0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (122 trang)

Nâng caoch ất lượng nguồn nhân lực:

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 92 -92 )

Trong kinh doanh các ngành du lịch, dịch vụ thì chất lượng dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào khả năng giao tiếp và phong cách phục vụ của đội ngũ nhân viên phục vụ vì những gì họ làm, họ nói đều ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng về dịch vụ của doanh nghiệp. Do đó, khách sạn cần phải đào tạo đội ngũ nhân viên thấm nhuần tư tưởng và thái độ phục vụ khách hàng mà khách sạn đã đề ra; nhân viên không ngừng học hỏi và rèn luyện nhằm hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, thái độ phục vụ khách hàng cũng như nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Khách sạn cũng nên có những chính sách đãi ngộvà thu hút người tài, luôn tạo điều kiện cho tài năng có cơ hội phát triển và thể hiện hết khảnăng của mình.

Song song với việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Ban lãnh đạo khách sạn cần tiếp tục chú trọng các biện pháp nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên mình. Làm sao để mỗi khách hàng khi tiếp xúc với nhân viên khách sạn đều đạt sự hài lòng cao nhất với chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ của từng nhân

viên. Bởi vì tất cả các cam kết, chính sách, phương châm phục vụ của khách sạn được thể hiện rõ nhất thông qua những nhân viên phục vụ - cầu nối giữa khách sạn và khách hàng; do đó, vấn đề phong cách phục vụ, khảnăng cũng như thái độ của nhân viên sẽ đóng vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận buồng phòng cũng như của khách sạn trong thời gian tới.

Cán bộ nhân viên trong khách sạn có trình độ nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp, có thái độ cởi mở chân thành sẽ tạo được lòng tin, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài với khách hàng. Từđó, từng bước nâng cao sự hài lòng và thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ mà khách sạn cung cấp. Và muốn làm được điều đó, trong thời gian tới khách sạn nên thực hiện những công việc sau:

- Tăng cường tổ chức gửi cán bộ công nhân viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn như: văn hóa doanh nghiệp, nghiệp vụ buồng phòng, tâm lý khách hàng…để góp phần nâng cao năng lực phục vụ của nhân viên. Ngoài ra, các trưởng bộ phận cần tham gia các khóa huấn luyện chuyên môn nhằm nâng cao năng lực quản lý để có thể hướng dẫn nhân viên cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Tạo một môi trường làm việc tốt cho nhân viên bằng cách trả lương, thưởng cùng với chế độ đãi ngộ hợp lý, tạo nhiều điều kiện thăng tiến trong công việc nhằm kích thích tinh thần hăng hái trong công việc của nhân viên.

- Ban lãnh đạo khách sạn cũng nên khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữđể hỗ trợ tốt hơn cho công việc.

Một phần của tài liệu ĐO LƯỜNG SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BỘ PHẬN BUỒNG PHÒNG KHÁCH SẠN NHA TRANG LODGE (Trang 92 -92 )

×