0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5

56 885 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:02

Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. Ngày soạn: Ngày giảng: Tuần 18- Tiết 18. Thực hành chuyên đề: An toàn giao thông. i. mục tiêu bài học: 1. Kiến thức: - Cung cấp cho HS một số quy định chung về đảm bảo an toàn giao thông, một số quy định cơ bản về trật tự an toàn giao thông đờng bộ. - Đây là những quy định trong luật an toàn giao thông vì thế yêu cầu tất cả mọi ngời phải thực hiện, nếu sai thì bị xử lí theo quy định của pháp luật. 2. Kĩ năng: - Giúp HS xử lí những tình huống đi trên đờng thờng gặp, biết đánh giá hành vi đúng hay sai của ngời khác về thực hiện trật tự an toàn giao thông. 3. Thái độ: - Giúp HS tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. II. Chuẩn bị ph ơng tiện dạy học. - GV: Su tầm tranh, ảnh, ví dụ thực tế. - HS: Tìm hiểu những quy định về đảm bảo an toàn giao thông đờng bộ. III. tiến trình bài dạy. 1. ổ n định tổ chức lớp. 2. Kiểm tra bài cũ: (7') H: Nêu quyền và nghĩa vụ của ông bà, cha mẹ với con cháu? Em sẽ làm gì để đền đáp công ơn của ông bà, cha mẹ? 3. Bài mới. (3') a. Giới thiệu bài mới. b. Các hoạt động chủ yếu. Hoạt động Nội dung Thầy trò *Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin, tình huống. (10') - GV: yêu cầu HS thảo luận nhóm. + Nhóm 1: Nguyên nhân dẫn đến tai nạn trong trờng hợp của H và những ngời cùng đi trên xe máy là gì? + Nhóm 2: Hãy cho biét H có những vi phạm gì về trật tự an toàn giao thông? - HS thảo luận nhóm. I. Tìm hiểu thông tin, tình huống: 1. Thông tin: => Chở ba ngời không đúng quy định. - Vợt xe sai quy định. - Cha đến tuổi điều khiển xe mô tô. . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. H: Theo em, khi vợt xe cần chú ý những điều gì? - GV: Yêu cầu các nhóm trình bày. - GV: Nhận xét- Bổ sung. - GV: Tình huống. - GV: yêu cầu HS xử lí tình huống. - GV: Đặt câu hỏi. H: Theo em, bạn nào nói đúng? Vì sao? ( Bạn Vân nói đúng). H: Bạn H có bị xử lí theo quy định của pháp luật không? - GV: Nhận xét- bổ sung- Chốt. *Hoạt động 2: Cung cấp những quy định chung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. (10') - GV:Đặt câu hỏi. H: Để tránh tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn khi đi đờng ta phải làm gì? H: Nguyên nhân nào dẫn đến tai nạn giao thông? ( Hệ thống giao thông cha đáp ứng, ph- ơng tiện tăng nhanh, uống bia rợu, ý thức tham gia giao thông của ngời dân ) H: Biện pháp nào để giảm tai nạn giao thông? - GV: Bổ sung- Chốt- Kết luận. * Hoạt động 4: Giúp HS liên hệ thực tế về trật tự an toàn giao thông và luyện tập. (10') - GV: Yêu cầu HS liên hệ thực tế. - GV: Đặt câu hỏi. H: Em hãy nhận xét tình hình tai nạn giao thông ở nơi em ở? ( tốt hoặc cha tốt). Cho ví dụ? H: Theo em cần phải có biện pháp gì - Đại diên các nhóm trình bày. - HS xử lí tình huống. - HS trả lời. - HS trả lời. - HS nêu biện pháp. - HS liên hệ thực tế. 2. Tình huống: - Bạn Vân nói đúng. Vì: Theo quy định về trật tự an toàn giao thông đờng bộ thì khi xuống phà, đang ở trên phàthì phải xuống xe II. Nội dung bài học: * Những quy định chung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. - Tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông => Mọi ngời phải tự giác chấp hành trật tự an toàn giao thông . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. để giảm tai nạn giao thông? H: Bản thân em đã thực hiên đúng cha về trật tự an toàn giao thông? H: Em phải có việc làm gì để giảm tai nạn giao thông? - GV: Bổ sung và cho bài tập. + Bài tập 1: Tình huống. - GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm. - GV: Yêu cầu HS trình bày. + Bài tập 2: - GV: Yêu cầu HS lên bảng làm. - GV: Nhận xét- Bổ sung- Cho điểm- Kết luận nội dung bài học. - HS liên hệ bản thân. - HS lên bảng làm. III. Bài tập: 1. Bài tập 1: 2. Bài tập 2: Trắc nghiệm. - Đáp án: a,c,d,d. 4. Đánh giá kết quả. (3') - Nhắc lại nội dung bài học. 5. H ớng dẫn bài về nhà: (2') - Viết thu hoạch về tình hình tai nạn giao thông ở nơi em ở. Em có kiến nghị gì và nêu biện pháp hạn chế xảy ra tai nạn giao thông hiện nay. - Chuẩn bị bài 13- Trả lời phần gợi ý - Tìm hiểu tình hình các tệ nạn ở địa phơng em. IV. Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy. **************************************** . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. Ngày soạn : Ngày giảng : Tuần 19 - Tiết 19 Bài 13 : Phòng chống tệ nạn xã hội ( 2T ) I . Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - HS hiểu thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó. - một số quy định cơ bản của pháp luật nớc ta về phòng, chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó. - Trách nhiệm của công dân nói chung, HS nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh. 2. Kĩ năng - HS có kĩ năng nhận biết đợc những biểu hiện của tệ nạn xã hội. - Biết phòng ngừa tai nạn xã hội cho bản thân. - Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở trờng (địa phơng). 3. Thái độ - HS có thái độ đồng tình với chủ trơng của nhà nớc và những quy định của pháp luật. - Xa lánh các tệ nạn xã hội và căm ghét những kẻ lôi kéo trẻ em, thanh niên vào tệ nạn xã hội. - ủng hộ những hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. II. chuẩn bị ph ơng tiện dạy học - GV : Tranh, bảng phụ, ví dụ. - HS : Vẽ tranh về tệ nạn xã hội. Iii. Tiến trình bài dạy 1. ổ n định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (2') Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới (3') a. Giới thiệu bài. b. Các hoạt động chủ yếu. Hoạt động Nội dung Thầy Trò * Hoạt động 1 : Tìm hiểu phần đặt vấn đề để giúp HS hiểu tệ nạn xã hội là gì. (12') I. Đặt vấn đề * Đồng tình với An. Ban đầu chơi vui -> ít . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. - GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm. + Nhóm 1 : Câu a (SGK-34) + Nhóm 2 : Câu b (SGK-34) + Nhóm 3 : Qua 2 ví dụ trên các em rút ra bài học gì? H: Cờ bạc, ma túy, mại dâm có liên quan với nhau không? Vì sao? - GV : Yêu cầu các nhóm trình bày. - GV : Nhận xét - Bổ sung - Chốt * Hoạt động 2 : Giúp HS hiểu khái niệm tệ nạn xã hội (8') - GV : Tệ nạn xã hội là gì ? Cho ví dụ. (Đánh bạc, nghiện ma túy, mại dâm ) - GV : Yêu cầu HS chơi trò chơi. + Đội 1 : Tác hại đối với bản thân và gia đình. + Đội 2 : Tác hại đối với XH. - GV nhận xét, rút ra tác hại. GV: Bổ sung - chốt. * Hoạt động 3 : Giúp HS tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tệ nạn XH.(5') H: Nguyên nhân nào khiến con ngời xa vào tệ nạn XH ?Nguyên nhân nào là chính ? ( Pháp luật cha nghiêm, kinh tế kém phát triển). - GV : Bổ sung - Kết luận nội dung bài học. * Hoạt động 4 : Luyện tập, củng cố (10') + Bài tập 1 + Bài tập 2 - GV : Yêu cầu HS thảo luận nhóm. - GV : Yêu cầu HS trình bày. - GV : Nhận xét - bổ sung. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày. - HS trả lời. - HS cho ví dụ. - HS chơi trò chơi. - HS trả lời. - HS thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày. tiền -> ham chơi -> đánh bạc -> vi phạm pháp luật. * P và H ham mê cờ bạc. Bà Tâm : dụ dỗ => Bà Tâm, P, H vi phạm pháp luật. * Bài học: - Không chơi bài ăn tiền. - Không ham mê cờ bạc. - Không nghe kẻ xấu rủ rê. II. Bài học 1.Khái niệm - Tệ nạn xã hội: Gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực XH 2. Tác hại của tệ nạn xã hội + Đối với bản thân: hủy hoại sức khỏe. + Đối với xã hội: ảnh hởng kinh tế 3. Nguyên nhân + Nguyên nhân khách quan - Pháp luật cha nghiêm. - Kinh tế cha phát triển. + Nguyên nhân chủ quan - Lời lao động * Bài tập 1. Bài tập 1: Tình huống 2. Bài tập 2: 3. Bài tập 3: Trắc nghiệm - Đáp án : a,c,e,g. . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. + Bài tập 3 : ( Bảng phụ) - GV : Yêu cầu HS thảo luận cá nhân. - GV : Yêu cầu HS lên bảng làm. - GV : Nhận xét - cho điểm + Bài tập 4 : Sắm vai - GV : Yêu cầu HS phân vai. - GV : Yêu cầu HS thể hiện vai diễn. - GV : Yêu cầu HS nhận xét và rút ra ý nghĩa của tình huống - Kết luận nội dung bài học. - HS thảo luận cá nhân - HS lên bảng làm - HS phân vai - HS thể hiện vai diễn. 4. Bài tập 4 : Sắm vai 4. Đánh giá kết quả. (3') Nhắc lại nội dung bài học. 5. H ớng dẫn bài về nhà (2') - Học nội dung bài học. - Làm các bài tập về nhà. - Chuẩn bị phần còn lại. - Tìm hiểu ở địa phơng có những biện pháp gì ngăn ngừa các tệ nạn xã hội. IV. Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy. Ngày soạn : Ngày giảng : Tuần 20 - Tiết 20 Bài 13 : Phòng chống tệ nạn xã hội (T2) I . Mục tiêu bài học 1. Kiến thức - HS hiểu thế nào là tệ nạn xã hội và tác hại của nó. - một số quy định cơ bản của pháp luật nớc ta về phòng, chống tệ nạn xã hội và ý nghĩa của nó. - Trách nhiệm của công dân nói chung, HS nói riêng trong phòng chống tệ nạn xã hội và biện pháp phòng tránh. 2. Kĩ năng - HS có kĩ năng nhận biết đợc những biểu hiện của tệ nạn xã hội. - Biết phòng ngừa tai nạn xã hội cho bản thân. - Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội ở trờng (địa phơng). 3. Thái độ - HS có thái độ đồng tình với chủ trơng của nhà nớc và những quy định của pháp luật. - Xa lánh các tệ nạn xã hội và căm ghét những kẻ lôi kéo trẻ em, thanh niên vào tệ nạn xã hội. - ủng hộ những hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội. . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. II. chuẩn bị ph ơng tiện dạy học - GV : Tranh, bảng phụ, ví dụ. - HS : Vẽ tranh về tệ nạn xã hội. Iii. Tiến trình bài dạy 1. ổ n định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (7') H: Tệ nạn xã hội là gì? Tác hại và nguyên nhân của tệ nạn xã hội? 3. Bài mới (3') a. Giới thiệu bài. b. Các hoạt động chủ yếu. Hoạt động Nội dung Thầy Trò * Hoạt động 1 : Giúp HS tìm hiểu biện pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội. (8') + Bài tập 4. - GV : Yêu cầu HS thảo luận nhóm. * Nhóm 1 : Câu a. * Nhóm 2 : Câu b. * Nhóm 3 : Câu c. - GV : Yêu cầu các nhóm