồ Chủ tịch với việc bồi dỡng nêu gơng những ngời tốt, việc tốt) b) Nhng nếu Kiều là một ngời yếu đuối thì Từ Hải là kẻ hùng mạnh, Kiều là một ngời tủi nhục thì Từ là kẻ vinh quang. Ơ trong cuộc sống mỗi bớc chân Kiều đều vấp phải mọtt bất trắc thì trên quãng đờng ngang dọc Từ không hề gặp khó khăn. Suốt cuộc đời Kiều sống chịu đựng, Từ sống bất bình, Kiều quen tiếng khóc, Từ quen tiếng cời. Kiều đội trên đầu nào trung nào hiếu thì trên đầu Từ chỉ có một khoảng trống không "nào biết trên đâu có ai" . Nếu Kiều lê bớc trên mặt đất liền đầy những éo le trói buộc thì Từ vùng vẫy trên cao phóng túng tự do. Kiều là hiện thân của mặc cảm tự ti, còn Từ là nguyên hình tự tôn. (The o Vũ Hạnh, Bài tập rèn kĩ năng dựng đoạn) Câu 2 Trình bày phép phân tích và tổng hợp của văn bản Chuẩn bị hành trang vào thể kỉ mởi của Vũ nào để trình bày (giả thiết, chứng minh, so sánh đối chiếu, giải thích, ) ? Tác dụng của những biện pháp đó. Ví dụ : đoạn (a) : * Bố cục : - Phân tích : + Giọt nớc và biển cả, nền và pho t- ợng, lâu đài. + Chớ bỏ qua những việc tầm thờng (với 5 luận cứ). - Tổng hợp : + Đó là yêu nớc, là đạo đức trong sáng. +Đánh giặc và xây dựng đất nớc cần có số đông đó. Mối quan hệ: Ví dụ : Từ những hình ảnh giọt nớc và biển cả, dẫn đến ý chở coi thờng những việc bình thơng, là một sự liên tởng hợp lí. Câu2: - Hệ thống luận điểm Chuẩn bị hành trang vào thé kỉ mới : 9 Khoan (SGK, tr.26). Câu 3: Viết một đoạn văn phân tích câu tục ngữ Con hơn cha là nhà có phúc , để rút ra kết luận về mối quan hệ giữa thế hệ sau với thế hệ tr- ớc. Câu4: Dựa vào hệ thống luận điểm trong văn bản Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình thi (SGK, tr.12), em hãy viết một tác phẩm văn học để chứng minh cho những luận điểm đó. * Nêu vấn đề : Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra những cái mạnh, cái yểu của con ngời Việt Nam để rèn những thói quen tốt khi b- ớc vào nều kinh tế mới. * Phân tích vấn đề thành ba luận điểm: (1) Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới quan trọng nhất là chuẩn bị bản thân con ngời. (2) Bối cành cùa thế giới hiện nay và những mục tiêu, nhiệm vụ nặg nề của đất nớc. (3) Những cái mạnh, cái yếu của con ngời Việt Nam cần đợc nhận rõ khi bớc vào nền kinh tế mới. * Tổng hợp : Cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, rèn cho mình những thói quen ngay từ những việc nhỏ để đa đất nớc đi vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá. - Hãy tiếp tục chia nhỏ từng luận điểm, trình bày mối quan hệ giữa chúng. - Hãy nêu lên các biện pháp tác giả sử dụng khi phân tích từng khía cạnh của mỗi luận điểm. Câu 3: Có thể dựa vào những lí lẽ sau để phát triển thành đoạn văn : - Con và cha ở đây là mối quan hệ ruột thịt, đồng thời là quan hệ giũa thế hệ sau vá trớc trong xã hội. - Con hơn cha là kết quả cao của sự dạy dỗ; sẽ dẫn đến