Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)

12 1.5K 1
Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm văn tế nghĩa sĩ cần giuộc của nguyễn đình chiểu (ngữ văn 11 tập 1)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa dạy học tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1) Lại Thị Thương Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Lý luận phương pháp dạy học (Bộ môn Ngữ văn) Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Ái Học Năm bảo vệ: 2010 Abstract Tổng quan lý thuyết tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá Nghiên cứu mối liên hệ văn hoá văn học chuyển hố văn hóa vào tác phẩm văn chương Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhà trường phổ thông Tiến hành tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” theo hướng văn hoá Thiết kế giáo án thử nghiệm dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” sách giáo khoa Ngữ văn 11 – Tập 1theo hướng tiếp cận văn hoá Keywords Ngữ văn; Phương pháp dạy học; Lớp 11; Tiếp cận hệ thống; Văn hóa Content MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 E.douard Herriot đã từng nói: “Văn hóa là cái gì còn la ̣i tấ t cả những cái khác bi ̣quên đi…” Quả đúng vậy! Thời gian là mô ̣t ông thầ y khắ c nghiê ̣t có thể cuố n mo ̣i thứ đường Những đền đài sụp đổ, thứ bị lớp thời gian phủ mờ những giá tri ̣ văn hóa đích thực thì vẫn còn bề n vững mai ̃ Văn ho ̣c là sản phẩ m của văn hóa – mô ̣t sản phẩ m văn hóa đă ̣c thù , nơi lưu giữ những giá trị văn hóa của mô ̣t dân tô ̣c , thời đa ̣i, cầu nối hệ với Văn hóa tác phẩm văn chương vừa nội dung vừa phương tiện để khám phá lí giải vẻ đẹp tác phẩm Nghiên cứu dạy học tác phẩm văn chương dựa hiểu biết văn hoá đường cần thiết đúng đắn để tiếp cận tác phẩm Hướng tiếp cận đưa độc giả trở mơi trường văn hố mà tác phẩm nảy sinh, đồng thời tôn trọng đặc trưng văn học tác phẩm Cách tiếp cận sẽ cung cấp chiế c chìa khóa để giải mã tác phẩ m , từ đó giúp chúng ta có cái nhin toàn diê ̣n và sâu sắ c Đồng thời với cách tiếp cận sẽ góp phần mở rộng, ̀ nâng cao tầ m đón nhâ ̣n của ho ̣c sinh , khắ c phu ̣c khoảng cách về không gian , thời gian, tầ m văn hóa tư tưởng, thời đa ̣i giữa ho ̣c sinh với tác phẩ m – tác giả 1.2 Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá hướng tiếp cận ưu tay nhiều nhà nghiên cứu thời gian qua Tuy nhiên nhà trường phổ thơng chưa phát huy 1.3 Nguyễn Đinh Chiể u là mô ̣t nhà thơ lớn , mô ̣t danh nhân văn hóa của dân tô ̣c Cuô ̣c đời ̀ ông là cả mô ̣t trang sử hào hùng minh chứng cho tinh thầ n yêu nước bấ t diê ̣t của nhân dân Viê ̣t Nam Cuô ̣c đời ấ y đã kế t tinh vào những trang viế t thấ m đẫm đầ y máu và nước mắ t cũng không kém phầ n oanh liê ̣t Các viết, chuyên luận khoa học đời nghiệp thơ văn Nguyễn Đình Chiểu có rất nhiều song cơng trình nghiên cứu cách tương đối đầy đủ hệ thống "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" cịn Điề u đó chưa tương xứng với mô ̣t tác phẩ m đươ ̣c đánh giá là “mô ̣t những bài văn hay nhấ t chúng ta” (Hoài Thanh ), đươ ̣c đă ̣t ngang tầ m với "Bình ngơ đại cá o" Nguyễn Trãi , "Hịch tướng sĩ " Trần Hưng Đạo Mặt khác, chúng ta biết, thơ văn Nguyễn Đình Chiểu chiếm vị trí quan trọng văn học nước nhà Nhưng thực tế giảng dạy học tập văn chương Nguyễn Đình Chiểu nói chung "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" nói riêng tồn nhiều vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ Kính trọng, ngưỡng mộ nhân cách cao cả, lớn lao Nguyễn Đình Chiểu, song phận khơng nhỏ giáo viên học sinh chẳng mấy hứng thú say mê tìm hiểu tác phẩm văn chương ông Dù biết r ằng giữa các tác phẩ m văn ho ̣c trung đa ̣i và ba ̣n đo ̣c hôm có mô ̣t khoảng cách thẩ m mỹ không nhỏ Hơn nữa văn tế - thể loại phổ biến xưa nhiều xa lạ với đời sống văn hoá đại…nhưng đến mức phủ nhận tác phẩm coi hay nhất thời đại đúng cần phải xem xét lại Vâ ̣y làm thế nào để thổ i hồ n vào mô ̣t thể loa ̣i văn tế vố n xa la ̣ với ho ̣c sinh ? Làm để sống dậy thời đại lịch sử đau t hương hào hùng của dân tô ̣c ? Làm để rút ngắn khoảng cách hệ với để hiểu sâu thêm vấn đề cha ông mô ̣t thời? Bao nhiêu câu hỏi đă ̣t là bấ y nhiêu vấ n đề cầ n giải đáp Với tất lí nêu chúng tơi định chọn đề tài “Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Các cơng trình nghiên cứu tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" Những cơng trình nghiên cứu tác phẩm Đồ Chiểu lại tác giả người Pháp Năm 1887, Nguyễn Đình Chiểu sống, E Bajot dịch “Lục Vân Tiên” tiếng Pháp có chuyên luận khảo cứu tác phẩm Sau loạt học giả khác G.Aubaret, A.Mickls, G.Codier…trong có thống đốc Nam kỳ E.Hoeffel có viết tác giả mà họ coi “bậc văn nhân tài hoa đất Việt” Tuy nhiên chủ yếu viết “Lục Vân Tiên”, cố tình bỏ qua mảng thơ văn yêu nước (trong tiêu biểu “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”) ông nhằm che đậy tội ác xâm lược Phan Văn Hùm người Việt Nam đứng góc độ khoa học văn học để xem xét tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu tỉ mỉ Với chuyên luận “Nỗi lòng Đồ Chiểu”, Phan Văn Hùm cắm mốc theo định hướng đúng, nhiều triển vọng việc nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu tư tưởng học thuật phương pháp văn học 25 năm sau, năm 1963, dịp kỉ niệm 75 năm ngày mất Nguyễn Đình Chiểu, thủ tướng Phạm Văn Đồng công bố báo tiếng với nhan đề “Nguyễn Đình Chiểu, ngơi sáng văn nghệ dân tộc” khẳng định vị trí cao q Nguyễn Đình Chiểu Tiếp theo phải kể đến cơng trình nghiên cứu tác giả Mai Quốc Liên Khi nghiên cứu về bài “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c” , Mai Quố c Liên đánh giá rấ t cao tác phẩ m này , ̃ “khúc ca về người anh hùng nông dân cứu nước… , văn đỉnh cao , tiêu biểu cho nghiê ̣p thơ văn của Nguyễn Đinh Chiể u” ̀ Trong tuầ n báo văn nghê ̣ ngày 30/6/1972, nhà phê bình văn học Hồi Thanh có viế t “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c mô ̣t những bài văn hay nhấ t của chúng ta” ̃ Ngoài phải kể đến viết “Văn tế nghĩa sĩ CGiuộc qua ý thơ Miên Thẩm ần Mai Am” của tác giả Đỗ Văn Hỷ 2.2 Các cơng trình nghiên cứu phương pháp giảng dạy và học tập bài “Văn tế nghĩa sĩ Cầ n Giuộc” Khi phân tích bài “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c” nhà nghiên cứu Đào Nguyên Tu ̣ la ̣i tìm hiể u , ̃ dựa kế t cấ u phầ n: lung khởi, thích thực, van và kế t Với bài viế t này , tác giả giúp ̃ chúng ta có nhìn khái qt tồn diện tác phẩm Cũng thủ tướn g Pha ̣m Văn Đồ ng, nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên nhiều tác giả khác, Đào Nguyên Tu ̣ đã rấ t đề cao văn tế này, đă ̣t nó sánh ngang tầ m với “Hich tướng si” , “Cáo binh Ngô”, “Phú sông Ba ̣ch ̣ ̃ ̀ Đằng” Trong sách “Giảng văn văn ho ̣c Viê ̣t Nam” và sách “Giảng văn cho ̣n lo ̣c văn ho ̣c Viê ̣t Nam” , tác giả Ngô Đức Quyền Nguyễn Quốc Túy có ý kiến thố ng nhấ t Hai ông đề u cho rằ ng : giá trị nghệ thuật đặc sắc làm cho “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” trở thành bất tử , lầ n đầ u tiên lich sử phát triể n của văn ho ̣c Viê ̣t ̣ Nam, Nguyễn Đinh Chiể u đã xây dựng đươ ̣c bức tươ ̣ng đài về người nông dân yêu nước , ̀ người anh hùng vô danh Bài viết giáo sư nhà giáo Nguyễn Đình Chú - nhà khoa học có tên tuổi, người thầy có 40 năm kinh nghiệm giảng dạy thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, in “Tài liệu bồi dưỡng giáo viên” trường ĐHSP Hà Nội I xuất năm 91, thực có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, sâu sắc gợi mở phương pháp giảng dạy hữu hiệu cần thiết cho giáo viên để hướng dẫn học sinh tiếp cận “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nói riêng nghiệp thơ văn Đình Chiểu nói chung Gần gũi với giáo viên học sinh viết “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” sách giáo viên văn 11 “Để học tốt văn Tiếng Việt lớp 11, tập 1” (NXBHN 1990) Trong cuố n “Thiế t kế bài ho ̣c Ngữ văn 11 tâ ̣p 1” (Phan Tro ̣ng Luâ ̣n chủ biên ), tác giả Phạm Thị Thu Hương đ ưa mô ̣t cách ti ếp cận tác phẩm “V ăn tế nghia si ̃ Cầ n ̃ Giuô ̣c” Trong bài thiế t kế này , tác giả hướng dẫn học sinh tìm hiểu tác giả tác phẩm Khi vào phân tich văn bản, Phạm Thị Thu Hương phân tích hai phương diê ̣n chinh dựa ́ ́ bố cu ̣c phầ n của bài văn tế :1 Hình tượng người nghĩa sĩ nông dân Tiế ng khóc cho những người nông dân nghia si , cho thời đa ̣i đau thương q ̣t khởi ̃ ̃ Ngồi khơng thể không kể đến viết “Định hướng tổ chức da ̣y ho ̣c Văn tế nghia si ̃ ̃ ́ Cầ n Giuô ̣c của Nguyễn Đình Chiể u” của TS Nguyễn Ai Ho ̣c (trích “Phương pháp tư ̣ thố ng da ̣y ho ̣c văn ") Bài viết tỉ mỉ bước thực giả ng dạy tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Trong viết “Tiếp cận văn hóa tác phẩm văn học trung đại chương trình SGK Ngữ văn 11 (bộ bản)” nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn tạp chí Văn học tuổi trẻ số năm 2007, tác giả đưa số kinh nghiệm để giảng dạy văn tế đạt hiệu Trong khuôn khổ báo, PGS TS Trần Nho Thìn đề cập đến số vấn đề phương diện cảm xúc, thể loại đặc biệt chú ý đến việc tìm hiểu sở văn hóa khái niệm “nghĩa” coi chìa khóa để hiểu đúng tác phẩm Gần luận văn thạc sĩ “Con đường hướng dẫn học sinh khám phá, chiếm lĩnh chiều sâu nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu để nâng cao hiệu dạy học” tác giả Phạm Thị Mai Hương đưa cách tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” từ chiều sâu nghệ thuật văn tế Từ giúp cơng tác giảng dạy giáo viên việc học tập học sinh thuận lợi Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá - Nghiên cứu mối liên hệ văn hoá văn học chuyển hoá văn hóa vào tác phẩm văn chương - Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhà trường phổ thông - Tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” theo hướng văn hoá - Thiết kế giáo án thử nghiệm dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” theo hướng tiếp cận văn hố Đới tƣợng nghiên cứu của đề tài - Các sáng tác Nguyễn Đình chiểu nói chung “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nói riêng - Các cơng trình nghiên cứu đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu - Thực trạng dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhà trường phổ thông Phƣơng pháp nghiên cứu Để hoàn thành luâ ̣n văn , chúng s dụng các phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp nghiên cứu lý thuyết; Phương pháp điều tra; Phương pháp xử lí thơng tin; Phương pháp khảo sát, thực nghiê ̣m, thố ng kê, phân tích Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm có chương Chương 1: Những sở lí luâ ̣n Chương 2: Thực tra ̣ng da ̣y ho ̣c tác phẩ m "Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c " nhà trường trung ̃ học phổ thông Chương 3: Tổ chức học sinh tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc” Nguyễn Đình Chiểu theo hướng văn hoá ̉ CHƢƠNG 1: NHƢ̃ NG CƠ SƠ LÍ LUẬN 1.1 Tiế p câ ̣n ̣ thố ng da ̣y ho ̣c tác phẩ m văn chƣơng 1.1.1 Khái niệm hệ thống Hệ thống theo cách hiểu thông thường là: tổ hợp yếu tố có mối quan hệ nhất định với Theo Hán Việt từ điển Đào Duy Anh hệ thống “thứ tự vật có quan hệ với nhau” Từ điển Hán Việt Bửu Kế giải thích: “Hệ có nghĩa ràng buộc, thống có nghĩa manh mối Hệ thống có nghĩa vật có liên quan với hướng tảng nhất định” 1.1.2 Cấ u trúc ̣ thố ng của tác phẩ m văn học Có thể nói hệ thống, bao gồm hai phân hệ bản: - Hệ thống 1: hệ thống văn tạo nên - Hệ thống 2: hệ thống quan hệ tương tác văn (và phận văn bản) với người đọc (bao gồm yếu tố: văn hóa, ngơn ngữ bối cảnh, tình cụ thể) 1.1.3 Ưu thế của phương pháp tư ̣ thố ng 1.1.3.1 Tư hệ thống tư khoa học 1.1.3.2 Tiếp cận hệ thống, mặt giúp cho người tiếp cận phát huy cách phân tích khoa học mà chủ nghĩa cấu trúc (đúng phương pháp cấu trúc) mang lại Mặt khác, giúp khắc phục hạn chế mà chủ nghĩa cấu trúc vấp phải 1.1.3.3 Phương pháp tiếp cận hệ thống mở tự – cách khoa học tiếp nhận văn học, tạo nên tính chất “đa nguyên” tiếp nhận đánh giá văn học học sinh giúp đỡ giáo viên 1.2 Mố i quan ̣ giƣ̃a văn ho ̣c - văn hóa và hƣớng tiế p câ ̣n tƣ̀ cái nhin văn hóa ̀ 1.2.1 Vài nét về văn hóa 1.2.1.1 Khái niệm văn hóa Có nhiều cách định nghĩa khác “văn hóa”: định nghĩa văn hóa Unessco, Chủ tịch Hồ Chí Minh, GS Trần Quốc Vượng, GS Phan Ngọc, GS Trần Ngọc Thêm…… 1.2.1.2 Đặc trưng của văn hóa Văn hóa phải có tinh nhân sinh ; văn hóa phải có tinh giá tri là thước đo mức đô ̣ nhân bả n của ̣ ́ ́ xã hội người; văn hóa có tính lich sử; văn hóa là mô ̣t khái niê ̣m mang tính ̣ thố ng ̣ 1.2.1.3 Chức của văn hóa Văn hóa có chức điề u chỉ nh xã hội; chức giao tiế p ; chức giáo du ̣c 1.2.1.4 Văn hóa thể hiê ̣n dấ u ấ n chung và riêng về trình độ số ng của người li ̣ch sử 1.2.1.5 Văn hóa, sự phản ánh sức số ng và bản sắ c dân tộc 1.2.2 Mố i tương quan giữa văn hóa – văn học 1.2.2.1 Văn học là đỉnh cao của văn hóa 1.2.2.2.Văn học không chỉ lưu giữ văn hóa mà còn là bộ phận quan trọng , nòng cốt của văn hóa, sáng tạo văn hóa 1.2.2.3 Văn hóa là sở, nề n tảng của văn học 1.2.2.4 Văn học không chỉ thụ động chi ̣u sự chi phố i , quy ̣nh của văn hóa mà nó còn tích cực chủ động viê ̣c lựa chọn các giá tri ̣ văn hóa 1.2.3 Tiế p cận tác phẩ m văn học từ góc độ văn hóa 1.2.3.1 Tiếp cận văn hóa Tiếp cận văn hóa hướng hiệu việc khai thác tác phẩm văn chương góc độ văn hóa Do đó, việc bổ sung thêm hướng tiếp cận dạy học tác phẩm văn chương sẽ làm học đạt hiệu cao mà thực hay, hấp dẫn lơi em học sinh Có thể hiểu tiếp cận văn hóa đường hiệu lực để khám phá tác phẩm văn chương thêm phương diện (phương diện văn hóa) bên cạnh phương diện văn học – phương diện mà lâu dạy học tác phẩm văn chương nhà trường phổ thông chúng ta đề cập tới Tiếp cận văn hóa khơng chệch mục tiêu tiếp cận tác phẩm văn chương góc độ văn học mà hỗ trợ, bổ sung cần thiết để việc tiếp nhận tác phẩm trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa 1.2.3.2 Nghiên cứu văn học theo hướng tiếp cận văn hóa Việt Nam Ở Việt Nam phương pháp nghiên cứu văn học theo hướng tiếp cận văn hóa có từ rất sớm Trước hết phải kể đến cơng trình “Kinh thi Việt Nam” (Trương Tửu) Kế đến tác giả Trần Đình Hượu với “Nho giáo văn học Việt Nam trung cận đại”; “Nhà nho tài tử” “Văn học Việt Nam dòng riêng nguồn chung” GS Trần Ngọc Vương; tác giả Trần Nho Thìn với cơng trình “Văn học trung đại Việt Nam góc nhìn văn hóa” Gần nhất cơng trình nghiên cứu PGS Lê Nguyên Cẩn “Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa” ̉ ́ CHƢƠNG 2: THƢ̣C TRẠNG DẠY HỌC TAC PHÂM ́ "VĂN TÊ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC" TRONG NHÀ TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 2.1 Vai trò , vị trí Nguyễn Đình Chiểu “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” văn ho ̣c dân tô ̣c 2.1.1 Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ của lòng yêu nước sâu sắ c Chủ nghĩa yêu nước thơ văn Nguyễn Đình Chiểu gắn với hai giai đoạn văn học: trước sau thực dân Pháp xâm lược Việt Nam Giai đoạn đầu có hai tập truyện dài "Lục Vân Tiên" "Dương Từ Hà Mậu" Ở giai đoạn thứ hai – giai đoạn phát triển cao rực rỡ nghiệp văn chương Nguyễn Đình Chiểu, chủ nghĩa yêu nước thể sâu đậm Điều thể văn tế, thơ khác “Ngư Tiều y thuật vấn đáp” 2.1.2 "Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuộc " đời số ng văn hóa tư tưởng người Viê ̣t ̃ Nguyễn Đình Chiểu người tiêu biểu cho nhân cách Việt Nam thời kì đất nước đầy biến cố Bên cạnh cần phải khẳng định Nguyễn Đình Chiểu nhà văn hóa lớn Có thể khẳng định đời nghiệp thơ văn ông thể thật đậm nét truyền thống văn hóa yêu nước dân tộc Chẳng mà, thời gian dài từ đầu kỉ XX đến nay, truyện thơ "Lục Vân Tiên" trở thành nội dung diễn xướng dân gian với loại hình nói thơ, hị vè, “ca bộ” sinh hoạt văn hóa truyền thống đề tài Lục Vân Tiên - Kiều Nguyệt Nga sớm thể sân khấu ca kịch, cải lương môn vừa đời kịch trường Nam Bộ Khơng có "Lục Vân Tiên", "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" chiếm vị trí đặc biệt đời sống văn hóa, tư tưởng người Việt Với "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" lần hình tượng người nơng dân lên đẹp đến 2.2 Khảo sát thực trạng dạy học "Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c " nhà trƣờng ph ổ ̃ thông 2.2.1 Đối tượng khảo sát Đối tượng khảo sát giáo viên học sinh, nguồn tư liệu tham khảo tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” 2.2.2 Kế t quả khảo sát * Về phía giáo viên: Trường Bắc Kết tổng hợp Đông Quan Số giáo viên quan tâm đến nội dung nghệ thuật 12/15 (80%) tác phẩm dạy “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Số giáo viên khơng quan tâm đến yếu tố ngồi văn 10/15 (66,7%) Số giáo viên không khai thác yếu tố văn hóa tác 13/15 (86,7%) phẩm Số giáo viên cho việc khai thác yếu tố văn hóa dạy 11/15 (73,3%) học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” cần thiết * Về phía học sinh: chúng tiến hành phát phiếu điều tra hai lớp 11A1 (ban Tự nhiên) lớp 11A3 (ban xã hội) dựa câu hỏi sau: Câu 1: Em có thích học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Nguyễn Đình Chiểu khơng? A Có B Khơng Câu 2: Em đọc “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” mấy lần trước lên lớp? A không đọc lần B lần C lần D lần trở lên Ở nội dung thứ nhất: Tổng số Có Khơng có Lớp phiếu hứng thú hứng thú 11A1 (ban Tự nhiên) 50 20/50 (40%) 30/50 (60%) 11A3 (ban Xã hội) 52 30/52 (57,7%) 22/52 (42,3%) Tổng số 102 50/102 (49%) 52/102 (51%) Ở nội dung thứ hai: Tổng số lần Lớp Không lần lần phiếu trở lên 11A1 50 8/50 (16%) 31/50 (60%) 12/50 (24%) 11A3 52 25/52 (48,1%) 20/52 (38,5%) 7/52 (13,4%) Tổng số 102 8/102 (7,8%) 55/102 (53,9%) 32/102 (31,4%) 7/102 (6,9%) 2.2.3 Phân tích kế t quả khảo sát * Về phía giáo viên - Có tới 80% giáo viên (12/15 phiếu) dạy tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” quan tâm đến nội dung nghệ thuật tác phẩm - Kết điều tra cho thấy, giáo viên chưa chú ý tới khâu tiếp nhận tác phẩm từ góc độ phái sinh - Có tới 60,7% giáo viên khơng quan tâm đến yếu tố ngồi văn bản, chưa đặt văn tế vào thời khắc lịch sử mà đời, chưa làm sống dậy khơng khí lịch sử - Có 86,7% giáo viên khơng khai thác yếu tố văn hóa tác phẩm * Về phía học sinh: - Có thực trạng đáng buồn số lượng học sinh hứng thú học tác phẩm rất - Ngồi ra, qua khảo sát chúng tơi cịn thấy có tồn chung em rất ngại đọc tác phẩm Tỷ lệ học sinh đọc tác phẩm lần rất lớn Lớp 11A1: 60%, lớp 11A3: 48,1% Ngay số đọc lần ấy không tránh khỏi việc em đọc tác phẩm cách hời hợt, thiếu nghiêm túc 2.3 Nguyên nhân 2.3.1 Từ đă ̣c điểm bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” 2.3.2 Từ phía người học 2.3.3 Từ phía người dạy 2.3.4 Từ phía tài liê ̣u giảng da ̣y và học tập CHƢƠNG 3: TỔ CHỨC HỌC SINH TIẾP CẬN TÁC PHẨM “VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GỊC” CỦA NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU THEO HƢỚNG VĂN HỐ 3.1 Những u cầu có tính ngun tắc 3.1.1.u cầu chung 3.1.1.1 Yêu cầu chung giảng dạy tác phẩm văn học trung đại nhà trường phổ thông Khi giảng dạy tác phẩm văn học trung đại nhà trường phổ thơng theo nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn, cần tiến hành theo hai bước: - Tìm hiểu tri thức bổ trợ cho kiến thức liên quan đến cấp độ - Vận dụng tri thức văn hóa để giải mã tác phẩm 3.1.1.2 Đảm bảo nguyên tắc tiếp cận đồng tác phẩm văn chương nhà trường * Quan điểm tiếp cận lịch sử phát sinh vận dụng cách thích hợp hiểu biết văn để cắt nghĩa tác phẩm * Quan điểm tiếp cận văn * Quan điểm tiếp cận hướng vào đáp ứng học sinh 3.1.1.3 Đặt học sinh trung tâm, chủ thể của q trình cảm thụ 3.1.2 Thâm nhập khơng khí lịch sử tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” 3.1.2.1 Tìm hiểu hồn cảnh đời của văn tế * Hoàn cảnh lớn hoàn cảnh nhỏ 3.1.2.2 Đặt “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” mạch nguồn thơ văn yêu nước của Nguyễn Đình Chiểu 3.2 Truyền thớng văn hóa dân tợc thể “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” 3.2.1 Thể loại văn tế - Với “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” lần người ta thấy xuất văn tế đối tượng mẻ Đó người nơng dân nghĩa sĩ dám xả thân nghĩa lớn - “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” khơng tiếng khóc mang tính chất cá nhân riêng tư mà tiếng khóc dân tộc - “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” chứa đựng giá trị văn hóa cao đẹp dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa 3.2.2 Hình tượng người nơng dân nghĩa sĩ - Người nơng dân chân lấm tay bùn, trước vận mệnh đất nước trở thành người lính can trường Chính tình u nước sâu nặng, ý thức công dân, trách nhiệm trước tổ quốc thúc đẩy chuyển biến tư tưởng người nông dân Sự chuyển biến ấy bột phát mà nhận thức sâu sa, chữ “nghĩa” ăn sâu tư tưởng bao đời người Việt - Hình tượng người nghĩa sĩ nơng dân đẹp tư xung trận mạnh mẽ, toát lên tư tưởng “chết vinh sống nhục”, “thà chết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” - Hình tượng người nghĩa sĩ nơng dân truyền cho người đọc tinh thần chiến đấu kiên cường, lạc quan tin tưởng vào ngày mai thắng lợi 3.2.3 Ngôn ngữ - Sử dụng hệ thống ngôn từ giản dị, gần gũi không khoa trương, kiểu cách; Cách diễn đạt cụ thể dễ hiểu 3.3 Các phƣơng pháp, biện pháp thích hợp dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Gịc” từ nhìn văn hóa 3.3.1 Đọc sáng tạo văn bản từ góc độ văn hóa 3.3.1.1 Đọc – phân tích văn 3.3.1.2 Đọc làm rõ yếu tớ văn hóa thể thể loại, hình tượng nhân vật ngôn ngữ Phần Lung khởi: cần đọc với giọng trang trọng, nhấn mạnh vào từ hình ảnh rộng lớn miêu tả âm thanh, ánh sáng (súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ) để làm bật suy ngẫm lẽ sống đời Phần thích thực: giọng đọc hồi tưởng, bồi hồi dựng lại chân dung nghĩa sĩ có nguồn gốc nông dân cần nhấn mạnh vào từ “cui cút, phập phồng, vấy vá, trắng lốp, đen sì…”; động từ mạnh “ăn gan, cắn cổ”; đối lập vế “chưa…chỉ biết, vốn quen làm…chưa ngó, chẳng phải…chẳng qua…” Đoạn văn miêu tả tranh công đồn cần đọc với giọng nhanh, dồn dập, tự hào nhấn mạnh vào động từ Phần vãn kết: trở với âm điệu lâm li, giọng đọc chậm, thống thiết, xót xa, thành kính, trang nghiêm 3.3.2 Sử dụng câu hỏi nêu vấn đề mang tính văn hóa dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Chẳng hạn dạy “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” đặt câu hỏi nêu vấn đề mang tính văn hóa sau: - Trước tình cảnh đất nước bị xâm lăng, người nơng dân có thái độ nào? Thái độ ấy nói lên điều văn hóa người dân Việt Nam? - Vì người nơng dân lại có chuyển biến tư tưởng tình cảm Sự chuyển biến ấy thể điều gì? - Quan niệm “chết vinh sống nhục” gợi cho em suy nghĩ gì?Liên hệ trước sau Nguyễn Đình Chiểu - Cả văn tế tiếng khóc lớn khơng bi lụy mà cịn có tác dụng cổ vũ, động viên Nó thể điều tính cách người Việt? 3.3.3 Biện pháp phân tích nét văn hóa được tác giả sử dụng tác phẩm Với “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” – thể loại cổ xưa với đặc trưng thi pháp văn học trung đại tương đối khó xa lạ với học sinh nên việc bình giảng phân tích lại vơ cần thiết Khi phân tích "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" giáo viên cần bám sát vào đặc trưng thể loại tác phẩm, qua phân tích cần nêu bật giá trị văn hóa thể văn tế 3.3.4 Phối hợp biện pháp: giải, trao đổi thảo luận, vấn – đáp Vì văn khó, từ ngữ cổ tương đối nhiều nên giáo viên cần phải chú giải từ ngữ khó (ví dụ: cui cút, trường nhung, đoạn kình ), chú giải điển cố (xa thư, chém rắn đuổi hươu ) để giúp học sinh bước đầu hiểu sơ văn tế Đặc biệt dạy văn tế, người dạy cần phải chú ý giải thích khái niệm “nghĩa sĩ” “Nghĩa” gì? Từ hiểu hình tượng người nghĩa sĩ nơng dân, qua hiểu tầng sâu văn hóa Nguyễn Đình Chiểu gửi gắm qua hình tượng nghệ thuật “Nghĩa” việc cần làm (nghĩa giả, nghi dã) Việc nghĩa việc tự nguyện nhằm cứu khốn phò nguy, xuất phát từ lương tâm, từ lòng trắc ẩn người hành nghĩa thấy điều bất công tàn bạo Khái niệm “nghĩa” văn tế gợi nhắc chúng ta đến triết lý nhân sinh dân tộc: “tình nghĩa” Theo GS Hồng Ngọc Hiến: tình u thương; nghĩa nghĩa vụ, trách nhiệm ->tình gắn với nghĩa ->yêu thương phải gắn với trách nhiệm Cũng người nông dân nghĩa sĩ Cần Giuộc người nông dân túy không học hành binh thư binh pháp, khơng có trang bị vũ khí chun nghiệp ngồi cơng cụ lao động sản x́t quen thuộc Nhưng xuất phát từ tình yêu nước thiết tha (tình) trách nhiệm trước vận mệnh đất nước (ý thức cơng dân - nghĩa), họ khơng quản khó khăn, hi sinh mất mát, xả thân “cứu khốn phò nguy” để bảo vệ tấc đất cỏ quê hương, đất nước Bên cạnh biện pháp chú giải, người dạy sử dụng biện pháp trao đổi, thảo luận để học sinh hiểu sâu, hiểu kĩ văn tế 3.4 Thiết kế thực nghiệm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Gịc" theo hƣớng tiếp cận văn hố 3.4.1 Thiế t kế giáo án dạy học "Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuộc" từ cái nhìn văn hóa ̃ 3.4.2 Thuyết minh giáo án thực nghiệm 3.4.3 Thực nghiệm sư phạm 3.4.3.1 Tổ chức thực nghiệm Đối tượng thực nghiệm: học sinh lớp 11 hai trường THPT Bắc Đơng Quan (Đơng Hưng - Thái Bình) THPT Cao Bá Quát (Quốc Oai - Hà Nội) Trong trường chúng tơi tiến hành thực nghiệm lớp, tổng số lớp Về đội ngũ giáo viên tổ chức thực nghiệm thiết kế, chúng tơi chọn giáo viên có tuổi nghề khác nhau, thầy cô giáo tốt nghiệp đại học sư phạm, hệ quy, ngành ngữ văn sư phạm có tuổi nghề năm, cơng tác trường THPT chọn thực nghiệm 3.4.3.2 Kết thực nghiệm Sau thực nghiệm, chúng tập hợp bảng thống kê kết đánh giá giáo viên trường thực nghiệm tiến hành tổng kết lại thành hệ thống bảng điểm Chúng phân loại theo điểm số: Điểm giỏi – xuất sắc: – 10; Điểm khá: – 8; Điểm trung bình: – 6; Điểm yếu: 3.4.3.3 Đánh giá kết thực nghiệm * Qua dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” từ góc độ văn hóa, học sinh thực hứng thú với giảng, hịa vào khơng khí thời đại cảm nhận tiếng khóc với tất cảm xúc, tình cảm Kết thực nghiệm cho thấy điều đó: - Số học sinh đạt điểm giỏi – xuất sắc chiếm tới 38,6% - Số học sinh đạt điểm 35,2% * Hầu hết giáo viên tổ chức học theo thiết kế có chung nhận xét thiết kế có khả ứng dụng cao thực tế giảng dạy nhà trường phổ thơng KẾT ḶN 1.Trong xu tồn cầu hóa nay, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc vấn đề lớn người rất quan tâm Bởi văn hóa linh hồn, cốt lõi dân tộc Văn học phận cấu thành văn hóa, ăn tinh thần khơng thể thiếu người Chính việc tiếp cận tác phẩm văn học theo hướng văn hóa hướng cần thiết khơng giúp việc dạy học đạt hiệu cao mà cịn cách để giới trẻ tìm hiểu khám phá sắc văn hóa dân tộc 2.Truyền thống văn hóa u nước mạch nguồn chảy khơng ngừng nghỉ qua giai đoạn văn học, làm nên giá trị văn hóa riêng cho văn học nước nhà Mạch nguồn ấy làm nên anh hùng ca cho thời đại, đưa thể loại văn tế lên đỉnh cao với tên tuổi nhà thơ mù đất Đồng Nai – Nguyễn Đình Chiểu “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” “một văn tế hay nhất chúng ta” (Hồi Thanh) mà cịn tiếng nói khẳng định chân lí trường tồn dân tộc, khẳng định tinh thần yêu nước bất diệt nhân dân Việt Nam qua bao chiến chống lại kẻ thù bảo vệ giang sơn gấm vóc Bài văn tế lửa tinh thần làm sáng lên học đạo lí làm người, ý thức trách nhiệm cá nhân trước vận mệnh Tổ quốc Đấy nét đẹp văn hóa, sắc văn hóa cần giữ gìn phát huy 3.Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” cách tiếp cận mặt dựa đặc trưng thể loại văn tế, mặt đặt văn vào môi trường mà đời kết hợp với phương pháp, biện pháp cụ thể sẽ giúp việc dạy học đạt hiệu cao Đồng thời cách tiếp cận tạo hứng thú học tập cho người học, việc thu nhận khối lượng kiến thức nhất định, để người học suy ngẫm vấn đề đất nước giai đoạn lịch sử Như vậy, tiếp nhận tác phẩm đạt đến mức cao: từ tự phát đến tự giác, kiến thức bên ngồi chuyển hóa vào tâm hồn, nhận thức Đó mục đích cuối cùng mà môn văn nhà trường hướng tới: “Văn học nhân học” 4.Văn hóa khái niệm rộng lớn với cách hiểu khác Tuy nhiên khuôn khổ luận văn này, theo hướng tiếp cận văn hóa tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Nguyễn Đình Chiểu, chúng tơi muốn nhấn mạnh đến văn hóa tư tưởng mà đặc biệt văn hóa yêu nước – truyền thống cao đẹp người Việt Nam Từ việc tìm hiểu chung văn hóa, cách tiếp cận văn hóa tác phẩm văn học, đến việc khảo sát thực trạng dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhà trường phổ thông, chúng đề xuất số phương pháp, biện pháp cụ thể sau nhằm nêu bật giá trị văn hóa tư tưởng (đặc biệt nội dung tình nghĩa)…nhằm nâng cao hiệu dạy học văn tế này: - Phương pháp đọc sáng tạo văn từ góc độ văn hóa - Sử dụng câu hỏi nêu vấn đề mang tính văn hóa dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” - Sử dụng biện pháp phân tích nét văn hóa thể tác phẩm - Phối hợp biện pháp chú giải, trao đổi thảo luận, vấn đáp Các phương pháp, biện pháp phối hợp đồng thời, linh hoạt để học đạt hiệu cao nhất; rút ngắn khoảng cách không gian, thời gian rào cản ngôn ngữ để học sinh lĩnh hội không kiến thức văn học mà cao tri thức văn hóa đẹp đẽ gửi gắm hình tượng người nghĩa sĩ nơng dân, qua hệ thống ngôn ngữ thể loại tác phẩm Đổi phương pháp dạy học nhà trường phổ thông vấn đề thiết nhà giáo dục nước quan tâm Đây vấn đề mà chúng suy nghĩ trăn trở Đề xuất cách tiếp cận cho tác phẩm quen thuộc vấn đề khơng dễ Do đó, cách nghiên cứu ban đầu khơng tránh khỏi nhiều bất cập Với tinh thần cầu thị, chúng tơi mong nhận đóng góp, bảo thầy cô bạn bè để bổ sung, phát triển luận văn hoàn thiện References Nguyễn Thị Mai Anh Định hướng dạy học thơ Haikư lớp 10 THPT từ góc nhìn văn hóa Luận văn thạc sĩ, 2007 Nguyễn Duy Bắc Vế mối quan hệ văn hóa văn học Báo Văn nghệ số 24 ngày 12.6.1993, tr.3 Bộ Giáo dục đào tạo Ngữ văn 11, tập Nxb Giáo Dục Việt Nam, – 2010 Bộ Giáo dục đào tạo Ngữ văn 11, tập 1, sách giáo viên Nxb Giáo Dục, 8- 2007 Lê Nguyên Cẩn Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa Nxb Giáo Dục, H, 2008 Nguyễn Viết Chữ Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương Nxb ĐHSPHN, 2006 Nguyễn Văn Dân, “Tiếp cận văn học văn hóa học” Tạp chí Nghiên cứu văn học số 11/2004, tr21.30 Nguyễn Đăng Duy Văn hóa học Việt Nam Nxb Văn hóa thơng tin, H, 2002 Phạm Đức Dƣơng Từ văn hóa đến văn hóa học Viện văn hóa Nxb văn hóa thơng tin, H, 2002 10 Lỗ Bá Đại Dạy học truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy theo hướng tiếp cận văn hóa Luận văn thạc sĩ ĐHSPHN, 2008 11 Phạm Văn Đồng Mấy vấn đề đời thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày của Nguyễn Đình Chiểu Nxb Khoa học, H, 1964 12 Lại Hà Giang Phương pháp dạy học sử thi góc nhìn văn hóa Khóa luận tốt nghiệp (1188), H, 2007 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Đồn Lê Giang Nguyễn Đình Chiểu ngơi sáng văn nghệ của dân tộc Nxb Trẻ, Hội nghiên cứu giảng dạy văn học TPHCM, 2001 Trần Văn Giàu Giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam Nxb Khoa học xã hội, H, 1980 Trần Văn Giàu Trong dòng chủ lưu của văn học Việt Nam: tư tưởng yêu nước Nxb Văn nghệ TPHCM, 1983 Nguyễn Văn Hạnh Văn học văn hóa – vấn đề suy nghĩ Nxb Khoa học xã hội, 2002 Nguyễn Trọng Hoàn Tiếp cận văn học Nxb Khoa học xã hội, H, 2002 Nguyễn Ái Học Phương pháp tư hệ thống dạy học Văn Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 Nguyễn Thị Hồng Dạy học thơ văn Lí Trần nhà trường THPT từ góc độ văn hóa Khóa luận tốt nghiệp, 2008 Nguyễn Thanh Hùng Đọc tiếp nhận văn chương Nxb Giáo Dục, 2002 Phạm Thị Mai Hƣơng Con đường hướng dẫn học sinh khám phá, chiếm lĩnh chiều sâu nghệ thuật của tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” của Nguyễn Đình Chiểu nhằm nâng cao hiệu dạy học Luận văn thạc sĩ, 2002 Vũ Đình Liên Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ yêu nước miền Nam Nxb Minh Đức – Thời đại, 1955 Vũ Đình Liên Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) Nxb Văn hóa, H, 1958 Phan Trọng Luận Phương pháp dạy học văn (tập 1) Nxb ĐHSPHN, 2004 Phan Trọng Luận Phương pháp dạy học văn (tập 2) Nxb ĐHSPHN, 2004 Phan Trọng Luận Thiết kế học Ngữ văn 11, tập Nxb Giáo Dục Việt Nam, 10/2009 Trƣờng Lƣu Văn học hành trình văn hóa Nxb Văn hóa thơng tin, H, 1999 Nguyễn Thị Ngà Định hướng tổ chức dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” cho đạt hiệu cao BCKH, H, 2009 Phan Ngọc Một cách tiếp cận văn hóa Nxb Thanh Niên, 1999 Nguyễn Tri Nguyên Văn hóa tiếp cận từ vấn đề tượng Nxb Văn hóa dân tộc, H 2000 Nguyễn Lan Phƣơng Tiếp cận theo hướng lịch sử, văn hóa dạy học bút kí “Ai đặt tên cho dòng sơng” của Hồng Phủ Ngọc Tường, BCKH Ngữ Văn, 4-2009 Trần Văn Sáu Học tốt Ngữ Văn 11 nâng cao, tập NXB Thanh Niên, 2009 Đặng Đức Siêu Giáo trình sở văn hóa Việt Nam Nxb Đại học Sư Phạm, H, 2009 Nguyễn Thị Thu Thảo Dạy học truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân cho học sinh THPT từ nhìn văn hóa Luận văn thạc sĩ, 2008 Bùi Quang Thắng Hành trình vào văn hóa học Nxb Văn hóa thơng tin, H, 2003 Nguyễn Thị Xuân Thân Bước đầu tìm hiểu tình hình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ sau 1954 đến Luận văn thạc sĩ Khoa học Ngữ Văn, 2005 Trần Ngọc Thêm Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo Dục, 1999 Trần Ngọc Thêm Văn hóa Việt Nam truyền thống đại: nghiên cứu của giáo sư chuyên gia văn hóa Nxb Văn hóa, H, 2000 Nguyễn Ngọc Thiện (tuyển chọn giới thiệu) Nguyễn Đình Chiểu tác gia tác phẩm Nxb Giáo Dục, 8- 2003 Trần Nho Thìn Văn học trung đại Việt Nam góc nhìn văn hóa Nxb Giáo Dục Việt Nam, 11/2009 Trần Nho Thìn Tiếp cận văn hóa đối với tác phẩm văn học trung đại chương trình SGK Ngữ Văn 11 (bộ bản) Tạp chí văn học tuổi trẻ, số 9/2007, tr 31 – 33 42 43 44 45 46 47 48 Nguyễn Bích Thuận Nguyễn Đình Chiểu: tác giả-tác phẩm-tư liệu Nxb Đồng Nai, 2002 Nguyễn Thị Thƣờng Giáo trình văn hóa học Nxb Đại học sư phạm, H, 2008 Vũ Thị Hồng Tiệp Dạy học văn học dân gian THPT theo hướng tiếp cận văn hóa BCKH, H, 4/2009 Nguyễn Khánh Tồn Nguyễn Đình Chiểu: tuyển chọn trích dẫn phê bình lí luận văn học của nhà văn nhà nghiên cứu Việt Nam Nxb Văn nghệ TPHCM, 2000 Đoàn Văn Trúc Văn hóa học Nxb Lao Động, H, 2004 Trần Quốc Vƣợng Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo Dục, H, 1999 A.A.Radugin Từ điển bách khoa văn hóa học Nxb Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, H, 2001 ... Tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm ? ?Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? ?? theo hướng văn hoá - Thiết kế giáo án thử nghiệm dạy học tác phẩm ? ?Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? ?? theo hướng tiếp cận văn hố Đới... tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá - Nghiên cứu mối liên hệ văn hoá văn học chuyển hố văn hóa vào tác phẩm văn chương - Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm ? ?Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? ??... sáng tác Nguyễn Đình chiểu nói chung ? ?Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? ?? nói riêng - Các cơng trình nghiên cứu đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu - Thực trạng dạy học tác phẩm ? ?Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc? ??

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:39

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan