0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Chuyển tiền điện tử

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 66 -68 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

4. Thư T.D 5 Thẻ thanh toán

4.3.3.1- Chuyển tiền điện tử

Theo quyết định số 516/QĐ- NHN- 04/2000 ngày 26 tháng 7 năm 2000 của thống đốc NHNN Việt Nam về việc "Ban hành quy trình nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống ngân hàng Việt Nam".

Tháng 11 năm 2000 hệ thống chuyển tiền điện tử chính thức được đi vào hoạt động trong hệ thống ngân hàng ĐT & PT Việt Nam trong đó có ngân hàng có ngân hàng ĐT & PT chi nhánh Quang Trung.

Để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, thời gian, độ an toàn và chính xác của công tác thanh toán, ngân hàng đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện:

Về cơ sở vật chất kỹ thuật: Ngân hàng đã tiếp nhận đường chuyền mạng diện rộng Wan, cài đặt thêm các máy tính hiện đại, máy laze có tốc độ cao, ứng dụng hệ thống đường chuyền Leased- line. Triển khai ứng dụng phần mềm FASNET thay thế hần mềm truyền tin TNET, cài đặt thêm phần mềm cơ sở dữ liệu Oracle chuyển tiền điện tử.

Công tác đào tạo: Ngân hàng cũng đã tổ chức cho cán bộ tham gia tập huấn chương trình chuyển tiền điện tử tại tỉnh cũng như cho các chi nhánh ngân hàng quận, cung cấp tài liệu, huấn luyện cho các cán bộ về phần mềm chuyển tiền điện tử, quy trình, quy tắc bảo mật, mã hoá dữ liệu…

Từ khi đi vào hoạt động đến nay chuển tiền điện tử đã góp phần không nhỏ vào quá trình luân chuyển vốn, tăng tốc độ sản xuất của nền kinh tế nói chung và tỉnh nhà nói riêng. Tạo được vị thế cạnh tranh của ngân hàng, thu hút được khác hàng, tạo được sự tin tưởng trong công tác chuyển tiền, công tác thanh toán không ngừng tăng lên về số món nhưng lại giảm về số tiền tại ngân hàng.

* Đánh giá về hoạt động thanh toán chuyển tiền điện tử tại ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung.

Việc xử lý giao dịch hết sức nhanh chóng, chỉ khoảng 10 đế 15 phút là thực hiện xong mà vẫn đảm bảo tính an toàn và chính xác. Bên cạnh đó phí chuyển tiền lại rẻ: Việc thu phí dịch vụ chuyển tiền điện tử tuân theo quy định của Thống đốc NHNN Việt Nam.

- Chuyển thường: Dưới 100 triệu thu 60.000đ/1 món.

Dưới 2 tỷ đồng thu 0,06% số tiền chuyển. Lớn hơn 2 tỷ đồng thu 1.200.000đ/1 món. - Chuyển tiền khẩn: Dưới 100 triệu đồng thu 65.000đ/1 món.

Dưới 2 tỷ đồng thu 0,065% số tiền chuyển. Lớn hơn 2 tỷ đồng thu 1.300.000đ/1 món.

4.3.3.2- Thanh toán bù trừ

Hoạt động thanh toán bù trừ: thanh toán bù trừ có vai trò hết sức quan trọng, giúp việc thanh toán vố của ngân hành ĐT&PT chi nhánh Quang Trung với các ngân hàng khác trên địa bàn diễn ra nhanh chóng an toàn và sòng phẳng. Để đánh giá được thành tựu công tác thanh toán bù trừ tại ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung đã đạt được trong thời gian qua, ta có thể mô tả tình hình thanh toán bù trừ của ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung trong 3 năm 2005, 2006, 2007:

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính Bảng 08: Tình hình thanh toán bù trừ của ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung

Đơn vị Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Số món Số tiền Số món Số tiền Số món Số tiền

Đối với NH Công Thương 1.571 103.105 1.952 125.462 2.336 303.325

Đối với NH Nông Nghiệp 1.706 101.579 2.025 110.989 2.145 159.318

Đối với Kho bạc Nhà Nước 1.998 105.341 2.225 133.935 2.046 195.333

Cộng: 5.275 310.025 6.202 370.386 6.527 657.976

(Nguồn: Tình hình thanh toán bù trừ ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung)

Đánh giá hoạt động thanh toán bù trừ tại ngân hàng ĐT&PT chi nhánh Quang Trung: Thanh toán bù trừ qua các năm đều tăng cả về số món và doanh số giao dịch trong đó chủ yếu là bù trừ đối với Uỷ nhiệm chi- chuyển tiền.

Tuy nhiên, đây vẵn là hình thức thanh toán bù trừ truyền thống nên vẫn có những hạn chế của nó như: Mất nhiều thời gian để giao dịch, phải có một cán bộ chuyên làm việc này, hơn nữa việc lập bảng kê bằng giấy sẽ không tránh khỏi những sai sót.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 66 -68 )

×