0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng dịch vụ:

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 93 -93 )

Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ không những giúp cho khách sạn lấy được sựtin tưởng và lòng trung thành của khách hàng để giữ chân khách hàng cũ mà còn thu hút được nhiều khách hàng mới. Do đó, khách sạn cần hoàn thiện hơn trong công tác quản lý chất lượng dịch vụđối với bộ phận buồng phòng:

- Khách sạn nên quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện quy trình phục vụ cũng như tiêu chuẩn quản lý chất lượng dịch vụ cho bộ phận buồng phòng vì việc này sẽ giúp bộ phận buồng phòng có thể chuẩn hóa các dịch vụ nhằm cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách nhất quán và đồng bộ. Việc xây dựng và hoàn thiện quy trình phục vụ cũng như tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ phải đảm bảo các yếu tố: hướng đến khách hàng và phải được chọn lựa một cách thận trọng để phù

hợp với mong đợi của họ về dịch vụ; và phải hướng dẫn nhân viên thực hiện dịch vụ một cách chính xác, chuẩn mực đểđảm bảo cung cấp những dịch vụđồng bộ.

- Bên cạnh việc xây dựng quy trình phục vụ, tiêu chuẩn quản lý chất lượng dịch vụ cho bộ phận buồng phòng, khách sạn còn phải hiện thực hóa những điều đã xây dựng bằng cách: lên kế hoạch giám sát, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện của nhân viên đối với những quy định, tiêu chuẩn đã đề ra; có những cuộc điều tra, thu thập ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ của bộ phận…từ đó rút ra những nhận xét chính xác về chất lượng dịch vụ buồng phòng, khâu nào tốt, điểm nào chưa tốt, sau đó triển khai các biện pháp sửa chửa sai sót.

- Ngoài ra, khách sạn cần chú trọng thực hiện chiến lược quản lý chất lượng đồng bộ, mọi cái làm tốt ngay từđầu, làm tốt mọi giai đoạn, mọi thời điểm, nhất là vào những mùa cao điểm, không để cho chất lượng dịch vụ bị sụt giảm, nếu không uy tín của khách sạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 93 -93 )

×