0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Năng lực sản xuất và cạnh tranh của công ty trong ngành sản xuất thức ăn chăn

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 45 -48 )

ăn chăn nuôi tại Việt Nam

Việt Nam là một trong những nước có quy mô sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn trên thế giới, tổng sản lượng năm 2020 đạt hơn 32 triệu tấn thức ăn hỗn hợp với tốc độ tăng trưởng 8%/năm, đứng trong top 10 của thế giới, nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành chăn cung cấp sản phẩm thịt động vật, trứng, sữa, thủy sản,… cho 100 triệu dân trong nước, đồng thời phục vụ nhu cầu xuất khẩu thủy hải sản đặc biệt là xuất khẩu tôm.

Giá trị thị trường tiềm năng của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam khoảng trên 12 tỷ USD/năm. Vì vậy thu hút rất nhiều nguồn lực từ nước ngoài và trong nước đầu tư vào để chiếm thị phần, tạo ra một môi trường cạnh tranh khốc liệt, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng yếu thế và mất dần thị phần vào tay các doanh nghiệp FDI. Woosung Việt Nam thuộc nhóm doanh nghiệp FDI, nhưng thị phần chưa tương xứng và chưa thể cạnh tranh với cả các doanh nghiệp nội địa.

Phân tích số liệu trong 2 năm gần nhất 2019-2020 để so sánh chi tiết hơn, từ đó nhìn nhận hiện trạng và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện. Trả lời được câu hỏi tại sao nhóm các doanh nghiệp FDI chiếm thiểu số về số lượng, nhưng chiếm lĩnh thị phần, trong khi Woosung Việt Nam không làm được?

Bảng 2.2: Sản lượng 2019 của Woosung VN so với Tổng sản lượng cả nước

Năm 2019

Gia Súc &

Gia Cầm Thủy Sản Tổng

Gia Súc Gia Cầm Tôm

Tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi (ngàn tấn)

14,042 9,943 5,149 1,111 30,245

Sản lượng thức ăn chăn nuôi của

Woosung (ngàn tấn)

24.14 16.94 41.09

Tỷ lệ sản lượng thức ăn chăn nuôi của Woosung

0.10% 0.27% 0.14%

(Nguồn: Báo Cáo Thường Niên 2020-2021 của trang tin: https://vnfeednews.com/

và số liệu nội bộ Woosung Việt Nam, 2019)

Bảng 2.3: Sản lượng 2020 của Woosung VN so với Tổng sản lượng cả nước

Năm 2020

Gia Súc &

Gia Cầm Thủy Sản Tổng

Gia Súc Gia Cầm Tôm

Tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi (ngàn tấn)

16,150 10,690 4,690 1,150 32,680

Sản lượng thức ăn chăn nuôi của

Woosung (ngàn tấn)

38.74 19.21 57.95

Tỷ lệ sản lượng thức ăn chăn nuôi của Woosung

0.14% 0.33% 0.18%

(Nguồn: Báo Cáo Thường Niên 2020-2021 của trang tin: https://vnfeednews.com/

và số liệu nội bộ Woosung Việt Nam, 2019)

- Sản lượng thức ăn chăn nuôi của Woosung năm 2020 tăng 41% so với năm 2019, trong khi tổng sản lượng thức ăn chăn nuôi của Việt Nam năm 2020 tăng 8%

so với năm 2019. So với tốc độ tăng chung của toàn thị trường, thì mức tăng của Woosung trong năm 2020 là rất tốt, gấp hơn 5 lần mức tăng bình quân.

- Với tốc độ tăng trưởng mạnh trong năm 2020, sản lượng của Woosung chiếm 0.18% năm 2020, so với tỷ lệ 0.14% trong năm 2019. Tuy nhiên, so với toàn thị trường thì sản lượng của Woosung chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

- Nhà máy Woosung có công suất thiết kế 100,000 tấn/năm, sản lượng năm 2020: 57,950 tấn chỉ đạt 58% công suất thiết kế, tác động đến biên lợi nhuận của công ty đó là lý do mặc dù sản lượng tăng 41% nhưng vẫn ghi nhận lỗ, và đó là năm thứ 17 liên tiếp ghi nhận lỗ, với kế hoạch năm 2021 mục tiêu sản lượng 80,000 tấn/năm tương đương 80% công suất, công ty Woosung kỳ vọng sẽ lần đầu tiên ghi nhận có lãi.

- Theo thống kê sơ bộ (nguồn nội bộ trong ngành), để lọt top 20 công ty sản xuất thức ăn gia súc-gia cầm lớn nhất. Sản lượng tối thiểu Woosung phải đạt trên 200,000 tấn thức ăn gia súc – gia cầm (không bao gồm thức ăn thủy sản), với sản lượng năm 2020 mới chỉ đạt xấp xỉ 39,000 tấn thức ăn gia súc – gia cầm, mục tiêu Woosung phải tăng sản lượng gấp 5 lần hiện tại, đồng thời tăng công suất nhà máy lên hơn gấp đôi.

Bảng 2.4: Sản lượng thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm của Top 20 công ty có sản lượng lớn nhất Việt Nam năm 2020

STT Công Ty Sản lượng Cám Gia Súc-Gia Cầm (tấn) 1 CP 3,470,000 2 Masan (Anco+Proconco) 1,160,000 3 Dehues 1,120,000 4 Japfa 1,070,000 5 ANT 1,050,000 6 CJ 986,000 7 Emivest 965,000 8 Newhope 900,000 9 Greenfeed 804,000 10 Cargill 790,000 11 Austfeed 510,000 12 Dabaco 415,000

STT Công Ty Sản lượng Cám Gia Súc-Gia Cầm (tấn) 13 Vina 360,000 14 Guyomarc'h 329,000 15 Hòa Phát 320,000 16 Haid Feed 310,000 17 Lái Thiêu 305,000 18 Tongwei 236,000 19 Rico 224,000 20 Sunjin 221,000 21 US Feed 210,000 ….

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 45 -48 )

×