0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Chính sách chiến lược khách hàng:

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 83 -84 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

4. Thư T.D 5 Thẻ thanh toán

3.2.4. Chính sách chiến lược khách hàng:

Ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội cần tuyên truyền quảng cáo về các dịch vụ của ngân hàng để mọi người hiểu và tham gia sử dụng. Chất lượng dịch vụ đóng vai trò quan trọng, nhiều dịch vụ ngân hàng được giới thiệu với cùng một khách hàng, nên phải có một phạm vi rộng cho nhân viên tiếp xúc trực tiếp để đáp ứng mọi mong đợi của khách hàng và khuyến khích quan hệ lâu dài với ngân hàng. Nhân viên khi tiếp xúc với khách hàng cần phải lịch sự, hoà nhã, phục vụ tận tình khách hàng và luôn giữ chữ tín với khách hàng.

Ngân hàng cần cung cấp một số dịch vụ miễn phí nhằm lôi kéo khách hàng, qua đó có dịp giới thiệu đến khách hàng để khách hàng biết những sản phẩm dịch vụ khác cuả ngân hàng. Đưa ra các chương trình khuyến mại, giới thiệu sản phẩm, bốc thăm trúng thưởng trên các số hiệu tài khoản của khách hàng có só dư tiền gửi thanh toán cao và thanh toán qua ngân hàng với doanh số lớn để kích thích động viên khách hàng góp phần nâng cao dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng.

Trên địa bàn thành phố có nhiều NHTM và các tổ chức tín dụng họat động kinh doanh tiền tệ ngân hàng, vì vậy một chiến lược khách hàng tốt sẽ đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội cần đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, phát động phong trào thi đua, mỗi cán bộ công nhân viên hàng năm đều phát triển thêm số lượng khách mới, cùng với việc luôn chú ý chăm sóc khách hàng truyền thống ngày một tốt hơn để tăng thêm uy tín xứng đáng là

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính người bạn đồng hành của các nhà doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế. Ngân hàng cần thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng để phổ biến các văn bản, thể lệ, chế độ. đặc biệt phải nêu được lợi ích của việc mở tài khoản tiền gửi. Cần đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân trong tầng lớp dân cư, vì họ chính là khách hàng tiềm năng của ngân hàng.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 83 -84 )

×