0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Giải pháp về năng lực của nhà quản trị mua hàng

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 91 -93 )

Mục tiêu giải pháp: nhà quản trị có vai trò quyết định trong việc tối ưu hóa hoạt động mua hàng, chức năng tổ chức, hoạch định, lãnh đạo và kiểm soát hiệu quả hoạt động mua, năng lực của nhà quản trị càng tốt sẽ mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp, tối ưu chi phí đầu vào

Nội dung giải pháp:

Cần người lãnh đạo phòng mua hàng có kiến thức chuyên môn tốt về thương mại, luật, quản lý chuỗi cung ứng, có kinh nghiệm thực tiễn tại những doanh nghiệp lớn cùng ngành

Người lãnh đạo có đạo đức nghề nghiệp tốt, có mối quan hệ sâu rộng trong ngành nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, khả năng đàm phán tốt

Người lãnh đạo ngoài chuyên môn tốt còn phải có tố chất lãnh đạo, biết cách tận dụng nguồn lực sẵn có một cách hiệu quả, đồng thời có định hướng phát triển và tạo động lực làm việc cho cấp dưới , xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh

Người lãnh đạo không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức chuyên môn để mang đến những phương pháp quản trị hiện đại, áp dụng vào thực tiễn công việc mang lại hiệu suất cao hơn

Phòng ban triển khai giải pháp: Ban giám đốc, Phòng nhân sự, Trưởng phòng thu mua

3.4.3. Giải pháp về dự báo và lập kế hoạch

Mục tiêu giải pháp: hạn chế tới mức tối đa sai số trong dự báo, để lên kế hoạch thu mua nguyên liệu được hiệu quả, với mục tiêu cung ứng đủ lượng, đúng thời gian.

Nội dung giải pháp:

Với quy mô nhỏ, việc xây dựng riêng biệt Phòng cung ứng nguyên liệu có các bộ phận chuyên trách từ làm dự báo, kế hoạch, hậu cần, cung ứng, … là không khả thi. Để chủ động được kế hoạch thu mua nguyên liệu đảm bảo mục tiêu kép là mua đủ số lượng đúng thời điểm với giá tốt nhất, Phòng thu mua sẽ trực tiếp thực hiện các công đoạn như chức năng của phòng cung ứng tại các công ty có quy mô lớn.

Từ số liệu dự báo sản lượng bán hàng của Phòng kinh doanh, và nhu cầu sử dụng từng loại nguyên liệu từ Phòng công thức, Phòng thu mua dựa vào xu hướng giá nguyên liệu hiện tại, đồng thời phân tích nguồn cung và dự báo xu hướng tương lại để lên kế hoạch thu mua, quyết định số lượng cần mua, và thời điểm giao hàng.

Phòng thu mua chủ động về dự báo và lập kế hoạch có ưu điểm là sẽ linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh kế hoạch cung ứng nếu có sai số, bằng các biện pháp như hoãn giãn lịch giao hàng, cân đối cho mượn hàng hoặc bán nguyên liệu để tối đa lợi nhuận nếu cần

Phòng ban triển khai giải pháp: Phòng thu mua, Phòng kinh doanh, Phòng công thức

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 91 -93 )

×