0

Một phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 và bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10

12 2,208 15

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:02

. DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT HOẰNG HOÁ 2 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG PHÒNG MÁY KHÔNG ĐƯỢC NỐI MẠNG INTERNET KHI DẠY BÀI: BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 10 & BÀI. trước tình hình trên, tôi quyết định áp dụng và xây dựng một dự án nhỏ khi cho học sinh học thực hành về internet, cụ thể về bài tập và thực hành 10 & bài tập và thực hành 11 – Tin học 10. Phương. tài Năm học 2012 -2 013 là năm tôi được tổ chuyên môn phân công dạy Tin học 10. Đứng trước nhiệm vụ của năm học này, tôi đã lên kế hoạch và mục tiêu dạy học cho mình nhằm đạt hiệu quả dạy học được
- Xem thêm -

Xem thêm: Một phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 và bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10, Một phương pháp khắc phục tình trạng phòng máy không được nối mạng Internet khi dạy bài Bài tập và thực hành 10 và bài tập và thực hành 11 - Môn Tin học lớp 10,

Từ khóa liên quan