Giáo án Giáo dục công dân 7 cả năm_CKTKN_Bộ 11

62 731 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:01

Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 Ngày soạn: 19/8/2014 Ngày giảng: Tiết 1- Bài 1: sống giản dị I. Mục tiêu. 1. Kiến thức . - Thế nào là sống giản dị và không sống giản dị. - Tại sao phải sống giản dị 2. Kĩ năng. - Hs có khả năng tự đấnh giá hành vi của bản thân và ngời khác về lối sống giản dị ở mọi khía cạnh, học tập những tấm gơng sống giản dị ở xung quanh. - Rèn luyện đẻ trở thành ngời có lối sống giản dị 3. Thái độ. - Hình thành ở học sinh thái độ quý trọng sự giản dị, chân thật, xa lánh lối sống xa hoa hình thức. II. Đồ Dùng dạy học: 1. Gv: SGK, SGV 2. Hs: SGK, vở ghi III. Ph ơng pháp - Thảo luận nhóm, nêu và giải quyết tình huống IV.Tổ chức giờ học: *Ôn định tổ chức:(1) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2 *Kiểm tra bài cũ: Không *Giới thiệu bày mới:(2) Giáo viên dẫn dắt bằng lời Gia đình bạn An có cuộc sống sung túc, nhng An vẫn ăn mặc giản dị, chăm học, chăm làm. Em có nhận xét gì về phong cách sống của bạn An *Tiến trình dạy học: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung HĐ1. Tìm hiểu truyện đọc. (7) Gv: Hớng dẫn Hs thảo luận lớp 1. Em hãy tìm những chi tiết biểu hiện cách ăn mặc, tác phong và lời nói của Bác? 2.Em có nhận xét gì về tác phong, cách ăn mặc, lời nói của Bác Hồ trong truyện đọc? 3. Em hãy tìm những ví dụ khác nói về đức tính giản dị của Bác Hồ? Hs: cả lớp thảo luận Hs: trình bày Gv:Nhận xét, bổ xung Gv: KL Gv: Cho Hs thảo luận nhóm - Bác mặc bộ quần áo ka ki , đội mũ vải đã ngả màu, đi dép cao su - Bác cời đôn hậu vãy tay chào mọi ngời - Thái độ của Bác: thân mật - Câu hỏi đơn giản Tôi nói đồng bào nghe rõ không => Bác ăn mặc đơn sơ , không cầu kì kiểu cách. Thái độ chân tình cởi mở, lời nói dễ hiểu gần gũi KL: Giản dị đợc biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau. Giản dị là cái đẹp đó là sự kết hợp giữa cái đẹp bên ngoài và cái đẹp bên trong. * Biểu hiện của lối sống giản dị: Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 - Em hãy tìm những biểu hiện của lối sống giản dị và trái với giản dị trong cuộc sống hàng ngày. (Mỗi nhóm lấy 5 VD) Hs: Các nhóm thảo luận , trình bày Hs: Nhận xét , bổ xung Gv: Nhận xét, rút ra bài học HĐ2. Tìm hiểu nội dung bài học. (20) Thế nào là sống giản dị? Biểu hiện của lối sống giản dị? Sống giản dị có ý nghĩa nh thế nào? HĐ3. Luyện tập. (10) Gv: Nêu yêu cầu của bài tập Hs: Làm việc cá nhân Gv: Cho Hs lên làm bài tập Hs: cả lớp nhận xét Gv: KL - Không xa hoa lãng phí - Không cầu kì kiểu cách - Không chạy theo những nhu cầu vật chất, hình thức bề ngoài. - Thẳng thắn, gần gũi, hoà hợp với mọi ngời. * Trái với giản dị. - Xa hoa lãng phí, phô trơng hình thức, học đòi, cầu kì trong cử chỉ sinh hoạt, giao tiếp. => Giản dị không có nghĩa là qua loa đại khái, cẩu thả, tuỳ tiện trong nếp sống, nếp nghĩ, nói năng cụt ngủn trống không, tâm hồn nghèo nàn trống rỗng. Lối sống giản dị phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện gia đình, bản thân và môi trờng xung quanh. II. Bài học 1. Khái niệm - Sống giản dị là sống phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân ,gia đình và xã hội - Biểu hiện: + Không xa hoa lãng phí + Không cầu kì , kiểu cách + Không chạy theo những nhu cầu vật chất, hình thức bề ngoài 2. ý nghĩa. - Giản dị là phẩm chất đạo đức cần thiết của mỗi ngời. Ngời sống giản dị sẽ đợc mọi ngời xung quanh yêu mến, cảm thông và giúp đỡ III. Bài tập 1. Bài tập a. - Bức tranh 3 thể hiện đức tính giản dị 2. Bài tập b. - Lời nói ngắn gọn dễ hiểu - Đối xử với mọi ngời luôn chân thành cởi mở *Tổng kết và hớng dẫn học sinh học tập ở nhà - Tổng kết(4) + Em hiểu thế nào là Tốt gỗ hơn tốt nớc sơn? - Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà (1) + Học bài và làm các bài tập. + Chuẩn bị bài 2: Trung thực ********** Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 Ngày soạn: 25/8/2010 Ngày giảng: 27/8/7A1,2 Bài 2- Tiết 2: Trung thực I. Mục tiêu 1. Kiến thức. - Thế nào là trung thực, biểu hiện của lòng trung thực. - ý nghĩa của lòng trung thực. 2. k ĩ năng. - Giúp học sinh biết phân biệt những hành vi trung thực và thiếu trung thực trong cuộc sống hàng ngày. - Biết tự kiểm tra hành vi của mình và rèn luyện tính trung thực. 3. Thái độ. - Hình thành ở học sinh thái độ quý trọng và ủng hộ những ngời trung thực. Đấu tranh với những hành vi thiếu trung thực. II. Đồ dùng dạy học: 1. Gv: SGK, SGV, bảng phụ 2. Hs: SGK, vở ghi III. Ph ơng pháp - Nêu gơng, nêu và giải quyết vấn đề ( tạo tình huống) IV.Tổ chức giờ học: *Ôn định tổ chức:(1) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2 *Kiểm tra bài cũ:(3) - Thế nào là sống giản dị? Những biểu hiện của sống giản dị? *Giới thiệu bày mới:(1) Giáo viên dẫn dắt bằng lời *Tiến trình dạy học: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung HĐ1. Tìm hiểu truyện đọc. ( 7 ) Gv: Cho Hs đọc diễn cảm câu truyện Sự công minh chính trực của một nhân tài Gv: Bra-man-tơ đã đối xử với Mi- ken-lăng-giơ nhu thế nào? ? Vì sao Bra-man-tơ lại có thái độ nh vậy? ? Mi-ken-lăng-giơ đã có thái độ nh thế nào? ? Vì sao Mi-ken-lăng-giơ lại xử sự nh vậy? ? Theo em Mi-ken-lăng-giơ là ngời nh thế nào? Hs: Tự trả lời câu hỏi Gv: Nhận xét, rút ra bài học Gv: Cho Hs thảo luận tìm hiẻu biểu hiện của tính trung thực trong: HĐ2. Tìm hiểu nội dung bài học. (20) I. Truyện đọc - Không a thích, kình địch,chơi xấu, làm giảm danh tiếng và sự nghiệp của Mi-ken-lăng-giơ - Sợ danh tiếng của bạn lấn át mình, đố kị, oán hận - Công khai đánh giá Bra-man-tơ là ngời vĩ đại - Ông thẳng thắn tôn trọng sự thật, đánh giá đúng sự việc. - Ông là ngời trung thực, tôn trọng chân lí, công minh chính trực II. Bài học Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 1. Học tập 2. Quan hệ với mọi ngời 3. Trong hành động Hs: Thảo luận, trả lời Hs: Cả lớp nhận xét Gv: Nhận xét - Biểu hiện của hành vi trái với trung thực? ? Trong quan hệ xã hội có trờng hợp nào không nói đúng sự thật mà vẫn là hành vi trung thực không? Vì sao? Cho ví dụ? Gv: Nhận xét , đánh giá, rút ra nội dung bài học ? Thế nào là trung thực? ? Trung thực có ý nghĩa nh thế nào trong cuộc sống? HĐ3: Luyện tập. ( 10 ) Gv: Yêu cầu Hs lên bảng làm bài tập Hs: Cả lớp nhận xét. Gv: Nhận xét, bổ xung Gv: Cho Hs giải thích câu danh ngôn Phải thành thật với