0

hệ thống cns-atm

39 619 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 07:00

Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 Hệ thống CNS/ATM MỤC LỤC Trang PHẦN 1 Lịch sử phát triển của ngành quản lý bay DDVN I. TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ ICAO 1. Chức năng và nhiệm vụ của Tổ chức hàng không dân dụng thế giới 3 2. Một số hoạt động của ICAO liên quan chính đến quản lý bay: 3 3. Cơ cấu tổ chức hàng không dân dụng thế giới ICAO 4 II. MỘT SỐ NÉT VỀ HÀNG KHÔNG DD VIỆT Nam VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 4 III. TRUNG TÂM QUẢN LÝ BAY DÂN DỤNG VIỆT Nam 6 PHẦN 2 HỆ THỐNG CNS/ATM (THÔNG TIN - DẪN ĐƯỜNG - GIÁM SÁT/QUẢN LÝ KHÔNG LƯU) HÀNG KHÔNG TRONG NGÀNH QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM I. HỆ THỐNG CNS/ATM HIỆN TẠI 11 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC: 1.1 Khái quát chung: 11 1.2 Hệ thống thông tin hàng không cố định-AFTN (Aeronautical Fix Telecommunication Network) 11 2. HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG-NAVIGATION 2.1. Khái quát chung 14 2.2. Hệ thống dẫn đường xa: 14 2.3. Các hệ thống dẫn đường gần: 14 2.3.1 Phương tiện định hướng 14 2.3.2 Phương tiện đo cự ly 14 2.3.3 Phương tiện định vị 15 2.4 Hệ thống các phương tiện dẫn đường tiếp cận và hạ cánh dùng vô tuyến điện. 15 2.4.1 Hệ thống phương tiện hạ cánh bằng vô tuyến điện - ILS/DME 15 2.4.2 Hệ thống phương tiện hạ cánh bằng sóng siêu cực ngắn-MLS 15 - 1 - Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 2.5 Hệ thống dẫn đường quang học hay hệ thống dẫn đường bằng mắt. 15 3. HỆ THỐNG GIÁM SÁT-SURVEILANCE 3.1 Khái quát chung 15 3.2 Radar giám sát sơ cấp-PSR 16 3.3 Radar giám sát thứ cấp-SSR 16 3.4 Rada giám sát đường dài 16 3.5 Giám sát tiếp cận-hạ cánh và hoạt động tại sân 17 II HỆ THỐNG CNS/ATM MỚI 17 1. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG CNS/ATM HIỆN TẠI 18 1.1 Hạn chế của hệ thống thông tin liên lạc hiện tại: 19 1.2 Hạn chế của hệ thống dẫn đường: 19 1.3 Hạn chế của hệ thống giám sát 20 2. XUẤT XỨ CỦA HỆ THỐNG CNS/ ATM MỚI. 20 3. HỆ THỐNG CNS/ATM MỚI 26 3.1 Cấu hình chung của dẫn đường trong tương lai 27 3.1.1 GNSS và ưu điểm của việc dẫn đường bằng vệ tinh sử dụng GNSS. 27 3.1.2 Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) 28 3.2 Hệ thống giám sát mới 28 3.2.1 Hệ thống tránh va chạm trên máy bay (ACAS) 29 3.2.2 Hệ thống giám sát tự động phụ thuộc (ADS) 29 3.2.3 Radar giám sát mode S 30 3.3 Quản lý không lưu mới 31 3.3.1 Sự cần thiết phải chuyển đổi sang hệ thống ATM mới 31 3.3.2 Mục đích của hệ thống ATM mới 31 3.3.3 Môi trường ATM trong tương lai 32 3.3.4 Mô hình hệ thống mới 33 a. Quản lý vùng trời 33 b. Dịch vụ không lưu (ATS) 34 c. Quản lý luồng không lưu-AFTM 34 4. LỢI ÝCH CỦA HỆ THỐNG ATM TOÀN CẦU 35 III. MỘT SỐ THIẾT BỊ KĨ THUẬT CHÍNH TRONG HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT Nam 1 MÁY THU PHÁT VHF EXICOM 9000 38 3. TRẠM RADA ALENIA-MARCONI TẠI NỘI BÀI 38 4. THIẾT BỊ DM2G-1000 39 - 2 - Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 PHẦN 1 Lịch sử phát triển của ngành quản lý bay DDVN I. TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ ICAO (International Civil Aviation Organization) Mỗi một quốc gia đều có chủ quyền lãnh thổ riêng mà không một quốc gia khác nào được quyền can thiệp vào. Nhưng ngành hàng không dân dụng quốc tế lại phải đi qua không phận của nhiều nước. Chính vì vậy tổ chức quốc tế “Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO - International Civil Aviation Organization)” đã ra đời. Tổ chức này đã đứng ra để can thiệp, dàn xếp và tổ chức những đường bay, còng nh những thiết bị dẫn đường, người dẫn hướng để đảm bảo cho những chuyến bay. 1. Chức năng và nhiệm vụ của Tổ chức hàng không dân dụng thế giới: là xây dựng các nguyên lý và kỹ thuật về Không vận Quốc Tế (Air Navigation) và lập kế hoạch vận tải quốc tế (Air Transport) nhằm những mục tiêu chính sau:  Đảm bảo an toàn và trật tự cho hoạt động hàng không dân dụng.  Xây dựng chuẩn về các đường bay, sân bay và các phương tiện thông tin, giám sát, dẫn đường.  Đáp ứng các nhu cầu vận tải hàng không dân dụng một cách an toàn, điều hoà và hiệu quả kinh tế cao.  Tránh lãng phí do việc cạnh tranh không hợp lý.  Bảo đảm quyền lợi của các nước thành viên được tôn trọng và đều có cơ hội khai thác các hãng hàng không quốc tế. 2. Một số hoạt động của ICAO liên quan chính đến quản lý bay:  Thông qua các tiêu chuẩn quốc tế và khuyến cáo thực hành, các tiêu chuẩn là các đặc tính cần thiết cho an toàn và điều hoà hoạt động hàng không. Các khuyến cáo thực hành, khuyến nghị đều nhằm mục đích nâng cao độ an toàn và điều hoà một cách hiệu quả của hoạt động hàng không.  Phê chuẩn các phương thức dịch vụ không vận, các phương thức khai thác thực tế chi tiết.  Xây dựng các phương thức bổ xung của vùng đáp ứng nhu cầu của từng vùng địa lý trên toàn cầu.  Xây dựng khái niệm và phối hợp thực hiện hệ thống Thông tin-Dẫn đường- Giám sát bằng vệ tinh trong tương lai, quản lý không lưu (CNS/ATM). - 3 - Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 3. Cơ cấu tổ chức hàng không dân dụng thế giới ICAO.  Đại hội đồng 3 năm họp 1 lần.  Hội đồng có cơ quan điều hành thường trực gồm 33 nước.  Chủ tịch hội đồng có nhiệm kỳ 3 năm.  Có 7 trụ sở văn phòng tại các khu vực là: Bangkok ,Nairobi ,Paris,Cairo, Mexico City , Lima,Dakar  Trụ sở ICAO : Montreal(Canada) II. MỘT SỐ NÉT VỀ HÀNG KHÔNG DD VIỆT Nam VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN Cách đây 50 năm, ngày 15/1/1956 Thủ tướng chính phủ Việt Nam Dân Chủ cộng hoà đã ban hành nghị định số 666/ttg thành lập cục Hàng không dân dụng Việt Nam. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên đặt cở sở ra đời cho một tổ chức vận chuyển Hàng không trong nước và tham gia vào quá trình giao lưu Hàng Không quốc tế. Cục Hàng không dân dụng Việt Nam ra đời đã đẩy nhanh quá trình hình thành và phát triển một ngành kinh tế, kỹ thuật mới của đất nước. Bước đầu ngành Hàng Không dân dụng Việt Nam mới quản lý năm sân bay: Điện Biên, Nà Sản, Cát Bi, Gia Lâm và Đồng Hới và năm chiếc máy bay, gồm hai chiếc Li-2, 3 chiếc Aero-45: các máy bay lúc này làm nhiệm vụ chủ yếu phục vụ uỷ ban quốc tế giám sát việc thực hiện hiệp định Giơnevơ và vận chuyển tại các sân bay trên. Hai tháng sau khi thành lập, cục Hàng Không dân dụng Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định Vận chuyển Hàng Không giữa Việt Nam và Trung Quốc, khai trương chuyến bay đầu tiên vào ngày 1/5/1956. Sau khi giải phóng Miền Nam, đất nước thống nhất, ngày 11/2/1976 Thủ Tướng chính phủ đã ra nghị định 26/CP ,Thành lập tổng cục Hàng Không dân dụng Việt Nam trên cơ sở của cục Hàng Không Dân Dụng.Tổng cục Hàng Không trực thuộc Chính phủ, nhưng về mặt tổ chức, quản lý, chỉ đạo xây dựng vẫn trực thuộc bộ quốc phòng. Là cơ quan trực thuộc chính phủ, tổng cục Hàng Không dân dụng Việt Nam thực hiện chức năng kinh doanh vận tải Hàng Không được nhà nước đầu tư, giao và kiểm tra kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh Tổng Cục Hàng Không lúc này có 42 máy bay (Gồm An-2. IL-14, IL-18, DC- 3,4,6, Boeing-707 ) Ngày 29/8/1989 Hội đồng bộ trưởng ban hành nghị định 112/HĐBT quy định chức năng và nhiệm vụ của tổng cục Hàng Không dân dụng việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về mặt HKDD và quyết định 225/CCP về thành lập tổng công ty Hàng Không dân dụng Việt Nam là đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng cục. Tổng công ty HKVN (Việt Nam Airlines) là đơn vị - 4 - Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 hạch toán ngành vận tải Hàng Không và các dịch vụ đồng bộ. Từ thời điểm này, cơ quan quản lý nhà nước về Hàng Không dân dụng Việt Nam là cơ quan dân sự. Ngày 31/3/90, Hội đồng Nhà Nước ra quyết định 224/NQ-HĐNN giao cho bé giao thông Vận Tải và Bưu Điện đảm nhận chức năng quản lý nhà nước đối với ngành HKDD và phê chuẩn giải thể tổng cục HKDD Việt Nam. Ngày 12/5/1990 Hội đồng Bộ Trưởng ra quyết định thành lập vụ Hàng Không để giúp Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về HKDD. Ngày 30/6/1992, Hội đồng bộ trưởng ra quyết định 242/HĐBT giải thể vụ Hàng Không, đồng thời thành lập Cục Hàng Không dân dụng Việt Nam trực thuộc bé Giao thông vận tải. Tổng Công ty Hàng Không dân dụng Việt Nam được tổ chức lại thành các đơn vị, trực thuộc cục HKDD gồm: Khối sự nghiệp, khối sự nghiệp kinh tế và khối kinh doanh. Ngày 22/5/1995, chính phủ ban hành nghị định 32/CP chuyển cục HKDD Việt Nam từ bộ giao thông vận tải về trực thuộc chính phủ , thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên ngành Hàng Không, đồng thời ngày 27/5/1995 Thủ Tướng chính phủ cũng ký quyết định 328/TTg thành lập Tổng công ty Hàng Không VN. Trong lịch sử phát triển và xây dựng gần nửa thế kỷ của mình, trong cơ chế tổ chức luôn có sự thay đổi ngành Hàng Không DDVN đẵ có những bước phát triển đáng tự hào, tạo được những điều kiện tương đối vững chắc để không bị tụt hậu và có thể từng bước hoà nhập với sự phát triển chung của Hàng Không thế giới. Trong đó Quản Lý Bay là một trong 3 chuyên ngành mũi nhọn của ngành Hàng không Việt Nam, ngành Quản lý bay đang ngày càng đóng góp những cố gắng trong việc đưa Hàng không Việt Nam lên một tầm cao mới xứng với sự phát triển của khu vực và thế giới. - 5 - Bỏo cỏo thc tp Trn Hoi Nam - T5 K46 S c cu t chc ngnh hng khụng dõn dng Vit Nam III. TRUNG TM QUN Lí BAY DN DNG VIT Nam Trung tõm qun lý bay dõn dng Vit Nam (VATM) c nh nc v t chc hng khụng dõn dng th gii (ICAO) giao trỏch nhim qun lý v cung cp cỏc dch v khụng lu hng khụng dõn dng trong mt vựng rng ln. Khu vc bao gm hai vựng thụng bỏo bay FIR H Ni v FIR H Chớ Minh bao trựm ton b lónh th v vn rng ra hn 500km trờn bin ụng. FIR H Ni tri rng trờn khu vc khong 160.000 km 2 v FIR H Chớ Minh rng khong 918.000 km 2 . Trong hai nm (12/1994 - 12/1996) Vit Nam ó cung cp dch v dn ng cht lng cao ph súng ton b khụng phn l iu kin ginh li quyn kim soỏt bay trờn bin phn phớa bc FIR H Chớ Minh (trc do Hong Kong kim soỏt), sau khi c nhn li phn thụng bỏo bay trờn bin ny (8/12/ 1994) - 6 - Cụm cảng Miền Bắc Cụm cảng Miền Nam Trung tâm QLBDDVN Tổng công ty HKVN Đơn vị khác Hãng hàng không quốc gia VN Hãng Pacific Công ty nhựa HK Công ty in HK Công ty xăng dầu hàng không C/t Bay dịch vụ VASCO Công ty xuất nhập khẩu HK Đơn vị khác Cơ quan Trung tâm hiệp đồng chỉ huy bay Trung tâm QLBMN Trung tâm QLBMB Trung tâm dịch vụ kỹ thuật quản lý Cơ quan cục Văn phòng Ban không vận Ban an toàn bay Ban khoa học và công nghệ Ban pháp chế Ban xây dựng cơ bản Ban kế hoạch Ban tổ chức cán bộ Văn phòng Đảng,Đoàn Ban an ninh Ban tài chính Sân bay Nội Bài C/ty DV cảng Nội Bài Sân bay địa ph ơng Các đơn vị khác Bộ GTVT Cục hàng không DDVN Chính phủ Trung tâm hiệp đồng chỉ huy bay (ATC&C) Trung tâm dịch vụ kỹ thuật quản lý bay (ATTECH) Ban hiệp đồng điều hành bay Các ban chuyên môn nghiệp vụ khác Đội điều hành bay Đội hiệp đồng thông báo bay Trung tâm quản lý bay Miền Nam Trung tâm quản lý bay Miền Bắc Ban không l u Ban dẫn đ ờng hàng tuyến Bandẫn đ ờng tiếp cận Ban dẫn đ ờng ở các sân bay địa ph ơng Các ban chuyên môn nghiệp vụ khác Cục hàng không dân dụng Việt Nam (CAAV) Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam (VATM) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ khác Phòng không l u không báo Bỏo cỏo thc tp Trn Hoi Nam - T5 K46 Ngnh qun lý bay dõn dng Vit Nam bờn cch vic trc tip iu hnh cỏc chuyn bay trong cỏc ng hng khụng v trong vựng tri c kim soỏt, c phõn cụng cũn tham gia vo vic qun lý vựng tri, bo v an ninh ch quyn quc gia. iu ny c thc hin bng cỏch thng xuyờn thụng bỏo kp thi v cỏc chuyn bay thụng qua khụng phn hoc cỏc mc tiờu l m h thng giỏm sỏt khụng lu ca ngnh phỏt hin c cho quõn chng phũng khụng khụng quõn phc v trong vic qun lý bay v qun lý vựng tri. Trung tõm qun lý bay dõn dng Vit Nam l c quan cú ý ngha quyt nh v cú tm quan trng sng cũn m bo an ton cho cỏc chuyn bay theo ngụn ng chuyờn ngnh qun lý bay CNS/ATM (Communication Navigation Suveilance/Air Trafic Management) bao gm dch v nh thụng tin, dn ng, giỏm sỏt, qun lý khụng lu v c coi l trỏi tim ca h thng m bo an ton cng nh giỳp cho vic nh hng cho cỏc hot ng bay. Cỏc hóng hng khụng thc hin vn ti thỡ qun lý bay m bo vic iu hnh ct v h cỏnh ti sõn v thc thi nhim v quan trng l qun lý v giỏm sỏt iu khin khụng lu cho cỏc chuyn bay c phõn ng bay thuc quyn qun lý ca Vit Nam. Khi mc tiờu bay vo vựng kim soỏt bay ca Vit Nam cỏc mỏy bay c tr giỳp dn ng v c liờn h trc tip vi nhõn viờn kim soỏt khụng lu bng thoi v nhn hun lnh t mt t bay ỳng hnh lang bay ca mỡnh hoc chuyn i mc bay khi cn (cỏc hóng hng khụng thc hin cỏc tuyn bay quỏ cnh thỡ phi thanh toỏn tin dch v khụng lu cho c quan qun lý bay). Nh vy khụng cú h thng dch v ca qun lý bay thỡ vic thc hin cỏc chuyn bay rt nguy him v cha y nhng mm mng uy hip s an ton bay. Trong qun lý bay n nay ta ó xõy dng c mt c cu chuyờn ngnh hon chnh. Trung tõm qun lý bay dõn dng Vit Nam (tr s ti Gia Lõm H Ni) l trung tõm chu trỏch nhim ch huy mi hot ng ca qun lý bay trờn c nc. Trc thuc trung tõm qun lý bay dõn dng Vit Nam cú: 1. Trung tõm dch v k thut hng khụng (ATTECH). 2. Trung tõm iu hnh bay quc gia (ATC&C). 3. Trung tõm qun lý bay Min Nam. 4. Trung tõm qun lý bay Min Bc. 5. Trung tõm qun lý bay Min Trung - 7 - Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 1. Trung tâm dịch vụ kỹ thuật hàng không (ATTECH) : có trụ sở tại Gia Lâm là cơ quan chuyên nhận lắp đặt các công trình kỹ thuật cho Quản lý bay dân dụng Việt Nam. Trung tâm này còn có nhiệm vụ nghiên cứu tìm phương án cải tiến kỹ thuật, trợ giúp kỹ thuật cho việc điều hành bảo trì hệ thống, sản xuất các thiết bị điện tử chuyên dụng. Trung tâm thực hiện các chuyến bay hiệu chuẩn các thiết bị thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý trang thiết bị thông tin của khu vực sân bay Gia Lâm. 2. Trung tâm điều hành bay quốc gia (ATC&C) : chịu trách nhiệm cấp phép cho các chuyến bay thông qua vùng thông báo bay thuộc quyền quản lý của Việt Nam. Trung tâm thực hiện phối hợp điều hoà các hoạt động bay giữa bên dân dụng và quân sự. Trung tâm còn phối hợp quân chủng không phòng không không quân trong việc giám sát và sử dụng vùng trời an toàn hiệu quả. 3. Các trung tâm quản lý bay Miền Bắc,Miền Nam và Miền Trung:đảm nhận và triển khai các dịch vụ kỹ thuật, không lưu, không báo, khí tượng và tìm kiếm cứu nạn. Trong mỗi trung tâm quản lý bay còn có các trung tâm kiểm soát đường dài, tiếp cận và tại sân. Hiện nay cả nước ta có 2 trung tâm kiểm soát đường dài ACC và các trung tâm tiếp cận tại các sân bay địa phương. Những thành phần chính của công tác quản lý bay bao gồm:  Các dịch vụ không lưu ATS (Air Trafic Services)  Quản lý vùng trời ASM (Air Space Management)  Quản lý luồng không lưu ATFM (Air Trafic Flow Management) - 8 - Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 Bên cạnh đó còn có các dịch vụ bổ trợ đi kèm để đảm bảo kỹ thuật CNS (Communication Navigation Suveilance), khí tượng, tìm kiếm cứu nạn và thông báo. Các dịch vụ không lưu: Kiểm soát không lưu, thông báo bay và báo động được đề ra nhằm:  Ngăn ngõa va chạm giữa các máy bay đang hoạt động trên vùng trời.  Ngăn ngõa va chạm giữa máy bay và trướng ngại vật trong tầm hoạt động trên vùng trời (Hành lang bay).  Thúc đẩy và điều hoà hoạt động bay.  Thông báo cho các cơ quan hữu quan về máy bay bị nạn cần tìm kiếm cấp cứu và trợ giúp các cơ quan này theo yêu cầu. Quản lý vùng trời: Công tác quản lý vùng trời trong các trường hợp này không phải đơn thuần là nhiệm vụ bảo vệ vùng trời hiện nay cùng với các đơn vị phòng không không quân mà được hiểu là một loạt các công việc:  Bố trí sắp xếp việc sử dụng vùng trời cho các mục đích khác nhau.  Tổ chức vùng trời, sắp xếp hành lang bay. Quản lý luồng không lưu: Công tác quản lý không lưu nhằm giải quyết sự tắc nghẽn trên không và tại các sân bay do lưu lượng hoạt động bay vượt qua khả năng của hệ thống. Nếu công tác của quản lý không lưu được coi là tác động "chiến thuật" lên tình trạng không lưu thì quản lý luồng không lưu là sự tác động "chiến lược" để quản lý không lưu. Các trung tâm quản lý luồng không lưu sử dụng các máy tính và trên cơ sở dự báo các hoạt động bay và khả năng thông qua của các vùng trời, đường bay, hành lang bay, sân bay, điều tiết các hoạt động bay từ xa nhằm giảm bớt lưu lượng bay mà tại nơi dự báo sẽ quá tải. Công tác quản lý điều hành bay tại Việt Nam: Các công việc chính hiện nay bao gồm: 1. Cấp phép bay. 2. Công tác quản lý, điều chỉnh và triển khai kế hoạch bay. 3. Thực hành không lưu 4. Công tác trực tiếp hiệp đồng phối hợp giữa hoạt động bay hàng không dân dụng và các hoạt động quân sự có liên quan. Khí tượng: Cung cấp cho phi công biết được các tin tức liên quan đến khí tượng (nh mây, gió, mưa, khí áp ) tại sân bay khi cất và hạ cánh. - 9 - Báo cáo thực tập Trần Hoài Nam - ĐT5 –K46 Ở Việt Nam hiện nay việc chỉ huy điều hành bay tiến hành rộng khắp trong cả nước, hoạt động ở 19 sân bay dân dụng, 22 hãng hàng không của 21 nước có đường bay thường lệ tới Việt Nam, hơn 60 hãng hàng không quốc tế bay qua vùng thông báo bay Hồ Chí Minh và Hà Nội và hiện nay có đường bay A202. Hệ thống kỹ thuật ngành quản lý bay tập trung ở ba chuyên ngành chính:  Thông tin (communication).  Dẫn đường (Navigation).  Giám sát (surveilance). PHẦN 2 HỆ THỐNG CNS/ATM (THÔNG TIN - DẪN ĐƯỜNG - GIÁM SÁT/QUẢN LÝ KHÔNG LƯU) HÀNG KHÔNG TRONG NGÀNH QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM I. HỆ THỐNG CNS/ATM HIỆN TẠI 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC: 1.1 Khái quát chung: - 10 - [...]... v tinh, viba s riờng ca ngnh QLB cũn cú - 11 - Bỏo cỏo thc tp Trn Hoi Nam - T5 K46 mng ng truyn bu in quc gia (v tinh, viba s v cỏp quang) d phũng khi ng truyn chớnh b trc trc k thut sơ đồ chức năng hệ thống thông tin cố định aftn amsc gia lâm amsc acc-hn amsc app-dan amsc acc-hcm amsc acc-bkk amsc acc-hkg Ghi chú: Biểu thị đờng truyền chính (Vệ tinh và Viba số) Biểu thị đờng truyền dự bị (Cáp . 17 II HỆ THỐNG CNS/ATM MỚI 17 1. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG CNS/ATM HIỆN TẠI 18 1.1 Hạn chế của hệ thống thông tin liên lạc hiện tại: 19 1.2 Hạn chế của hệ thống dẫn đường: 19 1.3 Hạn chế của hệ thống. Nam - ĐT5 –K46 2.5 HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG QUANG HỌC HAY HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG BẰNG MẮT. Hệ thống dẫn đường này sử dụng dẫn đường trong khu vực tiếp cận, hạ cánh và lăn đỗ tại sân. Hệ thống cung cấp cho. Hệ thống thông tin hàng không cố định-AFTN (Aeronautical Fix Telecommunication Network) 11 2. HỆ THỐNG DẪN ĐƯỜNG-NAVIGATION 2.1. Khái quát chung 14 2.2. Hệ thống dẫn đường xa: 14 2.3. Các hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: hệ thống cns-atm, hệ thống cns-atm, , Mạng viễn thông Hàng không-ATN (Aeronautical Telecommunication Network)