0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Đối với ngân hàng ĐT & PT Việt Nam chi nhánh Quang Trung Hà Nộ

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 90 -92 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

c. Kiến nghị về Thẻ thanhtoán

3.3.3.2. Đối với ngân hàng ĐT & PT Việt Nam chi nhánh Quang Trung Hà Nộ

tiến quy trình, đưa ra các quy định phù hợp về công tác thanh toán không dùng tiền mặt dựa trên các nghị quyết, thông tư,…của Chính phù và NHNN tạo điều kiện cho các chi nhánh mở rộng hơn các phạm vi và kỹ thuật nghiệp vụ.

- Cần duy trì và phát triển nhanh nguồn nhân lực cho ngân hàng hiện đại. Cần có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư chuyên về tin học ngân hàng, đủ năng lực vận hành, bảo quản và phát triển các ứng dụng tin học ngân hàng với công nghệ hiện đại.

- Phạm vi thanh toán của Séc hiện nay còn bị giới hạn trong địa bàn tỉnh, thành phố mà chưa thực sự mở rộng thanh toán trên phạm vi toàn quốc. Để việc áp dụng Séc bảo chi, thanh toán trên toàn hệ thống thực hiện được. Đề nghị ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội cho phép chuyển tiền Nợ trong quy trình thanh toán điện tử đối với khách hàng thanh toán Séc.

- Tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp chương trình phần mềm thanh toán giải quyết tình trạng ách tắc đường truyền hiện nay.

- Về phí chuyển tiền trong hệ thống: theo quy định, nếu khách hàng không có tài khoản tại Ngân hàng có nhu cầu nộp tiền mặt để chuyển đi ngân hàng khác thì phí là 0,1% trên tổng số tiền chuyển và mức tối thiểu là 20.000đ/móm. Trong khi đó, phí chuyển tiền của khách hàng có tài khỏan tại Ngân hàng là 20.000đ/món. Mức thu này chưa hợp lý sẽ không khuyến khích khách hàng mở tài khỏan tại ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng ĐT&PT nên giảm mức phí chuyển tiền đối với khách hàng có tài khoản tại ngân hàng. Khi đó sẽ khuyến khích người dân đến mở tài khoản tại ngân hàng để hưởng ưu đãi trong các dịch vụ ngân hàng. Đây cũng là điều kiện để ngân hàng tạo được nguồn vốn cho mình.

3.3.3.2. Đối với ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội - Hà Nội

Để công tác thanh toán qua ngân hằng ngày càng mở rộng, ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội cần làm tốt một số vấn đề sau đây:

- Phải tuyên truyền quảng cáo về các dịch vụ của Ngân hàng để mọi người hiểu và giam gia sử dụng. Tăng cường chất lượng dịch vụ vì chất lượng dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng. Một dịch vụ thanh toán có chất lượng cao không chỉ thực ở quy trình giao dịch đơn giản thuận tiện mà còn đến thái độ hoà nhã và tác phong công nghiệp của các nhân viên ngân hàng. Do vậy ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội cần quan tâm hướng dẫn các thanh toán viên có thái độ nhiệt tình với khách hàng chính là sự thành đạt của ngân hàng.

- Ngân hàng nên tiến hàng phân loại khách hàng:

+ Khách hằng là các doanh nghiệp: do hoạt động kinh doanh nên tài khoản tiền giửi thường không ổn định. Nhóm khách hàng này thường không quan tâm đến lãi xuất tiền gửi mà quan tâm đến chất lượng dịch vụ, tính chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phong cách giao dịch.

+ Nhóm khách hàng là công thức, viên chức: Thì họ thường hay quan tâm đến lãi suất, nhóm này có mức thu nhập ổn định, và họ chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong tổng số khách hàng của ngân hàng..

+ Khách hàng có thu nhập cao dễ thu hút bằng các dịch vụ đa dạng.

+ Khách hàng có thu nhập thấp: Họ hay quan tâm đến tính đơn giản, thuận tiện của các dịch vụ ngân hàng.

- Cần xây dựng và thực hiện tốt chiến lược khách hàng. Coi sự thành đạt của khách hàng là sự thành đạt của ngân hàng. Vì vậy cần quan tâm chính sách phù hợp nhằm củng cố niềm tin với khách hàng, giữ khách hàng ở lại với mình bằng hành động thực tế của mình, đồng thời tìm mọi cách để mở rộng khách hàng đến mở tài khoản tiền gửi và vay vốn của khách hàng. Có một số khách hàng lớn chắc chắn ngân hàng sẽ mở rộng được doanh số thanh toán không dùng

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính tiền mặt. Từ đó tăng cường thu nhập thông qua dịch vụ thanh toán và địch vụ ngân quỹ.

- Cần có chính sách quảng cáo, khuyến khích việc mở tài khoản tiền giửi cá nhân trong dân cư để tiến tới thời gian ngắn nhất. Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội có thể thực hiện nhiệm vụ thanh toán thẻ khi có điều kiện cho phép. Muốn vậy các cán bộ ngân hàng ngân hàng ĐT&PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội cần gương mẫu là người đi trước trong việc mở tài khoản tiền gửi cá nhân và trả lương vào tài khoản tiền gửi đó. Hành động của Cán bộ công nhân viên ngân hàng sẽ là tấm gương để cán bộ công nhân viên chức trong toàn tỉnh có thể học tập và làm theo.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 90 -92 )

×