0

quan niệm văn học của nguyễn trãi

89 795 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:25

Quan niệm văn học của Nguyễn Trãi PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1. Lý do khoa học Nguyễn Trãi là nhà tư tưởng, nhà chính trị thiên tài, là nhà thơ, nhà văn kiệt xuất, là ngôi sao sáng của lịch sử Việt Nam ở thế kỉ XV, là danh nhân văn hóa thế giới… Cho nên, “chỉ qua ông - và bắt buộc phải qua ông - chúng ta nhìn và đánh giá cả một thời đại, cả một dân tộc, cả một con đường” [24, 76]. Có lẽ vỡ lớ do đó mà trong nhiều thập kỉ qua, con người và sự nghiệp Nguyễn Trãi luôn luôn là những vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, thuộc nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau. Văn học cũng không phải là một ngoại lệ. Với Lam Sơn thực lục, Phỳ núi Chí Linh, Văn bia Vĩnh Lăng, Dư địa chí, Quân trung từ mệnh tập, Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập… văn nghiệp của Nguyễn Trãi đó trở thành nguồn cảm hứng và đề tài vô tận cho nhiều nhà nghiên cứu văn học. Trong số đó, có nhiều vấn đề đã được giải quyết trọn vẹn, sâu sắc; song cũng có nhiều đề tài mới chỉ được đặt ra, nghiên cứu bước đầu. Tìm hiểu quan niệm văn học của Nguyễn Trãi chính là một trong những đề tài như thế, hứa hẹn còn nhiều vấn đề thú vị chưa được khám phá, và đó cũng là lí do đầu tiên khiến chúng tôi mạnh dạn lựa chọn hướng nghiên cứu này. Bên cạnh đó, quá trình nghiên cứu văn học giúp chúng tôi nhận thấy, việc nắm vững quan niệm văn học của một tác giả sẽ giúp chúng ta hiểu sõu sắc hơn sáng tác của tác giả đó (bởi quan niệm văn học chi phối sáng tác và ngược lại qua sáng tác hiểu sõu thêm quan niệm văn học). Do vậy, muốn 1 khai thác thêm nhiều giá trị của văn chương Nguyễn Trãi, việc nắm vững quan niệm văn học của ông thiết nghĩ cũng là một trong những con đường tiếp cận khả thủ, giúp chúng ta có thêm cơ sở để vượt qua lớp bụi thời gian trên dưới sỏu trăm năm bao phủ lên những sáng tác của ông. Nghiên cứu quan niệm văn học của Nguyễn Trãi không chỉ dừng lại ở mục đích phục vụ việc khai thác các giá trị trong văn chương Ức Trai. Cái đích xa hơn chúng tôi muốn đạt đến chớnh là: đặt quan niệm văn học của Nguyễn Trãi trong hệ thống quan niệm văn học Việt Nam thời trung đại. Nguyễn Trãi đã kế thừa những khớa cạnh nào trong quan niệm văn học của các tác giả thời văn học Lý - Trần - Hồ… Quan niệm văn học của ông có những điểm gì mới mẻ so với thời đại trước và so với thời ông đang sống; đồng thời những quan niệm đó có được tiếp nối ở các tác giả sau như thế nào, những khớa cạnh nào trong quan niệm văn học của Nguyễn Trãi được kế thừa, tiếp nối, những phương diện nào được bổ sung…Việc làm này thiết nghĩ là vô cùng cần thiết, góp một phần nhỏ khẳng định: nền lí luận của văn học Việt Nam đã được xõy dựng từ mười thế kỉ văn học trung đại, trong đó Nguyễn Trãi cũng đóng góp một phần quan trọng. Đó là cơ sở vững chắc cho nền lí luận hiện đại của văn học Việt Nam, tạo thế và lực cho chúng ta hội nhập với văn học khu vực và thế giới. 1.2. Lý do thực tiễn Trong chương trình Ngữ văn ở phổ thông và đại học, các