0

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11Tập 1)

10 580 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 17:05

Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa dạy học tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11-Tập 1) Lại Thị Thương Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS Chuyên ngành: Lý luận phương pháp dạy học Mã số 60 14 10 Người hướng dẫn: TS Nguyễn Ái Học Năm bảo vệ: 2010 Abstract Tổng quan lý thuyết tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá Nghiên cứu mối liên hệ văn hoá văn học chuyển hoá văn hóa vào tác phẩm văn chương Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhà trường phổ thông Tiến hành tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” theo hướng văn hoá Thiết kế giáo án thử nghiệm dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” sách giáo khoa Ngữ văn 11 – Tập 1theo hướng tiếp cận văn hoá Keywords Ngữ văn; Phương pháp dạy học; Lớp 11; Tiếp cận hệ thống; Văn hóa Content Mục lục Lí chọn đề tài 1.1 E.douard Herriot đã từng nói : “Văn hóa là cái gì còn la ̣i tấ t cả những cái khác bị quên đi…” Quả đúng vậy! Thời gian là mô ̣t ông thầ y khắ c nghiê ̣t có thể cuố n mo ̣i thứ đường nó Những đ ền đài rồi sụp đổ , thứ đều bị lớp thời gian phủ mờ những giá tri ̣văn hóa đích thực thì vẫn còn bề n vững mai ̃ Văn ho ̣c là sản phẩ m của văn hóa – mô ̣t sản phẩ m văn hóa đă ̣c thù , nơi lưu giữ những giá trị văn hóa dân tộc , thời đa ̣i, cầu nối hệ với Văn hóa tác phẩm văn chương vừa nội dung vừa phương tiện để khám phá lí giải vẻ đẹp tác phẩm Nghiên cứu dạy học tác phẩm văn chương dựa hiểu biết về văn hoá đường cần thiết đúng đắn để tiếp cận tác phẩm Hướng tiếp cận đưa độc giả trở về môi trường văn hoá mà tác phẩm nảy sinh, đồng thời tôn trọng đặc trưng văn học tác phẩm Cách tiếp cận sẽ cung cấp ch iế c chia khóa để giải mã tác phẩ m , từ đó giúp ̀ chúng ta có nhìn toàn diện sâu sắc Đồng thời với cách tiếp cận sẽ góp phần mở rô ̣ng, nâng cao tầ m đón nhâ ̣n của ho ̣c sinh , khắ c phu ̣c khoảng cách về không gi an, thời gian, tầ m văn hóa tư tưởng, thời đa ̣i giữa ho ̣c sinh với tác phẩ m – tác giả 1.2 Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá hướng tiếp cận ưu tay nhiều nhà nghiên cứu thời gian qua Tuy nhiên nhà trường phổ thông chưa phát huy 1.3 Nguyễn Đinh Chiể u là mô ̣t nhà thơ lớn ̀ , mô ̣t danh nhân văn hóa của dân tô ̣c Cuô ̣c đời ông là cả mô ̣t trang sử hào hùng minh chứng cho tinh thầ n yêu nước bấ t diê ̣t của nhân dân Viê ̣t Nam Cuô ̣c đời ấ y đã kế t tinh vào những trang viế t thấ m đẫm đầ y máu và nước mắ t cũng không kém phầ n oanh liê ̣t Các viết, chuyên luận khoa học về đời nghiệp thơ văn Nguyễn Đình Chiểu có rất nhiều song công trình nghiên cứu cách tương đối đầy đủ hệ thống về Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Điề u đó chưa tương xứng với mô ̣t tác phẩ m đươ ̣c đánh giá là “mô ̣t những bài văn hay nhấ t của chúng ta” (Hoài Thanh ), đươ ̣c đă ̣t ngang tầ m với Bình ngô đại cá o Nguyễn Trai , Hịch tướng sĩ Trần Hưng Đạo ̃ Mặt khác, chúng ta biết, thơ văn Nguyễn Đình Chiểu