0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Thực trạng sử dụng Uỷ nhiệm ch

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 60 -61 )

II Các chỉ tiêu phục vụ quản trị điều hành

4. Thư T.D 5 Thẻ thanh toán

4.3.2.1. Thực trạng sử dụng Uỷ nhiệm ch

Qua bảng phân tích ta thấy rằng uỷ nhiệm chi là phương thức thanh toán phổ biến và có mức doanh số cao nhất. Trung bình tỷ trọng thanh toán bằng uỷ nhiệm chi chiếm tới 99% trong tổng số thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là tỷ trọng rất cao so với các phương thức thanh toán khác.

Nếu xét theo số món thì tỷ trọng của số món UNC trong tổng số món thanh toán không dùng tiền mặt, tỷ trong này năm 2005 là 99,98%, doanh số đạt được 1.924.412 triệu đứng đầu doanh số của ngân hàng. Có lẽ vì những ưu điểm của thể thức thanh toán này mà khách hàng rất ưa chuộng, sử dụng nó trong thanh toán, do vậy năm 2006 thanh toán bằng UNC giảm về số mons nhưng doanh số thanh toán lại đạt kết quả cao hơn so với năm 2005. Cụ thể số món UNC đạt được trong năm 2006 là 1.140 món chiếm 99,99% trong tổng số món thanh toán, giảm 2.640.210 triệu đồng với tỷ trọng rất cao so với tổng doanh thô thanh toán khong dùng tiền mặt là 99,99% tăng lên so với năm 2002 là 715.798 triệu đồng.

Bước sang năm 2007 việc sử dụng hình thức thanh toán bằng uỷ nhiệm chi – chuyển tiền tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội ngày càng tăng cụ thể: Tổng số TTKDTM năm 2007 là 13.066 món với tổng số tiền là 3.032.052 triệu đồng toàn bộ là bằng hình thức thanh toán UNC chuyển tiền.

Nhìn chúng số món thanh toán bằng UNC có chiều hướng biến động tăng dân hay nói cách khác UNC ngày càng được khách hàng ưa chuộng và sử dụng rộng rãi nguyên nhân chính làm cho UNC được sử dụng rộng rãi một phần do thủ tục thanh toán đơn giản. Khi khách hàng sử dụng thể thức thanh toán UNC thủ tục thanh toán đơn giản. Khi khách hàng sử dụng thể thức thanh toán UNC thì người mua luôn được đảm bảo quyền lợi đặc biệt đối với người mua vì người mua được quyền kiểm soát hàng hoá trước cả về số lượng và chất lượng trước khi trả tiền cho người bán. Ngoài ra quá trình thanh toán nhanh chóng thuận lợi cho cả người bán lẫn người mua. Mặt khác do áp dụng mạng vi tính vào quá trình thanh toán hiện nay làm cho quá trình thanh toán ngày càng trở lên nhanh chóng cho quá trình thanh toán càng ngày trở lên thuận tiện hơn. Chỉ trong 1 đến 2 ngày thậm chí vài giờ kể từ khi người bán nộp UNC vào ngân hàng đã có thể nhập tiền. Đặc biệt là thời gian qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội đã tổ chức nối mạng để thanh toán liên hàng, chuyển tiền đi các tỉnh nhanh chóng, kịp thời chính xác và an toàn.

Trong thời gian vừa qua tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quang Trung Hà Nội không có trường hợp nào vi phạm chế độ thể lệ thanh toán đối với hình thức UNC chuyển tiền. Do vậy, hình thức thanh toán này sẽ ngày càng được nhiều người người ưa chuộng và sử dụng.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 60 -61 )

×