0

Giáo án lớp 2 tuần 12

35 315 0
  • Giáo án lớp 2 tuần 12

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2015, 14:23

LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 12 (từ ngày 7/11 –11/11/2011) ––––––––– Thứ/ngày Môn học Tiết Tên bài dạy Thứ 2 7/11/2011 Chào cờ Đạo đức Toán Tập đọc Tập đọc 12 12 56 34 35 Chào cờ Quan tâm giúp đỡ bạn (Tiết 1) Tìm số bị trừ Sự tích cây vú sữa (Tiết 1) Sự tích cây vú sữa (Tiết 2) Thứ 3 8/11/2011 Kể chuyện Toán Chính tả TNXH Thể dục 12 57 23 12 23 Sự tích cây vú sữa 13 trừ đi một số 13 – 5 Nghe viết: Sự tích cây vú sữa Đồ dùng trong gia đình Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy” Thứ 4 9/11/2011 Tập đọc Toán Tập viết 36 58 12 Mẹ 33 – 5 Chữ hoa K Thứ 5 10/11/2011 LTVC Toán Thể dục 12 59 24 Từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy 53- 15 Trò chơi: “Nhóm ba, nhóm bảy” Thứ 6 11/11/2011 Chính tả Toán TLV SHL 24 60 12 12 Tâp chép: Mẹ Luyện tập Gọi điện Sinh hoạt tập thể. Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2011 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 Đạo đức Tiết 12: Quan tâm giúp đỡ bạn (Tiết 1) I. Mục tiêu: - Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. - Nêu được một vài biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hằng ngày. - Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng. - Nêu được ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè. II. Đồ dùng dạy học : - Câu chuyện “Trong giờ ra chơi” - Vở bài tập đạo đức. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2. Kiểm tra bài cũ : - Làm bài tập 2 trang 15 VBT - Chăm chỉ học tập có lợi ích gì? - Nhận xét bài cũ. 3. Bài mới : - Giới thiệu bài : “Quan tâm giúp đỡ bạn” * Hoạt động 1: Kể chuyện : “Trong giờ ra chơi” Mục tiêu: Giúp HS hiểu được biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn. - GV kể chuyện => nêu câu hỏi • Các bạn lớp 2A đã làm gì khi bạn Cường bị ngã? • Em có đồng tình với các bạn lớp 2A không? Vì sao? = > GV chốt lại ý đúng: Khi bạn ngã, em cần hỏi thăm và nâng bạn dậy. Đó là biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ bạn. * Hoạt động 2: Việc làm nào là đúng? - Hát - 1 HS lên bảng làm, lớp theo dõi - 2 HS trả lời - Nhắc lại tựa bài. - HS thảo luận các câu hỏi theo nhóm. - Cùng đưa Cường xuống phòng y tế của trường. - Có. Vì đó là biểu hiện của sự quan tâm, giúp đỡ bạn. - Đại diện nhóm trình bày. - Lớp nhận xét. Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 2 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 Mục tiêu: Giúp HS biết được một số biểu hiện của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè. - Cho HS làm bài tập 2 (theo nhóm) • Vì sao tranh 1, 3, 4, 6 các em tán thành? = > GV chốt lại ý đúng ( SGV trang 45 ) * Hoạt động 3: Vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn? Mục tiêu: Giúp HS biết được lí do vì sao cần quan tâm, giúp đỡ bạn. - Cho HS làm bài tập 3 trang 20 VBT - GV mời hs bày tỏ ý kiến và nêu lí do vì sao? - GV chốt ý đúng ( SGV trang 45 ) 4. Củng cố- dặn dò: - Vì sao phải quan tâm, giúp đỡ bạn? - Kể một việc làm chứng tỏ em đã quan tâm, giúp đỡ bạn. - Nhận xét tiết học. - Dặn HS về nhà thực hành theo điều đã học. - 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. Quan sát tranh, đánh dấu + vào ô trống  Tranh 5: Đánh nhau với bạn. Tranh 6: Thăm bạn ốm. Tranh 7: Không cho bạn cùng chơi vì bạn là con nhà nghèo, … - Đại diện nhóm lên trình bày. - Lớp nhận xét. • Vì đó là những hành vi thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ bạn. - 1 HS đọc yêu cầu của bài tập. Hãy đánh dấu x vào ô trống  trước những lí do quan tâm, giúp đỡ bạn mà em tán thành. X a. Em yêu mến các bạn. X b. Em làm theo lời dạy của thầy giáo.  c. Bạn sẽ cho em đồ chơi.  d. Vì bạn nhắc bài cho em trong giờ kiểm tra.  e. Vì bạn che dấu khuyết điểm cho em. X g. Vì bạn có hoàn cảnh khó khăn. - HS phát biểu - Về nhà thực hành, chuẩn bị tiết sau. Toán Tiết 56: Tìm số bị trừ Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 3 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 I. Mục tiêu: - Biết tìm x trong các bài tập dang: x – a = b (với a, b là các số có không quá hai chữ số) bằng sử dụng mối quan hệ giữa thành phần và kết quả của phép tính (Biết cách tìm số bị trừ khi biết hiệu và số trừ). - Vẽ được đoan thẳng, xác định điểm là giao của hai đoạn thẳng, cắt nhau và đặt tên điểm đó. - Bài tập cần làm: BT1 (a, b, d, e), BT2 (cột 1, 2, 3), BT4; HS khá, giỏi làm thêm BT1 (c, g), BT2 (cột 4, 5), BT3. II. Chuẩn bị: - Kéo; 10 ô vuông như SGK III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2. Bài kiểm: “Luyện tập” - Sửa bài tập 2, 3, 4, 5 trang 57 VBT - Kiểm tra VBT + Chấm vở - Nhận xét ghi điểm. - Nhận xét chung 3. Bài mới: - Tựa bài: Tìm số bị trừ. * Hoạt động 1:Giới thiệu cách tìm số bị trừ chưa biết - Gắn 10 ô vuông lên bảng ( hàng trên 5 ô vuông, hàng dưới 5 ô vuông), hỏi: • Cô có bao nhiêu vuông? - Lấy kéo cắt đi 4 ô vuông, hỏi: • Có 10 ô lấy đi 4 ô còn lại mấy ô ? - Ghi : 10 – 4 = 6. Cho hs nêu phép trừ. • Gọi tên các thành phần và kết quả của phép trừ trên. • Nếu che lấp (xoá) số bị trừ trong phép trừ trên thì làm thế nào để tìm được số bị trừ? VD: ( ) – 4 = 6 ; ( ) – 6 = 4 - Gv giới thiệu: Ta gọi số bị trừ chưa biết là x , khi đó ta viết : x – 4 = 6 - Cho hs đọc và nêu - Hát - 4 em lên sửa bài, hs dò bài trong vở. - HS nhắc lại tựa bài - 10 ô vuông. - Còn lại 6 ô vuông. - 10 – 6 = 4 - 10 là số bị trừ ; 4 là số trừ ; 6 là hiệu. - Hs đọc, nêu: số bị trừ, số trừ, hiệu - Hs nhắc lại ghi nhớ. - Cho hs thực hành ở bộ đồ dùng học toán. Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 4 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 - Cho hs nêu cách tìm số bị trừ x X = 10 , mà 10 = 6 + 4 . Từ đó gợi ý tiếp để hs tự nêu. • Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. - Giúp hs viết được x – 4 = 6 x = 6 + 4 x = 10 * Hoạt động 2: Thực hành + Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Yêu cầu HS làm bài - Nhận xét ghi điểm + Bài 2: Kẻ bảng lớp. - Nhận xét đánh giá + Bài 3: - Gọi HS đọc yêu cầu bài - Bài toán cho biết gì về các số cần điền - Yêu cầu HS làm vào vở - GV nhận xét + Bài 4: - Gv cho hs chấm 4 điểm và ghi tên. - Vẽ 2 đoạn thẳng AB và CD . - Hai đoạn thẳng cắt nhau tại 1 điểm. - Ghi tên điểm đó O. - HS đọc - HS viết x – 4 = 6 x = 6 + 4 x = 10 - Hs điền kết quả vào ô trống( Làm phiếu học tập) . - Làm bảng con a. x - 4 = 8 b. x – 9 = 8 x = 8 + 4 x = 8 + 9 x = 12 x = 17 d. x – 8 = 24 c. x – 7 = 21 x = 24 + 8 x = 21 + 7 x = 32 x = 28 – 5 HS lên bảng điền kết quả, HS khác làm vào vở. SBT 11 21 49 62 94 ST 4 12 34 27 48 H 7 9 15 35 46 - 1 HS đọc; cả lớp đọc thầm - Là số bị trừ trong phép trừ - HS làm vào vở: 7; 10; 5 -HS lên bảng làm bài. Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 5 D A B C O Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 4. Củng cố dặn dò: - Nêu cách tìm số bị trừ. + Trò chơi: Chọn bài đúng a.15 + x = 32 x = 32 + 15 x = 47 b. x – 7 = 22 x = 22 + 7 x = 29 - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà học thuộc ghi nhớ; Chuẩn bị bài “13 trừ đi một số” - HS về nhà học thuộc ghi nhớ; Chuẩn bị bài sau. Tập đọc Tiết 34 – 35: Sự tích cây vú sữa I. Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng ở câu có nhiều dấu phẩy. - Hiểu nội dung: Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ dành cho con. (trả lời được CH 1, 2, 3, 4); HS khá giỏi trả lời được CH5. - Hiểu nghĩa của các từ mới: vùng vằng, la cà. II. Chuẩn bị: - Tranh minh hoạ trong sgk III. Các hoạt động dạy học: Tiết 1 Hoạt động day Hoạt động học 1. Ổn định: 2. Bài kiểm: “ Đi chợ ” - Gọi hs đọc bài + trả lời câu hỏi cuối bài. - Nhận xét ghi điểm - Nhận xét chung. 3. Bài mới: - Giới thiệu bài : “ Sự tích cây vú sữa” - Hát - 4 HS lần lượt đọc và trả lời câu hỏi - HS nhắc lại tựa bài Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 6 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 * Hoạt động 1: HDHS Luyện đọc + Gv đọc mẫu toàn bài. - Nhắc HS chú ý giọng đọc tình cảm chậm rãi, nhẹ nhàng. + Cho HS đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: mỏi mắt, khản tiếng, xuất hiện, căng mịn. + HDHS đọc từng đoạn trước lớp - Cho HS đọc nối tiếp từng đoạn cho đến hết bài - Giải nghĩa các từ ngữ: vùng vằng, la cà, chờ đợi, đỏ hoe, trổ ra. + Đọc từng đoạn trong nhóm - GV cho HS chia nhóm đôi, đọc từng đoạn nối tiếp + Tổ chức cho HS thi đọc - Cho HS thi đọc giữa các nhóm - GV nhận xét và khen nhóm đọc tốt nhất. + Đọc đồng thanh cả bài - HS theo dõi, đọc thầm. - Tiếp nối nhau đọc từng câu. - HS đọc từ khó - Tiếp nối nhau đọc từng đoạn, kết hợp đọc từ chú giải. - Đọc đoạn trong nhóm. - Thi đọc giữa các nhóm. - Bình chọn nhóm đọc hay nhất. - Đọc đồng thanh cả bài. Tiết 2 Hoạt động day Hoạt động học * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài - Gọi HS đọc thành tiếng, đọc thầm từng đoạn, cả bài trao đổi thảo luận tìm hiểu nội dung để trả lời các câu hỏi. • -Vì sao cậu bé bỏ nhà ra đi? ( đọc đoạn 1) - Vì sao cuối cùng cậu bé lại tìm đường về nhà? ( đọc đoạn 2) • -Trở về nhà không thấy mẹ, cậu bé đã làm gì? • -Thứ quả lạ xuất hiện trên cây như thế nào? - HS đọc • -Cậu bé ham chơi, bị mẹ mắng, vùng vằng bỏ đi. • -Đi la cà khắp nơi, cậu bé vừa đói, vừa rét lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ và trở về nhà. • -Gọi mẹ khản cả tiếng, rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc. • -Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây; rồi hoa rụng, quả xuất hiện. Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 7 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 • -Thứ quả ở cây này có gì lạ? - Những nét nào ở cây gợi lên hình ảnh của mẹ? ( đọc đoạn 3) -Theo em, nếu được gặp lại mẹ, cậu bé sẽ nói gì? - Câu chuyện có ý nghĩa gì? + Luyện đọc lại: - Thi đọc giữa các nhóm 4.Củng cố dặn dò: - Câu chuyện này nói lên điều gì? - Để đền đáp lại công ơn sâu nặng đó của mẹ, em phải làm gì? - Về đọc lại câu chuyện, nhớ nội dung để học tốt giờ kể chuyện.; Chuẩn bị bài Mẹ - Nhận xét tiết học. •- Lớn nhanh, da căng, mịn, … -Lá đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con; cây xòa cành ôm cậu bé như tay mẹ âu yếm vỗ về. - Hs nêu ý kiến cá nhân. - Ý nghĩa: Tình cảm yêu thương sâu nặng của mẹ đối với con. - Nhóm cử đại diện thi đọc từng đoạn - Lớp bình chọn hs đọc hay. - Nói lên tình yêu thương sâu nặng của mẹ đối với con. - HS tự nêu. - Về nhà xem lại bài; Chuẩn bị bài sau. Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011 Kể chuyện Tiết 12: Sự tích cây vú sữa I. Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý kể lại được từng đoạn của câu chuyện Sự tích cây vú sữa. - HS khá, giỏi nêu được kết thúc câu chuyện theo ý riêng (BT3). - Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể. - Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa trong sách giáo khoa. - Bảng phụ ghi ý tóm tắt của bài tập 2 để hướng dẫn hs kể. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Ổn định: 2. Bài kiểm: “Bà cháu” - Hát Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 8 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 - Gọi HS tiếp nối nhau kể lại câu chuyện “Bà cháu”. - Nhận xét ghi điểm. - Nhận xét chung. 3. Bài mới: - Tựa bài : Sự tích cây vú sữa * Hoạt động 1: Hướng dẫn kể chuyện + Kể lại đoạn 1 bằng lời nói của em - GV giúp hs nắm được yêu cầu kể chuyện: Kể đúng ý trong chuyện, có thể thay đổi, thêm bớt từ ngữ, tưởng tượng thêm chi tiết, nhưng đảm bảo nội dung. - GV nhận xét, chỉ dẫn thêm về cách kể. + Kể chuyện trong nhóm: - HS tiếp nối nhau kể từng đoạn của câu chuyện trong nhóm, hết lượt lại quay lại từ đầu nhưng thay đổi người kể. + Kể chuyện trước lớp: - GV chỉ định đại diện nhóm kể - GV nhận xét * Hoạt động 2: Kể phần chính của câu chuyện dựa theo từng ý tóm tắt. GV theo dõi, giúp đỡ. - GV nhận xét, tuyên dương. 3. Kể phần chính câu chuyện theo mong muốn (tưởng tượng). - Em mong muốn câu chuyện kết thúc như thế nào? Hãy kể lại đoạn cuối câu chuyện theo ý đó. - 5 HS lần lượt kể - HS nhắc lại tựa bài - 6 HS kể lại đoạn 1 bằng lời của mình. “ Ngày xưa, ở một nhà kia có hai mẹ con sống với nhau trong một căn nhà nhỏ cạnh vườn cây. Người mẹ sớm hôm chăm chỉ làm lụng, còn cậu bé thì suốt ngày chơi bời lêu lổng. Một lần, bị mẹ mắng mấy câu, cậu bé được nuông chiều, liền giận dỗi bỏ nhà ra đi. Cậu lang thang khắp nơi, chẳng hề nghĩ đến mẹ ở nhà đang lo lắng, mỏi mắt mong đợi em.” - HS nối tiếp nhau kể trong nhóm - HS đại diện nhóm kể - HS tập kể theo nhóm (mỗi em kể theo một ý, nối tiếp nhau). - Nhóm cử đại diện thi kể trước lớp (mỗi em kể 2 ý) - Lớp bình chọn HS kể tốt nhất. - HS tập kể theo nhóm. - Thi kể trước lớp. “Cậu bé ngẩng mặt lên. Đúng là mẹ thân yêu rồi. Cậu ôm chầm lấy mẹ, nức nở: “Mẹ! Mẹ!” Mẹ cười hiền hậu: “Thế là con đã trở về với mẹ.” Cậu bé nức nở: “Con sẽ không bao giờ bỏ đi nữa. Con sẽ luôn luôn ở bên mẹ, nhưng mẹ đừng biến thành cây vú sữa Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 9 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 2011 - 2012 4. Củng cố - Dặn dò: - Câu chuyện này nói lên điều gì? - Làm con, các em phải làm gì để đền đáp lại công lao cha mẹ? - Nhận xét tiết học. - Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe; Xem trước bài: Bông hoa niềm vui. nữa nhé!” - Tình cảm thương yêu sâu nặng của mẹ đối với con. - HS trả lời - Về nhà kể cho người thân nghe; Chuẩn bị bài sau. Toán Tiết 57: 13 Trừ đi một số: 13 – 5 I. Mục tiêu: - Biết cách thực hiện phép trừ dạng 13 – 5, lập được bảng 13 trừ đi một số. - Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 13 – 5. - Bài tập cần làm: BT1 (a), BT2, BT4; HS khá, giỏi làm thêm BT1 (b), BT3. - GD HS chăm học toán. II. Đồ dùng dạy học: - Một bó que tính (mỗi bó 10 que tính) và 3 que tính rời. III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn đinh: 2. Bài kiểm: - Muốn tìm SBT ta làm ntn? - Gọi HS làm BT 2, 3 SGK - Nhận xét ghi điểm - Nhận xét chung 3. Bài mới: - Tựa bài: 13 trừ đi một số: 13 - 5 * Hoạt động 1: HD thực hiện phép trừ dạng 13 - 5: - Nêu bài toán" Có 13 que tính, lấy đi 5 que tính. Hỏi còn lại mấy que tính?" - HD HS đặt tính theo cột dọc: - Hát - HS đọc 3- 4 em - 2 HS làm bài trên bảng lớp - Nhận xét - HS nhắc lại tựa bài - HS nêu bài toán - Thao tác trên que tính để tìm KQ: 13 - 5 = 8 - HS nêu lại cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính 13 Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/1 10 [...]... hạng - Hướng dãn cách trình bày bài tính x - Nhận xét đánh giá 63 83 - 24 - 39 39 44 - HS nhận xét - Học sinh nêu lại cách tìm x là số bị trừ, số hạng - 3 HS lean bảng làm bài, cả lớp làm vào vở a x -18 = 9 x = 9 + 18 x = 27 b Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình 53 - 17 36 x + 26 = 73 x = 73 – 26 Lớp 2/ 1 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 20 11 - 20 12 x = 47 26 c 35 + x = 83 x = 83 – 35 x = 48 - Hs lên bảng nối... Nhận lớp - Nhận lớp, phổ biến nội dung và - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo u cầu của tiết học cho GV nhận lớp      2 Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hơng, gối,… - Quan sát HS tập luyện 1 x 8 nhịp Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình                   Lớp 2/ 1 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 20 11 - 20 12        27 ... số; Xem trước bài sau Tập viết Tiết 12: Chữ hoa K I Mục tiêu: - Viết đúng chữ hoa K (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Kề (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Kề vai sát cánh (3 lần) II Đồ dùng dạy học: Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/ 1 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 20 11 - 20 12 21 - Chữ mẫu - Viết trước mẫu chữ cỡ nhỏ trên bảng “ Kề vai sát cánh” - Hs chuẩn bị bảng con, vở tập... - 15 38 * Hoạt động 2: Thực hành + Bài 1: Tính - 1 HS đọc; cả lớp đọc thầm - Gọi HS đọc u cầu bài - 2 em lên bảng làm, lớp làm vào vở - Gọi 2 HS làm trên bảng lớp; cả lớp làm vào 83 43 93 63 vở - 19 - 28 - 54 - 36 - GV nhận xét – Cho điểm 64 15 39 27 - HS nhận xét - 1 hs làm lên bảng, lớp làm bảng con + Bài 2: Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là: a.63 và 24 b 83 và 39 c 53 và... Nhận xét - Nhận xét buổi học và hệ thống lại bài 3 Dặn dò Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình 4p – 6p - HS reo “ khỏe” Lớp 2/ 1 Trường Tiểu học Bình Thành 3 - Bảo HS và nhà tập thêm đi thường theo nhịp 4 Xuống lớp -GV hơ “ giải tán” 17 Năm học 20 11 - 20 12 Thứ tư ngày 9 tháng 11 năm 20 11 Tập đọc Tiết 36: Mẹ I Mục tiêu: - Biết ngắt nhịp đúng câu thơ lục bát (2/ 4 và 4/4; riêng dòng 7, 8 ngắt 3/3 và 3/5) - Cảm nhận... đọc u cầu bài - 1 HS đọc; Cả lớp đọc thầm - Gọi 3 HS làm bài trên bảng phụ; Cả lớp làm - HS làm bài vào vở - GV cùng HS nhận xét- ghi điểm 63 23 53 73 - 9 -6 - 8 - 4 54 17 15 69 Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/ 1 83 - 7 76 Trường Tiểu học Bình Thành 3 + Bài 2: - Gọi HS đọc u cầu bài - Hướng dẫn HS đặt tính - u cầu HS làm bài vào bảng con - Nhận xét 20 Năm học 20 11 - 20 12 - HS nhận xét - Hs đặt tính... Tiểu học Bình Thành 3 - Còi, tranh ảnh minh họa… III PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN II Phần mở đầu 1 Nhận lớp - Nhận lớp, phổ biến nội dung và u cầu của tiết học 16 Năm học 20 11 - 20 12 ĐL HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 8p – 10p - Lớp trưởng tập hợp lớp, điểm số, báo cáo cho GV nhận lớp      2 Khởi động - Quan sát, nhắc nhở HS khởi động các khớp: cổ, cổ tay, hơng, gối,… - Quan... Đặt tính rồi tính -3 HS làm trên bảng lớp; cả lớp làm vào vở 13 13 13 - 9 - 6 -8 4 7 5 - HS đọc đề - Thuộc dạng tốn ít hơn - HS làm vào vở Bài giải Số xe đạp cửa hàng còn lại là: 13 - 6 = 7( xe đạp) Đáp số: 7 xe đạp - HS thi đọc - Về nhà học thuộc bảng trừ; Chuẩn bị Lớp 2/ 1 Trường Tiểu học Bình Thành 3 33 – 5 12 Năm học 20 11 - 20 12 bài sau Chính tả (Nghe viết) Tiết 23 : Sự tích cây vú sữa I Mục tiêu: -... nhau tạo thành một vòng xoắn nhỏ giữa thân chữ - HS nghe * Hoạt động 2: Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng - Hs đọc cụm từ ứng dụng - “ Kề vai sát cánh” “ Kề vai sát cánh” chỉ sự đồn kết bên nhau để gánh vác một việc Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/ 1 Trường Tiểu học Bình Thành 3 22 • Trong cụm từ “ Kề vai sát cánh”, những con chữ nào cao 2, 5 dòng li? • Những con chữ nào cao 1 dòng li? • Con chữ “ s” cao... đúng các dòng thơ lục bát - Làm đúng BT2; BT(3)a - Giáo dục HS tính trung thực khi viết bài chính tả hoặc tự sửa lỗi sai II Đồ dùng dạy học: - GV: viết trước bài tập chép lên bảng Giáo viên: Nhị Thị Kim Bình Lớp 2/ 1 Trường Tiểu học Bình Thành 3 - HS: vở bài tập, bảng con, bút chì - II III Các hoạt động dạy học: 28 Năm học 20 11 - 20 12 Hoạt động dạy 1 Ổn định: 2 Bài kiểm: “Sự tích cây vú sữa” - Viết . 6 11/11 /20 11 Chính tả Toán TLV SHL 24 60 12 12 Tâp chép: Mẹ Luyện tập Gọi điện Sinh hoạt tập thể. Thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 20 11 Trường Tiểu học Bình Thành 3 Năm học 20 11 - 20 12 Đạo đức Tiết 12: Quan. x = 8 + 9 x = 12 x = 17 d. x – 8 = 24 c. x – 7 = 21 x = 24 + 8 x = 21 + 7 x = 32 x = 28 – 5 HS lên bảng điền kết quả, HS khác làm vào vở. SBT 11 21 49 62 94 ST 4 12 34 27 48 H 7 9 15 35. LỊCH BÁO GIẢNG Tuần 12 (từ ngày 7/11 –11/11 /20 11) ––––––––– Thứ/ngày Môn học Tiết Tên bài dạy Thứ 2 7/11 /20 11 Chào cờ Đạo đức Toán Tập đọc Tập đọc 12 12 56 34 35 Chào cờ Quan tâm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 2 tuần 12, Giáo án lớp 2 tuần 12, Giáo án lớp 2 tuần 12, III. Các hoạt động dạy học: