0
Tải bản đầy đủ (.docx) (95 trang)

Kết quả đạt được

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 61 -63 )

Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất tiếp tục giữ gìn và phát huy hình ảnh là một trong những công ty sở hữu chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch có tên tuổi lớn tại Hà Nội.

Nhờ thực hiện các hoạt động Marketing mà công ty đã phát hiện và đáp ứng kịp thời được một phần không nhỏ nhu cầu của khách hàng, khẳng định được vị thế của công ty trên thị trường. Điều đó làm tăng khả năng cạnh tranh của công ty so với các đối thủ trên thị trường.

Mặt hàng mà công ty kinh doanh bao gồm nhiều loại thực phẩm sạch, dịch vụ đi kèm tốt. Ngoài ra, giá cả của những loại sản phẩm này còn phù hợp với thu nhập của nhiều nhóm đối tượng khách hàng.

Công ty là thương hiệu tiên phong trong việc đưa mô hình trồng rau hữu cơ sạch từ đồng ruộng đến bàn ăn mang lại nguồn thực phẩm sạch cho người dân Việt Nam. Đây cũng là mô hình đầu tiên kết nối người tiêu dùng trải nghiệm du lịch nông sản. Với việc sở hữu nhiều cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội, công ty đã tham gia chuỗi nông nghiệp hữu cơ quốc tế và được Đại học Larenstein (Hà Lan) gửi sinh viên sang thực tập và làm việc.

Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp được thực hiện giúp cho nhiều người biết đến sản phẩm của công ty hơn, hiểu biết về công ty hơn.

Công ty luôn chú trọng đến yếu tố con người. Lãnh đạo công ty luôn có các chính sách về lương thưởng cũng như quan tâm tới đời sống tinh thần của nhân viên để họ có thể cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của công ty. Công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân sự cũng được công ty hết sức chú trọng.

Công ty đã duy trì và phát triển tốt trong những năm gần đây, đảm bảo đà tăng trưởng luôn ở mức dương. Các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu đều tăng, chi phí cũng tăng theo nhưng rất phù hợp với sự mở rộng quy mô hoạt

động kinh doanh. Công ty thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội.

Bảng 2.10. Những lợi thế của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất so với các công ty khác

Số thứ tự Những lợi thế của công ty Số lượng (người)

Tỷ lệ (%)

1 Sản phẩm đa dạng 29 58

2 Giá phù hợp 6 12

3 Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 11 22

4 Hoạt động truyền thông, quảng cáo 4 8

(Nguồn: Khảo sát của tác giả năm 2021)

Theo bảng 2.10, ta thấy: những lợi thế mà công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất có được so với những công ty cùng ngành khác là: sản phẩm đa dạng, giá cả phù hợp, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, hoạt động truyền thông, quảng cáo.

Có thể thấy: yếu tố đa dạng về sản phẩm là lợi thế lớn nhất của công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất có so với các công ty cùng ngành khác. Trong số 50 người được hỏi thì có đến 29 người chọn “Sản phẩm đa dạng” là lợi thế lớn nhất của công ty, chiếm 58% tổng số người được hỏi. Với lợi thế này, công ty cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Yếu tố “Giá phù hợp” chiếm 12% tổng số lượng người được hỏi. Điều này đồng nghĩa với việc “giá” không phải là lợi thế của công ty. Giá của những mặt hàng mà công ty kinh doanh còn khá đắt. Điều này cũng dễ hiểu, do sản phẩm của công ty là nguồn thực phẩm sạch, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chính những yếu tố này đã làm cho những mặt hàng mà công ty kinh doanh có giá cao.

“Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp” cũng là một yếu tố tạo lợi thế cho công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất. Có đến 11 người trong số 50 người

công ty, chiếm 22% tổng số người được hỏi. Số liệu này cho thấy công ty cần phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đào tạo nhân viên, đặc biệt là kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp đối với nhân viên bán hàng tại các chuỗi cửa hàng của công ty.

Số người chọn yếu tố “Hoạt động truyền thông, quảng cáo” là lợi thế lớn nhất của công ty chỉ chiếm 8% tổng số lượng người được hỏi. Điều này cho thấy hoạt động truyền thông, quảng cáo của công ty còn chưa hiệu quả. Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông, quảng cáo góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 61 -63 )

×