0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8

95 1,003 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:03

Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 Tit 1 Bi 1 TễN TRNG L PHI A. Muc tiờu cn t: 1. Vờ kiờn thc : - Hoc sinh hiờu thờ nao la tụn trong le phai ,nhng biờu hiờn cua tụn trong le phai . - Hoc sinh nhõn thc c vi sao trong cuục sụng moi ngi phai tụn trong le phai . 2. Vờ ky nng : - Hoc sinh co thoi quen va biờt t kiờm tra hanh vi cua minh ờ ren luuyờn ban thõn ờ tr thanh ngi biờt tụn trong le phai . 3. Vờ thỏi : : - Hoc sinh biờt phõn biờt cac hanh vi thờ hiờn s tụn trong le phai va khụng tụn trong le phai trong cuục sụng hng ngay . - Hoc tõp gng cua nhng ngi biờt tụn trong le phai va phờ phan nhng hanh vi thiờu tụn trong le phai . B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh + Gv: - SGK, SGV,phiờu hoc tõp, nhng mõu chuyờn co nụi dung liờn quan ờn bai + HS: - SGk, SBT, vở ghi, tài liệu su tầm C. Phng phỏp: - Tho lun, gi m, t vn , gii quyt vn . D. Tiờn trinh giờ dạy: 1. ễn inh tụ chc: - Kim tra s s: 2. Kiờm tra bài cũ : - Kiểm tra s chun b ca hc sinh v sỏch v. 3. Bai mi : a) Giới thiệu bài: *) H 1 : Sụng trung thc dam bao vờ nhng iờu ung n ,khụng chõp nhõn va khụng lam nhng iờu sai trai o la nhng nụi dung cụt loi cua tụn trong le phai .Võy tụn trong le phai la gi ? No co y nghia nh thờ nao? Bai hoc hụm nay se giup chung ta giai ap nhng thc mc o . Hoat ụng cua thõy va tro Nụi dung kiờn thc cõn at *) H 2 : Hng õn hoc sinh tim hiờu phõn t võn ờ . - Mc tiờu: Giỳp hc sinh khai thỏc mc t vn , lm quen vi ni dung bi hc GV: Trõn Thi Khuyờn Trng THCS Thanh Vn 1 Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 - CTH: GV : Gọi học sinh đọc phần đặt vấn đề Chia học sinh thành 3 nhóm ,mỗi nhóm thảo luận 1 trường hợp trong phần đặt vấn đề. + Nhóm 1: Em có nhận xét gì việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên ? + Nhóm 2: Tong các cuộc tranh luận ,có bạn đưa ra ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối .Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ? + Nhóm 3: Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì ? HS : Các nhóm cử đại diện trình bày - N1 : Hành động của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ,chứng tỏ ông là một người dũng cảm ,trung thực ,dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý ,lẽ phải ,không chấp nhận những điều sai trái . - N2: Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng , hợp lý . - N3: Em phải thể hiện thái độ không đồng tình của em đối với hành vi đó .Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy HS : Các nhóm bổ sung - Kết luận : Để có cách ứng xử phù hợp trong những trường hợp trên đòi hỏi mỗi người không chỉ có nhận thức mà còn phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật ,bảo vệ lẽ phải, phê phán những hành vi sai trái *) HĐ 3 : Hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học - Mục tiêu: Giúp học sinh tìm hiểu nội dung kiến thức của bài - CTH: GV đặt câu hỏi cho hcọ sinh giải đáp. ? Theo em lẽ phải là gì ? Tôn trọng lẽ phải là gì ? HS: Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn ,phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội . - Tôn trọng lẽ phải là công nhận và ủng hộ ,tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn ,biết điều chỉnh hành vi suy nhĩ cuả mình theo hướng tích cực không chấp nhận và I. Đặt vấn đề : 1. Đọc 2. Kết luận: - Kết luận: Để có cách ứng xử phù hợp mỗi người cần có nhận thức đúng đắn, tôn trong sự thật, bảo vệ lẽ phải, phê phán những việc làm sai trái II. Nội dung bài học 1. Lẽ phải là gì? Tôn trọng lẽ phải là gì? GV: Trần Thị Khuyên Trường THCS Thanh Văn 2 Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 không làm những điều sai trái . Gv : Yêu cầu học sinh lấy ví dụ những hành vi biểu hiện tôn trọng lẽ phải – không tôn trọng lẽ phải VD : Vi phạm luật giao thông,Vi phạm nội quy trường học “ Gió chiều nào che chiều ấy ” ? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào? - HS: : giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp ,làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội ,góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển Gv: Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau .Là phẩm chất cần thiết của mỗi người ,góp phần làm cho Xh trở nên lành mạnh ,tốt đẹp hơn . Mỗi học sinh cần phải học tập và rèn luyện mình để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp . *) HĐ 4: Tìm hiểu những biểu hiện của hành vi TTLP hoặc không TTLP - Mục tiêu: Giúp HS phân biệt những hành vi nên làm hoặc nên tránh - CTH: ? Hãy tìm những hành vi TTLP và hành vi không TTLP. - GV bổ sung đưa thêm 1 số tình huống để HS phân tích + Vi phậm nội quy của trường, của lớp: Không lên lớp giờ tự học, vượt rào, đổ cơm không đúng quy định, không ngủ trưa + Vi phạm luật giao thông đường bộ + Làm trái quy định của pháp luật: Lấn chiếm vỉa hè, buôn bán hàng quốc cấm ? TTLP được thể hiện ở những khía cạnh nào? - HS: Qua lời nói, cử chỉ, hành động của con người ? XH sẽ trở nên ntn nếu mọi người đều biết TTLP? - HS: Góp phần làm cho XH trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn ? Là HS các em cần phải làm gì đối với những tấm gương biết TTLP? - HS: Phải học tập, noi theo ? Học tập theo những tấm gương đó để làm gì? - HS: Để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp *) HĐ 5 : Hướng dẫn học sinh luyện tập - Mục tiêu: Làm các bài tập để giúp học sinh củng cố lý 2. Ý nhĩa của tôn trọng lẽ phải: ( SGK) III. Bài tập : 1. Bài 1: Lựa chọn ý kiến c Lắng nghe ý kiến của bạn GV: Trần Thị Khuyên Trường THCS Thanh Văn 3 Giáo án GDCD 8 Năm học 2012 - 2013 thuyết và hình thành kĩ năng. - CTH: Bài 1 : GV : Treo bảng phụ bài tập HS : Lựa chọn và giải thích Bài 2 : Tiến hành như bài tập 1 Bài 3: Gv : Treo bảng phụ bài tập Hs : Theo dõi làm bài tập , tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo . 2. Bài 2: Lựa chọn cách ứng xử c Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn ,giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa . 3. Bài 3: Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải: a.Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống ,làm việc và học tập . c. Phê phán nhữnh việc làm sai trái . e. Lắng nghe ý kiến của mọi người ,nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải . -4/ Củng cố: 1. Thế nào là tôn trọng lẽ phải ? ý nghĩa 2. Nêu hướng hoạt động để trở thành người biết TTLP? 5/Dặn dò: BT về nhà : - Học bài, làm BT 5,6 - Chuẩn bị bài : Liêm khiết  Tiết 2- BÀI 2: LIÊM KHIẾT I/MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: Hiểu thế nào là liêm khiết, biết phân biệt hành vi liêm khiết và không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày. 2. Kỹ năng: Hiểu được vì sao phải sống liêm khiết và phải làm gì để sống liêm khiết. 3. Thái độ: -Có thói quen và tự kiểm tra hành vi của mình để biết sống liêm khiết. -Biết lên án, phê phán những hành vi sai trái. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị, KN phân tích so sánh, KN tư duy phê phán KN xác định giá trị, KN phân tích so sánh, KN tư duy phê phán III/CÁC PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: GV: Trần Thị Khuyên Trường THCS Thanh Văn 4 Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 Nghiờn cu trng hp in hỡnh, ng no, tho lun nhúm, x lớ tỡnh hung IV/PHNG TIN DY HC: -SGK, SGV. -Tc ng, ca dao núi v liờm khit. V/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 2/Kim tra bi c: -Tụn trng l phi l gỡ? Cn rốn luyn th no bit tụn trng l phi? -Cha bi tp 5,6 3/Bi mi: - Vào bài : Từ xa đến nay ông cha ta luôn coi trọng và đề cao vấn để danh dự và nhân phẩm của con ngời . Đói cho sạch , rách cho thơm Phú quý bất năng di Uy vũ bất năng khuất. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thay đổi phải giữ cho đợc sự trong sạch và thanh thản của tâm hồn Hot ng GV v HS Ni dung cn t GV : Gọi 3 học sinh có giọng đọc tốt đọc các mẩu chuyện phần đặt vấn đề. GV : tổ chức HS thảo luận nhóm Chia lớp thành 3 nhóm ứng với 3 câu hỏi sau : Câu 1. Nhóm 1 Bà Mari Quy-ri đã có những việc làm gì? Hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 2. Nhóm 2 Hãy nêu những hành động của Dơng Chấn. Những hành động đó thể hiện đức tính gì? Câu 3. Nhóm 3 I- Đặt vấn đề. 1- Nhận xét tình huống . Nhóm 1 . - Bà Mari Quy-ri và chồng đã có những đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế. - Không giữ bản quyền sáng chế cho mình, sẵn sàng sống túng thiếu. - Bà gửi biếu tài sản cho trẻ mồ côi - Không nhận món quà của tổng thống - Bà không vụ lợi, tham lam sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nhóm 2. - Từ chối vàng bạc Vơng Mật mang đến biếu. - Ông nói tiến cử ngời làm việc tốt chứ không cần vàng. - Đức tính thanh cao , vô t không vụ lợi. Nhóm 3 . - Cụ sống nh những ngời Việt Nam bình GV: Trõn Thi Khuyờn Trng THCS Thanh Vn 5 Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 Hành động của Bác Hồ đợc đánh giá nh thế nào ? Những hành động đó của Bác thể hiện đức tính gì ? HS các nhóm cử đại diện trả lời . GV nhận xét và bổ sung và đặt câu hỏi chung cho cả lớp . ? Em có suy nghĩ gì về những cách xử sự trên ? ? Theo em những cách xử sự trên có điểm gì giống nhau ? Vì sao? GV tổ chức học sinh liên hệ thực tế tìm hiểu những tấm gơng liêm khiết. GV sử dụng phiếu có in câu hỏi