0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10

95 911 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:04

tuần 1 Tiết 1. Bài 1. tôn trọng lẽ phải Soạn ngày 17/ 8/ 2014 A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải; nêu đợc một số biểu hiện của TTLP; phân biệt đợc tôn trọng lẽ phải và không TTLP; hiểu ý nghĩa của TTLP. 2. Thái độ: Có ý thức TTLP và ủng hộ những ngời làm theo lẽ phải; Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, làm trái đạo lí của dân tộc. 3. Kĩ năng: Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải. B. Tài liệu và phơng tiện. - Giáo án, SGK và các tài liệu có liên quan. - Bảng phụ. C. Phơng pháp. - Phơng pháp thảo luận nhóm. - Phơng pháp vấn đáp D. Tiến trình dạy học. 1. ổn định lớp. 2.Bài mới. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1. Giúp HS hiểu thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải. GV gọi 2 HS 3 trờng hợp trong SGK mục ĐVĐ. ? Truyện kể về ai? ông đã có những việc làm gì? ? Qua những câu chuyện trên, em có nhận xét gì về việc làm của quan tuần phủ? ? Em sẽ xử sự ntn? ? Em sẽ làm gì? ? Qua phân tích về hình ảnh quan tuần phủ và 2 trờng hợp còn lại. em thấy hành động nào đợc coi là đúng đắn, phù hợp? ( HS thảo luận) GV: Quan tuần phủ là ngời có hành động đúng đắn, biết tôn trọng lẽ phải và thực hiện theo lẽ phải. Cách xử sự của em cũng thể hiện sự TTLP. Vậy em hiểu lẽ phải là gì? ? TTLP là gì? Hoạt động 2. Giúp HS nêu đợc một số biểu hiện của TTLP; phân biệt đợc tôn trọng lẽ phải và không TTLP. Hiểu ý nghĩa của TTLP. GV: Chia nhóm thảo luận, thời gian 5 phút - Nhóm 1. Tìm những biểu hiện TTLP? - Nhóm 2. Tìm những biểu hiện trái với TTLP? * Trờng hợp 1. - Nguyễn Quang Bích + lu ý diệt trừ nạn tham ô + bắt tên nhà giàu trả lại ruộng cho ngời nông dân, phạt y + Tri huyện Thanh Ba mất chức + Không nghe Hình bộ thợng th -> ông là ngời dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý, lẽ phải, ko chấp nhận những điều sai trái. * Trờng hợp 2. - ý kiến đúng: ủng hộ, bảo vệ và phân tích cho mọi ngời hiểu * Trờng hợp 3. - Không đồng tình, phân tích cho bạn thấy và khuyên bạn ko nên làm nh vậy. 1. Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của XH TTLP là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hớng tích cực; ko chấp nhận và ko làm những việc sai trái. Nhóm 1 Nhóm 2 - Chấp hành tốt mọi nội quy, quy định nơi mình sống, học tập và làm việc; không nói sai sự - xuyên tạc, bóp méo sự thật - Vu khống; bao che; làm theo cái sai, cái xấu; không 1 ? Những ngời biết TTLP thì sẽ nhận đợc tình cảm gì của mọi ngời và họ giúp ích gì cho XH? ? Ngợc lại thì sao? ? TTLP giúp ta điều gì? * GV gọi HS đọc lại 2 NDBH thật; không vi phạm đạo đức và PL; biết đồng tình, ủng hộ ý kiến, quan điểm, việc làm đúng; có thái độ phê phán đối với ý kiến, quan điểm, việc làm sai trái. -> đợc mọi ngời yêu mến; làm lành mạnh các mối quan hệ XH, thúc đẩy XH ổn định, p/triển dám bảo vệ sự thật, bảo vệ cái đúng, cái tốt; không dám đấu tranh chống lại cái sai. - gió chiều nào che chiều ấy; chia rẽ, bè pháI gây mất đôàn kết -> bị mọi ngời coi thờng; làm rối loạn XH, kìm hãm sự p/triển 2. Tôn trọng lẽ phải giúp mọi ngời có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối q.hệ XH, góp phần thúc đẩy XH ổn định và PT. 3. Củng cố. * GV: Nhắc lại nội dung chính bài học hôm nay? - HS nhắc lại các chuẩn kiến thức vừa học. * GV tổ chức, hớng dẫn HS làm BT 1, 3. Bài 1. Nếu lựa chọn a: HS giải thích rõ Nếu lựa chọn c: HS giải thích rõ Bài 3. Hành vi a, e, c. 4. Đánh giá. GV tổ chức, hớng dẫn HS làm BT 2. Bài 2. Cách ứng xử c 5. Hoạt động tiếp nối. - Về học thuộc NDBH, làm BT còn lại - Chuẩn bị bài Liêm khiết E. Phn b sung, rỳt kinh nghim: tuần 2 Tiết 2. Bài 2. liêm khiết Soạn ngày 22/ 8/ 2014 A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu: - Thế nào là liêm khiết; nêu đợc một số biểu hiện của liêm khiết; hiểu đợc ý nghĩa của liêm khiết. - Ngi sng liờm khit luụn chp hnh ỳngPL v s dng tin bc, ti sn ca nh nc v ca tp th. 2. Thái độ: Kính trọng những ngời sống liêm khiết; phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng. 3. Kĩ năng: Phân biệt đợc hành vi liêm khiết với tham lam, làm giàu bất chính; biết sống liêm khiết, không tham lam. B. Tài liệu và phơng tiện. - Giáo án, SGK và các tài liệu có liên quan. - Bảng phụ. C. Phơng pháp. - Phơng pháp thảo luận nhóm, đóng vai. - Phơng pháp vấn đáp D. Tiến trình dạy học. 2 1. ổn định lớp. KTBC: ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải? Nêu một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải? 2.Bài mới. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1. Giúp HS hiểu thế nào là liêm khiết. GV gọi 2 HS 3 mẫu chuyện trong SGK mục ĐVĐ. ? Em có suy nghĩ gì về cách xử sự của Ma-ri Qui-ri, Dơng Chấn và của Bác Hồ trong những câu chuyện trên? ? Theo em, những cách xử sự đó có điểm gì chung? ? Qua cách xử sự đó, em có tình cảm gì với họ? ? Trong ĐK hiện nay, việc học tập những tấm gơng đó theo em có còn phù hợp ko? vì sao? ? Ngời nh Bác Hồ, Ma-ri Quy-ri là tấm g- ơng, là ngời có tính liêm khiết. Vậy ngời có tính liêm khiết đợc mọi ngời có tính cảm ntn? ? Qua phân tích trên, em hiểu LK là gì? ? Trái với LK là gì? - HS: lấy VD: trong nhà trờng, gđ, XH. GV: Tuy nhiên, những ngời làm giàu bằng tài năng, đúng PL g đó cũng là biểu hiện của hành vi liêm khiết g ko có nghĩa LK là phải nghèo. Hoạt động 2. Giúp HS nêu đợc một số biểu hiện của liêm khiết; hiểu đợc ý nghĩa của liêm khiết. GV: Chia nhóm thảo luận, thời gian 5 phút - Nhóm 1. Tìm những biểu hiện LK? - Nhóm 2. Tìm những biểu hiện trái LK? - Ma-ri Quy-ri, Dơng Chấn và Chủ tịch Hồ Chí Minh: + Họ là những tấm gơng sáng để chúng ta học tập, noi theo và kính phục. + Điểm chung của 3 ngời: - sống thanh cao, ko hám danh, làm việc một cách vô t, có trách