0

Biện pháp nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ công nhân viên.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 87-88 )

II. định hớng xuất khẩu của ngành chè việt nam trong thời gian tới.

3. Biện pháp nâng cao nghiệp vụ kinh doanh cho cán bộ công nhân viên.

Trong bất kỳ thời điểm nào, ngay cả thời đại công nghiệp nh hiện nay, yếu tố con ngời luôn luôn đợc khẳng định mà không thể loại máy móc nào thay

thế đợc. Xét ngay tại Tổng công ty điều này càng có ý nghĩa lớn. Cán bộ của Tổng công ty là một trong những nhân tố không thể thiếu đợc trong việc thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty. Đào tạo cán bộ trong Tổng công ty bảo đảm rằng Tổng công ty luôn tiếp cận đợc với những vấn đề mới, học hỏi đợc kinh nghiệm từ phía bạn hàng, đối thủ cạnh tranh và cách làm việc của các nớc phát triển.

Thị trờng chè thế giới ngày càng phức tạp, nhu cầu về sản phẩm chè ngày càng đòi hỏi chất lợng cao. Hơn nữa tập quán thơng mại, ngôn ngữ giao dịch với các nớc ở các thị trờng khác nhau. Do đó đòi hỏi ngời làm công tác xuất khẩu phải hết sức linh hoạt, tinh thông nghiệp vụ ngoại thơng, giỏi ngoại ngữ và hiểu biết chuyên môn về nghành chè.

Tổng công ty cần có chiến lợc đào tạo cả cán bộ quản lý và nhân viên th- ờng xuyên, có hệ thống về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ phải đ… - ợc nâng lên một cách nhanh chóng và tơng xứng. Quy mô đào tạo và loại hình đào tạo cần đợc mở rộng để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của hoạt động xuất khẩu. Mặt khác hàng năm, Tổng công ty nên tổ chức các đợt học nâng cao bồi dỡng chuyên môn nghiệp vụ xuất nhập khẩu cho nhân viên. Đây là một mắt xích quan trọng trong công tác đào tạo. Nếu không đợc chú ý thích đáng sẽ làm hao mòn vô hình đội ngũ đã đợc đào tạo. Cần tổ chức theo các hình thức: theo chuyên đề, chơng trình nâng cao, tu nghiệp ở nớc ngoài theo một ch… ơng trình kế hoạch thờng niên.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng cần có những khuyến khích về lợi ích thoả đáng cho ngời theo học các trơng trình trên, để họ yên tâm, dốc lòng, dốc sức cho công việc. Qua đó giúp họ hiểu rõ, nắm chắc sâu sắc nghiệp vụ xuất nhập khẩu, khơi dậy tính tích cực sáng tạo của mỗi cán bộ công nhân viên. Đây thực sự là cách đầu t lâu dài tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty .

Nếu đào tạo đợc đội ngũ cán bộ công nhân viên năng động sáng tạo, nhiệt tình vì công việc, là “ngời của công việc” thì đó chính là tiền đề để Tổng công ty phát triển trong nay mai và là nhân tố chính giúp Tổng công ty đứng vững trên thơng trờng quốc tế, nắm bắt thông tin kịp thời và tận dụng đợc mọi cơ hội kinh doanh.

Một phần của tài liệu XK HÀNG GIẦY VN SANG EU – THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP (Trang 87 -88 )

Mục lục