0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Các kiến nghị khác

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 92 -96 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

c. Kiến nghị về Thẻ thanhtoán

2.2.4. Các kiến nghị khác

Nhà nước cần quy định bắt buộc mang tính pháp lý đối với các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, xã hội…khi thanh toán hàng hoá, dịch vụ với mức tiền tối đa là bao nhiêu, nếu quá mức đó phải thanh toán qua ngân hàng.

Nhà nước cần khống ché mức tiền mặt tồn quỹ tối đa của các đơn vị là bao nhiêu, nếu quá mức đó phải thanh toán qua ngân hàng.

Cần xử phạt hành chính đối với trường hợp chậm trễ trong thanh toán đối với cán bộ ngân hàng.

Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm cán bộ ngân hàng trong thanh toán nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. NHNN cần quy định rõ thời hạn làm trung gian thanh toán của các NHNN và mức bồi thương vật chất cụ thể. Ngân hàng Nhà nước cần thường xuyên tổ chức tổng kết, sơ kết đánh giá công tác thanh toán không dùng tiền mặt, tổ chức hội thảo, chuyên để nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp các ngành, tầng lớp dân cư về thanh toán không dùng tiền mặt.

Đảm bảo an toàn tiền gửi cho khách hàng bằng việc tham gia bảo hiểm tiền gửi, cung cấp các dịch vụ khác một cách ưu đãi cho khách hàng tham gia thanh toán thường xuyên.

Địa điểm tổ chức thanh toán của ngân hàng phải đóng trên địa bàn thuận tiện giao thông đi lại và là khu vực tập trung đông dân cư và ngân hàng nghiên cứu thực hiện nối mạng giữa các điểm thanh toán để khách hàng gửi tiền ở một điểm có thể rút ra ở bất kỳ điểm thanh toán nào.

Ngân hàng phải hiện đại hoá công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống thanh toqán mới hiện đại, đủ điều kiện tiếp nhận và chuyển tải các lệnh thanh toán đi và đến một cách nhanh nhạy, an toàn, kết hợp với việc phát triển hệ thống thanh toán nội bổ, thanh toán liên hàng có công nghệ tiên tiến hiện đại của thế giới, để đảm bảo thanh toán nhanh, chính xác cao, giảm thiểu các sai sót trong quy trình thanh toán.

Luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác Marketing ngân hàng.

Đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn bản lĩnh nghề nghiệp về lĩnh vực công nghệ thông tin ngân hàng. Đối với lĩnh vực công nghệ thông tin ngân hàng thì cán bộ không chỉ hiểu biết thuần tuý về kỹ thuật thông tin mà bao gồm cả sự hiểu biết nội dung các dịch vụ do họ đảm nhận có chế độ thưởng phạt phân minh.

Tóm tắt phan 3

Như vậy, chương 3 của khoá luận đã đưa ra được một số mục tiêu cũng như định hướng của Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội; đưa ra một số giải pháp nhằm mở rộng TTKDTM và những kiến nghị đối với Bộ, Ngành, Ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội.

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính

KẾT LUẬN

Trong hệ thống thanh toán hiện nay ở nước ta nói riêng và trên thế giới nói chung không ai phủ nhận được tính ưu việt của thanh toán không dùng tiền mặt so với thanh toán bằng tiền mặt. Nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng thích dùng tiền mặt trong thanh toán mặc dù ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có hướng dẫn và khuyến khích việc sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong lưu thông.

Chính vì vậy trong thời gian thực tập tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội được tìm hiểu về nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt, qua đó phần nào tiếp cận được với những ưu điểm cũng như yếu điểm của công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nên trong bài viết này em đã mạnh dạn trình bày: "Một số giải pháp mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung -

Hà Nội". Những giải pháp đó là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm tòi, gắn liền giữa thực tế và lý luận, giữa xu thế chung của thế giới và điều kiện hiện nay ở nước ta. Với mong muốn góp một phần nhỏ bé vào việc hoàn thiện và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội nói riêng và nền kinh tế nước ta nói chung. Tuy nhiên do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên bài viết này không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo và các cán bộ ngân hàng để khoá luận này được hoàn thiện.

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 92 -96 )

×