0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Giải pháp về chiến lược thu mua

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 93 -94 )

Mục tiêu giải pháp: xây dựng chiến lược thu mua phù hợp với thực trạng của công ty. Chiến lược thu mua nhất quán và cập nhật kịp thời theo xu hướng chung của ngành thức ăn chăn nuôi để đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung giải pháp:

Với quy mô nhỏ, nhưng sản lượng tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn, vì vậy cần xây dựng chiến lược thu mua linh hoạt trong từng giai đoạn, tổng hợp nhiều nguồn thông tin, phân tích và đưa ra dự báo để có chiến lược thu mua cụ thể trong từng giai đoạn, đồng thời nhận diện các rủi ro để xây dựng chiến lược thu mua an toàn, luôn đảm bảo khả năng cung ứng xuyên suốt với chi phí tối ưu nhất.

Đặt trọng tâm vào chiến lược mua 4 nguyên liệu chính: bắp (ngô), khô dầu đậu nành (tương), lúa mì, bã bắp (ngô) lên men – ddgs phải có kế hoạch xa để nhập khẩu trực tiếp, nhằm đảm bảo chủ động được giá và nguồn cung, cũng như chất lượng, mà không phải thông qua trung gian là các thương mại tại Việt Nam, chênh lệch giá theo lợi nhuận, nguồn cung và chất lượng không đảm bảo (có trường hợp vì lợi nhuận họ phối trộn giữa hàng loại 1, loại 2, hoặc giữa hàng mới và hàng cũ tồn kho).

Chênh lệch sản lượng thực tế với dự báo, sẽ điều chỉnh kế hoạch cung ứng cho phù hợp, trường hợp sản xuất cao hơn kế hoạch cung ứng, cần phải thu mua nhằm cung ứng ngay tại thời điểm đó, thông thường giá mua ngay sẽ cao hơn vì vậy phối hợp với bộ phận làm công thức giảm lượng sử dụng những nguyên liệu có giá cao hơn và bù đắp bằng những nguyên liệu còn tồn kho nhiều, hoặc có thể mua đơn hàng mới với giá tốt hơn, ngược lại trường hợp sản xuất thấp hơn kế hoạch cung ứng, xem xét chấp nhận kéo dài tồn kho hoặc bán nguyên liệu ra tại thời điểm đó với giá cao hơn so với thời điểm mua lại lượng tương ứng trong tương lai.

Mặc dù ưu tiên nhập khẩu nguyên liệu chính, nhưng trong giai đoạn tăng trưởng sản lượng, dòng tiền mua nguyên liệu chưa đáp ứng kịp thời với mức sản lượng bán hàng tăng lên (vì nguyên liệu phải mua trước để sản xuất, sau đó bán hàng thu tiền

sau). Chuyển trạng thái từ nhập khẩu, phải thanh toán trước khi hàng về theo bộ chứng từ, sang trạng thái mua hàng từ thương mại trong nước, nhận hàng và thanh toán công nợ sau 15 ngày, để tận dụng nguồn vốn từ nhà cung cấp nội địa, ngoài ra còn giảm chi phí lãi vay để thanh toán những lô hàng nhập khẩu (gần như 100% nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Woosung Việt Nam đều phải vay).

Chiến lược đa dạng hóa nguồn cung, để đảm bảo nguồn cung ứng ổn định. Xây dựng mối quan hệ với các nhà cung cấp chiến lược để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất về cung ứng nguyên liệu, uy tín chất lượng, và khả năng tài chính, giảm thiếu bớt rủi ro khi hợp tác với những nhà cung cấp nhỏ, lẻ thiếu chuyên nghiệp và không ổn định, ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động thu mua.

Phòng ban triển khai giải pháp: Phòng thu mua, Phòng tài chính – kế toán

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 93 -94 )

×