trình bày. - GV : Nhận xét - Bổ sung - Rút ra biện pháp phòng, tránh. * Hoạt động 2 : Cung cấp cho HS những quy định của nhà nớc về phòng chống các tệ nạn XH. (7') - GV phát cho HS t liệu về quy định của pháp luật yêu cầu HS nghiên cứu. H : Đối với toàn XH pháp luật cấm những hành vi nào? H : Đối với trẻ em, pháp luật cấm những hành vi nào? H : Đối với ngời nghiện ma túy pháp luật quy định nh thế nào? H: Tại sao pháp luật nghiêm minh nh vậy mà vẫn có những ngời mắc các tệ nạn XH? (Thích chơi bời, thiếu hiểu biết, thích cảm giác lạ ) H : Tại sao pháp luật quan tâm đến - HS thảo luận nhóm. - Đại diện các nhóm trình bày. - HS nghiên cứu. - HS trả lời - HS trả lời I. Tình huống. II. Bài học 4. Biện pháp phòng, tránh . - Biện pháp chung: Nâng cao chất lợng cuộc sống - Biện pháp riêng : Không tham gia, che giấu, tàng trữ ma túy 5. Những quy định của pháp luật a. Đối với XH - Cấm đánh bạc b. Đối với trẻ em . - Không đánh bạc, uống rợu c. Đối với ng ời nghiện ma túy. - Bắt buộc cai nghiện. . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. trẻ em? (Trẻ em dễ bị cám dỗ, là t- ơng lai của đất nớc ) -GV : Treo bảng phụ về bộ luật hình sự 194, 200, 248. - GV : Giải thích. + Bài tập: Điền vào chỗ trống về các bộ luật hình sự. - GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân. - GV: Yêu cầu HS lên bảng làm. - GV: Nhận xét- Cho điểm. * Hoạt động 3: Giúp HS hiểu trách nhiệm của HS trong việc phòng chống tệ nạn xã hội.(5') - GV : Yêu cầu HS thảo luận. + Nhóm 1 : Nêu trách nhiệm của công dân. + Nhóm 2 : HS phải có trách nhiệm gì? - GV : Yêu cầu các nhóm trình bày. - GV : Nhận xét - Bổ sung - Kết luận nội dung bài học. * Hoạt động 4 : Luyện tập, củng cố. + Bài tập 1 : (10') - GV : Yêu cầu HS cho ví dụ. + Bài tập 3,5. - GV : Yêu cầu HS thảo luận - GV : Yêu cầu các nhóm trình bày. - GV : Nhận xét bổ sung. + Bài tập 6 : - GV : Yêu cầu HS làm việc cá nhân. - GV : Yêu cầu HS lên bảng -GV : Nhận xét - Cho điểm - Kết luận toàn bài. -HS : Quan sát. - HS làm việc cá nhân. - HS lên bảng làm. - HS thảo luận. - Đại diện các nhóm trình bày. - HS thảo luận - Đại diện các nhóm trình bày. - HS làm việc cá nhân. - HS lên bảng làm. 6. Trách nhiệm của công dân, học sinh + Công dân : - Không trồng cây thuốc phiện. - Không tổ chức ma chay, cới xin linh đình. + Học sinh : Sống giản dị, lành mạnh II. Bài tập: 1. Bài tập 1. - Một số hình thức đánh bạc : xóc đĩa, bi- a, điện tử 2. Bài tập 3,5 - ý nghĩ của Hoàng sai - Nếu Hằng đi theo ng- ời đàn ông thì Hằng sẽ xa vào tệ nạn xã hội 3. Bài tập 6 : Trắc nghiệm - Đồng ý : a,c,g,i,k - Không đồng ý : b,d,đ,e,h 4. Đánh giá kết quả. (3') Nhắc lại nội dung bài học. 5. H ớng dẫn bài về nhà (2') - Học thuộc nội dung bài học - Làm các bài tập còn lại . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. - Chuẩn bị bài 14 - Trả lời câu hỏi và su tầm tranh ảnh về HIV/AIDS. IV.Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy. - Cần nhấn mạnh trong các lễ ma chay, cới xin còn tổ chức chơi cờ bạc, uống rợu, đốt pháo ********************************** Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 21 - Tuần 21 Bài 14: Phòng,chống nhiễm HIV/AIDS. I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức - Giúp HS hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS. - Những quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS. - Các biện pháp phòng chống HIV/AIDS. - Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống HIV/AIDS. 2. Kĩ năng - Biết giữ mình để không bị nhiễm HIV/AIDS. - Tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. 