0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Giải pháp về nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 90 -91 )

Mục tiêu giải pháp: xây dựng được đội ngũ thu mua có trình độ chuyên môn phù hợp, kinh nghiệm thực tiễn lâu năm trong ngành thức ăn chăn nuôi, tư duy và kỹ năng phân tích tốt, đặc biệt là phải có đạo đức nghề nghiệp.

Nội dung giải pháp:

Trẻ hóa nguồn lực hiện tại, bằng cách tuyển mới (khi có điều kiện) nhằm thay thế đối với nhân viên yếu về kiến thức kinh tế, chuỗi cung ứng và kỹ năng đàm phán thương lượng. Hạn chế nhận luân chuyển nhân sự từ các phòng ban khác, chuyên môn không phù hợp.

Ngành thức ăn chăn nuôi phần lớn tuyển dụng nhân sự từ các trường khối nông nghiệp, nông lâm, chăn nuôi thú y, … có chuyên môn về ngành chỉ là điều kiện cần, chưa đủ đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vào vị trí thu mua, đòi hỏi kiến thức về kinh tế đối ngoại, kỹ năng và tư duy nhạy bén để phân tích phán đoán thị trường, am hiểu về luật thương mại,…

Thu hút nhân sự thu mua từ các tập đoàn, công ty lớn trong ngành về để tận dụng tối đa kinh nghiệm, và cách quản trị thu mua hiệu quả nhằm định hướng cho hoạt động thu mua tại Công ty TNHH Woosung Việt Nam.

Xây dựng quy trình thu mua chuyên nghiệp, theo hệ thống quản lý chất lượng để hoạt động thu mua được chuyên nghiệp, tạo uy tín cho nhân viên thu mua khi làm việc, giao tiếp với các nhà cung ứng.

Đào tạo định kỳ các kỹ năng thu mua và quản trị thu mua theo xu hướng hiện đại, đơn giản hóa thủ tục nhưng không làm giảm tính hiệu quả. Có lộ trình để tất cả thành viên thu mua có hướng phấn đấu, phát triển vị trí tại công ty.

Đạo đức nghề nghiệp của nhân sự thu mua là một yếu tố rất quan trọng, xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, nơi mọi thành viên đều có thể phát huy hết năng lực, và nhận lại thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuy nhiên, tuyệt đối minh bạch trong hoạt động thu mua.

Phòng ban triển khai giải pháp: Phòng thu mua và Phòng nhân sự

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 90 -91 )

×