trớc. Câu 1. Việc học tập đức tính liêm khiết đối với chúng ta có phù hợp và cần thiết không ? Có ý nghĩa gì không ? Câu 2. Nêu những hành vi biểu hiện lối sống liêm khiết trong cuộc sống hành ngày . Câu 3 . Nêu những hành vi trái với đức tính liêm khiết. GV kết luận và chuyển ý . GV : Nói tới đức tính liêm khiết là nói tới đức tính trong sạch trong đạo đức dù là ngời dân hay là ngời có chức quyền. Từ thờng - Khớc từ nhà cửa, quân phục, huân huy chơng - Cụ là ngời Việt Nam trong sạch và liêm khiết. 2- Bài học . - Những cách xử sự đó là những tấm gơng sáng để chúng ta học tập và noi theo. - Những cách xử sự đó nói nên lối sống thanh tao, không vụ lợi, không hám danh, làm việc vô t có trách nhiệm, không đòi hỏi vật chất. - Việc học tập đó làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nên rất cần thiết và có ý nghĩa. - Làm giàu bằng tai năng , sức lực. - Kiên trì học tập , vơn lên bằng sức lực của mình . - Trởng thôn làm việc tận tuỵ không đòi hỏi vật chất. - Lớp trởng vất vả hết mình với phong trào của lớp không đòi hỏi quyền lợi riêng . - ông bỏ vốn xây dựng công ty giải quyết công ăn việc làm cho mọi ngời. - Lợi dụng chức quyền tham ô. - Lâm tặc móc nối với công an , cán bộ kiểm lâm ăn cắp gỗ - Công ty A làm ăn gian lận . - Công ty B trốn thuế nhà nớc. - Bạn A không quan tâm đến phong trào của lớp, chỉ lo vun vén cho cá nhân mình - Không tham gia các hoạt động công ích GV: Trõn Thi Khuyờn Trng THCS Thanh Vn 6 Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 xa đến nay, chúng ta rất coi trọng những ngời liêm khiết. ? Em hiểu thế nào là liêm khiết ? ? ý nghĩa của đức tính liêm khiết trong cuộc sống ? Học sinh đọc yêu cầu của đề bài và suy nghĩ tìm đáp án trả lời. II- Nội dung bài học. 1- Liêm khiết. - Là phẩm chất đạo đức của con ngời thể hiện lối sống không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen ích kỷ. 2- ý nghĩa - Sống liêm khiết giúp con ngời thanh thản, đợc mọi ngời quý trọng , tin cậy , góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn. III- Luyện tập Bài tập 1: - Đáp án: Các hành vi liêm khiết là a,c,d và g. - Hành vi không liêm khiết là 2,4 và Bài tập 2: Đáp án: không đồng tình với a,c, đồng tình với b,d 4/ Cng c: Gv h thng ni dung bi 5/Dn dũ: - Học thuộc bài . - Làm các bài tập còn lại - Su tầm ca dao, tục ngữ nói về liêm khiết. - Chun b bi : Tụn trng ngi khỏc Ngy son: Ngy ging:. A1A2 Tit 3- BI 3: TễN TRNG NGI KHC I/MC TIấU BI HC: Giỳp hc sinh: 1. Kin thc: Hiu th no l tụn trng ngi khỏc, nhng biu hin ca tụn trng ngi khỏc trong cuc sng hng ngy. 2. K nng: Bit phõn bit hnh vi ỳng v cha ỳng trong tụn trng ngi khỏc. 3. Thỏi : Hiu ý ngha ca vic bit tụn trng ngi khỏc, t ú bit t kim tra, ỏnh giỏ, t iu chnh hnh vi ca mỡnh. II/CC K NNG SNG C BN C GIO DC: KN t duy phờ phỏn, KN phõn tớch so sỏnh, KN ra quyt nh III/CC PHNG PHP/ K THUT DY HC TCH CC: GV: Trõn Thi Khuyờn Trng THCS Thanh Vn 7 Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 Tho lun nhúm, ng nóo, trỡnh by 1 phỳt, sm vai IV/PHNG TIN DY HC: -SGK, SGV, sỏch thit k bi ging -Bi tp tỡnh hung V/TIN TRèNH DY HC: 1/n nh t chc: 2/Kim tra