mình, có thế mới không dối trá với ngời khác * Trong học tập. - Ngay thẳng khôgn gian dối với thày cô giáo, không quay cóp, nhìn bài của bạn * Trong quan hệ với mọi ngời. - Không nói xấu ngời khác, không lừa dối, đổ lỗi cho ngời khác, dũng cảm nhận khuyết điểm. * Trong hành động. - Bênh vực bảo vệ cái đúng, phê phàn việc làm sai trái * Trái với trung thực là dối trá, xuyên tạc, bóp méo sự thật, ngợc lại chân lí 1.Trung thực. - Là tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng chân lí. - Biểu hiện: + Ngay thẳng, thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi có lỗi 2. ý nghĩa. - Là đức tính cần thiết của mỗi ngời, nâng cao phẩm giá, làm cho xã hội lành mạnh, ngời trung thực sẽ đợc mọi ngời kính trọng tin cậy. - Sống ngay thẳng thật thà dũng cảm, trung thực sẽ không sợ kẻ xấu không sợ thất bại III. Bài tập 1. Bài tập a. Đáp án đúng là: 4, 5, 6 *Tổng kết và hớng dẫn học sinh học tập ở nhà - Tổng kết(2) Em hãy kể một hành vi thể hiện tính trung thực của em? - Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà (1) + Học bài và làm các bài tập +Chuẩn bị bài 3: Tự trọng *********** Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 Ngày soạn: 2/9/2014 Ngày giảng: Bài 3 Tiết 3: tự trọng I. Mục tiêu 1. Kiến thức. - Thế nào là tự trọng và không tự trọng. - Biểu hiện và ý nghĩa của lòng tự trọng. 2 Kĩ năng. - Hs biết tự đánh giá hành vi của bản thân và của ngời khác. - Học tập những tấm gơng về lòng tự trọng. 3. Thái độ. - Có ý thức rèn luyện tính tự trọng. II. Đồ dùng dạy học: 1 Gv: SGK, SGV, bảng phụ 2. Hs: SGK, vở ghi III. Ph ơng pháp - Thảo luận, kể chuyện, đàm thoại IV.Tổ chức giờ học: *Ôn định tổ chức:(1) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2 *Kiểm tra bài cũ:(3) - Em hãy kể một tấm gơng trung thực mà em biết? Qua đó em học tập đ- ợc gì? *Giới thiệu bày mới:(1) Giáo viên dẫn dắt bằng lời *Tiến trình dạy học: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung HĐ1: Khai thác nội dung truyện đọc. ( 7 ) Gv: Tổ chức cho Hs thảo luận Hs: Chia lớp thành 3 nhóm thảo luận Hs: Đọc truyện Gv: Gợi ý Nhóm 1: - Hành động của Rô-Be qua câu truyện trên? Nhóm 2: - Vì sao Rô-Be lại nhờ em mình trả lại tiền cho ngời mua diêm? Nhóm 3: - Em có nhận xét gì về hành động của Rô-Be? Hành động đó đã tác I. Truyện đọc 1. Hành động của Rô-Be - Là một em bé đi bán diêm - Đi đổi đồng tiền vàng lấy tiền lẻ để trả lại cho ngời mua diêm - Khi bị tai nạn đã nhờ em mình trả alị tiền cho ngời mua diêm 2. Vì: - Muốn giữ đúng lời hứa - Không muốn ngời khác nghĩ mình nghèo mà nói dối để lấy cắp tiền - Không muốn bị coi thờng, danh dự bị xúc phạm, mất lòng tin ở mình. 3.Nhận xét: - Có ý thức trách nhiệm cao - Giữ đúng lời hứa Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 động nh thế nào đến tác giả? Hs: Thảo luận Gv: Hớng dẫn, nhắc nhở Hs: Cử đại diện trình bày Hs: Các nhóm nhận xét bổ xung Gv: Nhận xét, KL => Qua câu truyện trên ta thấy đợc hành động cử chỉ đẹp đẽ cao cả. Tâm hồn cao thợng của một em bé nghèo khổ. Đó là bài học quý giá về lòng tự trọng cho mỗi chúng ta. HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học. ( 20 ) Gv: Phân tích cho Hs thấy đợc thế nào