tác phẩm thơ văn Nguyễn Trãi có số lượng và vị trí đáng kể. Nếu được trang bị những kiến thức cần thiết về quan niệm văn học của Nguyễn Trãi thì chắc chắn việc tiếp cận các sáng tác của Ức Trai sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Do đó, về phương diện sư phạm, luận văn cũng góp phần vào việc giảng dạy và học tập văn chương Nguyễn Trãi một cách hiệu quả. 2 Những trình bày trên đõy đã cho thấy, Bước đầu tìm hiểu một số phương diện trong quan niệm văn học của Nguyễn Trãi là một đề tài vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của đề tài một luận văn cao học. 2. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 2.1. Lịch sử nghiên cứu đề tài Trong phần lịch sử vấn đề, chúng tôi sẽ sơ bộ điểm lại toàn bộ tình hình nghiên cứu quan niệm văn học của Nguyễn Trãi ở các tác giả trước đây, xem đó là cơ sở, là tiền đề để chúng tôi triển khai đề tài nghiờn cứu của mình. Quá trình thu thập và đọc tài liệu cho chúng tôi nhận thấy, việc nghiên cứu quan niệm văn học Nguyễn Trãi của các tác giả được chia làm ba hướng chính: nghiên cứu gián tiếp quan niệm văn học của Nguyễn Trãi, nghiên cứu trực tiếp quan niệm văn học của Nguyễn Trãi và nghiên cứu quan niệm văn học của ông trong bối cảnh nghiên cứu quan niệm văn học trung đại Việt Nam. 2.1.1. Hướng nghiên cứu gián tiếp quan niệm văn học của Nguyễn Trãi Ở hướng nghiên cứu này, các tác giả thường tập trung tỡm hiểu tư tưởng của Nguyễn Trãi, xem đó là cơ sở và tiền đề để hiểu quan niệm văn học cũng như sáng tác của ông. *Hướng nghiên cứu tập trung vào tư tưởng của Nguyễn Trãi được đề cập đến khá sớm, từ những năm 1960 của thế kỉ XX, với công trình Nguyễn Trãi của tác giả Trần Huy Liệu, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1966. Trong cuốn sách trên, ở chương IV và chương V, tác giả đã đề cập đến nguồn gốc, nội dung, phương pháp tư tưởng của Nguyễn Trãi. Chương V với nhan đề: Phương pháp tư tưởng của Nguyễn Trãi đã khẳng định trong phương pháp tư tưởng của Nguyễn Trãi vừa có nhõn tố duy vật, vừa có nhõn tố biện chứng. Tuy nhiên sự chú ý của chúng tôi là ở chương IV: Nguồn gốc và nội dung tư tưởng của Nguyễn Trãi. Trần Huy Liệu đã làm rừ vai trò của Nho giáo tại 3 Việt Nam giai đoạn cuối thế kỉ XIV - đầu thế kỉ XV và khẳng định: Nho giáo là nguồn gốc tư tưởng của Nguyễn Trãi. Kết luận nêu trên được tác giả rút ra sau khi tiến hành nghiên cứu bốn vấn đề trong tư tưởng của Nguyễn Trãi, cũng là bốn vấn đề của học thuyết Nho giáo được Nguyễn Trãi vận dụng cụ thể vào hoàn cảnh Việt Nam: Mệnh trời, nhân dân, nhân nghĩa, tư tưởng hoà bình. Cũng giống như ông tổ của học phái Nho gia, Nguyễn Trãi tin vào mệnh trời: “Ai mà cói được lòng trời” (Tự thán 15), “Nhõn sinh vạn sự tổng quan thiên” - Đời người ta muôn việc đều ở trời (Hạ nhật mạn thành). Tư tưởng nhõn dõn ở Nguyễn Trãi tuy chịu ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng nhõn dõn của Khổng Mạnh nhưng biểu hiện đậm đà, sõu sắc hơn, có hệ thống và nhất trí hơn. Đó là tư tưởng nhõn dõn do thực tế Việt Nam hun đúc nên. Khổng Tử thông cảm với nhõn dõn nhưng mặt khác ông lại coi nhẹ nhõn dõn, bởi trong quan niệm của ông, dõn trong xã hội là kẻ tiểu nhõn. Những cõu như: “quõn tử dụ ư nghĩa, tiểu nhõn dụ ư lợi” - quõn tử hiểu rừ ở đạo nghĩa, tiểu nhõn hiểu rừ ở điều lợi - cho thấy màu sắc giai cấp rừ rệt trong quan niệm nhõn dõn của Khổng Tử. Nguyễn Trãi nhờ những năm tháng sống cuộc đời thanh bần cùng cha ở làng Nhị Khê, sống trong cảnh nghèo khổ ở thành Đông Quan và mười năm “nếm mật nằm gai” cùng Lê Lợi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đã giúp cho ông có điều kiện sống gần gũi với nhõn dõn, cho nên tư tưởng nhõn dõn của Nguyễn Trãi đậm đà, tha thiết, sõu sắc, có nhiều nét độc đáo, gần gũi với chúng ta. Ở tư tưởng nhõn nghĩa, Nguyễn Trãi không chỉ xuất phát từ Khổng Tử (nhõn nghĩa là quan hệ đạo đức giữa người với người) mà cũn sáng tạo nó từ thực tế Việt Nam, làm cho nó mang một nội dung yêu nước: nhõn nghĩa trước hết “cốt ở yên dõn”. Tư tưởng hoà bình ở Khổng Tử biểu hiện ở bác ái, lòng bác ái phải rộng ra khắp cả thiên hạ, chứ không riêng một nước nào. Tuy nhiên Khổng Mạnh lại coi thường các dõn tộc không thuộc Hoa Hạ “ta chỉ nghe rằng dùng đạo lý của người Hoa Hạ để sửa đổi lề thói của bọn Man Di, chứ chưa hề nghe nói dùng lề thói của bọn Man Di để sửa đổi đạo lý của người Hoa Hạ bao giờ” (Sách 4 Mạnh Tử, thiên Đằng Văn Công chương cú thượng), nên tư tưởng Khổng Mạnh vẫn mang màu sắc dõn tộc chủ nghĩa, tư tưởng nước lớn. Với Nguyễn Trãi, hoà bình gắn chặt với độc lập dõn tộc. Cùng chung hướng nghiên cứu này, chúng ta cần phải đề cập đến bài viết Tư tưởng của Nguyễn Trãi của tác giả Nguyễn Thiên Thụ trong sách Nguyễn Trãi, Lửa Thiêng xuất bản, Sài Gũn, 1973, sau này được tác giả Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn và giới thiệu trong Nguyễn Trãi - Về tác gia và tác phẩm. Trong bài viết này, tác giả không chỉ nhắc tới tư tưởng Nho giáo mà cũn đề cập tới tư tưởng Lóo Trang, tư tưởng Phật giáo khi nghiên cứu tư tưởng Nguyễn Trãi. Từ đó, tác giả đi tới kết luận, cả ba hệ tư tưởng đó đều có những ảnh hưởng nhất định đối với tư tưởng Nguyễn Trãi. Đõy là một sự bổ sung cần thiết cho những ý kiến của tác giả Trần Huy Liệu mà chúng tôi đã đề cập tới ở phần trên. Tiếp tục hướng nghiên cứu trên, tác giả Trần Đình Hượu trong cuốn Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại, Nxb Văn húa thông tin, Hà Nội, 1995 đã dành chương IV để bàn về vấn đề: Nguyễn Trãi và Nho giáo. Mục đích của chương này là để trả lời cõu hỏi Nguyễn Trãi là nhà nho như thế nào? Để trả lời cõu hỏi này, Trần Đình Hượu đã lần lượt làm rừ bốn vấn đề: Nêu nhân nghĩa làm công lý - vận dụng Nho giáo chống quân xâm lược nhà Minh; Vua Nghiêu Thuấn, dõn Nghiờu Thuấn, lòng ưu ái và xã hội lý tưởng của Nguyễn Trãi; Quan điểm làm người và những day dứt quanh vấn đề xuất xử; Dân tộc và nhân đạo - con đường tiếp thu Nho giáo của Nguyễn Trãi. Ở vấn đề thứ nhất, tác giả nhận thấy, Nguyễn Trãi đã vận dụng Nho giáo và vận dụng một cách sắc sảo, có hiệu quả để giành chớnh nghĩa cho sự nghiệp chống ngoại xõm. Dưới ngòi bút của Nguyễn Trãi, Nho giáo thành một sức mạnh, bao võy, công phá quõn thù. Khi đất nước hết