bi c: -Liờm khit l gỡ? Ti sao phi sng liờm khit? -Nhng biu hin no sau õy biu hin li sng liờm khit? Vỡ sao? a. Giỳp bn kốm theo iu kin cú li cho mỡnh. b. Cụng an giao thụng nhn tin ca ngi VP giao thụng m khụng vit húa n. c. Bỏc An lm giu bng chớnh ti nng v sc lc ca mỡnh. 3/Bi mi: - Vào bài : GV dẫn dắt học sinh vào bài bằng một mẩu chuyện Hoạt động của thầy và trò Nội dung cần đạt GV: mời 3 h/s đọc các tình huống SGK. Tổ chức lớp thành 3 nhóm thảo luận. Câu 1. Nhận xét về cách c xử, thái độ và việc làm của Mai ? Hành vi của Mai sẽ đợc mọi ngời đối xử nh thế nào ? Câu 2. Nhận xét về cách c xử của một số bạn đối với Hải? ? Hải đã có những suy nghĩ nh thế nào ? Thái đội của Hải thể hiện đức tính gì? Câu 3. Nhận xét việc làm của Quân và Hùng. Việc làm đó thể hiện đức tính gì ? HS các nhóm thảo luận cử th ký và đại diện để trả lời câu hỏi. I- Đặt vấn đề. - Mai là học sinh giỏi 7 năm liền nhng Mai không kiêu căng và coi th- ờng ngời khác. - Lễ phép , cởi mở , chan hoà , nhiệt tình , vô t , gơng mẫu. - Mai đợc mọi ngời tôn trọng và yêu quý. - Các bạn trêu chọc Hải vì em là ng- ời da đen. - Hải không cho rằng da đen là xấu mà Hải còn tự hào vì đợc hởng màu da của cha. Hải biết tôn trọng cha mình. - Quân và Hùng đọc truyện , cời đùa trong lớp . - Quân và Hùng thiếu tôn trọng ngời khác. GV: Trõn Thi Khuyờn Trng THCS Thanh Vn 8 Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 GV nhận xét , bổ sung . GV: Kết luận: chúng ta phải biết lắng nghe ý kiến ngời khác, kính trọng ngời trên, nhờng nhịn và không chê bai, chế giễu ngời khác; c xử đúng đắn, đúng mực tôn trọng phê phán sai trái GV : tổ chức trò chơi nhanh mắt , nhanh tay . GV: ghi lên bảng phụ bài tập .(Thảo luận , tìm hiểu biểu hiện hành vi tôn trọng và không tôn trọng ngời khác trong các trờng hợp sau ) Mỗi tổ chọn 1 học sinh nhanh nhất lên bảng điền vào ô trống. Hành vi Địa điểm Tôn trọng ngời khác Không tôn trọng Gia đình Vâng lời bố mẹ Xấu hổ vì bố đạp xích lô Lớp Trờng Giúp đỡ bạn bè Chê bạn nhà nghèo Công cộng Nhờng chỗ cho ngời già trên xe buýt Dẫm lên cỏ , đùa nghịch trong công viên . Em cho biết ý kiến đúng về tôn trọng ngời khác. - Biết đấu tranh cho lẽ phải. - Bảo vệ danh dự , nhân phẩm ngời khác. - Đồng tình , ủng hộ việc làm sai trái của bạn. - Biết cách phê bình bạn để bạn tiến bộ. - Chỉ trích , miệt thị khi bạn có khuyết điểm . - Có ý thức bảo vệ danh dự của bản thân GV: Chốt lại tôn trọng ngời khác là thể hiện hành vi có văn hoá, chúng ta cần biết điều chỉnh hành vi . GV: Trõn Thi Khuyờn Trng THCS Thanh Vn 9 Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 ? Em hiểu thế nào là tôn trọng ngời khác? ? vì sao chúng ta phải tôn trọng ngời khác? ý nghĩa của việc tôn trọng ngời khác trong cuộc sống hàng ngày. ? Chúng ta cần rèn luyện đức tính tôn trọng ngời khác nh thế nào ? GV cho học sinh làm bài tập tình huống - TH1: An không tôn trọng chú Hoàng vì chú Hoàng lời lao động, lại ăn chơi, nghiện ngập . - TH2: Trong giờ học môn GDCD Thắng có ý kiến sai, nhng không nhận cứ cãi với cô giáo là đúng. Cô giáo yêu cầu Tháng không trao đổi để giờ ra chơI thảo luận tiếp . ý kiến của em về cô giáo và bạn Thắng. - TH 3: Giải thích câu ca dao : Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau GV: cho học sinh đọc yêu cầu bài tập 1 SGK II- Nội dung bài học. 1- Tôn trọng ng ời khác. - Đánh giá đúng, coi trọng danh dự , nhân phẩm, lợi ích của ngời khác, thể hiện lối sống có văn hoá. 2- ý nghĩa. - Tôn trọng ngời khác mới nhận đợc sự tôn trọng của ngời khác đối với mình . - Mọi ngời tôn trọng nhau thì xã hội trở lên lành mạnh và trong sáng. 3- Cách rèn luyện. - Tôn trọng ngời khác mọi lúc, mọi nơi - Thể hiện thái độ, cử chỉ, hành vi tôn trọng ngời khác mọi lúc, mọi nơi - Tình huống 1: việc làm của An là đúng. - Tình huống 2 . Thắng không biết tôn trọng lớp và cô giáo . Cô giáo tôn trọng Thắng và có cách xử sự hợp lý. - Tình huống 3: Cân nhắc , suy nghĩ kỹ trớc khi nói năng sao cho phù hợp và vừa lòng . III- Luyện tập Bài tập 1: - Đáp án đúng là : a,g và i Bài tập2: . Tán thành:b, c 4/ Củng cố GVh thng ni dung bi 5/ H ớng dẫn về nhà. - Học thuộc bài - Làm các bài tập còn lại - Su tầm ca dao, tục ngữ , mẩu chuyện GV: Trõn Thi Khuyờn Trng THCS Thanh Vn 10 [...]... chuyển , buôn bán ma tuý xuyên Thái Lan Lào Việt Nam - Lợi dụng PT cán bộ công an - Mua chuộc cán bộ nhà nớc - Tốn tiền của , gia đình tan nát - Huỷ hoại nhân cách con ngời - Cán bộ thoái hoá , biến chất - Cán bộ công an vi phạm * Chúng đã bị trừng phạt - 22 bị cáo : 8 tử hình, 6 chung thân , 2 án 20 mơi năm , còn lại từ 1-9 năm tù và phạt tiền Câu 3: Để chống lại tội phạm các đồng - Dũng cảm, mu trí... tình bạn trong sáng lành mạnh? Đặc điểm của tình bạn trong sáng lành mạnh là gì? Cho ví dụ? Câu 3 ( 3 điểm) Thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác? Hãy kể tên 05 công trình tiêu biểu của các nớc trên thế giới? 05 nét văn hóa đặc sắc của các nớc trên thế giới? Đáp án I Trắc nghiệm khách quan.( 3 điểm) 1 2 3 4 5 Câu - Công nhận, ủng hộ, tuân theo B C D - Những điều đúng đắn Đáp án - Suy nghĩ, hành... trọng và học hỏi các dân tộc khác hỏi các dân tộc khác ? - Tạo điều kiện cho đất nớc ta phát triển ? ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi nhanh - Góp phần xây dựng nền văn hoá nhân các dân tộc khác ? loại tiến bộ văn minh 3- Chúng ta cần làm: - Tích cực tìm hiểu, học tập dân tộc ?Chúng ta cần làm gì để học hỏi các dân khác - Tiếp thu có chọn lọc, phù hợp với điều tộc khác ? kiện, hoàn cảnh III- Luyện... thảo luận cả lớp) SGK - Đồng ý với ý kiến của bạn Hoà vì: Những nớc đang phát triển tuy có thể Bài tập 4 SGK tr 22 (Học sinh thảo luận nghèo nàn, lạc hậu nhng đã có những giá cả lớp) trị văn hoá mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống cần học tập GV: Trõn Thi Khuyờn 28 Trng THCS Thanh Vn Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 4/ Củng cố Bài tập củng cố Em đồng ý với ý kiến nào sau đây(đánh dấu X... bạn cao cả giữa Mác- ăng ghen còn dựa trên nền tảng là sự gặp gỡ trong tình cảm lớn đó là: yêu tổ quốc, yêu nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hi sinh Nó là sự gắn bó chặt chẽ về lợi ích chính trị cùng một thế giới quan và một ý thức đạo đức Câu 1 Từ các ý kiến