0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (125 trang)

Dự kiến một số tác động của các giải pháp đề xuất đến hoạt động chuỗi cung

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 97 -100 )

cung ứng nguyên liệu của Công ty TNHH Woosung Việt Nam

Nguồn nhân lực tốt hơn, giúp hoạt động thu mua và quản trị thu mua được hiệu quả hơn. Thu hút được nhiều nhân sự có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, và kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn về làm việc cho Woosung Việt Nam. Nhà cung cấp không còn nhìn nhận và đánh giá thiếu tích cực về mức độ chuyên nghiệp trong

quản lý thu mua của Woosung Việt Nam như trước đây, khi toàn bộ nhân sự thu mua xuất thân từ những phòng ban, ngành nghề không đúng chuyên môn, làm theo tư duy quen việc.

Khi áp dụng các chỉ tiêu đo lường nhằm quản lý tồn kho, nhìn nhận được thực trạng và đề xuất được các giải pháp để kiểm soát tồn kho hiệu quả, tiết kiệm chi phí, để quản trị thu mua tốt hơn, tại bất kỳ thời điểm nào, quản lý tồn kho cũng nằm trong tầm kiểm soát, và giải trình được lý do tại sao tại chấp nhận tồn kho vượt mức cho phép cho từng thời điểm cụ thể. Luôn đảm bảo tối ưu hóa chuỗi cung ứng, có lợi nhất cho công ty.

Ví dụ dưới đây minh chứng cho việc trình độ nhân viên hạn chế dẫn đến sai số trong dự báo, phá vỡ kế hoạch cung ứng, ảnh hưởng lớn đến dòng tiền, tổn thất về chi phí và mất nhiều thời gian để khắc phục.

Bảng 3.1: Số liệu theo dõi số ngày tồn kho từng tháng (2016-2020)

Số ngày tồn kho (ngày) T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 2016 89 81 79 75 64 69 66 45 37 36 39 27 2017 29 18 16 28 29 27 33 39 28 26 21 23 2018 42 29 45 42 41 39 40 35 30 26 33 28 2019 34 29 28 22 25 22 19 17 16 17 29 36 2020 37 38 32 20 16 17 14 13 20 26 24 26 Tiêu chuẩn 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 (Nguồn: http://wsfeed.com.vn/, 2016-2020)

Hình 3.1: Đồ thị theo dõi số ngày tồn kho từng tháng (2016-2020)

Nhìn vào số liệu bảng 3.1 và đồ thị hình 3.1 thấy rõ được tồn kho nguyên liệu được kiểm soát tốt hơn từ giai đoạn 2019-2020, và tồn kho ở mức báo động trong 8 tháng đầu năm 2016 do sai số quá lớn trong dự báo, và chưa có giải pháp nhằm quản trị rủi ro (ví dụ như đăng ký bổ sung giấy phép kinh doanh buôn bán nguyên liệu). Qua đây làm nổi bật được tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hoạt động thu mua, quản trị thu mua và xây dựng chuỗi cung ứng hiệu quả.

Nhận diện các chi phí không đáng có làm tăng giá nguyên liệu đầu vào, giảm mức độ cạnh tranh so với các đối thủ cùng ngành, kiến nghị với các phòng ban, bộ phận liên quan để cải thiện quy trình làm việc, dây chuyển sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa nhằm tiết kiệm chi phí, loại bỏ hết những chi phí không mang lại giá trị gia tăng.

Thu mua có chiến lược rõ ràng, phân tích đánh giá và giảm thiểu rủi ro tối đa. Đảm bảo chi phí thu mua vẫn đảm bảo tính cạnh tranh, loại bỏ yếu tố so sánh quy mô đơn hàng. Tạo điều kiện thuận lợi cho bộ phận bán hàng cạnh tranh song phẳng trên thị trường, mà không còn định kiến chi phí thu mua nguyên liệu của Woosung Việt

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Số Ngày Tồn Kho Từng Tháng (2016-2020) 2016 2017 2018 2019 2020 Tiêu chuẩn

Nam luôn cao hơn các công ty lớn trong ngành, dẫn đến suy nghĩ giá thành không cạnh tranh, trong khi thương hiệu không mạnh bằng.

Từng bước chuyên nghiệp quy trình thu mua, tạo dựng lòng tin từ đối tác, nhà cung cấp, khi đó thu hút được nhiều nhà cung cấp chiến lược, đồng thời thanh lọc phần lớn nhà cung cấp nhỏ, năng lực yếu kém, mà trước đây cung ứng cho Woosung Việt Nam, phần nào đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của công ty. Vị thế của bộ phận thu mua hiện tại đã được cải thiện rất nhiều, và không ngừng cải thiện đi kèm những chiến lược rõ ràng và có định hướng mang tính bền vững.

Một phần của tài liệu TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ THU MUA NHẰM HƯỚNG TỚI XÂY DỰNG CHUỖI CUNG ỨNG HIỆU QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH WOOSUNG VIỆT NAM (Trang 97 -100 )

×