0

Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11

140 742 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:05

TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 TIẾT :1 NGÀY DẠY :17/8/2011 BÀI 1 : TÔN TRỌNG LẼ PHẢI 1. MỤC TIÊU : 1.1/ Ki ến thức : - Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải . -Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . -Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải . -Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải . 1.2/. Kỹ năng :Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải . 1.3/ Thái độ : - Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải . -Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải , làm trái đạo lí của dân tộc . 2. TRỌNG TÂM: - Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải . -Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải . -Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải . -Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải . 3. CHUẨN BỊ : 3.1/.GV : Phiếu học tập, những mẫu chuyện có nội dung liên quan đến bài. 3.2/.HS : Đọc trước bài ở nhà . 4. TIẾN TRÌNH : 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện :Nắm sỉ số học sinh . 4.2. K iểm tra miệng : kiểm tra sách vỡ của học sinh . 4.3 . Bài mới : Giới thiệu bài :Sống trung thực dám bảo vệ những đđiều đúng đắn ,không chấp nhận và không làm những đđiều sai trái đó là những nội dung cốt lõi của tôn trọng lẽ phải .Vậy tôn trọng lẽ phải là gì ? Nó có ý nghĩa như thế nào ? Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta giảiđđáp những thắc mắc đó. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG 1 : Tìm hiểu đặt vấn đề ( Kĩ năng trình bày suy nghĩ ) GV : Gọi học sinh đọc phần đặt vấn đề SGK . Thảo luận 2 phút : Nhóm 1: Em có nhận xét gì về việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện trên ? Nhóm 2: Trong các cuộc tranh luận ,có bạn đđưa ra ý kiến nhưng bị đa số các bạn khác phản đối.Nếu thấý ý kiến đó đúng thì em sẽ xử lí như thế nào ? Nhóm 3: Nếu thấy bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra thì em sẽ làm gì ? I.ĐẶT VẤN ĐỀ : - Hành đđộng của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích ,chứng tỏ ông là một người dũng cảm ,trung thực ,dám đấu tranh đến cùng đểđbao vệ chân lí,lẽ phải,không chấp nhận những điều sai trái . -Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn hiểu những việc làm của em là đúng và hợp lí . - Em phải thể hiện thái độ thờ ơ không đồng tình của em với hành vi đó.Phân tích cho các bạn thấy tác hại của của việc làm sai trái đó và khuyên bạn GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 1 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 HS : Các nhóm cử đại diện lên trình bày . HS : Nhóm khác bổ sung . GV Nhận xét : Đó là cách ứng xử phù hợp đđòi hỏi mỗi người không chỉ có nhận thức mà còn phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật ,bảo vệ lẽ phải, phê phán những hành vi sai trái HOẠT ĐỘNG 2.Tìm hiểu bài học : ? Theo em lẽ phải là gì ? Lưu ý : Tôn trọng lẽ phải thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau ;Thái độ ,cử chỉ,lời nói ,hành động của con người . ?Tôn trọng lẽ phải là gì ? Gv : Yêu cầu học sinh lấy ví dụ những hành vi biểu hiện tôn trọng lẽ phải – không tôn trọng lẽ phải.( Phân tích so sánh ) VD :- Vi phạm luật giao thông . Vi phạm nội quy trường học . “ Gió chiều nào che chiều ấy ” Liên hệ : Kể các phẩm chất đã học liên quan đến tôn trọng lẽ phải (GDCD ). ? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào? Tóm lại :Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau .Là phẩm chất cần thiết của mỗi người ,góp phần làm cho XH trở nên lành mạnh ,tốt đẹp hơn . Mỗi học sinh cần phải học tập và rèn luyện mình đđể có những hành vi và cách ứng xử phù hợp . GV : Đọc cho học sinh nghe truỵện “Vụ án trái đất quay” . Trò chơi 2 phút :Tìm ca dao tục ngữ danh ngôn nói về tôn trọng lẽ phải . Hs: Điều gì không rõ thì không nên thừa nhận . (Descartes.) GV: Nhận xét đánh giá tuyên dương . ?Theo em chúng ta có thể làm gì ngay từ bây giờ? HS: Mỗi học sinh cần học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải để có cách ứng xử tốt . lần sau không làm như vậy nữa . II. NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Lẽ phải:là những điều được đcoi la đđúng đắn ,phù hợp với đạo lí và lợi ích chung của xã hội . - Tôn trọng lẽphải: là công nhận và ủng hộ,tuân theo và bảo vệnhững đđiềuđ đúng đđắn ,biết điều chỉnh hành vi suy nghĩ của mình theo hướng tích cực không chấp nhận và không làm những điều sai trái. 2. Ý nghĩa :Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp ,làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội ,góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển . 4.4.C âu hỏi bài tập củng cố : ?Làm bài tập 1 SGK trang 3 và giải thích ?( Phương pháp xử lí tình huống .) HS : Lựa chọn ý kiến (c ) GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 2 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 Vì lắng nghe ý kiến của bạn , tự phân tích đđánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo. ? Làm bài tập 2 SGK? HS: Lựa chọn cách ứng xử (c ). Chỉ rõ cái sai của bạn và khuyên bạn ,giúp đđỡ bạn lần sau bạn không mắc khuyeát đđiểm đđó nữa . ?Làm bài tập 3 SGK . HS: Hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải là : a.Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống ,làm việc và học tập . c. Phê phán những việc làm sai trái . e. Lắng nghe ý kiến của mọi người ,nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải. 4.5.Hướng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : :- Học bài ,làm bài tập 4,5,6 sgk . * Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : -Xem chuẩn bị bài 2 :Liêm khiết . -Đọc kỉ phần đặt vấn đề gạch chân các ý chính của câu truyện kể . 5. RÚT KINH NGHIỆM : -Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………………. -Phương pháp : ………………………………………………………………………………………………………. -Phương tiện, ĐDDH: ……………………………………………………………………………………………… TIẾT 2 NGÀY DẠY:24/8/2011 Bi 2: LIÊM KHIẾT 1.MỤC TIÊU : 1.1/Kiến thức : -Hiểu thế nào là liêm khiết. -Nêu một số biểu hiện của liêm khiết . -Nêu được ý nghĩa của liêm khiết . 1.2/ Kĩ năng: -Phân biệt được hành vi liêm khiết với tham lam , làm giàu bất chính . -Biết sống liêm khiết không tham lam . 1.3/ Thái độ:Kính trọng những người sống liêm khiết , phê phán những hành vi tham ô, tham nhũng 2.TRỌNG TÂM: -Hiểu thế nào là liêm khiết. -Nêu một số biểu hiện của liêm khiết . -Nêu được ý nghĩa của liêm khiết . 3.CHUẨN BỊ : 3.1/GV: Chuyện đọc .Tục ngữ ca dao, danh ngôn nói về liêm khiết .Tích hợp HCM. 3.2/HS: Giấy, bút dạ. GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 3 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 4.TIẾN TRÌNH: 4.1 .Ổn định tổ chức và kiểm diện : 4.2 .Kiểm tra miệng : Câu hỏi 1: Lẽ phải là gì ? Thế nào là tôn trọng lẽ phải ? Cho 1 ví dụ về tôn trọng lẽ phải ? (10 đ) - Lẽ phải là những điều được coi là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội. (3đ) - Tôn trọng lẽ phải là công nhận, ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ hành vi của mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những việc sai trái. (5đ) Ví dụ: Biết lắng nghe ý kiến của người khác nếu đúng chứ không bảo thủ giữ khư khư ý kiến của mình. (2đ) Câu hỏi 2: Theo em hành vi nào sau đây thể hiện sư tôn trọng lẽ phải ?(10 đ) a) Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập. b) Chỉ làm những việc mà mình thích. c) Phê phán những việc làm sai trái. d) Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình. đ) Gió chiều nào che chiều ấy, cố gắng không làm mất lòng ai. e) Lắng nghe ý kiến của mọi người, nhưng cũng sẵn sàng tranh luận với họ để tìm ra lẽ phải. g) Bực tức và phê phán gay gắt những người không có cùng quan điểm với mình. Đáp án: a, c, e 4.3 .Bài mới : GV giới thiệu bài mới qua các tình huống. Tình huống 1: Em Hà học sinh ở trường THCS Suối Ngô đã nhặt được 1 sợi dây truyền vàng tại sân bóng và đã nộp cho thầy Tổng phụ trách nhờ trả lại cho người mất. Tình huống 2: Chú Minh cảnh sát giao thông không nhận tiền của người lái xe khi họ vi phạm pháp luật. Tình huống 3: Giám đốc Hải quan Tỉnh x nhận hối lộ của những người buôn lậu qua biên giới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG1: Tìm hiểu đặt vấn đề. GV :Mời HS đọc 3 tình huống trong SGK/6-7. Thảo luận 3 phút . Nhóm 1: Hành vi thể hiện việc làm của bà Ma-ri- quy-ri ? Những hành vi đó thể hiện đức tính gì ? Nhóm 2: Hãy nêu hành động của Dương Chấn ? Những hành động đó thể hiện đức tính gì ? Nhóm 3: Hành động của Bác Hồ được đánh giá như thế nào ? Những hành động đó thể hiện đức tính gì? Liên hệ :Cả cuộc đời Bác Hồ sống trong sạch ,Không hám danh ,hám lợi ,không toan tính riêng tưcho bản thân ,khước từ những ưu đãi dành cho Chủ tịch nước để chăm lo cho nhân dân ,đất I. ĐẶT VẤN ĐỀ : - Bà Mariquyri cùng chồng bà Pie-quy-ri đã đóng góp cho thế giới những sản phẩm có giá trị khoa học và kinh tế . - Không giữ bản quyền phát minh mà vui lòng sống túng thiếu, sẵn sàng gởi quy trình chiết tách Ra-đi cho ai cần tới. - Bà gởi biếu tài sản lớn 1 gam Ra-đi cho Viện nghiên cứu ứng dụng để chữa bệnh ung thư. - Bà không nhận món quà của Tổng thống Mỹ và của bạn bè mà giành nó cho việc nghiên cứu khoa học. - Bà không vụ lợi tham lam, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. không đòi hỏi điều kiện vật chất nào. GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 4 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 nước ( Tích hợp HCM ) Nhóm 4: Em có nhận xét gì về cách cư xử của Mariquiri,Dương Chấn,Bác Hồ qua chuyện trên .? HS: Đại diện nhóm lên trình bày. GV nhận xét chốt ý. ? Theo em, việc học tập những tấm gương sáng về liêm khiết ngày nay có còn phù hợp nữa không ? Hãy nêu một vài hành vi trái với liêm khiết ? HS:-Việc học tập gương sáng về liêm khiết giúp cho cuộc sống tốt đẹp nên rất cần thiết. -Hối lộ, lạm dụng, chức quyền, tham nhũng, trốn thuế. HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học. ? Em hiểu thế nào là người có đạo đức trong sáng? ( Phương pháp động não ) HS:Sống trong sạch luôn giữ gìn tôn trọng của công và của công dân ,không xâm phạm tài sản địa vị … ? Liêm khiết là gì ? Liên hệ:Khổng Tử nói :”Người mà không liêm không bằng súc vật “,Mạnh Tử nói”Ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy .” ?Tìm biểu hiện liêm khiết và trái với liêm khiết trong cuộc sống ? ? Ý nghĩa của đức tính liêm khiết trong cuộc sống ? ? Tác dụng của đức tính liêm khiết đối với bản thân em và mọi người ? HS: Trình bày ý kiến của mình. GV: Nhận xét, chốt ý cho HS ghi bài. Tình huống :Trong giờ kiểm tra đã có một số học sinh quay cóp đem phao vào lớp để làm bài.Em hãy phân tích hiện tượng đó ?Hiện tượng đó có liên quan gì đến rèn luyện tính liêm khiết không ?(Câu hỏi dành cho hoc sinh giỏi ) HS: Cần trung thực trong kiểm tra thi cử không quay cóp.Muốn vậy phải ôn tập để làm bài theo đúng khả năng của mình … -Vương mật được tiến cử đem vàng đến lễ Dương Chấn nhưng ông không nhận. - Đức tính của ông thanh cao, vô tư và không hám lợi. -Cụ Hồ sống như người VN bình thường. - Khước từ nhà cửa, quân phục ngôi sao sáng chối. - Cụ là người VN trong sạch liêm khiết. =>Đều thể hiện liêm khiết . -Vì nói lên lối sống thanh cao không vụ lợi ,hám danh,làm việc vô tư có trách nhiệm mà không đòi hỏi bất cứ điều kiện vật chất nào . II- NỘI DUNG BÀI HỌC : 1- Khái niệm: Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen ích kỷ. 2- Ý nghĩa : Sống liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, góp phần làm xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn. 3- Tác dụng : - Biết phân biệt hành vi liêm khiết và không liêm khiết. - Đồng tình ủng hộ, qúy trọng người liêm khiết, phê phán hành vi thiếu liêm khiết. - Thường xuyên rèn luyện để có thói quen sống liêm khiết. GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 5 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 * HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS giải bài tập. GV cho HS làm bài tập 1 SGK .Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện tính liêm khiết: a) Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng của mình. b) Làm bất cứ việc gì để đạt mục đích. c) Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao. d) Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén để đạt mục đích. e) Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. đ) Việc gì có lợi cho mình thì làm. f) Suy nghĩ, cân nhắc, tính toán khi quyết định làm việc gì. III- BÀI TẬP : .Bài tập 1 SGK trang 1. Đáp án:Hành vi liêm khiết : a, c , e, f . 4.4 Câu hỏi bài tập củng cố: ? Em tán thành hay không tán thành những việc làm sau đây? - Bạn Bình đến xin cô giáo nâng điểm toán. - Ông giám đốc Lân luôn nhận quà cáp. - Vì nghèo nên cán bộ kiểm lâm chặt cây lấy gỗ để bán. - Nhân vi khách sạn nhặt được ví của khách không trả lại. HS :phát biểu. GV nhận xét, đánh giá kết quả. ? Thế nào là liêm khiết ? ? Sống liêm khiết có tác dụng như thế nào đối với bản thân ? 4.5 H ư ớng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : Làm bài tập còn lại trong SGK . * Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : -Sưu tầm tục ngữ, ca dao danh ngôn nói về liêm khiết. - Chuẩn bị bài “Tôn trọng người khác”. -Đọc kỉ phần đặt vấn đề gạch chân các ý chính của câu truyện kể . 5. RÚT KINH NGHIỆM : -Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………………. -Phương pháp : ………………………………………………………………………………………………………. -Phương tiện, ĐDDH: ……………………………………………………………………………………………… GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 6 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 TIẾT 3: NGÀY DẠY: 31/.8./2011 Bài 3: TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC . 1.MỤC TIÊU : 1.1/Kiến thức: -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác. -Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác . -Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác . 1.2/Kĩ năng : -Biết phân biệt những hành vi tôn trọngvới hành vi thiếu tôn trọng người khác. -Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hằng ngày . 1.3/Thái độ: -Đồng tình, ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác. - Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác . 2.TRỌNG TÂM: -Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác. -Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác . -Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác . 3.CHUẨN BỊ : 3.1/GV: Chuyện kể , Tích hợp GDMT 3.2/HS: Đọc trước bài, giấy thảo luận. 4.TIẾN TRÌNH : 4.1 . Ổn định tổ chức và kiểm diện : Kiểm tra sỉ số , vỡ ghi chép ,SGK . 4.2. Kiểm tra miệng : ? Em hãy kể một câu chuyện về tính liêm khiết ? (10 đ) HS:Yêu cầu : Sự diễn ra hàng ngày trong gia đình, nhà trường và ngoài xã hội. ?. Đọc một câu ca dao, tục ngữ nói về tính liêm khiết ?Giải thích ? ( 10đ) HS: Cây ngay không sợ chết đứng .(5đ) -Cần kiệm liêm chính chí công vô tư. (5d) ? Thế nào là sống liêm khiết và không liêm khiết ? ( 10đ) HS: -Sống liêm khiết :Sống thanh cao ,có trách nhiệm không nhỏ nhen ích kỉ .(5đ) -Sống không liêm khiết :Vì vụ lợi cho cá nhân ,gian lận (5 đ) 4.3 .Bài mới: GV giới thiệu bài mới bằng 1 câu chuyện: “Sau 20 năm lưu lạc (do ngày còn bé vì nghèo mẹ đã bán 2 anh em cho 2 gia đình làm con nuôi), người em đã tìm được người anh trai của mình. Người em lớn lên trong một gia đình tư sản (chủ một hãng thuốc lớn của Thành Phố). Người anh là một nông dân nghèo khổ phải nuôi 5 con và 1 mẹ già. Tìm được mẹ và anh, người em không thể tin anh mình ngày hai bữa cháo loãng, con cái gầy gò đói rách. Chia tay anh trở về Thành Phố, người em cho anh một khoản tiền nhưng người anh không nhận và nói rằng : “20 năm anh đi tìm em là để gặp em chứ không vì số tiền này của em. Người em ôm chầm lấy anh mà khóc Từ trong sâu thẳm trái tim người em càng thương và kính trọng anh hai của mình. GV: Các em có suy nghĩ gì về việc làm của người anh trai qua câu chuyện cảm động trên. HS: Trình bày ý kiến cá nhân. GV: Để làm rõ đức tính của người anh chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay. GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 7 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC * HOẠT ĐỘNG 1:Tìm hiểu vấn đề. GV mời 3 HS đọc 3 tình huống trong SGK/9. Thảo luận 2 phút. Nhóm 1: Em có nhận xét gì về cách cư xử, thái độ và việc làm của Mai ? Nhóm 2: Em có nhận xét gì về cách cư xử của một số bạn đối với Hải ? Hải có suy nghĩ như thế nào ? Nhóm 3: Em có nhận xét gì về hành vi của Quân và Hùng ? Hành vi của Quân và Hùng thể hiện đức tính gì ? Nhóm 4: Theo em trong những hành vi đó hành vi nào cần phê phán ,hành vi nào đáng cho chúng ta học tập ? HS :Đại diện nhóm lên trình bày. GV :nhận xét, chốt ý. ?Qua 3 câu chuyện trên chúng ta có thể rút ra được vấn đề gì? ( Kĩ năng trình bày 1 phút ) HS:Chúng ta luôn phải biết lắng nghe ý kiến của người khác ,kính trọng người trên ,nhường nhịn trẻ nhỏ ,không công kích chê bai người khác khi họ khác mình về hình thức hoặc sở thích là biểu hiện hành vi của người biết cư xử có văn hóa . ? Theo em ,điều kiện cơ sở để xác lập và củng cố mối quan hệ tốt đẹp lành mạnh giữa mọi người với nhau là gì ?(Câu hỏi dành cho học sinh giỏi). HS: Đó là sự tôn trọng lẫn nhau .Vì vậy tôn trọng người khác là cách cư xử cần thiết đối với tất cả mọi người .ở mọi nơi và mọi lúc. GV kết luận : Chúng ta phải luôn luôn biết lắng nghe ý kiến người khác, kính trọng người trên, biết nhường nhịn, không chê bai chế giễu người I- ĐẶT VẤN ĐỀ: - Mai là một HS giỏi nhưng không kiêu căng, coi thường người khác. -Luôn lễ phép chan hòa, cởi mở, giúp đỡ nhiệt tình vô tư gương mẫu chấp hành nội quy. -Mai được mọi người tôn trọng quý mến . -Hải bị các bạn trong lớp trêu chọc Hải vì Hải màu da đen . Nhưng Hải không cho đó là xấu mà còn tự hào vì được hưởng màu da của cha. -Hải biết tôn trọng cha mình . -Quân và Hùng đọc chuyện ,cười rút rích trong giờ học văn lúc thầy giáo giảng bài -Việc làm đó Quân và Hùng thiếu tôn trọng người khác. -Hành vi của Mai và của Hải đáng để chúng ta học tập .Vì hành vi của Mai .của Hải thể hiện họ là người có văn hóa ,biết tôn trọng người khác .Vì thế được mọi người quí mến và học tập. -Hành vi Quân và Hùng cần phê phán vì cư xử thiếu tế nhị ,không tôn trọng thầy giáo đáng phê phán . GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 8 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 khác. Khi họ khác mình về sở thích, văn hóa phải biết cư xử đúng mực, biết đấu tranh, phê phán những việc làm sai trái. HOẠT ĐỘNG 2:Tìm hiểu bài học. ? Qua phần thảo luận trên, thế nào là tôn trọng người khác ? ? Hãy nêu những biểu hiện của hành vi tôn trọng ngườc khác ? (trong gia đình, nhà trường và ở nơi công cộng). - Gia đình:Vâng lời bố mẹ, ông bà, anh chị. - Trong nhà trường: vâng lời lễ phép với thầy cô, giúp đỡ bạn bè. - Nơi công cộng: Nhường chỗ cho người già trên xe buýt, không hút thuốc lá nơi bệnh viện, không đùa giỡn, cười đùa ở nơi hội họp hoặc tang lễ. ? Tìm hành vi ,việc làm biểu hiện tôn trọng người khác? HS: Các hành vi việc làm bảo vệ môi trường :Không xả rác, không hút thuốc lá ,không mở ti vi bật nhạc quá to ,trong giờ nghỉ trưa,tối?( Giáo dục môi trường .) HS: -Tôn trọng người khác : - Vâng lời bố mẹ, giúp đỡ bạn lúc hoạn nạn,nhường chỗ cho cụ già . -Biết lắng nghe,lịch sự với người khác. -Không xâm phạm tài sản thư từ ,nhật kí sự riêng tư của người khác khác (coi trọng cuộc sống của mình và mọi người , là thể hiện sự tôn trọng người khác .) ? Theo em biết tôn trọng người khác là phải như thế nào ?(Câu hỏi dành cho học sinh giỏi ) HS: Biết đấu tranh cho lẽ phải ,bảo vệ danh dự nhân phẩm cho người khác ,biết cách phê bình cho bạn hiểu . ? Vì sao chúng ta phải tôn trọng người khác ?Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác trong cuộc sống hằng ngày ? ? Phân biệt hành vi thiếu tôn trọng người khác ?( Kĩ năng so sánh ) HS:Thiếu tôn trọng người khác : -Xấu hổ vì bố đạp xích lô,chê bai bạn nghèo không chơi ,đùa nghịch trong giờ học …. -Vu cáo vu khống ,xô đẩy,làm mất trật tự nơi II- NỘI DUNG BÀI HỌC : 1. Tôn trọng người khác :Là sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá lợi ích người khác, thể hiện lối sống có văn hóa của mọi người. 2. Ý nghĩa : - Người biết tôn trọng người khác sẽ được người khác ton trọng lại . - Mọi người tôn trọng nhau sẽ góp phần làm cho quan hệ xã hội trong sáng lành mạnh và tốt đẹp . GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 9 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 công cộng . -Tự tiện sử dụng sách vở đồ dùng của người khác ? Chúng ta phải rèn luyện đức tính tôn trọng người khác như thế nào ? GV cho HS liên hệ bản thân. GV kết luận : Là HS ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường các em cần phải rèn luyện đức tính tôn trọng người khác. Nêu gương tốt, phê phán cái xấu, biết điều chỉnh hành vi của mình để góp phần cho gia đình, nhà trường xã hội tốt đẹp hơn. Lưu ý : Tôn trọng người khác không có nghĩa là đồng tình ủng hộ lắng nghe mà không có phê phán đấu tranh khi họ có việc làm ,hay ý kiến sai. -Trong phê bình đấu tranh không nên miệt thị coi khinh xúc phạm đến danh dự thô tục mà phải phân tích để họ thấy cái sai . HOẠT ĐỘNG 3: Luyện tập. HS :Đọc bài tập SGK/10? giải thích ý kiến đúng sai ? Vì sao ? ? Làm bài tập 2 SGK trang 10? 3. Cách rèn luyện : - Tôn trọng người khác mọi lúc mọi nơi. - Thể hiện cử chỉ hành động và lời nói tôn trọng người khác. III- Bài tập: -Bài tập 1 SGK trang 10 : Đáp án : Hành vi tôn trọng người khác :((a), (g),(i). -Bài tập 2 SGK trang 10 : Đáp án : Tán thành ý kiến (b),(c). 4.4 Câu hỏi,bài tập củng cố : Tình huống 1: Trong cuộc sống, có người biết tôn trọng người khác và không biết tôn trọng người khác. Nhưng việc An không tôn trọng chú Hoàng vì chú Hoàng lừơi lao động, lại ăn chơi nghiện hút thì đúng hay sai ? Đáp án : Việc làm của An là đúng. Sưu tầm ca dao tục ngữ: -“Lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. -Cười người chớ vội cười lâu Cười người hôm trước hôm sau người cười. 4.5 .Hướng dẫn học sinh tự học : * Đối với bài học ở tiết học này : -Ghi chép học bài đầy đủ.SGK trang 9 -Học bài, làm bài tập còn lại 3,4 trong SGK trang 10 . * Đối với bài học ở tiết học tiết tiếp theo : -Chuẩn bị : Đọc trước bài “Giữ chữ tín” -Đọc kĩ kĩ phần đặt vấn đề và trả lời câu hỏi . -Nghiên cứu trước phần bài học . 5. RÚT KINH NGHIỆM : -Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………………. GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2011-2012 Trang 10 [...]... biểu hiện của sự tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác -Hiểu dược ý nghĩa của sự tôn trọng, học hỏi các dân tộc khác 3.CHUẨN BỊ : 3.1 .Giáo viên: Chuẩn bị tình huống GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 25 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 3.2.Học sinh: - Xem trước bài - Sưu tầm tranh ảnh về công trình vĩ đại, phong tục tập quán tốt đẹp của 1 số dân tộc trên thế giới 4 TIẾN TRÌNH: 4 1/Ổn... con người, cán bộ thoái hóa, biến chất -Kết quả : 22 bị cáo bị bắt và xử phạt : 8 án tử hình, 6 án chung thân, 2 án 20 năm tù giam, số còn lại từ 1 đến 9 năm tù giam ? Để chống tội phạm, các chiến sĩ công an phải có phẩm chất gì ? - Dũng cảm mưu trí,vô tư trong sạch, tôn trọng pháp luật, có tính kỷ luật ? Chúng ta rút ra bài học gì qua vụ án trên ? -Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Tránh xa HS:-Nghiêm... và không nên trong việc học hỏi các dân tộc khác ?(Rèn kĩ năng tư duy phê phán đối với các biểu hiện đúng và không đúng trong việc học hỏi các dân tộc khác ) HS: Nên :Tiến bộ, văn minh , nhân đạo trên các lĩnh vực -Không nên :Văn hóa đồi trụy độc hại ,phá hoại truyền GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 27 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 thống dân tộc ,lối sống thực dụng ,chạy theo... đồng dân cư là trách nhiệm của mỗi công dân -HS cần tránh những việc làm xấu và tham gia những hoạt động vừa sức bàn tán tin đồn nhảm, mê tín dị đoan, lấn chiếm vỉa hè, tổ chức đám cưới, ma chay linh đình, nghiện hút đua xe, số đề, vứt rác bừa bãi, bỏ học … Mở rộng : -Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư do UBMT