0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 46 -49 )

1. Đánh giá tình hình nền kinh tế và môi trường kinh doanh.

Năm 2008, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển khả quan, tăng trưởng GDP đạt mức cao trên 8.5%, tuy nhiên tỷ số tăng giá cũng đạt mức cao trong vài năm qua. Tình hình hoạt động của thị trường tài chính có dấu hiệu trầm lắng sau những tăng trưởng khá nóng trong năm 2006 và những tháng đầu năm 2007.

Hoạt động kinh doanh ngân hàng có nhiều tín hiệu khả quan, hầu hết các NHTM trên địa bàn đều đạt và vượt chỉ tiêu KHKD 2007 về lợi nhuận và quy mô hoạt động.

Tại BIDV nói chung và Chi nhánh Quang Trung nói riêng, năm 2007 là năm có nhiều đột phá trong môi trường hoạt động. Thực hiện theo phát triển chi nhánh theo mô hình ngân hàng hỗn hợp trong định hướng chung phát triển của tập đoàn BIDV thành tập đoàn tài chính Ngân hàng Việt Nam, cả hệ thống nói chung và Chi nhánh Quang Trung đều đã tích cực tìm kiếm khách hàng mới và tìm hướng đi mới theo hướng tiếp cận sát hơn với thị trường, nâng cao tính năng động, sáng tạo và chủ động trong hoạt động kinh doanh.

2. Khái quát về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. Quang Trung Hà Nội.

2.1. Quá trình hình hành và phát triển của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội.

2.2. Cơ cấu và mô hình tổ chức ngân hàng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội.

Đáp ứng yêu cầu nắm bắt tình hình thực tế trên thị trường công tác tổ chức chỉ đạo hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi

nhánh Quang Trung Hà Nội không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý tổ chức, nâng cao trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt chính sách kinh doanh tiền tệ – tín dụng và ổn định đời sống của cán bộ công nhân viên. Hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội có tổng số 77 Cán bộ công nhân viên trong đó có 01 Thạc sỹ, 45 cán bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng, 25 cán bộ có trình độ Trung học.

Bộ máy tổ chức Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội.

Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán Phòng nguồn vốn Phòng tín dụng Tổ quỹ giải ngân Phòng KD và quản lý tín dụng Phòng TTQT Phòng điện toân Phòng DVKH DN Phòng DVKH DN Phòng Tiền tệ Ngoài ra có 4 phòng GD Phòng GD 1 Phòng GD 2 Phòng GD 3 Phòng GD 4

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội có chức năng thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng trong phạm vi chức năng được Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam uỷ quyền hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ chủ yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng các thể thức thích hợp để huy động vốn bằng đồng vốn Việt Nam và ngoại tệ

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính nhàn rỗi của mọi tầng lớp dân cư để cho vay ngắn hạn và dài hạn với các thành phần kinh tế sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ, tập trung vốn lớn để phục vụ các doanh nghiệp đổi mới trang thiết bị, phát triển sản xuất kinh tế trên địa bàn.

2.3. Khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội.

Trải qua bao những thăng trầm của nền kinh tế, đến nay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã khẳng định được vị trí của mình trên thương trường, đứng vững và phát triển trong cơ chế mới của nền kinh tế. Sự cạnh tranh trong cơ chế thị trường ngày càng gay gắt, cùng hoạt động kinh doanh tiền tệ tín dụng làm cho thị trường tiền tệ tín dụng vốn đã sôi động, tạo ra sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất tiền gửi, tiền vay, phí dịch vụ. Thực tế đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội. Nhưng với sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ của các cơ quan trong và ngoài ngành từ trung ương đến địa phương trên địa bàn thành phố, đặc biệt sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả của các doanh nghiệp, sự đoàn kết nhất trí cao của Ban chấp hành Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể cùng sự cố gắng vượt bậc của tập thể cán bộ công nhân viên trong cơ quan nên những Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Từ năm 2005 – 2007 Ngân hàng đã huy động được một khối lượng vốn nhàn rỗi trong dân cư và các tổ chức kinh tế trên địa bàn đáp ứng đủ cho nhu cầu tăng trưởng tín dụng, góp phần thực hiện kinh doanh có hiệu quả cụ thể là:

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn thành phố đến 31 tháng 12 năm 2004 là 743.529 triệu đồng tăng so 31 tháng 12 năm 2005 là 129.334 triệu đồng bằng 21,05%, trong đó cuối năm 2006 tăng so với 2007 là 128.699 triệu đồng tăng 26,5%.

Như vậy, ta thấy rằng nguồn vốn huy động được chủ yếu của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội là tiền gửi của các doanh nghiệp và dân cư đã đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vay vốn đối với

các doanh nghiệp và các dự án khả thi. Đồng thời chuyển một lượng vốn nhàn rỗi lớn về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Quang Trung Hà Nội để cho vay và phát triển kinh tế trong cả nước. Để đạt được những kết quả trên là do Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã duy trì được các hình thức huy động vốn truyền thống kết hợp với các hình thức mới như phát hành trái phiếu tiết kiệm với kỳ hạn lãi suất khác nhau đi với với tăng cường mở rộng phát triển mạng lưới tại những địa bàn tập trung dân cư thu nhập khá nên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội vẫn là một ngân hàng có thế mạnh về nguồn vốn đạt được tăng trưởng liên tục.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 46 -49 )

×