chiếm vị trí quan trọng nền văn học nước nhà Nhưng thực tế giảng dạy học tập văn chương Nguyễn Đình Chiểu nói chung Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc nói riêng tồn nhiều vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ Kính trọng, ngưỡng mộ nhân cách cao cả, lớn lao Nguyễn Đình Chiểu, song phận không nhỏ giáo viên học sinh chẳng mấy hứng thú say mê tìm hiểu tác phẩm văn chương ông Dù biết giữa các tác phẩ m văn ho ̣c trung đa ̣i bạn đọc hôm có khoảng cách thẩm mỹ không nhỏ Hơn nữa văn t ế - thể loại phổ biến xưa nhiều xa lạ với đời sống văn hoá đại…nhưng đến mức phủ nhận tác phẩm coi hay nhất thời đại đúng cần phải xem xét lại Vâ ̣y làm thế nào để thổ i hồ n vào mô ̣t thể loa ̣i văn tế vố n xa la ̣ với ho ̣c sinh ? Làm để sống dậy thời đại lịch sử đau thương hào hùng của dân tô ̣c? Làm để rút ngắn khoảng cách hệ với để hiểu sâu thêm vấn đề cha ông mô ̣t thời? Bao nhiêu câu hỏi đă ̣t là bấ y nhiêu vấ n đề cầ n giải đáp Với tất lí nêu định chọn đề tài “Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc Nguyễn Đình Chiểu” làm đề tài nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2.1 Các công trình nghiên cứu tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" Các tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu từ đời chiếm trọn vẹn lòng yêu thích, ngưỡng mộ độc giả, có chỗ đứng sâu rộng lòng công chúng nghiên cứu từ rất sớm Nhưng công trình nghiên cứu về tác phẩm Đồ Chiểu lại tác giả người Pháp Năm 1887, Nguyễn Đình Chiểu sống, E Bajot dịch “Lục Vân Tiên” tiếng Pháp có chuyên luận khảo cứu về tác phẩm Sau loạt học giả khác G.Aubaret, A.Mickls, G.Codier…trong có thống đốc Nam kỳ E.Hoeffel có viết về tác giả mà họ coi “bậc văn nhân tài hoa đất Việt” Tuy nhiên chủ yếu viết về “Lục Vân Tiên”, cố tình bỏ qua mảng thơ văn yêu nước (trong tiêu biểu “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”) ông nhằm che đậy tội ác xâm lược 50 năm sau ngày mất Nguyễn Đình Chiểu, năm 1938, Phan Văn Hùm người Việt Nam đứng góc độ khoa học văn học để xem xét tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu tỉ mỉ Với chuyên luận “Nỗi lòng Đồ Chiểu”, Phan Văn Hùm cắm mốc theo định hướng đúng, nhiều triển vọng việc nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu về tư tưởng học thuật về phương pháp văn học Ngoài Lục Vân Tiên, Phan Văn Hùm chú ý tới tác phẩm khác cụ Đồ Chiểu “Ngư Tiều y thuật vấn đáp”, hịch, văn tế có “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” song quan tâm chưa thực tương xứng với tầm vóc tác phẩm 25 năm sau, năm 1963, dịp kỉ niệm 75 năm ngày mất Nguyễn Đình Chiểu, thủ tướng Phạm Văn Đồng công bố báo tiếng với nhan đề “Nguyễn Đình Chiểu, sáng văn nghệ dân tộc” khẳng định vị trí cao quý Nguyễn Đình Chiểu Trong viết, thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định đời Nguyễn Đình Chiểu “một tấm gương sáng nêu cao địa vị tác dụng văn học nghệ thuật, nêu cao sứ mạng người chiến sĩ mặt trận văn hoá tư tưởng”[39, tr.74] Đặc biệt báo này, tác giả giành nhiều nhận định ca ngợi giá trị “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Ông viết: “…Thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu, phần lớn văn tế, ca ngợi người anh hùng suốt đời tận trung với nước than khóc người liệt sĩ trọn nghĩa với dân Ngòi bút, nghĩa tâm hồn trung nghĩa Nguyễn Đình Chiểu, diễn tả thật sinh động não nùng cảm tình dân tộc người chiến sĩ nghĩa quân, vốn người nông dân xưa quen cày cuốc, chốc trở thành anh hùng cứu nước”[39, tr.71] Bài viết đặt “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” ngang với “Bình Ngô đại cáo”, bên khúc khải hoàn ca, bên khúc ca người anh hùng thất hiên ngang Tiếp theo phải kể đến công trình nghiên cứu tác giả Mai Quốc Liên Khi nghiên cứu về bài “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c” , Mai Quố c Liên đánh giá rấ t cao tác phẩ m này , ̃ “khúc ca về người anh hùng nông dân cứu nước… , văn đỉnh cao , tiêu biểu cho nghiê ̣p thơ văn của Nguyễn Đinh Chiể u” Để khẳ ng đinh đươ ̣c vai trò to lớn của Nguyễn Đinh ̣ ̀ ̀ Chiể u, tác giả có so sánh “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” với tác phẩm coi đỉnh cao của văn ho ̣c yêu nước thời trước “Nam quố c sơn hà” , “Hich tướng si”, “Bình Ngô đa ̣i ̣ ̃ cáo”…Ngoài nhà nghiên cứu Mai Quố c Liên còn khẳ ng đinh : “Qua bài văn tế nghia si ̃ Cầ n ̣ ̃ Giuô ̣c lầ n đầ u tiên văn ho ̣c xuấ t hiê ̣n vô cùng sinh đô ̣ng và chân thực hình ảnh người nghĩa sĩ nông dân” Trong tuầ n báo văn nghê ̣ ngày 30/6/1972, nhà phê bình văn học Hoà i Thanh có bài viế t “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c mô ̣t những bài văn hay nhấ t của chúng ta” ̃ Bài viết ngắ n go ̣n đã khẳ ng đinh đươ ̣c vẻ đe ̣p của bài văn tế đồ ng thời cũng chỉ đươ ̣c : “Trước ̣ đó chưa bao giờ có và sa u đó đế n mấ y chu ̣c năm cũng chưa hề có văn thơ ta mô ̣t cái nhìn yêu thương kính phục người nông dân”[39, tr.455] Ngoài phải kể đến viết “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc qua ý thơ Miên Thẩ m Mai Am” tác giả Đỗ Văn Hỷ 2.2 Các công trình nghiên cứu phương pháp giảng dạy và học tập bài “Văn tế nghĩa sĩ Cầ n Giuô ̣c” Dương Quảng Hàm với tư cách nhà giáo phân công biên soạn sách giáo khoa văn học Việt Nam trung học người khẳng định Nguyễn Đình Chiểu tác gia văn học lớn chương trình văn học cận đại công trình “Việt Nam văn học sử yếu” xuất năm 1943 xem “việt văn giáo khoa thư” dùng cho bậc trung học theo học chế đương thời Tác phẩm “Lục Vân Tiên” ông đánh giá “áng văn hay nền quốc văn ta” Và chọn học năm thứ nhì ban trung học Đông Pháp Cũng quan điểm nhà giáo Lê Thước rất tâm đắc giảng “Lục Vân Tiên” nhà trường trung học thời Pháp thuộc trước cách mạng Tuy nhiên hai nhà giáo tên tuổi đầy tâm huyết với văn chương nước nhà chú ý đến mảng truyện Nôm mà chưa đề cập đến mảng thơ văn yêu nước chống Pháp sôi Nguyễn Đình Chiểu có “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Tiến thêm bước giảng dạy văn chương Nguyễn Đình Chiểu, Hà Như Chi, giáo sư trường quốc học Huế “Việt Nam thi văn giảng luận” (xuất năm 1951) dùng lớp trung học xem Nguyễn Đình Chiểu tác gia lớn tiêu biểu văn học Việt Nam nửa sau kỉ XIX Kiến thức về đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu biên soạn đầy đủ đặc biệt mảng truyện thơ mà tiêu biểu nhất “Lục Vân Tiên” thể loại khác điếu, văn tế…đã đề cập tới Tuy nhiên lựa chọn giáo sư Hà Như Chi, tác phẩm văn tế chọn giảng dạy kĩ “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc mà “Văn tế sĩ dân lục tỉnh” Khi phân tich bài “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c”, nhà nghiên cứu Đào Nguyên Tụ lại tìm ̃ ́ hiể u dựa kế t cấ u phầ n: lung khởi, thích thực, van và kế t Với bài viế t này , tác giả ̃ giúp chúng ta có nhìn khái quát toàn diện về tác phẩm : “xuấ t phát từ lòng yêu nước thương dân tha thiế t , Nguyễn Đình Chiể u bày tò nỗi tiế c thương vô ̣n đố i với những nghĩa sĩ nông dân bỏ nước, đề cao tấm gương chiến đấu hi sinh anh dũng họ để đô ̣ng viên lòng yêu nước căm thù giă ̣c , ý chí kiên chống thực dân Ph áp xâm lược nhân dân ta thời đó”[39, tr.606] Tác giả đồng tình với ý kiến số nhà nghiên cứu cho rằ ng: “Hình tươ ̣ng nông dân Nguyễn Đình Chiể u xây dựng nên là mô ̣t những hình tượng đẹp nhất v ăn chương cổ điể n , đánh dấ u thành công xuấ t sắ c về bút pháp hiê ̣n thực và trữ tình của mô ̣t nhà nho phong kiế n” tr.616] Cũng thủ tướng Phạm Văn Đồng [39, , nhà nghiên cứu Mai Quốc Liên nhiều tác giả khác , Đào Nguyên Tu ̣ đã rấ t đề cao bài văn tế này, đă ̣t nó sánh ngang tầ m với “Hich tướng si”, “Cáo binh Ngô”, “Phú sông Ba ̣ch Đằ ng” Ông ̣ ̃ ̀ viế t: “Nế u kho tàng văn ho ̣c dân tô ̣c đã có đinh cao về nhiề u thể loa ̣i hich của ̣ ̉ Trầ n Hưng Đa ̣o, phú Trương Hán Siêu, cáo Nguyễn Trãi…thì ta lại có thêm đỉnh cao về văn tế với sự đóng góp của Nguyễn Đình Chiể u” tr.616] [39, Trong sách “Giảng văn văn ho ̣c Viê ̣t Nam” và sách “Giảng văn cho ̣n lo ̣c văn ho ̣c Viê ̣t Nam”, tác giả Ngô Đức Quyền Nguyễn Quốc Túy có ý kiến thố ng nhấ t Hai ông đề u cho rằ ng: giá trị nghệ thuật đặc sắc làm cho “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” trở thành bất tử , lầ n đầ u tiên lich sử phát triể n của văn ho ̣c Viê ̣t Nam ̣ Nguyễn Đinh Chiể u đã xây dựng đươ ̣c bức tươ ̣ng đài về người nông dân yêu nước ̀ người anh hùng vô danh Bài “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” đỉnh cao tư tưởng , , tình cảm , nghê ̣ thuâ ̣t văn nghiê ̣p của Nguyễn Đình Chiể u : “Tươ ̣ng đài, bia đá nhiề u còn bi ̣hao mòn thời gian, bị người phá hủy , tươ ̣ng đài nghê ̣ thuâ ̣t về những người chiế n sĩ nông dân lên lòng người bền vững, bấ t diê ̣t” Đặc biệt với lòng kính phục ngưỡng vọng nhân cách lớn, tài lớn, không dừng tầm nghiên cứu chuyên luận bao quát, nhiều hệ nhà giáo tâm huyết trăn trở tìm tòi đường giảng dạy văn chương Đồ Chiểu nhà trường cho hiệu nhất Tiêu biểu số phải kể đến nhà giáo: Nguyễn Đình Chú, Lê Trí Viễn, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Đình Sử, Trịnh Thu Tiết…Bài viết giáo sư nhà giáo Nguyễn Đình Chú - nhà khoa học có tên tuổi, người thầy có 40 năm kinh nghiệm giảng dạy thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, in “Tài liệu bồi dưỡng giáo viên” trường ĐHSP Hà Nội I xuất năm 91, thực có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, sâu sắc gợi mở