tổ quốc Việt Nam phát động từ tháng 5/1995 khắp trong cả nước... sống văn hóa ở cộng đồng dân cư ? Vì sao cần phải xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư ? ( Câu hỏi dành cho học sinh giỏi ) GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 33 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 HS:Cần phải xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư bởi vì : - Góp phần làm cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc - Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Tóm lại : Ổn định... gian dối, hứa mà không thực hiện 4.3 Bài mới: GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 15 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 Giới thiệu bài: GV đưa ra vấn đề : “Vào đầu năm học mới nhà trường phổ biến nội quy của trường, yêu cầu HS toàn trường học và thực hiện” ? Những vấn đề trên nhằm giáo dục HS chúng ta vấn đề gì ? ? Và luật bảo vệ môi trường cả 2 vấn đề đó có gì khác nhau ? Để hiểu rõ... Quang GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 13 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 a) Minh hứa với bố mẹ Quang và cô giáo sẽ giúp lười biếng và ỷ lại Quang học tập tiến bộ, vì thế MInh đã làm bài tập và b - Bố trung không phải là người không đưa cho Quang chép biết giữ lời hứa mà vì có việc đột xuất (hoàn b) Bố Trung hứa đến sinh nhật Trung sẽ đưa Trung đi cảnh khách quan) chơi công viên,... quyết tình huống bài tập 4, có thể lấy vài ví dụ về những điều cần học hỏi của dân tộc ta ) GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 28 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 -Tìm ca dao tục ngữ nói về đoàn kết tương trợ *Đối với bài học ở tiết học tiếp theo : - Chuẩn bị giờ sau kiểm tra một tiết ( ôn từ bài 1 đến bài 8 ) -Chuẩn bị giấy kiểm tra, viết thước đầy đủ -Vào lớp đúng giờ có mặt đầy đủ... ở cộng đồng -Tích hợp giáo dục môi trường (mục 2,4 ) 3 CHUẨN BỊ : : 3.1.Gíao viên: Gương người tốt, việc tốt ,những mẩu chuyện về đời sống VH ở cộng đồng dân cư 3.2.Học sinh : Xem trước bài 4.TIẾN TRÌNH : 4.1.Ổn định tổ chức và kiểm diện :Kiểm tra sỉ số,sách,vỡcủa học sinh sau khi kiểm tra GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 29 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 4.2.Kiểm tra miệng:... đời sống văn hóa tinh thần của dân và cộng đồng? nhân dân - Là học sinh cần học tập tốt, xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh nơi mình sống Nhóm 4: Mỗi người cần góp phần vào việc xây dựng nếp sống văn hoá như thế nào? GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 30 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 - Là học sinh góp phần xây dựng nếp sống văn hoá như thế nào? Giáo viên :Nhấn mạnh về mối liên . và Hùng cần phê phán vì cư xử thiếu tế nhị ,không tôn trọng thầy giáo đáng phê phán . GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 8 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 khác. Khi họ khác. tiến bộ mà còn làm Quang GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 13 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 a) Minh hứa với bố mẹ Quang và cô giáo sẽ giúp Quang học tập tiến bộ, vì. hơn. 4.3 .Bài mới: GIÁO VIÊN: NGÔ THỊ HUYỀN NĂM HỌC : 2 011- 2012 Trang 11 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ GIÁO ÁN GDCD 8 Giới thiệu bài : Bằng chuyện “cậu bé nói dối”. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11, Giáo án Giáo dục công dân 8 cả năm_CKTKN_Bộ 11,