nhiệm mà ko đòi hỏi bất cứ một điều kiện vật chất nào. -> quý trọng, tin cậy. - Do lối sống thực dụng trong XH ngày nay ngày càng nâng cao. Do đó việc học tập những tấm gơng đó càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa thiết thực, vì: + giúp mọi ngời phân biệt đợc những hành vi thể hiện sự liêm khiết hoặc ko liêm khiết trong c/s hằng ngày. + đồng tình, ủng hộ, quý trọng ngời liêm khiết, phê phán những hành vi thiếu liêm khiết: tham ô, tham nhũng + giúp mọi ngời có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân và có lối sống liêm khiết. 1. LK là một phẩm chất đạo đức của con ngời thể hiện lối sống trong sạch, ko hám danh, hám lợi, ko bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ. Nhóm 1 Nhóm 2 - Không tham lam - không tham ô tiền bạc, tài sản chung - không nhận hối lộ - không sử dụng tiền bạc, tài sản chung vào mục đích cá nhân - Không lợi dụng chức, quyền để mu - tham lam, nhỏ nhen - ích kỉ; tham nhũng. - hám danh - hám lợi - thực dụng - tham ô tiền bạc, tài sản chung - Làm giàu bất 3 ? Những ngời sống LK thì sẽ nhận đợc tình cảm gì của mọi ngời và họ giúp ích gì cho XH? ? Ngợc lại thì sao? ? Sống LK sẽ có ích lợi gì cho bản thân, XH? lợi cho bản thân -> đợc mọi ngời yêu mến, quý trọng; làm cho XH trong sạch, tốt đẹp hơn. chính -> mọi ngời ko có lòng tin, coi thờng; làm rối loạn XH, kìm hãm sự p/triển. 2. Liêm khiết giúp con ngời sống thanh thản, đàng hoàng, tự tin, không bị phụ thuộc vào ngời khác và đợc mọi ngời xung quanh kính trọng, vị nể. - Liêm khiết còn góp phần làm cho XH trong sạch, tốt đẹp hơn. 3. Củng cố. * GV: Nhắc lại nội dung chính bài học hôm nay? - HS nhắc lại các chuẩn kiến thức vừa học. * GV tổ chức, hớng dẫn HS làm BT 1. Bài 1. Đáp án đúng: b, d, e. 4. Đánh giá. GV tổ chức, hớng dẫn HS làm BT 2. Bài 2. Chia nhóm cho HS đóng vai 5. Hoạt động tiếp nối. - Về học thuộc NDBH, làm BT còn lại - Chuẩn bị bài Tôn trọng ngời khác E. Phn b sung, rỳt kinh nghim: 4 tuần 3 Tiết 3. Bài 3. tôn trọng ngời khác Soạn ngày 30/ 8/ 2014 A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu thế nào là TTNK, nêu đợc nhng biểu hiện của sự TTNK; Hiểu ý nghĩa của TTNK. 2. Thái độ: Đồng tình, ủng hộ những hành vi biết TTNK, đồng thời phản đối những hành vi thiếu TTNK. 3. Kĩ năng: Biết phân biệt những hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng ngời khác; biết tôn trọng bạn bè và mọi ngời trong cuộc sống hằng ngày. B. Tài liệu và phơng tiện. - Giáo án, SGK và các tài liệu có liên quan. - Bảng phụ. C. Phơng pháp. - Phơng pháp thảo luận nhóm, đóng vai. - Phơng pháp vấn đáp D. Tiến trình dạy học. 1. ổn định lớp. KTBC: ? Liêm khiết là gì? Nêu một số biểu hiện của liêm khiết? ? Liêm khiết có ý nghĩa gì? 2.Bài mới. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1. Giúp HS hiểu thế nào là TTNK. GV: mời 3 học sinh đọc các tình huống SGK. Tổ chức lớp thành 3 nhóm thảo luận. Nhóm 1. Nhận xét về cách c xử, thái độ và việc làm của Mai ? Hành vi của Mai sẽ đợc mọi ngời đối xử nh thế nào ? Nhóm 2. Nhận xét về cách c xử của một số bạn đối với Hải? Hải đã có những suy nghĩ nh thế nào ? Thái đội của Hải thể hiện đức tính gì? Nhóm 3. Nhận xét việc làm của Quân Và Hùng. Việc làm đó thể hiện đức tính gì ? HS các nhóm thảo luận cử th ký và đại diện để trả lời câu hỏi. GV nhận xét , bổ sung . GV: Kết luận: chúng ta phải biết lắng nghe ý Nhóm 1. - Mai là học sinh giỏi 7 năm liền nhng Mai không kiêu căng và coi thờng ngời khác. - Lễ phép, cởi mở, chan hoà, nhiệt tình, vô t, gơng mẫu. - Mai đợc mọi ngời tôn trọng và yêu quý. Nhóm 2. - Các bạn trêu trọc Hải vì em là ngời da đen. - Hải không cho rằng da đen là xấu mà Hải còn tự hào vì đợc hởng màu da của cha. - Hải biết tôn trọng cha mình. Nhóm 3. - Quân và Hùng đọc truyện, cời đùa trong lớp. - Quân và Hùng thiếu tôn trọng ngời khác. 5 kiến ngời khác, kính trọng ngời trên, nhờng nhịn và không chê bai, chế giễu ngời khác. Việc làm đó thể hiện sự TTNK. Mai và Hải trong các tình huống trên cũng là tấm gơng biết TTNK. ? Em hiểu TTNK là gì? Hoạt động 2. Giúp HS nêu đợc một số biểu hiện của TTNK; hiểu đợc ý nghĩa của TTNK. GV: tổ chức trò chơi nhanh mắt, nhanh tay. Thời gian 5 phút. GV: ghi lên bảng phụ bài tập: Điền vào bảng phân loại các biểu hiện đã cho sau: theo yêu cầu của mỗi đội sao cho đúng Mỗi tổ chọn 1 học sinh nhanh nhất lên bảng điền vào ô trống. - i 1. Điền những biểu hiện TTNK? - i 2. Điền những biểu hiện trái TTNK? ? Những ngời sống TTNK thì sẽ nhận đợc tình cảm gì của mọi ngời và họ giúp ích gì cho XH? ? Ngợc lại thì sao? ? Sống TTNK sẽ có ích lợi gì cho bản thân, XH? 1- Tôn trọng ngời khác là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của ngời khác. 2. Biu hin. Đội 1 Đội 2 - biết lắng nghe - biết c xử lễ phép, lịch sự với ngời khác - biết thừa nhận và học hỏi các điểm mạnh của ngời khác - không xâm phạm tài sản, th từ, nhật kí, sự riêng t của ngời khác - tôn trọng sở thích, thói quen, bản sắc riêng của ngời khác g đợc mọi ngời tôn trọng; làm cho quan hệ XH trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp. - nói xấu, vu khống ngời khác - văng tục, nhục mạ, làm tổn thơng ngời khác - chen lấn, xô đẩy, làm mất trật tự nơi công cộng - tự tiện sử dụng sách vở, đồ dùng của ngời khác - xâm phạm bí mật riêng t của ngời khác g mọi ngời coi th- ờng; làm rối loạn XH. 3. ý nghĩa. - Ngời biết tôn trọng ngời khác sẽ đợc ngời khác tôn trọng lại. - Mọi ngời biết tôn trọng lẫn nhau sẽ góp phần làm cho quan hệ xã hội trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp. 3. Củng cố. * GV: Nhắc lại nội dung chính bài học hôm nay? - HS nhắc lại các chuẩn kiến thức vừa học. * GV tổ chức, hớng dẫn HS làm BT 1. Bài 1. Đáp án đúng: 1,7 và 9 4. Đánh giá. GV tổ chức, hớng dẫn HS làm bài tập tình huống. - TH1. An không tôn trọng chú Hoàng vì chú Hoàng lời lao