chiến tranh, Nguyễn Trãi muốn nhanh chóng xõy dựng lại cuộc sống thái bình, cùng nhõn dõn yên nghỉ. “Ông đã lựa chọn mô hình theo ông nghĩ là đẹp nhất, để khái quát, lý luận hoá tất cả những nguyện vọng của dõn tộc, của nhõn dõn. 5 Mô hình đó là xã hội Nghiêu Thuấn của Nho gia” [24, 98]. Trong vấn đề thứ hai, Trần Đình Hượu khẳng định Nguyễn Trãi cũng tin như các nhà nho là có thể xõy dựng một xã hội hoàn mỹ bằng giáo hoá, tu dưỡng đạo đức và đức trị, không được làm tướng khanh thì làm nho thần. Cho nên trong quan điểm làm người của Nguyễn Trãi, tác giả nhận thấy ông thường khuyên con người ta không nên sợ nghèo, không nên tham lợi bởi đạo đức mới là “của chầy”. Ông cũng nói an mệnh, an bần nhưng khuyên nên chăm chỉ làm ăn, cày lấy ruộng, đào lấy giếng, sống no đủ. Lời khuyên tổng quát nhất là giữ “đạo trung”. Tuy nhiên, Nguyễn Trãi cũng lại khuyên con người ta nên “vô tõm, vô cầu, vô sự, biết lui, biết nhường… những chữ, những ý rút ra từ sách vở Lóo - Trang. Điều khác nhau căn bản là ở chỗ Lóo - Trang có thái độ phi xã hội, sống cô đơn, không thấy sự đầm ấm giữa những con người. Nguyễn Trãi khuyên nên sống thường thường nhưng không phải tầm thường” [24, 102- 103]. Nguyễn Trãi cũng hay day dứt về vấn đề xuất xử, phản ánh cuộc đấu tranh giữa tư tưởng Nho gia và Lóo - Trang trong suy nghĩ của ông. Tuy vậy tác giả vẫn rút ra nhận xét căn bản là “Nguyễn Trãi vẫn là Nho chứ không phải Trang” [24, 112], “cách đặt và giải quyết vấn đề xuất xử của Nguyễn Trãi là Nho chứ không phải Trang” [24, 113], “nhiều luận điểm về cuộc đời ở Nguyễn Trãi rút từ triết lý Trang Tử, nhưng cả hệ thống thì tư tưởng ông lại thuộc Nho gia” [24, 113-114]. Từ đó, Trần Đình Hượu đi tới kết luận: dõn tộc và nhõn đạo là con đường tiếp thu Nho giáo của Nguyễn Trãi , “ông đã lựa chọn Nho giáo nhưng là xu hướng nhõn đạo chủ nghĩa nhất trong Nho giáo thời đó” [24, 129]. Hướng nghiên cứu trên cũn được đề cập đến một lần nữa ở bài viết Nhà tư tưởng và nhà nghệ sĩ trong Quốc âm thi tập của tác giả Trần Ngọc Vương trong cuốn Văn học Việt Nam dũng riờng giữa nguồn chung, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1997. Tác giả nhận thấy có hai nhà tư tưởng, nhà nghệ sĩ trong Quốc âm thi tập, “lúc thì tranh cói, lúc thì xoay lưng lại với nhau. Hai khuynh hướng chủ đạo ấy song song tồn tại trong cùng một con người, lắm 6 lúc tạo ra những tõm trạng cay cực” [100, 236]. Một nhà tư tưởng phát ngôn và hành động cho đạo Nho, nhà nghệ sĩ mang nặng nỗi ưu thời mẫn thế và một nhà tư tưởng của triết học Lóo - Trang, người nghệ sĩ ca tụng thú thanh nhàn, hoà mình vào tạo vật. Trên cơ sở đó, tác giả đi tới nhận định: “với tư cách là nhà tư tưởng, định hướng cơ bản nhất, trục chớnh của tư tưởng Nguyễn Trãi là Nho giáo […] Tư tưởng Lóo - Trang, đặc biệt là Trang, có ảnh hưởng tới Nguyễn Trãi khá hiển nhiên. Ảnh hưởng của Phật giáo nói chung, Thiền tông nói riêng, đối với ông không thật rừ ràng và có sức nặng đáng kể” [100, 266]. “Sự cảm nhận cuộc đời, cảm nhận thế giới theo lối nghệ sĩ (hồn nhiên, cảm tớnh, trực tiếp, “nguyên trạng”) chi phối hành động và suy tư của ông nhiều hơn hẳn tác động của tri thức sách vở ” [100, 267]. Bên cạnh đó, chúng ta cũn có thể kể đến các bài viết như Ảnh hưởng Đạo gia trong thơ Nguyễn Trãi của tác giả Lã Nhõm Thìn, Về cảm quan Phật giáo trong thơ văn Nguyễn Trãi của tác giả Nguyễn Hữu Sơn, đều được in trong Tạp chí văn học số 6, năm 2000. Các bài viết trên đều tập trung khẳng định ngoài Nho giáo, tư tưởng Nguyễn Trãi, thơ văn Nguyễn Trãi cũn chịu ảnh hưởng của hai triết thuyết lớn: Phật và Đạo. Hướng nghiên cứu tập trung vào tư tưởng của Nguyễn Trãi mà chúng tôi đề cập tới ở trên có lẽ chưa làm nổi bật được những khớa cạnh quan trọng của quan niệm văn học Nguyễn Trãi. Tuy nhiên khi tiến hành nghiên cứu một số phương diện trong quan niệm văn học của Ức Trai, chúng tôi không thể bỏ qua mảng nghiên cứu này vì một lý do quan trọng: Tư tưởng của một tác giả luôn luôn là điểm tựa, là cơ sở, là tiền đề để nhà văn đó xõy dựng quan niệm văn học, phương chõm sáng tác. Muốn hiểu và khám phá chớnh xác quan niệm văn học của Nguyễn Trãi, đòi hỏi chúng ta cần nắm vững tư tưởng của ông. *Trong hướng nghiên cứu gián tiếp quan niệm văn học của Nguyễn Trãi, chúng ta cần phải đề cập tới nhánh nghiên cứu của tác giả Bựi Văn Nguyên. Ở chuyên luận Văn chương Nguyễn Trãi, Nxb ĐH&THCN, Hà 7 Nội, 1984, Bựi Văn Nguyên đã dành chương thứ V để nghiên cứu quan niệm văn học Nguyễn Trãi: Nguyễn Trãi và quan niệm văn chương vì nghĩa lớn, vì chí lớn của kẻ anh hùng vỡ dõn vỡ nước. Có thể thấy rằng tác giả đã không đi vào tỡm hiểu tư tưởng của Nguyễn Trãi mà trực tiếp đề cập đến quan niệm văn học của ông. Song cách đặt vấn đề ở bài viết này vẫn chỉ dừng lại ở phương diện gián tiếp. Tác giả không đưa ra một cõu thơ hay cõu văn nào Nguyễn Trãi thể hiện trực tiếp quan niệm văn học vì nghĩa lớn, vì chí lớn của kẻ anh hùng vì dõn vì nước. Quan niệm văn học đó được Bựi Văn Nguyên khái quát lên thông qua việc phõn tích một hệ thống những sáng tác của Nguyễn Trãi trên hai luận điểm lớn: văn chương phục vụ chớnh nghĩa và văn chương thể hiện chí lớn vì dõn vì nước. Ở luận điểm một, tác giả tập trung làm rừ quan niệm văn học: “văn (dĩ) tải đạo” của văn học trung đại được Nguyễn Trãi thể hiện như thế nào. Theo tác giả, đạo trong quan niệm “văn (dĩ) tải đạo” bao gồm hai mặt: thiên đạo và nhân đạo: “đặt vấn đề quan hệ giữa sự vật và lòng người, chớnh là đặt vấn đề quan hệ giữa quy luật tự nhiên và qui luật xã hội […] giữa thiên đạo và nhõn đạo” [57, 111]. Và đến Nguyễn Trãi, quan niệm “văn (dĩ) tải đạo” có màu sắc cụ thể hơn, đó là đạo cương thường, đạo thờ vua, đạo thờ cha, đạo trung hiếu hay như Nguyễn Trãi hay nói là đạo quõn thõn. Trong luận điểm thứ hai, văn chương thể hiện chí lớn vì dõn vì nước, tác giả tập trung thể hiện hai ý: văn chương Nguyễn Trãi và chí lớn kẻ sĩ thức thời, văn chương Nguyễn Trãi và chủ nghĩa anh hùng truyền thống. Văn chương Nguyễn Trãi và chí lớn kẻ sĩ thức thời thực chất là để làm rừ quan niệm “thi (dĩ) ngôn chí” của văn học trung đại. Bựi Văn Nguyên quan niệm chí ở đõy là tình, “thơ nói lên cái chí, là để nói lên cái tình, dù thơ có tả cảnh, cũng để ngụ tình” [57, 118]. Dưới ánh sáng của quan niệm đó, tác giả nhận xét: “cái chí lớn đó, tức cái chí vì dõn vì nước, tức niềm ưu ái mà bản thõn Nguyễn Trãi đã nói đi nói lại nhiều lần” [57, 121]. “Văn chương Nguyễn Trãi đã thể hiện chí lớn của kẻ sĩ, thì trong một chừng mực nhất định, cũng thể hiện truyền thống anh hùng của dõn tộc” [57, 8 123]. “Nguyễn Trãi đã đề cập đến nhiều khớa cạnh của chủ nghĩa anh hùng theo quan niệm cũ” [57, 127]: người anh hùng là người có nhõn nghĩa, người tài trí, lại phải có dũng khí đứng lên “trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược”. Hướng nghiên cứu của tác giả Bựi Văn Nguyên đã đặt ra được một số phương diện khả thủ khi tỡm hiểu quan niệm văn học Nguyễn Trãi. So với hướng nghiên cứu tập trung vào vấn đề tư tưởng của Ức Trai, cách suy nghĩ của tác giả Văn chương Nguyễn Trãi đã tiến gần hơn đến vấn đề mà chúng tôi đang quan tõm, đó chớnh là quan niệm văn chương của Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, tác giả mới chỉ đề cập được một phương diện trong quan niệm văn học của Nguyễn Trãi, chủ yếu tập trung làm sáng tỏ quan niệm văn học mang tớnh mẫu số chung của thời trung đại: “văn (dĩ) tải đạo”, “thi (dĩ) ngôn chí”. Nhưng thực tế cho thấy rằng, với khối lượng tác phẩm phong phú, với tư tưởng đa dạng, quan niệm văn chương Nguyễn Trãi không đơn thuần chịu sự đóng khung trong quan niệm văn học của thời đại ông sống. Bên cạnh đó, hướng tiếp cận gián tiếp của tác giả cũn cho thấy: đôi chỗ kết luận chưa thật sát với mục đích của bài viết, đó cũng là điều khó tránh khỏi khi những dẫn chứng đưa ra không phải là những cõu văn, cõu thơ trực tiếp thể hiện quan niệm văn học của Nguyễn Trãi. 2.1.2. Hướng nghiên cứu trực tiếp quan niệm văn học của Nguyễn Trãi Hướng nghiên cứu này tập trung tỡm hiểu những cõu văn, cõu thơ Nguyễn Trãi trực tiếp thể hiện quan niệm văn học của ông. Đinh Gia Khánh là người đi đầu đã chú ý tỡm hiểu quan niệm văn học của Nguyễn Trãi theo hướng này. Ngay từ những năm 1964, trong giáo trình Văn học cổ Việt Nam, tác giả đã có đề cập đến quan niệm văn nghệ của Nguyễn Trãi nhưng chỉ xoay quanh việc bình luận lời bàn về “gốc của nhạc” của Nguyễn Trãi với Lê Thái Tông. Tác giả nhận thấy, thông qua lời bàn về “gốc của nhạc”, Nguyễn Trãi đã thể hiện rừ một quan niệm: văn nghệ phải gắn bó mật thiết với cuộc sống của quảng đại quần chúng. “Kể ra, thời loạn dụng vừ, thời bình chuộng văn. 9 Nay đúng là lúc nên làm lễ nhạc. Song không có gốc thì không đứng được, không có văn thì không hành được. Hoà bình là gốc của nhạc, thanh õm là văn của nhạc. […] Xin bệ hạ yêu nuôi nhõn dõn, để cho các nơi làng mạc không có tiếng oán giận, than sầu, đó là không mất cội gốc của nhạc vậy.” [36, 158-159]. Xõy dựng õm nhạc không phải chủ yếu trước hết quan tõm đến văn, tức là đến hình thức, đến kĩ thuật, kĩ xảo và õm thanh. Xõy dựng õm nhạc thì chủ yếu và trước hết là phải quan tõm đến gốc, đến hoà bình, tức là đến sự hài hoà của tõm hồn, của cuộc sống. Đến giáo trình xuất bản vào năm 1978 Lịch sử văn học Việt Nam (Thế kỉ X - Nửa đầu thế kỉ XVIII), Tập 1, Nxb ĐH&THCN, vấn đề được đề cập đến toàn diện hơn. Tác giả đã làm sáng tỏ quan niệm văn nghệ chiến đấu vì dõn, vì nước của Nguyễn Trãi thông qua những cõu thơ Nôm thể hiện trực tiếp như BKCG số 5, BKCG số 56. Thông qua những lời thơ có tớnh chất như một bản tuyên ngôn văn học như thế, Nguyễn Trãi đã gắn văn chương với sự nghiệp, gắn nhiệm vụ làm văn với bổn phận làm người. Văn chương là “đao bút”, gắn liền với hành động “trừ độc, trừ tham, trừ bạo ngược”, gắn liền với phẩm chất “có nhõn, có trí, có anh hùng”. Và văn chương cũn là nơi để cái đẹp của cuộc sống được thăng hoa. Hý đề, Mạn thuật 13, Thuật hứng 7, Chu trung ngẫu thành chớnh là những tác phẩm thể hiện quan niệm này của Nguyễn Trãi. Đồng thời những tác phẩm trên cũn thể hiện một quan niệm văn học khác: Nguyễn Trãi đã có ý thức về mối quan hệ giữa văn học và cuộc sống, thơ hay thì phải giúp người ta nhìn hiện thực ở một tầm cao hơn mức bình thường. Ở những sáng tác như Trần tình 6, Tự thán 5, Hý đề, Nguyễn Trãi cũn đề cập đến quan niệm về người nghệ sĩ, nhà thơ phải phát hiện ra nhiều cái đẹp mà người thường không nhìn thấy, từ đó Nguyễn Trãi càng thêm tự hào khi được làm thi nhõn. Có thể thấy rằng, hướng nghiên cứu quan niệm văn học của Nguyễn Trãi thông qua những cõu thơ, cõu văn Nguyễn Trãi trực tiếp thể hiện quan niệm văn học đã mang lại nhiều kiến giải thú vị. Những vấn đề mà tác giả 10 [...]... trọn vẹn quan niệm văn học của Nguyễn Trãi Song ở phạm vi một luận văn thạc sĩ, chúng tôi chưa thể giải quyết triệt để vấn đề này Do đó, trong luận văn này, chúng tôi chỉ tập trung nghiên cứu và tìm hiểu một số phương diện trong quan niệm văn học của Nguyễn Trãi, cụ thể là hai vấn đề: +Quan niệm văn học của Nguyễn Trãi về bản chất của văn chương và về người làm văn chương +Quan niệm văn học của ông... tích và bổ sung những quan niệm văn học của Nguyễn Trãi Thứ ba, thông qua việc tỡm hiểu một số phương diện trong quan niệm văn chương Nguyễn Trãi, luận văn góp phần bổ sung và làm rừ diện mạo lịch sử phát triển của quan niệm văn học trung đại Việt Nam giai đoạn thế kỉ XV, đối sánh nó với các giai đoạn trước và sau ở thời trung đại, với quan niệm văn học của Trung Hoa và quan niệm văn học thời hiện đại... vai trò của quan niệm văn học Nguyễn Trãi trong mười thế kỉ văn học trung đại Trên Tạp chí văn học số 1 năm 1973, tác giả Trần Lờ Sỏng cú bài Thử tìm hiểu quan niệm Thi ngụn chớ của nhà nho Trong bài viết này, tác giả đã đề cập tới ba vấn đề sau: Nguồn gốc của quan niệm thi ngụn chớ, Quan niệm thơ núi chớ của nhà Nho Trung Quốc, Quan niệm thơ núi chớ của nhà Nho nước ta Ở vấn đề thứ ba - Quan niệm thơ... Chớnh vì vậy, quan niệm văn học của Nguyễn Trãi vừa mang mẫu số chung theo tinh thần thời đại, vừa có những nột riờng so với thời đại của ông 35 CHƯƠNG 2 QUAN NIỆM VĂN HỌC VỀ BẢN CHẤT CỦA VĂN CHƯƠNG, VỀ NGƯỜI LÀM VĂN CHƯƠNG Ở chương một, chúng ta đã tìm hiểu sự ảnh hưởng của ba triết thuyết: Nho, Phật, Đạo đối với sự hình thành quan niệm văn học của Nguyễn Trãi Chương hai và chương ba của luận văn sẽ đi... hiểu những biểu hiện cụ thể của quan niệm văn học đó Nhiệm vụ của chương hai là làm rõ hai vấn đề: quan niệm của Nguyễn Trãi về bản chất của văn chương và về người làm văn chương Hai vấn đề trờn cú mối liên hệ mật thiết với nhau bởi lẽ, tìm hiểu bản chất của văn học là phải tìm hiểu nguồn gốc của văn học Văn học bắt nguồn từ đâu lại liên quan đến tõm lớ sỏng tạo của người làm văn chương, yêu cầu, thái... tốt nhất 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu vào vấn đề: quan niệm văn học Do vậy, vấn đề đầu tiên cần giải quyết chớnh là khái niệm quan niệm văn học Theo chúng tôi, quan niệm văn học là thái độ, suy nghĩ, chiêm nghiệm của nhà văn về văn chương (đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi: bản chất của văn 15 học là gì?, văn học có chức năng gì?); về vai trò của người cầm bút; về phương pháp sáng... trong quan niệm văn chương Nguyễn Trãi Hướng nghiên cứu gián tiếp thứ hai mà tác giả Bựi Văn Nguyên theo đuổi là thông qua sáng tác để tỡm hiểu quan niệm văn học Nguyễn Trãi thì chưa nêu được những cõu thơ, cõu văn Nguyễn Trãi trực tiếp thể hiện quan niệm văn chương Tác giả cũng mới chỉ đi sõu tỡm hiểu quan niệm văn chương vì nghĩa lớn, vì chí lớn của kẻ anh hùng vì dõn vì nước Hướng nghiên cứu đặt quan. .. văn học của Nguyễn Trãi trên một số phương diện nhất định Qua đó, luận văn góp một phần nhỏ làm phong phú thêm cho kho tàng lý luận của văn học trung đại Việt Nam nói riêng, nền lý luận văn học của dõn tộc nói chung trong giai đoạn hội nhập và giao lưu văn học, văn hoá quốc tế Thứ hai, luận văn là sự rà soát lại về cả hai mặt tư liệu và thẩm định đánh giá của các học giả về quan niệm văn học của Nguyễn. .. đó, tìm hiểu hai phương diện trên của quan niệm văn học ở Nguyễn Trãi sẽ có tác dụng hỗ trợ và bổ sung cho nhau 2.1 Quan niệm văn học về bản chất của văn chương 2.1.1 Từ quan niệm “thi ngụn chớ” trong tư tưởng văn học trung đại Bản chất của văn chương là biểu hiện tình cảm của con người bằng nghệ thuật ngôn từ Điều này đã được thể hiện ngay trong tư tưởng văn học của người Trung Hoa cổ đại khi bàn... đặt quan niệm văn học của Nguyễn Trãi trong hệ thống quan niệm văn học trung đại Việt Nam có ưu điểm là thể hiện cái nhìn đồng đại và lịch đại đối với vấn đề, tuy nhiên quan niệm văn học của ông mới chỉ được các tác giả điểm qua ở một vài khớa cạnh Hướng nghiên cứu của tác giả Đinh Gia Khánh có ưu điểm nổi bật là đã chỉ ra được những cõu văn, cõu thơ Nguyễn Trãi trực tiếp thể hiện quan niệm văn chương . trong quan niệm văn học của Nguyễn Trãi, cụ thể là hai vấn đề: +Quan niệm văn học của Nguyễn Trãi về bản chất của văn chương và về người làm văn chương. +Quan niệm văn học của ông về chức năng của. cứu quan niệm văn học Nguyễn Trãi của các tác giả được chia làm ba hướng chính: nghiên cứu gián tiếp quan niệm văn học của Nguyễn Trãi, nghiên cứu trực tiếp quan niệm văn học của Nguyễn Trãi và. đặt quan niệm văn học của Nguyễn Trãi trong hệ thống quan niệm văn học Việt Nam thời trung đại. Nguyễn Trãi đã kế thừa những khớa cạnh nào trong quan niệm văn học của các tác giả thời văn học
- Xem thêm -

Xem thêm: quan niệm văn học của nguyễn trãi, quan niệm văn học của nguyễn trãi,

Từ khóa liên quan