0

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1

123 1,049 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:08

. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LẠI THỊ THƯƠNG TIẾP CẬN HỆ THỐNG THEO HƯỚNG VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC TÁC PHẨM "VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC" CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. CHIỂU (NGỮ VĂN 11 - TẬP 1) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƯ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Bộ môn: NGỮ VĂN Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Ái Học. 10 1. 1.                  10 1. 1 .1.  10 1. 1.2.              12 1. 1.3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1, Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1, , Chương 1 NHỮNG CƠ SỞ LÝ LUẬN, Chương 2. THỰC TRẠNG DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Chương 3.TỔ CHỨC HỌC SINH TIẾP CẬN TÁC PHẨM "VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC" CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO HƯỚNG VĂN HÓA, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm