0

Nhóm nhân tố bên ngoài.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 25-28 )

Bất kỳ một hình thức kinh doanh nào cũng đều chịu ảnh hởng sâu sắc của môi trờng kinh doanh từ hai hớng tích cực và tiêu cực. Đối với hoạt động xuất khẩu thì ảnh hởng của môi trờng kinh doanh là mạnh mẽ hơn, bởi vì có các yếu tố quốc tế tác động vào. Nhóm nhân tố bên ngoài này có thể kể đến là :

B.1. Các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô.

Trong lĩnh vực xuất khẩu những công cụ, chính sách chủ yếu thờng đợc sử dụng điều tiết hoạt động này là :

*.Thuế quan.

Trong hoạt động xuất khẩu thuế quan là loại thuế đánh vào từng đơn vị hàng xuất khẩu. Việc đánh thuế xuất khẩu làm tăng tơng đối mức giá cả hàng xuất khẩu so với mức giá quốc tế nên đem lại bất lợi cho sản xuất kinh doanh trong nớc .

Nhìn chung, công cụ này chỉ đợc áp dụng đối với một số ít mặt hàng xuất khẩu bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nớc .Đối với mặt hàng chè việc đánh thuế vào từng mặt hàng là khá u đãi .

*. Giấy phép xuất khẩu .

Mục đích của chính phủ khi sử dụng giấy phép xuất khẩu là nhằm quản lý hoạt động xuất khẩu có hiệu quả hơn và thông qua đó điều chỉnh loại hàng hoá xuất khẩu. Hơn thế nữa có thể bảo vệ tài nguyên cũng nh điều chỉnh cán cân thanh toán .

Giấy phép xuất khẩu đợc quyết định theo mặt hàng, theo từng quốc gia và thời gian nhất định .

Bên cạnh việc thi hành các biện pháp quản lý hàng xuất khẩu nh kể trên, các quốc gia còn áp dụng một số biện pháp phi thuế quan khác nh : đặt ra các tiêu chuẩn về chất lợng hàng hoá, các thông số kỹ thuật quy định cho hàng xuất khẩu .

*. Tỷ giá và các chính sách đòn bẩy có liên quan nhằm khuyến khích xuất khẩu .

- Một chính sách hối đoái thích hợp thuận lợi cho xuất khẩu chính là chính sách duy trì tỷ giá tơng đối ổn định và ở mức thấp. Kinh nghiệm của các nớc đang thực hiện chính sách hớng về xuất khẩu là điều chỉnh tỷ giá hối đoái thờng kỳ để đạt mức tỷ giá cân bằng trên thị trờng và duy trì mức giá tơng quan với chi phí và giá trong nớc .

- Trợ cấp xuất khẩu cũng là một biện pháp có tác dụng thúc đẩy xuất khẩu đối với mặt hàng khuyến kích xuất khẩu. Biện pháp này đợc áp dụng vì khi thâm nhập vào thị trờng nớc ngoài thì rủi ro cao hơn thị trờng trong nớc .Việc trợ cấp thờng đợc thể hiện dới các hình thức sau : Trợ giá, miễn giảm thuế xuất khẩu …

B.2. Các quan hệ kinh tế quốc tế.

Khi xuất khẩu hàng hàng hoá từ quốc gia này sang quốc gia khác, ngời xuất khẩu phải đối mặt với hàng rào thuế quan và phi thuế quan, các hàng rào chặt chẽ hay lỏng lẻo phụ thuộc chủ yếu vào quan hệ kinh tế song phơng giữa nớc nhập khẩu và nớc xuất khẩu.

Xét về phơng diện doanh nghiệp, các quan hệ kinh tế quốc tế có ảnh h- ởng tới thị trờng xuất khẩu Tổng Công Ty. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho hoạt động xuất khẩu có thực hiện đợc hay không đồng thời cũng quyết định các hình thức, yêu cầu với hoạt động xuất khẩu. Thật vậy, ứng với mỗi loại thị trờng, khách hàng ở đó cũng có những đặc điểm tiêu thụ khác nhau, họ cũng có những yêu cầu khác nhau đối với từng loại sản phẩm và cách thức mua bán. Mặt khác ta cũng thấy : Việc xuất khẩu chè phụ thuộc rất lớn vào thị trờng thế giới. Bởi Việt Nam là nớc đang phát triển tiếng nói cha có trọng lợng, lại xuất khẩu chè chiếm khoảng 2-3 % tổng sản lợng chè thế giới thì chỉ có cách chấp nhận giá mà thôi .

Ngày nay trong xu hớng toàn cầu hoá nền kinh tế, nhiều liên minh kinh tế ở mức độ khác nhau đợc hình thành, nhiều hiệp định thơng mại song phơng và đa phơng giữa các quốc gia, các tổ chức kinh tế cũng đợc ký kết với mục tiêu thúc đẩy hoạt động thơng mại trong khu vực và toàn thế giới. Nếu một quốc gia tham gia vào liên minh và các hiệp định thơng mại ấy sẽ là một tác nhân tích cực thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở một quốc gia.

Tóm lại, có đợc các mối quan hệ quốc tế mở rộng, bền vững và tốt đẹp sẽ tạo những tiền đề thuận lợi cho việc đẩy mạnh xuất khẩu của một quốc gia, trong đó có doanh nghiệp.

B.3. Các yếu tố chính trị và pháp luật.

Các yếu tố chính trị, và pháp luật có ảnh hởng trực tiếp tới hoạt đông mua bán quốc tế. Công ty cần phải tuân thủ các quy định của chính phủ liên quan, tập quán và luật pháp quốc gia, quốc tế hiện hành. Nh :

-Các quy định của chính phủ Việt Nam đối với hoạt động xuất khẩu. -Các hiệp ớc, hiệp định thơng mại mà Việt Nam tham gia .

-Các quy định nhập khẩu của các quốc gia mà doanh nghiệp có quan hệ làm ăn.

Các vấn đề pháp lý và tập quán quốc tế có liên quan tới việc xuất khẩu .

B.4.Những nhân tố thuộc về công nghệ chế biến chè .

Đối với lĩnh vực sản xuất hàng xuất khẩu, việc nghiên cứu và đa vào ứng dụng công nghệ có tác dụng làm tăng hiệu quả của công tác này. Các thành tựu khoa học kỹ thuật sẽ giúp cho các đơn vị sản xuất tạo ra những sản phẩm mới có chất lợng cao và mẫu mã đa dạng hơn. Điều này thấy rõ nhất là nhờ sự phát triển của bu chính, viễn thông, tin học mà các đơn vị ngoại thơng có thể đàm phán, ký kết hợp đồng với các đối tác qua điện thoại, điện tín giảm chi phí… đi lại .

Bên cạnh đó, khoa học công nghệ còn có tác động vào các lĩnh vực nh vận tải hàng hoá, bảo hiểm hàng hoá, kỹ thuật nghiệp vụ ngân hàng Đó cũng… là nhân tố ảnh hởng tích cực đến hoạt động xuất khẩu .

Để tăng tính cạnh tranh của sản phẩm chè trên thị trờng thế giới thì công nghệ là yếu tố không thể thiếu đợc. Công nghệ trồng trọt, thu hái, chế biến hiện đại sẽ làm tăng giá trị và giá trị sử dụng của chè. Đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến chè phát triển sẽ làm gia tăng các sản phẩm xuất khẩu tinh thay thế hoàn toàn chiến lợc xuất khẩu chè thô. Tăng xuất khẩu tinh vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu ngời lao động .

B.5.Nhân tố thuộc về nguồn sản lợng chè .

Phát triển thị trờng chè xuất khẩu phải gắn liền với khả năng đảm bảo nguồn chè xuất khẩu ổn định đó là điều kiện cần và đủ để tồn tại và phát triển nguồn cung cấp chè ở nớc ta. Nguồn cung cấp chè phải đủ lớn và ổn định cho nhu cầu xuất khẩu ngày càng tăng.

ở Việt Nam hiện nay, tiềm năng chè là rất lớn. Chè là cây công nghiệp dài ngày, đợc trồng ở các tỉnh Trung Du và miền núi. Sản xuất đang ngày càng đóng vai trò quan trọng cải thiện đời sống nhân dân vùng trồng chè, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn, phát triển kinh tế trung du và miền núi .

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 25 -28 )

Mục lục