0

Tổng quan nền văn học việt nam qua các thời kỳ lịch sử

148 3,120 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015, 21:32

Tổng quan nền văn học việt nam qua các thời kỳ lịch sử A. Mục tiêu bài học Giúp HS 1. Nhận thức đợc những nét lớn của nền văn học Việt nam về ba phơng diện: cấu tạo, các thời kì phát triển và một số nét đặc sắc truyền thống của văn học dân tộc. 2. Biết vận dụng tri thức để tìm hiểu và hệ thống hoá những tác phẩm sẽ học về văn học Việt Nam. B. Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV. - Thiết kế bài học - Các tài liệu tham khảo. c. Cách thức tiến hành. GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp giữa nêu vấn đề và trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. d. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Lịch sử văn học của bất cứ dân tộc nào trên hành tinh này đều là lịch sử tâm hồn của dân tộc ấy. Để giúp cho các em nhận thức đợc những nét lớn về văn học Việt Nam, chúng ta tìm hiểu tổng quan nền văn học qua các thời kì lịch sử. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt A. Tìm hiểu chung (HS đọc SGK) Từ "Nớc Việt Nam có nền văn hoá làm bộ phận chính". a) Em cho biết nội dung của phần vừa đọc? b) Theo anh (chị) đoạn vừa - Tác giả SGK nhấn mạnh sức sống bền bỉ mãnh liệt của văn học dân tộc. + Hình thành khá sớm, trải qua nhiều thử thách ác liệt của lịch sử chống ngoại xâm. + Văn học phát triển không ngừng, xứng đáng "đứng vào hàng ngũ tiên phong của nền văn hoá chống đế quốc trong thời đại ngày nay". - Dân tộc nào trên đất nớc ta cũng có nền văn học riêng văn học Việt Nam lấy sáng tác của ngời Kinh làm bộ phận chủ đạo. Đây là phần mở đầu, phần đặt vấn đề của bài tổng 11 đọc thuộc phần gì của bài tổng quan? I. Cấu tạo của nền văn học (HS đọc SGK) Nền văn học Việt Nam gồm những bộ phận và thành phần nào? II. Các thời kì phát triển (HS đọc SGK) a) Hai bộ phận văn học dân gian, văn học viết cũng nh các thành phần chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ có vị trí nh thế nào trong quá trình phát triển văn học dân tộc? quan nền văn học. - Hai bộ phận phát triển song song và luôn luôn có ảnh hởng qua lại với nhau. Đó là văn học dân gian và văn học viết. - Các thành phần: Văn học chữ Hán, văn học chữ Nôm, văn học viết bằng chữ quốc ngữ và một số ít viết bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, văn học viết bằng tiếng Pháp cha đủ tạo nên một thành phần. Văn học dân gian ra đời từ xa xa và tiếp tục phát triển cho đến ngày nay. Nó gồm nhiều thể loại do ngời lao động sáng tác và truyền miệng. Văn học dân gian có vị trí quan trọng. Trong nghìn năm Bắc thuộc và thời kì dân tộc cha có chữ viết, văn học dân gian góp phần giữ gìn, mài giũa, phát triển ngôn ngữ dân tộc, nuôi dỡng tâm hồn nhân dân. Văn học dân gian có những sáng tạo nghệ thuật độc đáo, có tác động không nhỏ đối với sự hình thành và phát triển của văn học viết. - Từ thế kỉ X đến nay, văn học viết do tầng lớp trí thức sáng tạo đóng vai trò chủ đạo, thể hiện những nét chính của diện mạo văn học dân tộc. Văn học viết bao gồm các thành phần văn học chữ Hán và văn học chữ Nôm. + Thành phần văn học chữ Hán bao gồm cả thơ và văn. Thơ chữ Hán mô phỏng các thể thơ có từ đời Đờng Trung Quốc. Văn xuôi gồm chiếu, biểu, cáo, hịch, truyền kì, kí sự, chép sử, bình sử, tiểu thuyết, chơng hồi, điều trần. + Thành phần văn học chữ Nôm chủ yếu là thơ, phú. - Tuy viết bằng chữ Hán, văn chơng Việt Nam đậm 22 b) Lịch sử văn học Việt Nam phát triển qua ba thời kì. Hãy chứng minh bằng tác phẩm đã học cho mỗi thời kỳ ấy? - Từ thế kỷ thứ X đến thế kỉ thứ XIX? đà tính dân tộc, vẫn diễn tả hiện thực Việt Nam, tâm hồn Việt nam và vẻ đẹp, tài hoa Việt Nam. + Đầu thế kỉ XX xuất hiện chữ quốc ngữ. Chữ Quốc ngữ xuất hiện là một yếu tố thuận lợi của nền văn học nớc ta. Ngời sáng tác và đội ngũ th- ởng thức tăng rất nhanh, ngày càng có yêu cầu đòi hỏi để nâng cao nhận thức về tinh thần về vốn sống văn hóa. Nhu cầu ấy góp phần tích cực cho sự phát triển của văn học. - Thời kỳ từ thế kỷ X đến hết thế kỷ XIX. + Văn học Việt Nam gắn liền với đấu tranh dựng nớc và bảo vệ đất nớc, với cuộc sống lao động đã làm đổi thay ý thức con ngời. Nó chịu ảnh hởng của hệ thống thi pháp văn học trung đại (Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo) đặc biệt là văn học Trung Hoa. Ví dụ: Thơ: Nam quốc sơn hà, thơ chữ Hán của Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Cao Bá Quát và một số bài thơ của tớng sĩ đời Trần. Văn "Bình Ngô Đại Cáo" của Nguyễn Trãi, "Hịch tớng sĩ" của Trần Quốc Tuấn. + Thơ văn Nôm phát triển mạnh. Các tập thơ: "Quốc âm thi tập" của Nguyễn Trãi, "Bạch Vân quốc ngữ thi tập" của Nguyễn Bỉnh Khiêm, "Truyền kỳ mạn lục" của Nguyễn Dữ, "Thánh Tông di thảo" của Lê Thánh Tông. Đặc biệt phải kể đến tiểu thuyết chơng hồi nh "Hoàng Lê nhất thống chí" của Ngô Gia Văn Phái. Ta không thể quên tiếng thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hơng, bà huyện Thanh Quan, những khúc ngâm nổi tiếng nh "Chinh phụ ngâm" của Đặng Trần Côn mà dịch giả là Đoàn Thị Điểm, "Cung oán ngâm khúc" của Nguyễn Gia Thiều, "Truyện Kiều" của Nguyễn Du, "Lục Vân Tiên" của Nguyễn Đình Chiểu. 33 (HS đọc SGK) - Từ thế kỉ XX đến cách mạng tháng Tám năm 1945, văn học Việt Nam có diện mạo nh thế nào? Nêu tác giả tiêu biểu. (HS đọc SGK) Đáng chú ý là sự xuất hiện có tính chất manh nha của xu hớng văn học lãng mạn (Tản Đà), văn học hiện thực (Hồ Biểu Chánh, Phạm Duy Tốn), văn học cách mạng (Phan Bội Châu). - Từ cách mạng tháng Tám đến hết thế kỉ XX, văn học Việt Nam phát triển theo đờng lối lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Văn học có sự thống nhất về t tởng, hớng hẳn về đại chúng nhân dân. Công, nông, binh, trí thức là đối tợng chủ yếu và cũng là lực lợng sáng tác cho văn học. Văn học chia làm hai giai đoạn: - Từ 1945 đến 1975 Dân tộc ta phải đơng đầu với hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mĩ kéo dài tới ba thập kỉ (1945 - 1975). Cả nớc chung một con đờng, chung một tiếng nói, chung một hành động. Văn học phải đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tuyên truyền chiến đấu, giáo dục chính trị, ca ngợi ngời anh hùng trên mặt trận vũ trang, ngời công dân với Tổ quốc. Văn học gặt hái đợc nhiều thành tựu. Thơ ca kháng chiến với những tên tuổi Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Chính Hữu, Minh Huệ, Bàn Tài Đoàn. Thời kì kháng chiến chống Mĩ nổi lên những nhà thơ trẻ: Phạm Tiến Duật, Lê Anh Xuân, Nguyễn Duy Nam, Thanh Hải, Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Hữu Thỉnh, Trần Đăng Khoa, Thành tựu văn xuôi thời kì này phải kể tới Bùi Đức ái (Anh Đức), Nguyễn Thi (Nguyễn Ngọc Tấn), Tô Hoài, Trần Đăng, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Trung Thành (Nguyên Ngọc), Phan Tứ (Lê Khâm), Đoàn Giỏi, Nguyễn Minh Châu, Kim Lân, Thành tựu văn học thời kì này còn phải kể đến văn học các vùng tạm bị chiếm. Văn học thực sự chuyển mình từ sau Đại hội Đảng 44 - Văn học từ sau 1975 đến hết thế kỉ XX. III. Một số nét đặc sắc truyền thống của văn học Việt Nam (HS đọc SGK) - Em hãy nêu khái quát những đặc sắc ấy? toàn quốc lần thứ VI (1986). Trớc hết phải kể đến sự mở rộng phạm vi đề tài của văn học - đặc biệt là đề tài chống tiêu cực và quan niệm toàn diện về con ngời. Con ngời đợc nhìn nhận và đánh giá trên các phơng tiện công dân và đời t, xã hội và tự nhiên, ý thức và tinh thần. Sống trong không khí hoà bình và đợc giao lu quốc tế mở rộng, không khí sôi nổi của cả nớc tiến lên con đờng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, văn học đã thu đợc nhiều thành tựu nhất là văn xuôi. Ngời cầm bút đã phát huy cá tính và sáng tạo, tìm tòi đổi mới trên lĩnh vực nghệ thuật và nội dung. Cũng cần hiểu thêm rằng: điều kiện phát triển kinh tế thị trờng đã kích thích tài năng, song cũng còn có tiêu cực. Một số ngời viết văn chạy theo thị hiếu thấp kém của bộ phận công chúng coi nhẹ tính t tởng và nghệ thuật. 1. Lòng yêu nớc, tự hào dân tộc. + Tình yêu quê hơng xứ sở + Gắn bó với phong tục cổ truyền. + Nét đẹp của tính cách Việt Nam. + Yêu tiếng mẹ đẻ, tự hào về truyền thống của cha ông. + Yêu nớc gắn liền với lòng nhân ái (thơ văn nói nhiều đến nhân nghĩa, tình yêu và thân phận con ngời nhất là phụ nữ trong xã hội bất công (Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh đều là những trái tim yêu thơng vĩ đại). + Gắn bó với thiên nhiên. 2. Ngời Việt nam rất lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống nhng không phải là lạc quan dễ dãi. Tiếng cời trong văn học không mấy khi dứt hẳn và cũng nhiều cung bậc. 3. Tình cảm thẩm mĩ của ngời Việt Nam nghiêng về cái đẹp nhỏ nhắn, xinh xắn hơn là cái đẹp 55 - Anh (chị) hãy phân tích một số tác phẩm để làm rõ một số nét đặc sắc của văn học Việt Nam? B. Bài tập nâng cao Tìm trong "Truyện Kiều" Nguyễn Du đã sử dụng năm trờng hợp thành ngữ hoành tráng. 4. Sẵn sàng tiếp thu tinh hoa của nhân loại song có chọn lọc. 5. Nền văn học Việt Nam có sức dẻo dai mãnh liệt. 6. Thể loại: Phong phú, đa dạng, nhiều vẻ. a. Thánh Gióng: + Tập trung một cách tuyệt vời lòng yêu nớc thơng nòi ở buổi bình minh lịch sử dân tộc. + Thể hiện sức sống quật khởi, mạnh mẽ của cộng đồng ngời Việt cổ. b. Cáo Bình Ngô: + Thể hiện t tởng nhân nghĩa sáng ngời - đó là tấm lòng yêu nớc thơng dân, "lấy chí nhân để thay c- ờng bạo" đem lại thanh bình cho dân. + Thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng, sức mạnh chiến đấu của chiến tranh nhân dân. Đặc biệt, quân dân Đại Việt còn c xử nhân nghĩa với cả kẻ thù. c. Truyện Kiều Tác phẩm là một kiệt tác về chủ nghĩa nhân đạo. Đó là tiếng nói đồng cảm, chia sẻ với nỗi bất hạnh của cuộc sống con ngời. Đồng tình với ớc mơ khát vọng về tự do yêu thơng, khát vọng về công lý của con ngời. - Truyện Kiều cũng khẳng định những giá trị phẩm chất tốt đẹp của con ngời. - Truyện Kiều lên án hành động tàn nhẫn, vô nhân đạo của xã hội phong kiến đối với con ngời. Các trờng hợp Nguyễn Du sử dụng thành ngữ, tục ngữ tiêu biểu trong Truyện Kiều: 1. Biết bao bớm lả ong lơi (ong bớm lả lơi). 2. Mặt sao dày gió dạn sơng (gió sơng dày dạn). 3. Thân sao bớm chán ông chờng bấy thân (ong b- ớm chán chờng). 66 hay tục ngữ một cách tài tình. 4. Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau (kẻ cắp gặp bà già). 5. Dạ dài cách mặt khuất lời (cách mặt khuất lời). Văn bản A. Mục tiêu bài học Giúp HS 1. Hiểu khái quát về văn bản và đặc điểm của nó. 2. Vận dụng kiến thức vào đọc - hiểu văn bản và làm văn. B. Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV. - Thiết kế bài học C. Cách thức tiến hành. GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp giữa nêu vấn đề và trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi. d. tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới Đọc một bài thơ bất kì, có ngời gọi đó là tác phẩm. Có ngời lại cho là văn bản. Cuộc trò chuyện giữa hai ngời hoặc một ngời đọc báo cáo trớc tập thể cũng đ- ợc gọi là văn bản - văn bản nói. Học sinh làm văn, bài văn, bài viết đợc gọi là văn bản, văn bản viết. Vậy văn bản là gì? Đặc điểm của nó ra sao, để thấy đợc, chúng ta đọc, hiểu bài văn bản. Hoạt động của GV và HS Yêu cầu cần đạt I. Khái quát về văn bản (HS đọc SGK) - Thế nào là văn bản? - Muốn tạo ra văn bản ngời Trong quá trình thực hiện giao tiếp nói cũng nh viết ta phải chuẩn bị thành lời, thành bài. Lời nói và bài viết ấy là văn bản. + Văn bản vừa là phơng tiện vừa là sản phẩm. + Văn bản do nhiều câu cấu tạo thành (bài thơ, báo, ). + Văn bản có độ dài, ngắn khác nhau. Một câu ca dao cũng là văn bản. Truyện Kiều dài 3254 câu lục bát cũng là văn bản. - Xác định đợc mục đích của văn bản (nói, viết để 77 nói và viết phải làm gì? - Anh (chị) hãy lấy ví dụ về văn bản có trong đời sống của chúng ta để làm rõ khái niệm về văn bản (trả lời các câu hỏi 2, 3 trong SGK). Các văn bản khắc in có vai trò gì với nền văn hoá của dân tộc? (câu hỏi 3 SGK) làm gì?). - Đối tợng tiếp nhận văn bản (nói, viết cho ai?). - Nội dung nói và viết (nói, viết về cái gì?). - Nói và viết nh thế nào (phơng pháp, thể thức nói và viết). + Văn bản trên bia đá là văn bản. + Hoành phi, quấn th, câu đối là văn bản. + Ghi chép những lời răn dạy cũng là văn bản. + Những bài thơ, tập thơ, truyện ngắn, tiểu thuyếtđều là văn bản. Lu ý văn bản tồn