phương pháp giảng dạy hữu hiệu cần thiết cho giáo viên để hướng dẫn học sinh tiếp cận “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nói riêng nghiệp thơ văn Đình Chiểu nói chung Gần gũi với giáo viên học sinh viết “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” sách giáo viên văn 11 “Để học tốt văn Tiếng Việt lớp 11, tập 1” (NXBHN 1990) Trong cuố n “Thiế t kế bài ho ̣c Ngữ văn 11 tâ ̣p 1” (Phan Tro ̣ng Luâ ̣n chủ biên ), tác giả Phạm Thị Thu Hương đưa cách tiếp cận tác phẩm “văn tế nghĩa sĩ Cần Giuô ̣c” Trong bài thiế t kế này , tác giả hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tác giả tác phẩm Khi vào phân tich văn bản , Phạm Thị Thu Hương phân tích hai phương diện dựa ́ bố cu ̣c phầ n của bài văn tế :1 Hình tượng người nghĩa s ĩ nông dân Tiế ng khóc cho những người nông dân nghia si , cho thời đa ̣i đau thương quâ ̣t khởi ̃ ̃ Ngoài không kể đến viết “Định hướng tổ chức dạy học văn tế nghĩa sĩ ́ Cầ n Giuô ̣c của Nguyễn Đình Chiể u” của TS Nguyễn Ai Ho ̣c (trích “Phương pháp tư ̣ thố ng da ̣y ho ̣c văn” ) Bài viết tỉ mỉ bước thực giảng dạy tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Ngoài phần số điểm lưu ý , phương pháp dạy ́ học, phầ n nô ̣i dung da ̣y ho ̣c , TS Nguyễn Ai Ho ̣c đưa bước da ̣y ho ̣c để giúp ho ̣c sinh lĩnh hội kiến thức: Phân tich hoàn cảnh đời của bài văn tế ́ Hướng dẫn đo ̣c diễn cảm bài văn tế Đinh hướng ho ̣c sinh nêu cảm tưởng, nhâ ̣n xét chung ̣ Hướng dẫn phân tich chi tiế t : phầ n này tác giả đưa hai cách tiế p c ận (theo ́ bố cu ̣c của bải văn tế và theo các luâ ̣n điể m ) Hướng dẫn ho ̣c sinh khái quát ý nghia của bài văn tế sau phân tích chi tiế t ̃ Trong viết “Tiếp cận văn hóa tác phẩm văn học trung đại chương trình SGK Ngữ văn 11 (bộ bản)” nhà nghiên cứu Trần Nho Thìn tạp chí Văn học tuổi trẻ số năm 2007, tác giả đưa số kinh nghiệm để giảng dạy văn tế đạt hiệu Trong khuôn khổ báo, PGS TS Trần Nho Thìn đề cập đến số vấn đề phương diện cảm xúc, thể loại đặc biệt chú ý đến việc tìm hiểu sở văn hóa khái niệm “nghĩa” coi chìa khóa để hiểu đúng tác phẩm Gần luận văn thạc sĩ “Con đường hướng dẫn học sinh khám phá, chiếm lĩnh chiều sâu nghệ thuật tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu để nâng cao hiệu dạy học” tác giả Phạm Thị Mai Hương đưa cách tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” từ chiều sâu nghệ thuật văn tế Từ giúp công tác giảng dạy giáo viên việc học tập học sinh thuận lợi Nhìn chung công trình nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu tương đối phong phú đa dạng kết nghiên cứu về “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” ít, thường lồng ghép công trình nghiên cứu về đời, nghiệp văn chương Đồ Chiểu nói chung, chưa thực tương xứng với giá trị Nhiệm vụ nghiên cứu Với mu ̣c đich g óp phần nâng cao chất lượng hiệu việc giảng dạy , học tập ́ “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c” theo hướng tiế p câ ̣n văn hóa , đề tài luận văn giải ̃ vấ n để sau đây:  Nghiên cứu lý thuyết tiếp cận hệ thống theo hướng văn hoá  Nghiên cứu mối liên hệ văn hoá văn học chuyển hoá văn hóa vào