3. Thái độ - ủng hộ những hành động phòng, chống HIV/AIDS. - Không phân biệt đối xử với ngời nhiễm HIV/AIDS. III. Chuẩn bị ph ơng tiện dạy học - GV : Pháp luật về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở ngời năm 1995 của ủy ban thờng vụ quốc hội. . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. - HS : Su tầm tranh ảnh, số liệu về HIV/AIDS. IV. Tiến trình bài học 1. ổ n định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ (7') Để tránh xa các tệ nạn xã hội bản thân em phải làm gì? Bài tập. 3. Bài mới a. Giới thiệu bài. b. Các hoạt động chủ yếu. Hoạt động Nội dung Thầy Trò * Hoạt động 1 : Tìm hiểu phần đặt vấn đề để giúp HS hiểu HIV/AIDS là gì và tính chất nguy hiểm của nó. (7') - GV: Đặt câu hỏi. H: : Em biết gì về HIV/AIDS? (Là căn bệnh nguy hiểm, cha có thuốc chữa trị ) - GV : Yêu cầu HS đọc bức th. H: Theo em, nội dung bức th nói về vấn đề gì? ( Anh trai bạn của Mai bị chết vì AIDS). H : Nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của anh trai bạn của Mai? (Do bạn bè xấu lôi kéo ) - GV : Em cảm nhận thế nào về nỗi đau do HIV/AIDS mang lại? (Đối với ngời nhiễm HIV/AIDS là nỗi bi quan, hoảng sợ ) - GV : Qua bức th này đã rút ra bài học gì cho tất cả mọi ngời? - GV bổ sung - chốt * Hoạt động 2 : Giúp HS tìm hiểu các thông tin số liệu về HIV/AIDS qua đó tìm hiểu tính chất nguy hiểm của HIV/AIDS. (3') - GV : Giới thiệu số liệu, thông tin (bảng phụ) H : Em có suy nghĩ gì về những con số, thông tin trên? (HIV/AIDS lây lan nhanh, nguy hiểm đối với mọi ngời? - HS trả lời. - HS trả lời. - Đối với ngời nhiễm HIV/AIDS là nỗi bi quan, hoảng sợ - HS trả lời. - HS trả lời. I. Đặt vấn đề - Nỗi đau của gia đình bạn của bạn Mai khi anh trai bạn của Mai đã chết vì bệnh AIDS. * Bài học - Tự bảo vệ mình trớc hiểm họa AIDS. - Sống lành mạnh. - Có hiểu biết . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh [...]... luận - Là quyền của công dân tham gia 2 Công dân có quyền tự do ngôn luận nh thế nào - Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 này sẽ làm mất tự do của ngời khác H : Công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận nhằm mục đích gì? H : Bằng cách nào mà công dân thể hiện đợc... 1 9 85 - 19 95 ở Quảng Trị chết 65 ngời, bị thơng 409 ngời * Thiệt hại về cháy - Cả nớc có 58 7 1 vụ thiệt hại 902910 triệu đồng * Thiệt hại về ngộ độc thực phẩm => Các tai nạn do vũ khí cháy nổ và các chất độc hại gây ra rất nguy hiểm Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 nguy hiểm, nguyên nhân tai nạn do vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại (5' )... tài sản nhà trờng của bản thân hoặc các bạn trong trờng (1 ,5 điểm) - Nêu đợc việc cụ thể đã làm (0 ,5 điểm) - Đánh giá đợc việc làm tốt hoặc cha tốt của bản thân hoặc các bạn trong trờng (1 ,5 điểm) Câu 3 (2 ,5 điểm) Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 a) Minh làm nh vậy là sai (0 ,5 điểm) Vì: Tờ giấy dùng để kiểm tra tuy nhỏ nhng cũng là tài... Nghịch bình xịt thuốc trừ sâu, Câu 2 (2 ,5 điểm) Yêu cầu học sinh