0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Một số giải pháp nhằm mở rộng thanhtoán không dùng tiền mặt: 1 Khuyến khích các cá nhân mở tài khoản và thanh toán qua ngân

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 80 -82 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

4. Thư T.D 5 Thẻ thanh toán

3.2. Một số giải pháp nhằm mở rộng thanhtoán không dùng tiền mặt: 1 Khuyến khích các cá nhân mở tài khoản và thanh toán qua ngân

hàng:

Mở rộng dịch vụ ngân hàng trong khu vực dân cư là một chủ trương lớn của ngành ngân hàng nhằm cải thiện tình hình thanh toán trong dân cư, tạo lập thói quen sử dụng các công cụ TTKDTM.

Nhằm khuyến khích việc mở và sử dụng tài khoản cá nhân trong dân cư, thống đốc NHNN đã ban hành quyết định 160/QD - NH2 ban hành thể lệ mở và sử dụng tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tư nhân và cá nhân với thủ tục rất đơn giản. Hiện nay tài khoản cá nhân mở tại ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội đã tăng cả về số lượng lẫn số dư. Để thu hút mọi tầng lớp dân cư mở tài khoản và thanh toán tại ngân hàng ĐT & PT Việt Nam - chi nhánh Quang Trung - Hà Nội có thể khuyến khích bằng các hình thức sau:

- Tuyên truyền, vận động một số doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước lớn có điều kiện, thực hiện việc mở tài khoản, chi trả mọi khoản thu nhập cho nhân viên của mình qua tài khoản cá nhân, khuyến khích họ chi trả hàng hoá dịch vụ như tiền điện, điện thoại, tiền nước, tiền thuế… thông qua tài khoản của mình.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc mở tài khoản cá nhân ở tất cả các điểm giao dịch trong toàn chi nhánh. Trang bị máy vi tính kết nối mạng thông suốt, kéo dài thời gian phục vụ khách hàng nhất là ở những nơi đông dân cư như thị xã, thị trấn, khu công nghiệp…

- Cần có sự phối hợp gữa ngân hàng ĐT&PT với các chi nhánh NHNN, NHNN, Đài truyền hình, hình thức thanh toán Séc cá nhân sâu rộng trong mọi tầng lớp dân cư.

Triển khai áp dụng thẻ ngân hàng: Các ngân hàng cần quan tâm tới hoạt động phát hành thẻ, nhất là trong tầng lớp dân cư. Trong thời gian vừa qua lượng thanh toán và phát hành thẻ ngân hàng vẫn chủ yếu phụ thuộc vào các doanh nghiệp, những người có thu nhập cao ổn định và người nước ngoài vào Việt Nam. Để dịch vụ thẻ thanh toán ngày càng phát triển chiếm tỉ trọng cao trong TTKDTM thì các NHTM, NHNN cần phải chú trọng đến hoạt động quảng cáo, tiếp thị để giới thiệu về thẻ thanh toán. Để họ thấy được lợi ích của thẻ ngân hàng phục vụ khách hàng 24/24 giờ trong ngày và phục vụ cả ngày nghỉ, ngày lễ tết.

Chuyên đề thực tập Khoa Ngân hàng - Tài chính Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật - công nghệ.

Để TTKDTM được mở rộng và phát triển hơn nữa ngân hàng trong thời gian tới cần đẩy mạnh tốc độ thực hiện dự án hiện đại hoá hệ thống thanh toán, thúc đẩy nhanh quá trình hiện đại hoá công nghệ ngân hàng nhằm sớm đưa vào sử dụng tăng nhanh tốc độ thanh toán qua ngân hàng giảm chi phí cho hoạt động thanh toán, tạo điều kiện phát triển các công cụ thanh toán mới, tăng khả năng cung cấp các dịch vụ thanh toán và các dịch vụ có liên quan đến mở rộng và sử dụng tài khoản của khách hàng tại ngân hàng.

Cần xây dựng cơ sơ vật chất khang trang, đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại đồng bộ của ngân hàng có vị trí quan trọng quyết định tới sự thành công. Đây là nhân tố không thể thiếu được nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Sự cạnh tranh gay gắt và quyết liệt dẫn đến sự thất bại hay thành đạt vì thế đòi hỏi ngân hàng cần chú trọng quan tâm tới đổi mới công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất khang trang hơn nhất là trụ sở và các điểm giao dịch của ngân hàng đằu tư ở các nơi trong quận để từ đó thu hút số lượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng ngày một đông hơn, góp phần tạo nên chu chuyển vốn nhanh trong nền kinh tế, giảm thời gian ứ đọng vốn thanh toán và thời gian chờ đợi của khách hàng, đảm bảo bí mật an toàn, tăng thêm doanh thu ngân hàng.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 80 -82 )

×