0
Tải bản đầy đủ (.docx) (95 trang)

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 54 -57 )

2.2.2.1.Doanh thu

Bảng 2.8. Doanh thu của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất từ năm 2018 – 2020

(Đơn vị tính: đồng)

Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Doanh thu bán hàng

và cung cấp dịch vụ 117.099.695.080 122.889.036.938

136.099.502.55 0 Doanh thu hoạt

động tài chính 550.553.176 772.679.919 896.056.007

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất)

Doanh thu bán hàng năm 2020 tăng 13.210.465.612 đồng so với 2019 tương ứng tăng 10,75%. Trong khi đó, DTBH năm 2019 tăng 5.789.341.858 đồng so với 2018, tương ứng tăng 4,94%. So với năm 2019, DTBH tăng trưởng cao hơn, điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty vẫn phát triển. Trong thời kỳ cả nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid – 19 nhưng thực phẩm sạch vẫn là nhu cầu thiết yếu của người dân nên DTBH tăng là tín hiệu đáng mừng và hợp lý. Công ty cần tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình trong thời gian tới.

DTHĐTC năm 2020 tăng 123.376.088 đồng so với năm 2019, tương ứng với 15,97%. Trong khi đó, DTHĐTC năm 2019 tăng 222.126.743 đồng so với năm 2018, tương ứng với 40,35%. Mặc dù, tỷ trọng tăng trưởng DTHĐTC năm 2020 thấp hơn năm 2019 nhưng nhìn chung vẫn tăng và ổn định.

Việc doanh số tiêu thụ tăng đều qua các năm, chứng tỏ việc kinh doanh của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất đang đạt hiệu quả, tình trạng hàng ứ đọng đã được giải quyết.

Ngoài ra, doanh thu tăng chứng tỏ Công ty đã thực hiện tốt chức năng và vai trò bán hàng của mình, thể hiện rằng sản phẩm mà công ty đang kinh

doanh đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và công ty đang trong thời kỳ kinh doanh hiệu quả.

Bên cạnh đó, công ty vẫn cần củng cố những chính sách Marketing – Mix để thúc đẩy sự phát triển, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cho đến năm 2021.

2.2.2.2.Thị phần 10.30% 11.70% 10.50% 7.50% 60.00% Thị phần ngành thực phẩm sạch năm 2020

Hòn Đất Clever Food Sói Biển V Organic Các công ty khác

Hình 2.3. Biểu đồ thể hiện thị phần ngành thực phẩm sạch năm 2020

Theo biểu đồ trên, năm 2020, thị phần của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất chiếm 10,3% tổng thị phần ngành thực phẩm sạch. Những đối thủ cạnh tranh hàng đầu với Hòn Đất bao gồm: CleverFood, Sói Biển, V Organic lần lượt chiếm 11,7%; 10,5% và 7,5% tổng thị phần ngành. Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất có thị phần ít hơn so với ClverFood và Sói Biển, nhưng cao hơn so với V Organic. Vì thế, công ty cần phải tiếp tục duy trì những lợi thế mà mình đang có và có những chính sách để gia tăng thị phần vào những năm tiếp theo.

năm 2019, thị phần cạnh tranh trên thị trường cũng tăng mạnh.

Mặc dù năm 2020, công ty chưa mở rộng thêm kênh phân phối nhưng điều này không làm giảm doanh thu của công ty. Mặt khác, doanh thu của công ty năm 2020 vẫn tăng mạnh.

Về đánh giá chung năm 2020, thị phần công ty vẫn tăng đều, so với 2 năm trước. Khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng ngành tăng rõ rệt.

2.2.2.3.Sự hài lòng của khách hàng

Theo bảng 2.3 (bảng khảo sát chất lượng sản phẩm của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất) ta thấy:

Tỷ lệ người dùng đánh giá chất lượng sản phẩm tốt, khá tốt nhiều hơn tỷ lệ người dùng đánh giá ở mức bình thường. Điều này cho thấy chất lượng sản phẩm của công ty đã làm hài lòng đa số khách hàng. Tuy nhiên, Hòn Đất vẫn cần phải tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm để có thể làm hài lòng tất cả những khách hàng của công ty.

Hiệu quả của hoạt động chăm sóc khách hàng ảnh hưởng vô cùng lớn đến mức độ hài lòng của khách hàng. Mức độ hài lòng khi mua của khách hàng sẽ đánh giá được uy tín, chất lượng sản phẩm, uy tín doanh nghiệp, giá trị của thương hiệu trong tình cảm và tâm lý người tiêu dùng.

Bảng 2.9. Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất

Số thứ tự Đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

1 Tốt 38 76

2 Không tốt 12 24

(Nguồn: Khảo sát của tác giả năm 2021)

Theo bảng khảo sát 2.9, ta thấy:

Trong số 50 người được hỏi có đến 38 người đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty là tốt, chiếm 76% tổng số người được hỏi. 24% số

người được hỏi còn lại đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty là không tốt. Điều này cho thấy: hiện nay, hoạt động chăm sóc khách hàng đã được công ty làm khá tốt. Tuy nhiên, công ty vẫn cần tiếp tục đẩy mạnh các chiến dịch Marketing – Mix liên quan đến dịch vụ chăm sóc khách hàng để có thể thỏa mãn tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 54 -57 )

×