hiệu quả cao của lao động, gia đình phát triển hơn trớc. - Thế hệ sau hơn thế hệ trớc là phù hợp với quy luật phát triển của xã hội loài ngời (dẫn chứng). - Nếu ngợc lại thì sao ? - Rút ra kết luận. Câu 4: - Các luận điểm trong văn bản Tiếng nói của văn nghệ : + Nội dung của văn nghệ là thực tại khách quan và nhận thức mới mẻ. + Tiếng nói của văn nghệ rất cần thiết đối với con ngời. + Văn nghệ có sức mạnh lôi cuốn, cẳm hoá kì diệu. Chọn một tác phẩm, nên là thơ cho gọn. Trình bày ý kiến theo các luận điểm trên (phép phân tích). Từ sự phân tích một tác phẩm cụ thể mà rút ra kết luận về tác dụng của tác phẩm văn học đối với bạn đọc (phép tổng hợp). IV. Quy Nạp và diễn dịch I. Cách lập luận nh thế nào gọi là quy nạp? Quy nạp là phơng pháp nhận thức trong đó quá trình suy lí đi từ cái riêng đến cái 10 [...]... của văn nghệ - Văn nghệ lấy chất liệu từ đời sống thực ? Nêu hệ thống luận điểm của văn bản? tại nhng không sao chép nguyên bản giản đơn mà gửi gắm vào đó một cái nhìn, một lời nhắn nhủ - Văn nghệ không là những lời thuyết ? Văn nghệ phản ánh, thể hiện nội dung giảng khô khan mà chứa đựng những vui gì? buồn, hờn giận, yêu ghét => mang đến cho ngời đọc những rung động, ngỡ ngàng - Nội dung của văn nghệ... Nguyễn Đình Thi : sắc sảo về lí lẽ, tinh tế trong phân tích, tài hoa trong cách thức diễn đạt Câu 2 : Nội dung của văn nghệ : - Văn nghệ phản ánh thực tại nhng ngời nghệ sĩ không sao chép cái đã có mà muốn nói một điều gì mới mẻ - Tác phẩm văn nghệ là một thông điệp nghệ thuật chứa trong đó tâm t tình cảm và khát vọng của nhà văn, truyền đến cho ngời đọc cách sống của tâm hồn - Văn nghệ không những... ngời cần tiếng nói của văn nghệ? ? Nội dung đó đợc thể hiện qua câu văn nào? ? Nếu không có văn nghệ thì cuộc sống của con ngời sẽ nh thế nào? ? Sức mạnh riêng của văn nghệ bắt nguồn từ đâu? ? Con đờng mà nó đến với ngời đọc, ngời nghe là con đờng nào? ? Vậy văn nghệ có những khả năng kì diệu gì? ? Nêu những nét đặc sắc về nghệ thuật? 2 Sự cần thi t của văn nghệ đối với con ngời - Văn nghệ giúp chúng... huy trí thông minh, không thích ứng với nền kinh tế tri thức - Không tơng tác với nền kinh tế công nghiệp hoá - Không phù hợp với sản xuất lớn - Gây khó khăn trong quá trình kinh doanh và hội nhập * Cách lập luận: 19 - Luận cứ nêu sông song ( mạnh // yếu) - Sử dụng thành ngữ, tục ngữ ?Những điểm yếu này đã gây cản trở gì cho * Tác dụng: nêu bật cả cái mạnh và cái yếu của con chúng ta khi bớc vào thế... tơi sáng Học văn hoá, học ngoại ngữ, học khoa học kĩ thuật, học nghề Học đạo lí làm ngời để hiểu vì sao Tiên học lễ, hậu học văn Học ở trờng, hcọ thầy, học bạn Học trong sách vở, học trong cuộc đời, Đi một ngày đàng, học một sàng khôn Học đi đôi với hành Biết học còn phải biết hỏi Tóm lại chúng ta phải chăm chỉ, sáng tạo học tập, học tập một cách thông minh và có mục tiêu