nêu đợc: a) Nghĩa vụ của công dân tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nớc và lợi ích công cộng: Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 - Không xâm phạm, lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản của Nhà nớc và lợi ích công cộng (0 ,5 điểm) - Khi đợc nhà nớc giao quản... hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 pháp của công dân. (3') - GV: Đặt câu hỏi H : Những tài sản nào nhà nớc quy định phải đăng kí quyền sở hữu? Vì sao phải đăng kí? (Nhà nớc bảo - HS trả lời vệ ) H : Đăng kí quyền sở hữu có phải là biện pháp để công dặnt bảo vệ tài sản không? Vì sao? H : Nêu một số biện pháp nhà nớc bảo vệ quyền sở hữu của công dân? ... Trách nhiệm của công dân - Tuyên truyền III Bài tập 1.Bài tập 1 2 Bài tập 2 3 Bài tập 5 4 Bài tập 6 : Trắc nghiệm - Đáp án : a, c, d, đ IV Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy Ngày soạn : Ngày giảng : Tuần 24 - Tiết 24 Bài 17 : Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nớc và lợi ích công cộng Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 I Mục tiêu bài... Vì sao? Cách xử lí nh thế nào? - Ôn tập từ bài 13 đến bài 18 để kiểm tra 45' IV Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy **************************************** Ngày ra đề: Ngày kiểm tra: Tuần 26 - Tiết 26 Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 Đề kiểm tra 45' Môn GDCD - Lớp 8 Thời gian: 45' i mục đích yêu cầu: - Kiểm tra khả năng nắm kiến thức của... sao công dân thể hiện quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật? Cho ví dụ? 3 Bài mới (3') a Giới thiệu bài b Các hoạt động chủ yếu Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 Hoạt động Thầy * Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung phần đặt vấn đề (8' ) - GV : Yêu cầu HS thảo luận nhóm + Nhóm 1 : Câu a (SGK - 56 ) + Nhóm 2 : Câu b (SGK - 56 )... đối tợng 1, 2, 7 : e 3:c 4:a 5: b 6:d 4 Đánh giá kết quả (3') 5 Hớng dẫn bài về nhà (2') - Học bài cũ - Làm bài tập 1 (SGK - tr .57 ) - Tìm hiểu bộ máy nhà nớc : Sự phân công, phân cấp và chức năng IV.Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy ******************************************* Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 Ngày soạn : 13- 3- 2010 Ngày... thể hiện vai diễn - GV yêu cầu HS nhận xét- Kết luận của tình huống toàn bài 4 Đánh giá kết quả (3') Nhắc lại nội dung bài học 5 Hớng dẫn bài về nhà (2') Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8 - Làm bài cũ - Làm các bài tập còn lại - Chuẩn bị bài 16 Tìm hiểu công dân có quyền và nghĩa vụ gì về tài sản của mình và tài sản của ngời khác IV Tự . miễn dịch mắc phải ở ngời năm 19 95 của ủy ban thờng vụ quốc hội. . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8. - HS : Su tầm tranh ảnh,. còn ở khắp nơi. - Ngời chết vì bom mìn nhiều. - Năm 1 9 85 - 19 95 ở Quảng Trị chết 65 ngời, bị thơng 409 ngời. * Thiệt hại về cháy. - Cả nớc có 58 7 1 vụ thiệt hại 902910 triệu đồng. * Thiệt hại. Đánh giá kết quả (3') Nhắc lại nội dung bài học. 5. H ớng dẫn bài về nhà (2') . Ngời thực hiện Giáo viên - Phạm Thị Vân Khánh Trờng THCS Đại Hà - Giáo án giáo dục công dân lớp 8.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5, Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 5,

Từ khóa liên quan