0
Tải bản đầy đủ (.docx) (95 trang)

Bối cảnh thị trường và các cơ hội cho công ty

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 70 -71 )

Trong nhiều năm qua, thực phẩm sạch là một trong những ngành kinh tế quan trọng và nhiều tiềm năng phát triển với tốc độ tăng trưởng được dự báo 5 - 6%/ năm trong giai đoạn 2020 – 2025 như nhận định và đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế.

Có thể thấy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm luôn có sự thay đổi tích cực, không ngừng đẩy mạnh việc đầu tư vào các hệ thống cơ sở hạ tầng như: kho bãi, nhà xưởng và quản trị doanh nghiệp.

Mặc dù đang phải chịu ảnh hưởng không hề nhỏ từ đại dịch Covid – 19 nhưng đây lại được coi là khoảng thời gian tạo cơ hội cho ngành thực phẩm phát triển mạnh mẽ. Theo một khảo sát do Việt Nam Report thực hiện thì cuối năm 2020 cho thấy, cho dù phải chịu ảnh hưởng từ Covid – 19, 50% khách hàng đã chi tiêu nhiều hơn cho các loại thực phẩm sạch, lành mạnh.

Mức độ cạnh tranh trên thị trường thực phẩm sạch ngày càng cao. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất là thực phẩm sạch Clever Food, Công ty Cổ phần Sói Biển Trung Thực, V Organic. Công ty này có cùng loại mặt hàng kinh doanh với Công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất trên thị trường. Việc nghiên cứu mức độ cạnh tranh trên thị trường là rất quan trọng, phải luôn theo dõi đối thủ cạnh tranh để có những

chính sách phù hợp.

Để có thể phát triển công ty và tiêu thụ được nhiều sản phẩm, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thì công ty phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu thị trường, theo dõi sự biến động của thị trường để từ đó có thể điều chỉnh các chính sách hợp lý trong từng thời kỳ.

Bộ phận bán hàng và phòng Marketing phải thường xuyên tương tác với khách hàng để có thể lắng nghe những phản hồi từ khách hàng, giải đáp những thắc mắc từ phía khách hàng.

Ngoài ra, công ty TNHH Nông Nghiệp Hòn Đất cần phải có các giải pháp hoàn thiện chiến lược Marketing – Mix cho công ty về: sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến hỗn hợp.

Một phần của tài liệu HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP HÒN ĐẤT (Trang 70 -71 )

×