tác phẩm văn chương  Tìm hiểu thực trạng giảng dạy học tập tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhà trường phổ thông  Tổ chức cho học sinh tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” theo hướng văn hoá  Thiết kế giáo án thử nghiệm dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” theo hướng tiếp cận văn hoá Đối tượng nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu luận văn chúng là: - Các sáng tác Nguyễn Đình chiểu nói chung “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nói riêng - Các công trình nghiên cứu về đời nghiệp văn học Nguyễn Đình Chiểu - Thực trạng dạy học tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” nhà trường phổ thông 5 Phương pháp nghiên cứu Để hoàn thành luâ ̣n văn, chúng sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp điều tra - Phương pháp xử lí thông tin - Phương pháp khảo sát,thực nghiê ̣m, thố ng kê, phân tích Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn gồm có ba chương Chương 1: Những sở lí luâ ̣n Chương 2: Thực tra ̣ng da ̣y ho ̣c tác phẩ m “Văn tế nghia si ̃ Cầ n Giuô ̣c” nhà ̃ trường trung ho ̣c phổ thông Chương 3: Tổ chức học sinh tiếp cận tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc” Nguyễn Đình Chiểu theo hướng văn hoá Reference Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Mai Anh Định hướng dạy học thơ Haikư lớp 10 THPT từ góc nhìn văn hóa Luận văn thạc sĩ, 2007 Nguyễn Duy Bắc Vế mối quan hệ văn hóa văn học Báo Văn nghệ số 24 ngày 12.6.1993, tr.3 Bộ Giáo dục và đào tạo Ngữ văn 11, tập Nxb Giáo Dục Việt Nam, – 2010 Bộ Giáo dục và đào tạo Ngữ văn 11, tập 1, sách giáo viên Nxb Giáo Dục, 8- 2007 Lê Nguyên Cẩn Tiếp cận Truyện Kiều từ góc nhìn văn hóa Nxb Giáo Dục, H, 2008 Nguyễn Viết Chữ Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương Nxb ĐHSPHN, 2006 Nguyễn Văn Dân, “Tiếp cận văn học văn hóa học” Tạp chí Nghiên cứu văn học số 11/2004, tr21.30 Nguyễn Đăng Duy Văn hóa học Việt Nam Nxb Văn hóa thông tin, H, 2002 Phạm Đức Dương Từ văn hóa đến văn hóa học Viện văn hóa Nxb văn hóa thông tin, H, 2002 10 Lỗ Bá Đại Dạy học truyện An Dương Vương Mị Châu – Trọng Thủy theo hướng tiếp cận văn hóa Luận văn thạc sĩ ĐHSPHN, 2008 11 Phạm Văn Đồng Mấy vấn đề đời thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: Nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Nguyễn Đình Chiểu Nxb Khoa học, H, 1964 12 Lại Hà Giang Phương pháp dạy học sử thi dưới góc nhìn văn hóa Khóa luận tốt nghiệp (1188), H, 2007 13 Đoàn Lê Giang Nguyễn Đình Chiểu sáng văn nghệ dân tộc Nxb Trẻ, Hội nghiên cứu giảng dạy văn học TPHCM, 2001 14 Trần Văn Giàu Giá trị truyền thống dân tộc Việt Nam Nxb Khoa học xã hội, H, 1980 15 Trần Văn Giàu Trong dòng chủ lưu văn học Việt Nam: tư tưởng yêu nước Nxb Văn nghệ TPHCM, 1983 16 Nguyễn Văn Hạnh Văn học văn hóa – vấn đề suy nghĩ Nxb Khoa học xã hội, 2002 17 Nguyễn Trọng Hoàn Tiếp cận văn học Nxb Khoa học xã hội, H, 2002 18 Nguyễn Ái Học Phương pháp tư hệ thống dạy học Văn Nxb Giáo dục Việt Nam, 2010 19 Nguyễn Thị Hồng Dạy học thơ văn Lí Trần nhà trường THPT từ góc độ văn hóa Khóa luận tốt nghiệp, 2008 20 Nguyễn Thanh Hùng Đọc tiếp nhận văn chương Nxb Giáo Dục, 2002 21 Phạm Thị Mai Hương Con đường hướng dẫn học sinh khám phá, chiếm lĩnh chiều sâu nghệ thuật tác phẩm “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” Nguyễn Đình Chiểu nhằm nâng cao hiệu dạy học Luận văn thạc sĩ, 2002 22 Vũ Đình Liên Nguyễn Đình Chiểu nhà thơ yêu nước miền Nam Nxb Minh Đức – Thời đại, 1955 23 Vũ Đình Liên Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) Nxb Văn hóa, H, 1958 24 Phan Trọng Luận Phương pháp dạy học văn (tập 1) Nxb ĐHSPHN, 2004 25 Phan Trọng Luận Phương pháp dạy học văn (tập 2) Nxb ĐHSPHN, 2004 26 Phan Trọng Luận Thiết kế học Ngữ văn 11, tập Nxb Giáo Dục Việt Nam, 10/2009 27 Trường Lưu Văn học hành trình văn hóa Nxb Văn hóa thông tin, H, 1999 28 Nguyễn Thị Ngà Định hướng tổ chức dạy học “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” cho đạt hiệu cao BCKH, H, 2009 29 Phan Ngọc Một cách tiếp cận văn hóa Nxb Thanh Niên, 1999 30 Nguyễn Tri Nguyên Văn hóa tiếp cận từ vấn đề tượng Nxb Văn hóa dân tộc, H 2000 31 Nguyễn Lan Phương Tiếp cận theo hướng lịch sử, văn hóa dạy học bút kí “Ai đặt tên cho dòng sông” Hoàng Phủ Ngọc Tường, BCKH Ngữ Văn, 4-2009 32 Trần Văn Sáu Học tốt Ngữ Văn 11 nâng cao, tập NXB Thanh Niên, 2009 33 Đặng Đức Siêu Giáo trình sở văn hóa Việt Nam Nxb Đại học Sư Phạm, H, 2009 34 Nguyễn Thị Thu Thảo Dạy học truyện ngắn “Vợ nhặt” Kim Lân cho học sinh THPT từ cái nhìn văn hóa Luận văn thạc sĩ, 2008 35 Bùi Quang Thắng Hành trình vào văn hóa học Nxb Văn hóa thông tin, H, 2003 36 Nguyễn Thị Xuân Thân Bước đầu tìm hiểu tình hình nghiên cứu thơ văn Nguyễn Đình Chiểu từ sau 1954 đến Luận văn thạc sĩ Khoa học Ngữ Văn, 2005 37 Trần Ngọc Thêm Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo Dục, 1999 38 Trần Ngọc Thêm Văn hóa Việt Nam truyền thống đại: nghiên cứu giáo sư chuyên gia văn hóa Nxb Văn hóa, H, 2000 39 Nguyễn Ngọc Thiện (tuyển chọn giới thiệu) Nguyễn Đình Chiểu tác gia tác phẩm Nxb Giáo Dục, 8- 2003 40 Trần Nho Thìn Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa Nxb Giáo Dục Việt Nam, 11/2009 41 Trần Nho Thìn Tiếp cận văn hóa đối với tác phẩm văn học trung đại chương trình SGK Ngữ Văn 11 (bộ bản) Tạp chí văn học tuổi trẻ, số 9/2007, tr 31 – 33 42 Nguyễn Bích Thuận Nguyễn Đình Chiểu: tác giả-tác phẩm-tư liệu Nxb Đồng Nai, 2002 43 Nguyễn Thị Thường Giáo trình văn hóa học Nxb Đại học sư phạm, H, 2008 44 Vũ Thị Hồng Tiệp Dạy học văn học dân gian THPT theo hướng tiếp cận văn hóa BCKH, H, 4/2009 45 Nguyễn Khánh Toàn Nguyễn Đình Chiểu: tuyển chọn trích dẫn phê bình lí luận văn học các nhà văn các nhà nghiên cứu Việt Nam Nxb Văn nghệ TPHCM, 2000 46 Đoàn Văn Trúc Văn hóa học Nxb Lao Động, H, 2004 47 Trần Quốc Vượng Cơ sở văn hóa Việt Nam Nxb Giáo Dục, H, 1999 48 A.A.Radugin Từ điển bách khoa văn hóa học Nxb Viện nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, H, 2001
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận hệ thống theo hướng văn hóa trong dạy học tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu (Ngữ văn 11Tập 1),

Từ khóa liên quan