động, lại ăn chơi, nghiện ngập. - TH2 . Trong giờ học môn GDCD, Thắng có ý kiến sai, nhng không nhận cứ cãi với cô giáo là đúng. Cô giáo yêu cầu Thắng không trao đổi để giờ ra chơi thảo luận tiếp. ý kiến của em về cô giáo và bạn Thắng. - TH 3: Giải thích câu ca dao : Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau 5. Hoạt động tiếp nối. - Về học thuộc NDBH, làm BT còn lại. - Chuẩn bị bài Giữ chữ tín E. ỏnh giỏ, iu chnh bi son. 6 Son ngy 7/ 9/ 2014 Tuần 4 - Tiết 4 Bài 4: Giữ chữ tín A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu đợc thế nào là giữ chữ tín, nêu đợc những biểu hiện của giữ chữ tín; Hiểu đợc ý nghĩa của việc giữ chữ tín. 2. Thái độ: Có ý thức giữ chữ tín. 3. Kĩ năng: Biết phân biệt những hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín; biết giữ chữ tín với mọi ngời trong cuộc sống hằng ngày. B. Tài liệu và phơng tiện. - Giáo án, SGK và các tài liệu có liên quan. - Bảng phụ. C. Phơng pháp. - Phơng pháp thảo luận nhóm, trò chơi. - Phơng pháp vấn đáp D. Tiến trình dạy học. 1. ổn định lớp. KTBC: - Em hiểu thế nào là tôn trọng ngời khác? Làm bài tập 2 SGK. - Hằng và Mai chơi với nhau rất thân. Trong giờ kiểm tra môn GDCD Mai giở tài liệu để chép, Hằng biết nhng không nói gì. Nếu em là Hằng em se xử sự nh thế nào? 2. Bài mới. Hùng là học sinh lớp 8A, đã nhiều lần Hùng đợc thầy giáo gọi lên bảng song Hùng đểu không thuộc bài Cứ mỗi lần nh vậy, Hùng đều hứa là lần sau không tái phạm nữa. Nhng hôm nay Hùng vẫn không thuộc bài. Thầy giáo và cả lớp rất thất vọng về Hùng. - Em có nhận xét gì về hành vi của Hùng? - Hành vi của Hùng có tác hại gì? 7 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1. Giúp HS hiểu đợc thế nào là giữ chữ tín. GV: cho học sinh đọc kỹ mục đặt vấn đề trong SGK. Tổ chức lớp thành 4 nhóm thảo luận các nội dung sau: (GV treo bảng phụ có nội dung thảo luận.) Nhóm 1. Tìm hiểu những việc làm của Nhạc Chính Tử? Vì sao Nhạc Chính Tử làm nh vây? Nhóm 2. Một em bé đã nhờ Bác điều gì? Bác đã làm gì và vì sao Bác làm nh vậy? Nhóm 3. Ngời sản xuất, kinh doanh hàng hoá phải làm tốt việc gì đối với ngời tiêu dùng ? Vì sao ? Ký kết hợp đồng phải làm đúng điều gì ? Vì sao không đợc làm trái các quy định kí kết ? Nhóm 4. Theo em trong công việc , những biểu hiện nào đợc mọi ngời tin cậy và tín nhiệm ? Trái ngợc với những việc làm đó là gì? Vì sao không đợc tin cậy, tín nhiệm ? Thời gian thảo luận 7 phút. HS các nhóm thảo luận, cử th ký ghi chép và đại diện lên trình bày. HS cả lớp nhận xét, bổ sung. GV nhận xét, đánh giá và tổ chức học sinh rút ra bài học . ? Việc làm của Nhạc Chính Tử, Bác Hồ chính là những việc làm thể hiện sự giữ chữ tín. Em hiểu giữ chữ tín là gì? Hoạt động 2. Giúp HS nêu đợc những biểu hiện của giữ chữ tín; Hiểu đợc ý nghĩa của việc giữ chữ tín. GV: tổ chức trò chơi nhanh mắt, nhanh tay. Thời gian 5 phút. GV: ghi lên bảng phụ bài tập: Điền vào bảng phân loại các biểu hiện đã cho sau: theo yêu cầu của mỗi đội sao cho đúng Mỗi tổ chọn 1 học sinh nhanh nhất lên bảng điền vào ô trống. - i 1. Điền những biểu hiện giữ chữ tín? - i 2. Điền những biểu hiện trái giữ chữ tín? ? Những ngời sống giữ chữ tín thì sẽ nhận đợc tình cảm gì của mọi ngời? ? Ngợc lại thì sao? Nhóm 1. - Nớc Lỗ phải cống nạp cái đỉnh cho nớc Tề. Vua Tề chỉ tin ngời mang đi là Nhạc Chính Tử. - Nhng Nhạc Chính Tử không chiụ đa sang vì đó là chiếc đỉnh giả. - Nếu ông làm nh vậy thì vua Tề sẽ mất lòng tin với ông. Nhóm 2. - Em bé ở Pác Bó nhờ Bác mua cho một chiếc vòng bạc. Bác đã mua cho em bé mặc dù Bác rất bận. - Bác làm nh vậy vì Bác là ngời coi trọng lòng tin của em bé đối với mình và Bác là ngời biết giữ lời hứa. Nhóm 3. - Đảm bảo mẫu mã, chất lợng, giá thành sản phẩm, thái độ thân thiện, giữ đúng những gì đã cam kết vì nếu không sẽ mất lòng tin với khách hàng Nhóm 4. - Làm việc cẩn thận, chu đáo, làm tròn trách nhiệm, trung thực. - Làm qua loa đại khái, gian dối sẽ không đợc tin cậy, tín nhiệm vì không biết tôn trọng nhau, không biết giữ lời hứa. 1- Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi ngời đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tởng nhau. 2. Biu hin. Đội 1 Đội 2 - giữ lời hứa - đã nói là làm - tôn trọng những điều đã cam kết - có trách nhiệm về lời nói, hành vi và việc làm của bản thân g đợc mọi ngời tôn trọng; tin cậy và tín nhiệm. - nói một đằng, làm một nẻo - chỉ nói không làm - không giữ lời hứa - vô trách nhiệm g mọi ngời coi th- ờng; mất lòng tin. 8 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò ? Sống luôn biết giữ chữ tín có ý nghĩa gì? ? Muốn giữ đợc lòng tin của mọi ngời thì chúng ta cần làm gì? 3. ý nghĩa. - Giữ chữ tín là tự trọng bản thân và tôn trọng ngời khác. - Ngời giữ chữ tín sẽ nhận đợc sự tin cậy, tín nhiệm của ngời khác đối với mình. * Cách rèn luyện . Biết giữ lời hứa, đã nói là làm, tôn trọng những điều đã cam kết với bạn bè, ngời thân và mọi ngời ở nhà, ở lớp, ở trờng và ngoài xã hội. 3. Củng cố. * GV: Nhắc lại nội dung chính bài học hôm nay? - HS nhắc lại các chuẩn kiến thức vừa học. * GV tổ chức, hớng dẫn HS làm BT 1. Bài 1. Đáp án đúng: Tất cả những hành vi trên đều là những biểu hiện của không biết giữ chữ tín. 4. Đánh giá. GV tổ chức, hớng dẫn HS làm bài tập. Câu 1. Có ý kiến cho rằng: giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa. Em cho biết ý kiến và giải thích vì sao? - Giữ lời hứa là quan trọng nhất, song bên cạnh đó còn những biểu hiện nh kết quả công việc, chất lợng sản phẩm, sự tin cậy. Câu 2. Tìm ví dụ thực tế không giữ lời hứa nhng cũng không phải là không giữ chữ tín. - Bạn A hứa đi chơi với bạn B vào chủ nhật, nhng không may hôm đó bố bạn B bị ốm nên bạn không đi đợc. GV tổ chức, hớng dẫn HS làm tiếp bài tập SGK. Bài tập 2. - Đáp án đúng: b là giữ chữ tín vì hoàn cảnh khách quan - a,c,d,đ không giữ chữ tín Bài tập 3. Sắm vai Chuyện xảy ra ở nhà Hằng: Mai đến rủ Hằng đi sinh nhật nhng Hằng không đi, vờ hứa phải đi đón em vào giờ đó. GV yêu cầu HS giải thích câu ca dao, nhận định. 9 - Em hãy giải thích câu : Ngời sao một hẹn thì nên Ngời sao chín hẹn thì quên cả mời . By ln t chi con hn mt ln tht ha 5. Hoạt động tiếp nối. - Về học thuộc NDBH, làm BT còn lại. - Chuẩn bị bài Pháp luật và kỷ luật E. ỏnh giỏ, iu chnh bi son. Soạn ngày 13/ 9/ 2014 Tuần 5 - Tiết 5 Bài 5: pháp luật và kỷ luật A. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức: Giúp HS hiểu đợc thế nào là pháp luật, kỷ luật; mối quan hệ giữa pháp luật và kỷ luật. Nêu đợc ý nghĩa của pháp luật, kỷ luật. - PL l quy tc x s bt buc chung i vi mi ngi - PL bo v quyn li ca cỏ nhõn v xó hi; to iu kin cho cỏ nhõn v xó hi phỏt trin 2. Thái độ: - Tôn trọng pháp luật và kỉ luật. - Đồng tình, ủng hộ những hành vi tuân thủ đúng PL và KL; phê phán những hành vi vi phạm PL và KL. 10 [...]... các dân tộc dân tộc ở trên thế giới nh vậy chứng tỏ Bác có tình cảm gì đối với các dân tộc đó? ? Sở dĩ, Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta làm - Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt cách mạng giải phóng dân tộc thành công đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của cũng nh Trung Quốc phát triển đợc kinh các dân tộc tế mạnh mẽ là vì lí do gì? ? Tuy nhiên, ngay khi đang ở nớc ngoài, - Thể hiện lòng tự hào dân. .. tháng an toàn Xã hội giao thông * Yêu cầu : - Tự giác , chủ động , đảm bảo nội dung học tập, việc nhà và các hoạt động Đoàn- Đội - Điều chỉnh khi cần thiết, động viên và nhắc nhở nhau cùng thực hiện - Chống ngại khó, ngại khổ cần kiên trì 3 Hoạt động tiếp nối - Về học bài, làm BT trong sách giáo khoa - Chuẩn bị bài 8 4 ỏnh giỏ, iu chnh bi son 21 Soạn ngày 3 tháng 10 năm 2014 Tuần 8 - Tiết 8 Bài 8: ... chuyển, buôn bán ma tuý xuyên Thái có hành vi vi phạm pháp luật nh thế nào? Lan Lào Việt Nam - Lợi dụng bản thân là cán bộ của ngành công an - Mua chuộc, dụ dỗ cán bộ công chức nhà nớc ? Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ * Hậu quả : Xuân Trờng và đồng bọn đã gây ra những - Tốn tiền của, gia đình tan nát hậu quả gì? - Huỷ hoại nhân cách con ngời - Cán bộ thoái hoá, biến chất - Cán bộ công an vi... nớc ngoài, - Thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng tìm hiểu và tiếp thu những nền văn minh, của mình tiến bộ của các dân tộc, Tình cảm của Bác vẫn hớng về nơi nào? điều đó thể hiện tình cảm của Bác đối với dân tộc Việt Nam là gì? GV: Những tình cảm và việc làm trên chính là thể hiện sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 1 Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ? Vậy, em hiểu tôn trọng và học hỏi... nêu đợc 3 ví dụ về việc học hỏi các dân tộc khác của hs (1 đ) - Nêu rõ việc học hỏi nào là không nên và giải thích lí do (1 đ) D Hoạt động tiếp nối - Về chuẩn bị bài 9 Tuần 10, 11 Tiết 10, 11 Bài 9 Soạn ngày 18/ 10/ 13 GểP PHN XY DNG NP SNG VN HểA 28 CNG NG DN C A Mục tiêu cần đạt 1 Kin thc: - HS hiu c thế nào là cộng đồng dân c và xây dựng np sống văn hóa ở cộng đồng dân c - Hiểu đợc ý ngha ca vic xõy... ích và nền văn dân tộc khác là gì? hoá của các dân tộc; luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình GV phân tích khái niệm: Tôn trọng là gì? Học hỏi là gì? GV: Tuy nhiên, muốn tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác trớc hết ta phải tự hào, gìn giữ, phát huy những gì tốt đẹp của dân tộc ta HĐ... trọng và học hỏi các dân tộc khác A Mục tiêu cần đạt 1 Kiến thức: - Hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - Nêu đợc những biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - Hiểu đợc ý nghĩa của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác 2 Kĩ năng: Biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác 3 Thái độ: Tôn trọng và khiêm tốn học hỏi các dân tộc khác 4 Nhng... XIX GV: Đây là chiếc điện thoại đầu tiên sản xuất năm 188 1, còn đây là chiếc xe ô tô sản xuất năm 188 5 ? So sánh chiếc điện thoại và chiếc xe ô tô này với những chiếc điện thoại, những chiếc xe ô tô hiện nay mà các em thấy có gì khác nhau? HS trả lời, GV dẫn dắt vào bài mới 22 Hoạt động của GV HĐ 1 Giúp HS Hiểu thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác GV mời 3 học sinh có giọng đọc tốt đọc 3... tình bạn trong sáng, lành mạnh E ỏnh giỏ, iu chnh bi son 13 Tuần 6 - Tiết 6 Soạn ngày 20/ 9/ 2014 bài 6: xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức: Giúp HS hiểu đợc thế nào là tình bạn; Nêu đợc biểu hiện của tình bạn trong sáng lành mạnh Hiểu đợc ý nghĩa của tình bạn trong sáng lành mạnh 2 Thái độ: - Tôn trọng và mong muốn xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh... con em nghiện mà tuý vận động đi cai nghiện trờng lớp và địa phơng tổ chức , em thờng xuất phát từ lý do nào ? * Xuất phát từ lí do : - Hoàn thành công việc - Lo lắng , sốt sắng trong công việc đi đúng giờ - Làm cho xong công việc - Tình cảm niềm tin trong sáng Câu 3 - Ham thích hoạt động Xây dựng kế hoạch tham gai các hoạt - Có lợi cho mình và mọi ngời động CT- XH Để thực hiện tốt các kế - Yêu cầu của . vụ án trên ? * Việc làm của Vũ Xuân Trờng và đồng bọn. - Vận chuyển, buôn bán ma tuý xuyên Thái Lan Lào Việt Nam - Lợi dụng bản thân là cán bộ của ngành công an - Mua chuộc, dụ dỗ cán bộ. - Cán bộ thoái hoá, biến chất - Cán bộ công an vi phạm - Làm mất niềm tin ở nhân dân, những ngời làm PL lại vi phạm PL. * Chúng đã bị trừng phạt - 22 bị cáo: 8 tử hình, 6 chung thân, 2 án hai mơi. tình bạn trong sáng, lành mạnh. 3. Kĩ năng: Biết xây dựng tình bạn trong sáng và lành mạnh với các bạn trong lớp, trong trờng và ở cộng đồng. B. Tài liệu và phơng tiện. - Giáo án, SGK và các tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10, Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 10,