0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Quy trình phục vụ buồng phòng tại khách sạn NhaTrang Lodge:

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 38 -38 )

Quy trình phục vụ buồng tại bộ phận buồng phòng khách sạn Nha Trang Lodge chỉ gồm có 3 bước theo sơ đồ2.2. sau đây:

Sơ đồ 2.2: Quy trình phục vụ của bộ phận buồng phòng khách sạn

Nha Trang Lodge

Chuẩn bịđón khách

Phục vụ khách trong thời

gian lưu trú tại khách sạn Nhận bàn giao buồng và

Bước 1: Chuẩn bịđón khách:

Được tiến hành trước khi khách đến khách sạn, công việc gồm: làm vệ sinh buồng ngủ và kiểm tra các trang thiết bị trong phòng như: hệ thống điện nước, các trang thiết bị trong phòng vệ sinh,…

Bước 2: Phục vụ trong thời gian khách ở khách sạn:

+ Làm vệ sinh buồng hàng ngày + Nhận đồ giặt là của khách

+ Phục vụkhách ăn tại phòng nếu khách yêu cầu

+ Đáp ứng các yêu cầu của khách tuỳ theo khảnăng của nhân viên

Bước 3: Nhận bàn giao buồng và tiễn khách:

+ Nắm thời điểm khách rời khách sạn, thông báo cho bộ phận lễ tân + Kiểm tra mini bar

+ Kiểm tra các trang thiết bị của khách sạn xem có hư hỏng hay mất mát do khách gây nên, nếu có hư hỏng thì thông báo kịp thời cho bộ phận lễ tân + Thông báo cho bộ phận lễ tân nếu khách bỏquên đồ đạc

+ Sau khi khách đã đi, nhân viên phục vụ tiến hành làm vệ sinh buồng

Nhìn chung, quy trình phục vụ của bộ phận buồng khách sạn Nha Trang Lodge cũng giống như các khách sạn khác, chỉ khác một chỗ là bộ phận buồng

phòng sẽ không làm công việc đón tiếp khách và bàn giao phòng, mà công việc này

sẽ do bộ phận Porter- những người nhận chìa khóa phòng từ bộ phận Lễ tân và mang hành lý, hướng dẫn khách lên phòng- đảm nhận.

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 38 -38 )

×