0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống thanhtoán điện tử liên ngân hàng

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 89 -89 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

c. Kiến nghị về Thẻ thanhtoán

3.3.2.4. Mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống thanhtoán điện tử liên ngân hàng

ngân hàng

Ngày 02/5/2002 hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hình thức đi vào hoạt động và cho kết quả rất khả quan. Sự vận hành của hệ thống này đã đánh dấu bước trưởng thành của chính cán bộ ngân hàng trong việc áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng làm cơ sở tạo lập môi trường thanh toán hiện đại văn minh. Đây là hệ thống thanh toán vốn giữa các ngân hàng hiện đại nhất hiện nay do World Bank tài trợ với tổng số vốn đầu tư là 10 triệu USD, nó đã giúp ngân hàng rút gắn thời gian gấp hàng trăm lần so với thanh toán thủ công trước kia, về phía khách hàng thì được hưởng rất nhiều lợi ích từ dịch vụ này, trong đó có phí dịch vụ thanh toán. Đến nay có trên 60 thành viên với 200 đơn vị tham gia thanh toán liên ngân hàng với mức trung bình khoảng 8.000 giao dịch mỗi ngày với giá trị 4.000 tỉ đồng, có ngày vượt trội tới 12.000 giao dịch với giá trị 5.500 tỉ đồng. Tuy nhiên hiện nay hệ thống mới chỉ được tiến hành triển khai ở một số tỉnh thành phố lớn và ở một số ngân hàng lớn dưới hình thức thí điểm, chưa được mở rộng trong phạm vi cả nước do đa số các ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật và điều quan trọng hơn là về tổ chức thực hiện. Vì vậy, ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện dự án để triển khai, tạo điều kiện cho tất cả các ngân hàng trên toàn quốc có thể tham gia vào hệ thống thanh toán này. Đặc biệt ngân hàng ĐT & PT

Ngày 02/5/2002 hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hình thức đi vào hoạt động và cho kết quả rất khả quan. Sự vận hành của hệ thống này đã đánh dấu bước trưởng thành của chính cán bộ ngân hàng trong việc áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng làm cơ sở tạo lập môi trường thanh toán hiện đại văn minh. Đây là hệ thống thanh toán vốn giữa các ngân hàng hiện đại nhất hiện nay do World Bank tài trợ với tổng số vốn đầu tư là 10 triệu USD, nó đã giúp ngân hàng rút gắn thời gian gấp hàng trăm lần so với thanh toán thủ công trước kia, về phía khách hàng thì được hưởng rất nhiều lợi ích từ dịch vụ này, trong đó có phí dịch vụ thanh toán. Đến nay có trên 60 thành viên với 200 đơn vị tham gia thanh toán liên ngân hàng với mức trung bình khoảng 8.000 giao dịch mỗi ngày với giá trị 4.000 tỉ đồng, có ngày vượt trội tới 12.000 giao dịch với giá trị 5.500 tỉ đồng. Tuy nhiên hiện nay hệ thống mới chỉ được tiến hành triển khai ở một số tỉnh thành phố lớn và ở một số ngân hàng lớn dưới hình thức thí điểm, chưa được mở rộng trong phạm vi cả nước do đa số các ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật và điều quan trọng hơn là về tổ chức thực hiện. Vì vậy, ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện dự án để triển khai, tạo điều kiện cho tất cả các ngân hàng trên toàn quốc có thể tham gia vào hệ thống thanh toán này. Đặc biệt ngân hàng ĐT & PT

Ngày 02/5/2002 hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng hình thức đi vào hoạt động và cho kết quả rất khả quan. Sự vận hành của hệ thống này đã đánh dấu bước trưởng thành của chính cán bộ ngân hàng trong việc áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến vào nghiệp vụ thanh toán liên ngân hàng làm cơ sở tạo lập môi trường thanh toán hiện đại văn minh. Đây là hệ thống thanh toán vốn giữa các ngân hàng hiện đại nhất hiện nay do World Bank tài trợ với tổng số vốn đầu tư là 10 triệu USD, nó đã giúp ngân hàng rút gắn thời gian gấp hàng trăm lần so với thanh toán thủ công trước kia, về phía khách hàng thì được hưởng rất nhiều lợi ích từ dịch vụ này, trong đó có phí dịch vụ thanh toán. Đến nay có trên 60 thành viên với 200 đơn vị tham gia thanh toán liên ngân hàng với mức trung bình khoảng 8.000 giao dịch mỗi ngày với giá trị 4.000 tỉ đồng, có ngày vượt trội tới 12.000 giao dịch với giá trị 5.500 tỉ đồng. Tuy nhiên hiện nay hệ thống mới chỉ được tiến hành triển khai ở một số tỉnh thành phố lớn và ở một số ngân hàng lớn dưới hình thức thí điểm, chưa được mở rộng trong phạm vi cả nước do đa số các ngân hàng chưa đáp ứng được yêu cầu về trang thiết bị kỹ thuật và điều quan trọng hơn là về tổ chức thực hiện. Vì vậy, ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng hoàn thiện dự án để triển khai, tạo điều kiện cho tất cả các ngân hàng trên toàn quốc có thể tham gia vào hệ thống thanh toán này. Đặc biệt ngân hàng ĐT & PT

- Để việc thanh toán qua ngân hàng ngày càng mở rộng, ngân hàng ĐT &

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 89 -89 )

×