trên em hãy cho biết tình bạn là gì ? Gv : treo bảng phụ các đặc điểm Hs : Quan sát Đánh dấu đặc điểm tán thành , giải thích Đặc điểm Tán Không... ngời dân Cõu 2 *Biện pháp đó là : - Thực hiện đờng lối chính sách của Đảng và Nhà nớc - Xây dựng đời sống văn hoá tinh thần lành mạnh , phong phú - Nâng cao dân trí , chăm lo giáo dục ,y tế cho ngời dân - Xây dựng tình đoàn kết - Giữ gìn an ninh - Bảo vệ môi trờng - Giữ kỷ cơng , pháp luật Cõu 3* ý nghĩa đó là : - Cuộc sống bình yên , hạnh phúc - Bảo vệ , giữ gìn phát triển truyền thống văn hoá dân. .. Học sinh cần làm gì để thể hiện Nhóm 4 - HS tự trình bày suy nghĩ của mình tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ? GV chốt lại : Cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác một cách chọn lọc vì điều đó giúp cho dân tộc ta phát trỉên và II- Nội dung bài học giữ đợc bản sắc dân tộc 1- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác - Là tôn trọng chủ quyền , lợi ích Qua nội dung tìm hiểu trên đây ta rút ra - Luôn tìm... trờng , tôn trọng pháp luật 17 Trng THCS Thanh Vn Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 thành công việc đợc giao, có trách nhiệm với công việc chung Hớng dẫn hs luyện tập Bài 1 : Gv : gọi học sinh làm bài tập III.Luyện tập Hs : làm bài tập Bài 1: Hs : nhận xét , bổ sung Pháp luật cần thiết cho tất cả mọi ngời , Gv kết luận bài tập đúng kể cả ngời có ý thức tự giác thực hiện pháp luật và kỷ luật , vì... thích Đặc điểm Tán Không thành tán thành Tình bạn là sự tự nguyện , bình đẳng Tình bạn cần có sự thông cảm đồng cảm sâu sắc Tôn trọng , tin GV: Trõn Thi Khuyờn I- Nội dung bài học 1-Tình bạn - Tình bạn là tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều ngời trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, hợp nhau về sở thích, cá tính, mục đích, lý tởng 21 Trng THCS Thanh Vn Giao an GDCD 8 Nm hoc 2012 - 2013 cậy ,chân thành... ai C Chỉ làm những việc mình thích D Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình Câu 2 Hành vi nào sau đây không thể hiện sự tôn trọng học hỏi các dân tộc khác? A Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nớc trên thế giới B Chỉ dùng hàng ngoại, chê hàng Việt Nam C Học hỏi công nghệ sản xuất hiện đại để ứng dụng vào việt Nam D Thích tìm hiểu nghệ thuật dân tộc của các nớc khác Câu 3 Hành vi nào . Việt Nam - Lợi dụng PT cán bộ công an - Mua chuộc cán bộ nhà nớc - Tốn tiền của , gia đình tan nát - Huỷ hoại nhân cách con ngời - Cán bộ thoái hoá , biến chất - Cán bộ công an vi phạm * Chúng. khiết. -Biết lên án, phê phán những hành vi sai trái. II/CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC: KN xác định giá trị, KN phân tích so sánh, KN tư duy phê phán KN xác định giá trị, KN phân tích so sánh, KN. Trong giờ học môn GDCD Thắng có ý kiến sai, nhng không nhận cứ cãi với cô giáo là đúng. Cô giáo yêu cầu Tháng không trao đổi để giờ ra chơI thảo luận tiếp . ý kiến của em về cô giáo và bạn Thắng. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 8, , Câu 1. Tôn trọng người khác là đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

Từ khóa liên quan