0
Tải bản đầy đủ (.doc) (96 trang)

Hình thức thanhtoán bằng thư tín dụng 1 Những quy định chung

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 36 -37 )

b. Quy trình thanhtoán và kế toán UNT khác ngân hàng.

1.3.2.4. Hình thức thanhtoán bằng thư tín dụng 1 Những quy định chung

1.3.2.4.1. Những quy định chung

Thư tín dụng là lệnh của người trả tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình trả

cho người thụ hưởng số tiền nhất định theo đúng những điều khoản đã ghi trên thư tín dụng.ế

So với cá chứng từ thanh toán khác Séc, UNC, UNT… Các điều kiện ghi trên thư tín dụng tiền gửi đối với đa dạng, hầu như phản ánh đầy đủ những cam kết thanh toán trong hợp đồng kinh tế hay đơn đặt hàng đã ký.

Nội dung thanh toán

Thư tín dụng được để thanh toán tiền hàng dịch vụ trong trường hợp bên bán hàng, cung ứng dịch vụ đòi hỏi phải có tiền để chi trả ngay và phù hợp với số tiền hàng đã giao, dịch vụ đã cung ứng theo hợp đồng kinh tế hay đơn đặt hàng trong trường hợp khác địa phương.

Trong trường hợp bên thụ hưởng không tin tưởng khả năng chi trả của bên trả tiền hoặc trường hợp bên trả tiền đã vi phạm chế độ thanh toán hiện hành, ngân hàng buộc họ phải chuyển sang hình thức thanh toán này.

Phạm vi thanh toán:

Hai bên khách hàng mở tài khoản tại 2 ngân hàng cùng hệ thống hoặc khác hệ thống. Trường hợp khác hệ thống phải có thêm điều kiện: trên địa bàn Ngân hàng bên bán phải có chi nhánh ngân hàng cùng hệ thống với ngân hàng bên mua và các ngân hàng này phải tham gia hệ thống thanh toán bù trừ.

Điều kiện thanh toán

Do tính chất phức tạp của quá trình công nghệ thanh toán nên Thư tín dụng được mở với số tiền tương đối lớn (tối thiểu là 10 triệu đồng).

hư tín dụng chủ dùng để thanh toán với người thụ hưởng và chỉ thanh toán một lần (trường hợp đặc biệt thanh toán hai lần).

Thời gian thanh toán

Thời gian tương đối dài (3 tháng kể từ ngày mở Thư tín dụng) Thư tín dụng không được bổ sung thêm tiền, nếu bổ sng thêm tiền thì phải mở Thư tín dụng khác.

Sau thời gian hiệu lực quy định, Thư tín dụng đã mở không được sử dụng sẽ bị huỷ bỏ bằng việc trả lại tiền trên tài khoản Thư tín dụng vào tài khoản tiền gửi của người trả tiền.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH QUANG TRUNG HÀ NỘI (Trang 36 -37 )

×