tại và tạo lập ở khắp nơi trong đời sống. Dù độ dài, ngắn khác nhau nhng chúng làm thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh. Ví dụ: Một bức quân th ghi bằng chữ Hán từ đời xa để lại " T dĩ sự" đây là một văn bản gồm ba chữ. T là t chất con ngời, dĩ là đã, sự và sự việc. Đây là sự tập hợp nét nghĩa của ba chữ Hán đã làm thành một thể thống nhất diễn đạt trọn vẹn nghĩa. ở đời phải lấy t chất thông minh để giải quyết mọi sự việc, ông, cha ta dạy nh vậy, xin đừng quên. - Nhờ những văn bản đó ta biết đợc cách ứng xử của ngời xa. Ví dụ: Nếu Mã Viện khi đợc sai sang dẹp cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trng đã dựng cột đồng ở biên ải " Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt" (cột đồng bị phá, gẫy thì đất Giao Chỉ bị tiêu diệt). Cha ông ta cũng không kém đã dựng tợng không đầu ở biên ải với mấy chữ "Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn" (mời ngời đến đất này thì chỉ có một ngời trở lại). + Nhờ có văn bản in ấn lu giữ lại chúng ta mới thấy đợc sự dụng phát triển của nền văn hoá. Trên lĩnh vực văn học, những bài thơ cách ta hàng nghìn vạn năm, những bài văn hùng tâm tráng khí 88 II. Đặc điểm của văn bản (HS đọc SGK) - Văn bản có đặc điểm gì? 1. Văn bản có tính thống nhất về đề tài, t tởng, tình cảm và mục đích. nh "Hịch tớng sĩ" (Dụ ch tì tớng) của Trần Quốc Tuấn, sôi nổi hào hùng mà thấm nhuần nhân nghĩa của "Bình Ngô Đại Cáo" cũng nhờ in ấn mà truyền đến ngày nay và mãi mãi mai sau. + Ngời nớc ngoài cũng nhờ đó mà thấy đợc nền văn hoá rực rỡ của chúng ta. Văn bản vô cùng quan trọng. Nó có đặc điểm gì? - Đề tài là gì? là sự việc, hiện tợng, con ngời, phong cảnh trong cuộc sống. Ví dụ: chỉ nói về con ngời đã biết bao nhiêu đề tài: - Ngời tốt việc tốt - Anh bộ đội - Nông dân Các từ ngữ, câu văn, đoạn văn luôn phải bám sát đề tài để thể hiện rõ nội dung t tởng, tình cảm và mục đích của ngời thực hiện văn bản. Cho nên ngoài những từ ngữ, hình ảnh tái hiện đối tợng còn có từ ngữ, câu, đoạn thể hiện thái độ chủ quan của ngời nói, hoặc viết. Đây là bài thơ "Lợm" của Tố Hữu. Nhà thơ tái hiện lại lần chia tay với bé Lợm, rồi mỗi ngời một ngả: Cháu đi đờng cháu Chú lên đờng xa Liền sau đó: Đến nay tháng sau Chợt nghe tin nhà Ra thế Lợm ơi! Hai ngời "Ra thế", kết hợp với tiếng gọi "Lợm ơi" lí giải cho câu thơ trớc đó "Chợt nghe tin nhà" làm cho ngời đọc hiểu đợc chuyện gì đã xảy ra với Lợm. Hai tiếng "ra thế" và "Lợm ơi" diễn tả nỗi đau bất ngờ, điều bất chợt mà không giấu đợc sự xót xa nuối tiếc đến bùi ngùi. Nó không còn dự 99 Đặc điểm thứ hai của văn bản là gì? 2. Văn bản có tính hoàn chỉnh về hình thức - Đặc điểm hoàn chỉnh về hình thức đợc biểu hiện nh thế nào? 3. Văn bản có tác giả - Hãy trình bày đặc điểm này? Sau khi đã xác định đợc báo mà là thông báo, không còn là cảm nhận mà là sự bộc lộ tình cảm, thái độ của nhà thơ trớc sự mất mát. T tởng tình cảm trong văn bản đã quy định cách lựa chọn từ ngữ, đặt câu làm cho văn bản có tính thống nhất. - Văn bản nào cũng có tính mục đích. Vì vậy văn bản nói cũng nh viết, phải làm cho ngời nghe thấu tình, đạt lí, đồng cảm chia sẻ với ngời nói, viết. Muốn vậy phải lựa chọn từ ngữ, đặt câu. - Hoàn chỉnh về hình thức thờng có bố cục rõ ràng ba phần: mở bài, thân bài, kết bài, hoặc theo một thể thức cấu tạo nhất định (đơn giản, báo cáo, hợp đồng, biên bản). Thiếu một phần nào hoặc không đúng với thể thức cấu tạo thì văn bản không trọn vẹn. - Văn bản hoàn chỉnh về hình thức phải là văn bản có các câu trong từng đoạn đợc sắp xếp hợp lí. Câu đầu là câu chốt (chủ đề) thì câu sau phải giải thích và chứng minh cho nó. - Văn bản hoàn chỉnh về hình thức là văn bản có các đoạn nối tiếp với nhau bằng sự hô ứng và liên kết. + Hô ứng là: Nếu đoạn trớc, câu trớc nêu câu hỏi thì câu sau phải trả lời, nếu đoạn trớc nên mâu thuẫn thì đoạn sau phải giải quyết. Nếu đoạn trớc nêu hiện tợng thì đoạn sau phải biểu thị thái độ khen, chê. - Một lá đơn, một lời nói phải của một ngời cụ thể. - Một bản báo cáo phải có chức danh và đơn vị. - Một bài báo phải có tên ngời viết. - Một tác phẩm văn chơng phải có tên tác giả cụ thể. Nó càng trở nên quan trọng vì tên tác giả sẽ 1 0 1 0 [...]... của văn bản, học thể hiện cá tính của nhà thơ, nhà văn đó sinh trả lời câu hỏi 4 SGK - Bài tổng quan về văn học Việt nam có nội dung: + Một là tìm hiểu cấu tạo của nền văn học + Hai là các thời kì phát triển của văn học Hãy tóm tắt văn bản "Tổng + Ba là một số nét đặc sắc truyền thống của văn quan nền văn học Việt học Việt Nam Nam qua các thời kỳ lịch - Lập dàn ý về bài tổng quan nền văn học Việt sử" ... bằng một dàn ý Nam qua các thời kỳ lịch sử - Lập dàn ý về bài tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử 1 Đặt vấn đề - Văn học Việt Nam đợc hình thành khá sớm - Dân tộc nào cũng có văn học riêng đóng góp xây dựng nền văn học đa dạng, nhiều màu sắc - Trải qua nhiều thời kì, những thử thách ác liệt văn học Việt Nam chứng tỏ sức sống mãnh liệt của mình - Lịch sử văn học Việt Nam lấy sáng tác... tạo của nền văn học Việt Nam gồm hai bộ phận phát triển song song và có ảnh hởng qua lại với nhau a1 Văn học dân gian: + Những sáng tác dân gian biểu hiện bằng tiểu loại cụ thể + Vị trí, vai trò văn học dân gian a2 Văn học viết: + Thời gian hình thành nền văn học viết + Văn học chữ Hán + Văn học chữ Nôm a3 Văn học dân gian và văn học viết luôn tác động với nhau Khi tinh hoa của hai bộ phận văn học này... trọng Khái quát văn học dân gian Việt Nam A Mục tiêu bài học Giúp HS 1 Nắm đợc vị trí và đặc trng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam và định nghĩa về các thể loại của dòng văn học này 2.Biết vận dụng những tri thức của văn học dân gian, về văn học dân gian tìm hiểu và hệ thống hoá những tác phẩm đã và sẽ học về văn học dân gian B Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế bài học 1 5 C Cách thức tiến... học trò nghèo góp cho Đất nớc mình núi bút non nghiên Những xúc cảm sâu sắc ấy của Nguyễn Khoa Điềm có phần chủ yếu bắt nguồn từ văn học dân gian Việt Nam Văn học tạo ra nhiều cảm xúc cho thơ ca và nhạc hoạ Để thấy đợc điều đó, chúng ta cùng tìm hiểu nhng nét khái quát về văn học dân gian Việt Nam Hoạt động của GV và HS I Văn học dân gian trong tiến trình văn học dân tộc 1 Văn học dân gian là văn học. .. ngày nay Mối quan hệ giữa văn học dân gian và văn học viết: Văn học viết ảnh hởng của văn học dân gian về đề tài, cốt truyện Đó là những tác phẩm: Việt diện u linh tập của Lí Tế Xuyên, Thánh Tông di cảo của Lê Thánh Tông, Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ Văn học viết khai thác giá trị nội dung và phơng tiện nghệ thuật của văn học dân gian Nhà thơ học ở ca dao cách biểu hiện tình cảm Nhà văn học tập ở truyện... Những thể loại chính của văn học dân gian Việt Nam (HS đọc SGK) - Văn học dân gian Việt Nam có những thể loại chính nào? (nêu tên gọi, định nghĩa ngắn gọn và nêu ví dụ?) (Dựa vào bảng bên) + Từ những đặc trng trên đây chúng ta rút ra kết luận: gọi văn học dân gian là văn học truyền miệng đúng hơn với đặc trng của văn học dân gian Tuy nhiên cũng cảm thấy, gọi văn học dân gian là văn học bình dân có ý định... thức nghệ thuật, văn học dân gian thể hiện ý thức cộng đồng của các tầng lớp quần chúng - Văn học dân gian Việt Nam là văn học nhiều dân tộc vì: Các dân tộc (54 dân tộc) anh em trên đất nớc ta, dân tộc nào cũng có văn học dân gian mang những bản sắc riêng đóng góp cho sự phong phú, đa dạng của văn học dân gian cả nớc 1 6 dân tộc? II Một số đặc trng cơ bản của văn học dân gian Việt Nam - Đọc phần 1... về cách xây dựng cốt truyện Từ mối quan hệ này, ta thấy văn học dân gian ra đời sớm hơn văn học viết sau đó vẫn tồn tại và phát triển đến ngày nay Phân loại văn bản Theo phong cách chức năng ngôn ngữ A Mục tiêu bài học Giúp HS: Nắm đợc cách phân loại văn bản theo phong cách chức năng ngôn ngữ để vận dụng vào đọc hiểu văn bản và làm văn 2 3 B Phơng tiện thực hiện - SGK, SGV - Thiết kế bài học C Cách... theo phong cách ngôn ngữ khoa học gọi là văn bản khoa học d) Văn bản theo phong cách ngôn ngữ báo chí gọi là văn bản báo chí e) Văn bản theo phong cách ngôn ngữ chính luận gọi là văn bản chính luận g) Văn bản theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật gọi là văn bản nghệ thuật B Luyện tập Loại văn bản Hoàn cảnh sử dụng Văn bản sinh hoạt Trong đời sống sinh hoạt 1 Bài tập số 1 Văn bản hành Trong đời sống thuộc . Tổng quan nền văn học việt nam qua các thời kỳ lịch sử A. Mục tiêu bài học Giúp HS 1. Nhận thức đợc những nét lớn của nền văn học Việt nam về ba phơng diện: cấu tạo, các thời kì phát. học. + Hai là các thời kì phát triển của văn học. + Ba là một số nét đặc sắc truyền thống của văn học Việt Nam. - Lập dàn ý về bài tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. - Lập dàn. ý về bài tổng quan nền văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử. 1. Đặt vấn đề - Văn học Việt Nam đợc hình thành khá sớm. - Dân tộc nào cũng có văn học riêng đóng góp xây dựng nền văn học đa dạng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan nền văn học việt nam qua các thời kỳ lịch sử, Tổng quan nền văn học việt nam qua các thời kỳ lịch sử, , IV. Bài tập nâng cao, A. Mục tiêu bài học

Từ khóa liên quan