học tập đúng đắn *Đoạn văn. .. cho chồng, con Mùa hè cho đến mùa đông, mẹ đềuthức khuya dậy sớm, nét mặt ôn hậu, cử chỉ mẹ dịu dàng Mẹ hi sinh, mẹ chăm chút việc học hành cho đàn em thơ Mẹ luôn nhắc nhở mấy chị em phải chăm chỉ, học hành, nay mai thi vào đại học, học nghề, có công ăn việc làm chắc chắn Mỗi lần đợc điểm 10 về khoe mẹ, mẹ rất vui Mẹ vui sớng, hãnh diện khi thấy đàn con ngày một khôn lớn Tóc mẹ ngày một bạc thêm các... qua thử thách của vinh quang, của quyền lực, của tuổi tác, của thời gian làm sáng lên sự cao cả của ngời ( Phạm Văn Đồng) 4 Củng cố: Cách viết các đoạn văn? 5.HDVN: - Nắm ND đã học - Viết các đoạn văn với chủ đề tự chọn Buỏi 3 Cảm thụ văn bản : Tiếng nói của văn nghệ Nguyễn Đình Thi A mục tiêu cần đạt - Hiểu đợc nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con ngời - Hiểu thêm cách... Nguyễn Đình Thi ( 1924 2003) - Quê: Hà Nội - Ông đã hoạt động văn nghệ ở nhiều lĩnh vực: Thơ, văn, nhạc, kịch, lí luận phê bình - Từng giữ những trọng trách cao trong Hội văn nghệ Cứu quốc - Các tác phẩm chính: ( SGK) ? Nêu các tác phẩm chính? 2 Tác phẩm: - Tiểu luận: Tiếng nói viết năm ? Nêu xuất xứ của văn bản? 1948, in trong cuốn: Mấy vấn đề văn 14 học II Kiến thức cơ bản :.1 Nội dung phản ánh, thể... lẽ sống Có áng văn dẫn chúng ta đi cùng những nhân vật phiêu lu, ru hồn ta lạc vào bao mộng tởngkì diệu Sách giáo khoa chẳng khác nào cơm ăn, áo mặc, nớc uống, khí trời để thở đối với học sinh chúng ta Cuộc đời ssẽ vô vị bao nhiêu nếu thi u hoa thơm và thi u sách Nhng sách phải hay, phải đẹp, phải tốt thì mới có giá trịvà bổ ích Thật vậy, mọi quyển sách tốt đều là ngời bạn hiền 11 *Đoạn văn chủ đề... chính mình: Mỗi tác phẩm lớn nh rọi vào óc ta nghĩ - Tiếng nói của văn nghệ là sợi dây buộc chặt con ngời với cuộc đời bên ngoài, với sự sống, với vui buồn gần gũi - Văn nghệ góp phần làm tơi mát sinh hoạt khắc khổ hằng ngày, giúp con ngời vui lên, biết rung động và ớc mơ ( nếu không có văn nghệ đời sống con ngời sẽ khô khan, tẻ nhạt, buồn chán, vô vị) .3 Con đờng văn nghệ đến với con ngời và khả năng . diễn dịch Buổi 3 Ôn tập văn bản: Tiếng nói của văn nghệ Ôn tập Tiếng Việt: Các thành phền biệt lập Kiểm tra 15 Buổi 4 Ôn tập văn bản : chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới Ôn tập Tập làm văn: Nghị. 8 Ôn tập văn bản : Nói với con Ôn tập Tiếng Việt : Nghĩa tờng minh và hàm ý Buổi 9 ôn tập văn bản : Mây và sóng Luyện tập nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Buổi 10 Ôn tập văn bản : Bến quê Ôn. biệt sự khác nhau giữa chủ ngữ và khởi ngữ? Ôn tập Khởi ngữ I/ Đặc điểm và công dụng của khởi ngữ trong câu.(Đề ngữ, khởi ngữ) 1. Khái niệm 2. Ví dụ: a. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động. b.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • B. ĐỀ 9 NHỮNG CON NGƯỜI KHÔNG CHỊU THUA SỐ PHẬN .

Tài liệu liên quan