là chuẩn mực xã hội. Gv: Cho hs thảo luận lớp 1. Tìm những hành vi biểu hiện tính tự trọng trong thực tế mà em biết? 2. Tìm những hành vi không biểu hiện tính tự trọng trong thực tế mà em biết? Hs: Tự do bày tỏ quan điểm Gv: Phân tích, nhận xét Gv: Em hiểu thế nào là tự trọng? - B iểu hiện của tính tự trọng? - ý nghĩa của tính tự trọng? HĐ3: Luyện tập. ( 10 ) Gv: Hớng dẫn Hs làm bài tập Hs: Làm bài tập Gv: Nhận xét - Tôn trọng ngời khác và tôn trọng chính mình II. Bài học. 1. Tự trọng. - Là biết coi trọng và giữ gìn phẩm giá, biết cách điều cỉnh hành vi cá nhân của mình cho phù hợp với chuẩn mực xã hội. * Biểu hiện của tính tự trọng: - C xử đàng hoàng, đúng mực, biết giữ lời hứa và làm tròn nhiệm vụ 2. ý nghĩa. - Là phẩm chát dạo đức cao quý giúp con ngời có nghị lực, nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân và đợc mọi ngời tôn trọng và quý mến III. Bài tập. 1. Bài tập a. Đáp án đúng là: 1, 2 *Tổng kết và hớng dẫn học sinh học tập ở nhà - Tổng kết(2) + Gv khái quát lại nội dung bài học + Theo em phải làm gì để rèn luyện tính tự trọng - Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà (1) + Học bài cũ, làm các bài tập + Chuẩn bị bài 4: Đạo đức và kỉ luật. Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 Ngày soạn: 23/ 9/ 2014 Ngày giảng: Tiết 4 - Bài 4. đạo đức, kỉ luật. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức Giúp Hs : - Thế nào là đạo đức, kỉ luật - Mối quan hệ giữa đạo đức và kỉ luật - ý nghĩa của việc rèn luyện tính đạo đức và kỉ luật 2. Kĩ năng. - Hs tự đánh giá hành vi của cá nhân, cộng đồng theo chuẩn mực xã hội. 3 Thái độ. - Hs có thái độ kỉ luật, phê phán thói tự do vô kỉ luật. II. đồ dùng dạy hoc: 1. Gv: SGK, SGV 2. Hs: SGK, vở ghi III.Ph ơng pháp : Trực quan ,vấn đáp, luyện tập IV.Tổ chức giờ học: *Ôn định tổ chức:(1) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2 *Kiểm tra bài cũ: Không *Giới thiệu bày mới:(2) Giáo viên dẫn dắt bằng lời *Tiến trình dạy học: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung HĐ1: Tìm hiểu truyện đọc. (10) Gv: Yêu cầu Hs đọc truyện Hs: Làm việc cá nhân Gv: Đặt câu hỏi - Kỉ luật lao động đối với nghề của anh Hùng nh thế nào? - Khó khăn trong nghề của anh Hùng là gì? - Việc làm nào của anh Hùng đã thể hiện kỉ luật lao động quan tâm tới mọi ngời? I. Truyện đọc - Qua huấn luyện kĩ thuật, an toàn lao động, dây bảo hiểm, thừng lớn ca tay, ca máy. - Dây điện, dây điện thoại, biển quảng cáo chằng chịt, trực 24/24 giờ, làm suốt ngày đêm ma rét, thu nhập thấp, vất vả. - Khảo sát trớc, có lệnh của công ty mới đợc chặt, không đi muộn về sớm, vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ đồng đội,luôn nhận việc khó về mình. Đợc mọi ngời tôn trọng, yêu quý mến. Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 - Qua câu truyện trên em có nhận xét gì về đức tính của anh Hùng? Hs: Trả lời Hs: Nhận xét Gv: Nhận xét KL HĐ2: Tìm hiểu nội dung bài học. (20) Gv: Cho Hs thảo luận. Hs: Cử nhóm trởng, th kí Gv: Gợi ý Nhóm 1: 1. Đạo đức là gì? 2. Biểu hiện cụ thể trong cuộc sống? Nhóm 2: 1. Kỉ luật là gì? 2. Biểu hiện cụ thể trong cuộc sống? Nhóm 3: 1. Để trở thành ngời có đạo đức vì sao chúng ta phải tuân theo kỉ luật? Hs: Các nhóm thảo luận Hs: Cử đại diện trình bày Hs: Nhận xét Gv: Nhận xét, KL Hs: Ghi nội dung bài học HĐ3: Luyện tập. (10) Gv: Gọi Hs lên làm bài tập Hs: Nhận xét, bổ sung. Gv: Nhận xét Hs: Chữa bài tập + Có đạo đức + Có kỉ luật II. Bài học * Đạo đức là những quy định, cuẩn mực ứng xử của con ngời với con ng- ời, với công việc với tự nhiên và môi trờng sống. - Mọi ngời ủng hộ và tự giác thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị chê trách lên án. * Kỉ luật là những quy định chung của tập thể, xã hội mọi ngời phải tuân theo. Nếu vi phạm sẽ bị xử lí theo quy định - Ngời có đạo đức la ngời tự giác tuân theo kỉ luật - Ngời chầp hành tốt kỉ luật là ngời có đạo đức III. Bài tập 1. Bài tập a. 2. Bài tập c - Tuấn có đạo đức, có kỉ luật *Tổng kết và hớng dẫn học sinh học tập ở nhà - Tổng kết(2) + Là Hs chúng ta phải biết làm gì để trở thành ngời có đạo đức có kỉ luật? - Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà (1) + Làm bài tập b, d + Chuẩn bị bài 5: Yêu thơng con ngời. + Đọc và chuẩn bị các câu trả lời sau SGK. Ngày soạn: 30/09/2014 Ngày giảng Tiết5 - Bài 5. Yêu thơng con ngời Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Hs trình bày thế nào là yêu thơng con ngời, biểu hiện. - ý nghĩa của yêu thơng con ngời. 2. Kĩ năng. - Hs sống có tình thơng, biết xây dựng tình đoàn kết, yêu thơng mọi ngời xung quanh. 3. Thái độ. - Hs có thái độ quan tâm đến mọi ngời. - Ghét thái độ thờ ơ lạnh nhạt. - Lên án hành vi độc ác với con ngời. II. Đồ dùng dạy học: 1. Gv: SGK, SGV 2. Hs: SGK, vở ghi. III.Ph ơng pháp : Trực quan ,vấn đáp, luyện tập IV.Tổ chức giờ học: *Ôn định tổ chức:(1) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2 *Kiểm tra bài cũ:(3) - Đạo đức là gì? Theo em muốn trở thành ngời có đạo đức có kỉ luật chúng ta phải làm gì. *Giới thiệu bày mới:(1) Giáo viên dẫn dắt bằng lời *Tiến trình dạy học: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung HĐ1: Tìm hiểu truyện đọc (10) Gv: Cho Hs phân vai đọc truyện Hs: Đọc truyện Gv: Đặt câu hỏi: - Bác Hồ đã đến thăm gia đình chị Chín và thời gian nào? - Hoàn cảnh gia đình chị Chín nh thế nào? - Những cử chỉ và lời nói thể hiện sự quan tâm yêu thơng của Bác Hồ đối với gai điình chị Chín? - Thái độ của chị Chín đối với Bác nh thế nào? - Ngồi trên xe về phủ chủ tịch Bác có thái độ nh thế nào? - Theo em Bác Hồ suy nghĩ gì? - Những suy nghĩ và việc làm của Bác Hồ thể hiện đức tính gì? Hs: Trả lời cá nhân Hs: Nhận xét, góp ý. Gv: Nhận xét, KL => Dù gánh vác việc nớc nặng nề nhng Bác Hồ vẫn quan tâm tới hoàn I. Truyện đọc Bác Hồ đến thăm ngời nghèo - Vào tối 30 tết năm nhâm dần 1962 - Chồng mất, chị có 3 con nhỏ. Con lớp vừa đi học vừa phải làm thêm, chịo không có công việc ổn định - Bác âu yếm đến bên các cháu xoa đầu và trao quà tết. Bác hỏi thăm việc làm, cuộc sống của mẹ con chị. - Chị Chín xúc động, rơm rớm nớc mắt - Bác đăm chiêu suy nghĩ - Quan tâm tới những ngời gặp khó khăn, Bác thơng và lo cho mọi ngời - Lòng yêu thơng mọi ngời. *Liên hệ thực tế: - Vâng lời bố mẹ. Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 cảnh khó khăn của ngời dân. Tình cảm của Bác là tấm gơng cho mọi ngời học tập. HĐ2: Liên hệ thực tế(7) Gv: Em hãy kể những mẩu truyện của bản thân em hoặc của những ng- ời xung quanh đã thể hiện lòng yêu thơng con ngời? Hs: Tự do trả lời. Gv: Tổng kết hoạt động => bài học. HĐ3: Tìm hiểu nội dung bài học(20) Gv: Cho Hs thảo luận. Hs: Chia lớp thành 3 nhóm. Gv: Nhóm 1: - Yêu thơng con ngời là nh thế nào? Nhóm 2: - Biểu hiện của lòng yêu thơng con ngời? Nhóm 3: - Vì sao phải yêu thơng con ngời? Hs: Thảo luận Gv: Gợi ý, nhắc nhở. Hs: Cử đại diện lên trình bày. Hs: Các nhóm nhận xét bổ sung Gv: Nhận xét, KL Hs: Ghi bài Gv: Những kẻ độc ác đi ngợc với lòng ngời sẽ bị ngời đời khinh ghét, xa lánh phải sống cô độc và chịu sự dày vò của lơng tâm. - Chăm sóc bố mẹ khi ốm đau. - Đa đón em đi học. - Giúp đỡ bạn nghèo, bạn khó khăn. - ủng hộ đồng bào bão lụt. - Giúp đỡ ngời già, ngời tật nguyền. II. Bài học. 1. Thế nào là yêu thơng con ngời? - Quan tâm giúp đỡ ngời khác. - Làm những điều tốt đẹp. - Giúp ngời khác khi họ gặp khó khăn hoạn nạn. 2. Biểu hiện. - Săn sàng giúp đỡ thông cảm chia sẻ - Biết tha thứ, có lòng vị tha - Biết hi sinh 3 ý nghĩa. - Là phẩm chất đạo đức cao quý của con ngời. - Là truyền thống đạo đức của dân tộc. - Ngời có lòng yêu thơng con ngời sẽ đợc mọi ngời quý trọng và có cuộc sống thanh thản, hạnh phúc. *Tổng kết và hớng dẫn học sinh học tập ở nhà - Tổng kết(2) + Cho HS nhắc lại nội dung bài học ? Em hiểu thế nào là yêu thơng con ngời. - Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà(1) + Về nhà học bài và làm bài tập sau SGK + Chuẩn bị bài (tiết tiếp theo) Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn [...]... 09/12/2014 Ngày giảng :11/ 12/7A1 ; 13/12/7A2(dạy bù) Kiểm tra học kì môn GIO DC CễNG DN 7 Thời gian 45 phút I.Mục tiêu: 1 Kiến thức - Khái quát lại nội dung đã học.Kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh 2 Kĩ năng - Phân tích khái quát, liên hệ thực tế 3 Thái độ - Giáo dục ý thức nghiêm túc trong học tập II.Đồ dùng dạy học: 1.Gv: Câu hỏi kiểm tra + Đề: Trắc nghiệm(3đ) ,Tự luận (7 ) + Đáp án 2 Hs: Giấy kiểm... lợi cá sáng nhân - Nâng cao giá trị con ngời - Hạ thấp giá trị con ngời II Trắc nghiệm(3đ) Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 -Câu 3 (2 điểm) * Hành vi thể hiện đạo đức: b, c, g, h, i * Hành vi thể hiện kỉ luật: a, d, e, f, h Câu 4 ( 1 điểm ) Chọn đáp án 4 Ngày soạn: 04/ 11/ 2014 Ngày giảng: 7A1: 06/ 11; 7A2: 13/ 11 Tiết 10... toàn bài - Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà (1) + Học bài, làm các bài tập d, đ + Chuẩn bị bài 9: Xây dựng gia đình văn hoá ********** -Ngày soạn: 11/ 11/ 2014 Ngày giảng: 7A1: 13/ 11; 7A2: 20/ 11( dạy bù) Tiết 11 Bài 9 xây dựng gia đình văn hoá I Mục tiêu 1 Kiến thức - Học sinh tự tìm hiểu, tìm nội dung trong phần truyện đọc 2 Kĩ năng - Kĩ năng đọc, tổng hợp và phân tích 3 Thái... đồng ghi kết quả lên bảng - Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân Hs: Nhận xét,bổ sung Gv: Nhận xét,bổ sung *Tổng kết và hớng dẫn học sinh học tập ở nhà - Tổng kết(4) + Gv tổng kết toàn bài - Hớng dẫn học sinh học tập ở nhà (1) + Chuẩn bị bài 9 phần II bài học và bài tập -*************** - Ngày soạn: 25 /11/ 21014 Ngày giảng: 27/ 11/ 7A1; 4/12/7A2 Tiết 12 Bài 9 xây dựng gia đình văn hoá I Mục... kì I Ngày soạn: 8/12/2014 Ngày giảng: 10/12/7A1 ;11/ 12/7A2 Tiết 17 ôn tập I Mục tiêu 1 Kiến thức - Củng cố, khắc sâu kiến thức, kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh cua những bài đã học 2 Kĩ năng - Khái quát, phân tích, liên hệ thực tế qua bài ôn tập 3 Thái độ - Giáo dục ý thức nghiêm túc trong học tập II Đồ dùng dạy học: 1 Gv: SGK, SGV, hệ thống câu hỏi... giảng: 7A1: 30/ 10; 7A2: 06/ 11 Tiết 9 kiểm tra 1 tiết I Mục tiêu 1 Kiến thức - Khái quát lại nội dung đã học.Kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh 2 Kĩ năng - Phân tích khái quát, liên hệ thực tế 3 Thái độ - Giáo dục ý thức nghiêm túc trong học tập II Đồ dùng dạy học: 1.Gv: Câu hỏi kiểm tra + Đề: Trắc nghiệm(3đ) ,Tự luận (7 ) + Đáp án Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 -2... 8/12/7A1(dạy bù chiều ) Tiết 15 + 16 Ngoại khoá: Tìm hiểu về trật tự an toàn giao thông I Mục tiêu 1 Kiến thức - Hs hình thành đợc một số quy định về trật tự an toàn giao thông 2 Kĩ năng - Tự dánh giá hành vi của bản thân về việc thực hiện các quy định về trật tự an toàn giao thông 3 Thái độ - Giáo dục ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật II Đồ dùng dạy học: 1 Gv: Tài liệu giáo dục trật... sao? 2 Biểu hiện Gv: Nêu những biểu hiện của tôn s - Tình cảm thái độ làm vui lòng thày trọng đạo? cô giáo - Hành động đền ơn đáp nghĩa - Làm những điều tốt đẹp để xứng đáng với các thày cô giáo 3 ý nghĩa Gv: Tôn s trọng đạo có ý nghĩa nh - Tôn s trọng đạo là truyền thống quý thế nào? báu của dân tộc ta, thể hiện lòng biết ơn đối với các thày cô giáo - Tôn s trọng đạo là nét đẹp trong tâm hồn mỗi con... I Truyện đọc - Lớp 7A cha hoàn thành công việc - Khu đất có nhiều mô đất cao, nhiều rễ cây chằng chịt, lớp có nhiếu bạn nữ - Các bạn lớp 7B đã sang giúp các bạn lớp 7A - Các cậu nghỉ một lúc sang bọn mình ăn mía ăn cam rồi cùng làm - Cùng ăn mía ăn cam vui vẻ, Bình và Hoà cùng khoác vai nhau cùng bàn kế hoạch tiếp tục công việc =>Tinh thần đoàn kết tơng trợ Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 ... định tổ chức:(1) Hát và kiểm tra sĩ số 7A1 7A2 *Kiểm tra bài cũ: Không *Giới thiệu bày mới:(2) Giáo viên dẫn dắt bằng lời *Tiến trình dạy học: Hoạt động của Gv và Hs Nội dung cần đạt HĐ1 Tìm hiểu nội dung bài học II Bài học ( 17) 1 Làm việc có kế hoạch là: Gv: Kiểm tra một số bảng kế hoạch - Xác định nhiệm vụ, sắp xếp công Giỏo viờn: Nguyn Th Xuõn Giỏo ỏn cụng dõn lp 7 -của Hs Gv: Nhận . Chuẩn bị bài 9: Xây dựng gia đình văn hoá. ********** Ngày soạn: 11/ 11/ 2014 Ngày giảng: 7A1: 13/ 11; 7A2: 20/ 11( dạy bù) Tiết 11 . Bài 9. xây dựng gia đình văn hoá. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. -. vi thể hiện kỉ luật: a, d, e, f, h. Câu 4. ( 1 điểm ) Chọn đáp án 4. Ngày soạn: 04/ 11/ 2014 Ngày giảng: 7A1: 06/ 11; 7A2: 13/ 11 Tiết 10. Bài 8. Khoan dung. I. Mục tiêu. 1. Kiến thức. - Thế. xét, kết luận I. Truyện đọc. Bốn mơi năm vẫn nghĩa nặng tình sâu. - Cuộc gặp gỡ giữa thày và trò sau hơn 40 năm. Tình cảm đợc thể hiện. + Học trò vây quanh thày giáo chào hỏi thắm thiết. + Tặng thày

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan