0

Đánh giá vị trí của bến quê trong sự nghiệp sáng tác của nguyễn minh châu và trong nền văn học

19 1,475 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:33

Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - ỏnh giỏ v trớ ca bn quờ trong s nghip sỏng tỏc ca Nguyn Minh Chõu v trong nn vn hc phần mở đầu 1. lý do chọn đề tài Nguyễn Minh Châu (1930 - 1989) là một trong những gơng mặt tiêu biểu nhất của nền văn xuôi đơng đại Việt Nam. Ba mơi năm cầm bút, từ truyện ngắn đầu tay Sau một buổi tập đến Phiên chợ Giát "Bản di chúc nghệ thuật cuối cùng", Nguyễn Minh Châu đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong nền văn học Việt Nam hiện đại "Anh là ngời kế tục xuất sắc những bậc thầy của nền văn xuôi Việt Nam và cũng là ngời mở đờng rực rỡ cho những cây bút trẻ tài năng sau này"[ 15,11]. Sự nghiệp văn học của Nguyễn Minh Châu để lại khá đồ sộ: 7 cuốn tiểu thuyết(Cửa sông - 1967, Dấu chân ngời lính - 1972, Lửa từ những ngôi nhà - 1977, Miền cháy - 1977, Những ngời đi từ trong rừng ra - 1982, Mảnh đất tình yêu - 1986, bộ ba tiểu thuyết cho lứa tuổi thiếu niên: Từ giã tuổi thơ, Những ngày lu lạc, Đảo đá kì lạ - 1985); 4 tập truyện ngắn (Những vùng trời khác nhau - 1970, Ngời đàn bà trên chuyến tàu tốc hành - 1983, Bến quê - 1985, Cỏ lau - 1989); một tập tiểu luận phê bình Trang giấy trớc đèn - 1985. Với những giá trị t tởng và nghệ thuật của các tác phẩm trên đây, Nguyễn Minh Châu đã trở thành một nhà văn lớn, tài năng, có những đóng góp quan trọng vào nền văn học cách mạng, chiếm một vị trí đáng chú ý trên văn đàn nớc ta. Tuy nhiên theo đánh giá của giới nghiên cứu cũng nh cảm nhận của chính nhà văn thì truyện ngắn mới thực sự là sở trờng của ông. Đặc biệt những truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu sáng tác từ sau 1975 đã trở thành một hiện tợng văn học đợc giới sáng tác, phê bình và d luận xã hội đặc biệt quan tâm bởi những chuyển biến rõ rệt về t tởng và nghệ thuật đợc bộc lộ trong đó. Truyện ngắn Bến quê rút từ tập truyện cùng tên của tác giả là một truyện ngắn đặc sắc. Theo sự đánh giá của Lê Văn Tùng: "Đây là một truyện ngắn có thi pháp độc đáo, chất chứa một dung lợng nghệ thuật vợt tầm cái bến quê" [ 15, 394]. Bến quê cho thấy sự chín muồi trong phong cách Nguyễn Minh Châu, là một đóng góp có giá trị vào văn học sau 1975. Nghiên cứu tác phẩm đặc sắc này sẽ cho thấy những nét riêng trong phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh Châu cùng những đổi mới trong nghệ thuật viết truyện ngắn của cây bút nhiều trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi này. s Hơn nữa tác phẩm này mới đợc đa vào chơng trình phổ thông sách giáo khoa mới. Vì vậy nghiên cứu tác phẩm này có ý nghĩa thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công việc giảng dạy của giáo viên phổ thông. Với những lý do trên chúng tôi chọn tác phẩm Bến quê của Nguyễn Minh Châu làm đối tợng nghiên cứu cho bài tập chuyên đề lý luận này. Thuộc chuyên 11 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - đề lý luận văn học nên trong khi phân tích tác phẩm này, trình bày các giá trị đặc sắc về nội dung cũng nh hình thức nghệ thuật, chúng tôi thể hiện cả quá trình nghiên cứu tác phẩm này. Tất nhiên trong khuôn 2. lịch sử vấn đề Nguyễn Minh Châu là một nhà văn quen thuộc những năm cuối thập kỷ 60 - 70. Đến nay đã có hàng trăm bài viết, hàng chục công trình nghiên cứu lớn nhỏ đề cập đến nhiều khía cạnh về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn. Các bài viết ấy đã đợc tập hợp, tuyển chọn và giới thiệu trong các cuốn: Nguyễn Minh Châu - con ngời và tác phẩm (Tôn Phơng Lan và Lại Nguyên Ân biên soạn); Nguyễn Minh Châu - kỷ yếu hội thảo nhân 5 năm ngày mất; Nguyễn Minh Châu - tài năng và sáng tạo nghệ thuật (Mai Hơng biên soạn) và gần đây là cuốn Nguyễn Minh Châu về tác gia và tác phẩm (Nguyễn Trọng Hoàn tuyển chọn, giới thiệu). Sáng tác của Nguyễn Minh Châu còn đợc nghiên cứu ở trong nhiều chuyên luận, công trình nghiên cứu văn xuôi hiện đại, các luận văn tốt nghiệp các bậc: Đại học, cao học và luận án tiến sĩ. Có thể kể đến: Lời văn nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 của Nguyễn Thuý Hạnh; Hình tợng tác giả trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 của Vũ Thị Huê; Đổi mới t duy nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu từ sau 1975 của Võ Thị Kiều Phơng. Trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu, truyện ngắn - nhất là những truyện viết sau 1975 - là mảng sáng tác thu hút đợc sự chú ý đặc biệt và gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu phê bình và đông đảo công chúng, mà một trong những lý do là bởi sự cách tân nghệ thuật của nó. Những ý kiến khác nhau, thậm chí trái chiều đã đợc thể hiện tơng đối đầy đủ trong cuộc Trao đổi về truyện ngắn những năm gần đây của Nguyễn Minh Châu do tuần báo Việt Nam tổ chức vào tháng 6/1985. Tuy nhiên, những quan điểm đối lập khen chê khác nhau đối với truyện ngắn Nguyễn Minh Châu chỉ xảy ra trong những năm đầu thập niên 80. Kể từ khi tập Bến quê ra đời (1985) sau đó là Cỏ lau (1989) thì xu hớng chung của các nhà nghiên cứu đều là khẳng định những đóng góp của nhà văn, ông đợc coi là nhà văn tiên phong của sự nghiệp đổi mới. Nếu trớc đây, các nhà nghiên cứu chủ yếu tìm hiểu và khám phá nội dung xã hội hiện trên bề mặt nổi của tác phẩm thì lúc này các nhà nghiên cứu đã đào xới những tầng nghĩa sâu xa, trùng điệp của tác phẩm, tìm ra phần chìm dới "những tảng băng trôi". Thế giới nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu đã đợc soi chiếu, khám phá trên nhiều bình diện: từ "phong cách trần thuật có chiều sâu" (trần Đình Sử) tới "Vấn đề tình huống trong truyện ngắn" (Bùi Việt Thắng), từ "Sự đổi mới cách nhìn về con ngời" (Nguyễn Văn Hạnh) đến những "nét nhoè" trong "Phiên chợ Giát - văn bản đa thanh cuối đời" (Đỗ Đức Hiểu), từ sự phát hiện "không gian bến quê và một sự thức nhận đau đớn sáng ngời của con ngời" (Lê Văn Tùng) đến việc khám phá "một hình tợng nông dân điển hình" (Lê Quang Hng), từ việc đi tìm "yếu tố tiểu thuyết trong truyện ngắn" (Phạm Vĩnh C) 22 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - đến "chất thơ trong truyện ngắn" (Nguyễn Thanh Hùng). Có thể thấy rằng, sáng tác của Nguyễn Minh Châu nói chung và truyện ngắn nói riêng đã đợc giới nghiên cứu phê bình bàn bạc, trao đổi và làm sáng tỏ trên nhiều phơng diện. Về tập truyện ngắn Bến quê cũng nh truyện ngắn cùng tên đã đợc sự quan tâm chú ý riêng của giới nghiên cứu và đông đảo bạn đọc bởi bút pháp nghệ thuật đặc sắc với nhiều cách tân mới mẻ, đặc biệt là sau khi Bến quê đợc đa vào chơng trình sách giáo khoa mới. Có thể kể đến các bài viết: Bến quê, một phong cách trần thuật có chiều sâu(Trần Đình Sử); Không gian Bến quê và một sự thức nhận đau đớn sáng ngời của con ngời (Lê Văn Tùng). Trong các công trình nghiên cứu về sáng tác của Nguyễn Minh Châu, Bến quê cũng nằm trong trong những tác phẩm đợc khảo sát, phân tích khá kĩ lỡng. Tuy nhiên các bài viết, các công trình nghiên cứu đề cập đến Bến quê chỉ ở một vài khía cạnh, dừng lại ở một đặc điểm nào đó của tác phẩm. Các ý kiến đều đánh giá cao giá trị nội dung cũng nh nghệ thuật của Bến quê. Nhng sự cảm nhận về giá trị đặc sắc của truyện thì có nhiều ý kiến khác nhau, có ngời cho rằng đó là phong cách trần thuật có chiều sâu, có ngời lại cho rằng đó là không gian nghệ thuật Bến quê. Vì vậy với bài tập chuyên đề lý luận này, chúng tôi sẽ tập hợp, hệ thống lại các ý kiến đánh giá trên cơ sở soi chiếu từ góc độ lý luận đồng thời đa ra một vài nhận xét, đánh giá. Từ đó cho thấy quá trình nghiên cứu tác phẩm Bến quê và các tác phẩm văn học có giá trị khác. 3. phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của bài tập chuyên đề là truyện ngắn Bến quê rút từ tập truyện cùng tên in năm 1985. Để nghiên cứu hiểu sâu tác phẩm này chúng tôi khảo sát, nghiên cứu tất cả các truyện ngắn và một số bài tiểu luận phê bình của cùng tác giả. Đồng thời chúng tôi cũng có khảo sát, nghiên cứu một số tác phẩm, tác giả cùng thời nh Nguyễn Huy Thiệp để có sự đối chiếu, so sánh. 4. phơng pháp nghiên cứu - Phơng pháp nghiên cứu tác phẩm - Phơng pháp nghiên cứu tác giả - Phơng pháp phân tích so sánh 5. cấu trúc bài tập chuyên đề Ngoài 2 phần Mở đầu và phần Kết luận, phần Nội dung của bài tập chuyên đề gồm 2 phần sau: I. Quá trình nghiên cứu truyện ngắn bến quê của Nguyễn Minh Châu. II. Đánh giá vị trí của bến quê trong sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Minh Châu và trong nền văn học. 33 Bài tập chuyên đề Phạm Thị Minh Nguyệt - 44 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - phần nội dung I. quá trình nghiên cứu truyện ngắn bến quê của nguyễn minh châu Tác phẩm văn học là mối tổng hoà của hàng loạt tơng quan. Vì vậy khi nghiên cứu một tác phẩm văn học, để có thể tiếp cận tác phẩm văn học một cách toàn diện, phơng pháp luận nghiên cứu hiện đại đã quán triệt chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và mĩ học Mác-Lênin và đa ra 3 bình diện nghiên cứu. Có 5 tơng quan trong tác phẩm văn học là: tơng quan nội tại về cấu trúc, hiện thực khách quan, chủ quan nhà văn, công chúng và di sản văn hoá. 5 t- ơng quan này không tách rời nhau và lấy những tơng quan nội tại làm tiêu điểm. Những cái "bên ngoài" từ "tiền đề phát sinh" đã chuyển tải thành cái nội tại và những tác dụng có đợc đối với công chúng vốn đã có cơ sở và định hớng từ văn bản tác phẩm. Ngợc lại, muốn hiểu đợc cấu trúc nội tại, cũng phải đặt nó trong t- ơng quan với những cái "bên ngoài". Vì vậy phân tích, nghiên cứu tác phẩm là tháo gỡ tất cả những tơng quan vốn không tách rời nhau đó có nghĩa là ngời nghiên cứu theo 5 hớng tiếp cận trên và tổ chức thành 3 bình diện nh sau: thứ nhất là nghiên cứu tác phẩm trên bình diện cấu trúc văn bản nghệ thuật từ những mối liên hệ biện chứng nội tại. Thứ 2 là bình diện văn hoá- lịch sử, nghiên cứu những mối tơng quan giữa tác phẩm với truyền thống văn hoá của dân tộc và nhân loại. Thứ 3 là bình diện tâm lý - xã hội xuất phát từ tồn tại và ý thức để nghiên cứu văn học bao gồm 3 mặt giữa tác phẩm với hiện thực, với nhà văn, với công chúng. 3 mặt này rất nhất quán trong việc tạo nên cái trục ngang tâm lý - xã hội của tọa độ. Vận dụng phơng pháp luận nghiên cứu hiện đại nghiên cứu tác phẩm văn học trên 3 bình diện nêu trên trong khi nghiên cứu truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu, chúng tôi đã tiến hành thực hiện một quá trình sau: 1. khảo sát, thống kê các tác phẩm, các bài nghiên cứu, phê bình, tiểu luận Trong phần mở đầu chúng tôi đã trình bày kết quả khảo sát, thống kê các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Minh Châu và Nguyễn Huy Thiệp, các bài phê bình tiểu luận của Nguyễn Minh Châu và các bài nghiên cứu, phê bình về sáng tác của Nguyễn Minh Châu trong hai phần Lịch sử vấn đề và Phạm vi nghiên cứu. Về tác phẩm của Nguyễn Minh Châu, chúng tôi tiến hành khảo sát, nghiên cứu tất cả các truyện ngắn của ông trong 4 tập truyện: Những vùng trời khác nhau - 1970; Ngời đàn bà trên chuyến tàu tốc hành - 1983; Bến quê - 1985; Cỏ lau - 1989 và một tập tiểu luận, phê bình. Nghiên cứu tác phẩm trớc hết là phải nắm thật vững tác phẩm, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm đó. Đồng thời phải đặt tác phẩm trong hệ thống những sáng tác của cùng tác giả để thấy đợc sự vận động trong phong cách nghệ thuật của tác giả, những nét đặc sắc, đổi mới của tác phẩm so với những tác phẩm mà tác giả đã cho ra đời trớc đó. Việc nghiên cứu tập tiểu luận phê bình cho ta hiểu hơn về những quan điểm nghệ thuật, quan điểm sáng tác của Nguyễn Minh Châu. Là một nhà văn trởng thành từ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, sáng tác của Nguyễn Minh Châu trong thời kì đầu bám 55 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - sát các đề tài thời sự nóng hổi, thể hiện nồng nhiệt chủ nghĩa anh hùng cách mạng nh các truyện ngắn trong tập Những vùng trời khác nhau, các tiểu thuyết nh Cửa sông, Dấu chân ngời lính, Miền cháy, Đến những năm 80 ông lại chuyển sang thể hiện những đề tài và chủ đề khác, nhà văn hớng vào những vấn đề đời thờng, thế sự, đi sâu khám phá chiều sâu nhân bản con ngời Sáng tác của Nguyễn Minh Châu về cuối đời càng đậm tính triết lý, những chiêm nghiệm của cả một đời ngời. Truyện ngắn Bến quê in trong tập truyện cùng tên vào 1985 và chỉ 4 năm sau nhà văn đã ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại bao nuối tiếc trong lòng các bạn đồng nghiệp cũng nh trong lòng độc giả cùng với các dự định sáng tác, những suy nghĩ, chiêm nghiệm của một "tâm hồn sáng tạo đang ở độ chín"[15, 6]. Trong những năm tháng mắc bệnh, nhà văn vẫn mải miết với hành trình sáng tạo của mình, vẫn không ngừng cho ra đời những đứa con tinh thần của mình. Có những câu chuyện thật cảm động đợc kể lại khi nhà văn trên giờng bệnh, vẫn miệt mài sáng tạo nh một sự chạy đa với tử thần. Bến quê là một tác phẩm ra đời khi nhà văn đã bị bệnh, biết rằng cái chết nó đang đến rất gần mình. Vì vậy Bến quê là sự chiêm nghiệm của Nguyễn Minh Châu về con ngời, về cuộc đời đồng thời cũng là một sự trải nghiệm đầy đớn đau của một đời ngời trăn trở với những lẽ sống ở đời. Để thấy đợc những nét sáng tạo độc đáo, đặc sắc của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm của mình nói chung và trong truyện Bến quê nói riêng, chúng tôi tiến hành khảo sát, nghiên cứu các tác phẩm, tác giả cùng thời. Với thời gian và khả năng có hạn, chúng tôi lựa chọn Nguyễn Huy Thiệp, một cây bút truyện ngắn đặc sắc những năm 80 làm đối tợng khảo sát, nghiên cứu so sánh và với dung lợng bài tập chuyên đề, chúng tôi cũng chỉ có thể nêu đợc những nét khái quát nhất về điểm giống và khác nhau giữa hai nhà văn này. Hai nhà văn này cùng viết về đề tài thế sự đời thờng với những trăn trở, suy nghĩ về cuộc đời, về con ngời, về sự sáng tạo nghệ thuật. Nhng ở Nguyễn Huy Thiệp ta thấy một sự tỉnh táo đến sắc lạnh còn ở Nguyễn Minh Châu bao giờ cũng là sự thâm trầm, kín đáo mà nhân hậu, bao dung. Xét về nghệ thuật tạo tình huống, Nguyễn Huy Thiệp tạo trữ tình bất ngờ cho tình huống, tạo cho ngời đọc sự hoài nghi nhìn nhận, đánh giá lại con ngời. Còn Nguyễn Minh Châu lại cố gắng tạo tính chất tự nhiên cho tình huống, đa con ngời đến với những suy t,chiêm nghiệm, tìm đến với chân lý, đến với những giá trị bền vững để thêm tin thêm yêu cuộc sống hơn. Có ngời đã ví truyện ngắn Nguyễn Minh Châu nh một "mũi khoan" xoáy sâu vào ngời đọc, càng về cuối càng tập trung. Tình huống trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp mang "sức nổ" còn Nguyễn Minh Châu là "sức xoáy". Tình huống trong Bến quê là một tình huống đầy nghịch lý. Cái nghịch lý nó diễn ra trong sự tất yếu của đời sống, con ngời có thể dễ dàng bỏ qua nếu không có sự suy nghĩ, chiêm nghiệm về nó, nếu không có sự từng trải của cả một đời ngời. Nghịch lý nằm ngay trong sự tất yếu và nhận ra nghịch lý ấy cũng không phải là điều dễ dàng, phải trả giá bằng cả cuộc đời một con ngời và khi nhận ra rồi thì một nỗi đau đớn, ân hận xót xa dằn vặt tâm hồn ta. Vì vậy mà đọc Bến quê, càng đọc càng 66 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - thấy thấm thía, càng đọc càng thấy sức xoáy của tình huống đầy nghịch lý kia vào nhận thức, suy nghĩ của con ngời. Và kết thúc truyện là 2 hình ảnh xuất hiện đồng thời: hình ảnh Nhĩ giơ một cánh tay gầy guộc có gắng ra hiệu cho con trai một cách tuyệt vọng và hình ảnh chiếc đò ngang cập bến bên này sông. Hai hình ảnh ấy đọng lại trong tâm trí nhân vật nh một sự gợi thức, nh một sự thức tỉnh đầy ý nghĩa nhân bản, nếu nh không sớm có sự nhận thức về những nghịch lý của cuộc sống thì sẽ rơi vào tình huống bi kịch nh của nhân vật Nhĩ. Với tình huống truyện, với cách kết thúc truyện rất giản dị và tự nhiên ấy, Nguyễn Minh Châu đã gợi thức trong ngời đọc bao sự suy nghĩ, chiêm nghiệm. 2. phân tích tác phẩm Nghiên cứu một tác phẩm văn học cụ thể chú ý trớc hết ở bản thân tác phẩm đó, tức là nghiên cứu trên bình diện cấu trúc văn bản nghệ thuật từ những mối liên hệ biện chứng nội tại[17, 324]. Trớc hết phải nghiên cứu, phân tích tác phẩm văn học trớc hết phải ở văn bản tác phẩm, từ đó tìm ra những mối liên hệ biện chứng nội tại của bản thân tác phẩm. Sự tìm hiểu, khảo sát, thống kê, nghiên cứu đợc trình bày ở phần 1. chỉ là để ngời nghiên cứu có cái nhìn sát hợp hơn với tác phẩm, có ý nghĩa góp phần soi tỏ một số vấn đề của bản thân tác phẩm, giúp chúng ta có sự đánh giá chính xác vị trí, ý nghĩa của tác phẩm trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của tác giả đó và trong toàn bộ nền văn học. Còn quan trọng hơn, về cơ bản để nghiên cứu tác phẩm là phải từ văn bản ngôn từ của tác phẩm, những giá trị nội dung và nghệ thuật mà ngời nghiên cứu khám phá ra từ bản thân tác phẩm. Tác phẩm văn học nào cũng là một cấu trúc văn bản nghệ thuật đợc tổ chức một cách chặt chẽ thành một sinh mệnh, một chỉnh thể. Là một kiểu tổ chức ngôn ngữ, tác phẩm văn học có đóng mở kết cấu, lớp lang, có sự gắn bó hữu cơ giữa bộ phận này với bộ phận khác, giữa bộ phận với toàn thể Nh thế những mối liên hệ nội tại trong tác phẩm văn học bao gồm nhiều mặt. Mối liên hệ cơ bản nhất là giữa nội dung và hình thức. Sau đó cần chú ý đến các mối liên hệ bản chất nội tại khác nh: chỉnh thể và yếu tố, chọn lựa và kết hợp, bổ sung và đối lập, đồng đại và lịch đại. Nghiên cứu, phân tích truyện ngắn Bến quê, chúng tôi chú ý đến một số phơng diện, vấn đề sau: tình huống truyện, nhân vật, cách trần thuật, hệ thống các hình ảnh, biểu tợng. Tìm hiểu những vấn đề này, chúng tôi thấy những giá trị đặc sắc của tác phẩm về cả nội dung và nghệ thuật, những đổi mới, tìm tòi, khám phá độc đáo của Nguyễn Minh Châu. Trong khi phân tích tác phẩm chúng tôi vận dụng những kết quả đã khảo sát đợc qua việc nghiên cứu tài liệu và chỉ rõ hơn ở những vấn đề cụ thể của tác phẩm. 2.1. Tình huống truyện Vai trò quan trọng của tình huống trong truyện ngắn đã đợc các nhà nghiên cứu, lý luận khẳng định và đợc thực tế sáng tác chứng minh. Nguyễn Kiên khẳng định điều quan trọng đối với truyện ngắn là "phải lựa chọn cho đợc cái tình thế, nó bộc lộ ra nét chủ yếu của tính cách và số phận, tự nó đặc trng 77 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - cho một hiện tợng xã hội ". Nhà nghiên cứu Nguyễn Đăng Mạnh cũng khẳng định:"Quan trọng nhất của truyện ngắn là tạo ra một tình huống nào đó. Từ tình huống bật nổi một tính cách nhân vật, bộc lộ một tâm trạng". Chính nhà văn Nguyễn Minh Châu cũng cho rằng:"Đôi khi ngời ta nghĩ ra đợc một cái tình thế xảy ra câu chuyện thật hay và thế là coi nh xong một nửa". Có thể "nó không cần đến những mâu thuẫn gay gắt nh kịch, nhng nó là cái cớ chắc chắn, hết sức cụ thể và mang tính riêng, ở đó cốt truyện và nhân vật nơng tựa vào nhau để thực hiện đắc lực tất cả ý định của tác giả"[12, 257]. Coi trọng vai trò của tình huống trong nghệ thuật viết văn nh vậy nên Nguyễn Minh Châu đã thờng xuyên "quan sát cuộc sống con ngời" và sẵn sàng "xông thẳng vào tận mọi ngóc ngách tính cách lẫn tâm sự sâu kín" để "làm sáng rõ ra trớc mắt ngời đọc bao nhiêu là điều thuộc về lơng tâm và đời sống con ngời". "Con đờng khái quát hoá của Nguyễn Minh Châu là phân tích các quan hệ sâu kín của những hiện tợng và tình huống cá biệt để làm nổi bật lên cái phức tạp, nội dung phong phú của nó" và "ở đây các tình thế đời sống đợc đa ra nh là để thể hiện một sự chiêm nghiệm lẽ đời hơn là để phê phán một lối sống nào đó"[20, 212-213]. Trên con đờng chiếm lĩnh hiện thực đời sống, Nguyễn Minh Châu đã nỗ lực tìm tòi sáng tạo để tạo nên nhiều tình huống truyện khác nhau làm nên những đặc trng riêng cho mình. Khảo sát các sáng tác của Nguyễn Minh Châu, nhà nghiên cứu Tôn Phơng Lan đã khái quát, phân chia ra 3 dạng tình huống phổ biến đó là: dạng tình huống tự nhận thức, dạng tình huống tơng phản và dạng tình huống thắt nút[16, 125]. Tình huống nghịch lý trong Bến quê thuộc dạng tình huống tự nhận thức. Vấn đề tự nhận thức đợc Nguyễn Minh Châu đặt ra ở những sáng tác sau chiến tranh, chủ yếu là từ yêu cầu đối với việc xác định đối tợng của nghệ thuật và t cách ngời nghệ sĩ. Nhà văn tạo tình huống cho nhân vật nhận chân về bản thân, về cuộc sống để từ đó không xuê xoa, biện giải cho những sai lầm dẫu vô tình hay cố ý. Nhân vật Nhĩ trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình trên giờng bệnh mới nhận ra vẻ đẹp bình dị của bến sông quê, của quê hơng mình, của ngời vợ tần tảo của mình. Nhận ra rồi, Nhĩ mới khao khát đợc đặt chân lên bờ bên kia của con sông, đợc thoả thích ngắm nhìn vẻ đẹp trù phú giàu có của vùng đất bồi, khao khát đem lại hạnh phúc cho ngời vợ suốt đời tần tảo, hi sinh vì chồng vì con. Nhng rồi nhận ra đấy, mong muốn, khát khao đến cháy lòng đấy, Nhĩ cũng không thể và không còn cơ hội để thực hiện những mơ ớc, những mong muốn của mình mặc dù nó cũng nhỏ bé và giản dị vô cùng. Và nh thế, nhân vật thực sự lâm vào tuyệt vọng và bi kịch, một bi kịch đời thờng mà tất cả chúng ta đều có thể lâm vào. Sự nghịch lý của tình huống trong truyện của Bến quê đợc thể hiện trên nhiều mặt, cụ thể là: - Thời trai trẻ, Nhĩ đã từng đặt chân đến không sót xó xỉnh nào trên trái đất, vậy mà giờ đây Nhĩ bị buộc chặt vào giờng bệnh, việc di chuyển dù đơn giản nhất cũng không tự thực hiện nổi. - Nhĩ đi khắp xó xỉnh trên trái đất nhng lại cha hề đặt chân lên bãi bồi bên kia sông, ngay trớc cửa sổ nhà mình, đến bây giờ khi không còn có thể đặt chân 88 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - lên đó, Nhĩ mới phát hiện ra vẻ đẹp của nó, mới thấy đợc sự giàu có, trù phú của một bãi sông quê. Và đến bây giờ khi trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, khi bị buộc chặt vào giờng bệnh, Nhĩ mới nhận ra vẻ đẹp giản dị, thân thuộc của vùng đất quê hơng, của ngời vợ tảo tần mà suốt đời mình đã bỏ qua, đã không nhận ra. - Nhĩ khao khát đến cháy lòng một lần đợc đặt chân lên bãi bồi bên kia sông nhng không thể thực hiện đợc. Anh nhờ cậu con trai sang sông nhng nó đã sa vào một đám phá cờ thế trên hè phố, bỏ lỡ mất cơ hội sang bên kia sông. Nghịch lý mà Nhĩ gặp phải không chỉ là ở hiện tại khi đang ở trên giờng bệnh mà nó đợc hình thành từ trong quá khứ và tơng lai, nghịch lý ấy tiếp tục đ- ợc lặp lại(qua hình ảnh cậu con trai). Dờng nh chân lý của cuộc sống, giá trị của những vẻ đẹp bình dị, gần gũi, thân thuộc, con ngời chỉ có thể nhận ra khi đã trải nghiệm cuộc sống. Nhng khi nhận ra chân lý của cuộc sống, vẻ đẹp giản dị, thân thuộc của quê hơng, của ngời vợ, nhận ra nghịch lý của cuộc sống mà suốt một thời trai trẻ mình đã không nhận ra thì Nhĩ lâm vào bi kịch của nỗi tiếc nuối,ân hận, xót xa. Nhĩ tuyệt vọng vì cả một đời lăn lộn, bôn ba với cuộc sống, vậy mà giờ đây, ớc muốn giản dị nhất là đặt chân lên bãi bồi bên kia sông Hồng lại không thể thực hiện nổi. Nhĩ đã gửi gắm ớc muốn ấy cho con trai, hi vọng đứa con trai sẽ thay mình thực hiện ớc muốn của mình. Hành động nhờ con trai sang bên kia sông của Nhĩ chất chứa bao nỗi niềm, là hi vọng nhng cũng đồng thời là tuyệt vọng, hi vọng vào thế hệ tơng lai sẽ nhận ra chân lý, vẻ đẹp của bến sông quê sớm hơn mình, tuyệt vọng vì mình không thể thực hiện ớc muốn dù là nhỏ bé của bản thân mình, cả nỗi xót xa, ân hận, tiếc nuối Nhờ cậu con trai sang bên kia sông, Nhĩ đồng thời gửi gắm vào đó tâm sự của ngời cha, của một ngời đã sống gần hết cuộc đời, muốn truyền cho con tình yêu quê hơng, tấm lòng yêu quý, trân trọng vẻ đẹp giản dị, thân thuộc của cuộc sống, của con ngời. Nhng cậu con trai lại không nhận ra đợc điều đó, không nhận ra tâm sự sâu kín, nỗi niềm, - ớc muốn, khao khát của ngời cha, anh lại sa vào bàn cờ thế và có lẽ sẽ bỏ qua chuyến đò duy nhất trong ngày. Và Nhĩ đau đớn nhận ra lịch sử lại lặp lại, con ngời ta khó có thể đạt đợc chân lý khi không có sự trải nghiệm, khi mà con ngời ta "trên đờng đời thật khó tránh đợc những cái điều vòng vèo hoặc chùng chình ". Hành động của Nhĩ cuối truyện ngắn:"cố thu nhặt hết mọi chút sức lực cuối cùng còn sót lại để đu mình nhô ngời ra ngoài, giơ một cánh tay gầy guộc ra phía ngoài cửa sổ khoát khoát - y nh đang khẩn thiết ra hiệu cho một ngời nào đó" là một hành động trong tuyệt vọng của Nhĩ. Hành động ấy cho thấy tất cả khả năng có hạn của con ngời, những nỗi niềm, tâm sự sâu kín của cả một kiếp ngời, thể hiện rõ bi kịch trong con ngời Nhĩ. Hành động cuối cùng của cuộc đời, Nhĩ đã hớng về chân lý, hớng về chân giá trị, vẻ đẹp giản dị của quê hơng, của con ngời dù cho có nhiều đau đớn, có nhiều ân hận, tiếc nuối. 2.2. Nhân vật Nhân vật văn học là "một đơn vị nghệ thuật đầy tính ớc lệ có khi đợc dùng để chỉ con ngời cụ thể đợc miêu tả trong tác phẩm, có khi đợc sử dụng nh 99 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - một ẩn dụ chỉ một hiện tợng nổi bật nào đó trong tác phẩm" [22, 235]. Có thể thấy nhân vật có một vai trò rất quan trọng trong tác phẩm, nó là sự biểu hiện khả năng chiếm lĩnh thế giới nghệ thuật cùng với t tởng nghệ thuật, lý tởng thẩm mĩ của nhà văn về con ngời. Vì vậy mà các nhà văn đã rất coi trọng việc xây dựng nhân vật trong quá trình sáng tác của mình. Nhà nghiên cứu Tôn Phơng Lan đã nhận xét: "thờng các nhân vật đợc xây dựng bằng sức sáng tạo nỗ lực của nhà văn, chuyên chở ý tởng của nhà văn, in đậm cá tính sáng tạo của nhà văn và bao giờ cũng in đậm dấu ấn sáng tạo của thời đại đó" và "chính sức sống của nhân vật đã làm nên vinh quang cho tên tuổi của nhà văn"[11, 70]. Từ những góc độ khác nhau, các nhà nghiên cứu đã phân chia nhân vật thành nhiều kiểu loại khác nhau nh: nhân vật chính, nhân vật chính diện, nhân vật chức năng, nhân vật loại hình, nhân vật phản diện, nhân vật phụ, nhân vật phụ, nhân vật tiêu cự, nhân vật tính cách, nhân vật t tởng, nhân vật trữ tình, Trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu, nếu trớc những năm tám mơi, nhà văn chủ yếu chỉ xây dựng nhân vật loại hình thì càng về sau, ngòi bút của ông đã vơn tới sự khắc hoạ nên các dạng nhân vật t tởng, nhân vật tính cách - những nhân vật có số phận riêng so với cộng đồng. Trong hành trình sáng tạo không mệt mỏi với nhiều trăn trở, tìm tòi tự đổi mới, Nguyễn Minh Châu đã thể hiện phong cách nghệ thuật riêng khi xây dựng, khắc hoạ nhân vật. Qua sự khảo sát, nghiên cứu, phân tích tác phẩm, nhà nghiên cứu Tôn Phơng Lan đã nhận thấy hai loại nhân vật đặc trng nhất thể hiện đợc phong cách nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu, đó là nhân vật t tởng và nhân vật tính cách - số phận. Nhân vật trung tâm của Bến quê là nhân vật Nhĩ thuộc kiểu nhân vật t tởng là "loại nhân vật tập trung thể hiện một t tởng, một ý thức tồn tại trong đời sống tinh thần của xã hội"[22, 233]. Các nhân vật phụ cùng với nhân vật trung tâm đã thể hiện sâu sắc t tởng của nhà văn muốn gửi gắm trong tác phẩm. Các nhân vật phụ là đối tợng nhận thức của Nhĩ, là hiện thân cho những vẻ đẹp bình thờng, giản dị, gần gũi, thân thuộc và cùng với nhân vật chính nó biểu hiện những mối quan hệ của cuộc sống đời thờng. Đi sâu vào phân tích, nghiên cứu hệ thống nhân vật trong tác phẩm sẽ làm nổi bật t tởng, tài năng của Nguyễn Minh Châu trong nghệ thuật xây dựng nhân vật, khắc hoạ tính cách nhân vật. 2.2.1. Nhân vật Nhĩ Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, ở cảnh ngộ bị buộc chặt vào giờng bệnh, Nhĩ mới nhận ra những nghịch lý của cuộc đời mình, của cuộc sống con ngời, mới nhận ra chân lý, giá trị của những cái đẹp bình dị, gần gũi thân thuộc. Trên giờng bệnh, qua khung cửa sổ, Nhĩ đã cảm nhận đợc vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên mùa thu, vẻ đẹp của một bến sông quê. Cảnh vật bên kia sông đợc miêu tả theo tầm nhìn của Nhĩ, qua hàng cây bằng lăng từ gần đến xa tạo thành không gian vừa có bề rộng vừa có chiều sâu. Chỉ bằng một vài nét chấm phá tinh tế, bức tranh thiên nhiên mùa thu hiện lên với những nét đặc trng riêng: "tiết trời đầu thu đem đến cho con sông Hồng một màu đỏ nhạt, mặt sông nh rộng thêm ra. Vòm trời cũng nh cao hơn. Những tia nắng sớm đang từ từ di 1 0 1 0 [...]... tác phẩm trong những mối liên hệ dọc đối với di sản của dân tộc và nhân loại Trên các bình diện nghiên cứu trên thì mới có thể đánh giá vị trí của tác phẩm văn học trong toàn bộ sáng tác của tác giả cũng nh vị trí của nó trong toàn bộ nền văn học Bến quê là một sáng tác thành công trên nhiều phơng diện của Nguyễn Minh Châu những năm cuối đời Là một nhà văn có tên tuổi, đạt đợc nhiều thành công từ trong. .. cuộc đời nh trong truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Trong Bến quê, Nguyễn Minh Châu triết lý bằng giọng trữ tình, giọng văn vẫn ấm áp, ấm nóng tình ngời, tình yêu thơng giữa con ngời - con ngời ii đánh giá vị trí của bến quê trong sự nghiệp sáng tác của nguyễn minh châu và trong nền văn học Nghiên cứu, phân tích tác phẩm văn học, ngoài việc nghiên cứu trên bình diện cấu trúc văn bản nghệ thuật từ những mối... ngắn, NXB Văn học, HN, 1989 Nguyễn Minh Châu - Trang giấy trớc đèn, tập phê bình tiểu luận, NXB Khoa học xã hội, HN, 1985 Hà Minh Đức(chủ biên) - Mấy vấn đề lý luận Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, NXB Sự thật, HN, 1994 Nguyễn Thuý Hạnh - Lời văn nghệ thuật trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975, Luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ văn, HN, 2005 Nguyễn Văn Hạnh - Nguyễn Minh Châu những năm 80 và sự đổi... đờng của thời kì quá độ từ những cốt truyện truyền thống mang phong cách sử thi sang kiểu cốt truyện tâm lý, cốt truyện dựa vào những hành động bên trong của con ngời Nguyễn Minh Châu đã đóng góp những truyện ngắn có giá trị vào nền văn học nớc nhà, góp phần đa văn học về gần với cuộc đời, với con ngời Bến quê là một đóng góp đặc sắc của Nguyễn Minh Châu vào nền văn học dân tộc đặc biệt là văn học thời... chủ đề của tác phẩm, trần thuật qua dòng nội tâm nhân vật, ngôn ngữ và giọng điệu giàu chất suy t, hệ thống hình ảnh biểu tợng là nét nghệ thuật độc đáo của Bến quê Nghiên cứu Bến quê cho thấy những nét phong cách nghệ thuật của nhà văn Nguyễn Minh Châu, những đóng góp của ông trong nền văn học nớc nhà và ông xứng đáng giữ một vị trí ngời mở đờng tiên phong cho thời kì văn học đổi mới Với những giá trị... kiến của các nhà phê bình đều thống nhất khẳng định vai trò tiên phong của Nguyễn Minh Châu trong hành trình đổi mới văn học ở nớc ta Bến quê ra đời năm 1985, khi bút pháp viết truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu đã đạt đến độ chín, đạt đến độ điêu luyện của một cây bút tài năng, nhiều tâm huyết với nghề, với đời, với con ngời Đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu. .. Khoa học xã hội, HN, 2002 Phơng Lựu (chủ biên) - Lý luận văn học (3 tập), NXB Giáo dục, HN, 1988 Nguyễn Đăng Mạnh - Con đờng đi vào thế giới nghệ thuật của nhà văn, NXB Giáo dục, HN, 1991 Lã Nguyên - Nguyễn Minh Châu và những trăn trở trong đổi mới t duy nghệ thuật, Tạp chí văn học, số 2, 1989 1 8 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - 20 Nhiều tác giả - Nguyễn Minh Châu con ngời và tác phẩm, NXB Hội nhà văn, ... chí văn học, số 3, 1993 Hoàng Ngọc Hiến - Những điểm sáng, những vùng tranh cãi, Tạp chí văn học, số 4, 1995 Vũ Thị Huê - Hình tợng tác giả trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975, Luận văn Thạc sĩ khoa học Ngữ văn, HN, 2006 Mai Hơng (Tuyển chọn và biên soạn) - Nguyễn Minh Châu tài năng và sáng tạo nghệ thuật, NXB Văn hoá thông tin, HN, 2001 Tôn Phơng Lan - Phong cách nghệ thuật Nguyễn Minh Châu, ... pháp Đôxtôiepxki, NXB Giáo dục, HN, 1993 Nguyễn Minh Châu - Những vùng trời khác nhau, tập truyện ngắn, NXB Văn học, HN, 1970 Nguyễn Minh Châu - Dấu chân ngời lính, tiểu thuyết, NXB Thanh niên, HN, 1972 Nguyễn Minh Châu - Ngời đàn bà trên chiếc tàu tốc hành, tập truyện ngắn, NXB Tác phẩm mới, HN, 1983 Nguyễn Minh Châu - Bến quê, tập truyện ngắn, NXB Tác phẩm mới, HN, 1983 Nguyễn Minh Châu - Cỏ lau, tập... Nguyễn Minh Châu đã chỉ ra giới hạn chật hẹp của quan niệm về hiện thực, về con ngời trong văn học của ta suốt một thời kì dài và ông tha thiết kêu gọi "khuyến khích cá tính, khuyến 1 5 Bi tp chuyờn Phm Th Minh Nguyt - khích sáng tạo và chấp nhận đa dạng, chấp nhận sáng tối, hoàn toàn đặt lòng tin vào lơng tri của các nhà văn để cho văn nghệ một khoảng đất rộng rãi hơn" Trăn trở với con đờng sáng tạo của . ngời. ii. đánh giá vị trí của bến quê trong sự nghiệp sáng tác của nguyễn minh châu và trong nền văn học Nghiên cứu, phân tích tác phẩm văn học, ngoài việc nghiên cứu trên bình diện cấu trúc văn bản. đầu và phần Kết luận, phần Nội dung của bài tập chuyên đề gồm 2 phần sau: I. Quá trình nghiên cứu truyện ngắn bến quê của Nguyễn Minh Châu. II. Đánh giá vị trí của bến quê trong sự nghiệp sáng tác. tác phẩm, có ý nghĩa góp phần soi tỏ một số vấn đề của bản thân tác phẩm, giúp chúng ta có sự đánh giá chính xác vị trí, ý nghĩa của tác phẩm trong toàn bộ sự nghiệp sáng tác của tác giả đó và
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá vị trí của bến quê trong sự nghiệp sáng tác của nguyễn minh châu và trong nền văn học, Đánh giá vị trí của bến quê trong sự nghiệp sáng tác của nguyễn minh châu và trong nền văn học,

Từ khóa liên quan