0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Phương hướng để tổ chức thực hiện:

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 80 -80 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

4. Thư T.D 5 Thẻ thanh toán

3.1.3. Phương hướng để tổ chức thực hiện:

- Tăng trưởng nguồn vốn bền vững: Đẩy mạnh công tác huy động nguồn vốn nhất là huy động vốn bằng ngoại tệ, sử dung linh hoạt lãi suất huy động, tiếp tục hoàn thiện các biện pháp huy động mà luật pháp không cấm, thực hiện giao chỉ tiêu huy động vốn tới các đơn vị cá nhân của chi nhánh. Thông qua các biện pháp tiếp thị ngân hàng về lãi suất phí phục vụ, các tiện ích trong thanh toán và các ưu đãi khác nhằm thu thút tiền gửi của các doanh nghiệp và cá nhân.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả tín dụng: tự kiểm tra đánh giá lại toàn bộ dư nợ vay để tiếp tục cơ cấu lại và xử lý nợ tồn đọng để kiểm soát được rủi ro tín dụng đồng thời phân loại nợ, xử lý nợ quá hạn. Cơ cấu lại khách hàng và nâng tỉ trọng dư nợ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh và cư dân. Tăng trưởng tín dụng trên cơ sở cân đối nguồn vốn.

- Nâng cao tác phong giao dịch của cán bộ, công nhân viên chức để phù hợp với đổi mới của hoạt động Ngân hàng, đảm bảo hoạt động kinh doanh phát triển bền vững.

- Tăng trưởng dịch vụ: Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, thường xuyên cải tiến quy trình nghiệp vụ nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ.

- Không ngừng nâng cao công tác kế toán, thanh toán không dùng tiền mặt để tạo chữ tín cho khách hàng.

- Đảm bảo tài chính lành mạnh đủ tranh trải phần chi phí và có tích luỹ cho ngân hàng.

3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt:3.2.1. Khuyến khích các cá nhân mở tài khoản và thanh toán qua ngân

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 80 -80 )

×